Право на отговор от Инвестбанк

Право на отговор от Инвестбанк

© Юлия Лазарова"Дневник" публикува правото на отговор на Инвенстбанк по повод материала, който описва какво са разказали свидетелите на последните две заседания на делото срещу бившия главен счетоводител на клон "Централен" на банката и бившия изпълнителен директор на банката.


Във връзка с публикация на www.dnevnik.bg от 10.11.2015 г., озаглавена "Съдът гледа делото за източени сметки в Инвестбанк, свидетели разказаха за непазарани практики", Ръководството на Инвестбанк АД счита за свое задължение да заяви следното:


Изненадани сме, че утвърдена медия като www.dnevnik.bg е дала място за публикация с едностранчиво и повърхностно представяне на изолирани аспекти на съдебен процес, воден от Софийския градски съд
(СГС), касаещ Инвестбанк АД, по начин, който злепоставя институцията и нейния мажоритарен собственик.
Тъй като в публикувания материал липсват сведения за естеството на делото, както и причините за образуването му, бихме желали да уведомим вашите уважаеми читатели, че това е наказателно дело за престъпления от общ характер, образувано по сигнали на Инвестбанк АД до правоохранителните органи, подадени през 2010 г. Подсъдими по делото са бившият председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката Владимир Иванов Владимиров, който е влязъл в измамна престъпна схема с другия подсъдим, бившия главен счетоводител на  клон "Централен" на банката Петър Теодосиев Маринов (последният неправилно е посочен е публикацията като главен счетоводител на цялата банка).


След разкриване на злоупотребите на подсъдимите Маринов и Владимиров, действащи в измамна схема с група клиенти, и подаване на сигнали от страна на банката до компетентните органи, същият Владимиров е подал контрасигнали по случая срещу председателя на Надзорния съвет и срещу изпълнителен директор на банката. Съответно бяха извършени данъчни проверки, ревизии и др., всички приключили с констатации за липса на нарушения или престъпления.
Банката е подала сигнали и срещу другите замесени в злоупотребите лица, в т.ч. срещу Борислав Манджуков и свързани с него физически лица и фирми, които са участвали в измамите на престъпната схема и са се облагодетелствали за сметка на банката от незаконните операции на двамата подсъдими бивши служители и впоследствие са предявили срещу банката значителни по размер съдебни претенции в качеството си на "увредени" от въпросните операции.


Поради гореизложеното наказателното дело не може да бъде квалифицирано като "делото Инвестбанк" за източване на сметки на клиенти на банката", защото такова представяне на обстоятелствата насочва неправилно общественото мнение срещу самата банка. Делото е за осъждане на част от виновните лица за престъпления, от които е пострадала банката.


За съжаление междувременно настъпилата смърт на Борислав Манджуков през 2014 г. доведе до прекратяване на разследването срещу него, което направи невъзможно установяването по наказателно-процесуален път участието на Манджуков с кръга лица около него в организирана престъпна група с подсъдимите Маринов и Владимиров.


Доказването на наличието на организирана престъпна група, в която са замесени лицата, стоящи зад ищците по гражданските дела, водени понастоящем срещу банката по претенции от фирмите, зад които е стоял Манджуков, е от съществено значение за правилното развитие на гражданските дела, водени срещу банката, но е значително по-трудно за постигане в гражданско дело - банката не разполага с възможностите за разследване, които държавата има в наказателния процес за установяване на обективната истина.


Ето защо смъртта на Борислав Манджуков е от изключителна вреда за интересите на Инвестбанк АД, която в резултат бе принудена да заведе отделен граждански исков процес за доказване на престъплението срещу нея.


Относно коментарите в публикацията по показания на свидетели по делото считаме, че авторът на тази публикация целенасочено е публикувал част от изявления на само двама от всички свидетели по делото, които изкривяват процеса, не кореспондират с останалите свидетелски показания и другите доказателства по делото, и което е най-важно, не отговарят на истината, като по този начин общественото мнение се настройва срещу банката и банковата система в страната.


Всеизвестно е, че "журналистът" Иван Бакалов и в. "Галерия" години наред се стремят да увреждат имиджа на Инвестбанк АД. Във връзка с техни публикации се водят граждански наказателни дела. Не би следвало да се позовавате само и единствено на техните писания.


В показания, дадени от други свидетели по делото, се откриват факти, обратно на твърденията в публикацията. Например от показанията на свидетеля П.Г. в предходно съдебно заседание, който е бил шофьор на Борислав Манджуков, е бил  много близък с подсъдимия Маринов и с него е кроял сложни схеми, чрез които да принудят банката "да изплати два пъти кредит или нещо такова":  свидетелят е виждал Манджуков да се среща с другия подсъдим Владимиров в София, извън банката, и лично Манджуков му е казал, че са близки с Владимиров.


Фрапиращи са показанията на свидетели, че месеци преди заседанието по делото подсъдимият Маринов го е потърсил и му е предлагал пари, за да лъжесвидетелства срещу банката по делото. Друг свидетел по делото – С.Ч. посочва, че е присъствал на срещи между Маринов и Владимиров, на които са разговаряли за конкретни измами в банката, за ДДС измами от страна на Б. Манджуков и Мима Гочева от Хасково, която е член на Съвета на директорите на "Месокомбинат Варна" АД и роднина на Манджуков.


Свидетелят е бил заплашван от подсъдимия Маринов и неговия баща по повод показанията му по делото. Показанията и на двамата свидетели сочат, че подсъдимите са имали необичайно и недопустимо близки отношения с Борислав Манджуков, че са участвали в престъпни схеми с негови лица от обкръжението му, че са полагали сериозни усилия за въздействие върху свидетелите на обвинението чрез подкупи, заплахи и др. Тези и други обстоятелства не само че не са оповестени в публикацията, но изобщо не са били взети предвид от нейния автор, което се отнася и за обсъдените на заседанието на 10.11.2015 г. съдебни експертизи.  Необходимо е да отбележим, че т.нар. случай Инвестбанк, на който в публикацията на вашата медия е посветен последният заключителен пасаж, е добил популярност изцяло поради тенденциозното поднасяни от "е-Вестник" и в. "Галерия" публикации на твърдения и обвинения с ярко изразена насоченост срещу имиджа на банката.  Непроверени самостоятелно, те се препечатват, преразказват или цитират от други медии, сред които за съжаление е и www.dnevnik.bg и които, без да си дават сметка за това, се превръщат в инструмент на продължаващите от години злонамерени атаки срещу банката.


По гражданското дело, образувано по претенции на фирма на Борислав Манджуков – "Месокомбинат Варна" АД (фирма, която никога не е била реално действаща) срещу Инвестбанк АД, подадения отказ от иска на ищеца и последвалото го оспорване от същия ищец, представляван и двата пъти от майката на Б.Манджуков – Евгения Манджукова, ви уведомяване за следното:
Първо, Инвестбанк АД няма как да въздейства на ищеца кой адвокат да го представлява и кой не. 
Второ, излязоха резултатите от официални държавни експертизи, назначени в хода на полицейска и прокурорска проверка, с които се доказва, че адвокатът "фантом", както го наричат в някои писания, не е фантом и оспорените документи са подписани наистина от Манджукова.


По сигнал на самата Евгения Манджукова са били образувани полицейска преписка в СДВР и съответна прокурорска проверка в СРП за престъпление от общ характер. В хода на производството в СДВР са били назначени две поредни официални почеркови експертизи на документите, представени в съда: първата – от експерт, специалисти в областта на криминалистиката в ОЕКД – СДВР, а втората – от трима експерти от Центъра за експертни криминалистически изследвания към НИКК – МВР. Изследвани са оригиналите, представени и налични в съда. Заключенията и на двете експертизи на СДВР са категорични:


● подписите и изписаните имена на Евгения Жекова Манджукова в пълномощното за новия адвокат на "Месокомбинат Варна" АД като ищец по делото са автентични;


● подписите и изписаните имена на Евгения Жекова Манджукова в молбата до САС за отказ от иска от името на "Месокомбинат Варна" АД като ищец по делото са автентични;


подписът на Моника Иванова Манджукова в протокола от заседание на съвета на директорите на "Месокомбинат Варна" АД е автентичен.


Идентичните изводи от двете официални държавни експертизи, назначени от компетентните правоохранителни органи в рамките на разследването на СДВР, инициирано от самата Евгения Манджукова, по безспорен начин доказват, че документите, депозирани в съда, са били автентични, подписани от г-жа Манджукова.


Въз основа на описаните по-горе официални държавни експертизи и останалите доказателства по случая Софийската районна прокуратура с постановление е отказала образуването на наказателно производство и е прекратила преписката, образувана по сигнала на Евгения Манджукова именно поради това, че от установената фактическа обстановка по случая е видно, че не са налице данни за извършено документно или друго престъпление.


За съжаление ВКС междувременно отмени постановлението на САС и върна гражданското дело на втора инстанция с указания за директно разглеждане по същество, без да допусне почеркова експертиза на подписа на оспорения отказ от иска, въпреки че мотивите на определението си сам е посочил липсата на такава експертиза като пропуск на въззивната инстанция.


Ръководството на Ивенстбанк АД изразява своята надежда, че предвид наличието на поредните категорични доказателства за истинските виновни лица и за липсата на съпричастност на банката към неоснователно приписвани й престъпни деяния манипулациите срещу банката ще бъдат преустановени от страна на онези медии, за които вече е станало обичайно да я атакуват пред обществото, а останалите, уважаваните и авторитетни медии, сред които своето място заема и вашата медия, няма да позволят да бъдат използвани, подвеждани и увличани в подобни безпринципни кампании срещу доброто име на Инвестбанк АД, нейното ръководство, клиенти и акционери.


Считаме, че читателите на www.dnevnik.bg имат право и следва да бъдат информирани обективно, във връзка с което се надяваме да уважите нашето право на отговор и да публикувате отговора ни в пълен обем. 


С уважение, ПРЕСЦЕНТЪР НА
ИНВЕСТБАНК АД 

Коментари (8)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Веселин Николов
  Веселин Николов
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Никога не бих депозирал и 5 лв. в тази банка.

 2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3000 Весело

  И да мрънкат и да не мрънкат чичко Хампарцумян май им е вдигнал мерника !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 3. 3
  ****

  Този коментар е изтрит, защото съдържа информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции, предвиждащ глоби за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея.

 4. 4 Профил на Finland
  Finland
  Рейтинг: 673 Неутрално

  До коментар [#1] от "comtec":

  До коментар [#3] от "bat_plamen":

  От чуждите кои са най-читави/коректни към клиентите?

 5. 5 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Това право на отговор е добро и обяснява доста неща в предната статия.
  Иначе и аз смятам за луд онзи, който си държи парите в българска банка.

 6. 6 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#1:"comtec"]Никога не бих депозирал и 5 лв. в тази банка. [/quote]
  И аз също, но на места общински съвети близки до управляващите осъществяват плащанията към бюджета през тази банка и карат хората да си плащат "такса превод"????

 7. 7 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#4:"Finland"]От чуждите кои са най-читави/коректни към клиентите? [/quote]
  Тези, които не са в България!!!!

 8. 8
  ****

  Този коментар е изтрит, защото съдържа информация, която може да бъде санкционирана по Закона за кредитните институции, предвиждащ глоби за разпространяване на невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK