Църквата обяви война на ересите, ще спасява душа по душа

Снимката е архивна.

© Юлия Лазарова

Снимката е архивна.След като в началото на месеца Светият синод изрази възмущение от включването на въпрос за йога в матурата по български език и определи това като "пропаганда", сега църквата излезе с извънредно патриаршеско обръщение по въпроса.

В обръщение към православния клир, миряните и държавните институции се заявява, че присъствието на темата "йога" в зрелостния изпит е "елемент от едно планомерно, системно действие за възстановяване на езическите култове и ересите в България". Обръщението е публикувано на сайта на Българската патриаршия вчера (23 юни) и е подписано от всички митрополити.
В него Светият синод изрично посочва, че не се занимава с политика, че не се намесва в другите вероизповедания и че многократно през годините църквата е доказала своята толерантност. Посочва се обаче, че моментът, в който чашата прелива, е "моментът, в който пропагандата на нетрадиционни религиозни учения и практики започва да се случва вече по разпореждане на държавната власт". Припомня се позицията на държавата, че не е необходимо в училищата да се въведе задължително изучаване на "Религия" и се казва, че чрез въпросите в матурата тя е показвала, че иска децата задължително да разсъждават не върху християнската култура, а върху "йога".
"А истината е, че и ние имаме своя дял вина за това състояние. За това, че български държавни институции извършват такива провокации, сме виновни и ние. (…) Истина е, че дълго време бяхме пасивни", се казва в патриаршеското обръщение.
Светият синод призовава учените да прегледат учебниците и да покажат на колко места в тях се пропагандират еретически и езически учения, а родителите – да сигнализират за разпространяването на нетипични учения и духовни практики.
"Апелираме към всяко църковно настоятелство в диоцеза на Българската православна църква: в момента нямаме по-важна задача от грижата за хората, за душите им. Всяка стотинка, дарена от вярваща душа, трябва да отиде на първо място за разкриване на неделни училища, за християнска просвета и образование", се казва в обръщението. 
"Нито един човек, пристъпил прага на наша църква, не бива да бъде оставен необгрижен от свещенослужителя, да не бъде изслушан, да бъде оставен без утеха и насърчение. В църквата трябва да се върне човешкият разговор. Тя да стане място за общуване, за съпричастие и солидарност. Всички ние, архипастири, пастири и монашествуващи, трябва да си спомним основното ни призвание, а то е да сме лечители на души човешки", се призовава в обръщението.
Синодът благодари на държавата, че отпуска пари за ремонти на православните храмове, но посочва, че това не е най-важното, а спасението на човешки души и на народа - "човек по човек. Душа по душа".
"Дневник" публикува едно към едно пълния текст на извънредното патриаршеско и синодално обръщение към православния клир, миряните и държавните институции:


Възлюбени в Христа Бога братя и сестри,


На 20 май тази година, в навечерието на празника на светите братя Кирил и Методий, просветили славянството в Христа, образователното министерство принуди десетки хиляди български младежи да разсъждават върху "ползите" за тяхното личностно развитие от така нареченото учение "йога". От този ден насам Св. Синод, архиереите, а и всеки клирик на Българската православна църква приемаме протестите на православното паство. Виждаме недоумението на миряните, чуваме техните нескончаеми въпроси, защо на нас, но и на българския народ като цяло, ни се причинява това издевателство и каква е целта му? Вижда ли правителствуващият синклит, когото поменаваме в молитвите си, какво става, какво се извършва над душите на българите? Съгласен ли е той, дава ли си сметка за последствията, съучастник ли е в разтлението на националното тяло, или е просто безразличен?
Атаките срещу традиционното вероизповедание на българския народ не са от вчера. Всевъзможни секти, парарелигиозни учения, всякакви езотерици, псевдопроповедници и лъжепророци шетат из българската земя и тровят душите на объркани и беззащитни хора и особено на нашите деца. Казва ни се, че Църквата не бива да протестира срещу това, защото иначе ще бъде обвинена в религиозна нетолерантност. Идва обаче момент, когато чашата на търпението прелива. Това е моментът, в който пропагандата на нетрадиционни религиозни учения и практики започва да се случва вече по разпореждане на държавната власт.


Държавната образователна власт многократно ни каза, че не намира за необходимо да бъде въведен задължителен учебен предмет "Религия" в българските училища. Сега същата тази държавна образователна власт, чрез изпитните тестове за матурата на завършващите средно образование български младежи, а така също и чрез текста за вътрешно оценяване по английски език за учениците от осми клас, ни уведоми, че тя иска нашите деца задължително да разсъждават не върху християнската култура, а върху "йога". Съвсем наскоро отбелязахме 1150-годишнината от покръстването на българския народ. И точно сега, в изпита за матура, просветното министерство вместо за тази годишнина, пита за "йога". След като ще е така, то и Св. Синод е в правото си, а пред Бога и народа е длъжен, да каже какво мисли по този въпрос.


Заявяваме, че за нас проблемът с присъствието на темата "йога" във въпросника за матурата не е плод на грешка или неуместно оригиналничене, а е елемент от едно планомерно, системно действие за възстановяване на езическите култове и ересите в България. След малко ще обясним защо смятаме така, но преди да преминем по същество, нека кажем няколко думи от по-общ характер, на първо място за толерантността.


Българската православна църква не може по никакъв начин да бъде обвинена в религиозна нетолерантност. Напротив. В нашата църковна история има примери за човеколюбие и солидарност с инакомислещи и иноверни, каквито няма в историята на много по-големи и значими Църкви и народи. Нашата толерантност е доказана многократно. Нищо от това, което ще кажем тук не бива да бъде разбирано като проява на верска нетърпимост. Всеки може да вярва в каквото намери за добре, да не вярва изобщо или да се отдава на сатанизъм и бесовщина, ако смята, че това би го направило щастлив. Господ Иисус Христос ни е дал правилното, етично и нравствено учение. Но ни е дал и свободна воля. С тази свободна воля ние можем да изберем Него или да се отвърнем от Него. Нашият Бог ни е завещал, че вяра се преподава с любов. Не със сила. Затова и Българската православна църква проповядва Неговото учение и Неговия завет с любов към ближния. Без прозелитизъм, без гонения или обещания за материални облаги, но със състрадание и човешка болка спрямо отпадналите или неоткрилите Христа.


Като представители на религията, която е вградена в основата на европейска цивилизация и култура, ние ще се отнесем с разбиране и към всяка друга система от религиозни вярвания, която на базисно ниво изповядва свободата, достойнството и равенството между хората и чиито етични норми са съзвучни с нашите. Но ние сме длъжни да бием тревожно камбаната, когато сме изправени пред инвазията на парарелигиозни вярвания, които водят до разпадане на личността, разрушаване на обществения строй и до дезинтегриране на държавата. Не можем да се съгласим с каквито и да е учения, които толерират унищожаването на индивидуалността, накърняването на свободата, ограничаването на човешките права, както и с доктрини и практики, които дори за миг допускат, че човешката душа и човешкият живот не са абсолютна ценност.


Ние не осъждаме хората, попаднали в плен на заблудите. Ние осъждаме заблудите. Включително защото виждаме последствията от продължаващото разпространяване и насаждане на нетипични учения и духовни практики върху нашия народ. Последствия и за самата държавна власт.


Обични в Господа братя и сестри,


Истината е, че новото възраждане на езичеството в България не дойде с демокрацията, а започна далеч преди това. Още в началото на XX век се даде старт на методичното облъчване на по-интелигентните и затова по-откъснати от народната почва слоеве на населението с идеята, че в своето историческо развитие нашият народ е имал и други, "по-добри" вери, различни от православната или поне "изправящи нейните дефекти". Паралелно с това сред народа се впуснаха и започнаха активно да проповядват секти, чиито "учения" и до ден-днешен се представят като "оригинален български принос към съкровищницата на световната духовност", а всъщност са един елементарен плагиат, нескопосана смесица от близкоизточни ереси, далекоизточни окултни практики и индиански танци - паневритмия. Църквата е осъдила тези учения още тогава.


В първите години след установяването си комунистическата власт атакува наред с Българската православна църква и всички тези движения и учения. До момента, в който й хрумна, че ликвидирането на оказалото се твърде устойчиво Православие в България може да стане именно чрез ересите. Кулминацията на този процес настъпи в края на 70-те години на XX век, когато пропагандирането и популяризирането на източните окултни учения и на домораслите ни ереси, беше издигнато в ранг на официална културна политика на държавата.


Парадоксалното е, че и до ден-днешен на някои наши интелектуални кръгове този чудовищен културен регрес им се привижда като проява на изключителна оригиналност, а в комунистическата епоха стимулираното от държавата изповядване на ересите се приемаше, неясно защо, за проява на дисидентство. Каква наивност! Да противопоставяш на тоталитарната власт "чистото богомилство" или да компенсираш дефицита на вяра в "светлото комунистическо бъдеще" с вяра във всякакви дохристиянски култове, включително сатанистки, е абсолютно безотговорно, да не кажем престъпно поведение към собствените ти народ и държава. На диктатурата и на тоталитаризма, както впрочем на всякакви други ограничения на свободата, може да се противопостави само свободата в Христа. Свободният в Христа човек. Свободата на безчинието и безредието е антисвобода; тя е друга форма на тоталитаризъм. Погледнете примера на страните от т.нар. социалистически лагер: тези които днес са за пример, са онези, които и преди и сега бяха и са свободни в Христа. А ние продължаваме да се питаме защо след 25 години не можем да се измъкнем от хаоса? Нима не виждаме, че хаосът е в душата на народа? И бива провокиран и усилван не само с мълчаливото толериране, но и с активната подкрепа на държавната власт. Бивша, а, както става ясно, и настояща.


Призоваването на ересите през 70-те години на миналия век беше последната фаза от войната, която тоталитарната държава беше обявила на Православната църква. Бог поругаван не бива и Той промисли много скоро след това тази власт да се срине в праха. Но посетите от нея отровни семена са жилави. Мнозина продължават да ги разпръсват сред народа с впечатляваща, фанатична последователност и с убедеността, че извършват патриотично дело и че именно по този начин ще помогнат за възраждането на нацията.


Странно защо се пренебрегват очевидни факти? Във всеки учебник по история пише, че България става държава и получава международно признание в момента, в който свети княз Борис-Михаил Покръстител с целия си народ приема светата православна вяра. Същевременно няма утвърден учен историк, а и просветен българин, който в своите професионални или любителски дирения из страниците на историята да не се е натъкнал на факта, че двата пъти, в които българската държава е изчезвала от политическата карта на света, това е било предшествано от периоди на безпределно шестване из народа на всевъзможни ереси. Малко преди края си тя е била заливана от пълчища лъжепророци и разпространители на налудни учения, объркващи народа и водещи го до униние и духовен ступор. В такава среда ликвидирането на държавността е било само технически въпрос.


Натрапчиво е усещането, че днешната ситуация, в която се намират обществото и държавата ни, удивително напомня на ситуацията, в която се е намирала България веднъж в края на X и втори път в края на XIV век.


Ежедневно чуваме отговорни фактори да се оплакват, че сме нямали национална доктрина! Че нацията нямала път и посока! Че сме губели идентичност!


Как очаквате да се създаде национална доктрина, без нацията да дефинира коя е нейната етична система? А как очаквате да има етична система, без вяра в Бога? Някои шумно алармират и повтарят, че загубваме идентичност.


Но ако някои не искат да приемат, че идентичността на българския народ е православно-християнска, то с каква точно възнамеряват да я заместят? С богомилска? Орфическа? Кибелска? Йогистка? Къде в някоя от тези "етични системи" откривате държавотворческия заряд?


Нямало било уважение към държавността и институциите! Как да има, след като на научни конференции и симпозиуми с най-високо държавно участие се венцехвалят ереси, в чиято идеология е залегнало отрицанието на йерархията изобщо и на държавата в частност? Как да има чувство за порядък, след като медиите се надпреварват да дават трибуна на домораслите ни синкретични псевдорелигиозни учения, за които вече споменахме по-горе. Или на още "по-модерни учения", които са същите стари ереси, обогатени с някоя и друга доза северноазиатски шаманизъм, натурализъм и магьоснически обреди, от които даже и вуду-жреците биха се засрамили. Сякаш най-прекрасното нещо, което би могло да се случи на българите е да престанат да бъдат просветен, културен и цивилизован европейски народ, а да бъдат сведени до нивото на разпилени, враждуващи помежду си кланове, всеки кланящ се на своите си тотеми, наподобяващи на някои африкански племена.


Няма да поникнат класове от това зърно, не и в българската почва. Първият канонизиран български светец – свети мъченик Боян-Енравота, княз Български, преди да погине от ръката на своя брат – прабългарски хан, е произнесъл следните думи: "Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българска земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували."


Православието няма да бъде победено! Но това, братя и сестри, което със сигурност ще се случи, ако отговорните ни фактори упорстват да прогледнат и не искат да видят реалното състояние на нещата, е, че техните имена ще влязат в учебниците по история редом с имената на онези печални български владетели от миналото, които безпомощно са наблюдавали как нацията им се затрива, а дадената им от Бога държава попада под чужда власт. Забележете, не защото тези чужди власти, които и да са били те, са имали по-многобройни от нашата армии, а защото са имали своята вяра и единна ценностна система, от които произтичат волята и силата на характера. Какво сме им противопоставили ние насреща? Разпилени богомили, объркани манихеи, безверие и апатия.


Някои наши отговорни фактори сякаш изпитват притеснение от факта, че и ние имаме вяра, от която произтича безупречна ценностна система, воля и морал. И всячески се опитват да ги принизят и подтиснат. Може би защото самите те са лишени от вяра и се боят от нейната сила? Жалко, ако е така, защото цената на безверието ще я платим всички. Те включително.


Скъпи братя и сестри,


Обръщаме се към всеки, кръстен в православната вяра българин, но най-вече към освещения клир на светата ни Църква, за да кажем следното. Ако сме искрено вярващи в Бога, ние не можем да се боим от нищо, още по-малко от истината. А истината е, че и ние имаме своя дял вина за това състояние. За това, че български държавни институции извършват такива провокации, сме виновни и ние. Не Църквата. Църквата е свята и безгрешна. А ние, нейните членове - човеци със своите страхове и слабости. Виновни сме, защото след като твърдим, че знаем, сме били и сме длъжни да научим тези, които не знаят. Да ги научим на вяра. Виновни сме, защото не сме се противопоставяли достатъчно енергично на тези, които умишлено искат злото на нашия народ. Не сме им противопоставили нашата вяра и нашия морал.


Истина е, че дълго време бяхме пасивни. Да, в началото на прехода ни бяха създадени умишлени пречки и беше провокиран разкол. Но тези пречки вече са преодолени. Българската православна църква в лицето на своя Св. Синод и своя честен клир е единна и сплотена. Време е да се посветим изцяло на съществените въпроси на нашата душеспасителна мисия.


Ние не се занимаваме и няма да се занимаваме с политика. Ние не се бъркаме и по никакъв начин не се намесваме в делата на другите вероизповедания, с които мирно съжителстваме отколе по нашите земи. Но ние, както впрочем и те, сме длъжни да следим и да се противопоставяме на всякаква форма на отклонение от нашите норми и ценности, която води до ограничаване на свободата, фундаментализъм, отричане на обществения ред, анархия и каквито и да е форми на неуважение към личността и накърняване на нейните права, достойнство и общоприетото ни разбиране за морал.


Държавата не иска да допусне изучаването на православна религия в училище. Добре. Обръщаме се, тогава, към всички учени с християнска съвест, на първо място литератори и историци, със следната молба: молим ви, прегледайте учебниците, по които учат нашите деца и ни покажете на колко места в тях, включително между редовете, се пропагандират еретически и езически учения. Църквата за жалост няма институционалния капацитет да се справи сама с тази задача. Но Църквата това сте и вие. Всички ние. Помогнете. Помогнете да открием семената на зловредните влияния върху подрастващите ни поколения и да ги изобличим.


Грижа на родителите е също да проверяват как биват учени и възпитавани децата им. Нека те сигнализират за всяка забелязана нередност и особено за разпространяване сред най-малките на нетипични за нашето общество учения и духовни практики.


Апелираме към всяко църковно настоятелство в диоцеза на Българската православна църква: в момента нямаме по-важна задача от грижата за хората, за душите им. Всяка стотинка, дарена от вярваща душа, трябва да отиде на първо място за разкриване на неделни училища, за християнска просвета и образование. Благодарим на държавата, че отпуска средства за ремонт на православни храмове, но първото, което Иисус Христос е наредил на апостолите не е да строят храмове, а е: "Идете и научете всички народи!" Нам е поверена отговорността да научим българския народ. Нямаме право да отстъпим от тази своя отговорност. И нямаме друга по-важна задача от тази. Става дума за спасение на човешки души и за спасението на този народ. Човек по човек. Душа по душа.


Нито един човек, пристъпил прага на наша църква не бива да бъде оставен необгрижен от свещенослужителя, да не бъде изслушан, да бъде оставен без утеха и насърчение. В църквата трябва да се върне човешкият разговор. Тя да стане място за общуване, за съпричастие и солидарност.


Всички ние, архипастири, пастири и монашествуващи, трябва да си спомним основното ни призвание, а то е да сме лечители на души човешки. Чрез тайнството на ръкоположението на нас ни е дадена благодатта на Светия Дух. Тази благодат ние сме длъжни да преподаваме и с нея да обгрижваме нашите ближни. Комуто много е дадено, от него много се изисква. Нам е дадено най-многото, Божията благодат. Затова обществото очаква и изисква от нас още повече. И ние трябва да бъдем на висотата на призванието и мисията си.


Повтаряме и дебело подчертаваме. Ние не призоваваме към религиозна нетолерантност и ще осъждаме всяка проява на агресивно отношение срещу непринадлежащи към нашето изповедание. Това, което искаме и което ще отстояваме, е да упражняваме свободно нашето право на изразяване на мнения и лични убеждения, като православни християни. Каквото право има всеки гражданин, а ние сме и граждани. Това наше право ние няма да упражняваме агресивно, както го правят съвременните ересиарси, но като даваме отпор на всяка нападка срещу нашата вяра и нашите убеждения. И най-вече, като обръщаме внимание върху пряката причинно-следствена връзка между надигането на ересите и развалата на обществото.


Не се бойте от хулите и крясъците, които ще се надигнат срещу нас. Църквата не е място за спокоен живот на клира. Тя е изградена върху мъченическия изкупителен подвиг на своя Основател, нашия Спасител и Господ Иисус Христос, Който умря за нас на Кръста, увенчан с трънен венец. Един ден Той без съмнение ще се върне в слава. И тогава всеки един от нас – архиерей, свещенослужител, държавник, мирянин – ще застанем пред Него и ще отговаряме за това, което сме могли да направим, но не сме направили за спасението на Неговия православен български народ. Отговорът "Беше ме страх" ще е грешен отговор.


Веднъж вече Възраждането на България е започнало от едно движение в недрата на българските православни християни. Второто ще започне пак оттам. Ако са останали държавници, които искат имената им да останат с чест в историята, нека помагат.


Защото всички сме длъжни да се обединим и изпълним завета на свети Константин-Кирил Философ: "Бидох, съм и ще пребъда" само с Господа Иисуса Христа.


Бог да пази България! Амин.

Коментари (252)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 2 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  абе ей, 2015 г. сме!

  Norman Granz предпочита правителство на БСП с премиер Корнелия Нинова
 2. 3 Профил на tisho_one
  tisho_one
  Рейтинг: 210 Неутрално

  Масово изгубиха душите ни, сега душа по душа ще ги спасяват!

 3. 4 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  Чудя се дали принадлежността към Държавна сигурност е ерест, езичество, атеизъм или сатанизъм.

  Така или иначе, Светия синод е смъртоносно заразен.

 4. 5 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  "Всяка стотинка, дарена от вярваща душа, трябва да отиде на първо място за разкриване на неделни училища, за християнска просвета и образование"" ;
  ""Нито един човек, пристъпил прага на наша църква не бива да бъде оставен необгрижен от свещенослужителя, да не бъде изслушан, да бъде оставен без утеха и насърчение. В църквата трябва да се върне човешкият разговор. Тя да стане място за общуване, за съпричастие и солидарност. Всички ние, архипастири, пастири и монашествуващи, трябва да си спомним основното ни призвание, а то е да сме лечители на души човешки"

  С горните неща съм напълно съгласен. Звучи много по човешки

 5. 6 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  [quote#4:"spiegel"]ерест[/quote]
  ерес

 6. 7 Профил на 16bit
  16bit
  Рейтинг: 529 Неутрално

  За всеки грешник - поп... Колко ще се плаща?

 7. 8 Профил на forum_terrorist
  forum_terrorist
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Чакай бе, патриарше, ами свободния пазар?

  You can fool some people sometimes, But you can't fool all the people all the time!
 8. 9 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3406 Неутрално

  Моля?
  Настоящата БПЦ е истинска комунистическа ерес,ръководена от атеисти и агенти на Държавна сигурност!
  Без да говорим за Ролексите, Линкълните и марково уиски, с което по късни доби висшият клир си самоопрощава греховете!
  Срам сте за църквата и името Господне.
  Анатема!!!

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 9. 10 Профил на 16bit
  16bit
  Рейтинг: 529 Весело

  До коментар [#2] от "nv":

  2015-та, ама по християнския календар.

 10. 11 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3442 Неутрално

  Подгонете и всички които празнуват Баба Марта и той е езически празник.За кукерите да не говорим.Помагайте на бедните и страдащите,това е функцията на църквата.

 11. 12 Профил на en44ev
  en44ev
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Всичката Мара втасала, ще спасяват души...
  Първо да спасяват своите!

 12. 13 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 850 Неутрално

  тези милиционери дори не са смешни вече

 13. 14 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  "Заявяваме, че за нас проблемът с присъствието на темата "йога" във въпросника за матурата не е плод на грешка или неуместно оригиналничене, а е елемент от едно планомерно, системно действие за възстановяване на езическите култове и ересите в България."

  Преди покръстването сме били йоги?

  TAKE THE RED PILL!
 14. 15 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 479 Неутрално

  " ще спасява душа по душа" - да започнат спасението от себе си - да покажат първо че самите те зачитат християнските ценности, сега ситуацията е: не гледай какво праавя, слушай какво ти говоря...

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 15. 16 Профил на rurade
  rurade
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Да възкръсне Бог и да се разпръснат Неговите врагове! Нека бягат от лицето Му всички, които Го ненавиждат. Както изчезва димът, тъй и те да изчезнат. Както се топи восъкът от огъня, тъй да погинат и бесовете пред лицето на ония, които обичат Бога, осеняват себе си с кръстното знамение и във веселие говорят. Радвай се, пречестни, и животворящи Кръсте Господен, който прогонваш бесовете със силата на разпънатия на тебе наш Господ, Иисус Христос, Който слезе в ада, унищожи силата на дявола и ни дарува Своя честен Кръст, за прогонване на всеки враг и противник. О, пречестний и животворящий Кръсте Господен! Помагай ми със света Дева Богородица и с всички светии во веки. Амин.

 16. 17 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 671 Неутрално

  I'm on the highway to hell
  Highway to hell

  Dont stop me!


  No Pain No Gain
 17. 18 Профил на xflood
  xflood
  Рейтинг: 1018 Гневно

  А църквата няма ли да се намеси и за това какви филми и предавания дават по телевизията ежедневно?
  Йогата ли й е най-големия проблем?!

  Fail with honour then succeed by fraud
 18. 19 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 902 Неутрално

  Църквата е свята и безгрешна.
  -----------------------------------------
  Чл. 1...
  Ай ходете.... у лево

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 19. 20 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1359 Весело

  Само политиканстват и се съвещават.

  Няма един да отиде да помогне на нуждаещите се.
  Няма един да е организирал някакво мероприятие.
  Няма един да е проявил креативност.

  Имат имоти, субсидии, възможности, па ползвайте ги бре... за благото на хората. Какво ми давате изявления?
  Нещо да сте направили за хората?
  Даже на Великден ви мързи вече да обикаляте църквата, че зор да не истине агнето.

  Жената е покана за щастие
 20. 21 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  [quote#4:"spiegel"]Чудя се дали принадлежността към Държавна сигурност е ерес, езичество, атеизъм или сатанизъм. [/quote]

  Тук трябва да се консултираш с някой висш клирик - те са и езичници, и "разведки", и безбожници (атеисти) ... а за сатанисти, те си знаят.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 21. 22 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1284 Разстроено

  Най-ретроградната част на комуно-тоталитаризма се окопа здраво в "православието".Никой няма право да анатемосва никакви идеи,стига да не призовават към войни,кръвопролития и принуда над едни от други.БПЦ е ООД за имоти и тих пристан на ДС-митрополити.И въпреки казаното"Нито един човек, пристъпил прага на наша църква не бива да бъде оставен необгрижен от свещенослужителя, да не бъде изслушан, да бъде оставен без утеха и насърчение. В църквата трябва да се върне човешкият разговор. Тя да стане място за общуване, за съпричастие и солидарност. Всички ние, архипастири, пастири и монашествуващи, трябва да си спомним основното ни призвание, а то е да сме лечители на души човешки",се отдалечава все повече от време,хора и идеите на християнството.

 22. 23 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  "Всеки може да вярва в каквото намери за добре, да не вярва изобщо или да се отдава на сатанизъм и бесовщина, ако смята, че това би го направило щастлив."

  Това го казва патриарха?

  TAKE THE RED PILL!
 23. 24 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3704 Неутрално

  [quote#22:"Лелка"]Най-ретроградната част на комуно-тоталитаризма се окопа здраво в "православието".[/quote]

  Абсолютно вярно! След като видяха, че сърпичукът не се харчи, прегърнаха кръста.

  Напоследък, обаче, мантрите им за "православна дъга" почнаха да издишат, откакто опълЧЕЧЕНци почнаха да колят православни в славянска и православна Украйна.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 24. 25 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  До коментар [#21] от "Norman Granz":

  Сакън! По-далече от тях за всеки случай.

 25. 26 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#5] от "daam":

  ++++++

  Дано и го изпълнят!!!!!

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 26. 27 Профил на Додо
  Додо
  Рейтинг: 915 Неутрално

  Колко ли са хората, които са прочели текста по-горе от начало до край?

 27. 28 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  ....Истина е, че дълго време бяхме пасивни".....

  Вие и сега сте пасивни.

 28. 29 Профил на zapp
  zapp
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Първо започнете от себе си, пък от резултата зависи дали изобщо ще спасите някого.

 29. 30 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 657 Неутрално

  До коментар [#16] от "rurade":

  Какви са тия заклинания!?

  If you are going through hell... Keep going!
 30. 31 Профил на Big_Villager
  Big_Villager
  Рейтинг: 633 Неутрално

  За пръв път споменават, че комунизма бил лошо нещо и че атизма е бил държавна политика по това време - за ДС ченгета пак си е успех.
  А онтосно това, че йогата и разни други неща са пробутвани от лобита са прави.
  Решението е да погледнат какво прави новия Папа в Рим и да се поучат, нищо че и него го смятат за еретик.

 31. 32 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 850 Любопитно

  когато бпц се изчисти от всички ченгета и далаверажии ,тогава могат и да имат някакви претенции ?

 32. 33 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1649 Неутрално

  "В църквата трябва да се върне човешкият разговор."

  Червения синод първо си върна църквите с полицейски побой над свещеници, а сега ще връща в тях човешкия разговор!

 33. 34 Профил на aytep
  aytep
  Рейтинг: 453 Разстроено

  От вчера ми е нервно, та това писание ме хвърли в дълбоко отчаяние и мога само да кажа вместо нещо нецензурно, че се сетих за мечето ЙОГИ.....

  Яба-даба-ду
 34. 35 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Ау, какъв рев!
  Етичната норма, за която се тръшка висшият клир, е посочена в Наказателния кодекс.
  И горе-долу следва десетте Божи заповеди.
  Оттам насетне БПЦ, бидейки най-големият земевладелец в Републиката, да си прави сметка кого и как иска да спасява.
  С писъмца и гневни проповеди, произнесени с „ролекс“ на ръката, няма да им се получи.

  Доброто е заразно
 35. 36 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Тези брадати въшливци дали са чували, че църквата е ОТДЕЛЕНА от държавата?
  Я сус!
  Поповете и имамите, освен "да обявяват войни", нищо друго не вършат!

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 36. 37 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1333 Весело

  Това всъщност не е някакво самоволно хрумване на нашите попове-ченгета, а координирана "православна" атака, в която участват и гръцките и македонските колеги на нашите "батмани":
  http://press24.mk/makedonskata-crkva-bara-od-site-shto-shto-praktivkuvaat-joga-da-prestanat-da-se-pokajat-i-ispovedaat

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 37. 38 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1389 Неутрално

  Браво! А това, че някакви на върха са отрепки от ДС - и много по-лоши са били на чело на Църквата, не се осланяйте на тях да я затрият

  15.02.1989 - 07.02.2018
 38. 39 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 1158 Неутрално

  Ами добре спасявайте душите - но с дела, а не с декларации.

 39. 40 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 824 Неутрално

  Да спрат да се возят в Линкълни и Ягуари тогава да дават мнение за ереси и морал...

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 40. 41 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 681 Неутрално

  До коментар [#27] от "Додо":

  Прочетох го и ще коментирам кратко. Ужасена съм от две неща. От реакцията на повечето коментатори. И от факта че някой си е позволил да вкара предмета "ЙОГА" като задължителен в матурата.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 41. 42 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 479 Гневно

  т.е. единственото, което се приема е източноправославното християнство! Всичко друго е неприемливо според тях. Колко типично - фанатизъм, тотална липса на логика, мърморене, тюхкане и разбира се "всички трябва да учат източноправославно християнство". Що било за йога, а не за християнската култура - ами това е матура по български и има за цел да установи определени знания, които определено не са свързани с църквата!

 42. 43 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Нямам вяра на Българската Православна Църква...
  Достатъчно е да отидете в Троянският Манастир - тази светиня и да видите за какво става въпрос.
  Поповете и служителите се "сърдят" ако има дадеш 2 лева да осветят сувенира, който си купил също от тях. Последните 5 години ходя на 15 Август и мога да кажа че въпреки даренията, които аз и много други сме дали не е БУТНАТО нищо в църквата. Купула е мухлясал а иконите вече не се и виждат. А най-нагли са поповите. Едниния в църквата поднадпис Без мобилни си говореше най-нагло в църквата до иконата, докато хората се молеха. А една от най-скъпите коли пред манастира бе на един от поповите. Чисто нов VW последен модел, който сруваше повече от колкото би струвала реставрацията на църквата. Отврат!

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 43. 44 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  Така значи. Княз Борис-Михаил Покръстител, аз бих казал и Заколител, е светец, а Петър Дънов, дето на мравката път е правил, е дявол.

  Ми супер!

  TAKE THE RED PILL!
 44. 45 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 985 Неутрално

  Отивам да се запиша в църквата на Великото спагети чудовище.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 45. 46 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Неутрално

  [quote#41:"Кремена"]. И от факта че някой си е позволил да вкара предмета "ЙОГА" като задължителен в матурата.[/quote] Това пък откъде дойде? Нищо подобно няма.

  Доброто е заразно
 46. 47 Профил на paul_proteus
  paul_proteus
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Само на мен ли ми се струва, че "Светият Синод" е класически оксиморон?

  Толкова алчност не върви да бъде до християнските добродетели, които те претендират да проповядват.

  Да водиш, чрез пример (lead by example) явно е нещо трудно за прилагане.

  То не бяха аукциони за Ролекс, то не бяха Седмици и S класи.

  Йогата е идеален начин за подържане на тялото и не виждам как това им е проблема. Но ако се върнем към Космоса и ракетата, нещата стават ясни.

  "Nothing succeeds as planned" - J. Heller in "Good As Gold"
 47. 48 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1345 Любопитно

  я виж ти, баба Гуци и Палома яко са се фиксирали

 48. 49 Профил на Момчил Карабулев
  Момчил Карабулев
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  Оня ден в парка едва се отървах от глутница мисионери на някаква секта, които после успешно се нахвърлиха върху две лелки.

 49. 50 Профил на Strygalldwir
  Strygalldwir
  Рейтинг: 668 Неутрално

  Няма по-смешна деноминация от православието.

  Всичко което ми трябваше да знам за християнството го научих от тези които взривяват гинекологични клиники.
 50. 51 Профил на Кирил Маликов
  Кирил Маликов
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Дългата ръка на московската патриаршия... стиска с любов гърлото на българина..

 51. 52 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 681 Неутрално

  препоръка към Клира от "една душа": нещата са елементарни - спрете да крадете, подкрепете финансово редовите свещеници, не монашеските санове, тогава може и да бъда върнат в Храма.
  а, да - и наемете човек, който да пише смислени обръщения!

 52. 53 Профил на Президентът на Галактиката
  Президентът на Галактиката
  Рейтинг: 374 Весело

  Блажиш ли, блажиш ли дедо попе?

  АНКЕТА

  Какво ще бъде следващото медийно включване на архиерейте от БПЦ?

  1) Канонизирането на Бате Бойко

  2) Обявяването на Р. Уилямс за Антихристко чедо

  3) Участие на дядо Николай в Биг Брадър


  https://presidentofthegalaxy.wordpress.com/

  Непознаването на нещо води до неговото отричане, или до приписването на качества, неотговарящи на същността му!
 53. 54 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Църквата не е поредната институция а жив бого-човешки организъм, в който невидимо обитава Светият Дух. Епископите и свещенството са клир на църквата, а не самата Църква. Църквата сме всички ние кръстените и живите в Божието присъствие светии.
  Със сервилното си отношение към олигарси, бандити и силните на деня, част от владиците в Светия синод компрометираха не само себе си, а и Църквата Христова! В енорийските храмове властват бабички, които дават напътствия за незначителни неща, с тон и ревност като за неща от които зависи спасението на човека. Тежко ти ако не знаеш къде се палят свещи или не познаваш службата и не знаещ кога да се прекръстиш или да се поклониш…
  А Господ наш Иисус Христос е казал, че остават тия трите вяра, надежда и любов и любовта е най-голяма от тях.
  Хората ходят на Църква заради Бога, майчица Божия и светиите, не заради владици, свещеници и невротични клисарки. Ако се научим да се обичаме и да даваме любов на хората, енориите ни ще растат и хората ще се въцърковяват с желание, открили Божията любов в нас хората - живите икони на Бога.
  Друг е въпросът, че държавата нанесе сериозни щети на Църквата. Днес не познаваме вярата си, народа масово се обезвери и се върна към суеверия и магии, все неща, които привличат негативни енергии и бесовско присъствие.
  Спаси и сохрани нас Боже по голямата Си милост!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 54. 55 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 479 Неутрално

  ограбиха ни тотално, сложиха Пеев за шеф на ДАНС, продължават да ни правят на луди из административните отделения, държавата не си спазва законите, краде се до спукване от държавните поръчки, медиите ни са под всякаква критика, секат се гори поголовно, че нищо да не остане за поколенията, завземат се природни паркове от всякакви цекоминевци...... а тези се събрали и подписали петиция за.... забраняването на йога в България. Е няма такъв абсурд, такова късогледство и такава липса на адекватни приоритети! Тотална шизофрения!

 55. 56 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Комунуидите стават за смях както обикновенно.
  Комунист в расо е като проститутка в манастир.

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 56. 57 Профил на Goblin
  Goblin
  Рейтинг: 497 Гневно

  Дела трябват, а не думи, господа от висшия клир! Аз съм вярващ, кръстен и ходя на църква, но вас старателно ви отбягвам. Не вярвам, че в общуването с Бога имам нужда от вас да ме напътствате като как и защо. А обикновените попове, несамозабравили се от власт и пари, са в ПЪТИ по-предразполагащи за разговор от вас. Лошото е, че са малко, че са възрастни и че тази тенденция се задълбочава.
  Всички искаме духовността да се върне! БПЦ като юридическо лице е собственик на доста терени. Защо не се използват средствата за разкриване на училища, за подкрепяне на вероучението като свободно избираем предмет чрез учители и квалификация ...
  Как може папа Франциск да е върнал в лоното на католицизма около 1 милион души (откакто е станал папа, се наблюдава разрастване на броя, като се смята, че причинната връзка е пряка), как може във всяка православна държава християнството да е в Ренесанс, как може в САЩ, Танзания, Австралия, Гватемала броят на православните във всяка от тези държави поотделно да се доближава до 1 милион .... а България, със собствена църква от 870 г. (за неграмотниците, от 870-та година, а не от 870 години) да се допуска това ...
  Виновни сте вие, с вашите вечни игри за власт и пари. Не сектите, не интернета, не йогата.

  Подобни декларации не водят до нищо, освен че няколко самозабравили се атеиста и безбожника сипят огън и жупел и повтарят, че сме били 21.век ...

 57. 58 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  ЗАД Христовите думи, вече над 70 години се КРИЯТ неговите душмани ..., слуги на мрака и дявола ...
  Първо излизате ПУБЛИЧНО, един по един и се разкайвате за мръсните дела , в които сте участвали...
  След това ставате обикновени свещеници - най- много...
  След това се избира НОВ Патриарх...
  След това , по ДЕЛАТА им ще ги познаем и т.н.....

  BIG AL
 58. 59 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1319 Неутрално

  Йогата е вид спорт, да корените и са религиозни, но на Запада се практикува като физичска дейност.
  За сметка на това, царквата не взе отношение към амбициите на софия прайдистте да да вкарат темата си в у-щата,
  с което само подсилиха съмненията на миряните, че гарван гарваному око не вади и въобще, че тия са само една парлама, но не и пастири.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 59. 60 Профил на oft231057892
  oft231057892
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Към дългобрадите капоносци - оядохте се, пичове. Много плътски съблазни и малко пост и молитва напоследък е при вас. И на миряните гледате като на касички. И това не само висшите капи, но и редовите попове. И затова имате:
  ---
  Всевъзможни секти, парарелигиозни учения, всякакви езотерици, псевдопроповедници и лъжепророци шетат из българската земя и тровят душите на объркани и беззащитни хора и особено на нашите деца.
  ---
  Още не е късно да се поправите - да започнете да говорите на човешки език, та дори и "най-простата" душа да ви разбере. И да изчистите бизнесмените в расо. Защото разни пророци, гурута и продавачи на личностно себепознание и постигане на хармония са много по-напред в маркетинга от вас.

 60. 61 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2271 Неутрално

  Лани минах през Бачковския манастир и доста се изненадах от грубото отношение на персонала спрямо посетителите, голяма част от тях търсещи помощ във вярата.
  Моята беше лесна, палейки рентакара и фииууу чупензихаген....

 61. 62 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2373 Неутрално

  Ако човечеството беше дало за наука поне половината пари от тези за религия, днес нямаше да се налага да спасяват души, каквито даже не е доказано, че съществуват. Всеки дърпа чергата към себе си и от нея останаха само конците.

 62. 63 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 425 Гневно

  Егати мерзавците. Кои сте вие да се самопровъзгласявате за мои ментори, примери, пастири, водачи, благодетели, учители и пр.
  ВИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ НИКАКЪВ ИНТЕРЕС ЗА МЕН.
  Проблемът е в това, че ми се натрапвате - безогледно, арогантно, безцеремонно.
  "Не щъ". Искам да ме оставите на мира.
  Вие започнахте войната. Така да бъде!
  Отивайте в миналото при динозаврите.

 63. 64 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 812 Неутрално

  "В обръщение към православния клир, миряните и държавните институции се заявява, че присъствието на темата "йога" в зрелостния изпит е "елемент от едно планомерно, системно действие за възстановяване на езическите култове и ересите в България"."

  Самото обръщение поставя в неудобно положение висшите клирици, защото е очевидно свидетелство за функционална неграмотност и неспособност за разбиране на писан текст. В зрелостния изпит не е присъствала темата "йога". Никой не е посвещавал нищо на темата, а е присъствал текст, в който е споменато за йога като духовно учение и въпроси върху текста, с които да се провери разбирането на текста. Такъв тест можеше да се направи и с текст, касаещ първобитните хора и археологията, което вероятно Светия синод щеше да изтълкува като отричане на историите за Адам и Ева и църковната версия за произхода на човека. Ако зависи от Светия синод, теста за зрелостници ще съдържа само въпроси за неща свързани с вярата, като "Ролекси" и "Линкълни".

 64. 65 Профил на Костовист
  Костовист
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Христовата вяра е единствената истинска вяра- в посланията които ни даде Иисус Христос откриваме всички човешки добродетели.

 65. 66 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2271 Неутрално

  До коментар [#59] от "СДС":

  Йогата не е само спорт, а начин на живот. Има много дебелаци, който правят медитативната част, без спорта. Други пък само храненето.

 66. 67 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 681 Неутрално

  До коментар [#46] от "dogwoman":

  " Става дума за текстове и насочващи въпроси, които са включени като задължителна част от зрелостните изпити за всички ученици, завършващи българското общообразователно училище"

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 67. 68 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#41] от "Кремена":
  И от факта че някой си е позволил да вкара предмета "ЙОГА" като задължителен в матурата.
  -----------------------------------------------------------------
  Олеле майкоооооооооооооооооооооооооооооооууууууууууууууу...
  Калпав матрял- калпава държава......

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 68. 69 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 425 Неутрално
 69. 70 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3006 Неутрално

  Аз адмирирам това обръщение.
  Най-малкото заради самото му обявяване, както и за обхвата, който то заявява и показва на българите.

 70. 71 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4183 Любопитно

  МОЧА имени Ленина

  Крив на линията права,
  Деполитизиран клир

  Чужд е на на борбъ свещена
  Да владеем всичкий мир.

  Вместо да културно физ
  Спорт спортува и гатов

  Опиума за народа...
  Религьозни суетни

  Да пребори и надви,
  С Йогите се подзаяде??

  Ревизионист си ти!!

  пп
  Смело Махатмата Ганди
  бореше империализма

  и пребори го - Британския,
  но пощади комунизъма.

  Поучете се... щадете,
  или ядове ще наберете.

 71. 72 Профил на attitude
  attitude
  Рейтинг: 583 Неутрално

  NeseИ откога не се месят в политиката???? Споменаването на Симеон 2 в молитвите какво беше? А произвеждането на мутра в архонт ? Или ръкополагането на ББ за премиер още преди изборите от Галактион??? Какво виждат в огледалото синодалните старци като се погледнат ? По скалата от 1 до 10 , всеки от тях е минал на бегом поне по 7-8 гряха , а седнали мен да учат на морал.
  Твърдо съм против въвеждане на вероучение в училище. Поколението и без това е лабаво, само това им трябва - учител по извъртане, коренопреклонение пред властниците и затъпяващи стигми.
  Къде са им приютите и кухните за бедни ? Къде са им болниците за сиромаси ? А?

 72. 73 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 812 Неутрално

  Като ги слуша човек може да помисли, че образователното министерство е решило от следващата година да се изучава само един предмет - йога.

 73. 74 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1158 Неутрално

  Защо в България всички, в това число и църквата, заемаме позиция и изразяваме мнение, когато е станало твърде късно?

 74. 75 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  "... ще застанем пред Него и ще отговаряме за това, което сме могли да направим, но не сме направили за спасението на Неговия православен български народ."

  Явно и според БПЦ Господ е българин.

  Много ме съмнява, че за Бог имат значение държавните граници или това кой от кой точно народ е.

  TAKE THE RED PILL!
 75. 76 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 681 Неутрално

  [quote#63:"М.Георгиева"]Егати мерзавците. Кои сте вие да се самопровъзгласявате за мои ментори, примери, пастири, водачи, благодетели, учители и пр.
  ВИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ НИКАКЪВ ИНТЕРЕС ЗА МЕН.
  Проблемът е в това, че ми се натрапвате - безогледно, арогантно, безцеремонно.
  "Не щъ". Искам да ме оставите на мира.
  Вие започнахте войната. Така да бъде!
  Отивайте в миналото при динозаврите. [/quote]
  Отказът да се изучава Православието в училище ще доведе децата до състоянието на колежката с цитирания текст.
  Помислете и не се гнвете. Всички сме грешни, дори и духовните църковни лица. Въпросът е в това, да се стараем да грешим все по-малко и да се покаем за стореното.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 76. 77 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 902 Неутрално

  До коментар [#67] от "Кремена":
  Става дума за текстове и насочващи въпроси,
  ----------------------------------------
  Ама, ****** , днес искате да забраните да се четат текстове за йога, утре за бодибилдинг, стречинг, даоизъм, фън-шуй, вуду, кунг-фу, Хитлер, Сталин, Ленин.... Ами аре забранете да четем въобще.....
  Я си.........

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 77. 78 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 897 Весело

  До коментар [#67] от "Кремена":

  Става дума за текст от теста по БЕЛ, с който се оценява разбиране при четене. Ако текстът беше за някое диво племе, практикуващо канибализъм, БПЦ вероятно щяха да обявят, че в програмата е влязло задължително обучение в канибализъм.

  Доброто е заразно
 78. 79 Профил на alderweireld
  alderweireld
  Рейтинг: 1316 Весело
 79. 80 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4183 Неутрално

  Да... Вероятно,

  но обикновено човек се ражда и през целия си житейски път е най-вече Индивидуално същество, с Индивидуално съзнание, разум, вяра и т.н.

  С Индивидуални отговорности и права, права и отговорности.

  Така е и в Християнската философия.

  Така е разпознато прието и от римските императори Галерий Сердикийски и Константин Велики,
  с които започва официалната Християнска цивилизация.

  Впоследствие световна.

  СЛАВА БОГУ.

  www.sluntse.com
  Вечните книги
  Християнска етика

  The Timetables of History, by Bernard Grun

  До коментар [#65] от "Костовист":

  Христовата вяра е единствената истинска вяра- в посланията които ни даде Иисус Христос откриваме всички човешки добродетели.

 80. 81 Профил на Костовист
  Костовист
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Кремена-поклон ! Бог да те богослови .амин.

 81. 82 Профил на Костовист
  Костовист
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Християнстото се базира на 10-Божии Заповеди, плюс покаянието,като морална осъдителна присъда над Греха. Покаяли се човек осъжда Греша, и започва лична борба със сатаната и греха да не повтаря своята грешка.амин. ...

 82. 83 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3823 Неутрално

  Още едни които ще ни спасяват, спасители много а спасение няма! Типично е за общества намиращи се в криза, веднага изникват професионални спасители и патриоти. И още нещо което прочетох преди няколко години
  " ...ако искахме друга църква отдавна щяхме да я имаме...".

  klimentm
 83. 84 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3006 Неутрално

  До коментар [#37] от "BG Reality":
  Не бъркайте реакцията на Световният ден на йогата с настоящото.
  Съвпадък, макар и знаков ... Може би е търсен и умишлено ...

  Ако прочетете цялото обръщение ще видите, че в случая йогата е само повод.

  Въобще цялото обръщение, изречение по изречение, може да е повод за дискусии, при това доста разгорещени. Защото обхваща кардинални проблеми, обаждащи се и дъвкани ту оттук, ту оттам ... Сега и Църквата дава заявка, че се включва.
  Как и доколко - ще видим.
  За мен важното е друго - че процесът на поставяне на кардиналните въпроси и търсенето на отговори за бъдещето набира явно скорост. И мащаб ...

 84. 85 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  До коментар [#76] от "Кремена":

  Какво обесняваш на М. Георгиева, забравила ли си, как интелигентността й е съизмерима с тази на амебата. Зла, никога не отговаря на това, което поставиш като въпрос, заплашва с още по -тъпите /дори и от нея/добермани, неграмотна /не членува правилно подлога/, няма ясно формирана мисъл, която да изрази - абе витрина на душата на атеиста

 85. 86 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Гневно

  До коментар [#27] от "Додо":
  [quote#27:"Додо"]Колко ли са хората, които са прочели текста по-горе от начало до край? [/quote]
  Няма защо да чета фарисейщините на офицери от ДС, окопали се в БПЦ!
  Патриархът най-напред да очисти Светия синод от тези ченгета и след това да спасява душата ми!

  The best way out is always through Robert Frost
 86. 87 Профил на stierlitz
  stierlitz
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Доста закъсняла реакция! Православната църква с настоящия начин за водене на службите и държавата разрешавайки регистрацията на всевъзможни протестантски деноминации, най-активни от които са петдесятниците, допуснаха всичко това да се случи.

 87. 88 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Винаги съм си мислела, че наркотиците, алкохола и други работи ще ме вкарат в ада, но сега се оказа, че сутрешната ми гимнастика ще ми подлее вода...какъв живот!

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 88. 89 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3006 Весело

  До коментар [#74] от "Лео":
  Защо в България всички, в това число и църквата, заемаме позиция и изразяваме мнение, когато е станало твърде късно?
  ----------------------
  Карма!

 89. 90 Профил на Rozalina
  Rozalina
  Рейтинг: 531 Неутрално

  [quote#76:"Кремена"]Помислете и не се гнвете. Всички сме грешни, дори и духовните църковни лица. Въпросът е в това, да се стараем да грешим все по-малко и да се покаем за стореното. [/quote]
  Нали не вярваш, че като пишеш смирено ще си купиш индулгенция?

  Socialism is the philosophy of failure, the creed of ignorance and the gospel of envy.
 90. 91 Профил на Костовист
  Костовист
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Уважаеми сънародници- приемете Иисус Христос за свой Спасител за вечния живот при Бога.амин....Господня молитва

  (Евангелие от Матея 6: 9-13, Лука 11: 2-4)
  И когато Той беше на едно място и се молеше,
  след като свърши молитвата, един от неговите ученици Mу рече:
  Господи, нaучи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си.
  А Той им рече: Когато се молите, казвайте:

  Отче наш, Който си на небесата!
  Да се свети Твоето име,
  да дойде Твоето Царство,
  да бъде Твоята воля,
  както на небето, тъй и на земята;
  насъщния ни хляб дай ни днес,
  и прости нам дълговете ни,
  както и ние прощаваме на нашите длъжници,
  и не въведи нас в изкушение,
  но избави ни от лукавия;
  защото Твое е царството,
  и силата, и славата вовеки.
  Амин.

 91. 92 Профил на Gai-jin
  Gai-jin
  Рейтинг: 515 Неутрално

  С какво ще спасявате душите? С ролекси, със свръхскъпи ремонти на епископските апартаменти, с купуване на лускозни автомобили, с размяна на апетитни имоти?
  БПЦ е в пълна разруха и напълно е изгубила ролята си и функциите си на духовна опора на страдащите и нуждаещите се.
  Целият Синод трябва да се смени, да дойдат нови, почтени хора, които да върнат вярата на народа и да измият срама от 70 години служене на комунизма, на властимащите и на мамона.

 92. 93 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 531 Неутрално

  "Господ Иисус Христос ни е дал правилното, етично и нравствено учение. Но ни е дал и свободна воля. С тази свободна воля ние можем да изберем Него или да се отвърнем от Него."
  По свой избор вие се отвърнахте от Него и служихте на Сатаната.
  Няма ли поне прошка да поискате?

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 93. 94 Профил на stierlitz
  stierlitz
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#88] от "Rozalina":

  https://www.youtube.com/watch?v=54CGL9uSOJ0&feature=youtu.be
  В този клип от 26 до 29 мин. включително, е научно обяснено защо православната църква е против йогата.

 94. 95 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Добро начинание.
  Публичен екзорсизъм, в прайм-тайма по ефирните телевизии! Родните продуценти на реалити шоута ще го лапнат като топъл хляб!

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 95. 96 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 681 Неутрално

  [quote#90:"Rozalina"]”
  Нали не вярваш, че като пишеш смирено ще си купиш индулгенция?[/quote]
  Хаха...жива и здрава и Бог да е с теб! И всички вас. Трябва да бачкам, приятна и плодотворна дискусия!

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 96. 97 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1333 Весело

  [quote#91:"Костовист"]Уважаеми сънародници- приемете Иисус Христос за свой Спасител [/quote]

  Иначе К'ВО?

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 97. 98 Профил на stg
  stg
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  каква църква ?

  "Ceterum censeo ГЕРБ esse delendam"
 98. 99 Профил на mangiafuoco
  mangiafuoco
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Те да спасят своите души во главе с Пятриархът, на доносници на ДС!

 99. 100 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 950 Неутрално

  ...включително между редовете, се пропагандират еретически и езически учения.
  ========
  Поповете са рядко неприятни в този момент. ЕРЕС, дами и господа, В XXI век. Няма да допусна някакъв некъпан, мазе, брадат михлюз, да разказва простотиите, извиращи от книгата, която трябва да бъде продавана в опаковка 18+. Точно така, става дума за този пасквил, наречен библия, който е пълен с кръвосмешение, убийства и безразборен секс.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK