Ще предотвратява ли полицията престъпления, или ще ги предизвиква?

Дело за подкуп срещу бифшия военен министър Николай Цонев, Тенчо Попов, Петър Сантиров. Показване на СРС в съдебната зала. По случая основен свидетел на обвинението беше бившият шеф на Столичната следствена служба Петьо Петров, станал известен с прякора си с Еврото. В началото на годината Върховният касационен съд окончателно оправда Цонев и останалите и отбеляза, че поведението на Петров е било типична провокация към подкуп.

© Красимир Юскеселиев

Дело за подкуп срещу бифшия военен министър Николай Цонев, Тенчо Попов, Петър Сантиров. Показване на СРС в съдебната зала. По случая основен свидетел на обвинението беше бившият шеф на Столичната следствена служба Петьо Петров, станал известен с прякора си с Еврото. В началото на годината Върховният касационен съд окончателно оправда Цонев и останалите и отбеляза, че поведението на Петров е било типична провокация към подкуп."Дневник" публикува статията от сайта "Съдебни репортажи" на адвокат Емилия Недева, която анализира внесените миналата седмица от четирима депутати от Реформаторския блок предложения за промени в Наказателния кодекс за узаконяване на провокацията към подкуп.


Стана модно напоследък да се задава въпросът кой пише законопроектите. Никой няма илюзията, че ги пишат подписалите ги вносители, макар често нелепо формулираните текстове да доказват, че техни автори са лица, които не познават нито закона, който изменят, нито принципите на законодателния процес. 


В този абсурден порядък на нормотворчество се раждат идеи прокурорът или финансовият министър да спират сделки, а блудството с проституиращо непълнолетно лице да се наказва по-строго, отколкото блудството с такова, което не проституира. 
Брилянтен пример за необмислено и писано на коляно законотворчество е най-новият законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.


Той съдържа три групи норми, от чиято формулировка крещи лексикална и юридическа немощ. 


Тъй като няма правно издание, поддържащо сатирична рубрика, в този текст ще се въздържа да анализирам въведените легални понятия за "публичен" и "непубличен" разговор и комуникация. Обръщам внимание единствено на това, че в новопредлагания чл.282б от НК, който забранява на лица от изпълнителната власт да контактуват непублично с магистрати и членове на независими регулаторни органи, не са ясни нито субектите, които ще носят наказателна отговорност, нито за какво ще носят тази отговорност. Ясно е само, че темата и целта на комуникацията са без значение и наказателната отговорност се прилага без изключения. 


По този начин се инкриминират личните отношения между изброените субекти, с което се извършва грубо вмешателство в правото им на личен живот. Всички тези лица могат да пият кафе заедно, да се ухажват или да говорят по телефона помежду си, само ако предварително са си осигурили присъствието на не по-малко от трима души.


Участието на поне трима "свидетели" на комуникацията, я превръща от непублична в публична и осуетява надвисналата опасност от осъждане на затвор за срок от две до пет години и задължителна наред с него глоба от десет до петдесет хиляди лева. Както се казва в подобни случаи – останалото е мълчание. Отвъд мълчанието остава неяснотата дали евентуалните трима души, които "декриминализират" комуникацията чрез преобразуването й в "публична", могат да бъдат постоянно действащи дежурни свидетели, както и евентуалната опасност тримата да станат част от трайна корупционна схема за прикриване на нерегламентирани контакти. 


Сериозни възражения буди желанието на вносителите на законопроекта да декриминализират провокацията към подкуп, чрез въвеждането на изменение в чл.307 от НК. Според предложения текст,


лицата, които са провокирани към подкуп и са се поддали на тази провокация, ще получат символично в намалението си наказание "лишаване от свобода" и не особено занижени глоба и конфискация, а провокаторът няма изобщо да бъде наказван.


Тук очевидно въпросът кой е написал проекта, трябва да се замени с по-значимия въпрос – кого ползва той. Дали изменението се прави в името на правосъдието и справедливостта или би довело до определени преимущества на лица и институции? 


Каквито и да са благовидните цели, изложени в мотивите, те не могат да прикрият един лош по съществото си резултат – това, че проектът узаконява полицейския и прокурорски произвол чрез оневиняването на лица, които системно използват провокацията към подкуп като средство за изобличаване и разследване.


Пред съдилищата в страната са "висящи" редица шумни дела, образувани в един период от време, изработени по идентична матрица, с разлика само в неблагозвучните имена на организираните престъпни групи.


Обвиненията по много от тях се провалят в съда, но в хода на съдебното дирене стават ясни


методи на провокация и подбуждане към престъпления, извършени от служители под прикритие или анонимни, но неслучайни свидетели, които са действали "по възлагане" и със съдействие на разследващите.


При обективни прокуратура и следствие би трябвало незабавно да се повдигнат обвинения за подобни провокации след постановяване на присъда, без значение дали тя е оправдателна или осъдителна. Достатъчно е да се изясни, че извършителят на деянието е бил провокиран да го стори. Тези обвинения обаче, би трябвало да бъдат предявени на служители от различните структури на МВР, както и на лица, които без да са полицейски служители, са приближени на полицейските органи – негласни сътрудници или хора, принудени чрез натиск и други средства да участват в полицейската провокация. 


Проектът е опасен с възможността да бъдат уличени в корупция онези лица, които е удобно да бъдат уличени.


С декриминализирането на провокацията към подкуп вече няма да е нужно да се чака някое длъжностно лице да поиска или да получи подкуп. Ще бъде възможно всеки неудобен или т.нар. "поръчан", безнаказано да бъде провокиран към подкуп. Ако не ни харесва селския кмет – ще му пратим човек да остави белязани пари на бюрото му. Ако искаме да сменим директор на престижна болница, ще му изпратим дистрибутор на лекарства (или конкурент на дистрибутора, който снабдява болницата). Не че това не става и сега, както показа знаковото дело "Цонев, Сантиров и Попов", при което провокацията остана ненаказана при настоящата редакция на чл.307 от НК, предвиждаща лишаване от свобода за провокатора за срок до 3 години.


Абсолютно несъстоятелен е посоченият от вносителите на проекта мотив, че в САЩ използването на провокацията към подкуп свалило нивата на корупция.


България не е част от англосаксонската правна система. Тя е член на Европейския съюз и Съвета на Европа и е задължена да се съобразява с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Ето каква е тя относно провокацията към престъпление:


В делото "Едуардс и Луис срещу Обединеното кралство" ЕСПЧ обсъжда въпроса за провокацията към престъпление, осъществена от агент под прикритие, при което стига до извод, че "общественият интерес в борбата срещу престъпността не може да оправдае използването на доказателства, получени в резултат на провокация към престъпление от страна на агенти под прикритие". Според Съда, провокацията към престъпление в този случай представлява злоупотреба с процесуално право и това задължава решаващия национален съд да изключи получените в резултат на провокацията доказателства, за да не се накърни справедливостта на процеса.


По делото "Тейксейра де Кастро срещу Португалия" Съдът е приел, че двама полицейски служители са преминали границите на дейността си като агенти под прикритие, тъй като не просто са разследвали престъпната дейност на жалбоподателя, а са го подтикнали да извърши престъпление, за което няма данни, че би било извършено без тяхната намеса". Тази намеса и употребата й в наказателното производство, според ЕСПЧ сочи, че подсъдимият от самото начало е бил лишен от справедлив съдебен процес. 


В двете решения Съдът в Страсбург обобщава, че


подбуждането към престъпление от служители под прикритие или от лица, които действат по техни указания, прави наказателния процес срещу подбуденото лице изначално несправедлив, с което се нарушава чл. 6 (1) ЕКПЧ.


Подбуждане има тогава, когато служителите под прикритие не са се ограничили да разследват престъпната дейност по един пасивен начин, а са склонили (мотивирали) лицето да извърши престъпление, което то не би извършило без оказаното му от тях въздействие.


Аналогично е разрешението, дадено в делото "Раманаускас срещу Литва’. По него Съдът отново дефинира що е подбудителство от страна на полицията – то е налице тогава когато "служители на службите за сигурност или лица, действащи по техни указания не се ограничават до това да разследват престъпления по един по съществото си пасивен начин, а упражняват такова въздействие, че да подбудят към извършване на престъпление, което иначе не би било извършено, с цел да направят възможно установяването на престъплението, т.е. осигуряването на доказателства и повдигането на обвинение".


Решението по делото "Раманаускас" (който между другото е прокурор и е уличен от полицейски служител в приемане на подкуп), е забележително и с друг извод.


ЕСПЧ приема, че справедливият съдебен процес изисква твърденията за подбудителство (провокация), да бъдат надлежно проверени от съда и в тежест на прокуратурата е да докаже, че подбуждане няма.


Ако прокуратурата бездейства в тази насока, съдът е длъжен служебно да установи наличието или липсата на подбудителство. Това, че подсъдимият е признал за извършеното престъпление не може да заличи нито факта, че е бил подбуден, нито неговите последици.


Фундаментално е и решението по делото "Фурхт срещу Германия". Според ЕСПЧ, правото на справедливо правораздаване е от такова първостепенно значение, че то не може да се жертва по практически съображения (разрастването на организираната престъпност).


Общественият интерес не може да оправдае използването на доказателства, получени чрез подстрекателство към извършване на престъпление от страна на агенти под прикритие. Задачата на полицията е да предотврати и разследва престъплението, а не да го предизвиква.


На второ място, съдът задължително трябва да изследва дали е имало подстрекателство или устройване на клопки. Относно доводите на правителството, че Фурхт е имал нагласа да извърши престъпление, Съдът отбелязва, че относимият момент, към който трябва да се определи дали лицето обективно е имало нагласа да извърши престъпление, е времето на първия контакт с полицията. Така Съдът мотивира извода си, че при първия контакт с Фурхт, агентите изобщо не смятали, че той има нагласата да участва в престъплението и затова са го провокирали да го стори. 


Много важен аспект на решението по делото Фурхт, относим към обсъждания тук законопроект, е отговорът на въпроса дали смекчаването на наказанието може да се счита за адекватна компенсация за извършената провокация към престъпление.


Съдът отбелязва, че по конкретното дело доказателствата, получени чрез подстрекателство са основни и присъдата е била постановена въз основа на тях. За да бъде един процес справедлив, трябва да бъдат изключени всички доказателства, получени чрез подстрекателство към извършване на престъпление от страна на полицията.


Жертва на процес, в който основно доказателство се явява подстрекателството към участие в наркотрафик е станал жалбоподателят Фурхт, който е бил осъден в родината си на 5 години затвор. Макар присъдата да била по-ниска от предвиденото и да е излежал само 3 години и 3 месеца от нея, ЕСПЧ осъжда Германия за нарушено право на справедлив процес (чл. 6, ал. 1 от Конвенцията за защита на правата на човека).


"Предвид важността на тези доказателства за определяне на виновността на жалбоподателя Съдът не е убеден, че дори значителното смекчаване на наказанието е действие, което би имало същия ефект като недопускането на спорните доказателства. Следователно на жалбоподателя не е предоставена достатъчна компенсация за нарушаване на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията", се посочва в решението. 


Изводите, които нашият законодател трябва да извлече от анализа на посочената практика на ЕСПЧ са следните: 


* Доказателства, събрани чрез повокация към престъпление следва да се изключат от доказателствения материал, в противен случай процесът става несправедлив


* Ако тези доказателства се изключат, декриминализирането на провокацията няма практическа стойност в процеса, защото провокацията няма да доведе нито до ефективно разследване, нито до ефективни наказания


* Въведените с изменението на чл.307 от НК занижени наказания, не съставляват достатъчна компенсация за провокираните лица, защото задължение на правосъдието е те да бъдат осъдени при справедлив съдебен процес, а не да бъдат "бонифицирани" с по-ниски наказания, за престъпление, което не са имали намерение да извършат


А след тези изводи, остава горчивото усещане, че измененията се предлагат заради възможността да се осъществява наказателна репресия заради самата репресия, а не поради желанието да бъдат наказани корумпираните чрез законно допустимите средства на един справедлив наказателен процес.

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  "В началото на годината Върховният касационен съд окончателно оправда Цонев и останалите и отбеляза, че поведението на Петров е било типична провокация към подкуп"

  Това не попречи ВС да го освободи и да получи куп заплати при напускане.

 2. 2 Профил на raven
  raven
  Рейтинг: 810 Любопитно

  Само не разбрах, има ли закон за съдията...ако след развод остане по бели гащи и осъжда дело, на което е със същите бели гащи, че бившата му е взела панталона и всичко...това важи ли?
  Я пишете един закон за белите гащи!

 3. 3 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1827 Неутрално

  "...както показа знаковото дело "Цонев, Сантиров и Попов", при което провокацията остана ненаказана..."

  Както показа знаковото дело "Цонев, Сантиров и Попов", при което схемата за обезсилване на правосъдието остана ненаказана, провокацията трябва да бъде узаконена.

 4. 4 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2943 Весело

  Всякакви sting operations трябва да се прилагат, а не само провокация към извършване на престъпление и доказателствата трябва да важат в съда. В една страна, където цял народ чу как премиерът върти контрабанда и търговия с влияние, но магистратите обявиха материални факти за невалидни доказателства, в такава страна, Недева, сълзливите практики на европейските съдилища са смехотворни аргументи. Когато европейска страна извърши брилянтна операция като залавянето на търговеца със смърт Виктор Бут, ела да ми се обадиш.

 5. 5 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2962 Весело

  Не съм юрист, но по моето мнение на лаик в юридическите дебри, подкрепено от малко здрава логика,мисля,че проблемите със стихийното "законотворчество", заради самото законотворчество, са посочени правилно. Най-драстично ми се струва декриминализирането на провокацията за подкуп. Поради особеностите на националната шуробаджанащина не си представям,че в България една такава операция може да се проведе в този вид,в който е замислена и да даде тези резултати,заради които е замислена.

 6. 6 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 4286 Неутрално

  У нас престъпността е организирана,а народната милиция не е.Не знам дали е заради калпавите закони,некадърност или добре мплатено нежелание от страна на ръководството да върши работа.

 7. 7 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Нашата полиция бая ги предизвиква. Чок-аз тук-там за хатър на потура ги пред-Отвратяв'. Разбираш ли.

 8. 8 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1666 Неутрално

  "Авторката" много неумело брани статуквото. Интересно какво ли е я "подбудило" да напише такава статийка.

  У БГ всеки доносник, алчен, мутра, луд и т.н. е с много високи шансове да управлява държавата или нещо държавно. За тях няма нито изпити, нито психотестове, нищо което да провери що за хора са. И тия хора много обичат кинтите, срещу които нарушават общ. интереси.

  Каката може да е спокойна - управляващите нема да приемат закон срещу себе си...

 9. 9 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Ще бъде възможно всеки неудобен или т.нар. "поръчан", безнаказано да бъде провокиран към подкуп. Ако не ни харесва селския кмет – ще му пратим човек да остави белязани пари на бюрото му.
  ----------------------------------------------------------
  Корупцията си има своите адвокати.
  Вярно не са изчистени текстовете, но специално този си е на мястото.
  Адвокатката на мафията в чудо се е видяла от кой кладенец да носи вода. Включително с превеликата глупост, че ако просто ей така някое ченге дойде и ти остави едни пари на бюрото/в стаята/в джоба на палтото и си готов поръчан.....
  Много такива напъни ще видим.......
  Главните остриета ще бъдат адвокатите като трансмисия на корупцията, получателите ще си мълчат в публичното пространство, даже ще подкрепят......

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 10. 10 Профил на traveler1
  traveler1
  Рейтинг: 830 Неутрално

  Най-важното нещо при всички "реформи" в страната, е да не се промени нищо!
  А беше толкова просто, да се върне онази държавност, която сме имали преди 09.09.1944г. и всички да си седнат на дирниците и да се хванат на работа и всеки да си гледа него си и по-малко да гледа в чуждото, и всеки бандит и крадец и насилник да е там където му е мястото, па ако ще и във всяко село да има затвор, а всеки злоупотребил с власт да лежи двойно повече от останалите...
  Ама беше важно да "правим" закони специфични за "специфичния" ни преход, в които последното което беше заложено е да се търси отговорност за безотговорността.
  Конституцията беше основата на всичко това, и докато не се махне, няма да има отблъскване от дъното.

  ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
 11. 11 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1558 Неутрално

  'Начи ако аз съм агент под прикритие и предложа подкуп на служител, то го провокирам да извърши престъпление и той ако вземе подкупа, е престъпник.
  Според статията е решенията по изброените европейски казуси, ако не съм го провокирал, т.е. Не съм му предложил подкуп, той е нямало да вземе.
  Много умно.
  И как ще вземе, като никой не му дава?!?

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 12. 12 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 553 Неутрално

  Афторке,ако искат да "подбудят" някого към престъпление,той може да си избере дали да се "подбуди" или не.Нал' тъй.

 13. 13 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Правило ли ви е впечатление , че никога не се използва термина "работещите в" полицията или за някоя друга сродно търтейско ведомство ?
  Вместо това широко разпространеното е служителите в .............
  Основното занимание на тюфлеците от милицията е да правят трудов стаж и да не правят нищо /нито превантивно ,нито постфактум/ срещу престъпността за да може след като се пенсионират на 52 с една капа от 20 заплати да може да докарват още една заплата върху пенсията си в охранителните фирми на пенсионираните си началници.
  Ако всички служители в милицията вършат съвестно и качествено работата си нужда от тези охранителни фирми няма да има и затова нивото на престъпност се "управлява" така ,че да е необходима "крещяща" нужда от съществуването им.
  Девиза е :"лежачка до пенсия за да има бел леб и след това"

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 14. 14 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 553 Неутрално

  Провокиращите /sting/ операции в САЩ са одобрени от съд,добре са документирани,доказателствата са железни и в 3D
  формат.И тарикатите се осъждат по всички правила на изкуството.Неща непостижими за мозъка на тая адвокатка и нейните кукловоди.

 15. 15 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Ми за тези, които мислят иначе. Ето Ви един пример житейски.
  Влизам в учреждение и намирам себе си между разговора на полицай и умоляваща гражданка.
  У.Г: - Моля Ви се да арестувате съпруга ми и да го пратите в затвора, веднага.
  П: - Ми, що да го арестувам за няма нищо, не може!
  У.Г: - Щото онази вечер ме подгони с пушката, бях по гащи и се крих зад препятствени обекти. Докато се умори в тъмното да ме търси.
  П: - Ми за тва' съжалявам, но не можем да го арестуваме.

  Кът разбрах, че тва ми е един от брачедите, казах на У.Г, 'ми ти съвсем си пощуряла ма, кво му направи чак толкова, че те погна кът финикииец'.

 16. 16 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2943 Весело

  Когато преди години гръмна аферата "Верту" и 16 депутати з@ебаха парламента за да получат скъп корпоративен подарък, не бяха необходими правоприлагащи органи. След като журналяци могат да извъртят такъв сериозен sting, какво пречи на БОП-а да продаде малко бело на отбрани кметове и депутати? Примерно взето...

 17. 17 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 852 Неутрално

  [quote#10:"traveler1"]Конституцията беше основата на всичко това, и докато не се махне, няма да има отблъскване от дъното. [/quote]
  ++++++++++++++

 18. 18 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 852 Весело

  [quote#10:"traveler1"]Конституцията беше основата на всичко това, и докато не се махне, няма да има отблъскване от дъното.[/quote]
  Впрочем ,днес проф. Янко Янков има рожден ден.Същият,който казваше,че да се позовава човек на тази конституция,е все едно да се позовава на Корана или телефонният указател на Бърдарски геран.

 19. 19 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 553 Неутрално

  [quote#16:"Lemmy"]какво пречи на БОП-а да продаде малко бело на отбрани кметове и депутати? [/quote]
  Що пък да се пречи на БОПа да продава бело на тия индивиди??
  Ако "лапнат ",лошо нема..

 20. 20 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 553 Неутрално

  [quote#18:"Вячеслав Атанасов"]днес проф. Янко Янков има рожден ден.[/quote]
  Да е жив и здрав и да мисли все така.
  А как е възможно недоразуменията Я.Стоилов,Близнашки,Корнезов също да са професори в същата област????

 21. 21 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 712 Неутрално

  И аз, като Дон Кихот, не съм юрист, ама ми се струва, че предлагащият подкуп трябва да е луд да се остави да бъде провокиран от агент под прикритие и да извърши престъпление само и само да получи като ''бонус'' по ниска присъда.

 22. 22 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2885 Неутрално

  Ако искаме да вървим напред, провокацията трябва да се узакони и да си има стриктно спазвана процедура и методи на работа! Също така, трябва да е описано, спарямо какви длъжности и нива се прилага, за да не се налага да се хвърля ресурс, че да се отчита дейност със заловен треторазряден общински чиновник, в мялко градче, дето взел за рушвет един картон яйца и дамаджана с вино!
  Всички, които имат власт и финансов ресурс под свое разпореждане, трябва да имат големи заплати и винаги едно на ум и да бягат далеко, само ако надушат някаква форма на далавера!

  Бивш tww09306483.
 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8319 Неутрално

  Тя полицията няма нужда от закони,за да предизвиква престъпления.А адвокат Недева по-добре да беше написала нещо за приетия закон за НСО.

 24. 24 Профил на ck
  ck
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  До коментар [#10] от "traveler1":

  Страхувам се, че преди "да се отблъснем от дъното" ще изчезнем като нация или ще сме силно преструктурирани като българска нация, защото младите и способните няма да чакат и ще отидат в държавите, където законът се прилага ефективно и неотклонно. И където законът гарантира, че няма двама дебили в автомобили да те пометат правейки "гонки" вероятно при залагане на пари.

 25. 25 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 581 Неутрално

  До коментар [#16] от "Lemmy":

  На БОП му пречи главно това, че НЕ ИСКА.

 26. 26 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2486 Любопитно

  “Всички тези лица могат да пият кафе заедно, да се ухажват или да говорят по телефона помежду си, само ако предварително са си осигурили присъствието на не по-малко от трима души.”

  Това може да се уреди с корекция в закона за НСО, като се увеличи охраната, както и обхватът на охраняваните лица!

  I Want To Believe
 27. 27 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2207 Неутрално

  Абе защо пак тръгвате с манипулацията? Делото срещу Цонев.... имаше плик с 20-30 х евра!!! които никой не е давал, никой не е искал, а те са веществено доказателство и отидоха в държ. бюджет! От Марс ли паднаха тези пари? Явно бяха малко, после Цонев си плати колкото трябва и делото му се смачка и тръгнаха врътките покрай Петьо Еврото за замазване на очите.
  Сега вече студии се пишат, хонорари се взимат...

  Русия- проказата на планетата Земя.
 28. 28 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 967 Неутрално

  Тълкуването на закона у нас е субективно и обтекаемо понятие. Каквито и трудно разбираеми/за обикновения читател/ доводи да се публикуват, обществото е твърдо убедено в корумпираната среда, липсата на правосъдие и справедливост. И вината за това НЕ Е В ОБЩЕСТВОТО!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK