Вили Лилков, Реформаторски блок: Успех ще е разбиването на едноличния модел на ГЕРБ в София

Вили Лилков

© Надежда Чипева, Капитал

Вили Лилков"Дневник" започва поредица от интервюта с кандидати за кмет на София. В тях са зададени и част от въпросите на неформалната група "Право на град", в която са събрани различни хора - архитекти, политолози, социолози, общественици и други, обединени от идеята да влияят за по-добро управление на София и по-добра градска среда.


Вили Лилков е издигнат за кандидат за кмет от коалиция Реформаторски блок. Той е депутат в този мандат отново от Реформаторския блок, а преди това беше дългогодишен общински съветник в София. Лилков е професор по физика в Минно-геоложкия университет. "Дневник" разговаря с него за проблемите на града и какви решения предлага.


Каква оценка поставяте на управлението на София от досегашния кмет Йорданка Фандъкова?
- Ще цитирам оценката, дадена от столичната администрация за изпълнението на стратегическите приоритети на Общинския план за развитие 2007-2013 г. - "незадоволителен напредък". София продължава да стои в последната, пета група на европейските градове по степен на развитие и качество на живот.
А от гледна точка на Общия устройствен план, в София се сбъдва песимистичната прогноза за развитието на жилищните територии, описана в плана като "развитие без намеса". С наличните средства можеше да се напредне поне по някоя от болните теми на София – разбити тротоари, деградиращи квартали, лошо осветление, гета, липса на сигурност. И това е "вътрешна" оценка.


Кои са основните проблеми в града?
- Качество на изпълнение. Прегради пред бизнеса. Сигурност. Липса на публично-частни партньорства. Драстични разлики между София и региона, между северната и южната части на столицата, централната градска част постепенно губи качествата си на среда за живеене.


В София има две столици – едната е столицата на центъра, другата на крайните квартали и старите жилищни комплекси.


На олимпийския принцип ли влизате в битката за София?
- Ако ме питате дали ще взема медал на тези избори – отговорът е категорично "да".


Kои са Вашите три водещи приоритета в управлението на града?
- Интегрирано развитие на града; намаляване на пречките пред бизнеса и въвличането му в изграждането на града и по-ефективно ползване на парите на софиянци. Нуждаем се от интелигентен транспорт и паркинги. Време е за промяна, която да превърне София от град с национално значение, в град с европейско значение. Време е София да започне да се сравнява с другите европейски столици, на запад от Белград.


Как ще гарантирате неприкосновеността на парковете?
- Чрез видеонаблюдение и активно присъствие на инспектори и общински полицаи в сътрудничество с кварталните общности. Чрез подобряване на осветлението и застраховане на имуществото в тях, което е обект на най-много посегателства.


Ще насърчавам талантливи дизайнери, урбанисти и ландшафтни архитекти да разработват проекти за превръщането на малки, западнали или забравени кътчета на София в уютни градски пространства със собствен стил, тясно свързан с местните общности и с културната им идентичност.


Градинката пред хотел "Рила" е едно от първите места, за което ще обявя конкурс за оформяне на нов, уютен градски площад – с възстановяване на малкото езеро и експониране на части от южната стена на римска Сердика.


Какво ще направите за некачествените нови тротоари в града?
- Не само тротоарите, цялата градска среда е в лошо състояние – хаотично положени разнородни и нискокачествени настилки, липса на чешми, пейки и обществени тоалетни и липса на стил в градското обзавеждане.


Затова във всеки квартал ще въвеждам настилки с характерна специфика. Ще определя улици и зони в центъра и други квартали със задължителна настилка от павета. Що се отнася до тротоарите, бизнесът ще спазва единни стандарти при поемане на ангажимент за изграждането им.


От 2016 г. ще започне изпълнение на съгласувана с експлоатационните дружества петгодишна програма за изграждане на улици и подземна инфраструктура и възстановяване на тротоари, осветление, дървета и градско обзавеждане.


Как ще въведете работещо разделно събиране на отпадъци и какъв нов метод за изчисление на такса смет подкрепяте?
- Рециклирането е ключът към град с нулев отпадък. С разделянето на отпадъците ще се обвърже и такса смет – колкото повече отпадък разделят гражданите и фирмите, толкова по-малка такса ще плащат. Ще насърчавам и бизнеса, и етажните собствености да преминават към индивидуално договаряне на сметосъбирането и сметоизвозването там, където е възможно, и да заплащат за реална услуга, а не въз основа на данъчната оценка на имотите си.


Може ли да падне цената на такса смет? Как?
- Много от таксите и цените на услуги на Столична община не са разходно ориентирани. Такса смет е пример за това. В момента бизнесът е претоварен с такса смет, като заплаща много повече от сметта, която "произвежда". Същевременно приходите от такса смет за общината надхвърлят с десетки милиони левове необходимите за ежегодното поддържане на чистота и се влагат в други дейности. Точно там е буферът, който позволява такса смет за бизнеса да се намалява с цел до края на мандата да бъде с 30% по-ниска.


Ще засиля контрола и санкциите за замърсяване. Ще въведа 5% отстъпка от такса смет при заплащането й до първия срок от кампанията по събиране на местни данъци и такси. Ще въведа общински пунктове за събиране на отпадъци, в които след предаване на съответния отпадък, в т.ч. и едрогабаритен, и получаване на заплащане за него, всяко домакинство може да получи ваучер за отстъпка от такса смет. Така е в много европейски градове.


Ще задържите ли Петър Диков на длъжността главен архитект?
- София се нуждае от преосмисляне на много градски политики, в т.ч. и урбанистични. В този смисъл ни трябват нови идеи, затова ще организирам конкурси за ключови длъжности в общината, в т.ч. ще обявя и конкурс за главен архитект.


Харесва ли ви ремонтираният бул."Витоша"?
- Този ремонт е показателен за няколко проблема в досегашното управление на София. На първо място, липса на конкурс за идея за оформление на единствената знакова пешеходна зона в града; на второ място – некачествено изпълнение; на трето, тази улица трябваше да покаже нещо модерно в града, както жълтите павета преди сто години например, а се случи, че заприлича на центъра на община Чавдар.


Не на последно място – това публично пространство не се управлява и е оставено на самотек във властта на заведенията. Ако не се изградят допълнителни пешеходни улици и той остане самотен, скоро ще бъде претоварен с дейности и ще бъде компрометиран.


Как ще намалите праха във въздуха и на земята в града?
- В София фините прахови частици основно се дължат на автомобилите и градския транспорт. Те са прекият виновник за множество здравословни проблеми. Затова на първо място поставям разширението на линииите на метрото, заедно с продължаване на политиката на въвеждане на екологични транспортни средства в масовия градски транспорт, с акцент върху трамваите, тролейбусния транспорт и електробусите.


За автобусите ще се прилагат изисквания за висок екологичен стандарт, а данъкът на автомобилите ще се определя според тяхната мощност, евро стандарт и гориво и ще се създават по-добри условия за велосипеден транспорт. Ще спра политиката на ограждане с високо строителство по периферията на компактния град, защото тези "огради" спират естественото проветряване града с чист въздух от околните планини, не само от Витоша.


Ще възложа изработването на дългосрочна програма за укрепителни и залесителни дейности по бреговете на софийските реки, съчетано с изграждане на пешеходни алеи и велоалеи. Така ще осигурим вход за чистия въздух в София и ще осъществим започнатото от първите европейски и български градинари преди повече от век – реките да станат естествените канали на вход на чист въздух в столицата.


Какво конкретно ще направите за намаляване на шума в града?
-София е един от най-шумните градове в Европа. Около 60% от софиянци са изложени на шум над допустимите нива. Работата на Общинска полиция и на РИОСВ е без резултат в това отношение, затова ще създам лицензирано самостоятелно звено за денонощна борба с шума към Столичния инспекторат и ще се публикува отчет за конкретно свършената работа от всеки инспектор по сигнали на граждани.


Дейността му ще контролирам лично. Ще завиша критериите към търговските обекти, които желаят денонощен режим на работа и ще въведа опростена процедура по отнемане на разрешителните за търговска дейност на обекти, системно нарушаващи обществения ред. Ще поискам да се увеличи броят на точките за измерване на шума в столицата от РИОСВ. Ще обединим усилията си с органите на МВР за справяне с шума от моторите и нощните автомобилни гонки в София.


Как ще преустановите унищожаването на паметници на културата?
- Знам, че умишлено много софийски къщи и индустриални сгради - паметници на културата, са оставени да се саморазрушават. Други губят автентичния си вид, вградени в тонове бетон и стъкло, и се превръщат в комерсиални. Общината често бездейства и не се намесва активно в опазване на облика на града и паметниците на културата.


Затова всички сгради - паметници на културата ще бъдат въведени в публично достъпен регистър с описание на текущото състояние, препоръки и предписания към собствениците и наложените санкции за неподдържане. Ще въведа електронен регистър на паметниците с конкретни отговорници за поддържането и охраната им. Ще разработя заедно с творци, архитекти и граждански общности програма за модерно преустройване на пустеещи стари фабрики, производствени халета и пространства с потенциал за преобразяване.


Аз лансирах преди повече от две години идеята старата топлоцентрала в Южния парк да се преобрази в "Детски център на изкуствата" с нов градски куклен театър; направих доста за опазването и бъдещото експониране на античния мавзолей на ул. "Димитър Хаджикоцев"; противопоставих се на идеята хотел "Рила" и хотел "България" да се превърнат в търговски комплекси; бях особено настоятелен по темата за възстановяване на паметните плочи на I и VI полкове пред НДК; алармирах кмета във всеки случай на опасност от унищожаване на емблематични софийски къщи. Повече от десет години продължава моята инициатива "Софийска памет", посветена на възстановяване на паметта в столицата за достойни българи, изпаднали незаслужено в забрава.


Как оценявате паметника на цар Самуил?
- Смятам, че мястото му е подбрано добре, с лице към ослепените самуилови воини, много по-добро от първоначално определеното с гръб към църквата "Св. Георги" на ул. "Цар Самуил". Проблемът с паметника се появи поради това, че чак след неговото изработване, общината се зае да му търси място и да го узаконява. Заданието за паметника, в т.ч. и светещите очи не са обсъждани от експертите на общинския съвет. Пореден пример, както с паметника на Алеко, в който се прескачат институциите и после се създава проблем.


Какъв резултат ще е успех за вас? 
- Успех ще бъде привличането на максимална подкрепа и доверие от гражданите, рязко увеличаване на броя на общинските съветници от Реформаторския блок в СОС и разбиване на едноличния модел на управлението на ГЕРБ.


Десетгодишното управление на ГЕРБ доведе до това, че цялата власт в столицата, е окупирана от техни кадри. Всички управленски и кадрови решения се вземат еднолично, а от това страда качеството на управлението. Крайната ми цел е стигане до балотаж и силно представяне на листата ни за общински съветници.


Каква е позицията ви за бежанците и политиката на България? Общината може ли да има роля и каква?
- Република България има поети международни ангажименти за даването на закрила на хора, които търсят убежище. Властите правят всички необходимо, така че да осигурят хуманитарен или бежански статут на хората, които наистина се нуждаят от закрила. Реалността е, обаче, че тук става въпрос за капацитет и интеграция. Общината няма достатъчен капацитет на лагерите, този на Военна рампа е запълнен 95%.


Тя трябва да разработи Стратегия на местно ниво и План за действие, основани на принципа, че градът помага на тези признати бежанци, които демонстрират усилие да се интегрират в работната и социалната среда и да търси партньорство с държавата и неправителствения сектор, който изключително активно помогна за овладяването на кризата преди 2 години и продължава да помага на терен...


Но основното условие за интеграция е образованието и тук имаме проблем. Притеснително е образователното ниво на бежанците (друг е въпросът, че не всички са бежанци!). От влезлите през месец август в страната 80% са без образование или с начално и основно образование и само 3% имат висше образование.

Коментари (122)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  Дрън-дрън! РБ са пътници, част от статуквото, ерго от мафията. Когато трябваше да покажат характер, направиха точно обратното - "исторически компромис". От който нищо не следва за обществото, освен още дивиденти за самите тях. Отвращават дори най-заклетите си поддръжници, а пък феновете на Костов са сред най-лоялните.

 2. 2 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 437 Неутрално

  Много закъсняло, много щадящо, много беззъбо.
  С перце ги галите, вместо да ги изгоните.

  Късно е вече. Всичко се мутризира в София.

  А вместо истинска борба за смяна в столичната община и за спасяването на града от мутрите, реформаторите в Министерството на образованието и науката, и този сайт най-паче поведоха война срещу Софийския университет.

  Попадна ми преди три дни една брошура на колегата професор и кандидат за кмет: хубаво, лъскаво, подредено по направления и приоритети.

  И нито една дума за най-важното: защо столицата жажда нов кмет? Нито една критична мънининка забележчица.

  Куртоазна имитация на предизборна кампания.

  А междувременно мутрите заграбиха всичко.
  Сега са тръгнали и университетите да изравнят със земята.

  димка гочева
 3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2103 Любопитно

  Нуждаем се от интелигентен транспорт и паркинги.
  _____________
  Е то това е вярно ама къде беше Бат'Вили като беше в Общинския Съвет? Защо не протестира срещу безразборното застрояване на всичко зелено? Струва ,че има пряко съучастие в много вредни за София проекти !


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  - Ще цитирам оценката, дадена от столичната администрация за изпълнението на стратегическите приоритети на Общинския план за развитие 2007-2013 г. - "незадоволителен напредък". София продължава да стои в последната, пета група на европейските градове по степен на развитие и качество на живот."Това е коректно изказване,няма изсмукано нищо от пръстите.

 5. 5 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 571 Весело

  Пожелавам да се осъществи всичко това, което изброява Лилков, пък от който и да било кмет.
  Е, само да не е Мирчев или Кадиев, де.
  А на кандидата на ДПС и мой съименник пожелавам да прескочи 3000 гласа, ама не с много, ако успее.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 6. 6 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 426 Неутрално

  А, Вили, ние имахме един разбивач на модели вече - негово превъзходителство Разбивача, та хуубаво ни разби. Гледай и твоята работа да не стане като неговата!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 7. 7 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2844 Неутрално

  [quote#2:"Димка Гочева"]И нито една дума за най-важното: защо столицата жажда нов кмет? Нито една критична мънининка забележчица. [/quote]

  Налага се да прочетете цялото интервю отново, защото точно то е критика на работата на КМЕТА и общината точка по точка! От това къде повече?
  Харесва ли Ви Софийския университет с излизане от ранглистата на седемстотинте световни университета? Ако ДА, права сте, но това не е работа на общината, а тук обсъждаме не образованието, а кмета и СО!
  Към номер едно - кажи за Кмета, а не общо плюене по РБ!
  Харесва ли ти състоянието на столицата?

 8. 8 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  Много слаб кандидат. Да, по-добър е от Фандъкова и от Кадиев, но да си по-добър от ГЕРБ или Гоце не е някаква особено висока летва. А и трябва много повече за да свалиш кмет, който печели два пъти от 1-ви тур.

  Като цяло ДСБ с тяхното настояване да сложат твърд и краен партиец като това недоразумение обрекоха изборите в София. Вината е само и еднствено на ДСБ ( само дето и те вина поемат само с мезета). Идеята беше да се издигне кандидат на когото те да си се кефят,а не такъв, който може да спечели. А са си трошете главата с тоя

  15.02.1989 - 07.02.2018
 9. 9 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  И този излиза с масалите на Софиянски и сигурно си мечтае за "Софийски имоти", или каквото е останало от тях...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 10. 10 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  До коментар [#7] от "Alexander97":


  [quote#7:"Alexander97"]Харесва ли ти състоянието на столицата? [/quote]
  Харесването е част от сравнението, а ако сраним с преди, днес София е в пъти по добре от времената на усмихнатия градоначалник и крадливите му дружки.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 11. 11 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2103 Неутрално

  Но основното условие за интеграция е образованието и тук имаме проблем. Притеснително е образователното ниво на бежанците (друг е въпросът, че не всички са бежанци!). От влезлите през месец август в страната 80% са без образование или с начално и основно образование и само 3% имат висше образование.
  __________
  На всеки 30-40 души пришелец има по един офицер който ги води и им поддържа спортната форма ! На софийска община изобщо не и е работа да се занимава с тях , по-добре да се интегрира с логистични центрове за препращането им към Германия!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 12. 12 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  [quote#9:"boby1945"]сигурно си мечтае за "Софийски имоти", или каквото е останало от тях[/quote]

  За нищо не мечтае, в това е проблема. Зела му е, просто ДСБ да си препикае София, да си е тяхна територия. РБ имаше толкова по-добри опции, ма от де толкоз акъл в зомбита да се вслушат в друго мнение. Трайчо Трайков, Вълчев, Паси - тук дебилите ще ревнат - ууууу бивш гербер, аххахах Данибой, а тоя къв е смешник , мани го евреина.

  Само дето са толкова тъпи, че не разбраха, че на избори готините гласове струват колкото на леля Цура от Обеля. И трябва кандидат, който да обере поне част от популисткото мнозинство, а не такъв на когото само ние да си се кефим. Партийците ще гласуваме за който и да е, въпросът е в неутралните гласове

  15.02.1989 - 07.02.2018
 13. 13 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Странно. Столицата е в ужасно състояние, университетът е в ужасно състояние, искаме всичко да е хубаво, подредено, но не търсим правилния човек, който да се справи със задачата да бъде добър градоначалник. Претендираме за интелигентност, но избираме посредствеността и простотията.
  Ами каквото сме си надробили, това сърбаме.

  П.П.: Успех на професора по физика! С градоначалник даскалица по руски столицата не ми харесва.

  No Pain No Gain
 14. 14 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  Дали ни харесва Вили Лилков или не е несъществен въпрос. Той няма да стане кмет. Но гласуването за него е знак колко хора искат Европа и не искат Русия. И е знак кое крило в ГЕРБ искат да е надделее и каква политика да се провежда.

 15. 15 Профил на Димка Гочева
  Димка Гочева
  Рейтинг: 437 Неутрално

  [quote#7:"Alexander97"]Налага се да прочетете цялото интервю отново, защото точно то е критика на работата на КМЕТА и общината точка по точка! От това къде повече? [/quote]

  Става дума не за това интервю, в която от кумова срама има по някоя критична дума, а за онази лъскава, луксозна, скъпа брошура, отпечатана с най-високо полиграфско качество на твърда и гланцирана хартия, която се разпространяваше с някои вестници в събота и неделя.

  Много хубаво, ама без думичка за необходимостта от нови лица в общината и нов(а) кмет(ица).

  димка гочева
 16. 16 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  [quote#14:"Мондиана"]И е знак кое крило в ГЕРБ искат да е надделее и каква политика да се провежда. [/quote]

  Какви крила в ГЕРБ бе - това са мутри на принципа земи парата и бегай. Имат само едно крило - на Бащицата и всички са под него. ГЕРБ Не са ни продали на Русия, само и единствено заради ЕС и САЩ, които държат Баце за топките много яко.

  15.02.1989 - 07.02.2018
 17. 17 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  [quote#16:"Youtube.Пу"]Не са ни продали на Русия, само и единствено заради ЕС и САЩ, които държат Баце за топките много яко. [/quote]
  И така да е, знакът ще е и към ЕС и САЩ. Трябва да се види колко хора искат цивилизация и колко съветско блато.

 18. 18 Профил на l_i_k_a_t_a
  l_i_k_a_t_a
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Кадиев е по -подходящ от тоя.

 19. 19 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2844 Неутрално

  [quote#17:"Мондиана"]И така да е, знакът ще е и към ЕС и САЩ. [/quote]
  Монди, какъв ЕС, какви САЩ!
  Столицата е нашето обиталище!!! Този бой по гърдите с метрото и градинките - това ли е удобната, чиста и красива столица с мъждукащото осветление, пресечената местност по тротоарите, скъпото извозване на сметта, двете десетилетия обещания са подземни и надземни паркинги, наслагано соларно осветление ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ и пари, които вече не знам колко години не светят - парите са усвоени и откраднати, иначе щяха да светят, многократните ремонти на едни и същи главни артерии, а кварталните улици като след войната в съседите. А калната локва в Ларгото, как да не си я хвалим и обичаме, а?
  И Бате Бойко се скъсва да хвали Фандъкова какъв бисерен кмет ни е натресъл!
  Какви знаци, какъв САЩ и ЕС!!!!!!!!!!!!!!

 20. 20 Профил на Alina
  Alina
  Рейтинг: 217 Неутрално

  И как ще разбие модела на ГЕРБ, като самият той е част от модела ГЕРБ -Софиянски! На всички е ясно, че Реформаторите се продадоха на ГЕРБ отдавна.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 21. 21 Профил на Bulgerman
  Bulgerman
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Добре ще е бспабвдпситн да отпаднат. И без това са безполезни.

  XXI век е! Електронно Правителство и Гласуване.
 22. 22 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2519 Весело

  Съдейки от торбичките под очичките, отборът на Миков и Софиянски може да получи ново попълнение...

 23. 23 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Мнозинството коментиращи сигурно са доволни от сегашното жалко състояние на нещата и затова не искат и да чуят от промяна.
  В края на краищата свинята не можеш я извади от тинята, тя си се чувства добре там.

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 24. 24 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2519 Любопитно

  До коментар [#20] от "Alina":

  "На всички е ясно, че Реформаторите се продадоха на ГЕРБ отдавна."

  Как ще се продадат, като няма какво да предложат? Кухите им лозунги, крокодилските им сълзи и безразборното плюене, основно по "партньорите",никому не са нужни! Те са вежливо търпяни, защото безгръбначният им конформизъм устройва всички, които използват сегашното статукво, за да заздравят позициите си. За тяхна сметка,разбира се, но те са толкова безнадеждно безсилни, че не смеят да ритнат, защото ще загубят и това, което в момента имат. А то е много на фона на електоралната им тежест и политическо влияние.

 25. 25 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2001 Неутрално

  Аз ще гласувам за Лилков и за листата на РБ. Не считам, че Фандъкова е лош кмет, но високомерието на ГЕРБ трябва да бъде наказано чрез подкрепата към РБ. Освен това Тр. Трайков е компетентна личност.

 26. 26 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1737 Неутрално

  Г-н Лилков е типичният "old age" градоначалник, все едно четете архивни интервюта на някой немски политик от времето на Виртшафтсвундер. Отговаря "- Качество на изпълнение. Прегради пред бизнеса. Сигурност. Липса на публично-частни партньорства. Драстични разлики между София и региона...."

  Не, г-н Лилков. Не знам на кого му е проблем, че няма ПЧП-та, каквито бяха ВЕИ-скандалите и които Стив Ханке преди 2 месеца нарече "гласна покана за корупция от държавната трибуна". Проблемът на София е, че ако Одеса е Град-герой, Рио де Жанейро - Град-карнавал, Люксембург - град-градина, то София е град-ПАРКИНГ. Очакването, че с обновен градски транспорт колите ще се разредят е илюзия. Май точно обратното става - преките около метростанциите и обновените трамвайни тарсета стават първата плячка на автодебилите, които ги мързи да изминат 300 метра с чадър.  За коалиция Анти-Пеевски: ДБ+Слави+Мая+БСП
 27. 27 Профил на conTXT
  conTXT
  Рейтинг: 740 Неутрално

  РБ ме изгубиха за изборите с тази кандидатура от статуквото. Пак ще ми тръгне на зелено.

  generator
 28. 28 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2852 Неутрално

  Проблема на по-голямата част от българските избиратели е, че чакат да чуят от телевизията, кой ще е победител, за кого се вдига най-голям шум, че да отидат да гласуват за него...! По-голямата част от българските избиратели, не могат да формират самостоятелно мнение, водят се по течението...! По-голямата част от българските избиратели си обичат мизерийката наследена от социализма и си я искат...! Както се казва и магаре да им предложат и него ще изберат...!
  Софиянци си заслужават даскалицата по руски! Да си я носят на рамо със здраве! Софиянци не били избирали червени кметове? Я си помислете пак!

  Бивш tww09306483.
 29. 29 Профил на homer
  homer
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Тия приказки са чист предизборен популизъм. За да свърши всичко това, трябва да вдигне яко данъците, да промени половината закони в България, или да не ги спазва. Нали беше съветник и по време на Софиянски. Тогава защо мълчеше, когато окрадоха София? Или е минало време и вече е чист като сълза.

 30. 30 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  “- Ако ме питате дали ще взема медал на тези избори – отговорът е категорично “да"."

  Ще вземе разбира се - тиквен!
  Може и Тиквата лично да му го закачи!

  I Want To Believe
 31. 31 Профил на George Pavlov
  George Pavlov
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Каква алтернатива? Лилков беше в Общинския съвет 20 г и обикновено е бил част или близо до управлението. 2009-2011 имаха 2 зам. кмета, да не говорим за времето на Софиянски...
  Сега ще критикуват, а всяка година гласуваха ЗА бюджета на София, лично той гласува ЗА Общия устройствен план, разрешаващ строежи в паркове.
  Гледай Лилков, мисли за ГЕРБ...

 32. 32 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  „Софиянци“ с туршия и вино от мама и тате на село ще гласуват за учителката.Мислещите и милеещите за София -за професора.Сега ще се преброим и ще разберем защо София заприлича на голямо село.

 33. 33 Профил на lekapoleka
  lekapoleka
  Рейтинг: 217 Неутрално

  "Време е София да започне да се сравнява с другите европейски столици, на запад от Белград"

  Море, лошото е, че и сравнението с Белград е доста обезкуражаващо!

 34. 34 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Давай Вили, с теб сме!!! Дойде краят на зависимата учителка - два мандата СТИГА!! И Авджиева в "Младост" да се изнася - не може да смени една крушка на улична лампа цяла половин година, и то в близост до работното й място - за чеп за кисело зеле не става... ВЪН!!!

  www.commcrime.blogspot.com
 35. 35 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Точно тези лапачи и лозунгаджии нищо няма да разбият

 36. 36 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 217 Неутрално

  [quote#13:"tokkay"]...искаме всичко да е хубаво, подредено, но не търсим правилния човек, който да се справи със задачата да бъде добър градоначалник. Претендираме за интелигентност, но избираме посредствеността и простотията.
  Ами каквото сме си надробили, това сърбаме. [/quote]
  Да така е, но от къде да го изпишем "правилния човек" като посредствеността позволява да си "изберем" измежду това, което ни се предлага, а то не е онова което ни се иска?!!!!

 37. 37 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 217 Неутрално

  [quote#32:"hodounski"]....Сега ще се преброим и ще разберем защо София заприлича на голямо село? [/quote]
  За жалост тези, които трябва да разберат нищо няма да разберат, а когато разберат ще е късно вече?!!!! Защото селата започнаха да изчезват, а градовете се превърнаха в села, и София е мястото, което привлича всички които не са успели да стигнат до терминал 2 в 1!!!!

 38. 38 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 740 Весело

  [quote#32:"hodounski"]„Софиянци“ с туршия и вино от мама и тате на село ще гласуват за учителката.Мислещите и милеещите за София -за професора.Сега ще се преброим[/quote]  пп Няма да ви е трудно да се преброите.

 39. 39 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Шансът му е нула. Търси под вола теле и дърдори глупости и лъжи. В София тези плоски тарикатлъци не вървят. Да се е кандидатирал в някое видинско село.

 40. 40 Профил на Maria Blagoeva
  Maria Blagoeva
  Рейтинг: 8 Гневно

  Вили Лилков - алтернатива. това сигурно е някаква шега. да оставим, че сигурно от 20 години е в Общински съвет и е част от статуквото, да не говорим, че подкрепя Фандъкова в ОС от край време и никог не е имал реално собствено мнение като обшински съветник и дори че РБ са патерица на ГЕРБ, ами още преди да е станал кой знае какъв фактор урежда позиции на всякакви близки и приятели по конкурси за държавни и европейски институции. СРАМ! Поредният герберски поставен кадър, точно както и фандупкова.

 41. 41 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Браво, такива чисти и неопетнени хора трябват, които никога не са се докосвали до властта в СО. А сега без майтап - кандидатът следва да направи анализ на досегашната си работа и като как тази работа съответства на предизборните му обещания. Щото, както много добре е известно от селските сватби - обещаването не е като даването, поради което един дядо обещал на младото семейство двата вола с колата.

 42. 42 Профил на lup25476256
  lup25476256
  Рейтинг: 223 Неутрално

  Човек дето е бил 4 мандата общински съветник, от които два мандата в мнозинството да излиза с нови идеи е повече от смешно.

 43. 43 Профил на analysethis
  analysethis
  Рейтинг: 217 Весело

  Реформаторите щели да разбиват ГЕРБ.

  Това ако не беше толкова смешно, щеше да бъде нарушение на договорката между десните за въздържане от черен ПР.

 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7406 Неутрално

  Софиянци явно не искат нищо да се промени,а иначе,все критикуват.

 45. 45 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 700 Неутрално

  До коментар [#10] от "boby1945":

  [quote#10:"boby1945"] а ако сраним с преди, днес София е в пъти по добре от времената на усмихнатия градоначалник[/quote]
  Явно в главата ти още бръмчат сравненията от времената на соц-а "...днес България в сравнение с 1939 г. е в пъти..."
  Сравнение се прави с другите, а не с миналото. Защото и преди и сега София е една от най-неуютните мръсни, разбити и неподдържани европейски столици.
  Да, доста неща са подобрени сравнено с преди 20 години, ама не достатъчно за парите, които харчи общината. Един пример, на всеки две години се дават милиони (потъващи в джобове на наши хора) за некачествени ремонти на един и същи участъци на Цариградско шосе.
  Ако това на теб ти харесва, на мен - не.

 46. 46 Профил на lup25476256
  lup25476256
  Рейтинг: 223 Неутрално

  До коментар [#44] от "rosiraycheva50._":

  Искаме да се промени нещо, затова не искаме 4 мандата съветници отново във властта.

 47. 47 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 700 Неутрално

  [quote#42:"lup25476256"]Човек дето е бил 4 мандата общински съветник, от които два мандата в мнозинството да излиза с нови идеи е повече от смешно. [/quote]
  И какво му е смешното?
  Човекът знае проблемите и има желанието да ги реши. И не манипулирай, той се кандидатира за кмет. Такъв не е бил нито един мандат, за да кажеш, че няма да се справи като кмет.

 48. 48 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7406 Неутрално

  Е в САЩ има конгресмени цял живот.Не е работата в съветниците,а в кмета.

 49. 49 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3518 Неутрално

  [quote#42:"lup25476256"]Човек дето е бил 4 мандата общински съветник, от които два мандата в мнозинството да излиза с нови идеи е повече от смешно. [/quote]
  На всички е ясно че кметът има със себе си най-много общински съветници, поради което идеите на другите съветници най-трудно си пробиват път.
  Ето защо логиката ти е смешна и тенденциозна!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 50. 50 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3518 Весело

  [quote#43:"analysethis"]Това ако не беше толкова смешно, щеше да бъде нарушение на договорката между десните за въздържане от черен ПР. [/quote]
  Очевидно нямаш и елементарно понятие какво е черен ПР!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 51. 51 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  До коментар [#44] от "rosiraycheva50._":
  Кой да го промени, Лилков ли? Няколко петилетки дремал като съветник гласувал заедно с дружките си далавери и премии за себе си и сега изведнъж много му е ясно и ще оправи работата, ще промени нещо. Трябва да си много залупен да му се вържеш, до сега какво е направил или предложел като съветник в полза на града ?

 52. 52 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3518 Неутрално

  Един професор (Вили Лилков е носител на образователна и научна степен „доктор“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките, а през 2011 г. става професор по ядрена физика към Минно-геоложкия университет. [3] От 1999 г. насам е ръководител на катедра „Физика“ и е настоящ преподавател по Обща физика и Атомна и ядрена физика на студентите на МГУ) сигурно може и разбира повече от една учителка по руски!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 53. 53 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3518 Неутрално

  [quote#51:"shileto"]Няколко петилетки дремал като съветник гласувал заедно с дружките си далавери и премии за себе си и сега изведнъж много му е ясно и ще оправи работата, ще промени нещо. [/quote]
  Има огромна разлика да си само общински съветник, никога нямащ достатъчно мнозинство на своя страна и един кмет, а за да прокараш някаква своя идея винаги ще ти е необходимо мнозинство.
  Писанието ти е не само тенденциозно, но и силно манипулативно!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 54. 54 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  [quote#32:"hodounski"].Мислещите и милеещите за София -за [/quote]
  да ти дам ли линк от скоро в което вилито се заканва да реши всичкото проблем на Топлофикацията с размах-приватизация. Да приватизира държавния монопол, зада го превърне в частен! Да след "много Неуспешният" модел на концесия на софийска вода(да дам ли подробности фанатико?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 55. 55 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 285 Неутрално

  [quote#28:"tww09306483"]даскалицата по руски[/quote]

  не я знам що за кметица е Фандъкова, но със сигурност знам, че направи от 73-о училище - обикновена гимназия преди нея - третото най-елитно училище в София, докато бешие директорка там. Отново упреците на противниците на ГЕРБ са не просто неточни, те издават ниска интелигентност, резултат вероятно на тежка самозаблуда или на ниска образованост

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 56. 56 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 285 Неутрално

  [quote#34:"Торбалан"]зависимата учителка[/quote]

  ето още един умник, вкарващ презрение в думата "учителка" - аланкоолу, само от този опит за обида може да се съди къде сте в еволюционната стълбица - некъде около Сусурлево

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 57. 57 Профил на idiot_idiotov
  idiot_idiotov
  Рейтинг: 414 Неутрално
 58. 58 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2519 Весело

  До коментар [#32] от "hodounski":

  „Софиянци“ с туршия и вино от мама и тате на село ще гласуват за учителката.Мислещите и милеещите за София -за професора."

  Разбира се! Още повече, че РБ вече има в управлението такъв забележителен професорски екземпляр като министърът на образованието. Още един от подобен калибър ще бъде от голяма полза за София в частност и за България въобще. Струва си и мисленето, и милеенето!

 59. 59 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1737 Неутрално

  Сега приключи дебатът по телевизията. Като се раздаваш експерт по всичко, накрая говориш и глупости. Ко-генерациите са устройства, които вместо една горелка да подгрява 100% пара за отопление, произвеждат ток/пара 50:50 и с първата част от съотношението изяждат хляба на местния енергиен добив за сметка на Газпром. Иначе на думи сме срещу Москва, много даже...За запада не вземам думата, защото ко-генерациите струват десетки пъти повече от горелката и ще завъртят добри обороти на Сименс, Алстом и Дженеръл Илектрик, за сметка на джоба на потребителя. В този смисъл - прозападното поведение не се поставя под съмнение.

  За коалиция Анти-Пеевски: ДБ+Слави+Мая+БСП
 60. 60 Профил на Starec
  Starec
  Рейтинг: 734 Весело

  [quote#55:"hhhuuunnnn"]Отново упреците на противниците на ГЕРБ са не просто неточни, те издават ниска интелигентност, резултат вероятно на тежка самозаблуда или на ниска образованост[/quote]
  Не съм съгласен с изводите ти. Част от противниците на ГЕРБ са комунисти или симпатизанти - ерго по условие възрастни, и доста вероятно ниско образовани. Другата част е по-интересна - това са 40-60 годишни, повечето интелигентни, с кариера и прилични доходи, които бяха по сините митинги на СДС и пееха с ентусиазъм "комунизмът си отива...". И вярваха в Надежда, Петко, Иван, Александър, Фори, момичето от снимката на плаката и пр. и пр. И - ги излъгаха - заедно и поотделно. Причини 101 и не са за тук.
  И на мястото н а СДС дойде ГЕРБ. Само че: отчитайки старото, Б.Б. не поведе открита и яростна борба с "комунизма" и с комунистите. А събра млади и интелигентни хора с които построи партията си и започна да строи България. И постанови "няма да отмъщавам".
  Е - това правоверен седесар не може да прости (и на мене ми е трудно, ма аз не бях толкоз правоверен щото). И вместо да пея по митингите (то и ги няма вече), сега трябва да седя бюро до бюро със скрити и явни комунисти и да работя с тях за България - представяте ли си синьото ми унижение.
  Та как няма да ругае ГЕРБ и гербери всякакви. Такива са и повечето от писалите по-горе.
  А по-горе един умник твърди, че професор от БАН (В.Л.)
  [quote#52:"Храбър"]може и разбира повече от една учителка по руски![/quote]. И е прав ще знаете. Въпросът е "от какво разбира". Аз пък ще кажа, че кабинетен учен по такива сложни ядрени неща бъкел не разбира от работа с хора - така, както разбира учителка и директорка на училище. Което и Фандъкова доказа за двата си мандата. А В.Л. напротив е доказал, че си разбира от занаята (сума книги е написал и професор станал даже), но двама души не е ръководил досега - щото му е такава работата - той не е виновен.

  Поздрави
 61. 61 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  [quote#26:"cinik"]то София е град-ПАРКИНГ. Очакването, че с обновен градски транспорт колите ще се разредят е илюзия. Май точно обратното става - преките около метростанциите и обновените трамвайни тарсета стават първата плячка на автодебилите, които ги мързи да изминат 300 метра с чадър.
  [/quote]


  И що реши, че Лилков няма конкретика по въпроса?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 62. 62 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  [quote#55:"hhhuuunnnn"]Отново упреците на противниците на ГЕРБ са не просто неточни, те издават ниска интелигентност, резултат вероятно на тежка самозаблуда или на ниска образованост [/quote]


  Имайки предвид, че оценката за развитието на София е дадена от самата СО, както и от всички европейски институции, които измерват и класират по различни критерии градовете, то тогава всички те са с ниска интелигентност. Както и самата Фандъкова, като шеф на СО...

  Гений си!


  ПП Впечатлен съм от троловете, които са изпълзяли под статията. Януарските изчадия на Пеевски, помним ги добре. Показателно е, че плюят Лилков и защитават Фандъка...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 63. 63 Профил на bgpatriot
  bgpatriot
  Рейтинг: 686 Неутрално

  забавно ми е как герберските тролове си вкарват автогол като критикуват РБ и/или Лилков че:
  "РБ са били патерица на ГЕРБ" - Щом това е лошо значи ГЕРБ са мноого по-лошо!! Но ако РБ критикуват ГЕРБ - е "нарушение на договорката, черен ПР"! Е хем "патерица", хем "черен ПР"!?!
  Че "понякога подкрепял Фандъкова" - Щом това е нещо лошо -значи Фандъкова е нещо мноого по-лошо (ама нали казвате че е правила хубави неща - ако точно тях е подкрепял лошо ли е?)
  че е "бил 4 пъти общински съветник" - искаме хора с опит, ама не с толкова голям така ли? А и ако това е лошо значи и да си бил кмет е също лошо! "Искаме да се промени нещо, нови хора" ОК значи искате и нов кмет, а не Фандъкова!

 64. 64 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  [quote#19:"Alexander97"]Монди, какъв ЕС, какви САЩ!
  Столицата е нашето обиталище!!![/quote]
  Сякаш не сте ме разбрал. Обобщавам: Казах, че трябва да се гласува за В.Л. (въпреки че той няма да спечели), защото това е мнопосочен знак за настроенията в София и за относителната тежест на РБ.
  В интерес на истината нямам и основания по друга причина да подкрепям или не подкрепям В.Л., защото нямам никаква представа какво представлява.

 65. 65 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3448 Весело

  очертава се балотаж В.Л - Календерска . за призовото предпоследно .....

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 66. 66 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Да ме извиняват РБ, но с този кандидат си вкараха автогол.

 67. 67 Профил на lup25476256
  lup25476256
  Рейтинг: 223 Неутрално

  До коментар [#64] от "Мондиана":

  Да гласуваме пак за РБ, че Радан и компания да си повярват, че каквото и да направят хората ще им простят? Не мисля така. Трябва да им покажем жълт картон точно на тези предрешени и маловажни избори, защото втори път няма да имаме такава възможност. Нека малко се стреснах, да им припари, пък да си изчистят структурите. Аман от тактическо гласуване.

 68. 68 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 597 Любопитно

  Много съжалявам, но Вили Лилков отдавна е част от статуквото в СО. Същото важи за Прошко Прошков, Боби Бориславов, В. Кисьов и т.н. Ако бяха имали достойнството да възразят срещу наложения модел да го бяха направили публично. Така че РБ ще минат без моя глас на тези избори. Като махнат тези скатавки от СО и сложат там хора, които действително мислят за моя град и са против обезобразяването му с нови и нови сгради тип мутренски барок, които не допускат римските археологически паметници да биват изринати, заради строежа на хотели на олигарси или банкови сгради, които кажат къде отиват парите от паркирането и защо няма един обществен паркинг в кварталите, които осветлят далаверите с почистването и водата, които вземат мерки за оздравяване на топлофикация, които разкарат кучешките лайна от улиците, тогава ще гласувам пак за тях. И да. С 4-5 човека в СОС това може да се направи. Защото именно СОС е органа, който взема решенията, а кмета просто ги изпълнява. И дори да са малцинство в СОС, ако всеки ден са по телевизии и радия, ако са активен рупор на проблемите на гражданите на следващите избори ще са 15-20, а на по-следващите 50. А сега какво? Пълно съглашателство и в въртене на далаверки в лична полза.

 69. 69 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#25:"stedim"]Аз ще гласувам за Лилков и за листата на РБ. Не считам, че Фандъкова е лош кмет, но високомерието на ГЕРБ трябва да бъде наказано чрез подкрепата към РБ.[/quote]
  По-добре изчакай парламентарните. Тук се гласува мажоритарно и е важно кой кандидат има качества за кмет.
  Меко казано, не съм впечатлена от Лилков.
  Сегашната ни работлива, почтена, интелигентна и земна кметица е доста по-надежден кандидат.

 70. 70 Профил на blaueaugen
  blaueaugen
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#14:"Мондиана"]Но гласуването за него е знак колко хора искат Европа и не искат Русия.[/quote]
  Искам си както Европата, така и кметицата. Твърдо съм против всякакви отношения с Путинландия.
  Между другото, Фандъкова се държа изключително адекватно по време на протестите срещу орехов. За разлика от ГЕРБ.

 71. 71 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 1967 Неутрално

  До коментар [#14] от "Мондиана":

  Не е зле да се мисли като се пише. Що за глупост. Гласуването за Вили Лилков било знак колко искали Европа и колко Русия, направо нямам думи за човешката посредственост. А тези които искат София и България да стане просто по-добро място за живеене къде са или всичко в живота е Европа или Русия.

 72. 72 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 1967 Неутрално

  Вили Лилков е слаб кандидат със "мътна" позиция по всички въпроси. Щеше ми се реформаторите да бяха изкарали някоя силна личност с желание за промяна, но този не го припознавам като такъв. Този си е просто част от статуквото. Нищо реформаторко, нищо иновативно и нищо, което да промени ситуацията не предлага Лилков.
  Сега говори за създаване на паркинги а на интервю още като общински съветник съм го чувал да казва, че вече било късно да се строят паркинги, нямало как, затова системата със зони било бъдещето.

 73. 73 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Разбира се, че ще гласувам за Лилков :)
  И причината не е дори безличието на фандъчка ..
  Тя ,че не става, не става ..Учителка по руски от Самоков и видна русофилка ..
  Но дори това не е най- лошото , стига да НЕ Е кмет :)...
  Най- лошото е, че ЗАД нея , 'сламения' човек - стоят вълците на Боко и герба..Нискочелите лапачи...
  Сега , даже , връщат ПАК онзи с над 60 имота в София - отново в Общинския съвет ..!!?? Бяха го изгонили по едно време - под натиска на хората и журналистите .
  .Изглежда на гербаджийте им трябва ПАК неговото " ноу-хау" - как да се краде :))
  ВАЖНо е , ГЕРБ-а да НЯМА 50% плюс един глас - за да управлява на практика САМ !! Безконтролно ...
  А фандъчка , не става ..Безличие , траещо си ..
  Кукла , стара, на конци :)

  BIG AL
 74. 74 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  А и Лилков е прав - да се разбие това мнозинство - вредно за столицата ..
  ТОЙ няма да е СЛАБ . зависим кмет, като самоковката - зад него ще стоят най- малко 100 000 граждани , от около 400 000 гласували ..
  Зад него ще е Реф. блок и стига да иска - много неюа може да оправи ..
  Няма да е сламен човек, като фандъчка .- и да зависи от ЕДИН , единствен човек!!!..) Май това се забравя ..)

  BIG AL
 75. 75 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Весело

  На гербаджийте им треперят 'мартинките" , ако се стигне до ВТОРИ тур между Лилков и фандъчка ..)
  Ситуацията е динамична и може всички останали , на втория тур да подкрепят Лилков ..
  Това са им катастрофичните сънища, сега ..
  Може и да не стане , но МОЖЕ и да стане :))

  BIG AL
 76. 76 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  С две думи - зад фандъчка , стоят много гласове, но ТЕ са на БОКО - и оттам нейната ПЪЛНА зависимост от светилото ..
  А зад Лилков - ще има над 100 000 гласа - НЕГОВИ и на Реф. блок !!!!
  И той ще е свободен да ДЕЙСТВА , за разлика от ..самоковката ...
  Нещо, което е и ОБИДНО за софиянци- нямаме достоен кандидат софиянец, та ..опряхме до една самоковка , русофилка , безлична и ..сламено човече , отгоре на всичко :)
  Срам ме е , като софиянец , но ТОВА е резултат на боковите мисли и въжделения, философия, идеи, практика / борчетата бяха все от провинцията:) / , на неговите 'разбирания'за уравлението на една столица :)
  Все едно от борчЕта - от провинцията :))
  Няма нужда да ги изброявам- знаете ги ...)
  ОБИДНО е за всички НОРМАЛНИ софиянци, една самоковка , , учителка по руски, да ГИ ..управлява !!!???

  BIG AL
 77. 77 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Весело

  Изборът е ваш , НАШ - на софиянци :)
  Една сламена кметица или един значително , по- достоен човек за кмет ...))

  BIG AL
 78. 78 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  А , още едно предложение до Лилков ..100-тина малки 'комбайни " 2 метра дълги - - машините с ЧЕТКИ- карани от един човек , да метат- има го по света -
  бъдат ДОСТЪЧНИ за да е по-чиста столицата от ПРАХ, кал и мръсотия ..По 3 км на ден да минават - са 300 км...След 10 дни - пак ..и така ..)
  Онзи ден видях един ЗИЛ с четка , голяма , въртяща се във ВЪЗДУХА - почистваше :) С 8 цилибдров двигател , ръмжеше и НИЩО не правеше ..И му се заплатило, даже , от Общината :))

  BIG AL
 79. 79 Профил на Yadada
  Yadada
  Рейтинг: 649 Весело

  Тоя що говори така, все едно вече са го избрали за кмет?

  БКП = БСП = СДС = ДПС = НДСВ = ГЕРБ = Мафия! The Revolution Will Not Be Televised
 80. 80 Профил на Skydiver
  Skydiver
  Рейтинг: 582 Неутрално

  [quote#14:"Мондиана"]Дали ни харесва Вили Лилков или не е несъществен въпрос.[/quote]

  Изключително съществен въпрос е на избори за кмет! За мен Лилков и Мирчев са просто една голяма подигравка от РБ и БСП към избирателите им. И много се надявам Лилов и Кадиев да изметат пода с тях съответно вдясно и вляво, въпреки глупавият начин по който Кадиев си направи кампанията.

 81. 81 Профил на hgg21387465
  hgg21387465
  Рейтинг: 234 Неутрално

  За съжаление много малко хора разбират от инфраструктура на цял град, камо ли на държава. Отиват по чужбина, гледат нещо хубаво, добре изпипано, с мисъл и професионализъм, но за нещастие не могат да разберат точно какво трябва да направят, за да стане градът по-удобен за придвижване. От Европа им обясняват на същите тези кандидат-кметове, че не можеш само да се хвалиш с някакво метро, като същото не върши работа, ако не е свързано с останалите видове транспорт - градски, крайградски и междуградски. Да не говорим, че великият архитект, който не е никакъв архитект, прави пълни безобразия. Явно човекът много мрази столицата, за да й причинява подобно нещо. Или просто е много корумпиран. При всички положения Фандъкова трябва да преосмисли отношението си към този титан....

 82. 82 Профил на acd30520326
  acd30520326
  Рейтинг: 583 Любопитно

  Реформаторите не получиха ли дял в управлението на държавата от ГЕРБ, та са тръгнали да го разбиват?! Комунистически разбивачи, заслужавате пълно изхвърляне, защото нямате електорат!

  "Ти какво пожертва, за да има и утре България?" ИЛИЯ МИНЕВ
 83. 83 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Интелигентно но меко и плахо присъствие. Много общо... Интересува ме канализацията и отпадните води във Войняговци и Лукорско! Сами сме си прекарали вода до къщите, плащаме на Софийска вода. Канализация няма за отпадни води и лайната ни се изсипват по улиците - пак плащаме на Софийска вода за канализация?! Всеки идва на власт с обещание за промени - промени - ниц!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 84. 84 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#32] от "hodounski":

  По какво е професор?! Я да чуя. От кога и къде?!
  Преди години , било е преди 2009 г., до когато членувах в ДСБ , на едно събрание в голямата зала на ВИАС сме. Пред избори сме. Излиза Вили Лилков е казва, че иска да оглави предизборния щаб. Защото борбата била в кръвта му! Речено-сторено. Гласуваме. Избран е. Идват изборите. ДСБ се проваляме като кифладжии. Събрание - следизборно. Вили Лилков дето обичаше борбата не се показва за кумова срама. Затова пък излиза Екатерина Михайлова и ни обясняма, че загубата на изборите не е загуба, а е печалба. Ето това е!

  The best way out is always through Robert Frost
 85. 85 Профил на shule
  shule
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#2] от "Димка Гочева":

  Уж учени хора, пък пишете откровенни тъпотии. А за СУ, за методите на "обучение", за част от преподавателите, мога да напиша трактат, но нито му е мястото, нито времето. Факт е обаче, че той е заприличал на грохнала старица болна от Алцхаймер.

 86. 86 Профил на shule
  shule
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#78] от "BIG AL":

  Бе какъв Лилков, каква Фандъкова?! Аз ще гласувам за теб. Ти, вижда се всичко знаеш, от всичко разбираш, така, че аз реших: гласувам за "BIG AL"

 87. 87 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#84] от "Realistka":

  Знам ,че си разочарована ,не знам защо. Няма значение.В Лилков е професор по физика.

 88. 88 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#87] от "hodounski":

  Професор по физика. Браво!

  Какви е темата на дисертацията му - дай заглавието и при кой съвет са защитите му - за малък доктор (кандидат на науките по старата система) и голям доктор ( доктор на науките по...по старата система)
  От кога е професор?!
  А доцент откога?!
  Кой съвет го е произвел?!
  Къде преподава - кой университет и от кога?!
  Лекциите му - списък със заглавията!
  Това е задължителна част от едно CV
  Тук не става дума за очарование и разочарование. Нормалните хора се нуждаят от морал - преди всичко.
  А въпросите които задавам са необходими за назначението една секретарка, а не за кмет на милионен град!

  The best way out is always through Robert Frost
 89. 89 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  До коментар [#87] от "hodounski":
  Професори валяло, като просветния, Божидар и Драганов (най вече)

 90. 90 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#89] от "shileto":

  Така е. От известно време, който не е искал не е станал професор. Това е някаква национална трагедия...
  Но всеки професор трябва да има CV и с просто "копи-пейст" за 5 минути то може да ни бъде дадено във форума! За да научим нещо за този професор, който иска да управлява София!

  The best way out is always through Robert Frost
 91. 91 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#90] от "Realistka":

  Прочети! Има достатъчно иформация

 92. 92 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#89] от "shileto":

  Не знам по какво са професори Шибаняка и таратора ,но този е по ядрена физика има и публикации и награди.Нали си грамотен?

 93. 93 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#91] от "hodounski":
  [quote#91:"hodounski"]Прочети! Има достатъчно иформация[/quote]
  Няма защо аз да търся информацията! Аз не искам да ставам кмет!
  Който иска моя глас трябва да ми предостави информацията тук, където е дадено това велико интервю.
  И да се отговори на всеки мой въпрос от постинг № 88.
  Това е задължително!

  The best way out is always through Robert Frost
 94. 94 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#92] от "hodounski":
  [quote#92:"hodounski"] този е по ядрена физика има и публикации и награди.Нали си грамотен? [/quote]
  Ау! Сега вече я наредихме.
  Ядрена физика - за мен ще бъде удоволствие.

  The best way out is always through Robert Frost
 95. 95 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2793 Весело

  До коментар [#93] от "Realistka":

  Е, аз не искам да ставам кмет...

 96. 96 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Любопитно

  До коментар [#92] от "hodounski":
  Не съм, ограмоти ме. Любопитен съм да разбера какво героично минало ще съчиниш

 97. 97 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 740 Весело

  [quote#73:"BIG AL"]Тя ,че не става, не става ..Учителка по руски от Самоков и видна русофилка .. [/quote]

  Ти съвсем си се отплеснал бе,бигал..малка змия такава.
  За такива форумни редосеялки като теб,писането на истини е просто досаден предразсъдък.

 98. 98 Профил на Realistka
  Realistka
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#92] от "hodounski":
  [quote#92:"hodounski"]Не знам по какво са професори Шибаняка и таратора ,но този е по ядрена физика[/quote]
  Сигурно ядрена физика ти звучи страхотно!
  Тоя твой ядрен физик шест години вече виси в СОС-а. Как му остава време за наука ми е трудно да си представя.... За мен буди само смях. Дай да му видя CV-то. Нека да ти доверя една малка тайна - отвътре. В ядрената физика има толкова некадърници, колкото във всяка друга област у нас! Ако не беше така нямаше да бъдем на това дередже.

  The best way out is always through Robert Frost
 99. 99 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  [quote#67:"lup25476256"]Да гласуваме пак за РБ, че Радан и компания да си повярват, че каквото и да направят хората ще им простят? [/quote]
  Добре и за кого да гласувам тогава? И за какво да прощавам на Радан и компания? Че българите или не гласуват или гласуват масово за наследниците на тези, които съсипват страната вече 70 години?

 100. 100 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  [quote#71:"Modestmouse"]или всичко в живота е Европа или Русия[/quote]
  Естествено, че обобщената дилема е такава. Мафиотската държава се катализира и поддържа точно от Русия. Или и това не го разбирате. Не, разбирате го и именно затова толкова хора ми опонират. Не, че ме интересува особено. Просто не можете да ме манипулирате.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK