Проект за прахосване на 1 милион

Така изглежда сградата на Центъра за образоване на деца в неравностойно положение, за която община Варна бе осъдена да плати на строителната компания "Весела" ООД над 900 хил. лв.

© Община Варна, Община Варна

Така изглежда сградата на Центъра за образоване на деца в неравностойно положение, за която община Варна бе осъдена да плати на строителната компания "Весела" ООД над 900 хил. лв.Повече от 900 хил. лв. са прахосани от бивши и настоящи служители на община Варна при реализацията на проект за образование на деца в неравностойно положение. Това става ясно от доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция, обхващащ периода 2009 г. - 201 2г*.


Сумата е депозирана за изплащане в полза на компанията "Весела" ООД. Освен цената за строителството на Център за обучение на деца в неравностойно положение тя включва лихви за забавени плащания от страна на община Варна, разходи за охрана и адвокатски хонорари, присъдени окончателно с решение на Върховния административен съд от средата на март тази година.


Сградата обаче на практика вече не съществува. Малко след приемането й е изоставена от община Варна, защото е неизползваема, а след това е разграбена. За съществуването й днес напомнят само стърчащите бетонни стълбове. Един от хората, станали причина за това – тогавашният заместник-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" Христо Иванов сега е заместник на новия варненски кмет Иван Портних.
Поръчката


На 25 ноември 2008 г. тогавашният директор на дирекция "Социални дейности и жилищна политика" в община Варна Здравко Марков заявява необходимостта от изграждане на образователен център за деца в неравностойно положение. Процедурата по възлагане на обществена поръчка с прогнозна стойност 625 хил.лв. без ДДС е открита на 2 декември. В наддаването участват шест компании - "Гранит-91", "Булбет 05", "Вени", "Девня трейд", "Нуве" и "Весела".


Офертата на "Весела" е класирана на първо място заради тежестта на кратките срокове, предложени за изработване на плановете и подготовката - само 40 дни. Срокът за приключване на същинското строителство също е рекорден - 45 дни. Най-впечатляващ обаче е гаранционният срок, който строителната фирма дава за обекта си - 21 години.


Тази процедура е един от най-печалните примери за работата на администрацията, оглавявана от бившия варненски кмет Кирил Йорданов.


Индикатор за измама


Договорът за "пълен инженеринг и строителство" с "Весела" е сключен на 13 март 2009г. За него в доклада на АДФИ пише и следното:


"В договора липсва твърдо установена цена за строителството. Определена е само горна граница – до 722 400 лв. В същото време цената, предложена от "Весела" за монтирането на дървена, сглобяема конструкция със застроена площ от 320 кв.м е близо 2.3 хил. лв. на кв.м. При проверка на цените на производители, публикувани в интернет, се установи, че те варират от 450 до 1090 лв. на кв.м, или от 2 до 5 пъти по-ниски от тези по сключения договор".


Независимо от тези разминавания още преди сключването на договора Здравко Марков е внесъл заявка за поемане на задължения от страна на общинската администрация към "Весела" в размер на 750 хил. лв., без да е ясно колко точно ще струва обектът.


За да започне строежът, собственикът на терена - Държавната агенция по горите, издава само разрешение за поставяне на преместваем обект.


"Предвид гореизложеното, актуваните 23 хил. лв. "за проектиране по договор" и "такса за присъединяване" не са дължими от община Варна", пишат в доклада си инспекторите на АДФИ. Въпреки това Константин Антонов - инвеститорски контрол по договора, е подписал протокол, с който е удостоверил, че сумата подлежи на плащане.


Тежка е и друга констатация на инспекторите от АДФИ. Откриването на строителната площадка на обекта става на на 19 ноември 2009 г., а за това е съставен протокол. Но още същия ден от "Весела" ЕООД е представен втори протокол - за вече изпълнени строително-монтажни работи. Те са на стойност 177.3 хил. лв. Двата документа носят подписите на Константин Антонов. "Предвид гореизложеното единият от двата протокола е с невярно съдържание и представлява индикатор за измама", пише в констатацията на АДФИ.


Нищо общо с договора


На 20 август 2010 г. в присъствието на Тихомир Димитров, управител на строителната фирма "Весела", Здравко Марков, Христо Иванов, зам.-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" и Константин Антонов, инвеститорски контрол, приемат обекта.


Вместо поръчаната по договор едноетажна сграда с дървена сглобяема конструкция на площ 320 кв.м общинските служители застават пред бетонна конструкция с основа от 410 кв.м. Сградата е на терасиран склон без подпорни стени и дренаж.


Независимо от всичко Марков, Иванов и Антонов слагат финалните подписи под тристранен протокол, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен "съгласно одобрените работни проекти" и той следва да бъде предаден на община Варна месец по-късно. В малка забележка към текста е посочено, че сградата не е присъединена нито към електроснабдителната, нито към водопроводната, нито към канализационната мрежа на района.


С две думи – според подписания тристранен протокол срещу 750 хил. лв. община Варна се сдобива с монолитна вместо дървена сглобяема постройка на Център за обучение на деца в неравностойно положение. В нея няма ток, вода и канализация. Поради особеностите на терена и липсата на подпорни стени и дренаж само няколко месеца по-късно цялата сграда е пълна с тиня и свлечена земна маса. Но това съвсем не е краят.


Закъснението без наказание


Както вече стана ясно, фирма "Весела" печели поръчката за изграждане на Център с кратките срокове за строителство – 45 дни, както и с гаранционния срок от 21 години на извършените работи. За неспазването на първия срок с повече от 60 дни е предвидено разваляне на договора, при условие че забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство.


От протокола, съставен за приемането на обекта, става ясно, че строителството е извършено не за 45, а за 229 дни, за което изпълнителят дължи неустойка в размер над 72 хил. лв. Заради липсата на ток, вода и канализация не е издадено разрешение за ползването на обекта.


Задължението да контролира изпълнението на договора е на Здравко Марков. Неустойката, която е трябвало да получи община Варна, е загубена по негова вина, тъй като той не я търси. Към датата на извършване на финансовата инспекция от АДФИ давностният срок от три години за посоченото вземане от над 72 хил. лв. вече е погасен, т.е. неустойката вече не подлежи на плащане.


Но по-интересното в случая е, че "Весела" не е получила и парите си за свършената (поне по документи) работа. Причината за неизплащането на дължимите суми остава неизяснена и до днес. По неофициална и непотвърдена информация причина за това са станали конфликти между Здравко Марков и други високопоставени служители в администрацията на Кирил Йорданов.


Присъдата


След заведено дело на 6 април 2012 г. Варненският окръжен съд задължава община Варна да изплати на "Весела" 611 хил. лв. за извършени строително-монтажни работи. Заради забавянето към тях е добавена и лихва в размер на 71 хил. лв.


Това решение е потвърдено от Варненския административен съд, а към тази сума в полза на "Весела" са присъдени още 19.4 хил. лв. разходи за охрана на обекта. Още след завеждането на посочената искова молба сградата остава безстопанствена. Няколко месеца по-късно тя е засипана от свличащата се кал, разграбена и полуразрушена.


Отговорността


От пресцентъра на АДФИ съобщиха за "Дневник", че заверено копие от доклада след извършената проверка е предадено на варненската Окръжна прокуратура още през декември м.г. В началото на седмицата оттам заявиха, че бившият варненски кмет Кирил Йорданов не е сред лицата, проверявани за нарушенията, отбелязани в доклада. След оставката си, подадена на 6 март м.г., той живее в София и рядко посещава Варна.


Тихомир Димитров, управител на дружеството "Весела", не бе открит за телефонен разговор и не отговори на въпросите, които му бяха изпратени по електронната поща.


Здравко Марков бе пенсиониран като директор "Социални дейности и жилищна политика" в община Варна в началото на май 2012 г. След това за кратко е бил назначен като управител на Дома за възрастни с умствени увреждания в софийското село Подгумер. Напуснал поста в началото на март т.г. по неизвестни причини и се прибрал във Варна, съобщиха оттам. "Дневник" не успя да се свърже с Марков. От няколко седмици мобилният му телефон е прехвърлен на гласова поща.


Константин Антонов също е пенсионер. "Имах проект, одобрен от общината, и работих по него. Там кой и как го е одобрявал аз не знам", отговори той на въпроса защо е подписал протокол за приемане на сграда от железобетон при издадено разрешение за поставяне на преместваем обект от дърво.


На друг въпрос – защо в един и същи ден е подписал два протокола - за откриване на строителна площадка и за извършени строително монтажни работи на стойност над 177 хил. лв., той каза: "За да бъде открита площадката, тя трябва да бъде трасирана. А това става чрез изкопни работи. По тази причина двата протокола носят една и съща дата." На останалите въпроси по констатациите на АДФИ, свързани с името му, Антонов отказа да отговори, тъй като не бил запознат със съдържанието на документа.


Христо Иванов бивш зам.-управител на общинското предприятие "Инвестиционна политика" днес е заместник на новия варненски кмет Иван Портних. На въпроса защо при подписването на тристранния протокол не е предявил претенции за неустойката от над 72 хил. лв. заради закъснение на строителството, той отговаря така: "Възложител на строителството беше Здравко Марков. Защо той не е предприел съответните правни действия, аз не знам."


На друг въпрос - защо е подписал протокола, след като е видял, че построената сграда не отговаря на възложената по договор, Иванов отговаря, че всеки от етапите на строителството е следен от инвеститорския контрол (т.е. от Константин Антонов). Аз се доверих на техните констатации.


На трети въпрос - известни ли са му щетите, нанесени на бюджета на община Варна с положения от него подпис и последвалото решение на Върховния административен съд за изплащане на над 900 хил. лв. в полза на "Весела" ООД за вече несъществуващата сграда, Иванов отговаря: "Нямам информация за това решение."


*"Дневник" получи достъп до доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция по Закона за достъп но обществена информация през тази година.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK