Обвиненията към Пенгезов и Петков: симулация на процедури, антидатиране на документи

Веселин Пенгезов

© Юлия Лазарова

Веселин ПенгезовВ понеделник следобед прокуратурата с официално съобщение информира подробно за обвиненията на председателя на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов и ръководителя на Военноапелативния съд полк. Петър Петков.


Сегашният шеф на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов получи 4 обвинения за това, че  в периода от 28.10. 2008 г. - 08.07.2009 г. като  председател на Военно-апелативния съд - София не изпълнил задълженията си по служба и не провел процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки  за изпълнението на две дейности от финансираното  по програмата ОПАК изграждане на Информационна система за прозрачност на военните съдилища, с общ размер на сумата 402 560 лв..


Останалите три обвинения на Пенгезов са за съучастие в действия на Петър Петков, който през 2009 г. зае овакантения от Пенгезов председателски пост във военно-апелативния съд. Прокуратурата обвинява Пенгезов че е улеснявал Петков "в присвояването на чужди пари, поверени му да ги управлява, като присвоените средства са в големи размери", а също и че е улеснявал да представи неверни сведения в окончателния технически доклад по проекта от 26.11. 2009 г., че са проведени процедури по избор на изпълнители според Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/. Третото и четвъртото обвинение ноа Пенгезов са за това, че като помагач  е улеснил полк. Петков да се опита да представи неверни сведения пред длъжностни лица от Дирекцията по ОПАК към финансовото министерство, определени от ръководителя на Управляващия орган по ОПАК да извършан проверка на документацията на място.
Полк. Петър Петков, в момента председател на Военно-апелативния съд, е обвинен в присвояване на чужди пари в големи размери", като в съучастие с Веселин Пенгезов е представил неверни сведения пред Дирекция ОПАК към Министерство на финансите, за да получи Военно - апелативният  съд средствата, предоставени по програмата, както и че пак в съучастие с Пенгезов е опитал да представи намерени сведения пред длъжностните лица от дирекцията, изпратени от ръководителя на управляващия орган по ОПАК.


И на двамата не са определени мерки за неотклонение, тъй като прокуратурата е преценила, че няма опасност да се укрият. Главният прокурор Сотир Цацаров ще поиска от Висшия съдебен съвет да бъдат отстранени от длъжност.


В хода на разследването прокуратурата установила, че


Проектът е бил разделен на 9 малки обществени поръчки, но не е проведена процедура за избор на изпълнители


В хода на разследването станало ясно, че осем от лицата, които са спечелили поръчките по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/,  са били част от експертния екип по проекта и са били ангажирани по изпълнението още в края на 2008 г. Тези лица са участвали и в обсъждането на проекта.


На 09.01.2009 год. между ръководителя на проекта Веселин Пенгезов и осемте експерти са били сключени граждански договори за изпълнение на две дейности (номера 6 и 7), като договорите са с определено месечно възнаграждение, без да са проведени каквито и да е процедури за избора им.


На 03.04.2009 год. ръководителят на проекта Веселин Пенгезов е внесъл в Управляващия орган на оперативна програма "Административен капацитет" Искане за плащане № 2, с което е поискано междинно плащане за направените разноски по изпълнението на проекта в периода от 27.10.2008 г. до 28.02.2009 г.


След проверка на приложената документация  Дирекция "ОПАК" дала заключение, че разноските за възнаграждения на ITспециалистите за изпълнение на дейност 6 и 7 не следва да се верифицират, тъй като бюджетът за изпълнението на дейност 6 е 182 560 лв., а на дейност 7 е 220 000 лв., и следователно се налага задължително провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, а не по реда на Наредбата за малките поръчки /НВМОП/.


След като узнал за възникналите проблеми, ръководителят на проекта Веселин Пенгезов изпратил писмо до Мария Дивизиева - директор на Дирекция "ОПАК" и зам.-министър на държавната администрация и административната реформа, с което поискал съдействие за преодоляване на възникналия проблем.


В резултат на писмото и проведени разговори, през юни 2009 год.


в МДААР, в кабинета на зам. министър Дивизиева, се състояла среща с представители на бенефициента.

На тази среща експерт от ОПАК изказал становище, че съществуват само два възможни законови начина за преодоляване на възникналия проблем - да се сключат трудови договори с вече ангажираните IT специалисти и експерти или да се проведат обществени поръчки. Макар че това щяло да наруши предварително определения график за изпълнението на проекта, подобно нарушение не би било фатално и не би довело до финансови санкции.


Пенгезов отхвърлил този вариант поради липса на щат за трудови договори. Той отхвърлил и предложението за провеждане на процедури по ЗОП, тъй като щяло да се загуби финансирането до момента.


След отхвърлянето на двата законосъобразни варианта,


е взето решение да се изготви документация със задна дата, която да доказва, че са били проведени обществени поръчки и че IT специалистите и IT експертите са ангажирани след проведени процедури.


Но тъй като било невъзможно  да се документира проведена процедура по ЗОП със задна дата, било е взето решение двете дейности 6 и 7 да се разбият на поддейности. По този начин бюджетът им нямало да изисква провеждане на поръчка по ЗОП, а процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ( чл. 2) - със събиране на три оферти.


"Ръководителят на управляващия орган (Дивизиева - бел. ред.) поела ангажимент...!"


При така приетия вариант възниквали два проблема. Първият: че изпълнението в този му вид би довело до промяна в изпълнението на дейностите без нарочен анекс. Това съгласно общите правила е  недопустимо  и би следвало да доведе до финансови санкции. "Ръководителят на Управляващия орган (Мария Дивизиева - бел. ред.) поела ангажимент, че това отклонение от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде неглижирано и същото няма да бъде отчетено и санкционирано", се казва в съобщението на прокуратурата. Това е единственото пряко твърдение в официалното съобщение, от което би могло да се направи извод, че Дивизиева може да бъде подведена под отговорност.


Ангажираните по проекта експерти са и победители в уж проведените процедури


Другият проблем възниквал от размера на бюджета по дейност 7, който бил такъв (220 000 лв.), че ако бъде усвоен изцяло, средноаритметичната сума на процедура би надвишавала, макар и незначително, сумата от 50 000 лв., което изключвало провеждане на процедури по реда на НВМОП. Тъй като целта била да се усвои изцяло приетият по проекта бюджет,  включили в експертния състав още един експерт, който нямал никакво отношение към вече изграждащата се информационна система. Така общият бюджет по дейност 7 бил разделен между петима експерти, като последният експерт встъпил съвсем накрая, без да има въобще нужда от него и той на практика не е вършил нищо. Целта била единствено сумата по всяка от поддейностите да не надвишава 50 000 лв.


В изпълнение на приетия вариант започнали да изготвят документацията със задна дата, "доказваща", че били проведени  девет процедури по реда на НВМОП - заповеди от ръководителя за започване на процедурите и тръжните условия, за определяне състава на комисиите, решение за избор на изпълнители, декларации и нови договори със спечелилите процедурите. А на практика победители в процедурите били вече ангажираните по проекта експерти.


А Веселин Пенгезов поставял подписа си върху документите, за да ги "узакони", когато вече е нямал нищо общо с военния съд, тъй като е бил вече председател на Софийския апелативен съд. 

Коментари (12)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  "....симулация на процедури, антидатиране на документи". Е, моля ви се, пише се антЕдатиран, "с (незаконно) поставена по-ранна дата". Оправете поне заглавието.

  Доброто е заразно
 2. 2 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 986 Неутрално

  А дано да излезе нещо, макар че се съмнявам! Анти-датиране-това е най-модерното престъпление в масоно -кривосъдната система

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 3. 3 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Винаги преди избори се започва дело! КОето влиза "в девета глуха", щом изборите минат

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 4. 4 Профил на Краси
  Краси
  Рейтинг: 570 Неутрално

  Интересна е системата за създаване на зависимост.
  Голяма част от поръчките се правят в нарушение на законите.
  Всеки един служител, който участва в тези процедури е потенциален клиент на прокуратурата. Съответно може да бъде изнудван при нужда.

  Да почистим България от агентурата на руската империя!!!
 5. 5 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1098 Весело

  Що е то Европа и има ли почва у нас?Преди употреба прочетете листовката! Да се държи на място недостъпно за деца!
  При предозиране предизвиква гадене,повръщане и проблеми с прокуратурата.

 6. 6 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1098 Весело

  Проблемите с прокуратурата отшумяват бързо,тутакси след изборите,както колежката в пост три правилно е отбелязала.

 7. 7 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Акция прокуратура - пиеса в 1 действие,наречено "Много шум за нищо"
  Не вярвам,че след повдигнатите обвинения,ще последват съд и присъда.
  Епилог:Да си направим съдебен борд,внесен от ЕС!

  Tony
 8. 8 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 940 Неутрално

  [quote#0:" статията"] Главният прокурор Сотир Цацаров ще поиска от Висшия съдебен съвет да бъдат отстранени от длъжност. [/quote]
  Никакво отстраняване! Какво тук значат някакви си обвинения? Ценни кадри,могат и от затвора да работят и ще им се брои 2 за 3.

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 9. 9 Профил на today
  today
  Рейтинг: 804 Неутрално

  За тези неща четохме отдавна в Капитал. Прокуратурата къде спа досега, кой ще им потърси отговорност за бездействие?

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 10. 10 Профил на gogo63
  gogo63
  Рейтинг: 987 Неутрално

  А, това "антидата" ще да е нещо като "антиматерия"

  За протокола: знам разликата между анти- и анте-, за разлика от редакторите/журналистите.

 11. 11 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2098 Неутрално

  ше има разлайване на кучетата на празни обороти срещу вятъра

 12. 12 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6246 Неутрално

  популизъм и клишета като за пред избори , а след това всичко се потулва. ОСТАВКА на тройната комунистическа коалиция .

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK