Кой иска да запуши устите на съдиите

След речта на Лозан Панов съдии излязоха с тоги пред Съдебната палата. През 2011 г. националната стачка на съдиите във Франция предизвика силен медиен отзвук и дълго време бе сред водещите теми за световните агенции. Тя започна след критики на Саркози по повод на конкретно дело и прерасна в публични шествия на съдии в тоги по улиците на големите френски градове. Френските съдии бяха подкрепени в този си протест от адвокати и други правни професии, които участваха в шествията заедно с тях, както и от полицейските синдикати. Никой не си позволи да изрази съмнение, че в съдийската стачка преследва противодържавни цели

© Георги Кожухаров

След речта на Лозан Панов съдии излязоха с тоги пред Съдебната палата. През 2011 г. националната стачка на съдиите във Франция предизвика силен медиен отзвук и дълго време бе сред водещите теми за световните агенции. Тя започна след критики на Саркози по повод на конкретно дело и прерасна в публични шествия на съдии в тоги по улиците на големите френски градове. Френските съдии бяха подкрепени в този си протест от адвокати и други правни професии, които участваха в шествията заедно с тях, както и от полицейските синдикати. Никой не си позволи да изрази съмнение, че в съдийската стачка преследва противодържавни цели"Дневник" публикува текста от сайта на в. "Капитал". 

Свободата на изразяване, гарантирана от Европейската конвенция за правата на човека, се простира и върху съдиите, както и върху другите държавни служители. Действително, свободата на говорене на магистратите не е неограничена, но всяка намеса в упражняването на това право от съдия трябва да бъде внимателно наблюдавана, особено заради нарастващото значение на разделението на властите и на независимостта на съда. Съдията може да участва и в политически дебат, а оценката за допустимостта на неговите изявления трябва да се извършва при отчитане на всички обстоятелства, включително и това дали дискусията е по важен за обществото въпрос.

Това е накратко стандартът за правото на изразяване на съдиите, установен в практиката на Европейския съд по правата на човека, и обобщен в един доклад на Венецианската комисия от 23 юни  2015 г. До момента ЕСПЧ има няколко изключително интересни решения по темата, а те може би ще се множат.  

Темата за правото на изразяване на магистратите тепърва ще става актуална в България. 


Показателни за това са някои реакции срещу декемврийските протести на съдиите, срещу публични декларации на най-активната професионална организация Съюза на съдиите в България (ССБ) и други подобни. Следващата седмица обаче се очаква знакова реакция на Висшия съдебен съвет (ВСС) по този въпрос - Комисията по професионална етика към съвета се кани да разгледа сигнал срещу председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов заради речта му на 11 декември м. г., в която той призова съдиите да не се страхуват да настояват за реална съдебна реформа.


Сигналът е от маргинална организация, очевидно създадена с цел официализиране на компромати, в него се твърди, че речта на Лозан Панов е недопустимо политическо говорене, което нарушава Кодекса за етично поведение на българските магистрати. В петък 145 съдии от цялата страна внесоха подписка във ВСС, с която подкрепиха казаното от Панов.

Всеки сигнал, постъпил във ВСС, трябва да бъде разгледан, по това няма спор. Дори когато сигналът е очевидно абсурден и преднамерен – тогава комисията просто няма да го внесе в съвета, а ще изготви отговор до подателя.  Проблемът идва оттам, че в публичното пространство вече се чуха много коментари – на политици, общественици, на членове на ВСС, дори и на журналисти,
които демонстрират не просто неразбиране на основни стандарти по прилагането на правото на изразяване на съдиите, но нещо повече – ясен стремеж да се прокара тезата, че съдиите по презумция трябва да са безгласни,


независимо от темата и обстоятелствата, нещо като политически скопци, които могат да излагат мнения само в актовете по делата.


В словото си Лозан Панов говори за съдебна зависимост "с любезната подкрепа на българския политически елит". Панов призова съдиите да се борят за реформата. Противниците й според него са тези, които се ползват от статуквото.

© Велко Ангелов

В словото си Лозан Панов говори за съдебна зависимост "с любезната подкрепа на българския политически елит". Панов призова съдиите да се борят за реформата. Противниците й според него са тези, които се ползват от статуквото.Действително, заради спецификата на съдийската професия и необходимостта да се гарантира видимост за безпристрастност и независимост на съдебната система, върху публичните изявления на магистратите може да се налагат някои ограничения, но само при условие, че те се прилагат много внимателно, при отчитане на общественото значение на темата, съдържанието и формата на изявлението, мястото, политическия, историческия и юридически контекст, пише в доклада на Венецианската комисия. И като пример се сочи, че в Швеция, Германия и Австрия съдиите дори могат да участват в политически партии и да се явяват на избори.

Всъщност ЕСПЧ има поне три много интересни решения, свързани с нарушаване на свободата на изразяване на съдии, с които ВСС задължително трябва да е запознат – не само заради конкретния казус.


През май 2014 г. ЕСПЧ единодушно постанови осъдително решение срещу Унгария по делото "Бака срещу Унгария" (жалба № 20261/12), като прие, че предсрочното прекратяване на мандата на председателя на унгарския Върховен съд Андраш Бака през 2012 г. заради критиките му на конституционните и законови реформи на правителството  представлява нарушение на свободата на изразяване. До отстраняването на г-н  Бака се стига след като новата унгарска конституция въвежда нови изисквания за заемане на длъжността на председателя на ВС, включително и минимум 5 години съдебен стаж в Унгария, но не и стаж в международен съд (към онзи момент Андраш Бака има 17 години стаж като съдия в ЕСПЧ).


Съдът в Страсбург сочи, че професионализмът на Бака и способността му да изпълнява функциите си никога не са били поставяни под съмнение, а той е бил отстранен след серия критични изказвания за хода на съдебната реформа (функционирането на системата, проблеми с независимостта и несменяемостта на съдиите, въвеждането на нови правила за пенсиониране, които ще доведат до отстраняване на близо 200 съдии и т.н.). ЕСПЧ изрично отбелязва, че по това дело е от особена важност заеманата от Андраш Бака длъжност - едновременно на председател на Върховния съд и на Националния съвет на правосъдието, както и фактът, че той е изразявал становища по законови промени в контекста на провеждана съдебна реформа.


Съдът подчертава, че въпросите за функционирането на съдебната система са от голям обществен интерес и дебатът върху тях се ползва от закрилата на чл. 10 от ЕКПЧ (свобода на изразяване). Фактът, че темата на дебата има политически характер сам по себе си не е основание, за да се изисква въздържане на съдията от изявления, сочи ЕСПЧ. Нещо повече, съдът отбелязва, че в случая г-н Бака не само е имал право, но и е бил длъжен, с оглед заеманата от него позиция, да изрази мнение по законовите реформи на съдебната система, след като е събрал и обобщил становищата на различни съдилища. Изявленията не съдържат коментари по конкретни дела, лични нападки и обиди, коментира съдът.

През февруари 2009 г. по делото "Кудешкина срещу Русия" ЕСПЧ с аналогични мотиви произнася осъдително решение срещу Русия за нарушение на правото на изразяване на съдийката от Московския градски съд Олга Кудешкина, която е уволнена като съдия заради нейно интервю, дадено в качеството  ѝ на кандидат за депутат в хода на предизборна кампания. В интервюто си тя критикува работата на съда и говори за натиск от страна председателя на съда, за манипулиране на разпределението на конкретни дела, за превръщането на съда в инструмент за решаване на политически, търговски и лични проблеми и др. Кудешкина е остранена само заради това интервю, без изобщо да се прави преценка на качествата ѝ като съдия с 18-годишен стаж в съда.

През 1999 г. Голямата камара на ЕСПЧ потвърждава осъдителното решение срещу Лихтенщайн ("Wille v. Лихтенщайн") по жалба на бившия председател на Административния съд Херберт Виле, една много висока позиция. В контекста на провеждана съдебна реформа и изострена конфронтация между Принца на Лихтенщайн и парламента, г-н Виле чете лекция в научен институт, където между другото заявява мнението си, че Конституционният съд е компетентен за решава възникнали спорове между Принца и парламента. Тезата му е отразена в местната преса и седмица по-късно г-н Виле получава писмо от Принц Ханс-Адам II, който му заявява, че не одобрява неговото становище и по тази причина няма да  го назначи за втори мандат, дори и да бъде официално предложен от  парламента или от друг орган.

Във всички тези осъдителни решения ЕСПЧ установява нарушение на свободата на изразяване на  жалбоподателя – съдия, като изрично напомня за "смразяващия ефект",


който страхът от наказание оказва на упражняването на това право, включително и за в бъдеще. Този ефект се отразява и върху останалите съдии и работи в ущърб на обществото като цяло, пише в решението "Бака".    

Решенията са пределно ясни, както и стандартите, заложени в тях. ВСС е длъжен да ги познава и да ги приложи в едно принципно и задълбочено становище по въпроса какво говорене е позволено на магистратите и какво – не, какви ограничения поставят Законът за съдебната власт (ЗСВ) и етичният кодекс, как те се тълкуват в контекста на практиката на ЕСПЧ и конкретно – има ли нещо неприемливо, когато отделни съдии и съдийски общности се противопоставят на подмяната на обещаната реална съдебна реформа с имитация.


Председателят на етичната комисия към съдебния съвет Ясен Тодоров смята, че в речта на Лозан Панов е имало "много политически привкус"

© Юлия Лазарова

Председателят на етичната комисия към съдебния съвет Ясен Тодоров смята, че в речта на Лозан Панов е имало "много политически привкус"Има обаче някои опасения доколко подобно очакване от ВСС граничи с безпочвен оптимизъм. В интервю пред "Монитор" от декември м.г. председателят на Етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров заявява: "Магистратите имат право, както и ВСС, да изразяват свои становища по проекти на закони. Но след като един проект е станал закон, задължението на магистратите е да го прилагат. Аз също имах критики към законопроекта за изменение и допълнение на конституцията, но след като той беше приет, аз съм длъжен да работя по прилагането му."

Излиза, че г-н Тодоров не вижда нищо лошо в практиката магистратите свободно да критикуват/хвалят законопроекти, включително и в парламентарни комисии и работни групи, макар че това е начин директно да влияят върху политиката, като дават аргументи в полза на едно или друго законодателно решение, подкрепяно от една или друга партия. (Все пак правенето на закони е политика в най-чист вид.)


Но щом законът веднъж бъде приет, той не може да бъде критикуван, защото трябва да бъде прилаган, смята Тодоров. Подобна алтернатива - или критикуваш закона, или го прилагаш, най-малкото може да породи редица неудобни въпроси. Дали например, след като целокупната прокуратура, воглаве с главния прокурор, критикува неуморно НПК, това не означава, че организирано не го прилага? Или критиките за НК, ГПК и куп други закони, които ръководството на съдебната власт не спестява?

Така или иначе, мнението на г-н Тодоров е показателно за естеството на дискусията, която предстои в Етичната комисия и във ВСС.

И Законът за съдебната власт и Етичният кодекс забраняват на магистратите да членуват в политически партии и други организации с политическа цел, да извършват партийно-политическа дейност или други дейности, които засягат независимостта им. Редно е поне юристи да са наясно за разликата между политическа дейност и изразяване на позиция за конкретни политики на държавата. Всъщност, става дума по-скоро за департизация, а не за деполитизация - магистратът е длъжен и да е политически неутрален при решаване на дела, но извън това никой не може да му забрани да има своите политически убеждения, да гласува на избори и т.н.


Един магистрат, включително и председателят на ВКС, няма право да прави публични изявления, в които да подкрепя/критикува дадена политическа партия от позицията на своя пост, да се отърква о другите власти и тайничко да си разпределят сфери на влияние, да си обсъждат (и решават) дела и дисциплинарки и т.н. Но като всеки друг гражданин, магистратът има право да изразява публично своето мнение по конкретни политики - за цената на винетките, например, за размера на майчинските, за образователната реформа и нейния ефект върху децата му, за очаквания ефект на пенсионната или здравната реформа.


А когато става дума за качеството на конституционните промени или за законопроекта за промени в ЗСВ, за текстовете в закона за бюджета, които засягат парите на съдебната власт и т.н., от магистратите и техните общности даже се очаква активно отношение (както сочи и ЕСПЧ). Миналата година прокуратурата направо предложи на депутатите законопроект за промени в НПК, той бе внесен и приет. Да не говорим за законопроекта на АБВ за промени в ЗСВ, който "случайно" възпроизвежда предложения на ВСС и прокуратурата.

А само преди месец главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на етичната комисия на ВСС Ясен Тодоров в свои изявления пред медиите поотделно направиха идентични твърдения, че оповестяването на записите Янева-Ченалова е част от сценарий за свалянето на премиера Бойко Борисов. И никой не съзря в това политиканстване.


Всъщност парадоксалното в настоящата ситуация е, че ако Лозан Панов бе изпратил едно благодарствено писмо до парламента за гласуваните конституционни промени, или поне си хортуваше с премиера веднъж седмично, както правят някои негови колеги, никой нямаше да съзре в това нарушение на забраната за политическа неутралност или на принципа на разделение на властите. Но пък критиката за орязаната конституционна реформа даже бе оценена от някои "експерти" като намеса в работата на парламента.
"Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат". Този цитат от речта на Лозан Панов на тържеството по случай 135-годишнината на съда е преди всичко една неоспорима логика. При все това, ВСС е приканен да разсъждава дали тази сентенция има политически характер и дали тя не нарушава забраната магистратите да извършват политическа дейност.

Впечатление прави, че опонентите на Лозан Панов избягват да коментират по същество неговото кратко, но много силно слово на тържеството на ВКС. Нито дума за това верни ли са тезите му, правилни ли са посланията му за смисъла на съдебната реформа и за усилията да бъде спъната тя. Но ако ВСС приеме да разгледа сигнала срещу него, ще трябва да обсъди и изказването му по същество и да посочи кое е вредоносното съдържание и защо. Факт е, че Лозан Панов изрече очевидни истини, които беше време някой да заяви и затова словото му еднозначно бе оценено като много силно. А времената, когато някой можеше да бъде изгорен на клада, защото е казал, че земята се върти, са безвъзвратно отминали. Въпросът е дали ВСС го знае.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (34)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1090 Разстроено

  Съдиите сами си запушват устите и си затварят очите. Не може, дори да предположим че сред тях има свестни, години наред да си затварят очите за неадекватни присъди и необяснимо богатство на своите колеги. За връзките и зависимостите в съдебната система. Сега пак някой друг им е виновен.

  Няма шики-мики.
 2. 2 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1090 Неутрално

  Кой министър беше казал, че да чакаш съдебната система да се реформира сама отвътре е като да чакаш гробище да се промени с помощ от вътре.

  Няма шики-мики.
 3. 3 Профил на minuva4a
  minuva4a
  Рейтинг: 253 Неутрално

  Няма значение дали са им запушени или не. Отдавна никой не им вярва каквото и да кажат.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 4. 4 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2714 Неутрално

  До коментар [#2] от "Олд Шетърхенд":

  Любимият ти Горанов за реформата в МВР.Там е гробището.Има много свестни съдии.

 5. 5 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2525 Неутрално

  Кой !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2714 Неутрално

  Ако разследват Панов ,веднага след това /по-скоро преди/ трябва да се захванат с Цацата ,който непрекъснато дава политически изявления.

 7. 7 Профил на Homosapiens
  Homosapiens
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#4] от "hodounski":

  Има и много свестни хора в МВР, но както при съдиите така и при МВР има гнили ябълки.

 8. 8 Профил на citoplast
  citoplast
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  Съдебната номенклатура вече кадрува и в другите власти! Тази съдебна номенклатура облечена в корупция, (вече) разполага с крупен икономически ресурс! А също така, тя е и несменяема. Тази съдебна номенклатура беше създадена за съдии и прокурори, които цял живот да са началници и да заобикалят ограниченият в законите и конституцията. Затова и народа няма вяра и доверие в нея!

  Имало едно време ссср...
 9. 9 Профил на event_horizon
  event_horizon
  Рейтинг: 815 Неутрално

  ясен тодоров е проекция на доган в съда както пеевски е проекция на доган във властта. ВСС е бухалка на доган както медиите на пеевски са бухалки на дохган. Който не е съгласен със султана от сараите стъпва на руска мина и бива опраскван от бухалките.
  Лозан Панов е бялата лястовица на българското правосъдие! Успех!

 10. 10 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1124 Неутрално

  Кой иска да запуши устите на съдиите ?
  ===========
  Как Кой ?
  Коалицията #КОЙ&ТОЙ.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 11. 11 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1124 Неутрално

  Единият при гласуването рита топка с Вучката и Бистришките тигри а другите под строй гласуват спусатата им ДС заповед от Библиотекаро - Сарайският ДС Център респективно - КГБ - Русия.

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 12. 12 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2535 Весело

  "Дали например, след като целокупната прокуратура, воглаве с главния прокурор, критикува неуморно НПК, това не означава, че организирано не го прилага? Или критиките за НК, ГПК и куп други закони, които ръководството на съдебната власт не спестява?"

  Хора с повредена логика в главите са магистрати. Сами се оплитат в аргументите си.

  подпис
 13. 13 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2128 Неутрално

  КОЙ е видимата част на айсберга ДС.

 14. 14 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1558 Любопитно

  Всъщност, вместо съдиите могат да сложат една латерна и да я настроят да бълва само оправдателни присъди. И един фокусник, който да крие в цилиндъра си всичките им кирливи ризи. От тази гледна точка защо им е на съдиите глас?

 15. 15 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Добър анализ.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 16. 16 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2316 Разстроено

  Ситуацията ще бъде по-добра когато позициите на тази статия се появят в най-малко 85% от българските медии, което за съжаление засега не става.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 17. 17 Профил на st_kilda
  st_kilda
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Браво на Мирела Веселинова, чудесен анализ! Надявам се да стигне до максимален брой хора.

 18. 18 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  "Сигналът е от маргинална организация, очевидно създадена с цел официализиране на компромати"

  Кои са членовете на тази организация, с кого е свързана, откъде са парите й? Защо прокуратурата се прави на невиждаща, когато явно плащат на деца да протестират? Все въпроси с ясен отговор

 19. 19 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 409 Неутрално

  По примера на Путина, разбираш ли?!

  chavo64
 20. 20 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2408 Неутрално

  Цитат:"Кой иска да запуши устите на съдиите"

  Отговорът на този въпрос е толкова очеваден, че чак ми става тъжно, когато тук се правят опити да се "пействат" мнения, писани сякаш в някое помощно училище.
  За мен е простичкия отговор: Който има интерес.

 21. 21 Профил на bawarec
  bawarec
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#2:"Олд Шетърхенд"]че да чакаш съдебната система да се реформира сама отвътре е като да чакаш гробище да се промени с помощ от вътре. [/quote]
  Ами значи не е бил прав министътрът. За реформата в съдебната системе е страшно важно да се чъе мнението на съдииите, защото материята е много сложна и не може да се очаква, че всеки гражданин може да си състави собствено мнение. СЛед като стотици съдии критикуват със силни доводи, че промяната на конституцията е недостатъчна, значи има нещо гнило в тази промяна, колкото и на Борисов да му се ще това да не е така.

 22. 22 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Добре е написана статията, но и без прведения многоброен, включително и от европейски източник доказателствен материал, докато лица като Ясен Тодоров имат думата по забележете етични въпроси, всичко става като в пошъл водевил.
  Освен безспорно нужните реформи в правната рамка на съдебната система, ясно се вижда необходимостта от здраво продухване на системата от подобни фигури.
  Иначе отговора на поставения в заглавието въпрос " Кой иска да запуши..." е толкова лесен, че въпроса всъщност е риторичен.

 23. 23 Профил на mitakk
  mitakk
  Рейтинг: 294 Неутрално

  "А времената, когато някой можеше да бъде изгорен на клада, защото е казал, че земята се върти, са безвъзвратно отминали. Въпросът е дали ВСС го знае."
  За първото съм сигурен, но за второто изпитвам сериозни съмнения...

 24. 24 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  Отлично написана статия. Въпросите могат да бъдат приемани единствено в реторичен план,тъй като отговорите са толкова очевадни. В момента върви поредния водевил за сплашване и запушване устите на "непослушните" към статуквото. Какво да очакваме от подобен състав на ВСС и хора като Ясен Тодоров? Етика?!
  Жалко наистина,че подобни ясни и директни коментари се публикуват или правят в много малко български медии....

  ThePirinEagle
 25. 25 Профил на ems37520974
  ems37520974
  Рейтинг: 199 Неутрално

  Много добра статия. Факт е, че председател на някой от върховните съдилища е длъжност, която е не само административна, но и длъжност с отношения по политиките в съдебната власт и правораздаването, което и горната статия казва. Всяко друго твърдение със сигурност не е вярно.
  Виж ако председателят на ВКС се намеси примерно във външната политика или да кажем образованието (доколкото не е свързано с правораздаването) то тогава е непростимо, но случаят не беше такъв.

  http://www.kultura.bg/bg/article/view/24552
 26. 26 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 847 Любопитно

  Тодоров очевидно смесва критиката на даден закон и неговото неприлагане. Ние обаче знаем, че най-ясни аргументи хората натрупват в резултат на своя преживян личен опит. Следователно, само тези, коитонаистина са прилагали закона, са имали възможността да се убедят в недостатъците му и, съответно, да предложат как дасе промени, критикувайки го.
  Ergo, един закон трябва да се подложи на критичен анализ и преди и след приемането му, а тъкмо магистратите, които са го налагали,са в чудесна позиция да направят това. Нарича се учене от опит.

 27. 27 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7636 Неутрално

  ВСС ,в този си вид и състав ,е вреден за държавата.Действията на главния прокурор са вредни за съдебната система и за държавата ,и нейните граждани.Има и много други вредни,но има ли смисъл да ги казвам,когато всички ги знаят.

 28. 28 Профил на vesela
  vesela
  Рейтинг: 314 Неутрално

  Показателно е, че няма нито един прокурор, който да е подкрепил Лозан Панов. Знаем, че сред съдиите има гнили ябълки (Янева, Ченалова), но има ли един поне съвестен прокурор? Не случайно всички виждат, че прокуратурата е най-слабото звено в съдебната система. Няма нито едно спечелено от държавата знаково дело. Но май не е заради съдиите, а защото прокурорите пишат оневинителни актове, стараейки се да заобиколят доказателствата.

  vesela
 29. 29 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3136 Неутрално

  [quote#28:"vesela"]Но май не е заради съдиите, а защото прокурорите пишат оневинителни актове...[/quote]
  Вместо обвинители - оневинителни актове.
  Добро попадение при описанието работата на прокуратурата!
  Точно такива са!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 30. 30 Профил на lefkovitz
  lefkovitz
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Някой да знае името на главния прокурор на САЩ и да го е чувал да прави политически изказвания? У нас е като на селска седянка, Цацаров и Сарафов коментират политически и банкови проблеми, със съзнанието, че много ги разбират. Няма читави обвинителни актове, защото липсва професионализъм.

 31. 31 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2637 Неутрално


  Баси червените идиоти !!!
  Костинбродската далавера мина под знака на Цацаров и тогава никой не видя и не разбра, че Цацаров твърдо и безусловно застана на ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ в денят за размисъл, а сега прецеждат през триста цедки речта на Лозан Панов, за да се хванат за някоя сламчица ... ?!?!?!

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 32. 32 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3256 Неутрално

  Е, то има някаква свобода на словото и всеки може да говори, каквото си иска. Но случаят с Лозан се оказа специален. Думите му прозвучаха предизвикателно и заплашително към олигархията. Доколко той е искрен и решен да действа е въпрос на бъдещето. Но явно е предизвикал известно объркване и даже смайване по върховете. Поради което е задействан съответния предпазен механизъм от действащи клетки и бушони. Съдия Панов, щом е хвърлил ръкавицата, сега трябва да държи яко шпагата и да муши.

 33. 33 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#30] от "lefkovitz":

  Естествено. Стрина ти Лорета Линч се празни по политически въпроси всеки ден. Като част от проислямския кабинет на Обонго и като афроамериканка тя заема съответната позиция, но невежеството винаги побеждава в котловината на тарикатите.

 34. 34 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  Авторката без да иска отваря широко вратата за намеса на всички публични политически власти, а и на широката публика, пряко в работата на съдиите. След като съдиите могат да изразяват свободно политическите си позиции и да участват в политически акции, няма никаква пречка политици да дават публично акъл на магистратите по всяко конкретно съдебно дело или прокурорска проверка. Още повече, че политическата камарила е подложена на всекидневно публично разнищване в медиите, докато съдиите са скрити зад следстваната тайна, тайната на заседанието и строго спазваното табу да не се коментират съдебни решения. Така че дрогарката Мирела три пъти да мери, един път да реже.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK