Плевнелиев: Референдумът е толкова важен за бъдещето ни, колкото и съдебната реформа (пълен текст)

Плевнелиев: Референдумът е толкова важен за бъдещето ни, колкото и съдебната реформа (пълен текст)

© Юлия ЛазароваРеферендумът по трите изборни въпроса – част от депутатите да се избират мажоритарно, за задължителното и електронното гласуване, е точно толкова важен за бъдещето на България, колкото и съдебната реформа. Това заяви президентът Росен Плевнелиев в обръщение към 43-ото Народно събрание по време на обсъждането на искането му да се насрочи национално допитване по трите въпроса заедно с местния вот на 25 септември.


Вярвам, че дебатите, които предстоят и решението на парламента са от ключово решение за развитието на демокрацията, посочи той.


Според държавния глава първопричината за почти всеки от големите проблеми на България е в съдебната система и изборния процес – и ниското доверие на гражданите в институциите, и усещането за липса на справедливост, и корупцията, и сивата икономика, и ниските инвестиции, и ниската избирателна активност са логичен резултат.
Плевнелиев поздрави депутатите за постигнатото по-високо ниво на стабилност на държавата, за амбицията за реформи и за постигнатото съгласие за промени в Конституцията. "Ако декларираните реформи се превърнат в конкретни резултати, това ще бъде крачка напред за държавата и обществото. Първите стъпки са на лице", каза той и пожела успех в по-нататъшната дейност на парламента.


Според държавния глава пряката демокрация може да допринесе за повече стабилност в политическата система. По думите му през последните години изборите вместо да внасят доверие, лесно се превръщат в съмнение за купен корпоративен вот и все повече българи остават изключени от политическия живот. Ако не преобърнем този процес, апатията и нихилизмът ще засегнат основите на самата политическа система.


Следва пълният текст на обръщението:


В своето обръщение към народа и 43-ото Народно събрание от 27 октомври 2014 г. посочих: "Българските граждани поставиха на всички Вас, народните представители, сложна, но ясна задача – да потърсите общото, като запазите различията си. От позициите, които сега ще заеме всяка една политическа сила, ще се определи дали многообразието може да се превърне в богатство. Нека песимизмът и тежката криза отстъпят място на смислени действия, стъпка по стъпка, ден по ден."


Девет месеца по-късно искам да Ви поздравя за постигнатото по-високо ниво на стабилност в държавата, за амбицията да се проведат важни реформи и за постигнато широко политическо съгласие за промяна на Конституцията. Ако декларираните намерения за всеобхватни реформи в българското правосъдие, здравеопазване, образование, пенсионна система, енергетика, сектор "Сигурност" и други, се превърнат в конкретни резултати, това ще бъде голяма крачка напред за държавата и обществото, с дълготраен и силно позитивен ефект във вътрешен и международен план. Първите стъпки и смислени действия са налице - пожелавам успех в по-нататъшната ви отговорна дейност.


Уважаеми народни представители,


Първопричината за почти всеки от големите проблеми на България е в съдебната система и изборния процес. И ниското доверие на гражданите, и усещането за липса на справедливост, и незадоволителният растеж на икономиката и доходите, и недостатъчният размер на инвестициите, и корупцията, и сивата икономика, и ниската избирателна активност, са логичен резултат от неефективна система на правораздаване и неустойчив изборен процес. Именно затова силно подкрепям провеждането на дълбока и всеобхватна съдебна реформа и на национален референдум по изборни права на гражданите. Постигането на решителен и устойчив напредък в българското правораздаване и изборен процес може да стане само с волята и подкрепата на народа. Затова инициирах повторно този референдум. Той е точно толкова важен за бъдещето на България, колкото и съдебната реформа.


Възползвам се от възможността, която Конституцията ми дава да се обърна към Вас, защото вярвам, че дебатите, които предстои да проведете, и решението, което ще гласувате днес, са от ключово значение за развитието на демокрацията и политическата система в страната.


Сезирах 43-ото Народно събрание с искане да се произнесе за провеждане на референдум по три въпроса, които отдавна са в центъра на общественото внимание, но така и не получават този отговор, който да внесе стабилност в избирателната система и процеса на формиране на институциите.Уверен съм, че можем да подобрим многократно работата на публичната власт, като й осигурим по-високо ниво на обществена легитимност.


Всеки политик излиза на политическата сцена с ясен ангажимент да се съобразява с волята на суверена, да намери още по-ефективни начини за засилване на гражданското участие при формиране на политическите решения. Всеки един от нас под една или друга форма го е обещавал на своите избиратели, а всички заедно го дължим на народа. Дължим му доверие, защото гражданското общество не веднъж ни показа своята мъдрост и привързаност към ценностите на демокрацията. Нямаме нито причина, нито право да откажем на суверена възможността да се произнесе по въпроса как да излъчи своите представители. Именно тези, които веднага след избора си ще се закълнат във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. Пряката демокрация може да допринесе за повече стабилност и доверие в политическата система, когато референдумите се инициират честно, с истинско желание да чуем суверена по въпроси от общонационално значение, но не с популистки подбуди.


Уважаеми народни представители,


Всички ние сме свидетели, че през последните години изборите в България вместо да внасят стабилност, много лесно се превръщат в нов фактор на недоверие, на постоянни съмнения, на безкрайни обвинения в манипулации, търговия с гласове, купен вот, корпоративен вот. Все по-малко наши сънародници се възползват от правото си на глас, все повече българи остават изключени от политическия живот на страната. От това страда държавата и нейните институции. Ако не преобърнем този процес, апатията и нихилизмът ще засегнат основите на самата политическа система. Решението е в провеждането на референдум по изборни права на гражданите. Вотът на българските граждани ще ни покаже кои са основните принципи, при спазването на които народът да излъчи своите представители. Ще се внесе необходимата стабилност в изборния процес, а в дългосрочен план качествено ще се подобри българската политическа система.


Първият въпрос, който предлагам да зададем на гражданите, е: Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Многократно сме дебатирали по тази тема, много различни тези чух и през последната година. Това, което изглежда безспорно, е, че българските граждани предпочитат, наред с партийните листи, да имат възможност да гласуват и за личности. Уверен съм, че ако засилим мажоритарното гласуване, ще заздравим връзката избирател – народен представител и ще дадем възможност в българския политически живот да участват в по-голяма степен тези наши сънародници, които с живота и постиженията си са спечелили обществено доверие. Не бива да противопоставяме мажоритарния на пропорционалния елемент в избирателната система. Уверен съм, че при правилна организация и принципен подход ние сме в състояние да се възползваме от най-доброто и от двете системи.


Заставам категорично зад многопартийната политическа система, която е едно от най-ценните постижения на нашия преход и в никакъв случай не бива да бъде отричана. Изрично подчертавам основополагащата роля на партиите в парламентарната демокрация като носител и представител на народната воля. Същевременно чрез въвеждане на смесена избирателна система, при която част от депутатите се избират мажоритарно, а останалите се избират с партийни листи, ще запазим партийното многообразие, но ще гласуваме и за личности.


Внимателно изслушах всички критики и предложения, които бяха отправени по отношение на начина на формулиране на въпроса, а по време на политическите консултации с всяка от парламентарно представените политически сили, декларирах своята готовност да доразвием или да конкретизираме съответно заедно този въпрос. Няма едно общо мнение по отношение на това каква част от народните представители да се избират мажоритарно. Не е и редно президентът да постави цифрово изражение на мажоритарността. Това би било в противоречие с основната идея - да се допитаме до гражданите, а след това с общи усилия да стигнем до най-доброто решение. Нека проверим волята за мажоритарния избор на суверена по принцип. Това ще е най-правилният ориентир впоследствие при законодателните решения. 43-ото Народно събрание вече на няколко пъти показа, че може да трансформира партийното многообразие в консенсусни решения и съм уверен, че всички Вие в режим на диалог ще успеете да превърнете народната воля в ясно и приемливо за всички законодателно решение. Днес обаче е важно да вземете решение, което да позволи самото провеждане на допитването. Призовавам всеки, който заявява, че е привърженик на мажоритарния елемент в гласуването, да не търси лесно оправдание в цифрите и процентите, а да подкрепи по принцип идеята за референдум по тази тема.


Друг голям проблем, който се надявам да преодолеем с общи усилия, е засилващата се тенденция на социално-политическо изключване. Все повече се увеличава партията на негласуващите, а държавните органи представляват на практика все по-малко граждани. От това страда не просто тяхната легитимност, но и качеството на работата им, а от там и цялостното развитие на държавата. Без съмнение отчуждението и апатията намират своето обяснение във всички поети и неизпълнени ангажименти, в бързо забравените обещания, както и в многото пропуснати възможности и отложени реформи. Въпреки това, сякаш дойде подходящото време да се опитаме по нов начин да преодолеем този проблем.


Задължителното гласуване е познато в демократичния свят и е лекарство, което може да помогне на млада демокрация като нашата. Колкото повече наши сънародници участват в изборите, толкова по-легитимен ще е изборът, а институциите - по-стабилни и представителни. През изминалата година чух много гласове "за" и "против" въвеждането на задължително гласуване, а диалогът докъде се простира границата между права и задължения изглежда безкраен. Нека се знаят всички аргументи – този спор е добър, той има място в нашия граждански диалог. Нека суверенът да чуе и да направи своя информиран и съзнателен избор.


Каквото и да е решението на народа, то е по-силно от нашето лично мнение, от партийните ни интереси, от желанието ни да "ударим" политическия си противник. Колкото и уверени да сме в тезите си, зад които заставаме, правилата на демократичната, правова държава изискват от нас да изпълним волята на този, на когото служим.


Нека всеки се възползва от възможностите, които кампанията ни дава и да убеди все повече български граждани в правотата на аргументите си. Но нека никога не забравяме, че тезата изобщо да не попитаме, защото една малка група хора са уверени в своята правота, няма място в една узряла демокрация. Не мога да приема и подобна позиция. По тази причина аз няма да използвам сега тази висока трибуна, за да соча аргументи "за" или "против", а ще ви призова днес чрез гласуването, което ви предстои, да си осигурим най-честния, най-обективния арбитър в този спор - българския народ.


Държавата трябва да осигури възможност на всеки български гражданин да упражни правото си на вот. Това включва и тези наши сънародници, които са зад граница. Ние всички сме им длъжници. Съвременният глобализиран свят, отворените граници, членството на България в ЕС отдавна трябваше да ни накарат да преосмислим своето възрожденско схващане за емигранта, като човек, който е тръгнал да търси своето развитие другаде. В съвременния свят всеки човек има възможността да учи и да работи, както в Родината си, така и по света. Съвременните технологии позволяват всеки българин да бъде част от обществено-политическия живот в страната, независимо къде се намира. Да "внася" най-ценната валута - придобития си опит, осъзнатата гражданска позиция и да може да го направи отвсякъде.


Днес живеем в ерата на информационните технологии, а разстоянията губят традиционното си значение. Наша е отговорността да осигурим възможност на всеки българин да покаже своята загриженост за Родината. Защото те ни виждат, те са с нас, макар и не физически, говорят си с нас – ежедневно от всяка точка на света чрез глобалните мрежи и комуникационни устройства. Това отдавна не е екзотичен лукс, а ежедневие за милиони българи.


Много са ползите от дистанционното гласуване по електронен път, но най-важно е, че това ще бъде крачка в посоката, в която се развива човечеството. Ние вече ползваме ежедневно възможностите, които ни предоставят съвременните технологии. Електронното гласуване е бъдещето, то със сигурност ще се случи. Въпросът е не дали, а кога. Уверен съм, че българските гласоподаватели ще могат да гласуват електронно в близко бъдеще - нека го направим навреме. Така над милион и половина български граждани по света ще могат да дадат своя принос за бъдещето на Родината. Не съм съгласен милиони българи да бъдат изключени от обществено-политическия живот само защото са намерили реализация в чужбина. Сънародниците ни зад граница не са безразлични към случващото се в Родината. Те имат отношение и мнение, като очакват да могат да упражняват конституционното си право на участие в избори и референдуми от всяка точка на света.


Уважаеми народни представители,


Нашите сънародници искат да бъдат активни участници в процесите на взимане на решения в държавата, като се произнесат по съществени въпроси за това как функционира българската демокрация и изборният процес. Народът се отнася критично към състоянието, в което се намира българската политическа система, като посочва несъвършенствата на демократичния ред. Голямо е общественото очакване да направим повече за преодоляване на недостатъците и пропуските на прехода.


През последните години сме свидетели на опасен процес на делегитимация на институции, на партии и, за съжаление, на политическата система като цяло. Част от причините се коренят именно в загубената вяра, че всеки гражданин е важен, че всеки може с гласа си да промени държавата и че демокрацията предоставя възможност на гражданина да участва пряко във вземането на решения. Няма по-силен инструмент, с който да повишим доверието на гражданите, от референдума!


Използването на пряката демокрация е доказателство, че политиците служат на народа. Уверен съм, че ако засилим ролята на референдумите в нашия политически живот ще спечелят всички – и партиите, и гражданите, и институциите. Вярвам, че при добра регламентация и организация този най-мощен инструмент на пряката демокрация може да направи политическата среда в страната далеч по-устойчива и стабилна.


Вече предложих националният референдум да се проведе заедно с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 година. Едновременното провеждане на местни избори и референдум ще даде възможност да чуем хората с възможно най-малко допълнително натоварване на бюджета. Практиката на много прогресивни общества показва, че съчетаването на двата вида гласуване позволява на пряката и представителната демокрация да си взаимодействат, като подсилят демократичните устои на държавата.


Уверен съм, че с дебатите и гласуването си днес Вие ще покажете на обществото, че 43-ото Народно събрание е оставило в историята острото и безпринципно противопоставяне. Многообразието на политическото представителство е най-добрата среда, в която да потърсим правилните решения. Те ще бъдат най-устойчиви, ако са съобразени с волята на суверена.


Нека днес покажем, че вярваме в суверена, за да може утре да направим това доверие взаимно.

Ключови думи към статията:

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dvemnv
  dvemnv
  Рейтинг: 217 Неутрално
 2. 2 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  Може ли суматохата, разиграваща се на сцената, да повлияе по какъвто и да било начин на реалната власт на кукловодите от задкулисието?

  Реторичен въпрос.

  Нали те са тези, които я създават.

  TAKE THE RED PILL!
 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1610 Неутрално

  Плевнелиев се оказа Президент на място!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 545 Неутрално

  До коментар [#3] от "lz2":

  сори, ама задължителното гласуване е пълна тъпотия.

 5. 5 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Роската не се уморява да повтаря клишета без грам мислене.

  Референдумите са връх на популизма. Отдавна не става дума за манипулиране на резултатите, но общественото мнение се манипулира толкова лесно. Освен това мнозинството от хората не са компетентни да решават такива специални въпроси.

  Например за мажоритарния избор звучи привлекателно, но точно такива избори най-лесно се купуват. Колкото повече мажоритарни избори, толкова повече Ковачки и Бареков в следващите парламенти. Всяка мутра ще може да се пробута, стига да има кинти.

 6. 6 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 830 Неутрално

  Законът така е написан, че нито един референдум да не бъде успешен. Но дори и да мине, след това депутатите така ще го окепазят, че свят ще ни се завие...

 7. 7 Профил на bilbotorbins
  bilbotorbins
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Хайде някой да му обясни на господина от снимката, че референдума е обречен, поради изискването в него да участват повече хора отколкото са участвали на последните парламентарни избори. Това се знае отлично от парламентарните сили, но явно съвпада с техните интереси и те не правят нищо за да го променят.
  Семпъл популист.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Колаборационист
  Колаборационист
  Рейтинг: 890 Любопитно

  Страх ги е дупетатите, ще има висока активност и нищо не е сигурно ...чугунените ще отидат в ряката ... атаката и тя ...бюрека пак ще плаче по телевизора ...време е за затвор ...

  Всички ТРЯБВА неумолимо да наказваме невежеството на администрацията и духовенството !
 11. 11 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#2:"Beyond"]Може ли суматохата, разиграваща се на сцената, да повлияе по какъвто и да било начин на реалната власт на кукловодите от задкулисието?

  Реторичен въпрос.

  Нали те са тези, които я създават.[/quote]

  Това ще го покаже времето, но ако гражданите не се възползват от възможността пряко и законно да оказват влияние на властовите решения(чрез референдум), няма смисъл да претендират за нищо. Да си избират цар и феодали и да си носят цървулите.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 12. 12 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 830 Весело

  [quote#5:"12345"]Например за мажоритарния избор звучи привлекателно, но точно такива избори най-лесно се купуват[/quote]
  Ако беше така, отдавна щеше да има мажоритарни избори. Братята Галеви пробваха в Дупница и не успяха.
  Далеч по-лесно е да си платиш на партийния шеф, за да те вкара в пропорционалната листа, отколкото да обикаляш като мажоритарен кандидат села, паланки и квартали. Така както е било до 45-та година...

 13. 13 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Абсолютно съм съгласна с казаното от Президент Плевнелиев,подкрепям неговите доводи.Мисля също,че българските граждани,живеещи зад граница имат неотменно право да гласуват,защото в противен случай се нарушават неговите права.
  НС трябва да вземе отговорно решение днес,а не да проявява партийни или котерийни интереси.Българският народ заслужава това!

  Tony
 14. 14 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#8] от "oporna_to4ka":
  Ами така е.
  Какъвто е ментора /според крилатаат Му фраза/ - такъв е посочения от него избранник

 15. 15 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 858 Неутрално

  малки са шансовете на съдебната реформа ,никакви са обаче на този абсурден референдум

 16. 16 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Много активен днес,истински комсомолец!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 17. 17 Профил на Teaser
  Teaser
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Има много истина в казаното от Президента! Но дали има воля сред политиците? Съмнявам се!

 18. 18 Профил на Форд Префект
  Форд Префект
  Рейтинг: 487 Неутрално

  [quote#11:"carwindwrclir"]Това ще го покаже времето, но ако гражданите не се възползват от възможността пряко и законно да оказват влияние на властовите решения(чрез референдум), няма смисъл да претендират за нищо. Да си избират цар и феодали и да си носят цървулите. [/quote]

  Предполагам, че няма да се възползват. Няма критична маса от хора, които да осъзнават необходимостта от радикални промени в изборното законодателство и съдебната система. Фактът, че не излязохме масово да подкрепим Христо Иванов и конституционните промени, е много показателен. А без натиск от улицата вероятността нещо да се промени в положителна посока е много малка. Затова ми се струва, че сценарият "цар - феодали - цървули" е много вероятен.

 19. 19 Профил на НеНаСтраха Решетников Вирусов
  НеНаСтраха Решетников Вирусов
  Рейтинг: 2088 Весело

  До коментар [#0] от "дневник":
  Малко уроци по Българска граматика:

  "Уверен съм, че можем да подобрим многократно работата на публичната власт, като й осигурим по-високо ниво на обществена легитимност."

  И с ударение (главна: Ѝ, малка ѝ) е знак от кирилицата. Този знак не е самостоятелна буква и не е вписана нито в българската, нито в друга азбука, а представлява просто буквата и с („тежко“) ударение върху нея. Ѝ е също така и дума (местоимение) в българския език.
  Думата „ѝ“ в българския език означава:

  кратка форма на притежателното местоимение в женски род единствено число (неин) и
  лично местоимение за 3 л. ед. ч. в дат. падеж (приблизително: на нея, остаряло: ней).
  Пример: Роклята ѝ бе нова. или Дадоха ѝ много бонбони.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 20. 20 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2173 Неутрално

  От думите на всички защитници на референдума включително и на президента Плевнелиев струи увереност, че огромното мнозинство ще отговори на въпросите с "Да".
  Наистина не разбирам от къде идва тази увереност.
  Може би защото лично аз и на трите въпроса ще отговоря с "Не".

 21. 21 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 314 Неутрално

  Преди малко Л. Местан( може да е всякакъв и да не приемам ДПС, като политическа практика на етническа капсулация и авторитарност) направи едно много компетентно, аргументирано, убедително и политически коректно изказване в Народното събрание, в което показа многото недостатъци, опасни последици за демократичността на представителството и парадокси в предложението на президента Плевналиев. Без да го унизява, което заслужаваше с цялата несъстоятелност и инфантилност на поне първите два въпроса на лансирания референдум!

 22. 22 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1763 Неутрално

  До коментар [#20] от "Един препатил":

  По-големият проблем е - защо това се прави с референдум? Показва пълня юридическа неграмотност, или нещо друго, прикрито зад нея.
  Този референдум е напълно излишен.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 23. 23 Профил на nxo44693674
  nxo44693674
  Рейтинг: 374 Весело

  Колко е жалък, горкият. Е, по-добре е от Гоце, но е толкова нелеп, обвързан и плах, че направо плахо плъхче.

 24. 24 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 435 Неутрално

  До коментар [#1] от "dvemnv":

  да, да, и да!

  www.soundcloud.com/x2805
 25. 25 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 435 Неутрално

  До коментар [#19] от "zuk_trombon":

  алт+1117 - но не със всеки шрифт става - затова те не го правят!
  Тролетарията много слабо представен под статията: Чак се чудя....

  www.soundcloud.com/x2805
 26. 26 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 419 Неутрално

  пикая му на референдума. Защо ни правят на балъци, че от нас нещо зависи?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7145 Неутрално

  Но не това,което се подготвя.Докато я има България ,да ни управляват ГЕРБ и ДПС.Като гледам Местан с какъв самодоволен вид ни убеждава какъв демократ е и какво велико управление ни чака,тръпки ме побиват.

 28. 28 Профил на g1barko
  g1barko
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#3] от "lz2":

  Аз знам и къде му е мястото,но не искам да дразня зоомилосърдните.

 29. 29 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 435 Неутрално

  До коментар [#28] от "g1barko":

  Е поне не ходи на лов за архари като Гоце Трипера! И си говори чужди езици и го канят на запад! А при гоце - на източния фронт нищо ново!!!

  www.soundcloud.com/x2805
 30. 30 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1337 Неутрално

  [quote#4:"ungeheuer"]сори, ама задължителното гласуване е пълна тъпотия. [/quote]
  Добре, щом така смяташ, на референдума отговори на съответния въпрос с Не. Нали за това те питат.

 31. 31 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1337 Неутрално

  [quote#5:"12345"]Например за мажоритарния избор звучи привлекателно, но точно такива избори най-лесно се купуват. [/quote]
  Купуването на гласове е точно еднакво лесно за мажоритарни и пропорционални избори. Да не мислиш, че циганите и останалите безмозъчни дебили които гласуват за ДПС правят разлика между мажоритарни и пропорционални ?? Могат да се задавят при опит да произнесат която и да е от двете думи.
  Най-важната и необходима реформа на избирателните закони е въвеждането на образователен ценз за гласуване. Това ще елиминира електоралния добитък, чрез който престъпния конгломерат ДПС стои във властта. Ще е силно положително и за самия добитък, защото ще му даде шанс.

 32. 32 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 314 Весело

  Пълно фиаско на Плевналиев и компания!
  НС каза "НЕ" на безумните му напъни за промяна на изборната система! Ако мога да цитирам Любо Пенев " Да духа супата! "

 33. 33 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#32:"glaxo"]Пълно фиаско на Плевналиев и компания!
  НС каза "НЕ" на безумните му напъни за промяна на изборната система! [/quote]
  Рядко тъп коментар....
  1 Това е фиаско на Парламента
  2 Нас ни управляват депутати а не народни представители
  3 Въобще не е смешно...
  4 Депутатите трябва наистина да са твърде глупави ако не разбраха , че дистанционното гласуване е най опасния въпрос за тях.Защото дистанционно ще гласуват не кадъните с шалвари и издуханите пенсионери , а младите и интелигентните....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK