"Спаси София": Ще има ли София нощен транспорт

Разпределение на линиите на централната трансферна спирка на пл. "Св. Неделя".

© Спаси София

Разпределение на линиите на централната трансферна спирка на пл. "Св. Неделя"."Дневник" препечатва текст на неправителствената организация "Спаси София", която е внесла предложение за нощен градски транспорт в деловодството на Столичната община.


Помните нощния транспорт, нали? Е, и ние не сме го забравили. Всъщност през последните месеци работихме усилено, за да подготвим нашето предложение и да го внесем в Столичната община и в Центъра за градска мобилност. Преди обаче да ви разкажем как протече този процес, бихме искали да изкажем огромната си благодарност към всички наши съмишленици, които застанаха зад идеята София най-накрая да се сдобие с нощен транспорт.


Благодарим сърдечно и на над 6500 човека от всички възможни демографски групи, които взеха участие и попълниха направената от "Спаси София" онлайн анкета. Вашата активност и подкрепа допълнително ни мотивират всеки ден да продължим да се борим за осъществяване на добрите идеи за София, така че столицата на България да се превърне в един приятен, зелен и удобен за жителите си град.
Както вече ви разказахме, нашият проект за въвеждане на нощен транспорт предвижда въвеждането на 6 нощни линии с интервал на движение от 30 минути, както и седма линия, свързваща площад "Св. Неделя" с летището, която ще се движи на интервал от 1 час. При изработването на концепцията сме изследвали съществуващите транспортни навици на гражданите, а изборът на маршрута на линии Н1, Н2 и Н3 се базира на желанието ни те да припокриват до голяма степен съществуващите метролинии (или бъдещите такива, когато става дума за М3, чието строителство започва по-късно тази година).


Друга наша основна цел беше да предоставим на гражданите безплатен и лесен трансфер между всяка от линиите, поради което избрахме централна спирка да бъде пл. "Св. Неделя" като единственото място в София, което отговаря на необходимите условия – намира се в сърцето на града и в най-активната зона за култура, туризъм и забавления, разполага с достатъчно свободно пространство за осъществяване на безпроблемен трансфер, а освен това мястото вече е в съзнанието на хората като трансферна точка предвид пресичането на М1 и М2.


Основни параметри на предложението за нощен градски транспорт.

© Спаси София

Основни параметри на предложението за нощен градски транспорт.


Важно е да отбележим, че при разработването на нашата концепция анализирахме внимателно опита на София при провеждането на предишния експеримент с нощен транспорт и проучихме както слабите места в концепцията (малко на брой линии, голям интервал от един час, липса на синхрон и т.н.), така и пасивността на Столичната община в промотирането на струващия един милион деветмесечен неуспешен опит.


Сред спестените задължителни елементи бяха обширна рекламна кампания, разясняваща линиите на нощния транспорт, ясното и модерно оповестяване на разписанието и маршрутите по спиркознаците из града, адаптация на тарифната политика така, че да взима предвид особеностите на нощния транспорт и много други. Поради тези причини в нашия анализ предлагаме конкретни решения и мерки, които да гарантират отстраняване на всичките тези грешки при бъдещото въвеждане на нощен транспорт, за да гарантираме, че услугата ще функционира пълноценно в полза на гражданите.


Игнорираната мобилност – кой пътува през нощта?


Най-често използваният аргумент срещу въвеждането на нощен транспорт е, че той ще се ползва само от "пияници и наркомани", защото според консервативното схващане само те преобладават в нощна София. "Нормалните" хора трябва кротко да си седят по домовете. Анкетата ни показа една диаметрално противоположна картина: 92% от анкетираните заявяват, че им се налага да излизат след 23:30 часа и биха ползвали нощен транспорт.


Това е нормална тенденция във всеки модерен град, където нуждата от мобилност е 24 часа в денонощието. Друг интересен стереотип, разбит на пух и прах от резултатите в нашата анкета, касае твърдението, че само "безделници" биха ползвали услугата нощен транспорт. В действителност обаче най-голямата група, одобряваща идеята за нощен транспорт и заявяваща, че ще го ползва, е тази на наетите на пълен работен ден (35%), следвани от студентите (24,7%) и работещите студенти (21%). Ученици са само 7% от попълнилите анкетата.


В нашето проучване решихме да попитаме и какви са най-големите проблеми, пред които се изправят престрашилите се да пътуват през нощта. Сериозно изпъкват опасните спирки, подлези и пространства (76,7%), близко следвани от проблемното или липсващо осветление в кварталите (73,8%). 56,9% от анкетираните се съгласяват, че в нощния град се усеща липса на полицейско присъствие. Въпреки всичките хронични и дълбоки за София проблеми огромната част от анкетираните заявяват, че с удоволствие биха ползвали една добре обмислена и организирана система за лесно, бързо и евтино придвижване из нощна София.


Противно на предишни твърдения, изстрелвани в публичното пространство, нашата анкета показа, че нощните пътувания през седмицата са далеч повече и по-разнообразни, отколкото предполагахме. Почти 25% от отговорилите заявяват, че работят нощно време, а 60,2% редовно излизат и през седмицата, и през уикенда. Ето защо твърдо отстояваме позицията, че нощният транспорт трябва да предлага услугата си всеки ден, без промяна на броя на линии или интервалите на движение. Така пътниците много по-бързо ще свикнат със системата и ще могат да разчитат на нея. По този начин ще се увеличи броят на потенциални клиенти, което от своя страна ще доведе до повишаване на приходите за системата и намаляване на шумовото и прахово замърсяване през нощта.


Сравнение на часовете на прибиране и излизане за двете активни групи пътуващи показва, че нощна София е натоварена с пътувания през целия изследван период, като пиковите часове са от 23:30 до 03:00ч.

© Спаси София

Сравнение на часовете на прибиране и излизане за двете активни групи пътуващи показва, че нощна София е натоварена с пътувания през целия изследван период, като пиковите часове са от 23:30 до 03:00ч.


Достъпност – колко далеч сте от най-близката спирка?


Важно условие за успешното въвеждане на нощен транспорт е достъпността. Повечето хора не биха се възползвали от транспорт, който е твърде далеч и се движи на твърде големи интервали. Резултатите от нашата анкета показват, че почти половината от анкетираните (47,6%) заявяват, че живеят на под 300 метра от най-близката спирка на някоя от предложените нощни линии, 42,5% живеят на разстояние между 300 и 1000 метра от най-близката спирка и едва 9,9% – на над един километър.


Тази организация на линиите гарантира, че над 90% от населението на София ще попада в пешеходната достъпност, което е огромно предимство от организационна гледна точка. Така на практика се гарантира, че в периода 23:30 – 01:30, когато е най-активно движението в нощна София, нощният транспорт ще бъде активно използван от една значителна част от пътуващите.


Нашето предложение за нощен градски транспорт в София включващ седем линии

© Спаси София

Нашето предложение за нощен градски транспорт в София включващ седем линии

Цената – колко (ще) плащат пътниците?


Данните, които събрахме, ни предоставиха и интригуващ поглед върху финансовия характер на нощното пътуване за работещите и излизащите за забавление софиянци. Очаквано таксито е най-популярната форма на транспорт, използвана от 54,6% от работещите през нощта и 58,1% от излизащите. Разходите, които жителите и гостите на София отделят за придвижване през нощта, са твърде високи, като нашата анкета показва, че средно за един курс се заплащат около 9,50 лв. Затова и решихме да попитаме колко биха платили хората за нощен градски транспорт като алтернатива за придвижване.


Колко биха плащали анкетираните?

© Спаси София

Колко биха плащали анкетираните?


Видимо от горната графика, най-приемлива е цената от 2 лв., следвана от предлаганата от нас цена от 1,5 лв. Важният извод, който следва да се направи, е, че за всички тези хиляди хора, на които им се налага да пътуват през нощта, ще бъде предложена евтина алтернатива.


Цената – колко (ще) плаща общината?


В градове като София, които на практика не спят, пасивността на общината означава да не се предоставя задължителна алтернатива на онези, които пътуват нощем. Разбира се, въвеждането на нощен транспорт няма да заличи с магическа пръчка някои от основните проблеми на града ни, но това би било важна стъпка в тази посока. Колко обаче ще струва всичко това на бюджета на София?


Финансови хипотези за въвеждането на нощен градски транспорт

© Спаси София

Финансови хипотези за въвеждането на нощен градски транспорт


Отговорът е повече от окуражителен: според нашите изчисления седемте линии на нощния транспорт ще костват на общинския бюджет малко под четири милиона лева на година. Огромна част от спомагателната инфраструктура, която трябва да гарантира сигурността и спокойствието на нощните пътници, вече съществува: нощни полицейски патрули, диспечери на трафика, аварийни и технически служби, спирки и автобуси. Единствено необходимо е тяхната синхронизация с нуждите и особеностите на  нощния транспорт с цел на пътниците да се предостави една адекватна на нуждите им услуга.


По-голямата част от разходите се формират от плащанията за изминат пробег на автобусите –  по 3 лв. на километър – цена, в която са включени всичките разходи на "Столичен автотранспорт" (например заплатите на шофьорите и обслужващия персонал в гаражите, който вече работи на 24-часов работен цикъл). В отделна графа попадат разходите за контрольорите, чиято задача ще включва постоянен контрол по редовността на пътниците, гарантирайки максимална събираемост и същевременно достатъчна сигурност за пътниците, шофьорите и автобусите.


Билетна политика – какво да очаквате?


Основната ни цел при създаването на билетната политика за нощен транспорт беше постигане на възможно най-добрия баланс между предлагането на удобна транспортна услуга за гражданите и намаляване на разходите, които общината ще трябва да поеме.


Затова предложената от нас цена на билета е 1,50 лв., като в нея е включен и безплатният трансфер между линиите. Освен билетите за еднократно пътуване предлагаме и добавка (по желание) към съществуващите карти за всички линии (месечни, годишни, ученически, студентски и т.н.) на минимална стойност от 5 лв. месечно. Така предложени, разходите за отделния пътник са минимални, но събрани, биха допринесли за голяма част от приходите на системата за нощен транспорт.


Въвеждането – какво можете да направите вие?


След като внесохме официално нашето предложение за въвеждане на нощен транспорт, топката е в полето на експертите от Столичната община, общинските съветници, както и кмета – г-жа Йорданка Фандъкова. Напълно осъзнаваме, че решението зависи само и единствено от политическата воля на управниците на града, защото няма съмнение, че гражданите и гостите на София заслужават добре организиран, ефективен, удобен и достъпен нощен транспорт.


Не можем да приемем София да продължи да изостава от нормалното си развитие, особено взимайки предвид факта, че почти всички други столици и далеч по-малки градове в Европа имат развити мрежи на нощен транспорт. Не приемаме повече лъжеаргументите, че София е специална и различна по всеки един параметър и затова само тук отдавна доказани и работещи по света проекти не могат да се осъществят.


Екипът на "Спаси София" продължава усилената си работа по отношение на нощния транспорт. В следващите няколко месеца ще продължим активно да търсим съмишленици. Убедени сме, че само силен обществен натиск може да накара отговорните лица в Столичната община да започнат да предоставят услуги и решения, които от десетилетия работят и в много по-малки или бедни градове от София.


Затова призоваваме всеки един от Вас, нашите съмишленици, с които споделяме визията за София като един зелен, удобен, подреден и модерен град, да се включат в битката за въвеждане на така необходимия нощен градски транспорт, като разпространите нашите идеи, говорите с вашите близки и познати за значимостта на този проект и, разбира се, залеете деловодството на общината с молби за въвеждане на нощен транспорт, базиран на направеното от нас предложение. Важно е тази тема да навлезе активно в публичния дебат, особено в този чувствителен момент преди местните избори.


Нека накараме властимащите да поемат своята отговорност, да дадат необходимите обещания, а после заедно да контролираме тяхното спазване.


Още веднъж сърдечно благодарим на всеки един от вас за цялата подкрепа, мотивация и добрите идеи, които споделяте с нас. Убедени сме, че, заставайки заедно, реализирането на нощния градски транспорт е само въпрос на време.

Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Ми едва ли ще го има. Данчето е твърде зависима от 21-21 и ще се бори със зъби и нокти или да го няма, или ако общественото мнение натисне силно, той да се осъществи лошо, и да се провали, както беше направено миналия път.

  За такива решения е нужен друг кмет.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 2. 2 Профил на npiatanasov
  npiatanasov
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Как пък не, да се харчат пак общински пари за глупости! Във Пловдив след 20.00 часа градските автобуси се движат почти празни. В крайна сметка, за любителите на нощния живот си има таксита.

 3. 3 Профил на Жълтопаветник
  Жълтопаветник
  Рейтинг: 267 Неутрално

  четох до тая чутовна глупост и се отказах :

  " Анкетата ни показа една диаметрално противоположна картина: 92% от анкетираните заявяват, че им се налага да излизат след 23:30 часа и биха ползвали нощен транспорт."

 4. 4 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 883 Неутрално

  Защо пак трябва да измисляме топлата вода - в Западна Европа са го измислили. Петък, събота и преди празници транспортът е денонощен с големи интервали, за да се прибират хората, през останалите дни има нощни автобуси, които са рентабилни защото са малко и с кондуктор.

  Сега, ако при нас се гони социалният фактор, т.е. да имат и бакшишите какво да ядат, разбирам.

  Евроатлантида
 5. 5 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  [quote#2:"npiatanasov"]В крайна сметка, за любителите на нощния живот си има таксита. [/quote]

  Тъй де, тъй. Както казахме, Герб на местно ниво са доста зависими от 21-21 и включването на трол по темата беше задължително.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 6. 6 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 883 Неутрално

  [quote#2:"npiatanasov"]Във Пловдив след 20.00 часа градските автобуси се движат почти празни[/quote]

  Става дума за София, град със средно разстояние на пътуване по 5 километра.

  Евроатлантида
 7. 7 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Привърженик съм на това предложение на Спаси София.
  Често се налага да се прибирам след 23 ч и дори Метрото е нарядко,а от метростанцията до блока,в който живея се движи автобус 285,който се движи едва ли не на 285 мин.Не мога да си позволя да плащам такси.

  Tony
 8. 8 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 914 Неутрално

  според нашите изчисления седемте линии на нощния транспорт ще костват на общинския бюджет малко под четири милиона лева на година.
  ------------------------------
  Първо това не са изчисления, а гадания по чаени листенца, боб и т.н.

  Второ малко се дотира градския транспорт (над 100 милки годишно), аре да сложим и тези уж 4, а всъщност 15-20.

  Така че аре у леу, има много по важни неща, за които да се похарчат.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 9. 9 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 883 Неутрално

  До коментар [#7] от "Free person":

  Ако работиш до късно, искай ваучери от работодателя. Ако обичаш да купонясваш, намери си по-баровска работа

  Евроатлантида
 10. 10 Профил на Bedtime for Democracy
  Bedtime for Democracy
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  До коментар [#1] от "Darth Plagueis":

  така като гледам скоро няма и да се роди такъв кмет..

  Pure Chewing Satisfaction
 11. 11 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#4] от "sa6":

  които са рентабилни защото са малко и с кондуктор.
  --------------------------------------
  За да е рентабилна една линия, трябва да има минимум брой плащащи си пътници. Кондуктора отговаря за плащането, но не и за другото.
  Да не говорим, че дотацията на СКГТ освен на гратисчиите се дължи на дотираните пътувания ( карти, служители, пенсионери и т.н.)
  Та затова (но не само) сметката на това НПО е тотално изкривена.
  Общината тр да са последните балъци, ако започнат бизнес на базата на такава бакалска аритметика, грешна на всичкото отгоре.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 12. 12 Профил на mavricii.plovdiv
  mavricii.plovdiv
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Това не са "спаси софия",ами "клати сегашното управление на софия"!

 13. 13 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#10] от "serpico":

  така като гледам скоро няма и да се роди такъв кмет..
  -------------------
  И слава Богу.
  След като известния с познанията си по математика Тончо подкрепя идеята , значи категорично е губеща

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 14. 14 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 883 Неутрално

  [quote#11:"qwertqwert"]За да е рентабилна една линия, трябва да има минимум брой плащащи си пътници. [/quote]

  в София не е проблем. Навремето напавиха експеримент да има 3 линии от единия до другия край. Имаше ползватели, не много защото не беше добре разгласено и инфото се предаваше от уста на уста. Накрая теглиха чертата и се оказа че са на загуба защото през седмицата наистина няма кой да се вози (хората спат преди работа). Колкото дали носят ПЕЧАЛБА това е друг въпрос, защото в София в момента и дневния транспорт е на загуба и с дотации от общината.

  Евроатлантида
 15. 15 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  До коментар [#13] от "qwertqwert":

  Разбира се, какво по-чудно има от това един милционер да се застъпи за бакшиши...
  Кво за математиката казваш?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 16. 16 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 797 Неутрално

  Бухахаха... той Градския транспорт на София не може да печели от дневните курсове и е на тотална загуба и всички в България дотираме загубите им, Х ми е как ще печелят от нощните курсове... иначе да, в цивилизацията има такива благини.

  Но кой ви излъга, че живеем в Цивилизацията? Тук е ТЕРИТОРИЯ. Зоната, ако сте чели братя Стругацки!

 17. 17 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  Идеята е чудесна и е нормално за всяка една европейска столица да има нощен транспорт, но с оглед особеностите на субектите, които ще пътуват с него .. няма да го бъде.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 18. 18 Профил на С вечен бан. Евроатлантическата демокрация е лъжа
  С вечен бан. Евроатлантическата демокрация е лъжа
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Ако въпросните активисти за нощен транспорт го субсидират за да не е на загуба, нека пуснат.

  Осквернявам паметници и пропагандирам евроатлантически ценности срещу заплащане.
 19. 19 Профил на modus operandi
  modus operandi
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#18] от "irod.kalchev":

  Отиде им на такситата занаята

 20. 20 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1386 Весело

  "Помните нощния транспорт, нали? Е, и ние не сме го забравили."

  бе в спомените на тея пиленца да не са разбъркали нещо нощния транспорт и отрезвителите... след 24 ч. и светещи прозорци рядко се виждат, еле па след два... кого се гласят да транспортират?

 21. 21 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1766 Любопитно

  а като искат да кандидатстват за лиценз и да ги пускат линиите които са си харесали. Защо трябва държавата да се ангажира хем ще направят някой лев от печалбата

 22. 22 Профил на Канасубиги
  Канасубиги
  Рейтинг: 772 Неутрално

  До коментар [#2] от "npiatanasov":

  Статията е за София, тук си има нужда. Поне петък и събота.

  I don't debate. Too much Word, not enough Excel.
 23. 23 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  До коментар [#16] от "diegos":

  СКГТ е на загуба поради управленска некадърност.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 24. 24 Профил на 123
  123
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Идеята на тия от "Спаси София" е доста добра, много различна от нескопосаната "реализация" преди години.
  Успех!

  Kолко българи са нужни, за да завинтят една крушка? Трима. Един, който да я смени и двама, които да спорят колко старата е била по-добра.
 25. 25 Профил на mapuhcku
  mapuhcku
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Одобрявам идеята. Не един ли 2 пъти ми се е налагало да се прибирам по-късно и да субсидирам наглите бакшиши. Добре че от скоро се появиха и Юбер де...
  Време е да се наредим до десетките градове в Европа, за които нощния градски транспорт е нещо нормално, като въздуха и слънцето.

 26. 26 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 797 Неутрално

  До коментар [#23] от "Darth Plagueis":

  Смесено е- некадърност има. Но и се краде на поразия. Или пък няма желание за справяне с проблема, защото е удобно да си на загуба, когато някоя я покрива. Така се краде още по сладко и безнаказано.

 27. 27 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2282 Неутрално

  Според гугъл карти, от Руски паметник до Паметник на Левски разстоянието е 2,4 км и се взема за 29 минути пеша. Толкова е диаметърът на целия вътрешен ринг на града и по случайност толкова е минималната доза движение дневно, която се среща в лекарските рубрики по вестниците.

  София е компактен град, в който пълен приоритет трябва да има ремонтът на тротоарите и ако няма пари за осветление/видеонаблюдение навсякъде, до поне по няколко главни оси трябва да се завърши час по-скоро.

  Който не ме разбра, да опита да стигне до пресечката на Витошка и Алабин веднъж като слезне с метро на Св. Неделя, веднъж като слезне на НДК и измине пеш цялата Витошка. Ще се изненадате, че за времето, за което ще се измъкнете по няколкото ескалатора и стълбища на МС Сердика, а после минете 2 светофара, ще успеете спокойно да изминете една цяла метроспирка пеша. Стига да е пешеходна зона, без светофари и без зиг-заг движения около колите по тротоарите.

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 28. 28 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 951 Неутрално

  За нощен транспорт.Подкрепям.И прибиращите се от баровете с данъците си също субсидират дневния транспорт и всички други дейности,имат право и техните нужди да бъдат задоволени.Писна ми от пуритани

 29. 29 Профил на milinca
  milinca
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Извадката е направена сред 6500 души или грубо 0.4% от населението на София, без да смятаме ежедневно приходящите. В статистиката съществува такова понятие като репрезентативност на извадката. Това като за начало.
  Оттам 92% изявили желание да пътуват нощем, или 5980 души. Хубаво да ги бяха питали и колко пъти ще пътуват нощем, защото дълбоко се съмнявам, че извадка със следната структура, ще пътува често: пълен работен ден (35%), следвани от студентите (24,7%) и работещите студенти (21%), ученици (7%). И цялото това упражнение да се прави за 1.50 лв. билетче, за толкова рехав контингент, е чист авантюризъм от финансова гледна точка. То само нощния труд на шофьори и кондуктури не може да се избие, какво остава за амортизация на превозното средство, гориво и пр. Това са фиксирани разходи, които си вървят, независимо дали се возят 2ма или 200.

 30. 30 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  До коментар [#26] от "diegos":

  Факт, мерси за допълнението!

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 31. 31 Профил на Радио Плутон
  Радио Плутон
  Рейтинг: 434 Неутрално

  София има толкова евтини таксита!

 32. 32 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 536 Неутрално

  До коментар [#29] от "milinca":

  когато някоя телевизия поръча социологическо проучване за гласиването или за нещо друго, "респондентите" са около 1000 и тази извадка важи за цяла България. В случая имаме 6 пъти повече попитани хора, и извадката важи само за София.

 33. 33 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Градския транспорт е на загуба, защото Фандъкова не иска да го докара на печалба. Много е просто. Защо метрото не е на загуба? Защото всички плащат за ползването му. Защо в София няма кондуктори във всеки автобус? Заради количеството хора, които трябва да пътуват? Просто в София са пуснали градския транспорт като социална служба, това е.
  Нощният транспорт ще е със задължително заплащане и това директно ще го направи доста по-рентабилен от дневния. Да не говорим, че се обсъжда по-висока цена, а и като добавим, че в този случай картите за градски транспорт няма да са валидни или поне тези на учениците/пенсионерите, ще е напредък.
  Или викате, да пълним гушите на бакшишите? Убер не е нужно да се споменава, защото ако стане ПТП, шофьорът няма застраховка.

 34. 34 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  абе скръндзи, пари за барове след полунощ имате, а 5-10 кинта за такси ви се свидят.

  следващата стъпка ще бъде шофьорът или ватманът да ви носи до етажа.

 35. 35 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Да ги пускат нощните линии а вътре с кондуктори преназначени чиновници от Градски Транспорт и Електро Транспорт и без това се прескачат по канцелариите а и една част от това да няма с какво да се прибереш ако си до 22:00 - 23:00 часа на работа е тяхна вина защото са давали грешни справки за натовареността за да могат да работят само редовна смяна.

 36. 36 Профил на б_еко - върнете стария Дневник
  б_еко - върнете стария Дневник
  Рейтинг: 606 Неутрално

  Идеята е добра, но ми се струва скъпа. Може би ще стане с по-малки автобуси. Велосипеди под наем също е добро допълнение. За 5-10 км в хубаво време бих се повозил на колело.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 37. 37 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3626 Неутрално

  Има много по-важни неща, Фъндъкова обслужва само живеещите в центъра.

  Любовта ще спаси света!!!
 38. 38 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1918 Неутрално

  Аз предлагам на предложителите да се разходят през нощта, особено през зимата из "Люлин", но поединично, за да разберат колко е опасно да ходиш по 20-30 минути пеша.

 39. 39 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  До коментар [#29] от "milinca":

  Верно ли? Т.е., 6000 човека не е представителна извадка, при положение, че за изборите обикновено анкетите са с 1 500 човека? Алеле, Фандък, вземи си вересиите и троловете!

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 40. 40 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 742 Неутрално

  [quote#36:"б_еко"]За 5-10 км в хубаво време бих се повозил на колело.[/quote]

  не става пиян в 3 да караш колело

 41. 41 Профил на carmello
  carmello
  Рейтинг: 742 Неутрално

  [quote#27:"cinik"]Според гугъл карти, от Руски паметник до Паметник на Левски разстоянието е 2,4 км и се взема за 29 минути пеша. [/quote]

  а ако живееш в Младост, Дружба или Люлин ?

  според мен не е зле да има с 2 лева цена на билета- би трябвало съвсем спокойно да покриват разходите 10-тина човека в автобус

 42. 42 Профил на Христо Илиев
  Христо Илиев
  Рейтинг: 861 Весело

  Не е казано, че предложението за нощен градски на Спаси Сф е единствената и най-правилната истина. Но предложената концепция е гъвкава, ефективна и поносима за бюджета като тя може да се реализира в най-кратки срокове. Търсили сме баланс между повече обслужени квартали и минимални разходи за Столичната община.

  Друга важна цел на документа ни е да създаде дебат за намирането на алтернатива на нощното придвижване на софиянци и гости на града, тъй като в момента има един нощен монопол на автомобилите - таксиметрови или лични, без които човек не може да стигне от Младост до центъра или от Люлин до летището. Нощен градски транспорт е задължителен за град, който иска да привлече повече туристи, иска да е модерна европейска столица и да не обслужва така явно интересите на таксиметровите лобита.

  Viva EU
 43. 43 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3626 Неутрално

  Всички, които плащаме данъци ще трябва да плащаме за тази "екстра", защото тя ще е на загуба.
  Защо децата не пътуват безплатно, например? За това даже няма да се осъществи допълнителен разход!!!!
  Да, всъщност Данчето би било да отговори на този въпрос, преди да похарчи стотици хиляди левове.

  Любовта ще спаси света!!!
 44. 44 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3626 Неутрално

  До коментар [#27] от "cinik":

  Стига с тая Витошка и Алабин, я се разходи в Хаджи Димитър, Левски, Горна Баня......
  Ако данъците се смятат на квадратен километър, не съм сигурна че данъците от центъра ще са по-големи в абсолютна стойност.

  Любовта ще спаси света!!!
 45. 45 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2282 Неутрално

  [quote#41:"carmello"]а ако живееш в Младост, Дружба или Люлин ? [/quote]

  Едното не отменя другото. И да те стовари нощният автобус някъде на бул. Джавахарвал Неру в Люлин, после какво ще правиш в тъмното и неравното ? Ако обновеното не стига до вратата, то поне трябва да се хванат някакви главни направления, на 3 тъмни една да е като хората.

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK