Проект за прахосване на 1 милион

Така изглежда сградата на Центъра за образоване на деца в неравностойно положение, за която община Варна бе осъдена да плати на строителната компания "Весела" ООД над 900 хил. лв.

© Община Варна, Община Варна

Така изглежда сградата на Центъра за образоване на деца в неравностойно положение, за която община Варна бе осъдена да плати на строителната компания "Весела" ООД над 900 хил. лв.Повече от 900 хил. лв. са прахосани от бивши и настоящи служители на община Варна при реализацията на проект за образование на деца в неравностойно положение. Това става ясно от доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, обхващащ периода 2009 г. - 201 2г*.


Сумата е депозирана за изплащане в полза на компанията "Весела" ООД. Освен цената за строителството на Център за обучение на деца в неравностойно положение тя включва лихви за забавени плащания от страна на община Варна, разходи за охрана и адвокатски хонорари, присъдени окончателно с решение на Върховния административен съд от средата на март тази година.


Сградата обаче на практика вече не съществува. Малко след приемането й е изоставена от община Варна, защото е неизползваема, а след това е разграбена. За съществуването й днес напомнят само стърчащите бетонни стълбове. Един от хората, станали причина за това – тогавашният заместник-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" Христо Иванов сега е заместник на новия варненски кмет Иван Портних.
Поръчката


На 25 ноември 2008 г. тогавашният директор на дирекция "Социални дейности и жилищна политика" в община Варна Здравко Марков заявява необходимостта от изграждане на образователен център за деца в неравностойно положение. Процедурата по възлагане на обществена поръчка с прогнозна стойност 625 хил.лв. без ДДС е открита на 2 декември. В наддаването участват шест компании - "Гранит-91", "Булбет 05", "Вени", "Девня трейд", "Нуве" и "Весела".


Офертата на "Весела" е класирана на първо място заради тежестта на кратките срокове, предложени за изработване на плановете и подготовката - само 40 дни. Срокът за приключване на същинското строителство също е рекорден - 45 дни. Най-впечатляващ обаче е гаранционният срок, който строителната фирма дава за обекта си - 21 години.


Тази процедура е един от най-печалните примери за работата на администрацията, оглавявана от бившия варненски кмет Кирил Йорданов.


Индикатор за измама


Договорът за "пълен инженеринг и строителство" с "Весела" е сключен на 13 март 2009г. За него в доклада на АДФИ пише и следното:


"В договора липсва твърдо установена цена за строителството. Определена е само горна граница – до 722 400 лв. В същото време цената, предложена от "Весела" за монтирането на дървена, сглобяема конструкция със застроена площ от 320 кв.м е близо 2.3 хил. лв. на кв.м. При проверка на цените на производители, публикувани в интернет, се установи, че те варират от 450 до 1090 лв. на кв.м, или от 2 до 5 пъти по-ниски от тези по сключения договор".


Независимо от тези разминавания още преди сключването на договора Здравко Марков е внесъл заявка за поемане на задължения от страна на общинската администрация към "Весела" в размер на 750 хил. лв., без да е ясно колко точно ще струва обектът.


За да започне строежът, собственикът на терена - Държавната агенция по горите, издава само разрешение за поставяне на преместваем обект.


"Предвид гореизложеното, актуваните 23 хил. лв. "за проектиране по договор" и "такса за присъединяване" не са дължими от община Варна", пишат в доклада си инспекторите на АДФИ. Въпреки това Константин Антонов - инвеститорски контрол по договора, е подписал протокол, с който е удостоверил, че сумата подлежи на плащане.


Тежка е и друга констатация на инспекторите от АДФИ. Откриването на строителната площадка на обекта става на на 19 ноември 2009 г., а за това е съставен протокол. Но още същия ден от "Весела" ЕООД е представен втори протокол - за вече изпълнени строително-монтажни работи. Те са на стойност 177.3 хил. лв. Двата документа носят подписите на Константин Антонов. "Предвид гореизложеното единият от двата протокола е с невярно съдържание и представлява индикатор за измама", пише в констатацията на АДФИ.


Нищо общо с договора


На 20 август 2010 г. в присъствието на Тихомир Димитров, управител на строителната фирма "Весела", Здравко Марков, Христо Иванов, зам.-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" и Константин Антонов, инвеститорски контрол, приемат обекта.


Вместо поръчаната по договор едноетажна сграда с дървена сглобяема конструкция на площ 320 кв.м общинските служители застават пред бетонна конструкция с основа от 410 кв.м. Сградата е на терасиран склон без подпорни стени и дренаж.


Независимо от всичко Марков, Иванов и Антонов слагат финалните подписи под тристранен протокол, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен "съгласно одобрените работни проекти" и той следва да бъде предаден на община Варна месец по-късно. В малка забележка към текста е посочено, че сградата не е присъединена нито към електроснабдителната, нито към водопроводната, нито към канализационната мрежа на района.


С две думи – според подписания тристранен протокол срещу 750 хил. лв. община Варна се сдобива с монолитна вместо дървена сглобяема постройка на Център за обучение на деца в неравностойно положение. В нея няма ток, вода и канализация. Поради особеностите на терена и липсата на подпорни стени и дренаж само няколко месеца по-късно цялата сграда е пълна с тиня и свлечена земна маса. Но това съвсем не е краят.


Закъснението без наказание


Както вече стана ясно, фирма "Весела" печели поръчката за изграждане на Център с кратките срокове за строителство – 45 дни, както и с гаранционния срок от 21 години на извършените работи. За неспазването на първия срок с повече от 60 дни е предвидено разваляне на договора, при условие че забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство.


От протокола, съставен за приемането на обекта, става ясно, че строителството е извършено не за 45, а за 229 дни, за което изпълнителят дължи неустойка в размер над 72 хил. лв. Заради липсата на ток, вода и канализация не е издадено разрешение за ползването на обекта.


Задължението да контролира изпълнението на договора е на Здравко Марков. Неустойката, която е трябвало да получи община Варна, е загубена по негова вина, тъй като той не я търси. Към датата на извършване на финансовата инспекция от АДФИ давностният срок от три години за посоченото вземане от над 72 хил. лв. вече е погасен, т.е. неустойката вече не подлежи на плащане.


Но по-интересното в случая е, че "Весела" не е получила и парите си за свършената (поне по документи) работа. Причината за неизплащането на дължимите суми остава неизяснена и до днес. По неофициална и непотвърдена информация причина за това са станали конфликти между Здравко Марков и други високопоставени служители в администрацията на Кирил Йорданов.


Присъдата


След заведено дело на 6 април 2012 г. Варненският окръжен съд задължава община Варна да изплати на "Весела" 611 хил. лв. за извършени строително-монтажни работи. Заради забавянето към тях е добавена и лихва в размер на 71 хил. лв.


Това решение е потвърдено от Варненския административен съд, а към тази сума в полза на "Весела" са присъдени още 19.4 хил. лв. разходи за охрана на обекта. Още след завеждането на посочената искова молба сградата остава безстопанствена. Няколко месеца по-късно тя е засипана от свличащата се кал, разграбена и полуразрушена.


Отговорността


От пресцентъра на АДФИ съобщиха за "Дневник", че заверено копие от доклада след извършената проверка е предадено на варненската Окръжна прокуратура още през декември м.г. В началото на седмицата оттам заявиха, че бившият варненски кмет Кирил Йорданов не е сред лицата, проверявани за нарушенията, отбелязани в доклада. След оставката си, подадена на 6 март м.г., той живее в София и рядко посещава Варна.


Тихомир Димитров, управител на дружеството "Весела", не бе открит за телефонен разговор и не отговори на въпросите, които му бяха изпратени по електронната поща.


Здравко Марков бе пенсиониран като директор "Социални дейности и жилищна политика" в община Варна в началото на май 2012 г. След това за кратко е бил назначен като управител на Дома за възрастни с умствени увреждания в софийското село Подгумер. Напуснал поста в началото на март т.г. по неизвестни причини и се прибрал във Варна, съобщиха оттам. "Дневник" не успя да се свърже с Марков. От няколко седмици мобилният му телефон е прехвърлен на гласова поща.


Константин Антонов също е пенсионер. "Имах проект, одобрен от общината, и работих по него. Там кой и как го е одобрявал аз не знам", отговори той на въпроса защо е подписал протокол за приемане на сграда от железобетон при издадено разрешение за поставяне на преместваем обект от дърво.


На друг въпрос – защо в един и същи ден е подписал два протокола - за откриване на строителна площадка и за извършени строително монтажни работи на стойност над 177 хил. лв., той каза: "За да бъде открита площадката, тя трябва да бъде трасирана. А това става чрез изкопни работи. По тази причина двата протокола носят една и съща дата." На останалите въпроси по констатациите на АДФИ, свързани с името му, Антонов отказа да отговори, тъй като не бил запознат със съдържанието на документа.


Христо Иванов бивш зам.-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" днес е заместник на новия варненски кмет Иван Портних. На въпроса защо при подписването на тристранния протокол не е предявил претенции за неустойката от над 72 хил. лв. заради закъснение на строителството, той отговаря така: "Възложител на строителството беше Здравко Марков. Защо той не е предприел съответните правни действия, аз не знам."


На друг въпрос - защо е подписал протокола, след като е видял, че построената сграда не отговаря на възложената по договор, Иванов отговаря, че всеки от етапите на строителството е следен от инвеститорския контрол (т.е. от Константин Антонов). Аз се доверих на техните констатации.


На трети въпрос - известни ли са му щетите, нанесени на бюджета на община Варна с положения от него подпис и последвалото решение на Върховния административен съд за изплащане на над 900 хил. лв. в полза на "Весела" ООД за вече несъществуващата сграда, Иванов отговаря: "Нямам информация за това решение."


*"Дневник" получи достъп до доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция по Закона за достъп но обществена информация през тази година.

Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  Тъжно и срамно. Определени хора доста са се обогатили , явно

 2. 2 Профил на Viscount Ganyo
  Viscount Ganyo
  Рейтинг: 622 Весело

  Прахосани? В периода периода 2009г. - 2012г? По време на управлението на ГЕРБ? На Борисов? Неееееее. Не може да бъде!!!

  Тогава нямаше никакво краденье. Само тройната краде. От мен да го знайте!

  Крайно ми е неприятно, че се намирам между милиционерски натрапеници, и искрено се възмущавам и ме е срам да ви гледам.
 3. 3 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 572 Неутрално

  еми да плащат данъкоплатците, като са овце

  Birds of a feather flock together.
 4. 4 Профил на hipo7777
  hipo7777
  Рейтинг: 367 Гневно

  Отвратен съм от възможността подобни престъпления да се документират, но не и да доведат до реални последствия за виновните лица.

  Е, нЕма такава държава..

 5. 5 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  "Весела" ...работа.
  С тъжно финансово покритие...

 6. 6 Профил на ubavia
  ubavia
  Рейтинг: 264 Гневно

  Някой трябва да влезе в затвора

 7. 7 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1874 Неутрално

  Гербава работа....

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 8. 8 Профил на Sir Percival ГЛАСУВАЙТЕ
  Sir Percival ГЛАСУВАЙТЕ
  Рейтинг: 624 Неутрално

  [quote#2:"Viscount Ganyo"]По време на управлението на ГЕРБ? [/quote]
  Какъв Герб те гони тебе бе, Ганчо?
  Кой управляваше през 2008-ма, когато е сключван договорът?
  Я си направи един джогинг по клиничната пътека, че симптомите ти за преследване от Герб водят на извода за маниакално-депресивна психоза...

  ЖУСТИС (фр.- правосъдие) ИЛИ ЖОСТЕРИС (бълг. - гьостерица)!!!
 9. 9 Профил на veragena
  veragena
  Рейтинг: 470 Неутрално

  А колко още милиони са поели по подобни пътища...

 10. 10 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1874 Неутрално

  До коментар [#8] от "Percival":

  Договорът е общински. Кой е управлявал държавата не е от съществено значение. През 2008ма, кмет на Варна е Киро Пияндето - виден гербер.
  Други въпроси?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 11. 11 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 842 Любопитно

  Толкова ли може Законът за обществените поръчки?Ако "да",за какво ни е тогава?!!!

 12. 12 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1188 Разстроено

  В България се краде тотално - от мангала до професора. Доказателство за това е книгата на Емир Хорозов, излязла през 2013 година, със заглавие "Проектния бизнес и ограбването на науката" с подзаглавие "Наръчник на управляващия мошеник".
  Девизът у нас е "Кради, не бой се!!!"

 13. 13 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2706 Неутрално

  Статията подхваща леко, един много особен въпрос! Пилеенето на общински и държавни пари!
  Убеден съм, че подобни проекти има във всяка една община! Без значение, дали е герберска или червена или някакъв друг цвят! Ще бъде похвално, ако Дневник дава всяка седмица, такива примери!
  АДФИ е поръчкова институция и обикновено върви доста след извършените нарушения! Пишат разни куци доклади, които докато минат всички проверки и евентуално дела, давността е преминала!

  Бивш tww09306483.
 14. 14 Профил на Viscount Ganyo
  Viscount Ganyo
  Рейтинг: 622 Весело

  До коментар [#8] от "Percival":

  Един от хората, станали причина за това – тогавашният заместник-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" Христо Иванов сега е заместник на новия варненски кмет Иван Портних (от ГЕРБ).

  На въпросите Иванов отговаря така:

  1. Не знам.
  2. Аз се доверих.
  3. Нямам информация.

  ГЕРБ и в момента управляват всички големи общини в България.

  Крайно ми е неприятно, че се намирам между милиционерски натрапеници, и искрено се възмущавам и ме е срам да ви гледам.
 15. 15 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1121 Неутрално

  където и да се разровите, все същото ще намерите. страната е разядена от корупция.
  по земеделските програми, има проекти за финансиране на отглеждане на определени култури, а взимат парите без никога да са засяли нищо. същите земеделски "производители" си купуват коли с парите, отчитат се в партийните каси, и никой не смее да ги разследва.

  Истината ни прави свободни.
 16. 16 Профил на senser
  senser
  Рейтинг: 367 Неутрално

  [quote#10:"Тони!"] кмет на Варна е Киро Пияндето - виден гербер. [/quote]

  Чак пък виден гербер нямаше нужда.

  Издиган от БСП, ГЕРБ, и като независим. Народен представител от парламентарната група на БСП в 38-то Народно събрание
  ...
  С рамото на ДПС той повторя успеха си през 2003 и през 2007 година. През 2011 година остава кмет на Варна за четвърти мандат подкрепен от ГЕРБ

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

  simple mind
 17. 17 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1034 Неутрално

  До коментар [#2] от "Viscount Ganyo":
  До коментар [#7] от "Тони!":
  Четете бе злобарчета, договора е сключен на 13 март 2009 година, а конкурса е от 2012 година. От кога е на власт ГЕРБ ?То бива простотия , ама да я демонстрираш непрекъснато от злобна дребна душица е жалко

 18. 18 Профил на Viscount Ganyo
  Viscount Ganyo
  Рейтинг: 622 Весело

  До коментар [#17] от "shileto":

  Викаш, щом герберите крадат, тогава, може, а? Някак си е по-демократично, а?

  Крайно ми е неприятно, че се намирам между милиционерски натрапеници, и искрено се възмущавам и ме е срам да ви гледам.
 19. 19 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1189 Разстроено

  Гадно,нагло...
  Да не остане ненаказано!

 20. 20 Профил на Viscount Ganyo
  Viscount Ganyo
  Рейтинг: 622 Весело

  До коментар [#16] от "senser":

  Така, де. Хубаво си го приложил това упътване, повечко хора да видят, че парите по договора са "усвоявани" по време на герберския период на Киро

  Крайно ми е неприятно, че се намирам между милиционерски натрапеници, и искрено се възмущавам и ме е срам да ви гледам.
 21. 21 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 521 Неутрално

  [quote#13:"tww09306483"]Убеден съм, че подобни проекти има във всяка една община![/quote]
  В повечето случаи е пипано по-грамотно - цените са 1,5-2 пъти по-високи, влагани са по-малко и по-евтини материали, ама е оставено на мястото нещо все пак. Ако се загледаш и в подробностите, ще стане....

 22. 22 Профил на Иван55
  Иван55
  Рейтинг: 411 Неутрално

  [quote#10:"Тони!"]Договорът е общински. Кой е управлявал държавата не е от съществено значение. През 2008ма, кмет на Варна е Киро Пияндето[/quote]

  До коментар [#10] от "Тони!": Това добре, но виден гербер??? По уикито: "Издиган от БСП, ГЕРБ, и като независим. Народен представител от парламентарната група на БСП в 38-то Народно събрание. Областен управител на Варна (1991-1997)"

  Към "Власт власт възпира" чрез пряка демокрация.
 23. 23 Профил на liverpoolfc
  liverpoolfc
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Ако разберем дори за половината далавери за над 100000 то няма да ни стигнат още 25 години само да ги съобщим.
  Докога ще спим?!?

  Забрани флаша към Капитал, не позволявай да ти натрапват реклами!!!
 24. 24 Профил на veragena
  veragena
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#15] от "Forrest Gump":

  И когато тръгнеш да говориш с някой общински деятел за включване в проект, той първо те пита: аз какво ще получа?....

 25. 25 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  ПЛАМЕН се запали и изгоря като факла пред общината за да бъде осветена цялата и престъпна корупционна дейност по време на Великото Национално Строителство проведено през мандата на ГЕРБ.
  Светлината обаче неможа да достигне и пронокне в дълбиките тъмни дела на всичките и отдели, защото бе недостатъчна.

 26. 26 Профил на senser
  senser
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#20] от "Viscount Ganyo":

  Изобщо нямам за цел да защитавам ГЕРБ. Приложил съм и източника на и-ция, оттам насетне всеки има глава на раменете си да прецени.
  Пък да говорим за герберски, бсп-арски или друг период на такъв мазен мошеник ми е малко смешно на мен

  simple mind
 27. 27 Профил на inadilov
  inadilov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Всеки път, при всяка смяна на властта, се почват едни разследвания. И журналистически и прокурорски. Но...на миналото. Питам: защо корупцията, която ще се появи в близко бъдеще след изборите, ще позволи на бъдещата вече опозиция да изглежда честна? Не е ли редно тези разследвания да са съпътстващи работата на чиновниците и министерствата докато текат проектите в реално време? Дори да са само журналистическо разследване, какво ни топли, че преди години някой е крал? След като всички си го знаем...Топли ни сега някой да не ни краде вече...

  "Странни същества са хората. Откраднеш пет долара и ще си мръсен крадец. Откраднеш ли обаче хиляди долари, ще си герой или правителство."
 28. 28 Профил на today
  today
  Рейтинг: 885 Неутрално

  Нека се досетя, пак няма да има осъдени.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 29. 29 Профил на Cherrie
  Cherrie
  Рейтинг: 983 Разстроено

  От децата тръгнали да крадат, и то от тия дето са в неравностойно положение...

  Всеки път,в който отговоря на Norman Granz и Hawaii постовете ми се изтриват светкавично,дори да е късно следобяд,доста често и през почивните дни. Изводи? :D
 30. 30 Профил на Viscount Ganyo
  Viscount Ganyo
  Рейтинг: 622 Весело

  До коментар [#28] от "today":

  Кви осъдени? Те от ГЕРБ си го назначили за зам.-кмет на Варна, ти за осъдени говориш

  Крайно ми е неприятно, че се намирам между милиционерски натрапеници, и искрено се възмущавам и ме е срам да ви гледам.
 31. 31 Профил на Tata Mata
  Tata Mata
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Този път трябва да има осъдени.

 32. 32 Профил на iceto_
  iceto_
  Рейтинг: 305 Неутрално

  До коментар [#6] от "ubavia":
  и тримата описани, тъкмо може и да си кажат, кой е избрал точно този строител

 33. 33 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2930 Неутрално

  До коментар [#8] от "Percival":


  До коментар [#17] от "shileto":
  Христо Иванов бивш зам.-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" днес е заместник на новия варненски кмет Иван Портних. абсолютно безкористно назначение

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 34. 34 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 411 Неутрално

  Имаше по байтошово време в БНТ предаване "Стоки за 1 млрд."... Сега серията може да продължи с хиляди проекти "Проект за прахосване на 1 милион"

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 35. 35 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 714 Неутрално

  До коментар [#6] от "ubavia":

  И парите да върне!

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 36. 36 Профил на Знам и Мога
  Знам и Мога
  Рейтинг: 726 Весело

  Браво, варненци... Все си ги избирате едни...

 37. 37 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 867 Неутрално

  сега на ход е прокуратурата. да видим дали ще има някакви резултати. а за колко такива случай въобще и не сме разбрали само един .. знае.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 38. 38 Профил на д-р Петроff
  д-р Петроff
  Рейтинг: 470 Весело

  Защо не дадат парите направо на Моника.Тя ще направи една рекламна кампания,за това, как община Варна се грижи за децата в неравностойно положение и няма да има нужда да се строи нищо.Няма да има никави странни търгове.Само няколко статии тук и там,но главно във вражески медии.

  ПРАВИ КАКВОТО ТРЯБВА ЗА ДА НЕ СТАВА КАКВОТО СИ ИСКАТ
 39. 39 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 521 Неутрално

  "Където и да бучнеш, гной пуска",
  фраза на ББ, след като усети на какво "чудо" е станал Премиер...
  Система или Модел, за Андрешко е все тая...
  Време е да помечтаем за наший Орбан...

 40. 40 Профил на tmax500
  tmax500
  Рейтинг: 457 Неутрално

  Всички крадат, кво се карате. И предишните, и тези са един дол дренки

 41. 41 Профил на today
  today
  Рейтинг: 885 Гневно

  До коментар [#30] от "Viscount Ganyo":

  Какво значение има кой го е назначил, щом има очевАдна корупция да го прибират в затвора и толкоз. Дали го е назначил лично Бойко, лично Станишев, лично Доган или лично Осама бен Ладен - все тая.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 42. 42 Профил на Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Гьонсурати на Едноличния Ръководител Борисов
  Рейтинг: 1086 Разстроено

  Ето, заради много такива известни и неизвестни примери, България се намира в "блатото", а който има възможност отива да се образова и живее в чужбина. И то точно покрай образованието и децата в неравностойно положение да се правят безобразия, Боже...

  "В сърцето на тирана,аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее." Георги Бенковски
 43. 43 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 1614 Неутрално

  [quote#2:"Viscount Ganyo"]Прахосани? В периода периода 2009г. - 2012г? По време на управлението на ГЕРБ? На Борисов? Неееееее. Не може да бъде!!!
  [/quote]
  Абе друго си е ако има във Варна някаква далавера за милиони за зала с публично-частно партньорство или трябва да се поднови инфраструктурата около нов МОЛ, Боко ходеше до Варна с Фалкона и специалната ножица за рязане на ленти под мишница!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 44. 44 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#2:"Viscount Ganyo"]На Борисов? Неееееее. Не може да бъде!!! [/quote]
  Разбира се! Вий ма впечатлихти много!++++++
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201922286640454&set=gm.310994562381200&type=1&theater

 45. 45 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Идеята е повече от добра. Лошото е, че пак се злоупотребява. Така се слага непреодолима бариера пред каквито и да било добри идеи. Страхът и то основателен, че всяка идея ще бъде използвана за измами е причината, да няма идеи. Не, че няма идеи, а реализиране на идеи. Поради посочената причина. ДАЛАВЕРИ! Къде и как, все някой ще намери!

  goblenka
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK