Съдии от Варна: Административният съд в града се управлява скрито и манипулативно (Допълнена в 13.03ч.)

Съдии от Варна: Административният съд в града се управлява скрито и манипулативно (Допълнена в 13.03ч.)

© Надежда Чипева, КапиталНа заседанието си днес, Висшият съдебен съвет (ВСС) ще разгледа жалбите на десет съдии от Административния съд във Варна за начина, по който се управлява институцията.


Още преди два месеца те разпространиха като открити писма два сигнала за това, че председателят на съда Тинка Косева им оказва натиск и поискаха да бъде извършена проверка, която да установи, дали принципът за случайно разпределение на делата там е бил нарушаван, с което е създавана атмосфера на напрежение и противопоставяне.


Отказът на Косева да приеме предложенията на 11 съдии за промени в дневния ред на общо събрание на съда, насрочено за 23 януари, както и заплахите, отправени към тях по този повод, провокира първото им открито писмо, изпратено до ВСС още в края на януари т.г.
След него съдиите от Варна изпратиха и второ - с пояснения за проблемите в съда, за "неадекватното" му според тях управление и в крайна сметка за невъзможността на административното му ръководство да се справи с проблемите в продължение на години.


Въпреки усилията им до този момент съдиите нямат информация дали на ВСС са предадени всички материали,


които са предоставили на комисията, изпратена след сигналите им от председателя на Върховния административен съд. "В замяна на това, според публикации по темата от последните месеци, беше направен опит същинските и принципни проблеми в съда да бъдат представен като междуличностни, като конфликт между отделни съдии", каза една от тях – Мариана Бахчеван. По тази причина, пискаме ясно да подчертаем -


няма "битов скандал между съдии", а подобно обяснение за напрежението в нашия съд е обидно".


Според авторите на сигналите за нередности във Варненския административен съд идеята за разширяване на компетенциите на Общите събрания на съдилищата за сметка на ограничаването на правомощията на административните им ръководители е залегнала още в приетата от Народното събрание Стратегия за реформа в съдебната система.


"Целта е да се гарантира равенството между съдиите и да се ограничат лостовете на административните ръководители да оказват натиск върху съдии в хода на делата, или при вземането на решения по тях, казва друг от съдиите Гергана Стоянова. При организацията на събранието от 23 януари т.г. всичко това беше игнорирано от Тинка Косева, а правото ни на свободно изразяване на мнение в рамките на правомощията на общото събрание беше грубо потъпкано".


Отлаганото на няколко пъти общо събрание във Варненския административен съд все пак беше проведено на 20 март. т.г., а на него , подписалите сигналите до ВСС, предложиха и успяха да подложат на гласуване решение, според което всички дела, независимо от вида и съдържанието им, ще се разпределят между целия съдийски състав без разлика. По този начин те вярват че ще бъде елиминирано съществуването на две различни отделения, едно от които се занимава сама с данъчни дела, а второто – с всички останали. Именно това според тях е един от лостовете за противопоставяне и създаване на напрежение в съда.


"На същото събрание взехме и решение за премахване на т.нар. "времеви стандарти" за гледане на дела, които бяха едновластно одобрени от председателя, каза Бахчеван. Тези стандарти въвеждаха процесуални срокове, каквито в законите няма и заради които беше разпоредено на деловодителите да ровят постоянно по делата и да описват процесуалните действия на всеки съдия, обясни тя. Така на практика беше възложено на деловодителите да следят и контролират съдиите".


Един от най-сериозните въпроси, чийто отговор трябва да намери исканата проверка в Административния съд във Варна, е


нарушаван ли е бил принципът за случайно разпределение на делата


след като ръководството на съда твърди, че съдиите са били неравномерно натоварени през годините?


В третото си поред писмо до съвета, изпратено на 17 март т.г., десетте съдии вече информираха членовете на ВСС, че в продължение на години ръководството на съда "абсолютно своеволно се е "освобождавало" от разглеждане на някои категории дела" като се е изключвало от електронната система за разпределянето им.


Това е станало повод и за съмненията им "относно професионалните и морални качества на ръководителите на варненския Административен съд и поставя на дневен ред друг важен проблем - как е било гарантирано спазването на принципа за случайност при разпределението на делата, разглеждани от съда?".


Като пример в този случай десетимата съдии припомнят, че в годишния доклад на председателя на съществувалото доскоро Първо отделение на варненския Административен съд за 2014 г. е било изрично упоменато, че в отделението има неравномерно натоварване на магистратите. "Как се поражда подобна неравномерност, след като случайността в разпределението на делата би трябвало да я изключва или поне да я минимизира до степен на незначителност", попитаха в писмото си те.


В началото на миналата седмица съдиите от Варна коментираха също, че ако наистина е имало неравномерна натовареност между тях и колегите им, ръководството на съда е трябвало да вземе своевременни мерки за отстраняването на този проблем.


"Случваше се обаче точно обратното - същият този проблем беше използван за създаване на разделение и противопоставяне в общото събрание, за да може по този начин неговите функции да бъдат изземвани едновластно от председателя", казва съдия Мария Даскалова.


Според друг неин колега - Миглена Николова по този начин е бил създаван


"кръг от приближени на председателя" .


Те са били и най-често включвани в комисиите за назначаване на съдебния персонал, на съдебни помощници, за инвентаризация и други дейности, важни за функционирането на съда.


"Това са няколко души, които вече избраха "ен" на брой съдебни помощници, административен секретар, избират и назначават служители, от които половината са в родствени връзки помежду си или са съпруги на прокурори, обяснява Николова. Нередности в този съд има на всяка плоскост и те са основно в начина, по който сме управлявани".


В писмото до ВСС от 17 март се твърди също, че едва в последните две години по делата, разглеждани от съда, е започнало прилагането на протоколи за т.нар. случайно разпределение. Преди това, въпреки че въпросът е бил повдиган нееднократно от отделни съдии, тези протоколи са представлявали само извадка с името на определения по делото докладчик. Така от тях по никакъв начин не е било възможно да се разбере колко дела от съответния код са били разпределени на всеки от съдиите и как определено дело е попадало при конкретен докладчик.


"Освен, че поставя под съмнение моралните и професионални качества на ръководителите на съда, този факт връща на дневен ред и въпроса как изобщо при подобно изключване от електронната система е бил спазван принципа за случайност на разпределението", коментира Гергана Стоянова.


На Общото събрание, проведено на 20 март т.г., съдиите отправиха искане за определянето на точен час, в който всеки ден да бъде извършвано разпределение на делата във варненския Административен съд. "Желанието ни беше по този начин да получим възможността да присъстваме на тази процедура, каза съдия Евелина Попова. Но това ни беше отказано от Тинка Косева. Тя ни обясни, че всеки, който желае, може да присъства, но първо трябва да чака да бъде определен часа, в който това ще се случи, а след това да бъде поканен".


Според друг от подалите сигнали до ВСС – Красимир Кипров


абсолютно недопустимо е от съдиите да се очаква да стоят пред вратата на председателя


"или още по-унизителното - да се заявяват предварително с писмена молба или с отбелязване от секретаря, че желаят разпределението да става в тяхно присъствие", каза той.


"Какво остава при това положение за волята ни нещо в съда да се промени в името на по-добрата му работа и то да е различно от това, което председателят мисли и налага?, попита Миглена Николова. Това е всъщност проблемът –


Варненският административен съд се управлява по скрит и манипулативен начин".


Единственият орган, който до момента се е произнесъл по сигналите, подадени от варненските магистрати е Съюзът на съдиите. В становище до ВСС и министъра на правосъдието от 30 януари т.г. членовете му сигнализираха, че "поставените проблеми в Административен съд - Варна изискват обстойна проверка с преглед на работата на ръководството му и събиране на обективна информация за микроклимата в този съд". В същото становище се припомня, че инициирането на проверка по подадените сигнали е единствено в правомощията на ВСС.Още в понеделник (30 март) "Дневник" потърси и мнението на председателя на Административен съд - Варна Тинка Косева по отправените й критики. Отговорът на писмено зададените й въпроси чрез пресцентъра, както ни беше препоръчано, обаче пристигна едва след публикуването на този текст. Ето неговото съдържание без редакторска намеса:


Каква е според г-жа Косева причината за неудовлетворението на десетте съдии от начина, по който се ръководи Варненския административен съд?


Според мен повода за неудовлетворението е свиканото от мен Общо събрание на съдиите в Административен съд Варна на 23.01.2015г. и предложението ми за промяна състава на формираните в съда две отделения, а именно увеличаване състава на Първо отделение с двама съдии от Второ отделение, част от които изпратиха писма до ВСС.Предложението направих в изпълнение на задълженията си по чл.93 от ЗСВ за постигане по равномерна натовареност на съдиите в Административен съд Варна.


За мен е необясним факта, защо през всичките тези шест години в които аз съм Председател на съда и през м.януари 2014г. бях избрана за втори пореден мандат, тези съдии не изразиха своето несъгласие с организацията на работа в съда и не изпратиха становища и писма с подобни твърдения. Не постъпи негативно становище до ВСС и при кандидатираното ми за втори пореден мандат и при избора ми през 2014г.


Как ще коментира твърденията, в писмата на част от съдиите във АС - Варна до ВСС за "нередности в управлението на съда, свързани с недопустими дългогодишни и последователни опити от страна на ръководството за манипулиране и противопоставяне на съдиите"?


В писмата не е посочено конкретно в какво се изразяват недопустимите дългогодишни и последователни опити от страна на ръководството за манипулиране и противопоставяне на съдиите, поради което ми е трудно да коментирам.През всичките тези години в които представлявам съда, съм изпълнявала стриктно служебните си задължения при спазване Конституцията и законите на Република България с Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Ръководела съм се единствено от убеждението ми за прозрачност в работата на Административен съд Варна и отварянето му към обществото и гражданите на гр.Варна.


В писмата до ВСС се твърди, че ръководството на АС -Варна "абсолютно своеволно
се е "освобождавало" от разглеждане на някои категории дела като се е изключвало от електронната система при разпределянето на дела по определени кодове". Какъв е коментарът ви за това?


Както в Закона за съдебната власт така и в останалите процесуални закони не е предвидено кои видове дела разглеждат Председателят и Заместник председателите.Преценката е съобразена с оглед обема на административната дейност, която им е възложена.Едва с решение на Висш съдебен съвет от заседание, проведено на 19.05.2014г. по т.82.2 бяха задължени Председателите на съдилища при издаване на заповеди или вътрешни правила във връзка със случайното разпределение на делата, да вземат предвид следното: т.1.Председателите и Заместник председателите на съдилищата да участват в разпределение на всички групи дела в програмата за случайно разпределение.При наличие на специализация по материи в съответния съд, Председателите и Заместник председателите да участват в разпределението на всички групи от съответната материя, в която са специализирали.В Административен съд Варна, считано от датата на вземане на решението на ВСС, същото се спазва стриктно.


Какъв е отговорът на твърденията, че системата за случайно разпределение на делата в АС – Варна е била манипулирана?


Системата за случайно разпределение на делата в Административен съд Варна не е била манипулирана и разпределението е извършвано при стриктно спазване на принципа на чл.9, ал.1 от Закона за съдебната власт на случайния подбор, чрез електронно разпределение на делата и преписките, съобразно поредността на постъпването им. Разпределението е извършвано при спазване на приетите вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Административен съд Варна. За случайното разпределение на делата в Административен съд Варна е създаден архив и информацията е съхранена, както на хартиен така и на електронен носител и може да бъде проверена. По всички дела се прилага протокол за разпределението на делото на съответния съдия докладчик, който носи мой подпис или на Заместник председателите в случай на заместване.

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ddd
  ddd
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Варна - град за младите хора - голяма смешка, освен ако не искат да станат мутри!

 2. 2 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7807 Неутрално

  Наивно е да мислят,че този ВСС ще им реши проблемите.

 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3096 Неутрално

  Ако разчитат този ВСС да им реши проблемите-мисията невъзможна! Този ВСС със зъби нокти брани непрозрачното разпределение на делата. Като се види кои са предпочитаните съдии , ще се стигне до гнилите ябълки.

 4. 4 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 684 Гневно

  Ако някой е имал съмнения в това, то той е живял в утопия. И да, г-жо Райчева, този ВСС в никакъв случай няма да реши проблемите.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 5. 5 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 581 Весело

  Че, то какво е наред във Тимовград (бивш Варна), та съда да е наред?

 6. 6 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1951 Неутрално

  [quote#4:"дедо Андро"]този ВСС в никакъв случай няма да реши проблемите.[/quote]
  Никой ВСС не е решавал и няма да реши проблемите! Избор на съдиите и пълна лустрация ще ги реши! И възможност за отзоваване!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 7. 7 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1951 Неутрално

  [quote#5:"manu_chao"]Че, то какво е наред във Тимовград (бивш Варна), та съда да е наред?[/quote]
  И още по-бивш град Сталин.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 8. 8 Профил на nikitovanch
  nikitovanch
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Това ама изобщо не е проблем само на Варна. Това си е на национално ниво. Говорят го, ще стане вече година, а никой нищо не прави. Обещаваха реформи, а реформи - к*р! Сега и тия съдии, защо мислите, че се правят на паднали от космоса. Сега ли видяха, че има проблем?! Къде спаха през годините?! Всичко е за да се смени едно ръководство с друго - по приближено, обслужващо интересите на някой, когато се налага. Това е положението. Съдебната власт трябва да бъде тотално изметена. Всички ръководители трябва да бъдат сменени до един. Да се започне организация за подбор на нови и да се въведе правилото на прецедент при вземане на решенията на съда, така че да може съдилищата в страната да се основават по сходни казуси на база на това какво е отсъдил друг районен съд. Това обаче - никога няма да стане. Няма да стане, защото политиците няма да могат да контролират определените дела и да се крият зад закона...

  „Чрез правилното и стратегическо използване на пропагандата можете да направите така, че хората да виждат Раят като Ад и Адът като Рай.“
 9. 9 Профил на Pow
  Pow
  Рейтинг: 793 Неутрално

  Манипулативно и корумпирано да, но даже не мисля, че го крият.

  Give a man a mask and he’ll tell you the truth
 10. 10 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2865 Неутрално

  Де що съд има,се управлява така.

 11. 11 Профил на yane_
  yane_
  Рейтинг: 230 Неутрално

  Трябва за известен период всички съдии, прокурори и прочие проблемни прослойки в съдебната система да бъдат заменени с вносни такива - от арабските страни, например, където не се употребява алкохол и не се краде (защо ли?). През този период да се подготвят нови кадри, които да стажуват по предвидения ред и като станат готови - постепенно да поемат съдебната система в наши, български, ръце.
  Какво? Много е бавно ли? Ами колко време вече мина в тая агония на съдебната система, а оттам и на държавата?

  Няма Ред, няма Законност, затова няма и Справедливост!
 12. 12 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Не дай боже да ти се налага да търсиш справедливост от Варненския АС.

 13. 13 Профил на hashtag
  hashtag
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Гласувах навремето за съдебна реформа, но хората които щяха да реформират, се оказаха силни само на думи. Както всички политици, всъщност. Колкото до проблемите във варненския съд, това са проблеми на всички съдилища в страната ни, включително и на най-високите стъпала. Нещата не са от днес, а и най-голямата корупция винаги е била в София, където на практика се назначават кратуните.

 14. 14 Профил на today
  today
  Рейтинг: 829 Неутрално

  В цялата държава съдилищата са на този принцип, и това е следствие от управлението на ДПС и БСП.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 15. 15 Профил на Rock J
  Rock J
  Рейтинг: 352 Любопитно

  Не знам как ще се оправят нещата в т.н. съдебна система. Каквито и промени да се опитват на направят Реформаторите, самата система НЕ ИСКА да се реформира. Проблемите на варненските съдии в Административни съд едва ли ще намерят отклик в т.н. ВСС . Но си спомням ,че преди около две години бяха хванали с подкуп от 10 хил. лв и много пари и бижута в касата именно тогавашната шефка на варненския Административен съд. И тук е мястото да попитам ,какво става с делото срещу тая съдийка?!

  Червеите не се страхуват от орлите.Те се страхуват от кокошките.
 16. 16 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#14] от "today":


  [quote#14:"today"]В цялата държава съдилищата са на този принцип, и това е следствие от управлението на ДПС и БСП.[/quote]
  Причинно следствените връзки ми се струват двупосочни - едните благодарение на другите и обратно.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 17. 17 Профил на brainless
  brainless
  Рейтинг: 469 Неутрално

  До коментар [#14] от "today":

  Тоя ВСС си го избра ГЕРБ.

 18. 18 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4205 Весело

  Който го е измислил е голяма работа...

  Хубаво е, че през всяка година има 1 Април.
  Човек може да се разпусне и да говори безотговорно.

  Царят (на скришно) управлявал гол??

  Може...

  "Съдии от Варна: Административният съд в града се управлява
  скрито и манипулативно"

 19. 19 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  Поредното доказателство че в системата има системна грешка и поредното доказателство, че в страната има ( вероятно и преобладават свестните съдии и въобще магистрати, но че поведението и липсата на реакции от страна на началниците на системата е показателно - те са против каквито и да е промени и очевидно, че за разлика от нас, това дередже ги устройва.
  Ние се сещаме и защо ги устройва , въпроса е няма ли най-после, ако не от срам поне от страх да спрат да издевателстват над магистратите и като следствие над нас, данъкоплатците и техни работодатели.

 20. 20 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  До коментар [#8] от "nikivan":


  [quote#8:"nikivan"]Това си е на национално ниво. Говорят го, ще стане вече година, а никой нищо не прави. Обещаваха реформи, а реформи - к*р! Сега и тия съдии, защо мислите, че се правят на паднали от космоса. Сега ли видяха, че има проблем?! Къде спаха през годините?[/quote]

  С първата част съм съгласен, за националното ниво.
  Но с втората част няма как да съм съгласен, не защото те, съдиите не са го виждали проблема, а защото дето се казва до вчера, за такова изказване, при това открит, писмен вид, началниците на системата щяха да ги пратят да разучават къде зимуват раците.
  А пишат сега, защото поне част от политиците декларират желание за промени, започнаха дори конкретни стъпки и в този смисъл, те, които същ са потърпевши от феодалите във ВСС, виждат шанс това да се случи.
  нещо повече, колкото повече такива писма и сигнали постъпват от различни съдилища, толкова повече се увеличава натиска върху тези феодали и се подпомагат действията на тези, които реално работят за реформите.
  Ако някой си мисли, че това ще стане за минути, "по заповед на щуката", направо се лъже. Ще трябва много време, усилия, вероятно е реални жертви сред честните магистрати, докато започне обратния процес.

 21. 21 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1858 Неутрално

  Поредното доказателство че в системата има системна грешка и поредното доказателство, че в страната има ( вероятно и преобладават свестните съдии и въобще магистрати, но че поведението и липсата на реакции от страна на началниците на системата е показателно - те са против каквито и да е промени и очевидно, че за разлика от нас, това дередже ги устройва.
  Ние се сещаме и защо ги устройва , въпроса е няма ли най-после, ако не от срам поне от страх да спрат да издевателстват над магистратите и като следствие над нас, данъкоплатците и техни работодатели.
  До коментар [#11] от "yane_":


  [quote#11:"yane_"]Трябва за известен период всички съдии, прокурори и прочие проблемни прослойки в съдебната система да бъдат заменени с вносни такива - от арабските страни, например[/quote]

  Първо не трябва да се обобщава, защото в никакъв случай, в нито една сфера, включително правосъдието, далеч не "всички" са лоши, крадливи, лъжливи и т.н.
  Ако те са всички, значи и ние (всичките) сме същите, а аз не пшознавам някой да е казал че и той е корумпиран или краде.
  Но че особено началническия състав заслужава едно хубаво разбъркване, отново не защото всички от тях са лоши, но защото и тези, които не са извършвали нещо нередно, не са попречили на лошите между тях да ни докарат до тук.
  А що се отнася до вноса на магистрати, арабския свят никак, ама никак не е подходящ, ако искаме честни и коректни магистрати, трябва да си "внесем" от скандинавските страни, където нивото на корупция е доста здравословно ниско - 100% чисто няма никъде.

 22. 22 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1781 Неутрално

  Всички съдилища в страната се управляват по този начин - тайно и прекарно.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 23. 23 Профил на WC1
  WC1
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Всички гледаме в грешна посока. Случайното разпределение не е панацея за проблемите в правосъдието. Следващата стъпка е да го заменим с електронно правосъдие, алгоритъм или изкуствен интелект. Необходими са професионализъм, морал и независимост на съда. Професионализмът е свързан с образованието и квалификацията. Много "университети" бълват юристи със съмнителна квалификация. Политическите назначения ерозират морала, а издаваните присъди от политици и медии подкопават независимостта на съда. Искаме добра съдебна система, но всички вкупом работим в обратната посока.

  ATX
 24. 24 Профил на ЧИЧО ПЕШО
  ЧИЧО ПЕШО
  Рейтинг: 391 Разстроено

  Аз пък мислех че това става само във ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД а то ставало и други административни съдилища!
  ЗАЩО ЛИ????

 25. 25 Профил на Владимир Йосифов
  Владимир Йосифов
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  Защо Темида е със забит в земята меч ?

  Sofia, streetphotography, streetjournalist, оценка местоположение на имоти
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK