Само депозитите до 100 хил. евро в КТБ са гарантирани (пълен текст на изявлението на президента)

Росен Плевнелиев

© Анелия Николова

Росен ПлевнелиевНа днешните консултации за финансите на страната при президента Росен Плевнелиев не е постигнато съгласие за специален закон за спасяването на Корпоративна търговска банка (КТБ). Българската народна банка (БНБ), правителството, Министерството на финансите очевидно в следващите дни ще търсят сходство с позициите си, каза държавният глава след края на срещата.


Предложението за нов закон дойде именно от БНБ. Целта е да бъдат гарантирани всички депозити в КТБ, като бъдат прехвърлени в дъщерната ѝ "Креди агрикол", а тя да бъде рекапитализирана с пари от Фонда за гарантиране на влоговете и от държавата.


"За мен не е проблем, ако не се постигне консенсус за специален закон. Съществува добро законодателство", подчерта Плевнелиев. И добави, че депозитите до 100 хил. евро (196 хил. лв.) ще бъдат подсигурени от Фонда за гарантиране на влоговете, както е по сега действащия закон. Фондът и правителството разполагат с достатъчен ресурс, увери държавният глава.
Публикуваме пълния текст на изявлението на държавния глава:


"Добър ден и добре дошли на всички.


Позволете ми да ви запозная с приключилите консултации днес. Те бяха по финансови теми в държавата. Искам да споделя с вас, че тези консултации не са първите, няма да бъдат и последните. Знаете много добре, че на Консултативния съвет за национална сигурност в началото на юни, както и на последващите консултации при държавния глава, ние се разбрахме и постигнахме пълно съгласие, че ще се проведат поредица от консултации в различни формати, включително в Народното събрание и в Президентството.


Нека да ви информирам за какво постигнахме и за какво не постигнахме съгласие на днешните консултации.


Обединихме се в това, че общественото доверие в банковата система е ключово условие за финансовата стабилност в страната и за функционирането на икономиката. Има пълно съгласие между участващите в днешните консултации политически партии и институции, че необходимостта от предприемането на пакет от мерки, които българската държава трябва да инициира и предприема, е важна, тя е факт и те ще бъдат стартирани.


По отношение на Корпоративна търговска банка, всички се обединиха, че действията на институциите трябва да са подчинени на принципите на справедливостта и на отговорността, на превенцията и на наказанието и да работят за доверието на българските граждани. Дебатирахме мерки в много големи подробности за това как да създадем механизъм в случая с КТБ, който, знаете, че е много по-различен от всички останали български банки, така че да направим ясното разделение и да гарантираме, че, от една страна, честният данъкоплатец и добросъвестният клиент на банката ще бъде защитен. Същевременно спекулативните сделки да бъдат за сметка на тези, които са ги позволили, а престъпното поведение да бъде наказано с цялата строгост на закона.


Ето и някои конкретни мерки, по които има пълен консенсус след днешното събитие.


Първо, банковите депозити до 100 хил. евро в България са гарантирани със закон. Това се отнася и за всички клиенти на Корпоративна търговска банка. Фондът за гарантиране на влоговете в банките и правителството разполагат с достатъчно ресурс, за да изпълнят своя ангажимент.


Второ, цялата мощ на държавата ще бъде насочена за това извършените престъпления да бъдат наказани с цялата строгост на закона. Българската прокуратура и правоохранителните органи ще действат категорично. Ще бъдат използвани всички механизми на международното правно сътрудничество за разкриване на всички свързани лица и офшорни компании, на които са отпускани кредити в разрез с регулациите, ако има такива – всички, от първия до последния и, разбира се, до крайния им собственик.


Дебатирахме и се обединихме около това да се извърши и международен одит на банката, да се разкрият активите, закупени с тези кредити, и да се предприемат действия по възстановяване на задълженията към бюджета и Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Всеки, който е нарушил закона, този път, за разлика от кризата през 1996 г., ще носи своята голяма отговорност.


Следваща мярка, по която постигнахме пълно съгласие, е Българската народна банка да поиска проверка от Европейския банков орган за оценка на ефективността на надзора върху българските банки. Ще се предвиди и законодателна инициатива за подобряване на ефективността на банковия надзор и ясното носене на отговорност. Искам много ясно да посоча, че това е една ясно разписана европейска процедура, която се инициира от Българската народна банка и се адресира към Европейския банков орган, и ние се обединихме тя да бъде стартирана и изпълнена в нейната цялост.


Следваща мярка, по която постигнахме съгласие, и мисля, че това е голямата новина от днешните консултации, тя е позитивна, важна за всички нас, имаме пълен консенсус незабавно да стартира процедура за влизане на България в Единния банков надзорен механизъм на Европейския съюз. Това е първата стъпка към присъединяването на България към Европейския банков съюз. Има пълно съгласие по тази тема. Гражданите могат да бъдат спокойни. България ще продължи бързо да се интегрира и в най-съвременните европейски механизми.


Дебатирахме и по темата с европейските фондове и как България в оставащата година и половина да успее максимално да ускори усвояването на еврофондовете. Знаете, че еврофондовете са генератор на икономическото развитие и са предпоставка за модернизацията на страната. До 2015 г. България трябва да усвои близо 3 млрд. евро. Временно има проблем в две оперативни програми. В тези програми основни бенефициенти са българските общини. И с мисъл към българските общини, като големи бенефициенти, постигнахме съгласие,  че правителството, което и да е то, ако е необходима и законодателна промяна, включително и актуализация и преразпределяне на разходи в бюджета такъв, какъвто е, но с мисъл и в подкрепа на общините, да се предвидят необходимите средства, за да се гарантира усвояването на еврофондовете, а бенефициентите да бъдат подпомогнати и мотивирани, за да ускорят процеса. Да го кажа ясно и категорично – по-добре да дадем 200 милиона сега, за да усвоим 2 милиарда до края на следващата година. Колко са точно парите, не мога да се ангажирам, но принципът на подкрепа за общините, а не общините, като удобно извинение за неусвояване и забавяне, днес беше променен.


Благодаря на всички, които участваха в дебата.


Също така правителството декларира и постигнахме съгласие, че то е готово да актуализира бюджета на Националната здравноосигурителна каса, така че да се осигури нормалното функциониране на системата в периода, в който няма да има работещ парламент. Очаква се законодателна инициатива в следващите дни, инициирана от кабинета "Орешарски".


Следваща мярка, по която се постигна пълно съгласие, е, че Народното събрание ще приеме промени в Закона за държавния бюджет, инициирани от правителството, които целят гарантирането на един бавен преход към служебното правителство. Това означава да се даде възможност за малко по-голяма гъвкавост в дефицита, той да се повиши до 3%, да се даде възможност и да се увеличи максималният размер на държавния дълг в разумни граници. Тепърва ще се дебатира в парламента. И, разбира се, да се даде съгласие на служебното правителство да сключва договори за държавни заеми, съгласно чл. 84, точка 9 от Българската конституция, така че да предприемат други необходими мерки, с оглед гарантиране на необходим ресурс, където трябва, в подкрепа на финансовата стабилност на държавата.


Тези мерки, по които днес постигнахме консенсус, се надявам в скоро време да намерят и своето конкретно изпълнение, инициирани от правителството и приети в Народното събрание.


По какво не се разбрахме, къде не се постигна консенсус?


Не се постигна консенсус по това дали в казуса с Корпоративна търговска банка да се спазва сегашното законодателство или да се предвиди нов специален закон. Имаше дълги дебати на тази тема. Искам да уверя нацията, че съществуващото българско законодателство във финансовия сектор, такова, каквото е, е добре работещо, синхронизирано с добрите европейски практики и разполага с абсолютно ясни механизми за действие.


Въпросът беше дали в добавка към съществуващото законодателство да има и специален закон по казуса с КТБ. Тук политическите сили и институциите в лицето на БНБ, правителството основно, Министерство на финансите, както и някои други институции, очевидно в следващите дни ще продължат да търсят сходство в позициите си.


За мен това не е никакъв проблем, поради факта, че в България има съществуващо законодателство, модерно, ясно е разписано какво се прави, когато една банка изпадне в несъстоятелност. Ако не се постигне консенсус за приемане на нов специален закон, важи едно добре разписано и според мен абсолютно адекватно и разумно законодателство, което ще трябва да се спазва. Затова и в следващите дни вероятно БНБ ще визира конкретните срокове, в които ще се отвори тази посочена банка, както и всички останали подробности. Те са плод на последни усилия за това дали да има или да няма специален закон.


Отново казвам категорично пред цялата нация, че законодателството ни е достатъчно добро. Просто могат да бъдат следвани заложените в него процедури. Ако обаче се търси подобрение, ще чуя всеки аргумент. Направих го и днес, повече от четири часа дебатирахме. Ще се радвам и по това да има консенсус.


Благодаря ви, че бяхте с нас днес заедно. Имаме голяма новина за стартирането на интеграцията на България в Европейския банков съюз. Разбира се, невинаги се получава съгласие в Президентството, още по-малко в други институции. Но мисля, че по толкова много теми, по които днес ние постигнахме съгласие, които споделих с вас, тези четири часа бяха важни. Благодаря на политическите лидери. Надявам се и по въпроса, по който те не успяха да се разберат, дебатите да продължат, да се намери решение и по тази тема.


Оттук нататък водещи са Българската народна банка и правителството по темата с Корпоративна търговска банка. За всичко останало чухте ясни и категорични послания, които визират по-дългосрочното бъдеще на България – по-силен надзор, интеграция в европейските банкови механизми и нова стъпка де факто и към усвояването на еврофондовете по един, вярвам, по-справедлив за общините начин. Разбира се, ревизия на бюджета, която да бъде целенасочена, бърза и конкретна, така че служебното правителство да има възможност да оперира в една непредсказуема към момента среда.        


Желая ви успешна и хубава вечер и ви благодаря, че бяхте заедно с нас. Лека вечер!"


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (165)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 404
  404
  Рейтинг: 383 Неутрално
 2. 2 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 591 Неутрално

  Най-доброто решение, зад което застана цялата нация.
  Не искаме да плащаме откраднатото от КОЙ и кочината.

 3. 3 Профил на stefan111
  stefan111
  Рейтинг: 322 Неутрално

  [quote#1:"404"]ВеждИто отече, милия.[/quote]
  Професионално!

 4. 4 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  "Само депозитите до 100 хил. евро в КТБ са гарантирани"

  Това го знаем. Сега трябва да гледаме с четири очи комунягите да не направят още някоя врътка и да плащаме още милиарди.

  БСП на власт = Криза, срив в доверието, кражби и лъжи в особено големи размери, банкова криза, обедняване на хората, спиране на еврофондовете, вземане на милиарди заеми и т.н. и т.н.

  Няма шики-мики.
 5. 5 Профил на 1951
  1951
  Рейтинг: 793 Неутрално

  И все пак, нека се каже точно и ясно, че КТБ нито е фалирала, нито е вкарана в процедура по несъстоятелност!

  Цензуриран от "Икономедиа"
 6. 6 Профил на ръпончо
  ръпончо
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Абе, баш Веждито, тези пари с труд си ги е изкарал. Не ми е симпатичен, но не мога да кажа, че ги е откраднал от някого.

 7. 7 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#1:"404"]ВеждИто отече, милия.[/quote]
  Да му е здрава десницата - пак ще завърти с чука в ателието и ще направи нови милиони. Пари се печелят отново, здраве не се купува.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 8. 8 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#5:"1951"]И все пак, нека се каже точно и ясно, че КТБ нито е фалирала, нито е вкарана в процедура по несъстоятелност![/quote]
  Ти какво очакваш да стане при отнет лиценз?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 9. 9 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1087 Весело

  Е доживяхме да се радваме на единствените нормални действия.

 10. 10 Профил на Jeremy Irons
  Jeremy Irons
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Въпросите стават все повече, а отговорите все по-малко...

 11. 11 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3695 Неутрално

  Какво става с взетите заеми? Иска списък на физическите и юридически лица длъжници с над 100 000 евро към КТБ, в който да е включена и големината на дълга!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Дива Селянка
  Дива Селянка
  Рейтинг: 426 Неутрално

  вложителите ще пият една студена вода

 14. 14 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#9:"ju.li"]Е доживяхме да се радваме на единствените нормални действия.[/quote]
  Аз пък отново се разтревожих. Цитат от изявлението на президента:

  Въпросът беше дали в добавка към съществуващото законодателство да има и специален закон по казуса с КТБ. Тук политическите сили и институциите в лицето на БНБ, правителството основно, Министерство на финансите, както и някои други институции, очевидно в следващите дни ще продължат да търсят сходство в позициите си.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 15. 15 Профил на Дива Селянка
  Дива Селянка
  Рейтинг: 426 Неутрално

  ОЙ ОСВЕН ШАРАНИТЕ ГОРИ?

  Горят банки. Вкл. тази за развитието. Според отчетите привлечените средства от тях са 118.969 млн.
  Горят пряко 130 млн. на държавата. Поне за толкова призна финансовият министър Чобанов. Не уточни какви пари. Затова ще го направя аз - става дума за пари на бюджета, т.е. за част от фискалния резерв, от онези почти 500 млн, с които той спасяваше закъсалата банкова система у нас.
  Гори отново държавата, защото на нейните институции и фирми не се гарантират милионните им разплащателни сметки и влогове.
  Засега икономическият му колега Драгомир Стойнев мълчи за парите на подведомствените му фирми и особено онези от енергетиката.
  В КТБ до края на м.г. бяха 96% от средствата на "Булгартрансгаз", 90,85 на сто от парите на "Булгаргаз", 94,76% от сумите на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и 88,20% от сметките на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Там бяха и 53.49% от парите на АЕЦ „Козлодуй” и 40.49% от парите на НЕК. Там са ТЕЦ Марица Изток 2, Мини Марица Изток
  Сумата на енергетиката беше достигнала над 880 млн.лв., държавните вложения - над 1.2 млрд. и дори и да е спазена условието в една банка да се държи не повече от една четвърт от финансовите средства на дадена институция, държавата ще изгори още с 220 млн.-300 млн.
  Освен МФ и енергетиката в Корпоративна са пари на социалното осигуряване (всички инвалидни пенсии се изплащат чрез банката) "Северноцентрално държавно предприятие", Държавно горско стопанство "Болярка", гр. Велико Търново, Държавния резерв, БДЖ, летище София, Ръководство въздушно движение, Спортния тотализатор, отсядат постъпления от НАП и митниците, на военното дружество „Терем”, на държавното „Снабдяване и търговия” и т.н., и т.н.
  КТБ е обслужаваща банка на общините Харманли, Казанлък, Сливен, Раковски, Дупница, Сунгурларе, Айтос, Михалково, Гоце Делчев и Белица.
  Банката е популярна в съдебната система и има няколко съдилища, които са избрали за обслужваща банка КТБ. Това е Районният съд в Раднево, Окръжния съд и Административният съд в Стара Загора, Варненския окръжен съд, Окръжен съд-Габрово и др. Сметки имат и различните прокуратури. Националното следствие доскоро е държало парите си там, но преди два месеца ги е изтеглило.
  По официална информация сметките и депозитите на фирмите са за 1.853 млрд. лв.. От тях над 1 млрд. са държавни и изгарят!

 16. 16 Профил на Дива Селянка
  Дива Селянка
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Горят и някои популярни личности. Например Христо Михаловски – виден седесар и управленец на Иван Костов и зет на тъмносиньото гуру Йордан Соколов. Гори съпругата на депутата от БСП Кирил Добрев с влог, посочен за 205 хил. лв. Изгаря депозит и постоянният ни представител в НАТО Иван Найденов за 31 хил. лв. Сред изгорелите са доскорошният културен министър Вежди Рашидов. Ако се доверим на собствените му думи, с малка за иначе милиардното му състояние сума го отнася енергийния олигарх Богомил Манчев. Но като се присетя за жената, с която живее и с каква позиция е тя, мисля си, че е възможно това да е блъф. (за него и Нели Беширова виж в „BG милиардери”.)

 17. 17 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  Оттук нататък водещи са Българската народна банка и правителството по темата с Корпоративна търговска банка.
  ----
  Все повече става ясно, че извънредни избори ще има през 2015 г. защото кашата с КТБ не може да се разреши за още 6 месеца.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 18. 18 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#14] от "geo_19 (с нови сили)":

  Присъдата не е отменена. Отложена е.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 19. 19 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#16:"Дива Селянка"]Гори съпругата на депутата от БСП Кирил Добрев с влог, посочен за 205 хил. лв. [/quote]
  Е, ще загуби 9 х. лв., не е болка за умиране... от лихви е взела поне 5 пъти повече от нормалното

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 20. 20 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 299 Неутрално

  Заглавието е неверно и не съответства на текста на статията.

 21. 21 Профил на allmighty
  allmighty
  Рейтинг: 446 Неутрално

  В цялата тази мътна и кална история има все пак и една добра новина : каквото и да става, КТБ няма повече да я има. Това няма да донесе всеобщо благоденствие, но ще отстрани най-големия развъдник на корупция в държавата и ще отслаби забележимо родната олигархо-мафия. Въпросът сега е да се извлече максимумът от ситуацията чрез по-нататъчно разнищване на змийското кълбо КТБ.

 22. 22 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1988 Неутрално

  Мдааа - тия престъпници в БНБ (Искров най-вече) направо ни взеха за мезе. Да платим втори път парите, които държавните институции и разни мафиотчета държат в КТБ и които някой открадна най-нагло. Да пием по една студена вода и - пак всичко по старо му. Що ВТБ не плати на хората?

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 23. 23 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1087 Весело

  До коментар [#14] от "geo_19 (с нови сили)":

  е радваме се засега, неминуемо ще постигнат така бленувания консенсус като разпределят процентите от новия заем и актуализация на бюджета

 24. 24 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1255 Неутрално

  Браво на Президента!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  The best way to predict the future is to invent it.
 25. 25 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#15:"Дива Селянка"]Гори отново държавата, защото на нейните институции и фирми не се гарантират милионните им разплащателни сметки и влогове. [/quote]
  Кой е казал че горят? Държавата срущу "изгореното" ще получи дялово участие и ще стане май основен акционер в КТБ и при добра воля ще осребри уж "лошите" кредити. Може и да излезе на добра печалба.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 26. 26 Профил на haralanov
  haralanov
  Рейтинг: 390 Неутрално

  "Цялата мощ на държавата ще бъде насочена за това извършените престъпления да бъдат наказани с цялата строгост на закона. Обединихме се около това да се извърши международен одит на банката", съобщи още Плевнелиев...Мога да се обзаложа с всеки, че за ,,извършените престъпления"(окачествени и, като криминални) няма да бъде осъден никой!!!Има ли готови за облози?

 27. 27 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#21:"allmighty"]В цялата тази мътна и кална история има все пак и една добра новина : каквото и да става, КТБ няма повече да я има[/quote]
  Няма да я има под това име... Процедурата след отнет лиценз не води автоматично до ликвидация. Може да бъде оздравена и да получи отново лиценз. Но с други акционери (тези от завлечените с повече от 196 х. лв.)

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 28. 28 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1018 Неутрално

  Тези, които портягат ръка бедняците и държавата да ги спасява-ето какво представляват банките
  Адвокат Веска Волева: Банките са стабилни, защото ограбиха всичко
  публикувано на 14.07.14 в 17:44 / 84 преглеждания
  Автор: Диана Янкулова/БНР
  http://bnr.bg/post/100438116/advokat-veska-voleva-bankite-sa-stabilni-zashtoto-ograbiha-vsichko
  Адвокат Веска Волева, станала популярна с многото дела срещу различни банки, защитник на много кредитополучатели, определи ситуацията с КТБ, подчерта, че банковият сектор е материя, която трябва да се регулира от правото.

  Години наред слушаме глупости, слушаме непрекъснато хърсеви глупости, хампарцумянови глупости и така нататък и никой не смее да каже и дума против това нещо. И накрая какво стана?! Банките са стабилни, защото те ограбиха всичко, ограбиха, казвам трети път. Има си хас да не си стабилен, но пак не са стабилни! Всичко, което имаше в тази държава, те го изсмукаха, огбариха, изядоха, изплюха, изхвърлиха по собствените си къщи и сметки, или в чужбина, говоря за чуждестранните банки, а ние ревеме като вдовици и говорим, че сме много бедни. Не сме бедни, окрадоха ни - банките, с активното съдействие на политиците! Започвам от шефа на БНБ, който не знае какво управлява и който още малко ще каже, че чистачката му е виновна за всичко. Досега слушахме само петима клакьори, които бяха платени. Всичко източиха! При лихва 3% в света, при нас е 15 официално, 20 неофициално, на банките.Какво ми говорят сега за Цветан Василев и този-онзи?! Къде е Пеевски, какво стана с Пеевски, какво общо има там?! Докога Йордан Цонев ще е еманация на всичко в България?! От този не можеш да кажеш нищо. Той определя всички вратички, всички благини къде отиват и никой не може да се добере до там, до пет човека, които определят всичко в държавата! ...Ще ни наложат цензура и няма да можем да говорим изобщо за това, което прословутите умници ни пълнят главите години наред. Разберете, крадат ни всеки ден! Сервитьорки станаха началници на банки. За тази банка вчера чух, че 20 хиляди евро са поръчали от чужбина да ги дадат на клиент. Вие разбирате ли, че банката няма 20 хиляди евро в наличност- В движение е сменила таксата,у за да може колкото може повече дасмъкне от клиента. Това са случайници, моля Ви се! Единият бил 5 години банкер на България, друг получил Малтийския кръст, трета била наградена от президента....

  play
  stop
  mute
  max volume

  00:00 / 00:00

  коментар на адвокат Веска Волева

  Коментарът на адвокат Веска Волева можете да чуете в звуковия файл.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 29. 29 Профил на Дива Селянка
  Дива Селянка
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#25:"geo_19 (с нови сили)"]осребри уж "лошите" кредити. [/quote]
  Т.Е. предстои поредното голямо ограбване на нацията.

 30. 30 Профил на eyewitness
  eyewitness
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Явно се търсят приемливи и смилаеми за широката общественост причини за създаването на специален закон, за да възмездят и влоговете над 100Е.
  Но, каквито и причини да се изтъкнат, е ясно на чий гръб ще се пришият разходите.

 31. 31 Профил на krastitel
  krastitel
  Рейтинг: 529 Неутрално

  днес има и добри новини, браво на Президента!
  Дано това да стане постоянство в управлението на тази държава ...

  krastitel
 32. 32 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 636 Любопитно

  ..значи откраднати пари няма, фалит няма, виновни няма... ама виж проблем на "българската национална финансова сигурност" има!..хаха.. Пълна мъгла! Някой ще ме открехне ли всъщност какъв е???

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 33. 33 Профил на zlobar
  zlobar
  Рейтинг: 426 Неутрално

  "Следваща мярка, по която постигнахме съгласие, и мисля, че това е голямата новина от днешните консултации, тя е позитивна, важна за всички нас, имаме пълен консенсус незабавно да стартира процедура за влизане на България в Единния банков надзорен механизъм на Европейския съюз. Това е първата стъпка към присъединяването на България към Европейския банков съюз. Има пълно съгласие по тази тема. Гражданите могат да бъдат спокойни. България ще продължи бързо да се интегрира и в най-съвременните европейски механизми."

  Бреее, знаех че сме новатори ама чак пък толкова.
  http://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.bg.html

 34. 34 Профил на stefan111
  stefan111
  Рейтинг: 322 Неутрално

  [quote#31:"krastitel"]Дано това да стане постоянство в управлението на тази държава ...[/quote]
  ако може и президента да не го сменят, а да управлява 45г. Той е доказал, че може да работи за народа, против олигархията!

 35. 35 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  [quote#5:"1951"]КТБ нито е фалирала, нито е вкарана в процедура по несъстоятелност! [/quote]
  Абе и аз се чудя - никой не търси кредитите,а само ни навиват да я "оздравяваме"
  За олигофрени ли ни взеха?!

 36. 36 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Браво Росене. Добре че си ти.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 37. 37 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3695 Весело

  Цв. Василев не бил обвиняем, но бил наредил да се прикрият липсите с фалшиви дадени заеми.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 38. 38 Профил на zlobar
  zlobar
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#11] от "Храбър":

  То и въпросът с депозити е интересен. На кои учреждения парите са заминали. Ако тези дружества са държавна собственост, или държавата или община има дялове в тях .. имаме сериозен проблем с бюджета за години напред .

 39. 39 Профил на Брадвата
  Брадвата
  Рейтинг: 483 Неутрално

  До коментар [#1] от "404":

  аааааа не се знае БСП+ДПС+Вежди Рашидов е равно на 121, ето го закона за КТБ!

  treasurer
 40. 40 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Изпрати кратък SMS на номер 17***** с текст KTB is Dead.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 41. 41 Профил на dragozow
  dragozow
  Рейтинг: 793 Неутрално

  Те БСП като нищо ще дръпнат едни 10 милиарда за да спасяват вложители. В харченето на пари които не са изкарали са царе.

  Сложете бутон "редактирай" на собствените комeнтари.
 42. 42 Профил на Дива Селянка
  Дива Селянка
  Рейтинг: 426 Неутрално

  ГЕРБ са били съгласни да се гарантират по-големите депозити, но само ако падне банковата тайна върху тях.

 43. 43 Профил на putlernopassaran
  putlernopassaran
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Никакви аванти за бандити и баламурници! Това означава покани за нови фалити!

 44. 44 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1018 Неутрално

  Проф. Михаил Константинов: В случая с КТБ няма добри
  За първи път държавата действа в условията на пълна липса на информация и не се знае за какво става въпрос, каза математикът
  За първи път държавата действа в условията на пълна липса на информация и не се знае за какво става въпрос. Това каза в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ математикът проф. Михаил Константинов, по повод случая с Корпоративна търговска банка.

  Според него това, което трябва да се направи със сигурност, е първо да се върнат парите по закон, а по-нататък да се търсят средства да се върнат и останалите пари на хора и фирми.

  „Страшното обаче което се случва, и това е за първи път в нашата нова история, е, че на терена добри няма. Винаги досега, в някакъв смисъл беше ясно кои са добрите и кои са лошите. Сега добри няма. В момента българската политическа класа тотално се е сринала, доверието към нея е равно на нула и това е всъщност основният проблем. Човек се справя с всичко. Докато сме живи и здрави – можем да се справим, но ако не си вярваме – ние ще разрушим държавата“, категоричен беше проф. Константинов.

  Той коментира още, че за него е "нон-сенс" това, че липсват досиета от КТБ. Самата БНБ трябва да има сведения за всички кредити, обясни математикът и допълни, че би трябвало да се каже на обществото, кои са тези фирми и хора, които са взели кредитите и които не могат да ги върнат.

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 45. 45 Профил на optimu_s
  optimu_s
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#7] от "geo_19 (с нови сили)":

  Ама те парите му, не са от скулптура, той е строителен предприемач. И то с голям размах и потенциал.

 46. 46 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Нямам нищо против депозитантите над 100 000 евро, но аз няма да плащам за грабежа над тях. Всеки човек се предполага, че има здрав разум, който за съжаление при много хора бива замъглен от алчност.
  По закон, да се наредят на опашка и да се надяват, че държавата ще събере кредитите на КТБ за да ги обезщети. А ако държавата не може или не иска да събере кредитите, депозитантите винаги имат избор да почнат сами да си ги събират от Ахмед, Делян и Цветан....

 47. 47 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Главният въпрос стои- Защо Пеевски и Цв. Василев още не са арестувани?

  Защо не са разпитвани активно и не пеят кой стои зад тях?

  На всички е ясно, че те са само пионки- единият- банкер, другият- нещо като временна касичка.

  Ако е вярно, че зад схемата стоят политици от БСП и ДПС, защо не се работи по тях?

  Ако ще плащаме парите на КТБ, искаме виновните посочени и наказани!

  Инак, всяко следващо правителство е пътник още от сега!

  Тоя път само с общи приказки и локуми няма да стане!

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 48. 48 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Горе долу добре. На Плевенлиев му вярвам, но на БКП = БСП + ДПС не! Да видим до каде ще го докарат и до каде овцете български ще ги траят?!

  chavo64
 49. 49 Профил на vladek
  vladek
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#12] от "stefan111": Отивайте да тролите на друго място. Скоро хранилката ще ви фалира и ще останете базработни.

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 50. 50 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Весело

  [quote#35:"xmm"]Абе и аз се чудя - никой не търси кредитите,а само ни навиват да я "оздравяваме"
  За олигофрени ли ни взеха?! [/quote]

  Не са ни "взели"...

  Те знаят, че сме...

  Търпението Ганьово е по- голямо и от завистта му...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 51. 51 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Весело

  [quote#47:"mr.lovebites."]Тоя път само с общи приказки и локуми няма да стане! [/quote]

  Този рефрен го чувам епизодично от едни 25 години... С други думи- не залагай на това...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 52. 52 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2519 Неутрално

  "Изгаря депозит и постоянният ни представител в НАТО Иван Найденов за 31 хил. лв."

  Това пък защо? Сумата е доста под лимита?!

  I Want To Believe
 53. 53 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 412 Неутрално

  [quote#47:"mr.lovebites."]Главният въпрос стои- Защо Пеевски и Цв. Василев още не са арестувани? [/quote]
  Оставям настрана Пеевски, ама Василев защо да го арестуват? Едни мадами му откраднаха 205 млн., а пък други тарикати му откраднаха банката... Та той е жертва.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 54. 54 Профил на Лаборанта ☺
  Лаборанта ☺
  Рейтинг: 479 Весело

  Костов изгоре!!!

  ”Аз съм толкова добър и мощен политик, че мога да обърна и най–върлите противници на една кауза, така, че те да работят за нея”- И. Костов
 55. 55 Профил на Лаборанта ☺
  Лаборанта ☺
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Главния прокурор Сотир Цацаров намери удивително сходство в изразените от Цветан Василев и Иван Костов позиции.
  Вчера Командира остро нападна прокуратурата, обвинявайки я, че е опорочила одита на Корпоративна търговска банка.Според него обвинението трябвало да напусне територията на КТБ и одиторите да работят 6 месеца, а не 10 дни.
  "Казаното от г-н Костов удивително съвпада с едно друго изявление, направено от чужбина", бе лаконичният коментар на Цацаров пред "24 часа".
  Така на практика обвинител N 1 потвърди подозрението, че банкерът Цветан Василев и политикът Иван Костов защитават обща теза.

  ”Аз съм толкова добър и мощен политик, че мога да обърна и най–върлите противници на една кауза, така, че те да работят за нея”- И. Костов
 56. 56 Профил на Лаборанта ☺
  Лаборанта ☺
  Рейтинг: 479 Весело

  Иване, кажи си! Колко загуби? Връзките ти с Цв.В. са известни отдавна

  ”Аз съм толкова добър и мощен политик, че мога да обърна и най–върлите противници на една кауза, така, че те да работят за нея”- И. Костов
 57. 57 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Весело

  [quote#16:"Дива Селянка"]Изгаря депозит и постоянният ни представител в НАТО Иван Найденов за 31 хил. лв.[/quote]


  [quote#52:"2.5"]Това пък защо? Сумата е доста под лимита?![/quote]

  Щото е "Дива Селянка" и не знае за какво става дума...

  Как беше- "Чукча не читател- чукча писател!"

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 58. 58 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1316 Разстроено

  ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
  И нещо добро да става,
  тая бедна държава
  си заминава!

  www.berbenkov.hit.bg
 59. 59 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Неутрално

  [quote#55:"Лаборанта ☺"]Вчера Командира остро нападна прокуратурата, обвинявайки я, че е опорочила одита на Корпоративна търговска банка.Според него обвинението трябвало да напусне територията на КТБ и одиторите да работят 6 месеца, а не 10 дни. [/quote]

  Айде поспри се... Аз лично недолюбвам Костов по ред причини, ама като е прав- прав е...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 60. 60 Профил на dalaver3
  dalaver3
  Рейтинг: 459 Любопитно

  Прочете тези анализи :

  https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/614608301988446

  https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/614605465322063

  https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/614604445322165

  https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/614601478655795

  Такса смет (ТБО) - Варна е НЕЗАКОННА !!! НЕ Я ПЛАЩАЙТЕ !!!, http://bit.ly/1gVr8qA, http://bit.ly/1mZMw5b, Iniqua nunquam imperia retinentur diu.
 61. 61 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#51:"952"] С други думи- не залагай на това...[/quote]

  Този път резилът е огромен, дори за българското търпение!

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 63. 63 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2519 Неутрално

  "Предложението за нов закон дойде именно от БНБ."

  Малко абстрактно звучи: предложението дойде от БНБ!
  Ако може по-конкретно - с имена, както и за тези, които са за поголовно компенсиране!
  Нека, както търсят свързани лица в КТБ, така и тук да видим какви са общите интереси...

  I Want To Believe
 64. 64 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Останалите ще получат справедливост,
  след приключването на следствените и съдебни процедури...
  Още отсега да си наемат адвокати, които да ги следят...

 65. 65 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Неутрално

  [quote#61:"mr.lovebites."]Този път резилът е огромен, дори за българското търпение! [/quote]

  Този път? Този път само?

  За съжаление- аз съм абсолютен песимист по отношение на тезата, че търпението на българите не е безкрайно...

  Примери- бол...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 66. 66 Профил на Лаборанта ☺
  Лаборанта ☺
  Рейтинг: 479 Весело

  OFFNews изпрати запитване по Закона за достъп до обществена информация до всички партии, които са получавали държавна субсидия.

  В него се задават следните въпроси:

  1. Към този момент (14.07.2014 г.) Вашата политическа партия има ли сметка в Корпоративна търговска банка (КТБ), в която да е вложена субсидията (или част от нея), която ви се полага съгласно Закона за политическите партии?
  2. Какъв е размерът на депозираната в КТБ субсидия на Вашата партия?
  3. Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен и към момента нямате депозирани средства от партийна субсидия в КТБ, моля отговорете на въпросите:
  3.1. Имала ли е когато и да било Вашата партия депозирани средства от субсидия (по ЗПП) в КТБ?
  3.2. Кога са изтеглени тези средства?
  -----------------------------------------------------------
  Дотук ГЕРБ, България гражданите, Лидер, РЗС, ВМРО отрекоха че имат или са имали сметки в КТБ.

  НДСВ потвърди че има.

  ДСБ, БСП, Атака и ДПС се ослушват като мишки в трици

  ”Аз съм толкова добър и мощен политик, че мога да обърна и най–върлите противници на една кауза, така, че те да работят за нея”- И. Костов
 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 68. 68 Профил на stefan111
  stefan111
  Рейтинг: 322 Неутрално

  [quote#49:"vladek"]Отивайте да тролите на друго място. Скоро хранилката ще ви фалира и ще останете базработни. [/quote]
  е, ако отида на друго място как ще взема пари? след като ще съм безработен скоро, най-добре ще е да посъбера за черни дни нали ?
  Коментара на който писах съвпада с теорията на борисов, която спрягаше пред надъханите мгерберчета. Очевидно е нормално да изразя възхищението си от така добре усвоената идея. Не разбирам откъде този негативизъм? В крайна смекта комунистите са виновни за всичко, нали ?

 69. 69 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1719 Весело

  [quote#13:"Дива Селянка"]
  вложителите ще пият една студена вода [/quote]
  Това да не ти е местната сладкарница където най-апетитните активи са наливен алкохол в пластмасови бутилки от безалкохолно и кашона с домати набрани от съседния двор.

 70. 70 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 630 Неутрално
 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 72. 72 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Весело

  [quote#70:"kr"]А Затвора кога??? [/quote]

  Като дойдат да ни управляват германци, например... Дотогава- бай ни Ставри ще се шири сам в килията...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 73. 73 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Неутрално

  [quote#68:"stefan111"]В крайна смекта комунистите са виновни за всичко, нали ? [/quote]

  Да.

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 74. 74
  ****

  Този коментар е изтрит, защото съдържа информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции, предвиждащ глоби за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея.

 75. 75 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Неутрално

  [quote#74:"ARRI"]Не може 4-5 олигарха да източват, а всичкия мат'рял да плаща[/quote]

  Може, може... Близката история го доказва...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 76. 76 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Неутрално

  [quote#74:"ARRI"]Не може 4-5 олигарха да източват, а всичкия мат'рял да плаща...[/quote]

  Може, може... Близката история го доказва...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 78. 78 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1451 Неутрално

  [quote#9:"ju.li"]Е доживяхме да се радваме на единствените нормални действия.[/quote]
  Е, кое видя, аз прочетох, че няма консенсус по въпроса, който ни вълнува.
  Всичко друго е в бъдеще пожелателно. Дайте аргументи на едните и другите, с имената им, та да ги видим КОЙ КОГО и КАКВО защитава

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 79. 79 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1317 Неутрално

  Няма българският народ да плаща сметките на тлъстия и майка му!

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 80. 80 Профил на geja
  geja
  Рейтинг: 217 Неутрално

  На заем от един друг форум:
  alexdbalexdb 17:42 | 14.07.2014
  Дали народа ще плати или не е спорно. Ако КТБ фалира плащането ще бъде от Фонда за гарантиране на влоговете, който се пълни с пари на банките.
  Вече е без значение дали КТБ е фалирана по полит. или икон. причини. Факт е, че банката така или иначе ще фалира.
  А кой ще спасява други банки при фалит не бери грижа - има си две Европейски институции плюс държавата, които без проблем могат да се справят с подобно нещо.
  Друг е въпросът, че в случая с КТБ има много мътни неща, които никой не желае да каже. А оня от БНБ говори небивалици.
  Имах възможността да видя одита. Там никъде не пише, че липсват кредитни досиета. Там става въпрос, че липсват оценките по обезпеченията, което в случая прави невъзможно за толкова кратко време да се направи оценка.
  Напълно е възможно тези оценки да са наистина в ДАНС и прокуратурата. А същевременно да се направи нова оценка е времеемко, но не представлява особена сложност.
  За това не може да се говорят такива глупости, че дупката в КТБ е 3,5 млрд. Ако оценките на обезпеченията са завишени най-много нещата да отидат на 20-25% лоши кредити, което е с не много повече от тези на Уникредит например.

 81. 81 Профил на hotentot
  hotentot
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#9] от "ju.li":

  Не бързай! Още няма действия, а само приказки.
  Знае ли някой с какви много по-важни дела е зает Цветан Василевв чужбина, докато банката му гори? Дали не разпределя
  откраднато.

 82. 82 Профил на geja
  geja
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Г-н Президентът каза: „Следващата мярка, по която е постигнато съгласие е, че БНБ ще поиска проверка от Европейския банков орган за оценка на българските банки.”

  Това е откровено признание за безсилието и ненадежноста на управляващите в БНБ. Правилно е поискана оставката, но едва ли ще бъде депозирана, за това се иска ако не друго, то поне малко себеуважение.
  Явно трябва да се търсят други начини за в бъдеще да не се позволява да не се повтаря това, което се случи с осъществения банков надзор в КТБ, например да се използват възможностите на чл. 14. (1) от Закона за БНБ ”Компетентният орган по чл. 12 /Народното събрание/ може да прекрати предсрочно правомощията на член на управителния съвет само ако не отговаря на изискванията по чл. 11, ал. 4 за изпълнение на служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения.
  Може би прокуратурата и съдът трябва да си свършат работата, за да не плаща държавата от нашите данъци за вреди, нанесени от държавни учреждения.

 83. 83 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1451 Неутрално

  [quote#66:"Лаборанта ☺"]ДСБ,[/quote]

  Няма субсидии, лаборанте. Тъпичко е, като помислиш

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 84. 84 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1377 Любопитно

  [quote#73:"952"]
  В крайна смекта комунистите са виновни за всичко, нали ? - цитат на коментар #68 от “stefan111”

  Да. [/quote]
  -Това интервю от тебе ли е взето:
  http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&;esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrUwr8zJczYs&ei=zx3EU-S-PKXnywP9t4CYCQ&usg=AFQjCNHKMBvixodS7idl7CTyK83Mo-4OuA

 85. 85
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 86. 86 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  [quote#80:"geja"]в случая с КТБ има много мътни неща, [/quote]
  -"Костов коментира, че е възможно атаката срещу банката да цели присвояването на активи."
  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/07/14/2343502_ivan_kostov_prokuraturata_oporochi_odita_na_ktb/?ref=topicoftheday

 87. 87 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 612 Неутрално

  [quote#80:"geja"]Дали народа ще плати или не е спорно. Ако КТБ фалира плащането ще бъде от Фонда за гарантиране на влоговете, който се пълни с пари на банките. [/quote]

  Тук темата е не дали плащането ще бъде от Фонда за гарантиране на влоговете. Това трябва да е така по закон. Ама само до 196.000 лева.

  Темата е- ще бъдат ли компенсирани вложители с над 196.000 лева депозити. Няма закон, който да ги компенсира. Демек- битият- бит... Това- ако се съблюдават сега действащите закони.

  Аз лично нямам абсолютно нищо против да се компенсират и тези с големи депозити, предполагайки, че парите им са чисти. И съм абсолютно против това да стане с моите, твоите, и на други хорица парите, при това- без никой да ме е питал. Което накратко значи, че съм против тези компенсации, щото освен аз, ти и т.н.- няма кой друг да ги компенсира...

  Съвсем отделно- Цацаров, Данс, Денс, Полиция, Милиция, МВР, НСС, ПСС, ТКЗС и десетките други "служби":

  #търсетепаритебе!

  Търсете и кой ги е тафал или се готви за това!

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 88. 88 Профил на 2last
  2last
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Горкият ни хидролог на републиката скоро едва ли ще има възможност да проектира един язовир като Цанков камък. С 200 палки живее ли се, а депозитът му беше с преференциална лихва!

  Сега разбирате, че не може един крадлив цига*ин да се представя за честен и голям политик, като Стамболов." - Никола Филчев
 89. 89 Профил на Мартин Akakka
  Мартин Akakka
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Жал за никого. Живея на кредит ден за ден , а искат от моята сиромашия ПАК да вземат за да връщат пари на някои загубил милиони... този път _!_ пари нямам !

 90. 90 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1451 Неутрално

  До коментар [#55] от "Лаборанта ☺":

  Хубаво е направил

  ПП. Вземи си лопедиум, все пак

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 91. 91 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 625 Неутрално

  [quote#79:"emil"]Няма българският народ да плаща сметките на тлъстия и майка му! [/quote]
  А кой друг народ да го плати? Германският ли??? Ще плащаме като попове защото сме прости! Германците се радват на живота защото знаят за кого да гласуват. Ний настъпваме една и съща мотика толкова пъти, толкова пъти ни е удряла челото ( то не беше Луканов, то не беше Виденов, то не беше Станишев) и като мазохисти и се натискаме на БСП. Сега - хак да ни е!!! Ще плащаме! Прости сме си и затуй ще плащаме!

 92. 92 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 531 Неутрално

  ...."цялата мощ на държавата ще бъде насочена за това извършените престъпления да бъдат наказани с цялата строгост на закона."

  Чудничко звучи, ама как си представяте прокуратурата да накаже себе си, Пеевски/Доган или БНБ с цялата строгост на закона за беззаконията, които спретнаха за последния месец? Слава богу, че действията на БНБ и другите действащи лица подлежат на апелация и съд в чужбина, щото да ме прощава нашето правосъдие ама аз вяра му нямам....

 93. 93 Профил на Симо
  Симо
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  До коментар [#16] от "Дива Селянка":

  Е, с какво са изгоряли ? Депозитите до 196 000 лева са гарантирани. Тоя с 31 хиляди, защо въобще го споменаваш ? А тоя с 205 хил. ще загуби 9. Бълха го ухапала.

  http://www.youtube.com/watch?v=QuBy3BzCXwg
 94. 94 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Архимед не е от тия,дето са прецакани,намерил КОЙ да съжалява.

 95. 95 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#80:"geja"]Дали народа ще плати или не е спорно. Ако КТБ фалира плащането ще бъде от Фонда за гарантиране на влоговете, който се пълни с пари на банките. [/quote]


  Фондът гарантира влогове до 100 000 евро, а тия от БНБ, Костов, Радан Кънев и прочие юнаци искат да гарантират всички влогове, което няма да стане без участието на бюджета!

  То там е цялата патаклама, как не си разбрал?

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 96. 96 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  Любопитно ми е да видим "наказанието".
  Сшраведливост ще има, все са родените под червена звезда с пет лъча. Ако беше за мен или за повечето хора тук - на бунището. Правят ни всеки ден на луди. Все едно герб или комуняги. Всички крадат. Вярно е, че тези се оляха де. Направо се осраха!

  ВСИЧКИ ДРУЖНО ДА МАРШИРУВАТЕ КЪМ БЕЛЕНЕ.
  Това ми е прогарамата ако взема властта. ЩЕ СТРОИМ БЕЛЕНЕ. РЪЧНО. ДРУГАРЯ ОВЦА НАЙ-ДЕЕН В ЛЕЕНЕТО НА БЕТОН.

 97. 97 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 2002 Неутрално

  [quote#4:"Черен Гологан"]БСП на власт = Криза, срив в доверието, кражби и лъжи в особено големи размери, банкова криза, обедняване на хората, спиране на еврофондовете, вземане на милиарди заеми и т.н. и т.н. [/quote]


  Ако дадеш и примерче , би станало диалог . Ама така - все едно с Тежката артилерия да спориш.

 98. 98 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  [quote#97:"papyre"]Ако дадеш и примерче , би станало диалог . Ама така - все едно с Тежката артилерия да спориш.
  [/quote]


  Че ти на кой свят живееш?
  Е ти примери:
  Луканов, помниш ли зимата?
  Виденов, т.е. пак луканов, помниш ли инфлацията?
  Тройната коалиция с гафовете, спрени фондове, цар комунист, синчета с хотели по морето, преструктуриране на дълга за минус не знам колко милиарда.
  Сега - или си сляп, или се облажваш!
  Сега, сигурно си сляп

 99. 99 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  [quote#97:"papyre"] Ако дадеш и примерче , би станало диалог . Ама така - все едно с Тежката артилерия да спориш. [/quote]


  На мен лично "любим" ми е Виденов с чичибаба, овцата и оная ТПЗ масларката.
  Тия направиха толкова кинти на наш гръб че и анадолски манафини са им малко

 100. 100 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1006 Неутрално

  [quote#97:"papyre"]диалог [/quote]


  та давай с диалога

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK