Какво, как и защо за новия антикорупционен орган

Меглена Кунева и министърът на правосъдието Христо Иванов представиха Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 г..

© Цветелина Белутова

Меглена Кунева и министърът на правосъдието Христо Иванов представиха Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 г..През изминалата седмица правителството прие закон за предотвратяване на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Това е поредната стъпка, предвидена в антикорупционната стратегия, приета от кабинета в началото на пролетта. Чрез закона ще се осигури работата на ново антикорупционно звено, в което ще се влеят БОРКОР, Комисията за конфликт на интереси и отдели от Сметната палата.


Идеята е т.нар. Бюро да започне работа от 2016 година и да проверява проверява декларациите за имущество и конлфикт на интереси; да прави задълбочени проверки там, където има разминаване или по сигнал; да анализира законодателството; да предлага антикорупционни мерки; да разработва системи за проверка на почтеността; да прави обучения и кампании с антикорупционна насоченост. По-долу може да видите няколко въпроса и отговора, свързани с работата на новото бюро и на другите органи, които трябва да се справят с корупцията. 


Колко ще са органите?
Според стратегията има два нови органа, които ще борят корупцията - единият е специализираното звено "Антикорупция", което е на пряко подчинение на главния прокурор Сотир Цацаров и което включва прокурори, полицаи и агенти на ДАНС. За него трябва да отговаря непосредствено и определен от Цацаров негов заместник. Не е известно кой е той обаче, защото главният прокурор отказва да огласи информация за звеното.
Другият орган е Бюрото за борба с корупцията. Той трябва да заработи в началото на 2016 година. В него ще се влеят БОРКОР, дирекции от Сметната палата и Комисията за конфликт на интереси.


Кой ще ръководи бюрото и кой ще го избира?
Директор, който ще се назначава и освобождава от президента по предложение на Министерски съвет,  ще се отчита пред парламента.


Какви ще са изискванията към директора?
Ще трябва да има висше образование, степен магистър, 10 години професионален опит и пет години на ръководна длъжност. Преди да бъде назначен, ще се прави проверка за почтеност, след което ще има публично изслушване. 


Кой ще проверява директора?
Предвиден е периодичен международен одит върху дейността на бюрото, което на практика е оценка за работата на неговия ръководител. Бюрото ще се отчита месечно и годишни. Народното събрание ще може да привиква директора на бюрото по всички въпроси, свързани с дейността му. 


А Националният съвет по антикорупционни политики?
Това също е междуведомствено звено към Министерски съвет, който ще има аналитични и съвещателни функции, като идеята е съветът да разработва политики за борба с корупцията. Негови членове ще са министърът на правосъдието, заместник-министри на икономиката и МВР, представител на ВСС и други институции. Преди десет дни кадровият орган на Темида изправи в съвета председателя на етичната комисия - Ясен Тодоров. В доклада на Европейската комисия обект на много остра критика беше именно комисията на Тодоров.


Колко ще струва на бюджета създаването и издръжката на Бюрото?
Към момента трите органа - БОРКОР, Сметната палата и комисията за конфликт на интереси струват на държавата около 4 млн. лв. годишно. Сумата за издържка на бюрото ще се запази. За създаването на софтуера, с който ще се извършва проверката, е предвидено финансиране по оперативна програма "Добро управление".


Кой ще бъде обект на закона?
Президент, вицепрезидентът, депутати, евродепутати, еврокомисар, премиер, вицепремиери, министри, зам.министри, членовете на Конституционния съд, главен прокурор, председателите на върховните съдилища, директор на НСС и заместници, членовете на ВСС, главния съдебен инспектор и членовете на инспектората на ВСС, съдии, прокурори и следователи, омбудсман, ръководството на Сметната палата, на БНБ и  ББР, на ДАНС, на ДАТО, на НОИ, на НЗОК и на районните каси, на Агенцията за приватизация, на Агенция "Митници", началници на митници, митнически бюра и митнически пунктове, ръководство на НАП и на териториалните дирекции, главен секретар на МВР, директори на областни дирекции на МВР, главните секретари на НС, президента, МС, МВнР, отбраната, членовете на политическите кабинети, кметове, зам.-кметове (вкл. районни), областни и зам.областни управители, общински съветници, главните архитекти на общините, ръководството на СЕМ, БТА, БНР, БНТ, председател на БАН, посланици и български дипломати в международни организации; ръководство на НЕК, БЕХ, ръководствата на партии, получаващи държавни субсидии, лица, определени да администрират и управляват средства от ЕС, ректори на държавни университети, директори на болници, на други държавни агенции и комисии, шефът на новото бюро, ръководството на БЧК, лицата, упълномощени да организират и провеждат процедури за обществени поръчки и др.


Какво ще прави новият орган? 
Ще проверява декларациите за имущество и конлфикт на интереси; ще прави задълбочени проверки там, където има разминаване или по сигнал; ще анализира законодателството; ще предлага антикорупционни мерки; ще разработва системи за проверка на почтеността; ще прави обучения и кампании с антикорупционна насоченост. Бюрото ще поддържа регистър с публични данни (без ЕГН и т.н.) за имуществото на лицата, заемащи висши постове. Съставените актове за установяване на административни нарушения и за издадените наказателни постановления, както и за издадените решения за установен конфликт на интереси също ще бъдат вкарани в публичен регистър.


До какви регистри ще има достъп Бюрото и с кои органи ще си съдейства?
Бюрото ще може да ползва регистрите на НАП, КАТ, търговския, имотния регистър и всички други регистри, които съдържат данни, свързани с функциите на Бюрото. При задълбочени проверки и с решение на съда ще има достъп и до банкова тайна.


Какво се променя в декларациите, които и сега подават представители на властта?
Вече декларацията ще е само една - за имущество и интереси – при встъпване в длъжност, всяка година до 30 април, при напускане на длъжността и една година след напускане. В тях ще има повече обстоятелства, ще бъдат включени и повече свързани лица. Декларациите вече ще могат да се подават и електронно.


Какво ще се декларира в декларацията в частта за имуществото?
Собственост на движимо и недвижимо имущество, както и чуждо имущество и превозни средства, което лицето трайно ползва над 5 хил. лева. Суми, банкови сметки, депозити, вложения в пенсионни и инвестиционни фондове, задължения, кредити и кредитни карти над 5 хил. лева; ценни книги, дялове, доходи, платени от друг средства за обучения, екскурзии и други плащания над 500 лева; обучения и пътувания извън страната на стойност над 5 хил. лева. Лицата са длъжни да декларират имуществото и доходите на своите съпрузи, лицата във фактическо съпружество и ненавършилите пълнолетие деца.


Какво следва, каква е процедурата след подаването на декларациите? 
Ще се извършва софтуеърна и ръчна проверка дали описаното имущество отговаря на данните в регистите на НАП, КАТ, имотния регистър. Бюрото може да изисква информация, до която няма достъп от други държавни органи. При откриване на несъответствие между декларирано и установено в размер от 10 хил лева, инспекторите започват последваща задълбочена проверка на цялото имущество. Ако в резултат на тази проверка се докаже несъответствието, се сезира НАП, за да се види дали са платени данъците, и ДАНС – за проверка за произхода на недекларираното имущество. Ако се констатира необяснимо богатство, Бюрото сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.  Ако се установят данни за извършено престъпление – докладът се изпраща на прокуратурата.


Какви ще са гаранциите срещу злоупотреба на Бюрото?
Проверяваните лица ще могат да се запознаят с доказателствата, да направят възражения, да ползват адвокат. Служителите ще минават на редовни тестове за почтеност. Служителите ще се сменят непрекъснато, за да не правят проверки на едни и същи категории лица и да не се засичат самите инспектори.


Какво следва, ако се установи конфликт на интереси?
Бюрото може да поиска от органа, назначил въпросното лице, неговото отстраняване и глоба на лицето. Ако има данни да престъпление, случаят се предава на прокуратурата, а възнаграждението за периода с конлфикт на интереси или получената от действията на лицето облага се отнема в полза на държавата.


Какви са административните наказания при доказване на конфликт на интереси?
Глоби от 5000 до 15 000 лв.


Какво е необходимо да съдържа един сигнал, за да бъде разгледан?
Достатъчно данни за корупционно поведение или за необяснимо богатство.  Ще бъде разработена методика за критериите за допускане и на анонимни сигнали. Освен това служителите и директорът нямат право да оповестяват нито срещу кого са получени сигнали, нито срещу кого се води разследване въз основа на анонимен сигнал, до приключване на производството.


Каква закрила се предвижда за лицата, които подават сигнали?
На инспекторите в бюрото е забранено да разкриват самоличността на тези, които подават сигнали или данни и факти, станали им известни във връзка с разглеждането на сигнала, като е предвидена глоба, ако не го направят. Може да се търси съдействието на МВР за допълнителна защита. Хора, които са уволнени или преследвани по някакъв начин, заради това, че са подали сигнал, ще имат право на обезщетение по съдебен път.


част от въпросите и отговорите бяха изпратени от пресцентъра на Движение България за гражданите)

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 2289 Неутрално

  Въздух под налягане. Най-важният въпрос е кои ще са хората, които ще го прилагат.

 2. 2 Профил на deadsmurf
  deadsmurf
  Рейтинг: 342 Неутрално

  Най-корумпираните си правят поредните административни звена, от които да цоцат по програмите антикорупция. Това ако не е парадокс на наглостта, здраве му кажи. А цацров да не се скатава с "отказа да оповести", въобще законовата рамка на неговия пост трябва сериозно да се промени, за да може той и другите като него да бъдат контролирант. Не може така безотчетно и безнаказано да си развява байрака.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 3. 3 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  Какви са административните наказания при доказване на конфликт на интереси?
  Глоби от 5000 до 15 000 лв.
  е това ще е голям удар за корупцията в страната някой да лапне половин милион а ти го накажи с 15000лв....би било смешно ама май повече ми се плаче с тая мъртвородена агенция или орган или каквото и там ще е пълен та_ак........

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 4. 4 Профил на globetrotter
  globetrotter
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До коментар [#3] от "не на безразличието":

  Отнема се и облагата. Ти какво очакваш при установен конфликт на интереси? Затвор ли? :o
  Конфликтът на интереси е административно нарушение и не е равнозначно на корупция, драги.

 5. 5 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  До коментар [#4] от "globetrotter":

  според мен това си е чиста корупция,въпрос на време е някой конфликт да стане корупционен,това с родата назначена навсякъде е огромна предпоставка за далавера,и ако не се потушава в зародиш само ще вреди а и като знаем колко са ни нахални чиновниците ни и'безкористни'..аз искам даже да се стига по далеч при доказване на корупция,например лишаване от правото до живот да заема държавна длъжност и отнемане правото на пенсия например ,срещу огромната корупция трябват драконоски мерки,нямаме време за шикалкавене ако я караме така няма да оцелеем още 25г

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 6. 6 Профил на globetrotter
  globetrotter
  Рейтинг: 486 Весело

  До коментар [#5] от "не на безразличието":

  А при преминаване на червено да се отнема книжката доживот не искаш ли? Ако не се потушава в зародиш, само ще вреди.

 7. 7 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1388 Неутрално

  До коментар [#6] от "globetrotter":

  книжка до живот може да се отнема ако ти е отнета вече ,примерно за аклохол и пак шофираш..а за червено в западна европа санкциите са огромни,а при нас?

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 8. 8 Профил на TAU
  TAU
  Рейтинг: 456 Неутрално

  На мен ми звучи добре. Неизбежно ще има неща за доизкусуряване, но те могат да се коригират в крачка. Важното е след като машината се завърти да работи за постигане на заявените цели и задачи – всичко останало ще си дойде на мястото.

  А ми звучи добре, защото са създадени механизми за контрол и проверка на самите проверяващи.

 9. 9 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1953 Неутрално

  То става вече даже безинтересно да четеш за никнещите като гъби антикорупционни структури,които са просто едни скъпо платени дембели.

 10. 10 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  "специализираното звено "Антикорупция", което е на пряко подчинение на главния прокурор Сотир Цацаров"
  Чакам да видя как сега изведнъж Цацаров ще започне да се бори срещу корупцията.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 11. 11 Профил на globetrotter
  globetrotter
  Рейтинг: 486 Неутрално

  [quote#8:"TAU"]А ми звучи добре, защото са създадени механизми за контрол и проверка на самите проверяващи. [/quote]Хмм, така ли?

  A кой установява конфликт на интереси по отношение на директора?

  Според законопроекта проверките на имущественото състояние на директора и заместник-директора се извършват "постоянната комисия на Народното събрание, отговаряща за борбата с корупцията и конфликта на интереси". А проверки за конфликт на интереси?

 12. 12 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1713 Любопитно

  Глоби от 5000 до 15 000 лв.

  Бълха ги ухапала. Който е стигнал толкова далеч, та да се набърка в големите пари, едва ли ще се уплаши от глобите. Нищо не се чува за уволнение на уличения или за отговорност на лицата от домакинството - навършилите пълнолетие деца, роднини по възходяща и съребрена линия, които също би трябвало да подават декларации (всичко е възможно, включително без тяхно знание да са изтипосани в чужда декларация с огромни доходи и имущество). Ами така, де... Цялата голяма приятелско-роднинска тумба се гордее с "човека си" във властта, а брат'чедите, любовниците и "децата" се правят на "света вода ненапита" и не подават материал за сравнение?! Всички на пангара, иначе и от това "бюро" ще се получи толкова, колкото от мълчаливата "хранилка за избрани" БОРКОР.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 13. 13 Профил на globetrotter
  globetrotter
  Рейтинг: 486 Неутрално

  [quote#12:"Прогл@дна."]Всички на пангара[/quote]Значи моите и на семейството ми права ще бъдат нарушавани, само защото леля ми е директор на дирекция в МОН примерно?! Понякога се чудя мислите ли преди да говорите или си плямпате на автопилот?

 14. 14 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1713 Весело

  До коментар [#13] от "globetrotter":

  Ами ако аз съм леля Ви и напиша, че сте ми дали 250 000 назаем, а Вие сте пропуснали да го отбележите в данъчната си декларация (не знаете за това) и някой почне да проверява откъде ги имате (бъдете сигурен, че първо Вас ще ревизират)? Обратно, ако Вие като мой племенник спечелите конкурс за обществена поръчка и гушнете печалбата с уговорката, че само 10 на сто са си за вас, а година след като сляза от поста, ще ми ги върнете под формата на дарение?
  Толкова сте разбрали написаното! Айде моля! Комуто ползите, нему и тежестите!

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 15. 15 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  [quote#0:"Статията"]Според стратегията има два нови органа, които ще борят корупцията - единият е специализираното звено "Антикорупция", което е на пряко подчинение на главния прокурор Сотир Цацаров [/quote]

  Ясно. Този орган няма да работи.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 16. 16 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1597 Неутрално

  Специализирано звено "Антикорупция" на пряко подчинение на главния прокурор Сотир Цацаров и което включва прокурори, полицаи и агенти на ДАНС.
  +++++++++++++++++
  Това на тоя етап звучи, като:
  Специализирано звено "Не на месоядството", на пряко подчинение на кумчо Вълчо и съставено от хиени, койоти и чакали.
  +++++++++++++++++
  Ово е щандарт, ово е рЪф-орма!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 17. 17 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3375 Неутрално

  Като имаме толкова много комисии и органи за борба с корупцията ,да видим дали някъде няма да се появи нашата Маковей или всички са цаци?

 18. 18 Профил на globetrotter
  globetrotter
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До коментар [#14] от "Прогл@дна.":

  Пишете АБСОЛЮТНИ глупости. Искате десетки хиляди души да подават декларации, само защото някой техен близък работи на ръководно ниво в държавната администрация? И после да ги проверяват? А направо да ги подслуват не искате ли?

 19. 19 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1713 Весело

  До коментар [#18] от "globetrotter":

  Добре, добре. Успокойте се и не четете, господине/госпожо! Пиша за хора, които не само мислят, но и знаят как корумпягите се добират до властта, не за Вас! Откъде да знам, че тук има хора с толкова слаби нерви? Ха-ха-ха!

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 20. 20 Профил на hahohehi
  hahohehi
  Рейтинг: 353 Неутрално

  Ясен Тодоров да бори корупцията е като да местиш гробището и да чакаш помощ от вътре.

 21. 21 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Не е реално да се бори корупция в нашата неолиберална, либертарианска, обективистка, дясна държава с 10% плосък данък.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 22. 22 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2039 Неутрално

  До коментар [#12] от "Прогл@дна.":
  До коментар [#14] от "Прогл@дна.":

  Много изненадващо, и аз мисля почти същите неща😳!
  Явно, не искам да Ви обидя, госпожо,😇почтеността и морала не са Ви чужди!😇 Въпреки, че имаме политически несъвместими мнения, като много по ерудирана в областта на правото, Вие ми показвате, и аз с удоволствие установявам, че и политически противници, тук могат да бъдат с еднакви мнения по важни за всички проблеми! Уважавам личности, които не се страхуват да изкажат мнението си, особено ако то противиречи на "правата" линия". Уважение за позицията!☺️

 23. 23 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1713 Неутрално

  До коментар [#22] от "batzdravo":

  Радвам се, че го разбрахте. Преди доста години (по времето на Костов) предложих имущественото състояние на съдиите да стане публично. Тогава искаха да ме изядат с парцалите, това били лични данни, които изкарани на показ, щели да ги направят уязвими на атаки... Черна овца, или, ако предпочитате, каракачанска овчарка... това съм аз.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 24. 24 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2039 Неутрално

  До коментар [#23] от "Прогл@дна.":"Черна овца, или, ако предпочитате, каракачанска овчарка... това съм аз."

  Научил съм се, да уважавам различното мнение.😇
  Но не мога😉 да се въздържа, понякога, да бъда ироничен, за което не съжалявам!😰
  А, каракачанската овчарка, е с много достоинства и алюзията с нея, е по-скоро ,завистливо-иронично одобрение на верността ви, към определени ваши позиции.😎

 25. 25 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1713 Неутрално

  До коментар [#24] от "batzdravo":

  Обичам тези кучета и гледам няколко такива. Знам колко са верни, умни и любвеобилни. За мен не е обида да ме сравняват с тях. А линията и позициите са си мои, захапала съм ги като... каракачанка и горко на вълците, ххахах..

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 26. 26 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2039 Весело

  До коментар [#25] от "Прогл@дна.":"А линията и позициите са си мои, захапала съм ги като... каракачанка и горко на вълците, ххахах.."

  Не им завиждам на вълците!
  Приятна вечер и до нови "захапки”😇!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK