Маргарита Илиева, БХК: Виновни за случая в Розово са полиция, местна власт, партии, главният прокурор...

Маргарита Илиева, БХК: Виновни за случая в Розово са полиция, местна власт, партии, главният прокурор...

© Велко Ангелов, КапиталИнцидентът в село Розово показа как, независимо че според властите ситуацията с бежанците е овладяна, не е решен основният проблем - как чужденците, търсещи закрила, ще могат да започнат живота си отново в България. В тази ситуация е изключително важно да не останем само до нивото на превръщането на хората от Розово във виновници, а да потърсим факторите, заради които като общество не можем да приемем различните и да се опитаме да променим нагласите. "Дневник" ще продължи да следи темата. Търсим позицията на министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев, на парламентарните партии и опозицията, на други институции, които до момента продължават да мълчат. 


Разговаряме с директора на правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК) адвокат Маргарита Илиева за това как се е стигнало до случая "Розово" и кой всъщност носи вината за това.


Как се стигна до "инцидента" в Розово? Сякаш институциите в лицето на МВР и Агенцията по бежанците си харесаха да повтарят, че "бежанската вълна е овладяна" и  с това всичко по темата е приключило?
 - От повече от половин година висши държавни функционери, както и политици свободно подбуждат към страх, омраза и дискриминация срещу сирийците, търсещи закрила тук. Да започнем с министъра на полицията, Йовчев. Този ретрограден, путински тип властник, моделен кадър на службите за сигурност, направи всичко възможно, за да настрои населението на вълна "бежанците са заплаха". То не бе ограда на границата, не бяха изявления, че "не сме се срещали с по-тежко предизвикателство за националната сигурност през последните години", че бежанците били "проблем на всички институции" и че "бежанската вълна от Сирия към България заплашва цялата нация", не бе употреба на граничните полицаи като инструменти за насилие с цел безогледно отблъскване на хора.
Сега обаче, когато бежанци са физически застрашени от национално несигурните селяни в Розово, този министър мълчи и бездейства – полицията сякаш не съществува в Розово, както и никъде другаде, където чужденците стават мишена на насилие, каквито случаи има вече десетки. Няма изявления, че търпимостта към такива престъпления ще е нулева. Защото не е и няма да бъде такава, докато институциите са оглавени от подобни обществени манипулатори.


Според Йовчев проблемът "все още" не бил "съизмерим с катастрофа, но обществото трябва да знае, че предстоят трудни моменти". Аха, да - ето ги трудните моменти, вече се случват в Розово, с комплименти от агентите на националната сигурност.


Да вземем, по-нататък, пропагандаторите на омраза от "Атака", в това число и депутати, и неонацистките кандидат-политици, на които медиите осигуриха завидна трибуна през късната есен.


Парламентарно представената "Атака" организира протести срещу бежанците по места, за да насъсква хората да се противопоставят на лагери в техните региони, като този в Сливен на 24 ноември 2013 г. Да вземем и бодрите местни власти, които също се включиха със самоинициативи.


През ноември 2013 г. на сайта на община Царево излезе молба към загрижените жители "в случаите на забелязани лица в пограничните райони, около населените места и пътищата, отговарящи на профила на бежанци, да позвънят на тел. 112 или да съобщят в най-близкото поделение на МВР".


Да вземем и главния прокурор, който демонстративно заяви, че ще прати прокурорски подкрепления на границата да преследват наказателно влизащите през нея - понеже не търсят убежище, а са едни престъпници. Този главен прокурор не е казал, че прокурорските сили ще се насочат срещу всеки акт на престъпна расова омраза, без значение, че такива вече има много и те стават групови и все по-дръзки. Крещят дейците в камерите и микрофоните на обществената трибуна, че правото е тяхно, а прокуратурата се почесва. Нека се почесва. Нека прашасва Наказателният кодекс. От това знакови дела не стават.   


Хората от село Розово ли са единствените виновни? И каква е вината?
- Виновни са всички, независимо дали са селяни или вицепремиери, които подбуждат към расова омраза и дискриминация и които извършват действия на такава. Ще цитирам няколко норми от законите на България (вижте най-долу в текста): 


България е правова държава, а това означава, че за нарушение на нейните закони се носи отговорност. Така че, на първо място, отговорността е правна. Правова държава се гради. Тя не се спуска от нищото с магически жест. Тя е плод на труд, а не привилегия. Този труд се дължи, на първо място, от институциите, които съвестно и неотклонно трябва да прилагат закона спрямо всеки.


Законът важи за всеки. Същото е валидно и за едно демократично общество - то изисква последователни, упорити индивидуални и колективни усилия по отказ от омраза, агресия, насилие и погазване на достойнството и правата на другите.


Българите обичат да живеят с лъжи и измислици за себе си, с които успокояват чувството си за собствена (не)значимост. Любима им е лъжата, издигната в официална и неофициална пропаганда от десетилетия, че българите били "толерантни" и "гостоприемни". Тази пропаганда започва още от началното училище и фалшифицира възприятията на децата, някои от които вследствие ще се превърнат в расисти, които необезпокоявано презират различните, защото имат изначална индулгенция, че са "толерантни".


Съвсем малко интелектуална честност е нужна, за да се види през кадрите от Розово, че това съвсем не е така. Малко честност, но на сериозна цена – отказ от илюзорната сигурност в полза на трудната, създаваща несигурност истина за действителността и за личната отговорност за нея.


Защото не само селяните в България си позволяват расистка безотговорност – впрочем, събитието в Розово не е прецедент: през 90- те години редица български села се самоорганизираха за етническо прочистване на ромите чрез палежи и агресивни тълпи; да не говорим за Катуница преди няколко години – та, не само селяните: много лица от образования и уж културен елит си позволяват да изразяват пренебрежение, което варира между подигравателна надменност и снизходителна покровителственост спрямо хора с по-тъмен цвят на кожата, дали ще са араби, роми, африканци, индийци или други; особено ако са роми. Тези "културни" хора също носят отговорност – селяните в Розово са само върхът на общия айсберг.    


Как може да се излезе от ситуацията и да се предотвратят подобни прояви?
- Равно, неотклонно, последователно прилагане на закона, придружено с осмислящи го публични изявления на властници. Законът забранява пропагандата на омраза и дискриминация, така че прилагането му ще ограничи публичното разпространение на фалшивата идея, че може безнаказано да се сее нетърпимост към различните. Докато не се прилага законът, всяка друга мярка като образование, популяризация и обществени разисквания ще има половинчат ефект. Така е, защото единствен законът поставя нещата на вярната основа: расисткото поведение не е просто нехубаво; то е неправда и не е разрешено. Расисткото насилие – словесно или физическо, е престъпление.


Престъпления никой не може да върши, това не е въпрос на избор. Етиката е въпрос на избор, но законът е друго. Без закон няма нито лично достойнство, нито общество. Когато законът се пренебрегва, етиката се превръща в целесъобразност: добри сме, ако искаме. "Еми, не искаме", казват героите на националното чувство от Розово.     Наказателен кодекс, Престъпления против равенството на гражданите 


Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание. (2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание. (3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Който образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел извършването на деяния по ал. 1 и 2 или системно допуска извършването на такива деяния, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и с обществено порицание. (4) Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.


Чл. 163. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) Лицата, които участвуват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната, етническата или расовата им принадлежност, се наказват: 1. подбудителите и предводителите - с лишаване от свобода до пет години; 2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) всички други - с лишаване от свобода до една година или с пробация. (2) Ако тълпата или някои от участниците са въоръжени, наказанието е: 1. за подбудителите и предводителите - лишаване от свобода от една до шест години; 2. за всички други - лишаване от свобода до три години.


Закон за защита от дискриминация


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на […] раса, народност, етническа принадлежност […] гражданство, произход, религия или вяра […] или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.  (2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. Чл. 5. Тормозът на основа на признаците по чл. 4, ал. 1 […], подбуждането към дискриминация, преследването и расовата сегрегация […], се смятат за дискриминация. Допълнителни разпоредби § 1. По смисъла на този закон: 1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) "Тормоз" е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда. 3. "Преследване" е: а) по-неблагоприятно третиране на лице, което е предприело или се предполага, че е предприело или ще предприеме действие за защита от дискриминация; б) по-неблагоприятно третиране на лице, когато свързано с него лице е предприело или се предполага, че е предприело или ще предприеме действия за защита от дискриминация; в) по-неблагоприятно третиране на лице, отказало да дискриминира. 4. "Действията за защита от дискриминация" могат да включват: подаване на жалба или сигнал, предявяване на иск или свидетелстване в производство за защита от дискриминация. 5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) "Подбуждане към дискриминация" е пряко и умишлено насърчаване, даване на указание, оказване на натиск или склоняване към извършване на дискриминация. 6. "Расова сегрегация" е издаването на акт, извършването на действие или бездействие, което води до принудително разделяне, обособяване или отделяне на лице на основата на неговата раса, етническа принадлежност или цвят на кожата. 7. "Неблагоприятно третиране" е всеки акт, действие или бездействие, което пряко или непряко засяга права или законни интереси.  


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (147)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hinhril
  hinhril
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Да бе всички са виновни, само не хората, които са ги изгонили....щото изглежда са невменяеми...

 2. 2 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1190 Любопитно

  Село СТРАХ.

  TAKE THE RED PILL!
 3. 3 Профил на Pima
  Pima
  Рейтинг: 458 Гневно

  те само за това да бяха виновни медал щяха да заслужат.
  лошото е че са виновни и за практическия генбоцид над българският народ, за ограбването на материално и нематериално. откраднаха ни дори и бъдещето на децата...

  Най-страшното на комунизма е това което идва след него...
 4. 4 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1041 Неутрално

  Четвърт век България е антисоциална държава-Франкенщайн-творение на такива АОНСУ-вци като тези от БХК!
  В която по върховете"чакали ръфат чакали"
  А какво остава по низините!
  За това бежанците НЕ СА ми топ приоритет!
  Нека ги приемат страните, финансиращи БХК!
  Ама май не щат, а?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 592 Неутрално

  За пореден път капацитетите от БХК показват, че им липсват елементарни познания по аналитично мислене. На базата на няколко души решават, че целият български народ живеел в илюзия за нивото си на толерантност и междуетническа търпимост. От гледна точка на статистиката това се нарича прибързана генерализация (overgeneralization).

 7. 7 Профил на In my world
  In my world
  Рейтинг: 757 Весело

  Маргарита Илиева, БХК
  ====
  Не ги слушай те

  In many wars between the CIVILIZED MAN and the SAVEGE.Support Civilized man defeat the terror(islam)
 8. 8 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 2591 Неутрално

  Не е права Илиева да смесва охраната на границата с абсолютната липса на реакция срещу простотиите в Розово. Не може покрай бежанците в страната да влизат всякакви. За липсата на реакция от страна на полицията и вече постфактум - на прокуратурата, съм напълно съгласна.

  Доброто е заразно
 9. 9 Профил на Sir Percival ГЛАСУВАЙТЕ
  Sir Percival ГЛАСУВАЙТЕ
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Йовчев. Този ретрограден, путински тип властник, модерен кадър на службите за сигурност, направи всичко възможно, за да настрои населението на вълна "бежанците са заплаха"
  _________________
  Ako аз напиша това - ще видя незабавно модераторска намеса.
  Но пък колко хубаво и истинско звучи!...

  ЖУСТИС (фр.- правосъдие) ИЛИ ЖОСТЕРИС (бълг. - гьостерица)!!!
 10. 10 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 592 Неутрално

  Въпросните БХК капацитети да отидат в което и да е село или град в областите Шумен, Разград, Търговище, Кърджали и тнт. и ще видят, че различните основни народности в България живеят заедно. Да разгледат София и да отбележат колко хора от други народности има и никой не е искал да ги гони.

  Мен повече ме притеснява, че БХК и другите юбер-либерасти имат тенденцията да насаждат вина в обществото.

 11. 11 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#5] от "Julian Mall":

  Освен,че е Пропутинско е и некадърно!
  При бай Тошо и терористи от "братски" страни приютявахме,грижехме се за тях и ги "обучавахме".
  Това се наричаше ИЗНОС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ!!!!

 12. 12 Профил на оuzo
  оuzo
  Рейтинг: 471 Неутрално

  А не са ли виновни воината в Сирия и всички които я допуснаха?

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 14. 14 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3689 Неутрално

  [quote#8:"Гласувайте! Don't get mad, get even! (dogwoman)"]За липсата на реакция от страна на полицията и вече постфактум - на прокуратурата, съм [/quote]
  Оставете на мира полицаите!
  В момента всички са ангажирани и клечат скрити в храстите с новите камери, и пишат ли пишат актове!
  А Йовчев ли? Какво искате от едно промосковско комуне?

 15. 15 Профил на Любомир Христов
  Любомир Христов
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Закривай БХК !!!!
  СТИГА АНТИБЪЛГАРСКИ ИНТЕРЕСИ И РАЗНИ СЪМНИТЕЛНИ "ЗАЩИТНИЦИ" НА "НЕЩО СИ" САМО ЗА ДА УРОНВАТ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРИТЕ КАТО НАЦИЯ И ДА ЗАЩИТАВАТ ИЗМИСЛЕНИ КАУЗИ С ЦЕЛ ДА НИ УМАЛОМОЩАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ....
  Вън БезРодници !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 16. 16 Профил на СВОБОДЕН
  СВОБОДЕН
  Рейтинг: 515 Неутрално

  ,, Виновни са всички,''

  КАКВО САМОЧУВСТВИЕ , А .????????

  ТАЯ НА ГОСПОД ЛИ СЕ ПРАВИ .?????????????

  СВОБОДЕН
 17. 17 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Любопитно

  До коментар [#11] от "doroteus":
  Да, бе Лютфи Местан и ДПС-то са най-големите путинци! Как мислиш дали благодетелят на сирийците който им е платил наемът не е от ДПС, защото те и бъкел български не знаят и изобщо не са чували за това село Розово?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 18. 18 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1448 Разстроено

  Виновни са властите - всичките 4-ри.Изпълнителната,че не охранява границите и неприкосновеността на населението.Съдебната,че не може да се разчита на бърз и справедлив процес при посегателство върху живот или имот,както и за насаждането на ксенофобия.Законодателната,че не състави комисия за бежанския проблем и нуждата от мерки и закони за решаването му.4-тата,медиите,в търсене на сензации направиха едните страшилища,а другите уплашени в незнанието си.Ташева и подобни твари,които получиха трибуна без отпор,насадиха измислени страхове.Никой не си направи труда да даде обзори яснота на всичко,което се случва и КАК трябва да бъде.
  Розово е кафяво,а освен отрицание на отрицанието нещо друго следва ли????

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#17] от "Julian Mall":

  Защо мислите,че те не могат да си платят наема????

 21. 21 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#4] от "Диверсификация на корупцията и излишните проекти":

  Браво!!!!!!!!!!

  https://goo.gl/8NG90J
 22. 22 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#20] от "doroteus":
  Ами защото не работят, а и едва ли носят със себе си достатъчно средства. Освен това както споменах не знаят бъкел български и е интересно как така са се насочили точно към това село и са открили наемодателя си. Това все пак не е хостел в центъра на София.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 23. 23 Профил на Ritter 1
  Ritter 1
  Рейтинг: 482 Весело

  УНИКАЛНО! РЕСПЕКТ!

  " ...Йовчев. Този
  ретрограден, путински тип властник, модерен кадър на службите за сигурност, направи всичко възможно, за да настрои населението на вълна "бежанците са заплаха".
  То не бе ограда на границата, не бяха изявления, че "не сме се срещали с по-тежко предизвикателство за националната сигурност през последните години", че бежанците били "проблем на всички институции" и че "бежанската вълна от Сирия към България заплашва цялата нация"

 24. 24 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Много,много точен анализ,констатации. Само с едно не съм съгласна - България не е "правова държава",но се предполага,би трябвало да бъде....

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 460 Неутрално

  Права е г-жа авторката,за всичко е права и юридически най-вече,но защо не поразсъждава малко и за българите,доколкото са останали в БГ?Все ние сме по-католици от папата,защо не приемат бежанци и страните от Европа на първа скорост?Ще ви кажа защо,по-евтинко им е да си купят няколко или няколко десетки глашатаи,които да проповядват толерантност и гостоприемство в периферията,докато средния българин е с всяка изминаваща година членство обеднява и деградира все по-зловещо.

 27. 27 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#26] от "hmc12310991":

  Същото си мислех докато четях Чл. 4 от Закона за защита от дискриминация горе в статията...

  https://goo.gl/8NG90J
 28. 28 Профил на no_sense
  no_sense
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Голямо внимание се обръща на американските медийни туби с информация, последователното сриване на националния ни рейтинг и лесното печелене на парички чрез медийно облъчване и синьо дрогиране..на обществото.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 29. 29 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 2430 Неутрално

  До коментар [#22] от "Julian Mall":

  От къде знаете ?В България още от Живково време живеят доста сирийци,които знаят добре български и служат за преводачи на сънародниците си изпаднали в беда! Не виждам нищо странно в това!Въпреки,че са далеч от родината си те явно носят по добри гени от нас!Жалко за някои от пишещите!

 30. 30 Профил на vinetu
  vinetu
  Рейтинг: 473 Неутрално

  "Различния" благодарение на БХК и другите псевдо-защитни органицации се превръща в мръсна дума(за което ще бъдем виновни пак ние естествено). Но като си говорим за "различни" защо не проявите същата толерантност към човека с различно от вашено мение а? Хората в Розово явно са различни от вас, но какво получават - биват заклеймявани, осмивани и унижавани от вас всеки ден. Това е всичко друго но не и толерантното отношение които ВИЕ изисквате към "различния". Ако някоя медия си позволи същото отношение към хора с различна сексуална ориентация например, то тя ще бъде непременно заклеймена като фашистка комунистическа и средновековна едновременна.

  https://sites.google.com/site/demokraturailidictatura/
 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на райничка цветкова
  райничка цветкова
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Поведението на хората е лесно обяснимо, страховете им също. Просто българите нямат доверие в институциите. Не са убедени в качеството на проверките по границата. Могат ли да бъдат сигурни че под прикритието на майки с деца не се промъкват опасни елементи? Могат ли да се надяват на адекватна защита в случай на инцидент? С най- прости думи казано, българите нямат доверие в държавата.

 33. 33 Профил на vloti
  vloti
  Рейтинг: 685 Весело

  Тея БХК някой взима ли ги насериозно?!? Ще организирам един Финландски софийски комитет и ще заведа дело срещу властите в Хелзинки, че не разрешават на лапландците да се придвижват в столицата им с еленски впрягове и не се зачитат културните особености на това малцинство.

 34. 34 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  "Този ретрограден, путински тип властник, модерен кадър на службите за сигурност, направи всичко възможно, за да настрои населението на вълна "бежанците са заплаха"

  Министърът на Министерството на истината - много точно

 35. 35 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Поздравявам жителите на село Розово за позицията им!

  'Let light surround you' Dream Theater
 36. 36 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3378 Весело

  За пришълците от Африка които се завират у нас покрай сирийците трябва да съм честен - не знам, ама БХК е вредна организация която се финансира от не долюбващи България така ,че те БХК трябва да напуснат страната първи ! Този тормоз с правото на малцинството на нормалните хора им идва в повече , на който не му харесва - света е голям !
  Аз до сега един път не чух БХК са се застъпили за бедно семейство българи изхвърлени от общинско жилище, просяк лишен от социални помощи който умира без лекарска помощ или майка умряла в ръцете на родилен дом след като не си е платила откупа на тероризиращите я за пари екипи?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 37. 37 Профил на vloti
  vloti
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Който не става за нищо и не може да работи , отива в някое НПО и ръси акъл по медиите. Държавата ни е разграден двор , няма адекватен граничен контрол , няма работещи съд, полиция и прокуратура ,чиновниците издевателстват над дребния бизнес, има огромна етническа дискриминация срещу българите... На хората им писва всичко това и рано или късно ще вземат нещата в свои ръце, както в Катуница.

 38. 38 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#22:"Julian Mall"]Ами защото не работят, а и едва ли носят със себе си достатъчно средства. Освен това както споменах не знаят бъкел български и е интересно как така са се насочили точно към това село и са открили наемодателя си. Това все пак не е хостел в центъра на София. [/quote]
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  'Let light surround you' Dream Theater
 39. 39 Профил на pentcho
  pentcho
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Абсолютно подкрепям думите на госпожата от БХК.Простите хора се манипулират лесно и тези, които призовават към насилие към тези нещастници трябва да отговарят пред закона.
  Тоя народ освен да мрази и завижда за друго (например работа, спазване на закони и ред) не става. Управниците са еманация на тоя народ. Народ без вяра (обичай ближния си) е за никъде. Цяла България е за никъде !

 40. 40 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#34:"daam"]"Този ретрограден, путински тип властник, модерен кадър на службите за сигурност, направи всичко възможно, за да настрои населението на вълна "бежанците са заплаха"

  Министърът на Министерството на истината - много точно[/quote]

  Че властникът е такъв, е вярно. Но не той настрои когото и да било. "Настроиха" го самите "бежанци" с дивашкото си поведение по села и паланки и на пъпа на столицата ни. Ама селяните били диви... Същият този "див селянин" е оцелял столетия под ятагана и благодарение на тоя същия "прост, нетолерантен" себесъхраняващ се селянин са се родили, словоблудстват и хулят народа си разни Маргаритки и други псевдотолерантни "българи". Станахме за смях и на най-долния чалмалия...

  'Let light surround you' Dream Theater
 41. 41 Профил на persifedron1
  persifedron1
  Рейтинг: 460 Неутрално

  И образователната система е виновна. Децата трябва да бъдат възпитавани в етническа толерантност още от първи клас, даже от предучилищна възраст. Трябва да им се обясни, че ксенофобията е нещо отвратително.
  Много е трудно да промениш възгледите на възрастен расист - тези хора вече са загубени за обществото. Редно е да се започне от рано.

 42. 42 Профил на izbiram
  izbiram
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Не се пенявайте бе хора, бхк и подобни са организации създадени за да влияят на общественото мнение в държави, в които трябва да се смени властта. Те се спонсорират от основно американски структури. Американците имат изградена много ясна стратегия как да се въздейства в такива моменти.

  Това в Розово е голяма простотия. Такава простотия, че ми се чини че има някаква сянка там! Хората там наистина са прости. Но докато не им влезе някой в двора, едва ли ще вдигат бунт срещу деца и майки. Дано да са си прости мотики. Иначе ако има конспирация - твърде далече отиват!

 43. 43 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#6] от "blaf":

  Не е на базата на няколко души, обаче. Виж годишният им доклад. Оувър-бла-бла елитистките инструментариуми на критичното мислене, които прилагаш избирателно, можеш да си ги пазиш за някой наивник, пред който биха звучали впечатляващо.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 44. 44 Профил на persifedron1
  persifedron1
  Рейтинг: 460 Неутрално

  [quote#30:"vinetu"]Но като си говорим за "различни" защо не проявите същата толерантност към човека с различно от вашено мение а? Хората в Розово явно са различни от вас[/quote]

  Нацистите също са с различно от нашето мнение. И към тях ли трябва да проявяваме толерантност?

  Омразата не е мнение. Омразата не може да се толерира - разберете го.

 45. 45 Профил на tromokrat
  tromokrat
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Като видя - "БХК" и спирам да чета. Тази противобългарска организация кога ще бъде забранена?

  Gott mit uns! Meine Ehre heißt Treue! Православие или смърт!
 46. 46 Профил на Sinergy
  Sinergy
  Рейтинг: 581 Разстроено

  Горещо препоръчвам всички, които не гласуват на избори да изгледат следният клип директно от Розово:

  http://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-bezhancite-ot-siriia/zashto-zhitelite-na-rozovo-ne-iskat-bezhanci-v-seloto-6010816

  Всеки път като не гласувате оставяте ей такива простаци оставяте да решават вместо вас...

 47. 47 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2553 Неутрално

  В случая, ако ще говорим за вина на човек от властта, то това е гербавата кметица, която в интервюто съвсем нагло престъпи закона, за да запази рейтинга си в селото.

  А като цяло, проблемът е в манталитета на селяндурите там, ниското им образование и обща култура и неуважението към чуждата частна собственост и личността като цяло.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 48. 48 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  До коментар [#13] от "v_vendeta":
  +++++++++Да!Чувството на гордост че в България ги има такива ,като този млад човек (блогър) бе разбито на пух и прах от епилога от само едно изречение "Срам ме е"!

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#22] от "Julian Mall":

  Ама що за глупост цари тук? Няма новинарска емисия от последните дни, в която от ясно по-ясно да не беше казано, че тези хора са си платили наемът, че дори хазяинът е трябвало да им връща пари, а тук някакъв гений на теоретичното мислене разсъждава на общо основание, че не си били платили хората наема. Е това ако не е стратегия за оправдаване на расизма, не зная кое е.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 51. 51 Профил на _j.
  _j.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Не са били три семейства,а трите жени на един и същи мъж с децата си .Плюс техни родини. Т.е. ревностни последователи на Шариата. Т.е. не башарови сирийци.

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Я БХК-то обясни КОЙ го финансира? И КОЙ се крие под благовидното наименование "частни дарители"?!

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 54. 54 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2553 Неутрално

  [quote#49:"Търпана"]защитават ПРАВАТА и ИНТЕРЕСИТЕ си[/quote]

  Какви точно са им правата?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 55. 55 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 740 Весело

  До коментар [#41] от "persifedron1":

  Децата е достатъчно за първи урок по етническа толерантност да ги разходиш в Столипиново.

  За религиозна и мултикултурна толерантност е достатъчно да ги разходиш по Халите и Пиротска.

  Така ще имат поне наблюдения - нещо , което ти самият нямаш.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 56. 56 Профил на _j.
  _j.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Башаровите сирийци са тук от 80-те години и са лекари,адвокати,инженери,3ъболекари ,журналисти ,дори литератори. И религията им е последа грижа.

 57. 57 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 592 Неутрално

  До коментар [#43] от "stalik":

  Не съм гледал доклада, но дори да допуснем, че имат доклад за 10 000 расистки престъпления в България и да речем, че обявят 10 000 души за расисти, ксенофоби и тнт. според БХК, това значи ли, че всички около 7 000 000 души население в България също са расисти? Оувър-бла-бла хич не е бла-бла, а метод за манипулация, даже Дневник беше пуснал статия за методите за манипулация прилагани от платените тролове и ако не се лъжа това беше дадено там. Примерно казват "5 американски фирми са приватизирали 5 български завода които после фалират, следователно всички американски фирми са лоши и трябва да ги прогоним".

 58. 58 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#18] от "Лелка":

  Точно това изпитвам и аз!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 59. 59 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#57:"blaf"]Не съм гледал доклада, но дори да допуснем, че имат доклад за 10 000 расистки престъпления в България и да речем, че обявят 10 000 души за расисти, ксенофоби и тнт. според БХК, това значи ли, че всички около 7 000 000 души население в България също са расисти?[/quote]
  Не. И не това е твърдението. Такъв дърварски буквализъм е нелеп.

  Въпросът е, като не е вярно (спор няма), къде са гласовете против? Къде са институциите? Защо нито един политик, нито една институция, не реагира публично до момента?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 60. 60 Профил на mar_x
  mar_x
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Фактът, че 90% от коментарите под тази статия заклеймяват БХК като противобългарска организация означава едно:

  СЕЛО РОЗОВО = БЪЛГАРИЯ

  БЪЛГАРИЯ = СЕЛО РОЗОВО

 61. 61 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#53] от "Търпана":

  Ми пише в сайта на организацията. Да ти е хрумвало да го отвориш?

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 62. 62 Профил на persifedron1
  persifedron1
  Рейтинг: 460 Неутрално

  [quote#55:"galio"]За религиозна и мултикултурна толерантност е достатъчно да ги разходиш по Халите и Пиротска.

  Така ще имат поне наблюдения - нещо , което ти самият нямаш. [/quote]

  Живея буквално на метри от Пиротска вече повече от 20 години, така че аргументът ви е очевидно невалиден. Освен това е абсурдно да вадиш генерални изводи за даден етнос на базата на разходка по една улица - макар че това едва ли ще го схванете.

 63. 63 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Неутрално

  До коментар [#50] от "stalik":
  Абе ти може и да си гледал телевизия но явно не си разбрал че собственикът на къщата е върнал парите ама не на сирийците ами на някой друг от когото ги е и получил. Та именно този спонсор ми е интересен с кого е свързан с ДПС или някоя ислямска фондация.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 64. 64 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 474 Неутрално

  "....Маргарита Илиева, БХК: Виновни за случая в Розово са полиция, местна власт, партии, главният прокурор..."

  Последните, които могат да бъдат обвинявани са чобаните, които оползотвориха своите 15 мин. слава. Не може да обвиняваш някого, че му липсва човечност и че живее в друго измерение. Да го упрекнеш, да изпиташ недоумение - да, но да го обвиняваш?

 65. 65 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#62] от "persifedron1":

  Лъжеш.

  Имам позната, която рязаха с нож, а седмица по-късно и майка и. Познавам арабисти с офис там, които се страхуват да замръкват.

  А ти лъжеш.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 66. 66 Профил на viva13
  viva13
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Маргарита Илиева, БХК: Виновни за случая в Розово са полиция, местна власт, партии, главният прокурор...
  Ми да ги съдим по шериата тогава, м?

 67. 67 Профил на _j.
  _j.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#62:"persifedron1"]Живея буквално на метри от Пиротска вече повече от 20 години, т[/quote]
  По Пиротска са т.н. ''илиенски'' араби,втората вълна у нас след студентите и дойдоха пре3 90-те -те са най-вече дребни търговци и ''калфите''им.

 68. 68 Профил на stalik
  stalik
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#63] от "Julian Mall":

  Фактът, че поставяш като възможни отговори "ДПС или някоя ислямска фондация" прави претенциите ти за аналитично (критично?) мислене нищожни. Ограничаването на възможните отговори до тези два е не просто логически несъстоятелни - то е белег за явен уклон и внушение.

  Nous ne sommes rien, soyons tout!
 69. 69 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3940 Любопитно

  Леле, как се е разпенявила Маргаритка!

  А защо в списъчето я няма абревиатурката на собственият и БХК?
  Де са им превенциите?
  Или те се хранят само от глозгане на кокали постфактум, май?

  И що ли в този маргаритков списък се мъдри и Главния прокурор?
  Май щото ги отряза БХК да се ровят в делата на малолетните още в досъдебна фаза, което си беше чисто безобразие ...

  Ех, Маргаритке, ех ... цветенце!

 70. 70 Профил на Krasimir Koev
  Krasimir Koev
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Оуу,колко малоумнички и -ци,бих искал да видя поне 1 човек ,който да е настанил "бежанец" или "бежанци" в неговия дом или домът на негови роднини.Особено тея от БХК,още повече,че се ширят в едни простоорни апартаменти.Няма - не виждам вдигнати ръце,нито една - помиярска работа....

 71. 71 Профил на yupeee
  yupeee
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#6] от "blaf":

  Аз по-аналитичен коментатор в публичното пространство от тази жена не съм виждал. Да не говорим с каква лекота обхваща цялата тема в нюанс, който аз лично не съм виждал в България някога. И най-важното, преценката й е в десетката.

 72. 72 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Задавам си въпроса: Преди 46(четиридесет и шест )с убийството на Мартин Лутър Кинг САЩ предприеха законодателни промени в борбата с расовата дискриминация . И резултатите бяха постигнати на часа.За България ?!Може би един български Мартин Лутър Кинг е необходим за да се задейства този закон ( приет 2003 г.)в България .

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 73. 73 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 592 Неутрално

  [quote#59:"stalik"]Не. И не това е твърдението. Такъв дърварски буквализъм е нелеп. [/quote]

  А какво е твърдението? Аз виждам, че с удебелен шрифт пише, че е лъжа, че българите били толерантни и гостоприемни, т.е. са расисти и ксенофоби.

 74. 74 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2597 Любопитно

  [quote#68:"stalik"]Фактът, че поставяш като възможни отговори "ДПС или някоя ислямска фондация" прави претенциите ти за аналитично (критично?) мислене нищожни. Ограничаването на възможните отговори до тези два е не просто логически несъстоятелни - то е белег за явен уклон и внушение. [/quote]
  Искаш да кажеш че е логично да е била и някоя християнска организация или от атакистката социална солидарност?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 75. 75 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 2131 Неутрално

  липсата на държава в розово е повече от очевиден

 76. 76 Профил на damage_case
  damage_case
  Рейтинг: 474 Неутрално

  До коментар [#72] от "Чърчил":

  "....Може би един български Мартин Лутър Кинг е необходим за да се задейства този закон ( приет 2003 г.)в България ."

  Дон Цеци би ли свършил работа? Май е най-изявеният оратор сред потенциалните претенденти.

 77. 77 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1172 Неутрално

  От този БХК какво са направили досега освен да се изказват Колко хора приютиха и им помогнаха или дайте да дадете и гушката ни напълнете

 78. 78 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  Боже, кога ще доживея някой от БХК да защитава БЪЛГАРИ???

  Онзи ден гледах по една телевизия хора от Красна поляна, застанали в редица към камерата. Всичките с ГРЪБ към нея и говореха за безобразията на самонастанилите се роми в съседство до блоковете. До един се страхуваха и не смееха да си покажат лицата... в СОФИЯ!

  Ами в село Мечка? Кога БХК ще отиде там да защити старците???

 79. 79 Профил на persifedron1
  persifedron1
  Рейтинг: 460 Неутрално

  [quote#65:"galio"]Лъжеш.
  Имам позната, която рязаха с нож, а седмица по-късно и майка и. Познавам арабисти с офис там, които се страхуват да замръкват.

  А ти лъжеш. [/quote]

  Мен също са ме заплашвали с нож на улицата. Двама души бяха. Българи.
  Познавам и доста други хора, които са били нападани, грабени и заплашвани, в различни части на София и страната, както от българи, така и от представители на други етноси.
  Сред всяка етническа група има престъпници, но те никога не са мнозинство.
  Що се отнася до адреса ми - живея в една пресечка на Пиротска, на метри от улицата. Ако щете ми вярвайте.

 80. 80 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 644 Неутрално

  насаждат страх с бежанците за да не им закачат избирателите ( и преждевременно да вземат някой свой)

  This is the place where puddings die.
 81. 81 Профил на _j.
  _j.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  ''Маргарита Илиева, БХК: Виновни за случая в Розово са полиция, местна власт, партии, главният прокурор...'''


  Държавата трябва да носи отговорност ПЪРВО пред СВОИТЕ собствени граждани, чак след това да мисли за всичко друго. Ако не може / не иска - липсва обществен договор. Ще се сменя ръководството на държавата.

 82. 82 Профил на wunderbar
  wunderbar
  Рейтинг: 402 Гневно

  До коментар [#5] от "Julian Mall":

  А не е ли Овчев путински тип?Какъв е според теб!?Супер демократ?!!!Отне страха на хората в България?Заради такива "късогледи "като теб няма развитие в тази държава,ама хич!!!!

 83. 83 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2553 Неутрално

  До коментар [#81] от "_j.":

  И къде точно е проблема с отговорността пред собствените граждани?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 84. 84 Профил на _j.
  _j.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#83:"Тони!"]И къде точно е проблема с отговорността пред собствените граждани?[/quote]
  А къде са правата на местните хора които не искат чужди натрапници?

 85. 85 Профил на symmpro
  symmpro
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Който прочете внимателно "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов , ще разбере веднага защо са били изгонени тези клети люде от селото !
  Всичко останало са пълни глупости !

 86. 86 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2553 Неутрално

  До коментар [#84] от "_j.":

  Кое право им е нарушено? Чакам конкретика, защото този въпрос го задавам за не знам си кой път...
  Но мога да ти кажа въпросните примати кое право нарушават самите те.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 87. 87 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3940 Неутрално

  До коментар [#59] от "stalik":
  ... Защо нито един политик, нито една институция, не реагира публично до момента? ...

  Защото не им отърва.
  И защото няма кой да ги накара.
  Че ще трябва да ги подкара из основи и подред, а мат'рялът се е отказал и се спасява самосиндикално, пък "активните" са се превърнали в зомбирани "активисти" и се кюскат един-друг ...

 88. 88 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 402 Неутрално

  [quote#61:"stalik"]Ми пише в сайта на организацията. Да ти е хрумвало да го отвориш?[/quote]

  Там са записани параваните, зад които се крият истинските чорбаджии. Да ти е хрумвало да се замислиш?! А като от НАП направиха проверка, се оказа че някои от договорите за финансиране дори НЕ са преведени на български!!! Т.е. отчетност и прозрачност няма!

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 89. 89 Профил на _j.
  _j.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#86:"Тони!"]Кое право им е нарушено? Чакам конкретика, защото този въпрос го задавам за не знам си кой пъ[/quote]
  Тези хора желаят сигурност за своите деца. Толерастите да го прочетат пак: за своите деца! Които желаят спокоен и нормален живот за всички от тяхната общност без натрапени крайно нежелани чужди елементи.

 90. 90 Профил на _j.
  _j.
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#86:"Тони!"]Но мога да ти кажа въпросните примати кое право нарушават самите те. [/quote]
  Няма да прехвърляте отговорностите и безотговорностите на държавата върху гражданите.

 91. 91 Профил на Александр Г. Дугин (№55)
  Александр Г. Дугин (№55)
  Рейтинг: 512 Весело

  „БХК: Виновни за случая в Розово са полиция, местна власт, партии, главният прокурор...“
  ... и международното положение, и международното положение...

  Кончита (с) Вурст - Президент на Европейския съюз. ;)
 92. 92 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3940 Весело

  До коментар [#86] от "Тони!":
  Кое право им е нарушено?

  Емчи ... това, от което следва и дълбокото маргинализиране, ксенофобията и останалите хубосии сред хората в Розово ...
  Цитирам ти дословно:

  Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,
  като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;
  като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;
  като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,
  прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази
  КОНСТИТУЦИЯ

 93. 93 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 691 Неутрално

  До коментар [#63] от "Julian Mall":

  И аз не съм гледал. Какво е казал по-подробно?

 94. 94 Профил на wunderbar
  wunderbar
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#13] от "v_vendeta":

  И мен също,но за съжаление напоследък все по-често разбирам,че май тези които ни е срам,сме все по-малко!Жалко е,а уж сме в Европа!!!Прекалено злобен и нетолерантен народ се оказва българина!!!Срам ме е!

 95. 95 Профил на koskol
  koskol
  Рейтинг: 233 Разстроено

  много е нелеп аргомента на розовчани-страх за децата им.сигорен сам че 75% от дъртите посерковци които са се подписали отдавна са забравени от тях и влачат жалък и самотен живот.

 96. 96 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2553 Неутрално

  До коментар [#89] от "_j.":

  Очаквам конкретиката от теб - кое право им е нарушено? Ти отвори темата за правата, чакам отговор.


  До коментар [#90] от "_j.":

  Тези хора си позволяват да се намесват в управлението на частна собственост. Това, ако не е престъпление не знам...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 97. 97 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2553 Неутрално

  Розово е едно от многото силно намаляващи села. Намаляват, щото децата на тези примати са се изнесли на други места - в други градове, в други страни. Дали те очакват децата им да бъдат посрещнати както те посрещат сирийците?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 98. 98 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 458 Гневно

  "Полицията сякаш не съществува..." Правилно го казахте, госпожо. На много места. Там където "различните" - циганите, правят каквото си поискат, а всяко изказване срещу техни престъпни деяния бива представяно като дискриминация - криво ви е огледалото, госпожо !!!

 99. 99 Профил на wunderbar
  wunderbar
  Рейтинг: 402 Гневно

  До коментар [#41] от "persifedron1":

  Това е и мое мнение,само че и днес продължават да облъчват децата ни в училище как турците са "лоши",а Русия е прекрасна!!!И то в 21 век!!!Страшно е!!!!

 100. 100 Профил на kashpirovska
  kashpirovska
  Рейтинг: 1202 Неутрално

  До коментар [#94] от "wunderbar":
  И аз мисля така.За съжаление сме страхливи,озлобени,нетолерантни,завистливи,негостоприемни и.... дори сме и мързеливи.Мразя генералните изводи,обаче тук май се налага .И сме едни дървени философи-многознайковци-пенкилери...

  Джордж Оруел-1984
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK