И съдът видя Д.П. и ДП, а не "10" в тефтерите на Златанов

И съдът видя Д.П. и ДП, а не "10" в тефтерите на Златанов

© Юлия ЛазароваДва месеца след изчезването на тефтерите на бившия председател на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов и последващите скандали около преправянето на определени инициали, и съдът потвърди, че в единия от бележниците инициалите Д.П. или ДП - присъстват поне три пъти.


Това става известно от особеното мнение на съдия Иван Стойчев от Софийския апелативен съд, който беше докладчик по делото срещу Златанов за престъпление по служба. Ден преди Бъдни вечер второинстанционният съд потвърди осъдителната тригодишна и половина присъда на Златанов.


Съдия Стойчев обаче смята, че има седем случайности, в които съдът трябва да повярва, за да изключи манипулация около изчезването на двата тефтера.
Мнението му е разбиващо за прокуратурата,чиято теза съдията нарича "неубедителна" и "противоречива".


В него той изрежда всички инициали, които се намират в единия от бележниците (виж по-долу). 


Фактът, че инициалите Д.П. присъстват в тефтерите на бившия председател на Комисията за конфликт на интереси, беше скрит от прокуратурата при шумната пресконференция през лятото на 2013 година, когато бяха показани извадки от бележниците.


По-късно скритите страници бяха показани от медии, но от държавното обвинение подминаха това безмълвно.


Седмица след изчезването Би Ти Ви показа, че инициалите "ДП" са преправени на "10". Разликата се видя при съпоставка на предадените от депутата от БСП Кирил Добрев (който беше и председател на анкетната комисия "Филип Златанов" в предишния парламент) в Би Ти Ви слайдове, които е получил от прокуратурата, и сканирани копия от страниците на тефтера, които бяха публикувани от в."Капитал".


Коментар отново липсваше, а няколко дни по-късно в. "Труд" разпространи анонимна информация, позоваваща се на разследващи, според която в оригинала пишело "10", което  било преправено на "Д.П".
Впоследствие главният прокурор Сотир Цацаров направи коментара, че "тефтерите не са доказателства, а властови механизъм и символ".

Прокуратурата започна проверка на действията на оглавяванат от Петьо Петров - Столична следствена служба, заради изчезналите тефтери, която, както "Дневник" написа, все още не е приключила.


Следа от тефтерите няма.


Петьо Петров беше назначен от бившия градски прокурор на София Николай Кокинов, малко преди той да напусне поста след като станаха известни записите на скандалните разговори между него, Бойко Борисов и бившия земеделски винистър Мирослав Найденов. Главният прокурор Цацаров не предприе нищо, за да поправи това скандално назначение. Наскоро братът на Петров - Емил Петров започна работа постоянно в СГП, където беше командирован в продължение на няколко години.


Особеното мнение на съдия Стойчев съдържа изключително важни акценти (публикуваме извадки едно към едно):


"За да се изясни правилно правното значение на изложените дотук факти следва да се има  предвид, че процесуалните правила, в т.ч. и тези са събиране и проверка на доказателствата имат за своя основна цел да предпазят гражданите от произвол и недобросъвестни действия от страна на държавните органи, осъществяващи наказателно преследване.


В тази връзка в наказателния процес не съществува презумпция, че органите на досъдебното производство са винаги добросъвестни и е изключено да манипулират доказателства,


било във вреда на обвиняемия, било в негова полза, било в полза или вреда на лица, които нямат пряка роля и формално качество в съответното наказателно производство. Напротив, именно стриктното спазване на правилата за събиране, проверка, съхранение и изследване на доказателствата е онази стабилна основа, на която може да стъпи съдът, за да приеме, че не възникват съмнения за манипулиране на доказателствата и фактите, установени от представената от обвинението доказателствена съвкупност съответстват на обективната истина. Разбира се, не от всеки технически пропуск могат да се правят генерални изводи за манипулитивност и тенденциозност на разследването.


Но с натрупването на достатъчно на брой съмнителни обстоятелства около събирането и проверката на обвинителните доказателства съдът е длъжен да извърши анализ и да отговори достатъчно сериозни ли са тези съмнения, за да разклатят изискуемата по чл.303 ал.2 от НПК несъмнена доказаност на обвинението или не. За да стори това съдът не е длъжен служебно да разследва докрай съмнителните обстоятелства и да сочи поименно виновни длъжностни лица. В рамките на тази преценка не се разследват обвинителите, а се преценява стабилитетът и убедителността на обвинението. 

Намирам, че извършена обективно и задълбочено една такава преценка не може да завърши в полза на обвинителната теза в настоящото наказателно производство.

На първо място при този анализ


не може да не се държи сметка за ангажирането на високите нива в прокуратурата


като единна и централизирана институция, както с разследването по настоящото дело, така и с това по ДП №9/2014г. по описа на СО /Следствен отдел - бел. ред./ – СГП (второто разследване образувано срещу Златанов - бел. ред).


Този факт е публично известен и важен дотолкова, доколкото изключва важни решения по всяко от тези разследвания, в т.ч. и свързаните с начина на съхранение и изследване на доказателствата да са били оставени в преценката само на един и или няколко служители на СО – СГП.


Нормално е стратегията по разследване на случая да е била обща за прокуратурата, като единна институция и да включва, както настоящото дело, така и отделеното от него досъдебно производство. Всъщност да бъде изследвана тази обща стратегия на обвинението и да се отговори на въпроса дали и доколко тя е била насочена към изясняване на обективната истина и то в нейната цялост е възможно само чрез анализ и сравнение на извършеното, а донякъде и на неизвършеното по двете наказателни производства.


Петьо Петров беше назначен за началник на Столичното следствие от Николай Кокинов в началото на мандата на Сотир Цацаров

© Красимир Юскеселиев

Петьо Петров беше назначен за началник на Столичното следствие от Николай Кокинов в началото на мандата на Сотир Цацаров


Ще се опитам да преброя


случайностите, в които САС трябва да повярва, за да изключи версията за манипулация, която би могла да преследва най-различни цели:


1. Случайно разследващите дават за изследване оригинал, а пишат на три места в постановлението си че дават ксерокопие от ксерокопието.


2. Случайно вещото лице изследва тефтерчето в неговата цялост и в оригинал, а посочва, че изследва номерирани страници.


3. Случайно оригиналът е отделен с други материали в друго досъдебно производство и не е предоставен на първата инстанция.


4. Случайно експертиза върху оригинала по ДП /досъдебно производство - бел. ред./ №9/2014г. по описа на СО – СГП е назначена близо девет месеца след отделяне на материалите и пет дни след като втората съдебна инстанция го иска.


5. Случайно до изчезване на тефтерчето няма никакъв отговор на прокурорските инстанции на искането на съда да се посочи кой е експертът назначен от СО – СГП и да се осигури взаимодействие и предоставяне на достъп до оригиналния документ и на експерта, назначен от САС.


6. Случайно тефтерчето се озовава в личната чанта на пенсиониран експерт и е злощастно откраднато 15 дни преди поредното съдебно заседание, в което няма как да не направи впечатление, че СГП и С. не съдействат ефективно на настоящия състав на САС и следващата логична стъпка е да бъде поискано съдействие от Главния прокурор.


7. Случайно в резултат на всички изброени дотук случайности оригиналното тефтерче, след изземването му на 09.07.2013г. и ксерокопирането му на 10.07.2013г,


не е виждано в неговата цялост от нито едно лице извън прокуратурата и привлечения от тях експерт Б., не е било предявено в оригинал на подсъдимия и неговата защита, нито на досъдебното производство, нито в двете производства пред СГС и САС и не на последно място не е било виждано никога от членовете на съответните съдебни състави. 


Всъщност действително няма как да се отрече възможността да се касае за натрупване на случайности. Онези от тях, които са резултат на


непрофесионализъм или немарливост в рамките на прокуратурата и подчинените и следствени служби,


вероятно ще бъдат обект на съответна вътрешна проверка. 


За да постанови осъдителна присъда обаче, съдът трябва да може да установи нещо повече, а именно - че е изключена и опровергана по несъмнен начин от обвинителните доказателства всяко версия за манипулация на доказателствата, а в конкретния случай не е така. 


Практически от първия възможен момент оригиналният документ в неговата цялост е заменен с ксерокопия на отделни страници, което не позволява да се установи непосредствено от съда цялото съдържание ли е възпроизведено и каква е точната хронология на вписванията. Да това е сторено в присъствието на поемни лица, но те не бяха разпитани, а и едва ли са запомнили съдържанието в неговата цялост, за да потвърдят, че видяния от тях оригинал, ако въобще им е бил показан, съответства на приложените ксерокопия.


В протокола за оглед са описани 3 страници на чужд език, които очевидно не се намират към делото. Също така от протокола е видно, че


съществуват дупки между страница 11 и 14, стр.17 до 20, като не е описано на какво се дължат, откъснати страници или нещо друго.


Само тези разминавания и пропуски, които не могат да бъдат изяснени, без наличието на тефтера в неговата цялост са достатъчни, за твърде


неблагоприятен за обвинителната теза отговор на въпроса, доколко поемните лица, макар и вероятно добросъвестни, реално са проследили коректността на ксерокопирането и последващото му отразяване в огледния протокол. 


Вярно е, че относими към обвинението в настоящия процес са само част, а не всички вписвания от приложените ксерокопия. Но при липса на страници, чието съдържание също може да бъде относимо към инкриминираната дейност на подсъдимия и да е обективно в негова полза, при липса на сигурна хронология на вписванията, анализът на първата инстанция и на мнозинството от настоящия съдебен състав, който съотнася определени вписвания към определени служебни действия или бездействия на подсъдимия и то с виждането, че това е цялостната картина на развитието на неговите мотиви във времето, остава твърде неубедителен и според мен необоснован. 


Филип Златанов получи три години и половина затвор за престъпление по служба. Присъдата беше потвърдена на втора инстанция с едно особено мнение

© Анелия Николова

Филип Златанов получи три години и половина затвор за престъпление по служба. Присъдата беше потвърдена на втора инстанция с едно особено мнениеЩо се отнася до подсъдимия, неговата позиция и фактическото му съдействие на обвинението практически до настоящия момент също могат да имат най-различни обяснения. Всъщност


само той знае съществува ли и какво пише в автентичната версия на личното му тефтерче.


Защото при мистериозната съдба на оригинала, няма как да се изключи и версията подборката от ксерокопия да е била създадена с негово съдействие. Както сочи нейният подробен анализ по-горе в изложението, съдържателно тя е твърде неясна и му осигурява едно неубедително и не особено сериозно обвинение, но за сметка на това отваря вратата за безкрайни спекулативни тълкувания в ущърб на политици, магистрати, индустриалци, журналисти и други публични фигури.


Само за илюстрация ще изброя изчерпателно имената и инициалите, които присъстват в намиращите се към момента по делото ксерокопия на страници от черен тефтер, извън имената Р., П. и Б., които официално фигурират в предявеното обвинение:


стр. 38 – Др. П. – шеф на Здравната каса в Ш., И. А., С., ИФ, ЦЦ, ББ, стр.39 – Г., Т., М., Л., Ш., М. Т., стр.40 - Р., Н. К., П., Кмета на М., Кмета на К., Кмета на В., Г., З., И. М., Т., стр.41- М.В., Ж. Х., Т. Д., ИФ, М. М., Е. Д., ИФ, ДП, Кмета на К., ГД, Ж. Х., Тр. Т., М. В., Анд. Г., 42- Ж., Ш., Е.Д., Ал.А., Д., П. М., Т., Кр. Ж., С., 43 – Е.Д., Ек.З., Ц. П., И., 44 – Ф., Р. А., Р. А., В. М., З. Ж., А..А., Ап. Ап., ИФ, Ц. П., ПБ, Е. Д., стр.46 – Е.Р., М. Ш., ИФ, Г. К., С. Г., А. З., Д., Е., М., ИФ, Ш., ЦЦ, И. Н., К., 47 – Ц. П., И. Т., Р.Т., З.Б., Л.Т., 48- Кр.Ж., ИФ, П. Ц., Я. Я., В. П., М., Я., М. Е., А. Д., П., И. Т., Р. А., И.Ш., Р., 49- Л. Т., Г. Н., А. С., Б. В., Д. Д., В. Д., Я., Н. З., 50 Ц., Г. К., Л., Т. Т., Н. К., Г. С., Г., В. П., 52 Е. Д., Д. П., Г., В. П., С. И., Л. Д., С. Б., Д. Д., 56 – К., Е.Д., Р. А., Е. М., В. З., В. П., А. С., А. Л., М., Т. М., Н. С., М., С., З. Ж., 57 У., Ф., Г., Е Д., С.,58 С., О. Д., Ц., ДП, ЕД, В. П., Р.А., З. Ж., У., С. С., К., З. Ж., П. Б., 59 К., Е. Д. и стр.60 Я. Я., Ц., Ц., А. А., С., СС, П., служ. премиер, Г., номерата на страниците съответстват на тази от т. 1 на досъдебното производство. 


При липсата на дори един от визираните в закона обективни или субективни признаци на престъплението, инкриминираното от държавното обвинение деяние не е престъпление и подсъдимият следва да бъде оправдан на основание чл. 304 пр. последно от НПК. Приложението на посочената разпоредба по отношение пункт 1 и 2 от обвинението и при наличието на потвърден оправдателен диспозитив по пункт 3, в която част напълно споделям изложените от мнозинството на състава мотиви, следваше да доведе до изцяло оправдателна присъда по отношение на подсъдимия З.. 
Водим от горното подписах решението с особено мнение."


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (73)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1041 Неутрално
 2. 2 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 515 Гневно

  Кога ще бъде потърсена отговорност от замесените прокурори и следователи???

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 3. 3 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 474 Неутрално

  смело от страна на съдията ! браво !

  сега ще дойде любимият масон на българия и ще обясни, че това е някакво си особено мнение, а важна била присъдата.

 4. 4 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 474 Неутрално

  До коментар [#2] от "NicK":

  съдията го е написал:
  "ВЕРОЯТНО ще бъдат обект на съответна вътрешна проверка."

  горчива ирония, защото всички знаят вкл и той, че няма да бъдат обект на проверка, освен ако не са сложени за уволнение, тогава проверка ще има. така работи прокуратурата на републиката и най-паче върховната.

 5. 5 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 571 Любопитно

  Ха-ха
  ДП като изтривалка, чрез която ще обършат ръцете на ББ, РП, ЦЦ, ИФ, и те ще се появят на бял кон.
  А РП ще даде на ФЗ "За воинска храброст" за доблестноот му държане.

  Сценаристите от Холивуд ряпа да яда...т

 6. 6 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1268 Неутрално

  единственото случайно нещо е, че държавният организъм все още не се е разпаднал, като се вземе предвид колко кърлежи са се впили в него.

 7. 7 Профил на spgrrim
  spgrrim
  Рейтинг: 402 Неутрално

  БРЕЙЙЙ...ЦЕЛИЯ СВЯТ Е НАСОЧИЛ ПОГЛЕД КЪМ ФРАНЦИЯ, ТЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С ТЕФТЕРИ И СВИТЪЦИ...ИФ ИВ ДП....АМИ Д.П. Е ДИМИТЪР ПЕНЕВ МОЖЕ БИ....

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 8. 8 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1806 Неутрално

  Много смело от страна на съдията. Достойно за уважение.

 9. 9 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Свинщина ! Оплетени черва в собствен мазен сос. Отдавна е време да изхвърлим боклука.

 10. 10 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 612 Неутрално

  [quote#2:"NicK"]Кога ще бъде потърсена отговорност от замесените прокурори и следователи??? [/quote]

  никога

 11. 11 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 799 Неутрално

  [quote#8:"stedim"]Много смело от страна на съдията. Достойно за уважение[/quote]

  Много е смело да си вършат съвестно работата, да. Особено на фона на другите.

 12. 12 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 799 Неутрално

  [quote#2:"NicK"]Кога ще бъде потърсена отговорност от замесените прокурори и следователи???[/quote]

  Когато хората сами си я поискат. В последните 140 години в България отговорност да се търси на някого за нещо ?!? Аз не се сещам.

 13. 13 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3612 Неутрално

  Цацаров, каква е квалификацията за фалшифициране на доказателства?
  А каква е отговорността на шефа, който не е упражнил контрол?
  И не е ли време за костинбродската цаца да си подава оставката?...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 14. 14 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Както каза Комарницки вчера, влиза Делян Пеевски в редакцията и всичко приключва.

 15. 15 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  Какво значат някакви си инициали...?!
  Преди време някаква съдийка беше решила, че инициалите ДС не означавали със сигурност това, което всички си мислели...! И по тази причина сътрудниците на същата тази ДС, не се знаело точно на какво били сътрудници и поради това били едни чисти ангелски душици, голяма работа че пишели доноси и им плащали за това...!

  Бивш tww09306483.
 16. 16 Профил на pentuer
  pentuer
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Точно затова вече няма да бъдат редки случаите на вземане на правосъдието в собствени ръце като убийството на съпрузите, фалшиви строители...

 17. 17 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Леле, в каква държава живеем.
  И добре, че има такива хора да повдигнат леко завесата и да ни кажат, че царят е гол...
  Г-н Главен прокурор - дайте ни някакво обяснение за всичките тези случайности.

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  "Мнението му е разбиващо за прокуратурата,чиято теза съдията нарича "неубедителна" и "противоречива"."
  Че кога българската прокуратура е отговаряла за нещо.Като слушаш Цацаров,само те работят и се борят с престъпността в тази държава,дори с факти да ги уличат в противното.

 19. 19 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1120 Неутрално

  Този съдия да стане председател на ВСС!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 20. 20 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Ами, то май само на т.нар. "съд" му е трудно да види огромния тулуп на Д.П.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 21. 21 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1245 Весело

  На един най- накрая му дойде до гуша да го правят на толкова глупав, че да повярва в явлението "Софийски случайности".

  Вървим напред

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 22. 22 Профил на The sphere
  The sphere
  Рейтинг: 684 Весело

  До А, Б, В, Г, Д... П, до Ю и Я. В Г З

  "Социализма свършва, когато свършат парите на другите."
 23. 23 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 627 Неутрално

  ... хм, обвиненията са, че Златанов си е записвАл кой да крие и кой да притиска... И по ксерокопия личи, че е така. К'ва е таА йезуитщина...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 24. 24 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1416 Разстроено

  """
  Но с натрупването на достатъчно на брой съмнителни обстоятелства около събирането и проверката на обвинителните доказателства съдът е длъжен да извърши анализ и да отговори достатъчно сериозни ли са тези съмнения, за да разклатят изискуемата по чл.303 ал.2 от НПК несъмнена доказаност на обвинението или не """
  . . . . . . .
  """ Намирам, че извършена обективно и задълбочено една такава преценка не може да завърши в полза на обвинителната теза в настоящото наказателно производство. """
  ==================

  Цацаро о о ов ! ! !

  К О Й ?

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 25. 25 Профил на liuba
  liuba
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Ще дадете ли номера на делото, за да видим решението ?

 26. 26 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2651 Неутрално

  Съдията не е склададжийка или счетоводителка, за да хване кашона или папката и да "отметне по фактурата" и да я защипе в папката. Естествено, че има право да се съмнява в поднесеното съдържание

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 27. 27 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  Добре, че поне един съдия е изказал смело своето мнение, различно от останалите.
  Значи има надежда.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 28. 28 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Ясно се вижда,че няма случайности!
  Адвокатът на Златанов е прав.Подсъдимият трябва да бъде оправдан.

  Tony
 29. 29 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ясно, няма ка да се реши казуса без да останат многобройни съмнения...

 30. 30 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  "Трудно се обгръща баобаб", ... от един съдия! Още трябват!

 31. 31 Профил на Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#1] от "stenli1":

  Не се хили - ти си го избра

  Простщината победи с ИПОН
 32. 32 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3155 Неутрално

  пропуснат е бащата на случайностите .... пък и както знаем случайностите са незаконни , не се коментират и не се съдят .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 33. 33 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  По-важното са ББ и ЦЦ.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 34. 34 Профил на Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Буда Леевски / Опашката на свинята /
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#13] от "Депутат 241 - И АЗ СЪМ ШАРЛИ":

  Извинявам се ., ама тука оставка няма ....виж по-горе само за ролята на Винету

  Простщината победи с ИПОН
 35. 35 Профил на filip2
  filip2
  Рейтинг: 242 Неутрално

  ДП означава дебелото прасе

  Йоан 8:32 BG1940 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
 36. 36 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  ББ, който отново не разбираемо е "премиер", е давал с ЦЦ, който въпреки ефективна 4 годишна присъда в панделата ,е все още в политиката, е давал указания за рекет.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 37. 37 Профил на Георгиев
  Георгиев
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#2] от "NicK":

  Точно никога!!!

 38. 38 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#33] от "socialen":

  ... важното убягва на форума... Делото не е за изчезването на тоА тефтер и дали там има написано ДП... а че Златанов е търгувал с влиянието си на преЦедател на комисиАта.

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 39. 39 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  Сложен шифър.
  Дали ще издържи съдията на напъна.

 40. 40 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#38] от "ДЗВЕР":

  Какъв съд, какви пет лева. Мафията сега е на власт. А именно неините главатари са обект на споменатото тифтерчи. Да са разбиреми ясно по казуса

 41. 41 Профил на naiden_pravdev
  naiden_pravdev
  Рейтинг: 458 Неутрално

  ББ, ЦЦ, ИФ и ДП - тюрлюгювеч.

 42. 42 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 750 Весело

  [quote#2:"NicK"]Кога ще бъде потърсена отговорност от замесените прокурори и следователи??? [/quote]
  Друг път

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 43. 43 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#40] от "Сиянието на Мрака":

  ... спор нЕма, че ОПГ ГЕРБ с тартора си, ни управля'а... Спор нЕма, че шА напра'ат 'сичко, та да не сА спомена'а ИФ, ББ, ЦЦ, кат' "съгласувалЕ" Златанов, кой да покрие и кой да "удари"... Спор нЕма, че и делото шА опитат да саботират... остане ли "виновен" Златанов, виновни са и "съгласувалите"...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  "Мнението му е разбиващо за прокуратурата"

  Абсолютно! Ясно и разбираемо, особенно когато човек прочете седемте случайности около изчезването на тефтерчето.

 46. 46 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1370 Гневно

  [quote#0:"стагията"]В тази връзка в наказателния процес не съществува презумпция, че органите на досъдебното производство са винаги добросъвестни и е изключено да манипулират доказателства,
  [/quote]
  След подобно зоявление от съдия,става ясно че бг Темида освен сляпа е и глуха.Мазните пачки затулват всяка сетивност.

 47. 47 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1134 Неутрално
 48. 48 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 965 Любопитно

  Д.ебело
  П.арче...

  и тая зима му се размина...ноо, пролет идва...

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 49. 49 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 684 Неутрално

  [quote#23:"ДЗВЕР"] обвиненията са, че Златанов си е записвАл кой да крие и кой да притиска.[/quote]

  Не са . Обвиненията са за това , че е прикрил нарушения на президента и президентството . .

 50. 50 Профил на marto76
  marto76
  Рейтинг: 233 Разстроено

  Българският съд ще благоволи ли най-накрая да призове и Цветан Василев от Сърбия за да разкаже къде са липсващите милиарди от КТБ?!?

 51. 51 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 515 Неутрално

  "Мнението му е разбиващо за прокуратурата..."

  Разбиващо, разбиващо....колко да е "разбиващо"? Светът ще се свърши, ама курпулетното тяло на С.Ц. ще продължи да се възвисява гордо и непоклатимо над всичко земно и тленно...и "реформи" ше инициира, и "реформи" ше провежда по собствено желание, разбираш ли значи... Пълна пародия.

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 52. 52 Профил на BarBQ
  BarBQ
  Рейтинг: 909 Весело

  ББ, ЦЦ и ДП са най-разпознаваемите инициали, съответно: ББ - Бойко Бандита, ЦЦ - Цецо Цирея и ДП - Дебело Прасе.

 53. 53 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1848 Неутрално

  Ето, имаме един христоматиен пример как разбойниците могат да си тръгнат чисти като сълза на девица заради недобросъвестни съдии. За щастие, само един от тримата. Съдия Стойчев твърди, че липсата на тефтера, който би могъл да бъде доказателство в друго, съвсем отделно досъдебно дирене, по някакъв начин може да хвърли сянка на съмнение върху доказаните други две престъпления на Златанов, а именно 1. потулването на разследване за конфликт на интереси срещу президента 2. необявяването на съществуващ конфликт на интереси на президентска съветничка. Фактическото доказване на тези две престъпления няма нищо общо с тефтера и е надлежно документирано с официални актове на комисията и нейния председател. Ако заради споменаването на президентското име съдия Стойчев е решил да скочи на амбразурата, толкова по-зле.

 54. 54 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2608 Неутрално

  Моментално, на мига мишоците трябва да бъдат изритани от правосъдието - полиция, следствия прокуратура, съд с всчките му нива.
  В България има достойни полицаи, следователи, прокурори, съдии.
  Една шайка рудименти се гаври с тях и с народа като цяло.
  Всички ги занем кои са - и в София и до последната паланка.
  Да се организираме и ги пенсионираме.
  Ако не го направим до една година ще стане страшно за всички.
  Да почнем от София и носим камъни пред ВСС и струпаме ГРАМАДА докато се осъзнаят.
  Всеки ден като минавам от там ще оставям къмък от джоба.
  Френския посланик си отвоюва няква фирма за търговия с вино.
  Ние ще оставим ли живота си в ръцете на тези дебелосерци?

 55. 55 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#54:"k_"]Френския посланик си отвоюва няква фирма за търговия с вино.
  Ние ще оставим ли живота си в ръцете на тези дебелосерци? [/quote]
  Не ееееее!!!!!!

 56. 56 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1041 Любопитно

  [quote#54:"k_"]Ние ще оставим ли живота си в ръцете на тези дебелосерци?
  [/quote]
  Кой би дал пари назаем на Петьо Еврото, Сотир Цацаров - "Ти си го избираше", Вл. Янева - Цветанова и цялата останала ОПГ

 57. 57 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Един постулат. Пред Бъдещето на България има два проблема:
  1. Българската прокуратура
  2. Българският съд!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 58. 58 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2280 Неутрално

  До коментар [#13] от "Депутат 241 - И АЗ СЪМ ШАРЛИ":

  нали за това започнаха дело срещу Цв Цв и се опитват да го осъдят ,че шефа ,тоест министъра в случая е бил виновен и е отговарял за всичко надолу и Цацаров му искаше осъдителна присъда ,сега Цацаров при тези факти описани и от съда ще бъде ли подведен под същите точки под отговорност ,щото е шефа или не ,закона важи само ако си от ГЕРБ

 59. 59 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Дано си отвори още малко очите и да види ББ и ЦЦ.
  И най-сетне да ги вкара на топло.

 60. 60 Профил на vk1946
  vk1946
  Рейтинг: 233 Неутрално

  петьо еврото не беше ли замесен в разследване за корупция , прякорът говори много , освен ако не е братовчед на катето евро

 61. 61 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  След като българските избиратели и особено софиянци в своето мнозинство отново гласуваха доверие на разседваните лица, то тогава всичко е ясно. Спира се разследването и се издава оправдателна присъда. Какъвто и да е главния прокурор, нито му е възможно, нито му е работа да отменя народната любов.

 62. 62 Профил на pixela
  pixela
  Рейтинг: 571 Весело

  Цуци ще го жертвопринушават

  freedom is another word for nothing else to lose
 63. 63 Профил на pixela
  pixela
  Рейтинг: 571 Любопитно

  До коментар [#61] от "judjuk":

  Как са гласували доверие на "разследваните лица"?

  freedom is another word for nothing else to lose
 64. 64 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  До коментар [#57] от "chichka":"Един постулат. Пред Бъдещето на България има два проблема:
  1. Българската прокуратура
  2. Българският съд!"

  Не "chichka"! Проблемът е един. И той е Държавата на мафията!
  Всичко друго е следствие на този проблем!

 65. 65 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  До коментар [#63] от "pixela":"До коментар [#61] от "judjuk":

  Как са гласували доверие на "разследваните лица"?"

  Както в "клубовете по интереси", като КТБ!

 66. 66 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#13] от "Депутат 241 - И АЗ СЪМ ШАРЛИ":


  " А не е ли време за Костинбродската цаца да си подаде оставката ? "


  А не е ли време да бъде изправен пред съда ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 67. 67 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#44] от "Kарус":


  " Да, Народния съд 1944 "


  Не,Народния съд 1945 !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 68. 68 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  До коментар [#54] от "k_":


  " Да се организираме и да ги пенсионираме "


  Много си либерален ! Да си внесем правосъден борд,подобно на валутния и всички тези - на съд !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 69. 69 Профил на ба'Йван
  ба'Йван
  Рейтинг: 571 Весело

  По край тоз сарайски ... сюмюклю-хайдут (sümüklü haydut) ... бая сойгунджъ (soyguncu) ДС-елит облажиха !

  The truth is like poetry - And most people fucking hate poetry
 70. 70 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  До коментар [#64] от "batzdravo":
  Явно не си запознат с постулатите на чичка.
  1. Преди живеехме в Партия-държава, сега живеем в Мафия-държава.
  2. България не е държава, България е географско понятие.
  3. Пред разитието на българия има два проблема
  - българската прокуратура
  - българския съд.
  приемам забележки.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 71. 71 Профил на pixela
  pixela
  Рейтинг: 571 Любопитно

  До коментар [#65] от "batzdravo":

  Нещо каза ли? Балъци винаги ще има, независимо от географската ширина...

  freedom is another word for nothing else to lose
 72. 72 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2363 Весело

  До коментар [#71] от "pixela":"До коментар [#65] от "batzdravo":

  Нещо каза ли? Балъци винаги ще има, независимо от географската ширина..."

  Е, ти си го признаваш, не съм го казал аз, нали!


 73. 73 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  [quote#65:"batzdravo"]Как са гласували доверие на "разследваните лица"?"[/quote]

  И аз това се чудя.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK