Проф. Лалко Дулевски, от Икономическия и социален съвет: Само организираните граждани могат да стигнат до нас

Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален Съвет

© ИСС

Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален СъветПисмото на социолога от БАН Румен Методиев, което "Дневник" публикува в четвъртък, повдигна няколко въпроса за функциите и работата на Икономическия и социален съвет (ИСС). Институцията се нарича "гражданският парламент на България", но всъщност е "недочуваща и недовиждаща" за реалните проблеми и  протестите в страната, написа Методиев.


"Дневник" се обърна лично към председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски с въпроси за това как работи съветът, какви са успехите му за десетте години на съществуването му  и какво е отношението му към гражданите, искащи оставка на правителството. Уточняваме, че проф. Дулевски не беше запознат преди или по време на интервюто със съдържанието на читателското писмо, нито с истинската причина за интереса към дейността на ИСС.


От 2005 г. проф. Дулевски е ръководител Катедра "Човешки ресурси и социална защита" в Университета за национално и световно стопанство. Избран е за председател на Икономическия и социален съвет след основаването му през 2003 г. и е преизбиран за поста вече трети мандат. 
С какво се занимава Икономическият и социален съвет


През декември миналата година ИСС отпразнува десетата си годишнина. За това време съветът е съставил десетки становища, анализи и резолюции в общ обем от над 2000 страници, които са намерили приложение в нормативната уредба не само на страната ни, но и на европейско ниво, казва проф. Дулевски.  


Задачата на консултативния орган, който е съставен от представители на работодателите, синдикатите и граждански организации е да се произнася по общественозначими въпроси, проектозакони и стратегии, но на мащабна скала. Съветът не може да вземе отношение по въпроса за ниските заплати на учителите например, но може да обсъди и да предложи идеи за цялостна реформа в образованието, дава пример председателят на ИСС.


Това е и една от основните разлики с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с който често се асоциира Икономическият и социален съвет, особено през първите години след основаването му. Освен че в ИСС няма представители на държавата, както в Тристранката, въпросите, които се обсъждат там са с по-тесен институционален характер, казва Дулевски. "Ние не можем да се занимаваме с наследствените пенсии, както НСТС на последното си заседание, но можем да говорим за пенсионната реформа", посочва професорът. Категоричен е, че "Икономическият съвет е мястото, където трябва да се създава и акумулира отношението на организираното общество към големите политики".


Как работи


Българският икономически съвет е изграден по модела на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), който е негов партньор. В състава му влизат 36 представители на различни организации. Освен работодателите и синдикатите там са представени и пенсионерите, жените, хората с увреждания, професионалните съсловия, селскостопанските производители, потребителите, учените и еколозите.


Съветът е умалена версия на парламента, коментира проф. Дулевски. Има пет комисии, в които са разпределени членовете на съвета – по интереси и експертност. Те са в областите на икономиката, социалната политика и пазара на труда, европейската интеграция и регионалното развитие.
Съветът се заема с даден проблем, след като бъде сезиран от Народното събрание, Министерския съвет или президента, а също и по собствена инициатива или в рамките на обществените обсъждания на проектозакони. От 2003 година досега обаче е бил сезиран само веднъж отвън, всички останали документи са изготвени по идея на членовете му.


Когато се уточни искането за разработване на становище или анализ, председателят го разпределя в съответните експертни комисии. Те определят компетентен докладчик, който да води проекта и при необходимост да наеме външни експерти. След това материалът се обсъжда и доработва в комисията, а когато е готов се предоставя на председателя и се обсъжда и гласува на общата пленарна сесия на съвета. Оттам се разпраща до институциите на законодателната и изпълнителната власт, а също и до ЕИСК и Европейската комисия. 


Проф. Дулевски подчертава, че решенията на съвета се взимат с широк консенсус. Гаранция за това е правилото, записано в Закона за ИСС, че са необходими три четвърти от гласовете на присъстващите, за да мине предложението. "Доколкото ми е известно, такова мнозинство в България се изисква за промяна на конституцията", коментира председателят.


Годишно съветът разполага с бюджет от около 1 млн. лева. През последните няколко години по решение на председателския съвет, в който освен проф. Дулевски са избрани президентът на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев, председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и независимят учен проф. Нено Павлов, ИСС "реализира значителна икономия", хвали се председателят. "Известно облекчение имаме в бюджета поради това, че както аз така и още девет души сме членове и на ЕИСК и част от разходите ни за международни мероприятия се покриват от там. Също така част от персонала тук, който е много малък, го натоварвам с по-сериозни експертни функции, с което заместваме понякога външната експертна помощ с вътрешен потенциал", пояснява Дулевски.


С какво може да се похвали ИСС за 10 години


Председателят на ИСС отчита няколко съществени успехи на съвета: на първо място – самото му съществуване. "България е първата страна от 13-те нови членки на ЕС, включително Хърватска, която изгради и успешно развива Икономически и социален съвет по европейски модел. Няма друга страна, която успя да създаде и развие такъв съвет. Унгария имаше наченки със закон, но там има проблеми. Румъния има подобен съвет, но години наред той е раздиран от вътрешни конфликти между работодатели и синдикати и с правителството", посочва проф. Дулевски. И продължава: "Моите колеги от Словения, Чехия и други по-развити страни от България много често, с искрица завист, ме питат как в България се е допуснало създаването на такъв съвет, защото в него се събира цялата голяма организирана обществена синергия. При тях политиците като че ли не са склонни да допуснат такава обществена синергия, която да застане срещу тях. Първия голям успех е точно това - че вече десет години България стои много стабилно, особено на европейско ниво с този съвет". Свидетелство за това по думите му е признанието от европейските институции за ефективността на съвета и утвърдената му роля на "най-големият посланик на България в Европейския съюз". Успех е и това, че съветът е успял да бъде "еднакво конструктивен с всичките пет български правителства, три парламента и двама президенти, с които е работил и отдалечен от всички политически сили".


Следващият кръг успехи, казва председателят на ИСС, са идеите, които съветът е успял да формулира и предложи на законодателната и изпълнителната власт "за решаване на практика на всички основни ключови икономически и социални проблеми". През годините, допълва той, институцията се е произнасяла многократно за социалната защита и мерките за заетост, проблемите на хората с увреждания, усвояването на структурните и кохезионния фонд на България, образованието.


В резултат правителствата, с които е работил съветът, са създавали работни групи, нанасяли са корекции по нормативните документи и са използвали неговите предложения за основа на проектозакони.  Идеи на ИСС са интегрирани например в плана за реализиране на европейската инициатива "Гаранция за младежта", в стратегията на МОН за намаляване на ранното отпадане от училище; в документи на предното правителство за облекчаване на административните тежести и регулаторните режими за бизнеса, а също и в някои от мерките на новото правителство;  в плановете за усвояване на европейските фондове за периода 2014-2020 г.


В момента съветът работи дългосрочно по цялостна концепция за образованието в България – от проблема за ранното отпадане на учениците, през готвените закони за предучилищното и училищното образование, за професионалното обучение и висшето образование. Амбицията на проф. Дулевски е съветът да покрие целия кръг от въпроси, защото по думите му това е един от базовите проблеми, които дефинират демографската криза в България. "Тя не е само до това колко деца се раждат, а и какво става с тях", казва той.


Кой има достъп до "гражданския парламент на България" и защо протестите не са негова работа


"Съветът е институция, която има характера на алтернативен (в добрия смисъл на думата) парламент - на гражданите. Но не на всеки гражданин. За да стигнеш до ИСС трябва да минеш през организираността. Той е представител на демокрацията чрез участието.", обяснява проф. Дулевски. Така е в Европа, категоричен е председателят – "Европа е на организираното общество".


Това по думите му означава, че ако например един занаятчия иска да защити интересите си или да извоюва нещо, не може да го направи сам. Трябва да се включи в съсловна организация и да отнесе въпроса си до ръководството. Чак тогава би получил достъп до "гражданския парламент на България", ако не пряко – то през структурите, защитаващи професията му. Това според Дулевски е и замисълът на тези съвети в цяла Европа – "да се стимулира обществото да се организира". "Тук при нас са именно организираните граждани - най-големите обществени организирани структури. По този начин проблемите, които ние дискутираме, анализираме и приемаме становища, са проблеми, които касаят интереса на по-широк кръг от хора и имат по-стратегически характер".


В този ред на мисли, фактът че хора протестират срещу правителството, не означава, че ИСС трябва да вземе отношение, става ясно от думите на председателя. "Съветът се произнася по ключовите икономически и социални въпроси на страната, а не по политическите. Ние не можем да бъдем сезирани по въпроса дали да управлява това правителство, или друго, защото това не е наша работа, но можем да бъдем сезирани по въпроса това ли е икономическата политика, която трьбва да се предприеме и какви мерки са необходими. Трябва да има конкретен въпрос, който е стратегически за хората - например ако заявят, че нямат доверие в пенсионната система, или че образователната система не ги удовлетворява, защото не дава качество на знанията и т.н."


"Разбира се, реагирали сме и на някои остри проблеми в миналото" продължава проф. Дулевски. "Преди около шест години имаше едно шоково увеличаване на цената на тока, ако помните. Тогава синдикатите вкараха самосезиране и изготвихме становище с последиците от това рязко вдигане. Тогава реагирахме много остро. Изготвихме система от мерки, които при сегашния спор за цените, шест години по-късно, започнаха да се прилагат. Така че ние реагираме на обществените настроения и някои последици, които виждаме, но те идват като обективна реакция от организациите, които са тук.", завършва той.

Коментари (9)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 650 Любопитно

  Ето къде изтичат милионите от нашите данъци!Някой де е чул за подобна институция?Някой да е усетил полза от нея?

 2. 2 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Този Дулевски преди 2-3 години беше предложил да се направи задължителен регистър за всички българи живеещи в чужбина - така че съответните другари да знаят чии майки и бащи да дерат.

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 3. 3 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Какъв професор е тоя бе? Нещастен научен сътрудник по планова икономика, с 1 дума - некадърник...

  Абе докога хора, който не са изкарали 1 лев от бизнес ще ни учат на икономика?

 4. 4 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 388 Неутрално

  "Моите колеги от Словения, Чехия и други по-развити страни от България много често, с искрица завист, ме питат как в България се е допуснало създаването на такъв съвет" - ами допуснало се е, защото в България се допускат тарикати да крадат държавни пари - разлика от Словения и Чехия, които в резултат на това са по-развити.

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 5. 5 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 650 Неутрално

  До коментар [#3] от "bestbuy":

  Ще ни учат докато ние им позволяваме!"НЕ Е ЛУД ,КОЙТО ИЗЯЖДА ЗЕЛНИКА,А КОЙТО МУ ГО ДАВА !

 6. 6 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#1:"doroteus"]Някой да е усетил полза от нея?[/quote]
  Да - другаря Дулевски и другите търтеи.

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 7. 7 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 446 Неутрално

  А до немския конституционен съд, който е далеч по-важен от измисления ИСИ може да стигне всеки гражданин. Защо ли?

 8. 8 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 650 Неутрално

  До коментар [#7] от "bawarec":

  Риторичен въпрос,нали???

 9. 9 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Така и на разбрах какво точно е свършил ИСС.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK