Защо Русия пречи на Съединението?

Дейци на Съединението като доброволци в Сръбско-Българската война, отляво надясно: Петър Караджов, Петър Каназирски, Коста Кацара (седнал долу), Петко Свещаров и Иван Андонов. Пловдив,1885 г. Снимката е предоставена от сайта <a href="http://www.lostbulgaria.com/?p=4504" target="_blank">"Изгубената България"</a>

© Изгубената България

Дейци на Съединението като доброволци в Сръбско-Българската война, отляво надясно: Петър Караджов, Петър Каназирски, Коста Кацара (седнал долу), Петко Свещаров и Иван Андонов. Пловдив,1885 г. Снимката е предоставена от сайта "Изгубената България""Дневник" препечатва от портала "Култура" текста на Стефан Стамболов, публикуван във вестника на ръководената от него Народнолиберална партия "Свобода" на 19 ноември 1886 г.


Мнозина у нас живяха дoскоро време с твърдо убеждение, че наший народ трябваше да очаква доб­ро от Русия; но от 6 септемврий миналата година всеки разбра, доколко тя е била искрено (разположена) в благопожеланията си спрямо нашата страна.


От този знаменит ден 6 септемврий се забелязва постоянно, че политиката на руското правителс­тво е устремена против нашата независимост и самостоятелност.
Всеки здравомислещ человек разсъждава, че ако Русия е желаела една силна, съединена и независи­ма България, тя трябваше освен да се възползва от извършеното на 6 септемврий и да поддържа Съеди­нението. Нейните доброжелателства за наший на­род щяха да се покажат пред целий свят, че са искрени, несвързани с никаква задня мисъл. Обаче Русия какво направи? Тя употреби всички средства само и само да попречи на народний идеал – Съедине­нието. Не искаме да упоменаваме тука за всички интриги и подлости, които се вършеха против интересите на нашето Отечество.


Делото на Съединението беше общонародно, а не частно на княз Александра, както претендираше руското правителство и поради което най-много го обвиняваше, като тръбеше чрез своите органи, че княз Александър щял бил да продаде България ту на англичаните, ту на турците и пр.


Интригите на руското правителство имаха своето зловредно влияние над наша­та интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужди според своите лични. По този начин кликата на цанковистите проповядваше чрез печата, че зло­то на България бе княз Александър, а министрите Каравелов, Цанов и Никифоров приготовляваха поч­ва измежду войската за свалянието на Негово Ви­сочество, чрез което тези господа искаха да се нап­равят приятни и услужливи на руското правителс­тво, което в замяна на това да ги закрепи на власт­та, тъй като почвата им в народа беше почнала да се изплъзва изпод краката им.


Гнусните замисли на властолюбците се осъ­ществиха посредством легкомислието и клетвопрестъпничеството на някои военни. После сваля­нието на княз Александра от българский престол руската политика захвана все повече и повече да си разкрива картата.


Всеки, който по-напред предполагаше, че мо­же би с отиванието на княз Александра из България ще се премахнат причините за едно сдобрявание с руското правителство, остана смаян, като видя как царский пратеник г. Каулбарса работеше не за едно сближаванье и споразумение, а приготовлява­ше бунтове и смущения в страната с цел да предиз­вика една окупация на България с руски войски и за окончателно завоевание (на) Отечеството ни. За всекиго вече стана ясна тая цел на руските дипло­мати и на царя.


Грубите отношения на руския пратеник спря­мо нашето правителство, неговото незачитанье на законите в страната, приготовлението на бунто­ве посредством подкупничества и още други гнусни работи на този господин, накара всеки един чес­тен и съвестен человек да изгуби всяка симпатия към "покровителката" и да са позамисли върху ней­ните благопожелания за наший народ. Настана ве­че решителний час за нашите ръководящи елемен­ти, нашата интелигенция да покаже пред света до­колко наший народ е достоен за свободен индивиду­ален живот.


И действително, трудно беше да се произнесе човек отстрана като как ще се покаже наший на­род. Борбата беше неравна: от една страна, една велика империя, която разполага с грамадни мате­риални средства, а от друга, млад един беден, малочислен и неопитен народ, току-що излязъл из пелените на политический живот и който нямаше на своята страна друго, освен правдата.


При такава една неравна борба, при такива критически времена, каквито преживя и преживя­ва нашето Отечество, когато нашата независи­мост и самостоятелност са изложени на опаснос­ти да бъдат закопани завинаги, поражда се неволно въпроса: как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!


На този въпрос може лесно да се отговори, щом направим една повърхностна анализа върху нравствената самостоятелност на нашата интелигенция. При тази борба за съхранението (на) самостоятелността на Отечеството нашата интелигенция се е поделила тъй: първий ред се състои от хора, снабдени с инициатива и твърда решимост, които се въодушевляват и ръководят от идеята за съхранението на истинската народна независи­мост и самостоятелност, като са в същото време твърдо убедени във високонравствеността и ползотворността на тази идея. Към тази интелиген­ция принадлежи болшинството от нашата инте­лигенция начело с днешното правителство.


Подир това следват личности, които не при­тежават твърди политически убеждения и на кои­то е се едно каквото и да бъде управлението в Отечеството им, стига само техните лични интереси да не бъдат докачени. Тези хора, без всякакво по-­нататъшно разсъждение, са обаяни от блясъка на грубата сила на руското правителство и очакват от него всичко добро за България. Към този ред не принадлежат мнозина.


Последний ред обхваща ония хора, които се явя­ват много пo-активно в полето на политический жи­вот, отколкото тези във вторий ред, които не се ръководят от никакви високонравствени принципи, а мерят народните интереси според своите лични. Те не се спират пред никакви средства, за да мо­гат да си постигнат целта, държението (на) власт­та. Те се обявяват и коленичат пред величието на грубата сила и се стремят да й се представляват угодни и приятни, за да може тази груба сила да ги умилостивява, те са готови да вършат всякакви бе­зобразия, да направят престъпления, да предадат Отечеството си, само да имат милостта на по-силний. От този род са напр. Каравелов, водителите на бившата Источна Румелия — лъжесъединистите.


От характеристиката, която дадохми за на­шите хора, се вижда кой какво върши и кой какво е. Работата е много ясна. Но какъв е в действителност успеха на тази наша борба, ще възразят може би някои. "Ето и досега не се е решило още кой и какъв ще бъде бъдъщий български княз?"


В отговор на това ний ще кажем, че един успе­шен резултат от нашата национална досегашна борба съществува. Той се състои в разкриванието на истинский исторический ход по нашите работи от страна на общественото мнение в образований мир. Да се обясним: в началото на преврата от 9-й август хората в Европа мислеха, че ний българите сми един нищожен народ, който не се ръководи в своя обществен живот от никакви високонравствени по­литически принципи, а инстинктивно и без всякак­ви по-нататъшни разсъждения се покланя пред бля­съка на грубата сила и е в състояние да се откаже от всичко свято и мило като самостоятелна на­ция. Днес общественото мнение за нашите работи не е вече така. То високо признава, че българский народ крие в себе си такива жизнени сили, които му гарантират пълно самостоятелно развитие в политический му живот. Това обществено мнение, в убеждението на тази истина, заставя своите пра­вителства през печата и своите народни предста­вители да помогнат на нашия народ в борбата му за неговата независимост поне чрез морална под­дръжка.


Като видя, че нашия народ не желае да бъде сляпо оръдие на завоевателните стремления на рус­кото правителство, издигна знамето на възражданието и уягчаванието на българите, като прогла­си, че на мястото на болна Турция трябва да се ос­нове силна самостоятелна държава. То казва, (че) европейските интереси не могат да не бъдат ед­накви с тези на нашия народ.


Мислим, прочее, че днешният резултат от на­шата национална борба не е маловажен, и твърдо сме убедени, че българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балкан­ския полуостров.


В. "Свобода", бр. 7, 19.XI.1886 г.

Коментари (205)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на Jean-Luc Picard
  Jean-Luc Picard
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Попаднах във фейсбука на група "Евразийски народен съюз - клон България". И тия там имат наглостта да си честитят Съедиението. Колко трябва да си прост, неграмотен и с минимални познания по история, че да сътвориш такава глупост като тяхната ...

 3. 3 Профил на 100 Рублей за Доллар
  100 Рублей за Доллар
  Рейтинг: 1129 Весело

  Захари Стоянов
  Кой?

  Кой въстана срещу нашето свещено дело — съединението на Южна със Северна България? Кой караше турците да навлязат в България и да пуснат малко кръвчица на братушките? Кой отчисли българския княз от редовете на армията си, за да го опозори и омаскари, когато той се намираше на границата срещу неприятеля? Кой си дръпна от нашата войска офицерите, които хрантутехме като просяци с единствена адска цел да ни съсипе войската, когато тя се намираше в път за бойното поле? Кой насъска сърбите да ни нападнат откъм гърба, когато ние бяхме въз друга страна? Кой настояваше най-много да се пратят турските комисари в Южна България? Ами я кажете, кой ни открадна княза от Софийския палат в това време, когато на неговата глава не бяха изсъхнали още лавровите венци от Сливница? Кой даваше честно и благородно слово, че ако си отиде тоя княз, то и съединението ще бъде пълно, и правата на България ще да си останат непокътнати, и конституцията ще си бъде в сила, с една реч, България ще да цъфти и вирее?

  Така ли излезе? Кой изпрати подир няколко дена подлия Генерал Каулбарс да развращава, подкупва, лъже, бунтува и беснее? Кой подучи пичовите и вагабонтите да вдигат бунтове в Бургас, Сливен, Силистра и Русе, да леят кръв и въвеждат анархия, щото по тоя начин да се отвори път за чужда окупация? Кой унизи и се подигра с България като й препоръчваше за княз един развратен черкезин — Мингрели? Кой прибра под свое крило всичките чапкъни в България, а законните власти, в това число и В. Н. Събрание, за незаконни с единствена цел, да се продължи още в България безредицата, да се отчая и омаломощи българският народ и да каже: „Дойдете и ни спасете“. Русия, нашата фатална освободителка, покровителка, славянската, братската, християнската и великата Русия, с която сме една вяра и една кръв!

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти! Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Николая, които ни говореха: „Ще плачете за зеленото парцалче“. Видели тия и патили, на основание на факти и на събития говорели горните думи. Цял свят, хора, които не ни бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците стоят настрана и викат: „Стрижено е!“ — Необяснимо. Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти.....

  Жуеш нагло ть1 хамон... Ах, как видно что шпион...!
 4. 4 Профил на Jean-Luc Picard
  Jean-Luc Picard
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#1:"johngoti"]защото руснаците мразят България и искат да я видят на колене защото рашките са долни курви и лъжци[/quote]

  Абе глупости бе, те са ни велики по-големи братя и са прави дори и когато грешат!

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на today
  today
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Русия винаги се е стремяла да ни държи в зависимост, продължава да го прави и в момента. За съжаление русофилите явно не могат да разсъждават.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 7. 7 Профил на ГЛАСУВАЙ ИЗГОНИ МУТРАТА и КАСКЕТА
  ГЛАСУВАЙ ИЗГОНИ МУТРАТА и КАСКЕТА
  Рейтинг: 2092 Неутрално

  колкото по-далеч от СССР, русия или както там се нарича в конкретния момент - толкоз по-добре за БГ (то и за всички останали държави важи)

  БСП създаде Пеевски ГЕРБ го нахрани РЕФОРМИРАНЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ВЕДНАГА ГЛАСУВАЙ НА 11 ЮЛИ, ИЗГОНИ МУТРАТА И КАСКЕТА
 8. 8 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6558 Неутрално

  Ох,изчетох я, Стамболов си е казал истината , каквато е, че Русия винаги ни е спъвала да не станем Велика България.

 9. 9 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  До коментар [#2] от "Jean-Luc Picard":

  Нали същите безродници имат и награда "Стефан Стамболов".

 10. 10 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3040 Любопитно

  "Защо Русия пречи на Съединението?" - Защо СЕГА пречи на Украйна?!?
  Нищо ново под слънцето... Имперските амбиции на "великите" сили са вечни... Макар, че България е извличала ползи от това СЕГА май няма лидер, който да покаже посоката която да следва, въпреки възможностите за независимо, самостоятелно отстояване на собствените интереси. Съединението НИ още не е осъзнато, а разединението, изгубването в глобалния нов свят, сякаш е закодирано генетично...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 11. 11 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  Към никоя друга държава няма такова разделение.

 12. 12 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  Русия е велика сила от векове и си играе игрите според собствените си интереси.За България не е нужно да давам примери по разбираеми причини.Гърция също страда много от руските игри.Всеки път когато Русия се бие с Османската империя руски пратеници раздигат гърците на въстания.Всеки път чакаме ''братската'' помощ,но тя никога не идва и въстанията завършват с кланета.Голямата ни национална катастрофа 1922 до голяма степен се дължи на огромната помощ от СССР към Кемал !
  Интересното в статията е на края !

  ".....че българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балкан­ския полуостров."

  !!!!!!!!!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 13. 13 Профил на basilicum
  basilicum
  Рейтинг: 622 Неутрално


  някои хора приема нещата твърде лично. Русия е държава с имперски амбиции. тя се има за пряк наследник на източната римска империя и смята за свое право да царува в Константинопол/Истанбул. България, Влашко, Македония, Сърбия, всички тези страни са просто инструменти в дългосрочния руски план да властва над Балканите и да се докопа до Истанбул.

 14. 14 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 990 Неутрално

  [quote#8:"peni_nikol.53."]Ох,изчетох я, Стамболов си е казал истината ,[/quote]
  Стамболов е бил държавник!!! Днешните са...ай' да не го пиша, че пак ще ми изтрият коментара за "обидни изрази спрямо конкретни лица"

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 15. 15 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3124 Неутрално

  БРАВО И БЛАГОДАРНОСТ НА "ДНЕВНИК" ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА ТОЗИ ТЕКСТ!!

  Това е единственият ми коментар, текстът говори сам за себе си.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Русия пречи на БГ съединението от "обич" към нас...

 18. 18 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  [quote#12:"EREBUS"]
  Интересното в статията е на края !

  ".....че българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балкан­ския полуостров."

  !!!!!!!!! [/quote]
  Какво по-точно те притяснява от това?

 19. 19 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3969 Неутрално

  Защото ако на Балканския полуостров имаше силна страна, каквато щеше да бъде ЕДИННА БЪЛГАРИЯ, Русия нямаше да има никакво влияние тук.
  Малки, разделени и настроени една срещу друга страни лесно се манипулират и изнудват.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  До коментар [#18] от "Yard":

  Лично мене.....нищо ! Вас трябва да кара да се замислите !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 22. 22 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1502 Любопитно

  [quote#21:"EREBUS"]
  Лично мене.....нищо ! Вас трябва да кара да се замислите ! [/quote]
  За?
  Кажи какво това ти е интересно твърдението на Стамболов през 1880-те, че "българският народ е повикан да играе немаловажна роля в политическия живот на Балкан­ския полуостров"?

 23. 23 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3969 Неутрално

  [quote#13:"basilicum"]Русия е държава с имперски амбиции. тя се има за пряк наследник на източната римска империя и смята за свое право да царува в Константинопол/Истанбул. България, Влашко, Македония, Сърбия, всички тези страни са просто инструменти в дългосрочния руски план да властва над Балканите и да се докопа до Истанбул.[/quote]
  Плещиш такива глупости, че заслужаваш постоянен бан.
  Опитваш се да прокараш една шувинистична логика, която е заклеймена още по времето на хитлеристка Германия.
  Дали не се опитваш да ни обясниш, че руснаците са нещо повече от жителите на Балканските страни?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 24. 24 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 925 Неутрално

  Били сме "Задунайска губерния", били сме 16-та "республика", макар само де факто, не де юре, и те не правят разлика м/у нас и Украйна ...
  Стига !!!
  Стига и на петата им колона, искам си държавата - за мен страната, но за децата - Държавата !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 25. 25 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  До коментар [#22] от "Yard":

  Визирам пламъка в сърцето,родолюбието,саможертвата,визията,мечтите на тези българи които тогава са се борили и това което сте сега !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 26. 26 Профил на polovtsian
  polovtsian
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Защо Русия ни освободи от Турция, а после е против съединението?

  Отговор: Защото такъв е бил руският интерес

  Защо българският народ застава 41ва година на страната на Хитлер, а 44та на страната на Сталин?

  Отговор: Защото такъв е бил българският интерес.

  Елементарно, Уотсън. . .

  Хората не действат рационално, а рационализират действията си.
 27. 27 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  ..."при такива критически времена, каквито преживя и преживя­ва нашето Отечество, когато нашата независи­мост и самостоятелност са изложени на опаснос­ти да бъдат закопани завинаги, поражда се неволно въпроса: как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!...
  ...Като видя, че нашия народ не желае да бъде сляпо оръдие на завоевателните стремления на рус­кото правителство, издигна знамето на възражданието и уягчаванието на българите, като прогла­си, че на мястото на болна Турция трябва да се ос­нове силна самостоятелна държава. То казва, (че) европейските интереси не могат да не бъдат ед­накви с тези на нашия народ."...

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 546 Весело

  Питали радио Ереван:
  - Какъв е коментарът анстатията от различните партии?
  Отговорът:
  - Потърсени за коментар от БКП(БСП) биха отвърнали, че написаното е "лъжа на соросоиди и платени врагове от Запада".

  От АБВ биха обявили, че според гоце и Калфин:"Който не обича Русия (на путин), не обича България" следователно авторът на статият не обича България.

  От ГЕРБ, Борисов би заявил. че "Русия не е заплаха".

  Атака биха сезирали Главния прокурор за статията, а бЮреков би отговорил, че няма да отговаря ако не му платят.

  Днешният "премире" би отвърнал, че не може да се пишат такива текстове за една 'велика сила".

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 30. 30 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2644 Весело

  [quote#25:"EREBUS"]и това което сте сега ![/quote]

  Благодаря за отговора !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 31. 31 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3969 Неутрално

  До коментар [#25] от "EREBUS":
  Ти от къде се обаждаш бе?
  Що не си ходиш в Гърция, та там да възпитаваш твойте любими!
  Най-вероятно дядо ти или баща ти са избягали от англичаните през 1944-45та и са потърсили убежище за да не бъдат убити, а ти сега имаш наглостта да възпитаваш и да даваш акъл там където никой не те пита.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 32. 32 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1154 Неутрално
 33. 33 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3096 Неутрално

  До коментар [#9] от "Yard":

  ДС ченгето, Митко гестапото е председател на някакъв институт „Ст.Стамболов“.Това ако не е гавра с паметта му....

 34. 34 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  До коментар [#33] от "излез и гласувай 7":

  Да, дадоха една награда и на Първанов. Без коментар.

 35. 35 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  До коментар [#12] от "EREBUS":

  Доброволци от Западна Европа са се били за свободата на Гърция! Като великият Байрон! Но те не се броят викаш...

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 37. 37 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3969 Неутрално

  [quote#29:"Европейски гражданин ГЕРБ=БСП "десни""]- Какъв е коментарът на статията от различните партии? [/quote]
  "..На днешния ден обикновено отварям "Строителите на съвременна България", за да изляза от шаблона. Героите на Съединението са там - от плът и кръв, с недостатъците и греховете си, с колебанията и решимостта си.
  Там са и антигероите - със страха си какво ще каже Русия, не сме ли твърде малки нещо да променим, можем ли да се бием без изтеглените руски офицери. С последващите си действия за сваляне на Княз Александър и опит за предаване на родината в чужди ръце.
  От Съединението започва близо 30-годишен период на национален икономически, културен, военен и най-вече образователен и демографски възход. Но историята се прави от хора. И 6-ти септември е една от редките дати, на които смелите по категоричен начин надделяват над страхливите. Това пише в "Строителите...", а не общи приказки и шаблонни речи….

  Радан Кънев

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 38. 38 Профил на putlernopassaran
  putlernopassaran
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Един жесток въпрос на истинския патриот Стамболов, на който 130 години няма отговор!
  как е възможно да се намерват българи, които под булото на патриотизма да стават още оръдия на чуждите замисли против самостоятелността на своето Отечество, които с четири очи гледaт да дойдат неприятелите по-скоро у нас!


 39. 39 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7807 Неутрално

  Как ли щеше да погледне Стамболов на факта/ако можеше да погледне отгоре днес съвременна България/,че все още има българи,които повече обичат Русия,повече са загрижени за нея ,отколкото за собствената си родина.Парадокса е,че някои от тях са български националисти.
  "Сега вече е късно да пращаме в България руските войски, както предлага “Гражданин”: България вече е стъпила на краката си и никога няма да стане руска провинция.”

 40. 40 Профил на Коте
  Коте
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Руснаците умират от яд че писмеността им идва от България! Великата сила, великите умове а малка България сме дали нещо на света!

 41. 41 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 963 Любопитно

  Когато Стамболов пише тази статия на 19.XI.1886 г., цар Александър Трети е скъсал дипломатическите отношения на Русия с България. След прогонването на Батенберг от Батюшката-Цар, българският парламент избира неговия роднина Валдемар Датски за български княз. Той също не получава разрешение да заеме българският престол. Вместо това, изпраща генерал Каулбарс в България като свой пълномощник, който да гази с големите си ботуши младото Княжество и да заплашва с руска окупация България. Така и досега...

 42. 42 Профил на azyty
  azyty
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Модерните Здравствуйте братушки по-скоро са съветофили - привърженици на предпоследната форма на извечната руска имперска политика. Истинските путинофили са рядкост.

 43. 43 Профил на КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ
  Рейтинг: 854 Неутрално

  Помежду другото Стамболов е бил в началото русофил и дописник в руски вестници.

  Глупостта е дар божи, но с него не трябва да се злоупотребява. /Ото фон Бисмарк/
 44. 44 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 546 Весело

  [quote#26:"polovtsian"]Защо българският народ застава 41ва година на страната на Хитлер, а 44та на страната на Сталин? [/quote]

  Бааах к'ва дълбока мисъл!
  Малейй! Изкриви ми се тъпомера.

  Занчи "българският народ" като "застанал на страната на Хитлер" и спасил евреите от унищожение!
  Пък после решил, че "застанал" на страната на Сталин и "сам" си избил 20 000 именити българи, целия политически и вонен елит.

  И как го питахте народа къде е "застанал"?
  Със шмайзер, с Т34 или с Катюши?

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 45. 45 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 546 Весело

  [quote#43:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7"]Помежду другото Стамболов е бил в началото русофил и дописник в руски вестници. [/quote]

  Да, да и платен соросоид и агент на американски фондации.

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 46. 46 Профил на putlernopassaran
  putlernopassaran
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#12] от "EREBUS":надявам се, че имаш акъла да разсъдиш какво неоценимо предателство ви е сторил Сталин, като се е е отказал да помогне на гръцките комунисти през 1048 г за да не разсърди Англия! Просто щяхте да бъдете 17-та съветска република и да рупате жабетата с нас. Вместо това имахте шанс за демократично развитие и огромни помощи от Европа, които за жалост в по-голямата си част откраднахте или изплюскахте - досущ като нас след 90-та

 47. 47 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#5] от "basilicum":

  „ Да бъде проклета оная минута, когато е
  стъпил руски крак в нашата земя, когато
  се е произнесла за първи път думата
  освободителка и покровителка! Аман, бей,
  аман! ”

  Ей ти го обобщението. Повече не ти трябва.

 48. 48 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#10:"ЗаНиЗа"]Съединението НИ още не е осъзнато, а разединението, изгубването в глобалния нов свят, сякаш е закодирано генетично...[/quote]

  С всичко останало се съгласявам, освен със "закодираното генетично" разединение. То е външно - Стамболов добре описва тогавашната интелигенция (! обърни внимание - не народа, не зараждащата се буржуазия, не селяните, а ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА!) в трите реда на балкона. Мислещият първи ред, люшкащият се втори и мислещ само за джоба си трети ред.

  За съжаление за 45+25 години от интИлИгенцията оцеляха само от третия ред изцяло, вторият също е в завидно количество, но от първия почти нищо не е оцеляло или са натирени вън от възможните начини за представяне пред народа (изразяване на ПУБЛИЧНО мнение).

  Съпоставките и аналогиите с Украйна и още много братски народи, поставени под миризливия руски сапог (ед.ч.) са безспорни.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 49. 49 Профил на putlernopassaran
  putlernopassaran
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Гнусни рубладжии и путинолюбци - четете Стамболов и се срамете, ироди...

 50. 50 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 596 Неутрално

  Добре е като българи да свикнем с мисълта, че всички народи си имат интереси. Първата стъпка е да приемем този факт, а след това да се научим да ги откриваме и разбираме за да ги управляваме. Това е най-ефективният начин да отстояваме своите. При Съединението Русия няма за интерес силна България, Сърбия няма, Гърция се притеснява за гръцкото население в Източна Румелия и Турция откровено губи. Представяте ли си какъв политически и военен гамбит са разиграли тогавашните лидери на България за да успее начинанието? Вечна слава на участниците!

 51. 51 Профил на Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Прост ГЕРБав ама чекмеджета са с евра
  Рейтинг: 546 Неутрално

  [quote#37:"Храбър"]На днешния ден обикновено отварям "Строителите на съвременна България", за да изляза от шаблона[/quote]

  Единствената политическа сила, която заства на старната на Отечеството, поне на словесно е РБ.(Искам да ги чуя какво мислят за паментиците на окупаторската Червена армия?)

  Но и съединистите са имали срещу си мощтта на една империя.
  Има ли са срещу си и русофили ( като БКП/ДПС/АТАКА/ГЕРБ), но с УСПЕЛИ!

  Чрез Д(п)С от "Вие сте прости и аз съм прост " до чекмеджета пълни с еврА - дет се вика "развитие"!
 52. 52 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 963 Любопитно

  Русия също така е съюзник на гръцките фанариоти и е против създаването на българската Екзархия...

 53. 53 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#13:"basilicum"]тя се има за пряк наследник на източната римска империя[/quote]

  Под статията за ДНЕШНАТА ИСТИНСКА БЪЛГАРСКА ДАТА, Чардо постна едно подробно обяснение откъде идва названието "Източна Румелия".

  Ако някой ввсе пак има претенции за наследство от Рим (Римската империя, т.е. Византия), то това са българските юго-източни провинции. Нерде Ямбол, нерде Стамбул, та една азиатска и по положение и по нрави деспотия да има претенции за някакъв трети рим. Нито имат собствена писменост, нито собствена религия, нито собствена история - всичко им е заемка.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 54. 54 Профил на Captain Shakespeare
  Captain Shakespeare
  Рейтинг: 607 Неутрално

  До коментар [#16] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7":

  Да не би написаното от Стефан Стамболов, Захари Стоянов и други възрожденци да не е вярно?
  Или Русия си е херувим божи, с пророк в лицето на джуджето?

  Правильно говорил Гоголь "В России две беды — дураки и дороги" причём первых ну очень много!!
 55. 55 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#52:"palav_nik"]Русия също така е съюзник на гръцките фанариоти и е против създаването на българската Екзархия...[/quote]

  Както и прословутата (май дори го имаше в учебниците по история преди 1989) лъжа, че турците са забранявали да имаме църкви, по-високи от джамията. Нищо подобно - то е било чисто фанариотско насилие над Високата порта.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 56. 56 Профил на polovtsian
  polovtsian
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#50:"puknatastotinka"]Добре е като българи да свикнем с мисълта, че всички народи си имат интереси. [/quote]

  евала, един го е проумял.
  А почти всички останали вкупом плюят "злите" руснаци, които правят точно онова, което и ние правим (или поне би трябвало да правим): гледаме си интересите. Както и всички останали народи.

  Хората не действат рационално, а рационализират действията си.
 57. 57 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 963 Весело

  [quote#43:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7"]Помежду другото Стамболов е бил в началото русофил и дописник в руски вестници.[/quote]

  Разбира се, че е бил русофил, както и всички останали българи.
  След като руската царската дипломация насъсква Милан срещу България, прави заговор срещу Батенбер и други разни шашкънии, картинката много се променя...

 58. 58 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1640 Неутрално

  А най-интересно е и че Царска Русия и Съветска Русия винаги са искали да сме им под ботуша, вместо да са се грижили да сме съюзници. Сигурно затова и двете световни войни избираме Германия за съюзник, не че и това не е било стратегическа грешка.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 59. 59 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#27:"Лелка"]То казва, (че) европейските интереси не могат да не бъдат ед­накви с тези на нашия народ."...[/quote]

  Колко е актуално и днес! И не само за България, но и за всички народи, изпитали имперските амбиции на роСССия!

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 60. 60 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  Чудесен и верен текст. Има не един и два подобни, писани от З.Стоянов и много други наши деятели от този важен и решителен за страната период.
  Така че, празните приказки за русофили/русофоби са ала-бала.
  Нито Стамболов, нито Стоянов са русофоби, те са били против имперската тогавашна политика на някакъв си император ( па бил той и много велик в очите на тогавашните политици и хора), а какво да говорим за КГБ-императора, др.Путин.
  Така че, не против руснаците като народ ( е малко си е манипулиран, ама не е първия и за съжаление не е и последния), с пълно ЗА, за великия руски принос в културата и науката, а СРЕЩУ анти-човешката и абсолютно не актуална политика на КГБ-визията за днешния ден.

 61. 61 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 849 Неутрално

  [quote#1:"johngoti"]защото руснаците мразят България и искат да я видят на колене защото рашките са долни курви и лъжци[/quote]

  +++++++++

  The best way to predict the future is to invent it.
 62. 62 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Стефан Стамболов звучи съвсем актуално и днес. Би трябвало този текст да се изучава в училище.
  Малко неща са се променили за 129 години.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 63. 63 Профил на Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака
  Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Шапки долу пред Стамболов, русопати!!!
  Русопатите са болестно зависими от Русия, докато русофилите просто смятат Русия за един от стотиците народи, заслужаващи уважение като всички други. В България има ужасно много русопати!!!!!!!!!1

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1724 Любопитно

  До коментар [#43] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7":
  "Помежду другото Стамболов е бил в началото русофил.."

  Вероятно е БИЛ, но не е останал русофил. А ти кога ще престанеш да бъдеш русофил

  подпис
 66. 66 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 849 Неутрално

  [quote#2:"Jean-Luc Picard"]Попаднах във фейсбука на група "Евразийски народен съюз - клон България"[/quote]

  И аз се забавлявам там с чугуните. Между другото, 99% от групата е мъртви души. Активните тавариши са 2-3.

  The best way to predict the future is to invent it.
 67. 67 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  Русофилството е като ислямския фундаментализъм. Всички те мразят модерното западно държавно устройство.

  подпис
 68. 68 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Като обобщение и обиза на българското ухо:
  "Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка! Аман, бей, аман! Лошо нещо било московлука… То не прилича ни на даалии, ни на кърджалии, ни на фанариоти! Право имали ония старци, съвременници на Екатерина, на Александра I и на Николая, които ни говореха: „Ще плачете за зеленото парцалче“. Видели тия и патили, на основание на факти и на събития говорели горните думи. Цял свят, хора, които не ни бяха ни в клин, ни в ръкав, припознаха нашата висока култура и благородните ни борби, само московците стоят настрана и викат: „Стрижено е!“ — Необяснимо. Царуванието на нагайката, монголското иго, татарщината и крепостното право може би да са едни от най-силните фактори, които са направили от руските държавни мъже зверове и идиоти....."

 69. 69 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 849 Неутрално

  Да живее България!!!!
  Долу Русия!!!!

  The best way to predict the future is to invent it.
 70. 70 Профил на nando
  nando
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#58:"Darcas"]Сигурно затова и двете световни войни избираме Германия за съюзник, не че и това не е било стратегическа грешка. [/quote]

  не е било стратегическа грешка. Все едно сега да кажеш, че е стратегическа грешка да сме в ЕС. Просто Германия особено в ПСВ оплита конците. Във втората е ясно че и нацисти и комунисти са били грешка(но пък сме обявили война на САЩ и Англия). Истината е че сега на наша страна е опита и това че Обама и Полша се оказаха твърди по отношение на Путин. Може би и в това е силата на ЕС, че някоя държава може да поеме инициатива и чрез съюзници да помага на цяла Европа.

 71. 71 Профил на donyon
  donyon
  Рейтинг: 738 Неутрално

  Почитайте българските възрожденци,защото са прозрели истината за "освободителката",бъдете патриоти,а не идиоти...

 72. 72 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  Бедни Стамболов,ела да ни видиш и днес!

  klimentm
 73. 73 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 409 Неутрално

  "Интригите на руското правителство имаха своето зловредно влияние над наша­та интелигенция, която, заслепена от страстта на властолюбието, мереше народните интереси и нужди според своите лични. По този начин кликата на цанковистите проповядваше чрез печата, че зло­то на България бе княз Александър, а министрите Каравелов, Цанов и Никифоров приготовляваха поч­ва измежду войската за свалянието на Негово Ви­сочество, чрез което тези господа искаха да се нап­равят приятни и услужливи на руското правителс­тво, което в замяна на това да ги закрепи на власт­та, тъй като почвата им в народа беше почнала да се изплъзва изпод краката им."

  Да се заменят имената на министрите с Гоце, Станишев и Волен Зидеров и все едно за днес е писано това.

  zenrus.ru
 74. 74 Профил на adibo
  adibo
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Поредното доказателство, че историята не е наука, а е пропагандно оръжие в наши дни.

 75. 75 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2123 Неутрално

  Ако приемем написаното за трите реда интелегенция , днес на първия ред стоят много малко и то в повечето случаи млади хора. За втория и третия ред се борят почти всички останали.

 76. 76 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 963 Весело

  [quote#69:"Маша и Медведев"]Да живее България!!!!
  Долу Русия!!!![/quote]

  Русия си е хубава, ама не е случила на управници. С някои малки изключения: Александър Втори и Столипин...

 77. 77 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#40:"blue rose"]Руснаците умират от яд че писмеността им идва от България! [/quote]

  От България и българите руснаците (по-точно Киевска Русь) взимат не само писменост, но и християнство. После москалите присвояват писмеността и вярата от Киевска Русь, заедно с историята й. Това е днешното рОССия. Само две от общо четири букви заемат от варягите (казаци и там каквато е била историческата въртележка) в името си, но за сметка на това - цялата територия и цялата история. Отношенията ни с Киевска Русь са били противоречиви, но такива са били времената и такива са били отношенията между повечето (всички) по-близки и по-далечни народи. рОССия няма нищо общо с тези отношения. Тя просто ги присвоява като история и не само това - рОССия ГИ ИЗОПАЧАВА в своя полза.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 78. 78 Профил на nando
  nando
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#19:"Храбър"]Защото ако на Балканския полуостров имаше силна страна, каквато щеше да бъде ЕДИННА БЪЛГАРИЯ, Русия нямаше да има никакво влияние тук.[/quote]

  Чудесно наблюдение! Ха сега да си отговорим кой имаше най-голям интерес от разпада на Югославия и наличието на Милошевич(Сидеров)?! Ето това е гавра. Пък Путин и досега си мисли, че Елцин е загубил Косово. Така е и с Александър ІІ(който е убит от панславистите), за да дойде набързо Александър ІІІ и да "спаси" Русия от унижения. Вместо това Русия затъва в безсмислени битки против Съединена България. Просто историята се повтаря 1 към 1.

 79. 79 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  До коментар [#50] от "puknatastotinka":

  Има и нещо друго. Както исторически,така и юридически,тези земи са били неопровержимо български,затова и никоя страна,(било тя велика или малка),не е можела да възрази срещу Съединението. А всяко нейно военно действие срещу България би се определило според международните закони,като абсолютна агресия ,т.е. престъпление. Затова и никой не е горял от нетърпение да се намеси. Дори и Сърбия. Нея я подкокоросва Русия.
  Вярно,имали са само един хлабав "довод",че преди турците да завладеят Балканите,е имало три български държави,но това е било преди петстотин години...! Докато българите след Освобождението са искали да живеят в една държава.

 80. 80 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#43:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7"]Помежду другото Стамболов е бил в началото русофил и дописник в руски вестници.[/quote]

  Вазов също! И никога не се отрича от русофилството си (от миналото си виждане). Но след посещение в Русия изпада в тежки депресии, полива се със студени душове и дълго време се възстановява от преживения шок - видял е що-годе истниското лице на "братушките".

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 81. 81 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#80] от "Музар - 10|2":
  Струва ми се, че Стамболов е поискал услуга от княза за някакъв бизнес и след като е било отказано категорично, е намразил руснаците

 82. 82 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 849 Неутрално

  [quote#80:"Музар - 10|2"]видял е що-годе истниското лице на "братушките".[/quote]

  О, руси, о, братя славянски,
  защо сте вий тука? Защо сте
  дошли на полята балкански
  немили, неканени гости?

  The best way to predict the future is to invent it.
 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 84. 84 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#46:"putlernopassaran"]Вместо това имахте шанс за демократично развитие и огромни помощи от Европа, които за жалост в по-голямата си част откраднахте или изплюскахте[/quote]

  ГДР беше "представителното лице" на соца и там се наливаха много пари. А Гърция беше истинския данайски "дар" за Европа. След разпадането на СеСеСеРе-то изчезнаха парите от бездънния идеологически извор (нашите пари - на всички от СИВ), но гърците продължиха по старому. Не Европа им е виновна, но сега тя ги спасява. Те бяха зона на "икономическо захранване" (доколкото може така да се каже) и бяха свикнали да цицат от две бозки (и да щракат сиртаки). Всичките им ултра леви и ултра десни партии са захранвани с пари от целия соц. блок. Явно сега са останали рубли само за Златна зора, както у нас за онова под_масата.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 85. 85 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#64:"dankomar"]Наистина не мога да разбера цялата омраза във форумите на икономедия...тълпа злобари, които само плюят..[/quote]

  Нормално е, че не разбираш. Как един москал ще разбере Стефан Стамболов? Наричаш Стефан Стамболов "тъп злобар, който само плюе...". Нещастен човек си.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 86. 86 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5970 Неутрално

  До коментар [#81] от "Култура ми Бойко":

  Всички рублофили мразите България, затова ви се струват такива работи.

 87. 87 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 5970 Неутрално

  До коментар [#43] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7":

  То и ти си комунист, правещ се на десебар, за да внушиш, че десебарите обичат Росссия, но не ти се получава.

 88. 88 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#74:"adibo"]Поредното доказателство, че историята не е наука, а е пропагандно оръжие в наши дни. [/quote]

  Мда, всичко което не влиза в опорните точки от Москалското посолство е злобна пропаганда. Нищо, че е писано преди 125 години.

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 89. 89 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  Хаха, винаги са ми най-интересни хората, които започват да говорят за разбиране как това са просто интересите на Русия и всяка друга държава има такива.... и после се почва по плюенето по България и колко е тъпа България.

 90. 90 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 3103 Неутрално

  [quote#16:"КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7"]Вероятно ще има награда за този, който напише най злобен коментар срещу Русия. [/quote]

  Не се тревожи най-големите путинофили като Граф(иня) Черешка, Тулса, Бойковата култура, Задунайския Влад и все от тоя род форумци не са тук, съответно няма нужда от особено активни отговори на антибългарските им писания.А Русия е била не само против Съединението на България, а въобще против България - доказано.

  Пазете се от доносника vesolr
 91. 91 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 595 Неутрално

  Публициста Стефан Стамболов описва точно ситуацията в дните на Съединението...
  Битката за България продължава и днес, така че - нищо ново...
  Нужно е , по-задълбочено да изучаваме англо-руските обноски в историята - империализма е широко понятие, което има своята - в политиката,
  докато историята на капитализма е в икономиката ...
  Докато при капитализма основното противоречие е между Труда и Капитала, при империализма е по-просто - то е между
  Англия с доминионите и Русия...
  Както сами разбирате - новото е само при империализма - появиха се икономически силни участници/кандидат-полюси,
  които налагат сериозни промени в глобалната Политика,
  а това е нещо, с което англосаксите едва ли ще мирясат...
  Този мой постинг е колкото "весел", толкова и сериозен...
  Благодаря, Моди, че ме търпиш - може и да съм ти полезен...

 92. 92 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 1583 Весело

  До коментар [#16] от "КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ - 7":

  Няма, наградите ги търси при Гумен Гечев и клуб рублофили. От съединението насам Русия само ни прави подложки, единственото отношение към нея трябва да бъде като към мечката в зоопарка

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 93. 93 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 889 Неутрално

  До коментар [#8] от "peni_nikol.53.":

  Добър ден, ш'са сетиш. Ако беше обратното. Досега да сме цъфнали и вързали

 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 95. 95 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 849 Неутрално

  [quote#92:"Consumer"]единственото отношение към нея трябва да бъде като към мечката в зоопарка[/quote]

  В софийския

  The best way to predict the future is to invent it.
 96. 96 Профил на Yard
  Yard
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  Значи да резюмираме:

  Когато Русия умишлено вреди на България (преди и след Освобождението) това е нормално и разбираемо, все пак тя е империя, която си гони интересите и ние няма какво да им се сърдим, напротив, България е виновна, защото българите са много прости и/или предатели.

  НО

  Когато става дума за Освобождението, това е братско дело и ние трябва да сме им благодарни завинаги и винаги.

 97. 97 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1431 Неутрално

  [quote#1:"johngoti"]Защо Русия пречи на Съединението?

  защото руснаците мразят България и искат да я видят на колене защото рашките са долни курви и лъжци [/quote]

  Прави разлика между руснаци и Кремъл.....
  Двете нямат нищо общо.

 98. 98 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#64] от "dankomar":

  Лекинко с обобщенията - руснаците по времето на Руско-Турската война не са 'умирали за нас', а за царя си, по чиято заповед са воювали. Фалт е, че Русия напада Османската Империя не щото се е загрижила за българите (далеч повече внимание на българското положение се обръща по това време в Англия), а щото сака да придобие геополитическо преимущество срещу Англия на Балканите и в черно море. В добавка, това, че Русия е освободила българите не е основание да си затваряме очите за всичко не толкова хубаво, което България в последствие е видяла от Русия и СССР, нали тъй? Или викаш, благодарност во веки веков и въпреки всичко, дори и в ущърб на потомците на тез, 'освободените' българи от края на 19-ти век? (Същите 'освободени' такива, на които Русия слага руски княз за цар, ей тъй на, да е по-освобожденско').

 99. 99 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#97] от "popovski31":

  Имат, достатъчно е да се прочетат мненията на редовите руснаци под ред публикации на тема България от последните няколко години.

 100. 100 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#91:"dimko"]Докато при капитализма основното противоречие е между Труда и Капитала, при империализма е по-просто - то е между
  Англия с доминионите и Русия... [/quote]

  Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин+Тито+Димитров???

  Твърдиш, че Русия е била някога (когато и да е било) равностойна на Great Britain?! По какво? По флот, по колонии, по инвестиции (вложени средства за развитие), по влияние??? По какво?

  Само по територия. Непрекъсната територия - докъдето могат да се разпрострят сопите на руските самоубийци. Никакви земи през океан или през континент - сопите на такива разстояния просто не работят.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK