Как се промени поправката за оздравяването на КТБ

Момент от заседанието на бюджетна комисия

© Георги Кожухаров

Момент от заседанието на бюджетна комисия3. Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българската народна банка да предприеме действия за оздравяване на банките, когато собственият им капитал стане отрицателна величина.


Текст от решението, предложено за гласуване на бюджетна комисия, 29 октомври.


3. Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българската народна банка да предложи действия за оздравяване на банките, когато собственият им капитал стане отрицателна величина, като отчита макроикономическия ефект и ефекта върху държавния бюджет.
Текстът в доклада на комисията от заседанието, разпространен на 30 октомври.


Открийте разликите.


Първият текст беше прочетен на заседанието в сряда от председателя на комисията Менда Стоянова заедно с още три предложения (само точка четвърта беше прочетена в различна редакция от тази, раздадена преди това отпечатана на депутатите - виж снимката и текста надолу). Повече от четири часа депутатите задаваха въпроси към мениджмънта на БНБ, представители на одиторите и квесторите и се изказваха за бъдещето на КТБ и накрая трябваше да завършат с решение по обсъждания доклад на БНБ. То е подготвено предварително от председателя на комисията и депутатите го посочваха като предложение на ГЕРБ.


След като Стоянова прочете проекта, за него последваха кратки коментари - коя партия кое подкрепя и кое не и остра реакция на управителя на БНБ Иван Искров срещу въпросния текст в точка 3 и задължението БНБ да оздравява банката.


В четвъртък точка трета се появи вече в нова редакция, която според депутатите смекчава изискването към централната банка (повече - тук) и не означава, че те искат да се спасява КТБ.


Ето още детайли по промяната:


Идеята думата "предприеме" да се замени с "предложи" всъщност е на депутата от АБВ Ивайло Калфин, който се опита да го обясни в комисията, но не предизвика особен интерес. Председателят на комисията Менда Стоянова дори му отговори, че идеята е да е максимално обща формулировката. Очевидно предложението му е било отразено по-късно, за да минимизира ефекта от реакциите, че депутатите искат да задължат БНБ да оздравява банки с отрицателен собствен капитал.


След изказванията по групи, останалите в комисията народни представители гласуваха предложенията едно по едно, без те да бъдат четени повторно и с редакции. Менда Стоянова каза, че ако има редакции, те трябва да се подадат писмено и ще бъдат отразени.


Ето текст на обсъждането в комисия (записът може да чуете във файла, след 9:40 минута, преди това от БНБ отговарят на въпроса има ли смисъл от оздравяване):


Менда Стоянова, председател на комисията, ГЕРБ: Предлагам ви проект на решение, ще го предложим в петък в Народно събрание и ще има дискусия и евентуално дали да се приеме или не.


1. Министерският съвет съвместно с Българската народна банка и Комисията за финансов надзор, в срок до ...............трябва да решим в какъв срок...да извърши анализ на Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Закона за гарантиране на влоговете в банките и да внесе в Народното събрание законодателни изменения в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на банковото дело, които да гарантират ефективност на банковия надзор и стабилност на банковата система в България.


2. Народното събрание в срок до 6 ноември 2014 г (неслучайно 6 ноември, за да бъде преди, това е най-ранната дата, в която НС може да приеме подобни промени), да приеме законодателни изменения, които да осигурят изплащането на гарантираните депозити при условията и в сроковете, определени в правото на Европейския съюз.


3. Народното събрание, в срок до 6 ноември 2014 г., да приеме изменения в Закона за кредитните институции, които да задължат Българската народна банка да предприеме действия за оздравяване на банките, когато собствения им капитал стане отрицателна величина.


Сваляме автоматизма.


4. С цел по-ефективна защита на публичния интерес и интереса на вложителите в КТБ, свързан с необходимостта да се проследят извършените от акционери и администратори на банката, както и свързаните с тях лица, операции с активи, имущество, финансови инструменти и парични трансфери, препоръчва на Българската народна банка да сключи договор с международно юридическо лице, притежаващо опит в тази сфера, включително в разследване и проследяване на парични потоци при неплатежоспособност.


Имате думата за изказвания, изключително кратки, както и по процедурата, дали да гласуваме ан блок.


Румен Гечев, БСП: Уважаеми колеги, всички сме изморени. Става дума за сериозни икономически интереси. Аз разбирам хората, който защитават една или друга теза. Те са в правото си да защитават своите интереси. Но ние сме в Народното събрание, за да вземе решения, които са от ползата на цялото общество.


Според нас всякакви опити за съживяване на КТБ за съжаление към днешна дата, след три месеца на агония, на ежедневни коментари в медиите, е немислимо. Вампирясване няма как да стане, няма такъв опит. Казах ви още лятото - няма инвеститор, който ще дойде и ще налее няколко милиарда, за да спаси първите 100 млн. Това противоречи на здравия икономически разум. А това, че някой звъни по телефона, идва и ни разиграва - те сега са регистрирали фирма, утре могат да регистрират пет фирми и какво – ще разиграват България още шест месеца. Хората са озверели и си чакат парите до 100 000 евро.


Прав е господин Искров и аз го подкрепям. Как ще поемат те? Ами утре ще дойдат хората пред банката и пред парламента, за да си искат парите. Икономически е несмислено да очакваме, че някой ще налива милиарди. Абсолютно несмислено е, че бюджетът ще налива милиарди, да оздравяваме банката при неизвестни числа и изходи. Поради което нашата позиция е следната:


По първи въпрос - няма защо да препоръчваме на Министерския съвет, ако иска да предлага, да внася в парламента проекти, които ние сме длъжни да разгледаме.


Втора точка - до 6 ноември да приеме законодателни изменения, които да осигурят автоматично правото за изплащане". Това е изключително опасно да го направим и значи към бюджета българското правителство да осинови банковата система на България и всеки път, когато някоя банка (те може и да са обективни причините, може и да са криминални, какъвто е този случай) ще ни хвърли кърпата на държавата и всяко правителство трябва да налива милиарди, за да плаща депозитите. Ние сме категорично против.


Менда Стоянова: Вие сте против да се прилага европейското законодателство в частта на гарантираните депозити, разбрахме.


Румен Гечев: Не сме против да се прилага европейското законодателство, но има механизъм и срокове, когато то да бъде въведено. Към момента си имаме чудесно българско законодателство, което в унисон с ЕС.


Трето "Препоръчваме на БНБ да сключи договор с международно юридическо лице". Първо, тя е независима и няма какво официално да й препоръчваме. Ако те сключат такъв договор, това ще рече още месеци, може би години на ровене, преди да се установи истината. Ако желаят - да си го направят... Нашата позиция е, че това най-вероятно е някакъв опит за печелене на политическо време, не го подкрепяме, ще гласуваме и тримата против. Ако те искат да разговорят с инвеститори до 20 ноември има време, да разговорят с когото си искат, но да ни разиграват потенциални инвеститори, които вчера са направили фирма, това не е сериозно.

Как се промени поправката за оздравяването на КТБ

© Дневник


Йордан Цонев, ДПС: Представителите на ДПС ще подкрепят първа точка, но с уточнения.


(От залата се включва Иван Искров, който казва, че нямат текста на решението, а Менда Стоянова отговаря "То вие няма да вземате решение доколкото си спомням, г-н Искров.")


Цонев: Ще подкрепим това решение със следните уточнения. Първа точка относно законодателните промени – предстои имплеметирането на директивата, която е, мисля, че 2014-49 ЕС, която трябва да влезе в нашето законодателство веднага след нова година. Там всички неща са отразени. Мисълта ми е, срокът да бъде съобразен и с директивата.


Менда Стоянова (реплика): Не съм съгласна с вас, защото се оказа, че в нашето законодателство също е възможно в този момент, да има текстове, които не са изцяло в синхрон. Не съм съгласна, че първа точка се решава с директивата. 


Цонев: Срокът да е съобразен и с директивата.


Точка втора ще я подкрепим. Такова предложение бяхме направили и в предния парламент, защото оказа се една банка може да бъде под особен надзор доста по-дълго време от тези 20 дни в директивата и има условия. Така че това също ще го подкрепим.


Точка трета, въпросите, които зададохте да БНБ. Ще подкрепим тази точка да падне опцията за автоматизъм с едно уточнение. Ако потенциалните инвеститори са сериозни, БНБ трябва да поиска и те трябва да представят гаранции или депозит на сумата, която смятат да инвестират. Иначе преговорите не са сериозни. Ако те казват, че могат да дадат до 50%, значи става дума за 2 млрд. - говорим за капиталова дупка, без да говорим за ликвидността, няма лошо да я депозират сумата или друг инструмент и започват преговори.


Точка четвърта – разбира се ще я подкрепим. Всички с тези уточнения.


Димитър Танев, РБ: Днес в парламентарната група на РБ много внимателно обсъдихме решението. Точка първа и втора ние сме склонни да я подкрепим, както и точка четири с известни реакция. Става дума за фирма, която има опит в банкова дейност, да се добави и че по разследване на парични потоци и неплатежоспособност. Както и когато говорим за извършените от акционерите, администраторите на банката свързани лица да има и свързаните с тях кредитополучатели, ако има такива към трети лица.


Точка трета – това, което установихме по време на дискусията - ако дадем шанс на банката да се оздравява, ще е необходима държавна помощ, считаме това за неприемливо. Неприемливо е, няма диалог с БНБ и няма у тях нито желания, нито воля за преговори с потенциални изпълнители и нямаме увереност, че какъвто и срок да дадем това ще се случи. Нещо повече, чухме че и в момента се извършват някакви операции в банката, което е силно притеснително, така че точка трета не бихме я подкрепили във вида, в който е.


Ивайло Калфин, АБВ:  Може би аз разбирам притесненията на колегата за точка трета. Може би да търсим вариант не БНБ да предприеме мерки, действия за оздравяване, защото става ясно, че не е в техните ръце 


(следват реплики как да не е)


Нека да ви предложа нещо, г-жо Стоянова - да кажем БНБ да предложи действия, като се има предвид макроикономическия ефект и интереса на данъкоплатците, за да може да получим тази оценка, за която днес настоявахме и да се преценят различни варианти и кой колко ще ни струва.


Менда Стоянова - Ами, аз мисля, че текстът, който е тук е достатъчно общ, защото искам пак да ви обърна внимание - смисълът на този текст е само да вдигнем автоматизма за някакъв срок, който ние с вас ще дискутираме, ако се разберем, че ще го правим. Всичко останало – оценки, формули на оздравяване и т. н. е стъпка, който ще се извърви в този период, ако го приемем, от БНБ и правителството. Естествено, ако се налага законодателни промени, ще участваме и ние. Затова исках да е най-обща формулировката.


Цонев: Пропуснах нещо по нашата позиция - премахването на автоматизма държим да не пречи на достъпа на вложителите...


Стоянова: Нали имаме точка втора.


Цонев: Да. Ако приемем, че в точка 3 ще вдигнем автоматизма, това да не отлага достъпа на хората.


Стоянова: Уважаеми г-н Цонев, нали затова са предложени и двете точки едновременно.


Цонев: Длъжен бях да го кажа.


Николай Александров, Атака: Да гласуваме точка по точка и да гласуваме утре.


Стоянова: А, не.


Александров: Точка първа - МС съвместно с БНБ, аз смятам, че законодателният орган винаги е НС. Ние също можем да направим анализ.


Точка втора ако ми гарантирате, че за 7 дни можем да изплатим гарантираните влогове, дайте да го гласуваме както е в ЕС.


С точка трета сме тотално несъгласни с оглед на онова, което чухме. Най-малкото тук трябваше да присъства министърът на финансите, който взема решение, не е редно макар и служебен кабинет,  правителството да няма представител.


Емил Димитров - Ревизоро, Патриотичен фронт: За трета точка - досега БНБ казваше, че няма необходимите правомощия, поради което не са предприели едно-второ-трето-четвърто действие. В момента ние с тази банкова точка казваме, че ще обсъдим какви нови правомощия и действия са необходими и когато ги приема - ще обсъдим . Но тази точка ни позволява единствено ни позволява да освободим автоматизма, да осигури глътката въздух. Никой не казва, че тази точка ще вмени автоматично някакви права, които никой друг не знае или няма да гласува. Тя е абсолютно банкова точка.


Менда Стоянова: Тя е намерение... (не се разбира)


Мъжки глас: Нашият прочит на трета точка е, че задължаваме БНБ.
Менда: Да.  (спор, не се чува от записа)


Иван Искров, БНБ: Първо, виждаме това решение сега. Второ, обръщам внимание, че трябва да се познава спецификата на нашата централна банка в условия на валутен борд. Хайде първа, втора, четвърта ще го мислим по някакъв начин. Но мислите ли, че ако централната банка можеше да извади пари да оздрави банките (спор). Изчакайте. Моля ви за секунда - ако имате предвид, че автоматизмът отменя лиценза...не сте го изписали. Пишете съвсем друго - БНБ  по някакъв начин да извади пари, за да оздрави банките. Ние ако можехме, да сме го направили още юли, нямаше да чакаме да се стигне до тук. Никоя централна банка в ЕС не свърши това нещо. Навсякъде парите бяха дадени от държавния бюджет. Как така централната банка да напечата пари. Четири милиарда. Искам да се напише в протокола.


Менда Стоянова: Протокол се води естествено. И никой не иска банката да вади пари, да печата или нещо друго... Подлагам на гласуване. Който има редакционни бележки, да ги даде писмено. Ще го гласуваме по принцип и ще отбележим редакционните бележки за зала.


Депутатите гласуват и приемат и четирите точки на решението. За точка 3 гласуват ГЕРБ, ДПС, АБВ и Патриотичния фронт (10 човека). Против са БСП, Реформаторския блок и Атака (шест).


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (68)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на today
  today
  Рейтинг: 818 Неутрално

  Ааааааааа, можело значи, чуха за протестите, стоплиха, че си подготвят политическо харакири, и смениха тона, съвсем небрежно.
  Явно трябва да ги дебнем постоянно, и като се опитат да кривнат да почваме протести и стачки!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 2. 2 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1052 Любопитно

  Реалната коалиция - Ментата и Менда
  Коалиция БОСТАН. Коалиция КТБ

 3. 3 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Не знам защо изведнъж решихте да се обяснявате надълго и нашироко. А, заради манипулативните ви заглавия от вчера, може би?

  Доброто е заразно
 4. 4 Профил на Велина Тодорова
  Велина Тодорова
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Моля утре задължително на площада. За съжаление това са криминални елементи. Незамисимо какво са изменили намеренията им са повече от ясни.

 5. 5 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1052 Любопитно

  Какво в ставало с КТБ при ГЕРБ:

  "Безобразията в банката започнаха през 2010 и са продължили до 2014 година", смята бившият директор на банката. Той добави, че за да се случва всичко това над трезора е имало политически чадър.

  „Няма друго обяснение, че банката може да расте по този начин, че може да се стига до такива безумни нива и видове кредитиране. За това са отговорни както БНБ, така и Комисията за финансов надзор, така и специалните служби", заяви още той и допусна, че това се е случвало, благодарение на "финансови стимули". Весов смята, че банката е неспасяема.

  Той сподели, че е бил под непрекъснат натиск от страна на Цветан Василев, състоящ се в чупене на коли, пукане на гуми, и убеждаване на клиенти на фирмата му да не работят с него. „Това започна да се случва края на 2009 началото на 2010 година", заяви Весов."

 6. 6 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Весело

  [quote#1:"today "]че си подготвят политическо харакири, и смениха тона, съвсем небрежно. [/quote] Е, дай да не се изхвърляме. Този разговор е от вчера, от снощи, по-точно.

  Доброто е заразно
 7. 7 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3181 Весело

  Богат е българския език.За подобряване работата на нещо можем да кажем:Да се вземат мерки,Да се приемат решения които ще....,Да се наложат изисквания които ще,Да се прецени на място от.....и да се наложат законови разпоредби и т.н.и т.н.Затънали сме и продължаваме да затъваме в тресавището на думите.

 8. 8 Профил на rssport
  rssport
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Винаги съм твърдял, че най-добрия коректив на едно управление е възможността гражданите да протестират и да отстояват позициите си.

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  Като разбраха ,че ще има протест ,тихомълком промениха текста. Не трябва да ги оставяме 1 мин. без натиск!

 10. 10 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#1] от "today ":


  [quote#1:"today "]Ааааааааа, можело значи, чуха за протестите, стоплиха[/quote]

  Извинявайте обаче вие и повечето от коментиращите тук правите ли разлика между предложение в комисия и гласуване в зала?

 11. 11 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Ами нали мат'ряла не загря на изборите, че допреди година-две ги управляваше Пожарникаро-мутренско-милиционерско-калинковата групировка...от която нищо добро не видя и гласува пак за тях. Та сега да се сърди сам на себе си! С толкова "умни" гласоподаватели и още 100 години ще сме никъде и нищо...

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 12. 12 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1345 Неутрално

  Пари няма ДЕЙСТВАЙТЕ....

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#10] от "Wornoxmaniak":

  Знаеш ли защо е този текст? Никой не се е затичал да оздравява.Просто трябва да се проточи и да се замаже списъка на кредитните карти и кредитните милионери.И на хората ,коити са си изтеглили парите на 19 и 18

 15. 15 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5156 Весело

  "Стоянова: Уважаеми г-н Цонев..."

  А за другите няма "уважаеми", защо така?!

 16. 16 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1883 Неутрално

  А това нещо в Китай отдавна да е решено и Искров разстрелян на стадиона пред подходяща публика, която да внимава да не го последва

 17. 17 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Весело

  До коментар [#4] от "tnw05313625":
  Ти специално за да ни поканиш на площада ли си направи регистрация? Като ти гледам "рейтинга", де.

  Доброто е заразно
 18. 18 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#14] от "Трябва съдебна реформа":

  Колкото и да ти се иска това не може да се замаже.

 19. 19 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  [quote#1:"today "]Явно трябва да ги дебнем постоянно, и като се опитат да кривнат да почваме протести и стачки![/quote]
  На времето когато се връщах от едни вътрешни избори за кандидат-депутати в СДС на входа на блока ме спряха съседите и ме попитаха "Кога ще се оправим?". А аз им отговорих "Ще се оправим когато първо, се научим да си избираме управниците. И второ, което е 100 пъти по-важно от първото, се научим да ги озаптяваме".

  Важи и в днешни дни, така че назначеният протест не е излишен. Аз съм против не него а против опитите му за използването му за политически PR и то хора с вече доказани интереси в КТБ. Да не ми се правят на светци, такива лесно ги подушвам.

  А онези вътрешни избори в СДС бяха първите и последните. Може би защото изритахме на тях едно доста голямо леке на което единствената заслуга да попадне сред кандидатите беше, че е бил в казармата заедно с Костов. Е, той после пак намери начини да го лансира.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 20. 20 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#4] от "tnw05313625":

  Какви са намеренията?

 21. 21 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Неутрално
  До коментар [#14] от "Трябва съдебна реформа": От кого да се замаже, я обясни. От кого точно да се замаже списъкът? И защо са нужни още 3 дни, след изминали 4 месеца?

  Доброто е заразно
 22. 22 Профил на today
  today
  Рейтинг: 818 Неутрално

  [quote#10:"Wornoxmaniak"]Извинявайте обаче вие и повечето от коментиращите тук правите ли разлика между предложение в комисия и гласуване в зала?[/quote]

  Правим разлика, пускат си нещо в комисията, ако мине номера го вкарват в пленарна зала и си го гласуват анблок. Като се вдигне джабъл сменят тона.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 23. 23 Профил на buran
  buran
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Дневник, вие сте го написали, но пак търсите под вола теле:

  "Който има редакционни бележки, да ги даде писмено. Ще го гласуваме по принцип и ще отбележим редакционните бележки за зала."

  Това е от последната реплика на Менда Стоянова, публикувана в статитията

 24. 24 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 561 Неутрално

  При старта на 43-то Събрание, май не знаехме кои кучета пускаме в "текущите въпроси" ??? ...
  Одма се насмесиха с вълците и сега се тюхкаме ??? ...

 25. 25 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 893 Весело

  До коментар [#22] от "today ":

  Абе, ти РБ ги изкара абсолютни дремучи тогава?

 26. 26 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 395 Неутрално

  правилно ли разбирам?
  Готвят промяна в законите, които да са в сила 15 дена, колкото БНБ да се разбърза и ангажира държавния бюджет, и после пак промени за синхронизиране с европейската директива.

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 27. 27 Профил на today
  today
  Рейтинг: 818 Неутрално

  [quote#25:"Wornoxmaniak"]Абе, ти РБ ги изкара абсолютни дремучи тогава?[/quote]

  Що, какви са? Виж, че не могат да се разберат помежду си.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 28. 28 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 837 Любопитно

  Абе, г-да депутати, не се ли заклехте преди два дни. Клетвопрестъпници долни!

 29. 29 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2094 Неутрално

  Предполагам повечето от нас видяха и чуха не малко на брой хора, които са измежду компетентните в банковата сфера и които обясниха доста добре, че и двете решения, фалит/отнемане на лиценза или оздравяване/най-вече като е ли чрез одържавяване, имат цена за нас, данъкоплатците и цената на фалита, която на пръв поглед изглежда по-малка, всъщност не е така.
  В този смисъл, някакъв анализ, който отдавна трябваше да е направен, е наистина нужен.
  Другия не маловажен въпрос е, че при варианта фалит, се постигат някои от предполагаемите цели на кампанията от последните месеци - в Офф нюз, бяха публикувани обезценката на кредити на част от реално действащите фирми, т.е. те директно ще спечелят, както и този който придобие обезценените активи на КТБ, всъщност ще придобие и контрол над редица фирми и това никак, ама никак не изглежда случайно.
  Така че, да не се окаже, че в справедливия си гняв, ние ще направим така, че организаторите на тази кампания ще постигнат своите цели, а сметката...тя разбира се е и си остава за нас.

 30. 30 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  Ако се прилага солидарен подход за загубите, то тези които хазартно са вложили парите си в несигурна банка, трябва също да платят - първо да не им се изплащат фиктивно начислените лихви! Иначе утре друг може да обещае лихви 30% и ние всички трябва да плащаме!

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 31. 31 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#18] от "Wornoxmaniak":


  До коментар [#29] от "tsvetko_51":

  Това е специфична материя,а ние реагираме емоционално.По-малко щети ще има ,ако банката се оздрави.

 32. 32 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Трябва да се сложи една гьостерица на входа на Народното събрание за да се сещат какво ще получат по кратуната ако вървят срещу Народа.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 33. 33 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4012 Неутрално

  " Аз не знам вие да взимате решение господин Искров" казала Мента Стоянова. На този управител няма ли кой да му дава акъл?!

  klimentm
 34. 34 Профил на paladin
  paladin
  Рейтинг: 395 Неутрално

  С КТБ трябва да се занимават незаинтересувани пряко хора.
  А логичното за мен е КТБ да стане собственост на вложителите.
  Нито да се фалира, нито да се наливат едни милиарди за оздравяване.

 35. 35 Профил на paladin
  paladin
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#31] от "Трябва съдебна реформа":

  Но не и с народни пари. Най-честно би било това, което съм написал в коментар 34.

 36. 36 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Вотът е ясен - има 2 страни:

  от едната страна са БСП РБ Атака

  от другата са герп ДПС ПФ АБВ

  Не можеш да ги разцепиш по политическо убеждение (ляв, среда, десен) защото и от двете страни има такива партии. Съвсем ясно можеш да видиш, че бочи играе с ДПС. И колкото и минуса да ми сложат герповите тролове, моля ви никога повече не гласувайте за герп. Защото още един вот за тях ще е достатъчен да сложи хикса на България.

 37. 37 Профил на zdra4
  zdra4
  Рейтинг: 772 Весело

  Потресаващо. Предполагам, че това е диалог от сценарий на Монти Пайтън?

 38. 38 Профил на alienfromcuba
  alienfromcuba
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Тоест,

  1. махнаха автоматизма (законодателни изменения, които да осигурят автоматично правото за изплащане), като изначално е бил беззъба баба ("ако имате предвид, че автоматизмът отменя лиценза...не сте го изписали".

  2. "предприеме" се заменя с "предложи". Тоест, както сами казват искат общ текст. Явно, за да да имат място за маневриране.

  3. От една страна ги разбирам, че искат а имат място да тупкат топката, за да имат време да съберат ликвидност. От друга имаме макроикономически показатели, които дават възможност за емитиране на дълг, ако опре ножа до кокъла. Оттам е по-добре системата да е с сни правила и сигурност, ако ще и да се наложи да вземем дълг. Отколкото правилата да са неясни и отговорностите размити и да рислуваме още балони. По-малкото зло според мен.

 39. 39 Профил на alienfromcuba
  alienfromcuba
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#37] от "zdra4":

  Хаха, да и накрая дружно да запеят:

  http://www.youtube.com/watch?v=jHPOzQzk9Qo

  Разбирам ги, че не искат да губят гъвкавост, но както написах в по-горният пост понякога, някои основни правила, които да гарантират доверие в системата са по-важни от гъвкаовстта, ако ще и с риск за още външен дълг. За всички трябва да е ясно, че тези 100К ги плащаме ние, ако не се сключи сделка с потенциалните купувачи. Според мен таме не действаме достаъчно, но няма да пиша есе по темата .

 40. 40 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 893 Неутрално

  До коментар [#31] от "Трябва съдебна реформа":

  Ти специално колко пари си готов да дадеш за по-малкото зло?

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 42. 42 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#35] от "paladin":

  Точно! Тези с милионите да получат акции и с помощта на Омански и др. да я оздравят ако могат.

 43. 43 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 633 Неутрално

  Невежество и безхаберие.

 44. 44 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#40] от "Wornoxmaniak":

  Виж пост 42 и 35

 45. 45 Профил на chinesedemocracy
  chinesedemocracy
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#23] от "buran":
  http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/10/29/2409194_gerb_i_dps_v_koaliciia_za_ktb_dopulnena/?p=0&ref=id#comment-297
  До коментар [#29] от "tsvetko_51":
  ++
  До коментар [#38] от "cooldude3":
  ++

  https://www.youtube.com/watch?v=faSBzYRnFdk
 46. 46 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8160 Неутрално

  Това първото,което е прочела Менда Стоянова е сигурно текста,който от ГЕРБ са съгласували с ДПС,ама не мина пред другите.

 47. 47 Профил на krastitel
  krastitel
  Рейтинг: 507 Любопитно

  прекрасна стенограма, показва че от ГЕРБ са тотално зависими от задкулисието на ДПС и АБВ е готова да им се притече на помощ.
  Ужас, не е истина.

  krastitel
 48. 48 Профил на andthensome
  andthensome
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#3] от "dogwoman":

  Дневник постоянно лансират това...

  the society that puts equality before freedom will end up with neither. the society that puts freedom before equality will end up with a great measure of both.
 49. 49 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#17] от "dogwoman":

  Все за нещо трябва да си направи регистрация. Някакъв проблем ли ти е това на тебе?

 50. 50 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Неутрално

  До коментар [#41] от "nikola_hristov":

  Подписвам се с двете ръце под всяка твоя дума!

  Доброто е заразно
 51. 51 Профил на nikola_hristov
  nikola_hristov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  РАДАНИЗМИ НА ДЕНЯ

  „Ако има мнозинство в парламента, няма правителство на малцинството“ – каза съдружникът в собствена фирма и добави:
  "Обсъждахме и напреднахме много за подписване на политическо споразумение в следващото Народно събрание, което да застане зад общо управление.”

  Отсега за следващото Народно събрание?
  Толкова ли е сигурен, че в следващото пак ще е депутат? Само да не излезе, че това споразумение отзад може да послужи най-много за задни цели.

 52. 52 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1289 Неутрално
 53. 53 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 460 Неутрално

  [quote#51:"nikola_hristov"]„Ако има мнозинство в парламента, няма правителство на малцинството“[/quote]

  Каква забележителна мисъл! Откритие! Все едно да каже, че като съмне, не е нощ!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 54. 54 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 460 Неутрално

  Това, което е сигурно, е че БНБ саботира всеки опит за спасяване на Банката. БСП и с-ие - на същата позиция. Никой в медиите и НС, да не говорим за прокуратурата, не обръща внимание на мнението на директорите на КТБ, нито на хронологията на събитията и еволюцията на обвинението - г-н Искров,който зае позата на Главен прокурор още от скандала, който завихри през юни, а Главният прокурор взе на себе си уреждането на проблемите на КТБ вместо шефа на БНБ, свиквайки някакво съвещание, което е извън правомощията му, което и той изтъкна. А Искров дори нарежда на правителството и НС какво да прави. Някои експерти напразно повтарят едни и същи въпроси като защо Гаранционният фонд "го няма"/Парамов/, защо и печатницата на БНБ за ценни книжа е продадена на чужда фирма, къде е била БНБ, когато КТБ е била в нарушения/меко казано/. Защо БНБ отрича да има интерес от страна на акционери и инвеститори, когато оманците цяло лято и до днес искат срещи и информация, които им се отказват. Защо от БНБ и услужливи експерти в медиите твърдят, че интереса отвън не давал точни предложения, "забравяйки", че именно БНБ не им дава нищо за точното състояние на КТБ! И защо акционерите в КТБ не са били събрани и уведомени от БНБ за състоянието на собствената им банка? Не би ли трябвало ТЕ ПЪРВИ да бъдат надлежно осведомени за проблемите? БИ ТРЯБВАЛО ПЪРВО ТЕ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЕ на въпроса "КАКВО ДА СЕ ПРАВИ?"!
  Има и други прелюбопитни въпроси.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 55. 55 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1937 Весело

  “Емил Димитров - Ревизоро, Патриотичен фронт: "

  Дали така е изписано и в оригиналната стенограма?

  I Want To Believe
 56. 56 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  До коментар [#55] от "2.5":

  Няма да се учудя...

 57. 57 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#1:"today "]Ааааааааа, можело значи, чуха за протестите, стоплиха, че си подготвят политическо харакири, и смениха тона, съвсем небрежно.
  Явно трябва да ги дебнем постоянно, и като се опитат да кривнат да почваме протести и стачки! [/quote]

  Предпочитам да си работя, но ако ги оставят без наблюдение, ще ви "изядат живи".

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 58. 58 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Когато името на Румен Гечев се споменава наред с фалирането на банки, човек няма как да не се сети за 1996 г., когато той беше основен участник в съсипването на банковата система.

 59. 59 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 811 Неутрално

  Новият вариант също е недоносче. Той показва най-малкото липса на знания по български език. За юридическата /не/приложимост да не говорим.
  "да задължат Българската народна банка да предложи действия за оздравяване на банките"
  На кого БНБ да предложи тези действия!? И като ги предложи/неизвестно на кого/ и например, този неизвестен не ги приеме, какво следва!?
  След като законодателството ни е такова, какво да очакваме в останалите сфери на живота в България!
  А това, че идеята е на Калфин, показва колко мъдро са постъпили българските граждани, когато не го избраха за президент.

 60. 60 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2239 Неутрално

  Както в предният парламент, герб имат добро количество депутати, за сметка на качеството...Добре е, преди да направят каквато и да е следваща крачка, да питат РЕФОРМАТОРИТЕ!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 61. 61 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 450 Гневно

  До коментар [#59] от "subaru":

  В българското законотворчество няма грешки и незнание!
  Всичко е преднамерено и обмислено!
  Крадат ни напълно законно!

 62. 62 Профил на glog
  glog
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#31] от "Трябва съдебна реформа": ≪Това е специфична материя,а ние реагираме емоционално.По-малко щети ще има ,ако банката се оздрави.≫

  Ти наистина ли вярваш в тези дивотии, или само имаш интерес ние да им повярваме? Я се опитай да ги докажеш за дадения конкретен случай!

 63. 63 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#62] от "glog":

  Няма смисъл.Въпросът приключи.Болници,общини ,военното министерство ...май ще изгърмят т.е. пак ние ще платим.

 64. 64 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 465 Неутрално

  До коментар [#51] от "nikola_hristov":

  Ей голяма злоба, отровата с литри се лее. Нищо, то на някои хора само насила можеш добро да им направиш. И пак ще те оплюят.

 65. 65 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#58] от "ambros":

  А, сетихме се! Той екперт по банкорушенето.Колко банки изгърмяха колко активи се придобиха и как кредитните милионери се стаиха и нкрая някои платиха при 1000 % девалвация.И то които платиха.Една Веска беше се така нагълтала с далавера, че избяга чак на най-долния край на Африка. Народът излезе на улиците, протести, ама истински и масови. Сега Румен Гечев нарича това държавен преврат, който довел до мтренската приватизация, съсипала страната!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 66. 66 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#60] от "Rim":

  Ама РБ не са компетентни и целта на съществуването им е не да сътрудничат, а да осуетят създаването на правителство.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 67. 67 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#38] от "cooldude3":
  Външният натиск върху институции и политици е тъй много нараснал, че за един ден решението се променя в стил оруел И БКП и ГЕРБ са принудени да се откажат от оздраването. Отстранетите директори едва днес са разпитвани за първи път, независимо от отворените им писма от юни до сега. Никой не ги огласи/с изключение на http://inews.bg// и коментира. Нито разследва информацията от тях.
  Впечатлението е, че и БНБ, КТБ и Цацаров и ДАНС, както и партиите се командват отвън. А ние гледаме куклен театър. Куклите поизносени, но за тук може.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 68. 68 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 460 Неутрално

  До коментар [#31] от "Трябва съдебна реформа":

  Как да го предложим на Парламента?

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK