Калоян Топалов, председател на СГС: Необходима е решителност и отговорност, за да имаме ефективен съд

Калоян Топалов.

© Георги Кожухаров

Калоян Топалов.Калоян Топалов е съдия по граждански дела с 16-години съдийски стаж, 42-годишен. Завършил с отличие Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", издържал с пълна шестица м.г. конкурса за по-горния съд - Софийски градски.
Калоян Топалов бе единствен кандидат за председател на СГС и през юни т.г. оглави ключовия съд - след разкрития за сериозни нарушения в администрирането на съда и разпределението на делата, допуснати  от предишното ръководство с шеф Владимира Янева.


Той  се кандидатира сам и получи  подкрепата на  председателя на ВКС Лозан Панов. За първи път от десетина години насам шеф на СГС стана съдия, която няма  спорна и съмнителна репутация.


Понякога не е достатъчно само да си изпълнява магистратът съвестно задълженията, необходимо е и да обясни на обществото проблемите, които пречат - така коментира днес Топалов активните действия на съдиите от СГС през декември и януари, в които той не е участвал. След съдийската активност  ВСС се раздвижи и разкри нарушенията в управлението  на съда.
Какво се оказа състоянието на Софийския градски съд? Отговори ли  на очакванията ви това което заварихте, или беше по-зле?


- Оказа се горе-долу това, което очаквах. Имаше и изненади, оперативно възникват някакви трудности, но нищо необикновено, което да ни изненадва много нито в положителен, нито в отрицателен план.


Каква е ситуацията сега в СГС, осем месеца след като беше разтърсен от сериозни скандали, включигелно и за неслучайно разпределени дела?


- Ситуацията постепенно се нормализира. Поводите, които заредиха общественото напрежение и доведоха до изнасяне на проблемите на Софийски градски съд, свързани преди всичко със сигурността на системата, начина на разпределение на делата, натовареността на отделните съдии, командироването, към 99 % са овладяни. Временното ръководство на съда свърши не малката работа, а за нас остана по-леката задача да продължим промените, положени от тях.


Внесохте няколко предложения за дисциплинарни производства срещу съдии от СГС - доста строги първи стъпки за нов председател?


- Предложенията основно се отнасят до забавяне в изписването на съдебните актове, като следва да се отбележи, че говорим за забавяне дори  не от гледна точка на разумните срокове, а за повече от година. За фрапиращите случаи на нарушения, които водят до уронване престижа на съдебната власт, съм направил предложенията за налагане на дисциплинарно наказание "освобождаване от длъжност". По отношение на останалите колеги не съм предложил конкретни наказания, а съм предоставил на Висшия съдебен съвет да прецени дали и какви  наказания да наложи. Това не е кампания, не го правя, за да демонстрирам активност и строгост. Това ще бъде политика, която ще следваме в рамките на целия мандат на това ръководство.


В концепцията Ви за конкурса за председател на СГС бяхте посочили съмнение, че системата за случайно разпределение на делата позволява достъп дори отвън, не само манипулации без следи. Доколко това се потвърди?


- Имаме съмнения, но няма как да установим дали такъв достъп е бил осъществяван. Не са оставени никакви следи. Факт е, а сега не може да бъде установено дали чрез външен или вътрешен достъп е станало това, че е имало на няколко пъти срив в системата, при който са унищожени над 30 хиляди файла.


Но достатъчно тревожно е само по себе си, че системата е била отворена за такъв достъп. Вече я преинсталирахме наново заедно с всички компютри. Мисля, че това са неща, които остават в миналото. Оттук нататък ще работим за подобряване на работата на системата.


Министърът на правосъдието на няколко пъти коментира, че трябва да се даде отговор на въпроса дали състоянието на СГС е следствие на схема за корупция, действала тук през годините. Имате ли отговор на този въпрос?


- Като юристи от една страна, от друга страна и като съдии, можем да говорим само с доказателства. В обществото, а и в гилдията с носят какви ли не слухове, но като ръководител на този съд няма как официално  да кажа, защото нямам факти. Работата е на компетентните органи да установят това. Това, което чуват гражданите, чуваме и ние в системата. Но дали това е така, можем да докажем, след като бъде установено по съответния ред.


И все пак унищожаването на  30 хиляди файла е факт, а не слух, както беше факт  и "случайното" разпределяне на четири търговски дела на едни и същи фирми  за една седмица на един и същи съдия в СГС м.г. ... Очаквате ли, че ВСС ще даде отговор на тези въпроси,  или просто...  "да забравим миналото"?


- ...Не мога да кажа, че очаквам. Надявам се... Фактът, че по отношение на определени съдии бяха започнати дисциплинарни производства, е знак в някаква посока.


Имахте ли досега натиск или създаване на затруднения в работата?


- Не. Категорично.


В проектопромените на Министерството на правосъдието в Закона за съдебната власт се предвижда увеличаване на ролята на общите събрание на съдиите при вземане на решения за управлението на съда. Какво мислите за това?


- Тези промени, които са предложени, от една страна, биха били удачни в съд с численост на съдийския състав значително по-малка от нашия. СГС е най-големият окръжен съд в страната и предложената система за вземане на решения чрез "народовластие" би блокирала работата на съда. Защото са твърде много въпросите, за които се предлага да се вземат решенията от общите събрания. За нашия съд това би означавало, че вместо да си вършим работата, постоянно да сме в общи събрания. Отчитайки факта, че трудно се събират съдиите на общо събрание от едно отделение, заради голямата натовареност на колегите, какво остава, ако говорим за събрание на всички колегии и на всички отделения. Предложеният модел за управление е неприложим според мен за мегасъд като СГС, защото ще си блокираме работата.


От друга страна, моето лично мнение е, че при вземането на решения въпросът  кой носи отговорността е изключително важен. Поне засега отговорността се носи от административния ръководител, в случая от мен. И ще стане така, че отговорността за вземането на решения от Общите събрание по въпроси,  които са в правомощията на председателя, ще се понесе от председателя независимо дали той е направил съответното действие или не. Размива се въпросът с отговорността - кой ще я понесе за едно неправилно, несъобразено решение, взето от Общото събрание.
Тоест това, което е приложимо в някой друг окръжен съд, е неприложимо в Софийския градски съд. Но вероятно  ще се появят и други идеи.


Следихте ли дебатите за промените в Конституцията? Как ви се сториха?


- Надцакване. Всеки разбира, че има нужда от съдебна реформа , която се желае и от обществото, и от гилдията, и всеки иска да си припише някакво участие.


Така че желанието на една партия да участва в провеждането на съдебна реформа, води до осакатяването й. Наистина добри идеи се превърнаха малко в псевдореформа. В момента дебатите за конституционните промени са повече шум....
Надявам се подобна съдба да не сполети и Закона за съдебната власт.


Винаги ли политиците са искали да владеят или овладеят съдебната система?


- Да ви кажа честно, винаги е било така, но последните 12-13 години това се усеща особено отчетливо. Най-малкото поради промяната на подбора на кадрите и влизането в системата. Освен самото овладяване, минахме и през процеса, който и трайно се задържа - съдебната система да е удобният виновник  за какво ли не.


Тези негативни оценки и доклади не отчитат безумно лошото законодателство. Съдът е правоприлагател. Ние прилагаме обективното право, тоест отсъждаме според закона - добър или лош. За съжаление все по-лоши закони се приемат. Въпросът за работата на съдебната система е сложен е не търпи прости еднозначни отговори. Всяка една система има пропуски и забележки, но не съм съгласен с позицията, която от време на време се изнася като лозунг - че съдебната система не работи и за всичко е виновна тя. И за бизнес средата, и че няма инвестиции, и за куп други проблеми. Не приемам съдебната система  да е удобната изтривалка за неспособността на политиците да управляват отговорно, ефективно и почтено.


Как всеки магистрат може да устоява на политически или друг натиск?


- Когато говорим за натиск от страна на обществото, което не във всеки отделен случай е компетентно да прецени проблема, не трябва да реагираме емоционално. Съдията трябва да отговори чрез работата си. Да върши добросъвестно това, за което е избран и назначен - да изготвя актовете си безпристрастно в разумен срок  и те да съответстват на обективното право.


За съжаление, заради нагнетената ситуация в СГС  се наложи колегите да предприемат необичайни за съдии действия - подписки, сезиране на ВСС с искане на оставки на административното ръководство... Има моменти, когато да изпълняваш съвестно задълженията си не е достатъчно. За да можеш да отпушиш този негативен товар върху плещите ти, който възпрепятства работата, трябва да запознаеш по някакъв начин обществото  и да обясниш проблема. Смятам, че обществото не е запознато с проблемите на системата...


А ако говорим за другия тип натиск, той е невидим и недопустим - на него се удържа с висок личен морал и лична отговорност на магистрата.


Най-правилно е да бъдат създадени съответните условия и системата да бъде оставена да правораздава спокойно - с адекватни закони и добър кадрови подбор. Останалото е лична отговорност на всеки магистрат.


Какво е състоянието на администрацията? Имахте сериозни забележки...


- Да, работим по това с екипа ми. Ще изготвим пълна картина на състоянието в администрацията - секретари, деловодители, призовкари, съдебни помощници. И въз основа на това ще вземем съответните решения, за да се подобри работата, така че тази тежка машина да заработи.


Ще отнеме известно време, но не много - това са проблеми, които са трупани с години и няма как нещата да се оправят с магическа пръчка. Оптимист съм и смятам, че бъдещото за този съд е много добро.


A какви са проблемите при съдебните помощници?


- Назначавани са през годините изключигелно некомпетентни хора и това в крайна сметка затруднява работата на съда като цяло, а и на отделните съдии.


Уверен ли сте, че нещата трайно ще се оправят в СГС -  никой друг не се реши да се кандидатира за ръководител на този ключов съд?


- Трябва да съм уверен. Ситуацията, проблемите, времето не търпят колебливост. Оптимист съм, имам вяра в екипа, който съм подбрал, и смятам, че бъдещото за този съд е много добро.


Не знам дали всичко, което се случи около Софийски градски съд, разкритията за нарушения и т.н., предпоставиха аз да бъда единствен кандидат за председател. Но действително мисля, че сега трябва увереност. И способност и готовност да се носи отговорност. Защото управлението на такава структура в такъв момент изисква и не много популярни действия, за които трябва решителност. Машината в противен случай няма как да се задвижи в добра посока.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2064 Неутрално

  Необходима е решителност и отговорност, за да имаме ефективен съд."Ама няма желание да има.

 2. 2 Профил на Ристьо
  Ристьо
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Ти си шефът - направи го , ако искаш

 3. 3 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8979 Неутрално

  Няма кандидати за такава решителност,а безотговорноста е в повече.

 4. 4 Профил на През прокуракура ми е
  През прокуракура ми е
  Рейтинг: 302 Гневно

  А така - оплюйте го преди необходимия толеранс. Давайте, можете го, братя!

 5. 5 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 600 Неутрално

  "Следихте ли дебатите за промените в Конституцията? Как ви се сториха?

  - Надцакване. Всеки разбира, че има нужда от съдебна реформа , която се желае и от обществото, и от гилдията, и всеки иска да си припише някакво участие."

  Изводът сам се налага :
  Необходима ни е изключителна ПОЛИТИЧЕСКА Решителност и Отговорност, за да имаме ефективен Съд ...
  Нямаме ги, а и не се виждат в околното пространство ...

 6. 6 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Дефинирайте - 'Много непопулярни действия' , звучи като мафиотски израз.

 7. 7 Профил на the only easy day was yesterday
  the only easy day was yesterday
  Рейтинг: 1233 Весело

  След като още не могат да осъдят престъпник направил престъпление записано от камери но могат да издават глоби записани от камери това съд ли е .

 8. 8 Профил на lisco
  lisco
  Рейтинг: 524 Неутрално

  време беше да се говори с нормален и ясен език, прави го, читав изглежда, но...чакаме резултати, а не интервюта

 9. 9 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 646 Разстроено

  До коментар [#4] от "pulchinela":

  Айде,айде и Цацаров беше един пък какво се оказа.

 10. 10 Профил на lefkovitz
  lefkovitz
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Да не би да е задухал вятърът на промяната?

 11. 11 Профил на jazzy
  jazzy
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "За съжаление все по-лоши закони се приемат".

  Аз, като лаик, разбрах това. Струва ми се вярно.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK