Съюзът на съдиите: Изборът на главен съдебен инспектор е предварително договорен

Съюзът на съдиите: Изборът на главен съдебен инспектор е предварително договорен

© Юлия ЛазароваНай-голямата магистратска организация в България - Съюзът на съдиите разкритикува в писмо процедурата за избор нов главен съдебен инспектор и изрази подозрение, че той е предварително договорен между партиите.


Миналата седмица в предпоследния работен ден депутатите, които близо година не проявиха активност във връзка с процедурата, обявиха, че кандидати за поста могат да бъдат издигани до 27 декември. Така реално народните представители имаха три дни за номиниране. Още на следващия ден стана известно, че фаворит за поста е съдията от Върховния административен съд (ВАС) Веселина Тенева. 

"Предвидените три работни дни за внасяне на кандидатури обезсмислят двумесечния срок за публично обсъждане на кандидатурите и за представяне на становища до избора.  Възниква съмнение, че след като народните представители приемат този срок за номинации за достатъчно продължителен, кандидатурите вече са съгласувани предварително и бъдещият главен инспектор е известен на народните представители. Основание за това е и направеното преди време изказване на председателя на Народното събрание г-н Миков, в което той определя като пречка за провеждане на процедурата за избиране на главен инспектор невъзможността да се постигне нужното мнозинство от 2/3 заради разпределението на гласовете на политическите партии, представени в Парламента", пишат още от организацията.


В началото на октомври от ССБ също изпратиха писмо, с което призоваха Народното събрание да започне процедура по избор на нов главен инспектор. Тогава те отбелязаха, че с продължаващото  бездействие на народните представители при изпълнение на законоустановеното им задължение да предложат кандидати за длъжността компрометира легитимността на актовете на инспектората.
Тогава поста се заемаше от Ана Караиванова, чийто мандат изтече в началото на 2013 г.,но тя така и не подаде оставка близо 10 месеца.


От съюза призовават партиите да обявят мотивите за определянето на толкова кратък срок за внасяне на кандидатурите, а "представителите на парламентарно представените партии и коалиции да оповестят налице ли е предварително формирано съгласие между тях за избиране на определен кандидат".


От Съюза на съдиите пишат още, че "конституционното изискване главният инспектор да бъде избран с мнозинство от 2/3 от народните представители обаче не е уредено, за да бъдат фаворизирани кандидати, ползващи се с партийна подкрепа и избрани след предварително съглашателство "на тъмно".  Напротив – изисква се прозрачно постигане на съгласие около кандидатури, чиято защита не се изчерпва с това да имат професионален стаж и да не са извършили престъпление, а включва публична дискусия за високите им професионални постижения през призмата на длъжността на главния инспектор".


Според организацията допълнително основание за съмнение, че е налице предварителна договореност сред парламентарно представените политически сили "е фактът, че след изтичане на два от предвидените за внасяне на предложения три работни дни такива все още не са внесени".


"Бихме приветствали наличието на квалифицирано мнозинство сред народните представители, което да демонстрира ясен и неотклонен ангажимент за провеждане на цялостна реформа на съдебната система, обхващаща промяна на структурирането на Висшия съдебен съвет; разделянето на кадровите и дисциплинарните функции на съвета по отношение на съдиите и прокурорите в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; отчитането на различните функции на тези магистратски длъжности при уредбата на администрирането на системите от съдебни и прокурорски органи", пишат още от съюза. Според тях трябва  да се осмисли и структурирането на дейността на инспектората, който да осъществява проверка на организацията на дейността едновременно и на съдебните, и прокурорските органи.


От съюза изразяват убеденост, че основното предназначение на прозрачността на процедурата по избор на длъжности в съдебната власт е да се осигури възможността на магистратите и останалите граждани да видят как се извършва внимателният и обоснован подбор на кандидатите – по какъв начин партиите стигат до определена номинация, какви препоръки за нея са били търсени в професионалните среди, на какво вътрешно партийно обсъждане е била подложена, как са осъществени дебатите с другите парламентарно представени партии".


От ССБ смятат, че "процесът, в който партиите обсъждат кого да номинират и как съгласуват кандидатурите, е важна част от демократичната процедура по избор на главен инспектор и затова тя, в пълното си съдържание, трябва да се проведе прозрачно". 


"Надяваме се, че предстоящият доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка не е решаващият повод да се обяви процедурата по избор на главния инспектор, както и че сред настоящия състав на Народното събрание наистина може да се формира мнозинство от народни представители с обща воля за действителна съдебна реформа, независимо от конкретната партийна или коалиционна принадлежност на отделните депутати", завършва становището.  

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2998 Неутрално

  Договорили са се .Като за Марковска.

 2. 2 Профил на Краси
  Краси
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Чакаме позицията на ГЕРБ. Не може да твърдиш, че си срещу власта а след това да участваш в задкулисни договорки с представителите на "северна азия". Дано да покажат, че поне малко разбират какво искат хората по площадите а именно МОРАЛ в политиката.

  Да почистим България от агентурата на руската империя!!!
 3. 3 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 813 Весело

  Изненада - ние го правехме по-добро, то излезе пак същото

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 4. 4 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Непосредственото действие на конституционните норми е основен белег, който характеризира Конституцията като върховен нормативен акт и който полага основите на системата на действащото право в Република България. Следва да се има предвид, че според чл. 8 от Конституцията държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна, а съгласно чл. 117, ал. 2, изр. първо от основния закон съдебната власт е независима. Тази независимост как може да бъде осигурена както според чл. 132а, ал. 2 от Конституция на РБ главният инспектор се избира от Народното събрание, а според ал. 10 - условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон. За главен инспектор и инспектори се избират юристи с високи професионални и нравствени качества.
  Съгласно чл. 44, от ЗСВ (1) Народното събрание избира главен инспектор и инспектори не по-късно от един месец преди изтичането на техния мандат.
  (2) Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се разглеждат от специализираната постоянна комисия на Народното събрание.
  (3) Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят от народните представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред комисията по ал. 2. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Към предложенията се прилагат и документи, определени от комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното израстване на кандидата и завършено висше образование по специалността "Право".
  (4) Комисията може да определи и други документи, които кандидатите трябва да представят.
  (5) Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по ал. 3 се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
  (6) Публикуването на предложенията и документите по ал. 3 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат за главен инспектор и за инспектор представя на комисията, която подготвя избора, писмена концепция за работата си. В същия срок кандидатите представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страниците на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  (2) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страниците на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
  (3) Комисията изслушва всеки кандидат за инспектор и за главен инспектор, които представят пред нея концепцията по ал. 1. Изслушването се насрочва и обявява от комисията не по-късно от един месец преди провеждането му.
  (4) Изслушването се провежда на открито заседание на комисията не по-късно от 14 дни преди провеждането на избора. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Въпроси към кандидатите могат да отправят членовете на комисията, включително въз основа на становищата по ал. 2.
  (5) Комисията изготвя доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за обсъждане и гласуване в Народното събрание. Докладът съдържа заключение за:
  1. минималните законови изисквания за заемане на длъжността;
  2. наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговите квалификация, опит и професионални качества;
  3. специфичната подготовка, качествата и мотивацията за съответната длъжност;
  4. публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
  (6) Докладът се публикува на интернет страницата на Народното събрание.
  Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Народното събрание избира главния инспектор и всеки от инспекторите поотделно с мнозинство две трети от народните представители.
  Аргументът „никой не може да черпи права от неправомерното си поведение” е логически израз на един от основните принципи на правото - Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest. Абсурдно е да се смята, че на практика Народното събрание може да черпи права от неправомерното си поведение - да не спазва срокове и процедури, да се договаря за нов главен инспектор и Народното събрание когато и когото му скимне да си го избира за нов главен инспектор...

 5. 5 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 845 Весело

  Тези ги гони параноята!!! Е няма как да назначат 240 инсперкора, всички да са доволни, нали?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 6. 6 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 845 Весело

  До коментар [#4] от "Гневник":
  Ако щеш цялата конституция да приведеш във форума, все тая, пак ще има нищоже сумнящие ся, които се чустват прецакани....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 7. 7 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 707 Неутрално

  [quote#2:"Краси"]Чакаме позицията на ГЕРБ. Не може да твърдиш, че си срещу власта а след това да участваш в задкулисни договорки с представителите на "северна азия". Дано да покажат, че поне малко разбират какво искат хората по площадите а именно МОРАЛ в политиката.[/quote]
  Точно така. Дано този избор не се окаже препъникамък за ГЕРБ. За да гласуват ЗА някого, би трябвало да се обосноват и то след спазване на законовата процедура.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 8. 8 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Гневно

  Докога с тези уговорки зад гърба?Стига лицемерна корумпирана политика!
  ОСТАВКА и ИЗБОРИ!
  НЕ ВИ ИСКАМЕ !

  Tony
 9. 9 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  От името на УС на ССБ
  Борислав Белазелков – изпълнителен секретар
  Маститият съдия Борислав Белазелков 2007 г. бе купил апартамент от 157 квадрата в София срещу 410 хиляди лв., получени от дарения.
  ...410 хиляди лв., получени от дарения...без дарители

 10. 10 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#6] от "boby1945":


  [quote#4:"Гневник"]Абсурдно е да се смята, че на практика Народното събрание може да черпи права от неправомерното си поведение - да не спазва срокове и процедури, да се договаря за нов главен инспектор и Народното събрание когато и когото му скимне да си го избира за нов главен инспектор...[/quote]

 11. 11 Профил на desen
  desen
  Рейтинг: 540 Неутрално

  Наслушахме се и преди, когато бяха властници, а и сега, когато са 'опозиция' гербарите да се правят на такива, каквито не са.
  Казусът 'Марковска' и последвалите еквалибристики бяха показателни. Не напразно протестиращите не ги припознаха като техни партньори. Те/ГЕРБ,БСП и ДПС/ в задкулисно съгласие избраха членовете на ВСС и на КС. Затова и този най-висш и уж 'независим' от всички други власти орган в държавата ни бетонира ДПеевски. Всичко е фарс и е добре, че го демонстрират безпардонно, за да отворят очите и на слепците. Не ги ли е срам?

 12. 12 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1724 Весело

  Тва не мож да бъде... Дневник, спрете с лъжите, направо е грехота... и баш по Коледа притуй

 13. 13 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 740 Неутрално

  има ли изобщо нещо в съдебната система, което да не е предварително договорено?

 14. 14 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1880 Весело

  [quote#2:"Краси"]

  Чакаме позицията на ГЕРБ. [/quote]
  Всички подкрепят, освен двамата депутати на Орешарски.

 15. 15 Профил на Kalin
  Kalin
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#4] от "Гневник":

  я, заредили са ти флашката този път овреме, кутевче. громиш ти "соросоиди", а, гиди форумен партизанин =)

  it comes from inside, just listen ...
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на Kalin
  Kalin
  Рейтинг: 479 Весело

  До коментар [#4] от "Гневник":

  Приоритет на столетницата е "Партизанския подход". Под това се разбира "активното ГРАЖДАНСКО участие във вече функциониращи надпартийни страници", които да бъдат превзети с цел "да се създават настроения и да се разпространяват слухове".

  =))))

  it comes from inside, just listen ...
 18. 18 Профил на Kalin
  Kalin
  Рейтинг: 479 Весело

  До коментар [#16] от "Гневник":

  форумен партизанин, мандри има ли онлайн?

  it comes from inside, just listen ...
 19. 19 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2317 Неутрално

  До коментар [#11] от "desen":

  виж сега другарю десен ,ти кога стана десен ,след 10 .11.1989 или перди това ,щото аз съм от преди това ,а преди тази дата всички избрани в съдебната система и всички кандидати дори за прост адвокат се приемаха ,само с подпис на председател на ОК на БКП ,тоест няма сега как в съдебната система и управителните и органи да влязат хора ,които не са червени и това е българската карма .

 20. 20 Профил на Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Рейтинг: 583 Весело

  [quote#3:"Geoimg*"]Изненада - ние го правехме по-добро, то излезе пак същото [/quote]
  Ааа, не, цитата е различен:

  Хотели как лучше, а получилось как всегда

  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5,_%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 21. 21 Профил на franklin
  franklin
  Рейтинг: 1501 Неутрално

  До коментар [#1] от "hodounski":

  +++

  Абсолютно!

  "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
 22. 22 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  При днешната конфигурация на политическите сили в НС, изборът на Главен съдебен инспектор у нас е възможен само през "андрешковите пазарлъци" и неизбежно, на тъмно...
  Случат ли се такива, поживо-поздраво ще трябва да заличим 2013-та година от историята на политическата ни демокрация и открито да признаем пред света, че никога не сме я имали ...


 23. 23 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  Тия па са изненадани, все едно не живеят и те в България...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 24. 24 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1256 Неутрално

  До коментар [#1] от "hodounski":

  ++++++++++++++++++++++

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на Malvina Eneva
  Malvina Eneva
  Рейтинг: 382 Неутрално

  До коментар [#19] от "tur671":

  Да, ама оттогава е минал четвърт век! Има достатъчно юристи с по 20 години трудов стаж, които не са одобрявани от ОК на БКП. И колко от одобряваните са пенсионери, или дори не са живи. Как така да няма възможност да влязат в системата други хора?!

 27. 27 Профил на koiot
  koiot
  Рейтинг: 533 Неутрално

  Мда и сега понеже ГЕРБ няма как да се прави на опозиция ще им лъсне червения задник.

  писнало ми е от левичари
 28. 28 Профил на Варненчик
  Варненчик
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#6] от "boby1945":

  Хаха, -21 +0.Явно и дружките ти не им пука за теб.Май трябва да сменяш ник-а.

 29. 29 Профил на Варненчик
  Варненчик
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#25] от "Гневник":

  Гневен не означава тъпанар, или ?

 30. 30 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  До коментар [#29] от "Варненчик":
  Питай майка си какво означава...

 31. 31 Профил на desen
  desen
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#19] от "tur671":

  За разлика от баш гербавият ББорисов, който все още не си е върнал партийната членска карта за принадлежност към БКП, аз никога не съм имал такава. За вас не съм сигурен, не ме интересува и не това бе поводът за коментарът ми. По злободневно би прозвуяал и отправен въпросът Ви към гореспоменатият, който влиза в такива договорки. Защо ли?

 32. 32 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  Ще е много тъжно, ако изберат точно тази кандидатура

 33. 33 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  Гербериатът,не ви ли е неудобно в статия,където се споменава Съюза на съдиите? Я си проверете архива !

  ГЛАВАНАЦИТЕ РОДИНАТА ОНОЖДАТ
 34. 34 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Изненада! Предварително известен! хахааааа... Изненада ли е?

  goblenka
 35. 35 Профил на Мишето_66
  Мишето_66
  Рейтинг: 642 Весело

  До коментар [#34] от "goblenka":- Каква е приликата между половите органи и съдиите?
  - И едните, и другите са несменяеми!Добро утро.


 36. 36 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 845 Весело

  До коментар [#28] от "Варненчик":

  И повече, това показва не написаното от мене е точно и затова уцелило лумпениадата по болното място а именно:
  [quote#6:"boby1945"]Ако щеш цялата конституция да приведеш във форума, все тая, пак ще има нищоже сумнящие ся, които се чустват прецакани.... [/quote]

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 37. 37 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#35] от "Мишето_66":

  Ааааа, вече се сменят половите органи, ама за съдиите.... Те са несменяеми. Добро утро!

  goblenka
 38. 38 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1214 Неутрално

  Сетили се и тия да се влеят в потока недоволни и протестиращи.
  Не се ли късничко досетихте.Да бяхте обсъдили,да бяхте предложили...

 39. 39 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2066 Неутрално

  Чудесен пример за действието на четворната коалиция.
  Да си знаят някои, дето си мислят, че БСП и Герб били алтернативи..

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 40. 40 Профил на Мишето_66
  Мишето_66
  Рейтинг: 642 Весело

  До коментар [#37] от "goblenka":буквоядка.

 41. 41 Профил на desen
  desen
  Рейтинг: 540 Неутрално

  До коментар [#34] от "goblenka":
  Честито Ви Рождество Христово!
  Прилича на онези чествания на рожденни дни, когато след тъмата се светва и следва 'Изненада!' В този случай, даже 'рожденникът' не е изненадан, а старателно подготвен предварително. Следват подаръците от негова страна.

 42. 42 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#40] от "Мишето_66":

  Хахааааа...


  До коментар [#41] от "desen":

  Нали? Ама е хубаво!

  goblenka
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK