Изборни митове и легенди

Изборни митове и легенди

© ДневникТази статия беше получена на редакционната поща на "Дневник". Авторите й - Красимир Гаджоков, Андрей НеновСтефан Манов, Любомир ГавриловДимитър Иванов и Антони Де Ла Реа, са активисти на различни обществени каузи, една от които е организирането на българите зад граница за участие в избори. 


В кампанията "Прецакай #кой" на "Дневник", The Smarts и Interactive share за повишаване на избирателната активност e показан общия механизъм за контролиране на вота и най-сигурната част за противодействие на всевъзможните варианти - с гласуване. По част от изложените тези в текста публично са изказвани и други мнения. Публикуваме и тяхната позиция за митовете, свързани със злоупотребите при гласуване, като част от дискусията за това как да се осигури честен изборен процес в България. Оригиналното заглавие е "Изборни митове и легенди, за които България губи огромна енергия".


За начало - три горчиви истини
Ако човек е готов да си продаде гласа, няма в света - и няма как да има - система, която да го спре. Ако у човек няма чест, достойнство, самоуважение, то гласът му може да бъде купен.


Човек може и да бъде заплашен - например, че ще бъде уволнен от работа. Или да бъде излъган да повярва в несъществуваща заплаха - че, например, ще му бъде спряна пенсията или социалната помощ ако не гласува по определен начин (абсолютно невъзможно). 


Нищо друго, освен порастването на такъв човек в собствените му очи, способността му да запази елементарно достойнство и гордост, не може да го спре да се поддаде на заплахата или заблудата.


В днешно време манипулирането на общественото мнение - чрез медиите на олигархичните кръгове и задкулисието - е далеч по-ефикасен и дори много по-евтин начин за повлияване на изборните резултати. В сравнение с него, традиционното купуване и продаване на гласове е много по-трудна за реализиране дейност. Тя крие много рискове и за двете страни, а също така е и с крайно несигурен ефект върху резултата за купуващата гласове партия в национални избори.


Някои от най-разпространените страхове, че изборите са манипулирани, се крепят на митове.


Ако един и същ човек гласува на няколко места, със сигурност ще бъде хванат и наказан.


Докато гласуването на един и същ човек на няколко места е практически трудно осъществимо, по-важно е, че извършващият подобно нарушение рискува сигурно съдебно преследване и сериозна глоба. Не съществува възможност да не бъде забелязан.


При всяко от "многократните" си гласувания измамникът-избирател ще трябва да  представи личната си карта или паспорт. Данните от тях ще бъдат записани в избирателните списъци в секциите, в които той гласува.


След провеждането на изборите - винаги през последните 20 години - списъците от всички секции в страната и чужбина се обработват компютърно от ГРАО. Прави се елементарно засичане за двойно гласували по ЕГН. Нарушителите, гласували на повече от едно място, биват веднага открити.


Тези проверки в предишни избори показват пренебрежимо малък брой от злоупотребили така гласоподаватели - само около стотина на последните парламентарни избори през май 2013 г.


Така "двойното" гласуване няма никакво влияние върху изборния резултат.

В урните е практически невъзможно да се "вкарат" допълнителни бюлетини на негласували реално избиратели (т.нар. "мъртви души")


За да се случи това, ще трябва да бъде подкупена не само цялата секционна избирателна комисия (СИК), която се състои от минимум 5-ма члена, от различни партии или независими. Ще трябва да бъдат подкупени и всички застъпници на партии и наблюдатели, каквито има почти във всяка секция.


Но дори това да се случи, сериозна допълнителна трудност е, че не стига само да се добавят бюлетини в урната.


Избирателните списъци, предоставени на секционната комисия, съдържат само три имена и постоянен адрес на избирателите в дадената секция. Другите графи са празни и се попълват от комисията когато гласоподавателят представи личен документ.


За потенциално-подкупената секционна комисия е на практика невъзможно да намери нужните допълнителни лични данни - няма откъде лесно да намери номерата на личните документи на достатъчно голям брой избиратели, чиито фиктивни бюлетини иска да вкара в урната. Разбира се, ще трябва и да фалшифицира подписите на всички "изгласувани" избиратели, което е отделен вид престъпление.


Това не може да стане през изборния ден. Има опасност някой реален избирател, чийто вот комисията фалшифицира, да се появи по всяко и да открие, че някой е гласувал вместо него. Тогава той ще сигнализира застъпниците на партиите или наблюдателите, присъстващи в секционната комисия, а също вероятно и районната комисия, Централната избирателна комисия (ЦИК) и медии.


Пред потенциалната подкупена секционна комисия обаче стои още един проблем: ще бъде отчетен рязък "пик" на избирателна активност в сравнение на резултатите в същата секция с предишни избори. Ще бъде забелязано и рязко увеличаване относителния дял гласове за "купуващата" партия.


Такива неочаквани "отклонения" могат да бъдат много лесно открити от всеки - подробните резултати за всяка отделна СИК (с брой гласове за всяка партия) са налични на интернет портала на ЦИК за всички избори в последните 10 години.


Откриването на подобни "изкривявания" може да предизвика съмнение и да последва проверка на изборните книжа - по-специално списъка на гласувалите. Ако съдът установи, че там присъстват неочаквано голям брой избиратели, които не са гласували реално, изборите в цялата тази секция могат да бъдат касирани.


Резултатът от изборите се изчислява по преброени на място в секцията бюлетини, а не след пренасянето им някъде другаде и броене от "чували"


Съществува все още твърде популярната заблуда, че изборните резултати се обявяват, когато всички бюлетини бъдат пренесени с чували на "централно" място и там преброени.


Няма нищо подобно: бюлетините в чувалите не се броят, освен в много редки случаи. Това става, само ако за конкретна секция има подаден достатъчно сериозен сигнал за нарушения.


Изборните резултати се обявяват по протоколи. Данните в тези протоколите са от преброяването бюлетините на място в секционната комисия веднага след затваряне на секцията след края на изборния ден.  


Отварянето на урната и броенето на бюлетините става не само пред всички членове на секционната комисия, но и пред всички присъстващи наблюдатели и застъпници на партии.


Протоколите се подписват от всички членове на секционната комисия. Застъпниците и наблюдателите имат право - и почти винаги се ползват от него - да наблюдават броенето и да получат копие от протокола. Масовостта на смартфоните в днешно време им дава възможност веднага да заснемат и пратят протокола до организациите, които представляват.


Чувалите с бюлетините се занасят в районната комисия, но още преди това СИК е длъжна да залепи пред секцията публично достъпно копие от протокола.


След като предаде протокола и чувалите в РИК, секционната комисия получава от тях компютърна разписка с данните така, както са въведени в компютърната система на ЦИК. И отново - СИК по задължение залепва така получената разписка до вече обявеният преди това протокол пред избирателната секцията. Така всеки може да сравни данните.


Предварително "попълнени" навън бюлетини не могат да бъдат пуснати в урните от купени или заплашени гласоподаватели


Това е невъзможно отдавна заради няколко защитни механизма.


Всяка избирателна секция получава от ЦИК уникален печат с номера на секцията. Преди отваряне на секцията за избирателите - пред всички членове на секционната комисия, както и пред наблюдателите и застъпниците, представител на комисията "поврежда" нарочно леко печата с резка (леко отрязване в края му) на произволно място.


Тази процедура е част от процедура с цел печатът на всяка секция да стане уникален, така че да не може да бъде заместен с друг от извън секцията.


При гласуване на бюлетината се поставят два печата. Първият - при предаването на бюлетината на избирателя преди да влезе в тайната кабинка за да гласува. Специално изискване в този момент е и бюлетината да бъде показана разтворена пред избирателя и комисията, за се удостовери, че на нея няма отбелязано предварително нищо.


Вторият печат се слага след излизане на избирателя от тайната кабинка - върху затворената бюлетината (така че вотът да не се вижда), преди пускането й в урната.


За да се осъществи манипулация в значими размери с вкарване на бюлетини отвън, които не са реално от секцията, трябва да бъдат подкупени не само избиратели, но и всички 5-ма членове на секционната  избирателна комисия, както и всички застъпници на партии и наблюдатели там.


А за да има ефект подобна манипулация, трябва да бъдат подкупени стотици или по-скоро дори хиляди секции - иначе няма да се съберат достатъчно гласове за да повлияят за избора на дадена партия.


Нещо повече - за изборите през тази година има още няколко допълнителни контролни механизми.


С промените в Изборния кодекс в началото на 2014 г. беше въведено и номериране на бюлетините и отпечатването им като ценни книжа в печатницата на БНБ.


Бюлетините са залепени в кочан. На бюлетината и на нейния съответен остатък в кочана има един и същ уникален номер.


Когато избирателят излезе от тайната кабинка, той предава затворената бюлетина на комисията (бюлетината е сгъната - вотът не се вижда). СИК сравнява уникалния номер в края на бюлетината със съответния номер в кочана с откъснати бюлетини. Само ако номерът на бюлетината съвпада с номера на остатък в кочана, избирателят може да пусне бюлетината в урната.


За да се елиминира възможността за някакво "проследяване на вота", преди пускането на бюлетината в урната окончателно се премахва (откъсва/отрязва) частта с номера й.


Така стана абсолютно невъзможно да се внесат бюлетини отвън.


Купуването на гласове е неефективно, защото "купувачът" не е сигурен, че получава платения от него глас.


Няма логика сериозна сума да бъде изхарчена "на вятъра" без механизъм за "проверка" дали гласът на подкупения е отишъл за "купувача".


За да повлияе забележимо на изборния резултат, една партия-"купувач" ще трябва да купи десетки хиляди гласове. И това само при условие, че вече е преминала 4% бариера. Така е, защото един депутат се избира с минимум около 14 000 гласа.


Предвид всички контролни механизми срещу манипулации, "отчитането" на продалият гласа си може да стане само по два начина:


Вариант 1: Подкупеният избирател да "докаже" несъмнено, че е гласувал според обещанието си. Само тогава има смисъл да получи "възнаграждението" си.


Такива механизми за "доказателство" съществуват във времето на масови портативни технологии. Реалистично, използването им няма как да бъде предотвратено, без да се наруши тайната на вота.


Освен ако, разбира се, преди влизане в тайната кабинка гласоподавателят не преминава през проверка за сигурност, подобна на тази на летищата. Това, обаче, би било абсурдна параноя и би отблъснало много добронамерени избиратели.


Вариант 2: Купуващият гласове се уговаря с по-голяма група или с "посредници" на гласоподаватели, готови да продадат вота си.


Доказателство за "спазване на договора" тогава би било изборните резултати в същата секция да са значително по-високи (абсолютно или относително) за "купуващата" партия в сравнение с избори в предишни години. Само тогава купувачът има основания да приеме, че е получил "услугата", за която е платил.


Подобна "схема", обаче, не гарантира на продаващите гласа си избиратели (или техните посредници), че ще им бъде платено. Тъй като "доказването", че е "свършена работата" става след гласуването, купувачът може да ги излъже лесно или да се отметне от предварително уговорената "цена" - като например обяви, че е очаквал по-високи резултати в полза на купуващата партия.


Явно е, че тази "техника" е твърде неефективна.


Отделно, проследяването на броя "правилни" гласове за дадена партия в дадена секция би могло да работи само в малки по брой избиратели и гласуващи секции, което означава само в много малки населени места.


Там където обаче се решават изборите - в големите секции в големите градове, където гласува основният брой избиратели, проверката дали продалите гласа си са удържали на думата си е практически невъзможна.


Купуването на гласове не може да е масово до степен да повлияе значимо на изборите, защото е много скъпо и не може да бъде запазено в тайна заради нуждата от много участници.


Както видяхме, за да се избере един депутат са нужни минимум около 14 000 гласа. Ако приемем масово тиражираната "цена" за купен вот от 50 до 100 лв, това означава, че една партия трябва да даде от 700 000 до 1.4 млн. лв. за да подсигури избирането на само един свой депутат!


За малките партии това е най-непосилно, защото те трябва да прескочат 4%-та  бариера, т.е трябва да вкарат в парламента поне 10 депутата. Ако купуват гласове за всички тях, това би им излязло от 7 до 14 млн. лв - сума, абсолютно непосилна на никоя малка партия.


Дори за голяма партия това би било изключително трудно. Такава огромна сума няма как да остане скрита лесно при похарчването й. Би било също много трудно тя да бъде незабелязано "възстановена" от партията - с държавни средства, след като вземе властта.


Масово купуване на гласове би предизвикало твърде много "течове" на информация за това кой, как и къде купува. Това увеличава неимоверно рисковете купувачът и продавачите да бъда заловени.


Опитите за достатъчно мащабно купуване на гласове създават огромни рискове за партията-купувач: от подставени "продавачи" на гласове като разследващи от МВР или журналисти. Ако последните обявят разкритията си - особено в последните моменти преди изборния ден - купуващата гласове партия гарантирано рискува рязък срив в резултата си. От нея ще се отдръпнат както подкупените (от страх да бъдат преследвани), така и искрените й симпатизанти, вярващи в посланията й (които със сигурност включват "борба с корупцията"). Също така, тази партия няма да има никакво време да реагира с оправдания и опровержения.


Никой не може да "научи" как е гласувал конкретен избирател.


Подобни заплахи се отправят понякога - бяхме свидетели на запис за такива преди изборите през май 2013. Но те работят единствено заради чисто ирационалния страх и незнание на защитните механизми на тайната на вота.


Разбира се, теоретичният фантастичен сценарий - с миниатюрни камери в тайната кабинка, които да предават видео по WiFi навън - може да се роди в нечия глава. Но неговата масовизация е невъзможна - освен ако отново не е купена цялата СИК. Ако ли не, ще му попречи, че тайната кабинка се проверява преди и по време на изборите многократно по настояване на СИК или застъпниците на партиите и наблюдателите.


* Красимир Гаджоков и Андрей Ненов са основатели на инициативата "Искаме да гласуваме", http://www.IskameDaGlasuvame.com която подпомага електронното подаване на заявления в чужбина от 2005 до 2011 г.


Любомир Гаврилов и Стефан Манов са основателите и най-активни участници във Временните съвети на българите в чужбина, http://globalbulgaria.eu, с многократен активен принос в български избори в чужбина. Автори на редица експертни доклади и статии по изборно законодателство.


Димитър Иванов е движещ координатор на "Инициативи за България", http://news-bg-abroad.com - формация, задвижила рекордния брой секции в чужбина за предстоящите избори на 5 октомври 2014 г.


Антони де ла Реа е водещ основател през 2009 г. и двигател на базираната в България организация "Гласуване без граници", с многократни участия в граждански и обществени съвети към ЦИК и комисии в НС по въпроси на изборите в чужбина.

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на НЕгласуващ
  НЕгласуващ
  Рейтинг: 512 Неутрално

  https://www.youtube.com/watch?v=PKUjHNrPDVs&list=UUPtKsHIr5fZG2vcMJzq33YQ Изборите са лъжа! НЯМАМЕ ИЗБОР!! Всички работят за едни и същи!!! Изгледайте клипа от линка който съм постнал.

  Ако Изборите можеха да променят нещо в живота на хората,то те щяха да са ги забранили отдавна. Изборите променят живота само на политиците и техните близки !
 2. 2 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Така е на теория и при положение, че живеем в идеален свят. На практика е съвсем различно.

 3. 3 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 840 Неутрално

  За мен един от най-големите изборни митове е този, че преференцията може да допринесе с нещо и едва ли не да направи качеството на следващата власт по-добро от всички досегашни.

 4. 4 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Неутрално

  В днешно време манипулирането на общественото мнение - чрез медиите на олигархичните кръгове и задкулисието
  -----------------------------------------------
  Хм, 2-3 деня минаа , а нищо не съм прочел от г-на Прокропиева,липсват ми дълбокомъдрите му прозрения

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 5. 5 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Весело

  [quote#3:"Митев"]За мен един от най-големите изборни митове е този, че преференцията може да допринесе с нещо [/quote]
  На евроизборите преференцията направи две неща: Лиши пръмовицата от деутатски мандат в ЕП в РБ, и изпрати там #15 при комунистите, вместо "назначените". Изкефих се и на двете
  До коментар [#3] от "Митев":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 6. 6 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Избирателните списъци, предоставени на секционната комисия, съдържат само три имена и постоянен адрес на избирателите в дадената секция. Другите графи са празни и се попълват от комисията когато гласоподавателят представи личен документ.
  ----------------------------------------------
  Избирателна секция в село Долно Нанагорнище.
  Избирателния списък започва с Аамет и завършва с Яшар.
  А познайте от един път 1. Колко партии ще имат наблюдатели в тая секция и 2.Колко трудно е да се намерят каквито си искате лични данни за произволен избирател от списъка.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 7. 7 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1207 Весело

  "В урните е практически невъзможно да се "вкарат" допълнителни бюлетини на негласували реално избиратели (т.нар. "мъртви души""

  Ами то нема нужда. Направо се съставят протоколите, както е в анадолските секции. Да не си мислите, че там некой изобщо си прави труда да ходи да гласува...

 8. 8 Профил на J.J.
  J.J.
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Всъщност, последните 20 години обществото ни се мъчи да направи българското изборно законодателство възможно най-сложно и неразбираемо за средния български избирател, като на всичкото отгоре го се и изменя почти на всеки едни избори. Не съм убеден, че много от така наречените "защитни механизми" действат в местата, където наистина има контролиран вот и проблеми с купуването на гласове. По-скоро само усложняват следенето и спазването на закона, като не добавят никаква сигурност. Ако работиш в мина Х на човек Х и знаеш, че в СИК са хора, които са свързани с човек Х и е доста вероятно да се разбере кой точно е пуснал бюлетина за партия различна, от тази подкрепена от човек Х, то никакви отрязъци, прегъвания и печати няма да помогнат... Трябва възможно най-проста изборна система с много прости механизми, която да опрости работата за членовете на СИК и избирателите, допусне по-широк кръг хора до СИК, РИК и т.н., като същевременно се задържи достатъчно дълго, за да може да започне да възпитава демократични навици...

 9. 9 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  "В урните е практически невъзможно да се "вкарат" допълнителни бюлетини на негласували реално избиратели (т.нар. "мъртви души""

  Да бе , да. В Кърджалийските села /например/, където всички са си от една партия редовно го правят

 10. 10 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2552 Неутрално

  В София на местни избори изчезнаха 10 гласа за А.Джамбазки.Какво ли става по селата?Предишните местни избори бяха абсолютен цирк. Защо на парламентарни да е различно?

 11. 11 Профил на Митев
  Митев
  Рейтинг: 840 Неутрално

  До коментар [#5] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Това са сиромашки радости. На практика тази подмяна е с нулево значение.

 12. 12 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1807 Весело

  Дали да повярвам на статията или на очите и ушите си?
  Май по-добре на статията, те знаят повече.

 13. 13 Профил на J.J.
  J.J.
  Рейтинг: 837 Неутрално

  До коментар [#11] от "Митев":

  Вероятно сте прав, а и доста усложнява системата, като я прави още по-неразбираема за масовия български гражданин, но няма смисъл да се коментира в момента. Изборите са в неделя. Най-добре да изчакаме резултатите в неделя и видим как точно би проработила тази съкратена версия на преференцията в българския контекст.

 14. 14 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 931 Неутрално

  [quote#7:"palav_nik"]Ами то нема нужда. Направо се съставят протоколите, както е в анадолските секции. Да не си мислите, че там некой изобщо си прави труда да ходи да гласува... [/quote]
  За това си много прав

  Проблемът ТАМ е и друг: Де факто на предишните избори за НС там е имало наблюдатели от Атака. В протоколите винаги е имало и по няколко гласа за Атака, това са от наблюдателите. Обаче В НЯКОЛКО ОТ ТЕЗИ секции е имало "невероятно ефикасно гласуване"-между 20 и 30 сек' на гласуващ. Което е индикация за две неща:

  1. Че протоколите са били подготвени предварително, демек изборите са били фалшифицирани.

  2. Че наблюдателите от Атака или са получили подкуп да си затворят очите, или са тотални кретени.

  П.С. Текста на този коментар относно секциите в Турция е цитат по памет на подобен коментар на друг съфорумец. Съжалявам че не му помня името, дано прочете коментара ми и си признае че авторските права са негови
  До коментар [#7] от "palav_nik":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 15. 15 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2523 Весело

  Цитат: "Човек може и да бъде заплашен - например, че ще бъде уволнен от работа. "
  Това не е заплаха ... Човекът ще бъде уволнен дори ако работодателя е сънувал лош сън или любимият му отбор е паднал ... Човекът се чуди от къде му е дошло ... и си обяснява какво му се е случило според наличната информация търсейки характерната за разумни същества причинно - следствнна връзка ... ами НЯМА ТАКАВА ! Всички които бъдат уволнени до Нова Година ще си кажат, че не са познали как да угодят някому на изборите

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 16. 16 Профил на stiga_be
  stiga_be
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Всъщност е мит че като не гласуваш си против системата. Напротив - негласувайки ТИ си продаваш гласа на системата. Партиите на статуквото не случайно по един или друг начин налагат тезата, че нямало за кого да се гласува, всички били маскари и т.н., точно защото те имат най голяма полза от това да няма масово гласуване. Масовото гласуване би обезмислило купуването на гласови, би олекотило тежеста на твърдите партийни ядра и би дало далеч по голяма представителност на Българите в политическия живот.

  НЕгласуването е прочва на политически нихилизъм и безхаберие. Просто хората оправдават мързела и незаинтересованоста си зад заучени фрази!!!

  Така че, Българи - в неделя всички пред урните!!! (колкото и по бай Тошовски за звучи )

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 17. 17 Профил на stiga_be
  stiga_be
  Рейтинг: 393 Неутрално

  НЕгласуването е прочва на политически нихилизъм и безхаберие - имах предвид проява

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 18. 18 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1334 Неутрално

  Когато на политиците им стисне да направят гласуването задължително,тогава и купуването на гласове ще се обезмисли...

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 19. 19 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  До коментар [#6] от "qwertqwert":

  В турските села редовно гласуват всички. За ДПС естествено. Макар че постоянно живеят 20% от хората, другите отдавна са се изнесли по чужбина. Така че написалите статията имат много здраве, а личните данни на хората си ги имат отдавна. По същия начин в полския град Ленкница гласуваха 100% за ДПС, с бюлетини, лични данни в протоколите и подписи на всички от комисията. Сигурно и наблюдатели е имало.

  Няма шики-мики.
 20. 20 Профил на Моне
  Моне
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Гласове се купуват ама много лесно. Наблюдателите играят основна роля за това. Ако партията е парламентарно представена и има човек в комисията той играе ролята на наблюдателя. Избира се наблюдател/член на комисията от секцията. Предлагат се парите за глас. Наблюдателя обикновенно познава част от гласуващите в секцията. Личен разговор и предлагане на пари. Ако е достатъчно окомуш може да прецени кой ще гласува и кой не. По време на изборите е там и вижда кой от уговорените е минал и кой не. Даже предварително се уговаря в кое време на деня да се мине. Избира се някъде между 13,00 и 16,00. След края на деня от резултатите знае колко човека от уговорените са гласували и съответно на кой да даде парите. Дет се вика просто е като гъбена чорба.

 21. 21 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 551 Весело

  толкова дълги обяснения само за да докажат, че нещо е невъзможно...следователно в реалността то е възможно.

 22. 22 Профил на Красимир Гаджоков
  Красимир Гаджоков
  Рейтинг: 442 Неутрално

  човешките системи са несъвършени по дефиниция, затова винаги е възможно да бъдат "пробити"

  никой от нас, авторите, не оспорва възможността , или пък дори случването в релаността на отделни изборни измами и фалшификации

  това, което искаме да покажем, е че изборните измами са вече много затруднени с множество контролни механизми

  в резултат от това МАЩАБЪТ им е незначителен за изборния резултат

  също, да отделяме на тези възможности ПРОПОРЦИОНАЛНА на влиянието им обществена енергия - а не да ги преувеличаваме до неузнаваемост

  http://www.gadjokov.com
 23. 23 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 500 Неутрално

  До коментар [#21] от "Николов":

  В реалността всичко е възможно, и дори много повече от колкото можем да си представим. Легендата е, че избори се печелят с фалшифициране на гласове. Не, днес крепостните селяни сами отиват и гласуват за своите феодали. Помислете! Може би и вие ще направите така?

 24. 24 Профил на gench
  gench
  Рейтинг: 497 Весело

  Нещо са се объркали юнаците... какво става по Делиормана или по малките населени места, където директно се подменят протоколите още в СИК, а от наблюдатели и застъпници няма и помен? Или примерно в Измир???

 25. 25 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 468 Неутрално

  [quote#19:"Смешен, тъп и заблуден костовак "]В турските села редовно гласуват всички. За ДПС естествено. Макар че постоянно живеят 20% от хората, другите отдавна са се изнесли по чужбина.[/quote]

  Момент. да говорим с числа.
  На избори 2009-та избирателната активност в страната е 60% в Кърждалийска област 45%. За 2013 числата са съответно 51% и 36%.
  Според данните за постоянен и настоящ адрес по области, налични на сайта на ГД ГРАО, в Кърджалисйка област остъстват около половината от жителите, имащи постоянен адрес там - 326 хиляди с постоянен адрес спрямо 160 хиляди с настоящ адрес. (Като не е казано, че всички с настоящ адрес извън Кърждалийска обалст са в Турция - може да са в София по строежи и т.н.)
  Т.е. да се твърди, че там живеят 20% от хората, а гласуват 100% е най-малкото абсолютно произволно, да не кажа манипулативно

  От друга страна, какво странно има, че в едно малко село в Кърджалийско ДПС обира големия процент гласове на българските турци?
  Докато тези избиратели се стигматизират и зорлем натикват в своебразно избирателно гето, а не бъдат потърсени и приобщени от другите партии, техният вот ще е такъв.
  Освен това, трябва да се има предвид, че границата между контролиран вот и електорален клиентелизъм е тънка.
  Къде хората са зорлем принудени да гласуват за някого и къде хората са доволни от кмета си/депутата си, защото зарибени с европомощи или по друг начин, си е трудно за установяване. Особено като се има предвид как се получават пари по европомощи по земеделие, околна среда, развитие на бедните и планински райони и др.под сектори, традиционно държани от ДПС.
  И не на последно място: статията не казва, че няма контролиран и купен вот. Напротив - с това започва - три истини за вота и начините за манипулирането му.
  Статията казва, че примитивните вярвания и градски легенди за подмяна на вота вътре в секциите от комисиите, пълнене на урните с фалшиви бюлетини, изгласуването на несъществуващи хора, фалшиви протоколи писани в тъмната нощ на път за РИК, подмяна на чували и др.под. - са практически невъзможни в голям мащаб и са с маргинално значение за крайния резултат (на национални избори ! )

 26. 26 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 468 Неутрално

  [quote#24:"gench"]Нещо са се объркали юнаците... какво става по Делиормана или по малките населени места, където директно се подменят протоколите още в СИК, а от наблюдатели и застъпници няма и помен? Или примерно в Измир??[/quote]

  а какво пречи на Бареков, Патритоите, Аатакистите, ГЕРБерите, БеСеПарите и всички останали , да изпратят свои членове на СИК , наблд$атели, азастъпнции и т.н.?
  Ще ти кажа - липсата на стартегически интерес. Много по-лесно е да се печелят гласове чрез изказване на тези тези по медиите, отколкото да релано да се противодесйтва.
  А изборите в Измир съм убеден , че протичат по-чисто от изборите в редица градове в страната.
  По простата причина, че в чужбина във всяка секция има задължително държавен служител член на СИК. Има лаптоп, скенер и мобилен интернет и протокола се сканира и изпраша на ЦИК незабавно след съставянето му пед погледа на държавен служител.
  А за тези избори МВнР командирова по 2 служители в секциите в Турция.

  И друго. Ти, колега съфорумец, ТИ лично какво направи избороте в Делиомарна да се честни?
  Защо не се ангажираш в една от неправителствените органзиации регистрирани за наблюдатели на изборите, не вземеш влака или автобуса и не отидеш в разгардско и наблюдаваш изборите в някое турско село? А?
  Или е по-лесно да се оплаква смотаната българска демокрация , но да си стоя удобно пред компютъра без да си мръдна пръста да я подобря?

 27. 27 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 468 Неутрално

  [quote#20:"Моне"]
  Гласове се купуват ама много лесно. [/quote]

  може и да е така, може и да не е.
  статията не казва, че няма купен вот. напротив - с това започва - три истини.
  теата на статията е друга - че "технически" фалшифициран вот практически е невъзможен или е с маргинално значение за крайния резултат.

 28. 28 Профил на gench
  gench
  Рейтинг: 497 Весело

  До коментар [#26] от "stephan":

  Въпросът беше, че има съвсем реални възможности за техническа фалшификация, а не дали Дудука, Болен и сие пращат наблюдатели или не... капиш?

 29. 29 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 468 Неутрално

  [quote#28:"gench"]Въпросът беше, че има съвсем реални възможности за техническа фалшификация,[/quote]

  които са ? моля да бъдат изброени секциите в "Делиормана", за които знаете, че СИК са само еднопартийни , и че нито един застъпник или представител на друга партия или външен наблюдател не е бил в изборния ден.

  за измит приемамм , че въпросът е решен.

 30. 30 Профил на blondy2323
  blondy2323
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Нека си говорят за митове, ние да си внимаваме да няма втори Костинброд

 31. 31 Профил на lean753
  lean753
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Да, митове и легенди, ама Костинброд се случи

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK