Не ни били ски писти, най ни били ливади

Снимката е илюстративна

© Юлия Лазарова

Снимката е илюстративнаЗа един 28 годишен мъж от Шумен поредното ски спускане тази зима се оказа последно. На 14 февруари той загина след удар в бетонна шахта край пистата "Мечи чал" в Чепеларе...Проверка по случая започна едва 20 дни по-късно от ДНСК след настоявания и писма на роднините до редица институции, а резултатите от нея са обещани за 23 март. Сестрата на починалия скиор настояваше пистата да бъде затворена докато няма сигурност, че е обезапасена, но това не се случи.


Пет години по-рано (2010) за 35 годишен мъж каренето на ски също е последно. Тогава той пада на писта в Чепеларе, получава сериозни увреждания и остава парализиран. Във финалното решение на Върховния касационен съд (юни 2014) по делото, което води срещу концесионера на пистата мъжът получава 160 000 лева или половината от търсеното обезщетение, защото съдебният състав преценява, че носи половината от вината за инцидента. От решението обаче става ясно, че частта на пистата, в която е падането не е била обезопасена и освен това пистата не е била категоризирана, поради което няма как да бъде потвърдено, че тя е отговаряла на изискванията за безопасност. Нито тя, нито другите писти в Чепеларе са категоризирани. А "категоризацията по своето естество представлява доказване пред съответния компетентен орган, че пистата е обезопасена и обособена", пише в решението на ВКС.


Използваме тези два примера не защото проблем има само в Чепеларе. Инциденти - по-леки или по-сериозни стават и в другите зимни курорти. Но смъртният случай на "Мечи чал" през февруари отново фокусира общественото внимание върху проблема с безопасността на пистите. А казусът от 2010 г., решението на ВКС по него и сравнението със сегашното състояние показват, че държавата не се е погрижила те да станат по-сигурно място за каране. Напротив олекотила е изискванията за обезопасяване.
От прегледа на нормативните документи от последните години и разговори с експерти стана ясно, че на практика ски писти в България няма, защото те не са били категоризирани.


Обобщихме най-често задаваните въпроси по темата и техните отговори:


1. Има ли категоризация на ски пистите в България?


Вече не.


Мерки за обезопасяване и възможности за контрол и санкции са били указани на хартия в стария Закон за туризма (отменен през 2013 г.) и в Наредба за категоризиране на ски пистите (от 2007г. до 2015 г.) като те заедно са залаги сериозни изисквания за използването на пистите, включително нужда от оценка за въздействието върху околната среда.


От 2013 г. е приет нов Закон за туризма (ЗТ), който действа вече две години. Наредбата за категоризация пък е отменена автоматично на 9 февруари 2015 г. с публикуването в Държавен вестник на нова Наредба за обезопасяване на пистите* - тя е изготвена от екипа на отделеното от кабинета "Борисов" като самостоятелно вече министерство на туризма. Докато последната влезе в сила през октомври тази година, би трябвало да действа старата. 


Сегашният ЗТ и новата наредба заедно задават минимални изисквания за безопасност и обезопасяване, размита отговорност и невъзможност държавата да оказва адекватен контрол и да търси отговорност за пропуски и нарушения.


Въпреки че старата наредба е действала 8 години, по нея няма категоризирани ски писти и това означава, че те не са били контролирани от компетентните органи. Зад сложния термин "категоризация" стои "доказване пред компетентен орган, че ски-пистата е обезопасена и обособена преди тя да бъде пусната в експлоатация, като това е задължение на оператора, собственик или концесионер на съоръженията към пистата".


От министерството на туризма смятат, че в момента няма действаща наредба, която да урежда обезопасяването на ски пистите. "Заварихме забавена нормативна уредба и първата ни работа в това министерство беше да се заемем с изработването й," каза Милан Мартинов от дирекция "Връзки с обществеността и протокол на ведомството. Според него до момента на влизането й в сила през октомври 2015 г. не действа старата наредба за категоризация (каквото е друго тълкувание на ЗТ - чл.14).


Мартинов обясни, че понятието категоризация вече е отпаднало и е заместено с европейски стандарти за безопасност на пистите. 


2. Какво се случва между два закона и наредби?


"Какво се получава - от 15.03.2005г., когато е влязла в сила старата сега действаща наредба за категоризация на пистите до 26.03.2013г. - датата на влизане в сила на новия закон за туризма, изискването за категоризация на пистите е съществувало. В период от 8 години изискването за категоризация не е било спазвано и то с мълчаливото съгласие на държавата. В същия този период - България бурно се рекламира като ски-дестинация, с ясното съзнание, че тези туристически обекти - ски писти, не отговарят на минималните изисквания за безопасност, поради което не могат да бъдат категоризирани ", обобщава положението сестрата на загиналия през февруари Веселина Кънчева.


Категоризацията на пистите или по-точно липсата на такава (има информация само за подадени заявления и издадени временни удостоверения за тях, но не и за завършени процедури) показва поредния случай, в който законови изисквания има, но те просто не се спазват, а държавата си затваря очите за това. Заради смяната на правителства и разнородната съдба на ведомството, отговарящо за туризма (беше агенция, после част от министерството на икономиката и енергетиката, сега е отделено) е трудно някой да отговори защо това се е случило, тъй като (без)отговорността лесно се прехвърля към предишния екип. 


В момента има и различно тълкувание действа ли старата наредба до октомври или не.


Според министерството на туризма, новата наредба е с отложено действие, за да могат "всички собственици и лица с предоставени права върху ски съоръженията на пистите да приведат териториите им и да организират дейността си в съответствие с нормите в нея".


Междувременно обаче дали и как са обезопасени пистите остава въпрос само на добрата воля и отговорност на стопанисващите ги.


Според Петър Петров, адвокат на концесионера на ски зона Банско "Юлен" и на "Витоша ски", фирмата е подала документи за процедура по категоризация още по време на действието на стария закон (т.е. преди 2013 г.) и старата наредба, но отговорните органи не са се произнесли по тях. Петров каза, че "Юлен" смята отново да внесе документите след влизане в сила на новата наредба за обезопасяване.


3. Кой отговаря за обезопасяването на пистите ?


Ски операторите, концесионери или собственици на ски-зоните.


За неспазване правилата на Закона за туризма и на наредбата те могат да бъдат санкционирани с имуществени санкции в размер от 1500 до 5000 лв.


Използването на ски пистите и предоставянето на туристически услуги на територията им трябва да бъде обезопасено и информационно обезпечено, според действащия с днешна дата Закон за туризма (чл. 152) . Същото е изискването и за ски пътищата и маршрутите за връзка между пистите и участъци за придвижване на туристите.


Новата наредба за безопасността указва, че собственикът/концесионерът трябва да поддържа зоната, а това включва "отстраняване на препятствия, създадени изкуствено или вследствие на природните условия, обозначаване и обезопасяване на нетипични препятствия." Наредбата предвижда и поставяне на еднакви знаци за безопасност, обезопасяване с мрежи и др.


"Въвеждаме минимални изисквания за безопасност, защото няма как да сравняваме всички курорти, всеки един от тях е различен", признава и министърът на туризма Николина Ангелкова, цитирана от "Капитал" в началото на 2015 г.


Контролът върху изпълнението на наредбата е вменен на общините.


Законът обаче дава възможност на собственици и концесионери да ползват безконтролно ски-пистите, предупреждават лесовъдът инж. Александър Дунчев и юристът Любомир Костадинов от WWF, които смятат, че трагичният случай на Чепеларе е резултат в голяма степен на тази размита отговорност.


4. Кой контролира спазването на изискванията за безопасност?


Краткият отговор логично би бил - никой, след като досега те не са били категоризирани.


Според министерство на туризма Комисията за защита на потребителите е органът, който трябва да осъществява контрол дали ски пистите са обезопасени. Това отговори за "Дневник"  Милан Мартинов от ведомството.


От там казаха, че след като през октомври новата наредба влезе в сила, "комисия, назначена от министъра на туризма ще извършва проверка на място за спазване нейните правила относно обезопасяването и информационната обезпеченост на териториите, включително ще преценява степента на сложност на терена".


Любомир Костадинов от WWF, който е присъствал на комисиите по приемането на Закона за туризма през 2013 г. твърди, че за тези текстове е имало лобиране с целта да се снижат до минимум изискванията към ски-операторите.


5. Има ли ДНСК отговорност към контрола?


По думите на Мартинов от министерството на туризма, ДНСК няма отговорност да контролира обезопасяването на ски пистите, защото те не са строителство, а са просто ливади.


Началникът на ДНСК инж. Гечева отказа да отговори на въпросите на "Дневник", свързани с липсата на категоризирани писти в страната и отпадането на това изискване с мотива, че това се урежда в Закона за туризма, който не е от тяхната компетентност.


"Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) упражнява контрол по реда на Закона за устройство на територията само по законосъобразността на одобрените проекти и издадените разрешения за строеж за съоръжения, които се изграждат за обслужване на туристите. Това са въжени линии, ски-влекове, системи за изкуствен сняг и осветление, както и обслужващите сгради. Контролните функции на ДНСК включват и законосъобразното изпълнение на тези съоръжения, в съответствие с одобрените проекти както и тяхното законосъобразно ползване след въвеждане в експлоатация по установения ред. Предвид изложеното поставените от Вас въпроси и цитираната нормативна уредба са изцяло извън компетентността на ДНСК," гласи отговорът от пресцентъра до "Дневник". В същото време стана ясно, че ДНСК все пак проверя случая в Чепеларе.


Според инж. Дунчев от WWF същността на проблема идва именно от действията на дирекцията. Съгласно становище на Министерство на регионалното развитие още от 2004 г. ски-пистите се смятат за строителство, защото включват редица технически инфраструктурни елементи като съоръжения за изкуствен сняг, за обезопасяване, за дрениране, затова и трябва да са обект на детайлен инвестиционен проект, който да подлежи на одобряване по Закона за устройство на териториите (ЗУТ) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).


6. Какво са ски пистите в момента?


Всички писти у нас се водят по документи пасища, горски пътища или просеки.


Според старата Наредба за категоризация на пистите оценяването им се е случвало след подаване на заявление и плащане на такса.


Сега това ще се извърши от комисия към министерството на туризма. За да станат ливадите -  писти, се налага експерти да отидат на място и да преценят според наклона тяхната трудност и други характеристики и да ги определят - съответно зелена, синя, червена или черна, обясниха от Министерство на туризма за Дневник.


Не е е ясно на какво основание пистите са били ползвани досега, след като съгласно отменения през март 2013 г. Закон за туризма, функционирането им е било допустимо единствено ако са категоризирани. С новия закон и наредба това изискване отпада. 


Вероятно една от причините е, че някои ски-концесионери са извършвали нарушения при строителството на ски-пистите си – като са надвишавали позволената площ например, а при евентуална процедура по категоризирането им тези нарушения би трябвало да се установят от компетентния орган.


Какво следва ?


"Новата наредба е безкрайно обтекаема, и не гарантира, че ски-операторът може да бъде задължен от държавата да са изпълнени всички изисквания за безопасност. По скоро наредбата и Закона за туризма са написани така, че концесионери и собственици да си гарантират, че никой няма да им пречи да ползват ски-пистите, като единствено поемат ангажимент да информират за дейността си в свободен текст министъра," твърди Александър Дунчев. Според него на практика ДНСК наложи незаконното схващане, че за строителството и експлоатацията на ски-пистите не трябва инвестиционен проект, не трябва разрешително за строеж и после разрешително за експлоатация. "Така държавата вече няма контрол върху това как се изгражда, функционира и ползва ски-пистата, и то на етап, в който се предопределя къде да е техническата инфраструктура."


От WWF казаха, че ще обжалват новата наредба за безопасност на ски-пистите по няколко причини. Като една от тях е именно, че наредбата освобождава от отговорност ски-операторите за рисковете при ползването на ски-съоръженията, като целия риск се носи от скиорите.


* Пълното име е "Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите"

Ски-писта по дефиницията на закона е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски спортове. 

Ключови думи към статията:

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3368 Неутрално

  ...... и освен това пистата не е била категоризирана, поради което няма как да бъде потвърдено, че тя е отговаряла на изискванията за безопасност."Каква широка врата е оставена в закона.

 2. 2 Профил на The_Curious
  The_Curious
  Рейтинг: 754 Неутрално

  За това никакъв бизнес, почивка, спорт или услуги в БеГе, а съвсем скоро данъци и осигуровки. Пък боцко да си внася данъкоплатци да си пълни бюджета юосле. Абсолютна кочина.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Nothing else, but more or less the bitter truth!
 3. 3 Профил на bgkacho
  bgkacho
  Рейтинг: 8 Любопитно

  А "те" искат да правят още писти...ние нз как да правим туризъм....има още толкова мн да учим!!! Не е нормално да ида в 5* хотел и сервитьорката да ме пита "какво ще искаш"...предполагам се е случвало и на други хора....

 4. 4 Профил на shilliew
  shilliew
  Рейтинг: 456 Неутрално

  От "Юлен" и такива подобни "концесионери" не ще да плащат глоби за неподдържане!! Колко познато, като са знае кой и къде се правят закони.

  П.С. Ако чуят от ФИС какво е отношението към обикновените скиори-българи, от собствените им управници, тия може и да си затворят очите... или да прекратят избирането на Банско за домакин... и тогава няма парички, няма "слава"...

 5. 5 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  Значи концесионерите извършват незаконна дейност и то срещу заплащане. Риска е изцяло за сметка на скиорите. Какъвто е и извън пистите.
  На какво отгоре концесионерите забраняват и държат и държавата да забрани карането извън пистите?

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 6. 6 Профил на dan1
  dan1
  Рейтинг: 413 Неутрално

  Статията коментира нормативната уредба и неприлагането й, или липсата във времето за СКИ ПИСТИ. Аз никъде не видях думата хотел, качество на обслужването и т.н. А хора с претенции да има говорят на Вие ги изявяват само в 5 звездните хотели ли?
  Нормално както да се използва учтива форма при разговор с непознати, така и при коментари да не се използва "нз" и "мн"

 7. 7 Профил на tach0
  tach0
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Ските са си екстремен спорт и без друго! А това,че няма стриктна регулация на пистите не е най-лошото Толкова други дейности са толкова стриктно регулирани(асансьори напр.) и пак виновни няма! Ако има справедливо следствие и съд категоризирането няма значение! Щом един участък има лифт или влек и е обработен, значи е писта! Ако има опасни неща по нея - дървета, камъни, шахти - значи отговорността е 100% на този който изкарва пари от пистата! Аз съм скиор и според мен така трябва да е!

 8. 8 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1032 Неутрално

  Лоша картинка на българската действителност. Ами ако беше чужденец? Или Линдзи Вон?

  Имало едно време ссср...
 9. 9 Профил на v_l
  v_l
  Рейтинг: 384 Неутрално

  Смях в залата ... и ква стана тя: викаме на фрийрайдърите "вий сте луди да карате по необезопасени склонове, карайте само на писти" пък то се оказва, че те и пистите са точно толкова обезопасени ?!?!
  Концесионера носил отговорност ... божеее. Някой ще осъди примирно Юлиен ли?

 10. 10 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 836 Неутрално

  to make long story short - държава и "институции" има, държавност няма!

  "мирен преход" се доказа, че е книга за тъпаци!

 11. 11 Профил на maginka
  maginka
  Рейтинг: 381 Неутрално

  ами какво да ви кажа. докато някои хора скачат и се противопоставят на всякаква модернизация може и да стават тия работи.нужна е по-добра инфраструктура и по-голям контрол.

 12. 12 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Разстроено

  Че то кое в България е наред, че и ски пистите да са ОК?
  Само да припомня, че КТБ фалира с мълчаливото сългасие на целия държавен апара, продадоха БТК на незнайно КОЙ руски собственик, бездомни кучета изяждат краката на безпомощна жена, а в морската столица охранители убиват до смърт мъж.
  Кажете ми, може ли да е по-зле?

 13. 13 Профил на name.mg.forum
  name.mg.forum
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Долу пистите в БГ !

  Само напреднали и цивилизовани страни, като Австрия, Франция, Италия и подобни може да имат ски писти и влекове.

  На туземците от Балканите не им се полага такова нещо.

 14. 14 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2849 Неутрално

  Всички закони и наредби в туризма, дават права на концесионери и собственици , а таксите и здълженията са символични. Явно има лобиране.Всички знаем кой стои отзад.

 15. 15 Профил на aqua_blue
  aqua_blue
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#13] от "Евразиеца":

  Е нали целта е някой ден и ние да сме една от напредналите и цивилизовани страни, а не само да гледаме с отворена уста чуждите курорти

 16. 16 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 749 Неутрално

  По ски пистите положението е същото, каквото е по пътищата и т. нар. магистрали. Добре е, че Павлова не се е сетила/все още/ да предложи въвеждане на винетки и тол-системи и там.

 17. 17 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1085 Разстроено

  За Бога, хора... не карайте ски в България.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  "Всички писти у нас се водят по документи пасища, горски пътища или просеки."
  Какво да коментираме повече.

 19. 19 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Made in Bulgaria.
  Quality and safe holiday.
  (((

 20. 20 Профил на maginka
  maginka
  Рейтинг: 381 Неутрално

  а и освен това ми се струва,че от Дневник нещо много са се загрижили за ски пистите и то сега в края на сезона.

 21. 21 Профил на head_hunter
  head_hunter
  Рейтинг: 590 Неутрално

  Тези зелените ли, които питате са най -големите специалисти по писти. Май пак им правите безплатна реклама.

 22. 22 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 797 Любопитно

  И как вървят рекламите по Европа за ски туризма в България? "Елате да се спускате по нашите страхотни ливади с бетонни шахти и изкуствен сняг..." и "Ако не карате ски в рамките на обозначените ливади за които Ви взимаме парите,а по другите ливади - рискувате живота си и никой не носи отговорност за Вас. И в обратния случай пак никой..."
  Поредния нарочно сътворен батак в услуга на определени ОПГ :фирми и "институции"......

 23. 23 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 797 Любопитно

  До коментар [#20] от "maginka":
  Ако бяха започнали да чепкат проблема преди началото на сезона,щяха да ги обвиняват,че съзнателно и поръчково се опитват да "развалят" самия сезон. Ако е в края,пък било "съмнително"-няма угодия Покрай концесиите на Юлен и мераците за още просеки в Пирин и т.н. темата и проблематиката всъщност започнах да бъдат осветявани и да получават заслужено внимание. Поне сред част от обществото. "Авгиевите обори" трябва да бъдат разчиствани във всички сфери. Аз, например, преди тази статия не предполагах,че нещата около пистите / и юридически,и на практика/ са толкова зле.....

 24. 24 Профил на Планинар
  Планинар
  Рейтинг: 488 Любопитно

  И какво - монополистът Цеко ни предлага ски услуга на цена като за курорт в Алпите с 300 км, а на практика ни пробутва 30 км незаконни ски писти?

  Наш дълг е да опазим планините и за нашите внуци!
 25. 25 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  Ето по тоя начин ДНСК /служителите и/ прибират огромни рушвети от концисионерите не само от ски , а и от плажове и др.

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 26. 26 Профил на vloti
  vloti
  Рейтинг: 623 Разстроено

  Ските са извънредно рисков спорт. няма как всички писти да са обезопасени. Пускането по съвсем леко стръмна писта с дунапрени отстрани би било скучно. Ските изискват внимание и съсредоточеност всяка микросекунда , не всяка сенда. Пиенето и ските са абсолютно несъвместими. Бог да ме пази да не пострадам на пистата , да няма други загинали и пострадали, ама няма как да виним за всичко злите частници. По Лалето2 си има камъни и скали направо. Фонфон в Боровец си е обрасла с храсти. От Маркуджик 2Б можеш лесно да тръгнеш към пропастта... Който не иска да умира на пистата , да не кара ски. Ще умре от инсулт, катастрофа или друго нещо, не се знае на колко години. Сещам се десетина места където можеш да се очистиш на писта в България.

 27. 27 Профил на transliberal
  transliberal
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Те скиорите са си самоубийци също и бордистите но това са си екстремни спортове и за това е нужна и специална екипировка, за това е и по-скъп спорт.А маниаци да се потрошат много. Щом ги влече, защо не им се създадат удобства и комфорт за това си преживяване.В пропагандата си някои стигат до крайности.

 28. 28 Профил на melani_simeonova
  melani_simeonova
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Трябват си инвестиции ,не може да се кара по писти които не са безопасни.

 29. 29 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  [quote#2:"z_zafirov"]Пък боцко да си внася данъкоплатци[/quote]
  Ти на какъв се правиш? На протестър или на природозащитник?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 30. 30 Профил на evolutionary
  evolutionary
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Трябва да се намери решение в диалогичността между бизнеса и екозащитниците. Навсякъде по света успяват, значи има начин и тук за решение.

 31. 31 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 552 Неутрално

  Сигурен съм че много повече скиори се потрошават като се блъскат едни други или в снега , а не по краищата на пистите. За да е безопасно трябва пистите да са хоризонтални и само да се върви по тях. Никакво плъзгане.

 32. 32 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 906 Неутрално

  Омазани до ушите с л ай на! Мутренски бизнес!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 33. 33 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 906 Неутрално

  До коментар [#30] от "evolutionary":

  Тука няма начин! Мутрата ще си навие на масура и ще стане така както иска! Няма какво да се заблуждаваме!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 34. 34 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  Рядко съм срещал материал с толкова много думи да не се каже нищо ясно и най-вече полезно и приложимо.
  А да очакваме, че ще дойдат някакви чиновници, който ще премерят не знам какво си и в резултат, ските ще станат безопасен спорт си е ала-бала.
  Въобще аз малко се чудя, дали става дума за някаква наивна вяра или е обикновена глупост, да си мислим, че някакъв текст написан някъде, ще ни промени нас, хората и в частност българите и може би балканците въобще.
  Като има закон за движение по пътищата и наредба за прилагане и една армия от катаджии, защо се избиваме ежедневно? Пътищата не са категоризирани или колите ни не трябва да са технически изправни, или не трябва да караме пияни - само в събота и неделя в пловдивско пияни са карали трима души, при това един с 3.2 промила.
  Да, трябва да има някакъв ред, но най-важното е да се спазва, а това последното, не ни е най-силната страна.

 35. 35 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  До коментар [#26] от "vloti":


  [quote#26:"vloti"]По Лалето2 си има камъни и скали направо. Фонфон в Боровец си е обрасла с храсти. От Маркуджик 2Б можеш лесно да тръгнеш към пропастта...[/quote]

  Това е истината и между другото в света няма иделно обезопасена писта.
  Дори и в най-големите курорти, най-големите майстори на този спорт падат, тежко се контузват и за голямо съжаление и умират.
  Къде се контузи Шумахер, да не би да е карал в България и кой е "обезопасил" така лошо пистата, че да има открити скали.
  Приказки и само да се отваря още някое чиновническо място, та да ходи и "инспектира" през зимата курортите, дето се казва, и аз съм готов да се жертвам за такава "работа".

 36. 36 Профил на СашоK
  СашоK
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Хора, карал съм Кандахар над Гармиш-Партенкирхен. Имаше мрежи покрай пистата и една шахта не видях по трасето. Значи може.... А, и бабуни нямаше, беше обработена и като масло (Който не знае, пистата е черна та черна и на нея се провеждат спускания за Световната купа). Съжалявам, в Банско, Чепеларе, Боровец или Пампорово няма да си дам парите. За цените на картите някой вече беше коментирал нагоре

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK