Митов иска повече пари за референдума, въпреки че отчита риск от слаб интерес в чужбина

Даниел Митов

© Анелия Николова

Даниел МитовБлизо половината от парите за местните избори и референдума ще бъдат за възнаграждения. Това обявява на днешното правителствено заседание финансовият министър Владислав Горанов, се вижда то стенограмата на разговора, публикувана на сайта на Министерския съвет.


При обсъждането на план-сметката за изборите, която трябва да бъде утвърдена до 31 август, Горанов съобщава, че са били поискани 69 милиона за провеждането на местните избори при 39 милиона отчетени през 2011 г., когато местните избори бяха заедно с вота за президент. Успях с различни методи да сваля това число до близо 51 милиона и в днешния ден може би ще ви изпратя към министър-председателя за неприсъствено приемане на точката за близо 51 милиона лева разходи за провеждане на изборите, казва Горанов.


Външният министър Даниел Митов пък се оплаква, че според Изборния кодекс ведомството му трябва да осигури по един представител за всяка секционна избирателна комисия зад граница и ще са му нужни повече средства. Най-често това са командировани служители, като този път се очаква броят им да е около 600 души, при положение че на последните парламентарни избори са били осигурени по-малко от 600 доброволци от държавната администрация, като 388 от тях са били командированите.
Митов иска по възможност да се осигури достатъчен финансов ресурс за определяне от страна на ЦИК на по-висок размер на възнагражденията на членовете на СИК, за да бъдат стимулирани българските граждани в чужбина да участват в съставите на комисиите. Тогава премиерът Бойко Борисов възкликва, че 51 милиона лева е огромна сума, а Горанов уточнява, че 23 милиона от тях са за възнаграждения. "23 милиона от тях са възнаграждения, ако не ви стигнат повече, няма", заявява Борисов и съветва Митов да се срещне с Централната избирателна комисия, с парламентарните групи и да говори от трибуната на Народното събрание.


По думите на Митов ЦИК ще е задължена до 3 септември да обяви служебно откриването на 428 секции в чужбина, тъй като в последните 5 г. там е имало образувана поне една избирателна секция и в нея са гласували не по-малко от 100 избиратели.


От анализа на Митов се разбира още, че може да се окаже, че в голяма част от секциите в чужбина няма да има желаещи да гласуват. За да се предотврати опасността от слаб интерес към националното допитване, кабинетът обмисля провеждането на информационна кампания, чрез която да се подчертаят широките възможности, които законът предоставя на българите в чужбина за упражняването на правото им на глас. Правителството апелира и към политическите партии да запълнят в максимална степен своите квоти в съставите на СИК извън страната.


Ето и стенограма на дебатите по проекторешението на Министерски съвет за подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и на национален референдум през 2015 г., публикувана на сайта на правителството:


Бойко Борисов: Възлага се на заместник-министър председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев цялостната координация по подготовката и провеждането на изборите.


Приемаме точката.


Павлова!


Лиляна Павлова: Господин министър-председател, един коментар по точката. Преди малко имах позвъняване от Централната избирателна комисия. Има един интересен факт, който се случва в някои населени места, факт, който ние като Министерски съвет не можем да се намесим, въпреки че Централната избирателна комисия изпраща по компетентност към МРРБ, а сега ще е и към определения днес за координиращ вицепремиер.


Става въпрос за следното. Съгласно §17 от закона във всяко едно населено място, в което има над 100 души, трябва да се издаде заповед и съответно за кмета на това кметство да бъде проведен избор за директен избор на кмет.


Това, което обаче се наблюдава като тенденция… като последният пример е от Кърджали, където имаме почти 100 населени места, които отговарят на това изискване. Кметът няма право да тълкува закона, защото законът е изричен: ако в населено място има определен брой жители, трябва да се издаде заповед да се проведе директен избор на кмет за това населено място. Кметът на община, в случая Кърджали, издава заповед само за половината от населените места да се проведе избор, а за другите отказва да издаде заповед и съответно не изпълнява закона там да има свободни, честни и демократични избори за кмет. Ние бяхме сезирани, изпратили сме по компетентност на Централната избирателна комисия, която има със свое решение също определение в изпълнение на закона, че трябва да се проведат избори, и нито кметът, нито общинският съвет не могат да тълкуват закона. Въпреки всичко, ние имаме много населени места, в които това се случва.


Споделям с вас тази информация, тъй като ще се обърна и към главния прокурор, към Върховна административна прокуратура и ВАС за съдействие, които трябва да се намесят също, да отменят всички тези нелегитимни заповеди на кметовете и съответно под някаква форма трябва да намерим начин да задължим кметовете да реализират този свой законов ангажимент.


Централната избирателна комисия го прехвърля това към Министерски съвет, но ние не сме органът, който може да се намеси. Може да се намеси само ЦИК и само прокуратурата. Това е за информация на всички.


Бойко Борисов: Такъв отговор им върни. Има си институции, които отговарят за това къде и как да се провеждат изборите. Ние като кабинет трябва да осигурим необходимите средства и организация.


Горанов!


Владислав Горанов: В този ред на мисли съм подготвил и ще ви докладвам, но поради съкратените срокове ще помоля да се приеме неприсъствено.


Имаме вече вариант на план-сметка за провеждане на изборите. След всяка промяна в Изборния кодекс сметката набъбва главоломно. Поискани бяха 69 милиона за провеждането на местните избори при 39 милиона отчетени през 2011 година, когато имахме избор на местни власти и избор за президент.


Бойко Борисов: 70 милиона!


Владислав Горанов: Бяха поискани. Успях с различни методи да сваля това число до близо 51 милиона и в днешния ден може би ще ви изпратя към министър-председателя за неприсъствено приемане на точката за близо 51 милиона лева разходи за провеждане на изборите.


Тъй като говорим за избори, може би сега да чуем доклада, с който Митов искаше да ни запознае.


Бойко Борисов: Митов!


Даниел Митов:Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, бих искал да Ви запозная с предизвикателствата и трудностите пред Министерството на външните работи и неговите задгранични представителства при подготовката и провеждането на предстоящия на 25 октомври 2015 г. национален референдум извън страната.


С последните изменения на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, влезли в сила на 24 юли т. г., бе премахнато ограничението за провеждане на национални референдуми само на територията на страната. За създаването на секции извън страната ще се прилагат общите разпоредби на Изборния кодекс, като основното правило е, че секции се образуват в местата, в които на проведени до 5 г. преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Поради това, ЦИК ще е задължена до 3 септември да обяви служебно откриването на 428 секции.


Следва да се отбележи, че интересът към референдума в чужбина вероятно ще варира значително в отделните държави, като някъде ще има голям интерес, докато другаде може да се окаже, че интересът от участие няма да е особено висок. Основен проблем остава осигуряването на сформирането на секционните избирателни комисии извън страната. Те включват представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и един представител на министъра на външните работи във всяка секция. Ако партиите и коалициите не попълнят своите квоти в комисиите, съставът се запълва с решение на ЦИК по предложение на министъра на външните работи, предимно измежду българските общности в съответната страна. Традиционно се командироват служители от държавната администрация, тъй като съгласно Изборния кодекс книжата за провеждането на избори и референдум трябва да бъдат предадени на избирателната комисия от упълномощен представител на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство.


Анализът ни е, че за предстоящия референдум ще бъде трудно да бъде осигурен достатъчен брой представители на администрацията, желаещи да бъдат командировани като членове на СИК, включително и поради невъзможността в чужбина да се гласува на местните избори. Налице е потенциален конфликт между изпълнението на служебни задължения и конституционното право на глас.


Очакваният необходим брой на командированите за осигуряването на съставите на СИК е около 600 души. За сравнение, на последните парламентарни избори бяха осигурени по-малко от 600 доброволци от държавната администрация, като бяха командировани 388 от тях.


Във връзка с изложеното, има реален риск за пръв път държавата да не е в състояние да изпълни ангажиментите си по закон, като отделни секции да са лишени от комисии и да не могат да функционират. Има вероятност и за отделни секции в чужбина да бъде отделен значителен публичен ресурс, а да се окаже, че в тях няма желаещи да гласуват български граждани.


Поради това предлагам:


- да се проведе информационна кампания, чрез която да се подчертаят широките възможности, които законът предоставя на българите в чужбина за упражняването на правото им на глас и да се призове за тяхната активност. Ние имаме по-късно среща с ЦИК, ще се опитваме с тях да решим всички въпроси, които са от тяхната компетентност и съвместно да координираме действия


- да се отправи, чрез ръководствата на министерствата, призив за доброволно участие на служителите в държавната администрация като командировани членове на секционните избирателни комисии извън страната;


- да се апелира към политическите партии да запълнят в максимална степен своите квоти в съставите на СИК извън страната...


Бойко Борисов: Партиите ли трябва да ги командироват?


Даниел Митов: Партиите трябва да си ги командироват. Те могат да си намерят хора в чужбина, които идентифицират като свои и да си ги изпратят.


Бойко Борисов: То не касае само парламентарните партии, нали, или всички?


Даниел Митов: Касае предимно парламентарните партии. Всички имат право да си изпратят такива, само че ние, ако говорим с парламентарните и те се ангажират това, означава, че ние ще успеем до голяма степен да решим част от това.


Бойко Борисов: Сега като започне парламентът, ще отидеш и ще искаш срещи с председателите на парламентарните групи или с госпожа Цачева, говори на един Председателски съвет.


Даниел Митов: Говорихме снощи с нея.


Бойко Борисов: И всички тези проблеми им ги постави.


Даниел Митов: Тя обеща съдействие.


Бойко Борисов: За другата сряда ще ни кажеш какво е положението.


Томислав Дончев: Това са свръх разходи.


Даниел Митов: Има правила за отварянето на секции в чужбина и аз го прочетох. Това е гласувано и е в Изборния кодекс.


Бойко Борисов: В този ред на мисли, срещаш се с парламентарните групи и използваш правото, което ти дава законът – от парламентарната трибуна запознай депутатите с проблемите, които произтичат от така гласувания Изборен кодекс. Публично, ясно и точно да се постави този проблем. Ние няма какво да решим днес тук.


Министърът на финансите да се стяга и да намира 51 милиона.


Даниел Митов: Като споменахме уважаемия господин министър на финансите, последната мярка, защото е свързана с него, която предлагаме – по възможност, да се осигури достатъчен финансов ресурс за определяне от страна на ЦИК на по-висок размер на възнагражденията на членовете на СИК, за да бъдат стимулирани българските граждани в чужбина да вземат участие в съставите на комисиите.


Бойко Борисов: 51 милиона е огромна сума.


Владислав Горанов: 23 милиона от тях са за възнаграждения.


Бойко Борисов: 23 милиона от тях са възнаграждения, ако не ви стигнат повече няма.


Даниел Митов: Защото това може да бъде и част от мотивацията поне да попълним съставите на ЦИК.


Бойко Борисов: Направете необходимите срещи и с Централната избирателна комисия, и с парламентарните групи и говорете от трибуната в парламента.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (6)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 466 Неутрално
 2. 2 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  Заради идиотския и безсмислен референдум ще потънат 20тина милиона.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 3. 3 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 466 Разстроено

  А бе... хубавичко си е МВнР да имаповече пари, за това, за онова...

 4. 4 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8128 Неутрално

  Аз не разбирам,защо за референдима ще отидат толкова пари.Отиваш да гласуваш на местни избори,гласуваш и за референдума.Пари само за бюлетините и секциите в чужбина.

 5. 5 Профил на legio
  legio
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Абсурд или Ъпсурт

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Who dares wins!
 6. 6 Профил на theophilos
  theophilos
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Ами погледнете как промениха изборното законодателство и ще разберете защо при по-малък интерес референдумът зад граница ще ни струва по-скъпо: Външно е длъжно да организира всичко по правилата за парламентарните избори - с автоматично разкрити секции на места, където никой няма да гласува - защото например в Турция контингентът на ДПС си организира комисиите и гласува под строй на парламентарни избори (от там големия брой секции с реално гласували над 100 души на избори в последните 5 години - повече от 1/4 от всички секции зад граница) и също така под строй ще си се качи на автобусите за БГ да гласува на местните избори сега и няма да си мръдне пръста за организация на референдума в Турция - участие в СИК и т.н. А тези 130 и отгоре секции държавата трябва да ги запълни всяка с поне 3 члена, за да има кворум от 5 - като няма местни желаещи, ще трябва да се командироват чиновници - разходи за транспорт, за командировъчни, за редовното заплащане като членове на СИК. Същото се отнася за редица гастарбайтерски секции в Испания, Полша, Белгия и т.н., където се гласува главно за ДПС... Като се променят законите в тая държава, някой трябва преди това да сяда и да прави сметка колко ще ни струват...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK