Когато британски полковник козирува на политолог (Откъс от "Началото на прехода..." от Евгений Дайнов)

Корицата на книгата

Корицата на книгатаДнес в 19:00 часа Евгений Дайнов ще представи новата си книга "Началото на прехода. Записки по революцията (1989 – 1996)" в клуб "Перото" на НДК в София. Книгата, издадена от "Милениум", вече е по книжарниците. Тя е продължението на "Записки по революцията. В България и другаде (1962-1989)". "Дневник" публикува откъс от книгата:


В началото на Виденовото управление се оказах в обтегнати отношения с посолствата на западните сили. Посланиците пишеха доклади до своите началници: "Виденов е млад, европейски, мо­дерен социалист, България ще просперира под неговото ръковод­ство". Това е чиста проба заклинателна магия, с която дипломатите често се занимават. Пишат колко добре се развива дадена страна по време на техния мандат, за да могат да си припишат заслугите за това развитие; и следващия път да бъдат изпратени на някое по- добро място като Франция или Америка.


Към края на 1995 година обаче ме намери вторият човек в ан­глийското посолство – една бойна мадама с келтски външен вид (забравих й името). Подочула, че съм някакъв луд човек ("рево­люционер без революция") и решила да провери за какво иде реч.
Веднага станахме много гъсти. Виждахме се горе-долу веднъж седмично, обсъждахме положението. Впоследствие разбрах, че през цялото си време в България тя пишела на Форин офис анали­зи, точно обратни на анализите на своя началник, посланика. Той: Жан Виденов – млад европеец... А тя – тя пишеше онова, което чуваше от мен и от такива като мен.


Поемаше огромен риск. Бламираше шефа си, което беше нечувано. Можеше да изхвърчи от системата завинаги. Но в крайна сметка рискът се оправда. Нея я издигнаха от втори чо­век в София до отговорник за целия бивш соцлагер от Виена до Владивосток. А посланикът беше изгонен предсрочно в Анкара, където някой го застреля.


Та идва тя в офиса един ден, беше вече късният ноември 1996-а. Сяда, пали цигара и вади плик от джоба си. В него – печати.


– Дай си международния паспорт – вика.


А! Това вече съм го играл.


Подавам є го. Тя праска печати и визи, подава ми самолетни билети и:


– Вдругиден излиташ за Англия за три-четири дни. Едно де­нонощие ще прекараш в замък, за който не си признаваме, че съществува. После... после ще видиш. Но това "после" може да се окаже по-важно от замъка...


Пак замириса на тайни служби, но нямах нищо против. На западни ченгета издържам; не издържам на български и руски пишман шпиони.


Кацам надвечер. Някакъв начинаещ таен агент ме взема от ле­тището и ме откарва на доста километри в североизточна посока. Там, почти до морето – вярно, замък. В него – дузина английски аналитици от Форин офис и още дузина всякакви такива като мен от бившия соцлагер. Пием що пием на вечерния коктейл, а на су­тринта – цял ден работа по групи. Работихме по основни теми на Обединена Европа, рискове пред нея и прочие. Накрая се снимах­ме като група (къде ли е снимката?), но без замъкът да попада в кадър. Очевидно за сбирката можеше да си признаваме, но не и за замъка. Не че някой ни обясни какъв е точно той и дори къде точ­но се намираме. Съдейки по някои признаци на околната среда – някъде на север от Дувър.


На сутринта станах в четири часа, защото към пет щяха да ме вземат, за да ме карат към Лондон. Излизам с раница на рамо в тъмната и мокра нощ и заставам под светлината на фенера над входа на замъка. В тъмното се включват фарове и една лимузина (марка "Ягуар", не бях виждал такава) напълно безшумно (чуваха се само гумите по дребния чакъл) спира пред мен.


Отпред изскача ведро усмихнат униформен (!) шофьор, взема ми раницата и я мята в багажника, след което пак си сяда зад во­лана. В купето светва лампа, вратата се отваря. Вътре седи много изискано докарана дама към петдесетте и ми се усмихва. Не само ми се усмихва, но ми подава топло кафе и мъфин.


Бре. Влизам, сядам на задната седалка. Тя – пред мен на седал­ката с гръб към посоката на движение. Потегляме. Пия кафето, из­яждам мъфина. Тя отваря нещо като кутия, вградена в тапицерията вдясно от мен, и от там се разгъва лъскав пепелник. До него – от­ворена кутия цигари, бяха някаква английска марка, май "Уинстън".


– Знам, че пушите – усмихва се дамата, – затова се подготвих...


Бре и бре. Пуша, пийвам кафе (тя ми долива още от един го­лям термос) и зяпам през прозореца. Не виждам нищо, защото е тъмна и безлунна нощ. Мрак. Усещам обаче, че се мотаем по някакви тесни и завойчести пътища. За да не разгадая маршрута?


След малко усещам, че, макар и бавно, ми се включва речевият апарат. Питам:


– Къде отиваме?


– Не ви ли казаха в София? Караме към Лондон. Първо ще се отбием във Форин офис да говорите с едни хора (пак тия "едни хора"; преследват ме от детството ми, заклевам се!). А после ще отидете на една среща в SSEES (School of Slavonic and East European Studies).


Аха. Тия ги познавах от едно време.


– А ваша милост коя сте? – питам, чудейки се как всъщност да задам този въпрос. Да не би да е някоя и да очаква да я разпоз­ная? Не се сещам...


– О, аз съм вашият компаньон за пътуването до Лондон...


– Форин офис наема хора като вас да правят компания на гос­тите от чужбина?


– О, не – смее се звънко, все едно някой леко почуква една в друга кристални чаши с шампанско. – Само на най-важните от най-важните ВИП гости! Аз съм единственият щатен компаньон, а в момента се возим в единствената лимузина, с която Форин офис разполага...


Единствената? Бях свикнал във Вашингтон и Париж, да речем, да виждам правителствени лимузини на всеки ъгъл из центъра.


– И понеже имаме само една – продължава, – и тя идва в пакет само с мен, не я пращаме за всеки...


Я, колко важен съм бил станал. Питам за всеки случай:


– Добре, а кой последен преди мен е седял на тази седалка?


– Лех Валенса...


Чак спрях да дишам. Великият, историческият, титаничният по­ляк, сринал цялата комунистическа система! На когото се бяхме възхищавали, както не сме се възхищавали на Мик Джагър дори! А след него – аз...


– А вие какъв сте? – пита. Очите й гледат весело и леко дя­волито.


Ама много е събудена тази жена, като се има предвид каква тъмница е навън.


Опитвам се да є обясня. Нищо не се получава. Накрая издиш­вам признанието:


– Абе, май не съм никакъв...


– А, сър, това е НАПЪЛНО невъзможно! Ние не пращаме ли­музината за хора, които не са никакви. Но не се бойте, щом тряб­ва да пазите тайна. Няма да ви разпитвам повече.


И започва да ми компаньонства. Чуруликаше по целия (дълъг!) път към Лондон, така че хем да не заспивам, хем да не трябва да се включвам в разговора с някакви смислени реплики.


Влизаме в Лондон и веднага спираме в задръстването. В Англия, видна световна Велика сила, никой не прави пътека на официалните автомобили. Седят си в задръстването като последния бакалин.


Спираме в крайна сметка пред великолепната сграда на Фо­рин офис с половин час закъснение. Моята компаньонка (така и не я питах как се казва) ме предаде на някакъв костюмар, който пък ме заведе при някакви свои началници. Не бяха ченгета, ле­гитимни дипломати си бяха. В сравнение с тяхната великолепна костюмираност, се чувствах леко оръфан, макар да се бях навля­къл с най-доброто откъм костюм, с което разполагах, бях сложил оксфордска вратовръзка, а на краката си имах първия си чифт каубойски ботуши в живота (най-сетне българският капитализъм ме беше снабдил и с този артикул, бленуван от ранно юношество).


Говорихме що говорихме – България, Югославия, Милошевич, Русия, това-онова – и ме отпращат за следващата ми среща. Из­веждат ме от сградата и ме предават на някакъв весел, но як чичко с прошарени войнствени мустаци. Оглеждам го: очевиден пенсиониран военен от някоя истинска армия, т.е. без обичайното за нашите хубавци шкембе.


Представя ми се като "Вашият доброволец, сър" и ме качва на черен официален роувър. С лимузината, очевидно, бяхме дотук.


Роувърът се провира сред лондонския трафик (добре че прос­то трябваше да минем от другата страна на реката), а чичкото ми се представя. Бил се пенсионирал като полковник от специ­алните части след трийсет и пет годишна служба. Сега работел като "доброволец за дипломатите, които псувах всеки ден, дока­то бях в униформа".


Аха... Значи, освен компаньонката, имаха и доброволци да за­бавляват гостите.


Каза, че доброволците били общо към двайсетина човека. Във Форин офис били възприели американския опит в това отношение (който бях вече виждал на място в Америка).


Слизаме пред сградата на SSEES. Акумулираното закъснение от графика е над четирийсет минути. Полковникът сваля усмивката от устата си и ме повежда напред. Явно знае къде е събирането. Качва ме в асансьор, вече напълно смълчан, и на втория етаж из­лиза заедно с мен. Стои ми леко вдясно, на две крачки отзад.


Оказваме се в голяма зала с дъбов паркет. На двайсетина метра пред вратата на асансьора – един стол с гръб към нас. Пред него: седем-осем реда столове, обърнати с лице към самотния стол, подредени като за киносалон. На столовете седят към чети­рийсет човека, потънали в мрачно мълчание. Гледат ме безмълв­но, докато вървя към тях. Никой не става да ме посреща, никой не ми маха дружески, макар веднага да виждам половин дузина познати физиономии.


Стигам до стола и спирам. Те продължават да ме гледат. Пол­ковникът, иззад дясното ми рамо:


– Съжалявам за закъснението. Знам, че е четирийсет минути, но имахме важни срещи във Форин офис, а трафика го знаете...


Опитва се да разчупи леда. Не постига успех и се отдръпва на­зад още две-три крачки. Явно усеща, че работата върви към глади­аторски изпълнения и не иска да пречи.


От гмежта, седнала на подредените като в кино столове, става костюмиран чичка. Не го познавам. И съобщава:


– Ние използвахме ползотворно времето, докато ви чакахме. Проведохме кратко обсъждане. И стигнахме до предварителни заключения...


Я пак? Какво обсъждане? Какви заключения?


До този момент никой все още не ми беше съобщил нито тема­та на срещата, нито моята роля в нея.


Стоя прав. Вече нямам никакво намерение да сядам срещу тях, съвсем сам на другарски съд, какъвто очевидно се очертава. Реша­вам да остана изправен, за да съм в позиция на сила (над тях съм, гледам ги от горе надолу, а те мен – от долу нагоре); и при нужда – да громоля по паркета с новите си каубойски ботуши.


Оглеждам ги по-внимателно. Разпределени са по групи: десети­на тайни ченгета, десетина очевидни дипломати (трима с познати физиономии), десетина не по-малко очевидни университетски спе­циалисти по соцстраните (в тази групичка познавах трима-четири­ма, включително шефа на SSEES), половин дузина военни и още толкова банкери или финансисти (в тази групичка познавах един, за когото повече – след малко).


Продължават да гледат лошо, а аз продължавам да нямам ни­каква идея за какво иде реч. Но вече съм решил да се съпротивля­вам за каквото и да става дума.


Питам:


– Какви предварителни заключения? По каква тема? Питам само за информация...


Спогледаха се. Стана на крака познатият ми банкер (работеше в "Мерил Линч" по онова време) и с агресивен тон ми съобщи новината:


– Стигнахме до решението да отпишем България и Румъния за едно поколение напред. И да препоръчаме това на партньорите в НАТО и ЕС.


От тази бомба чак ми заглъхнаха ушите.


Всички, които имаха някаква власт в системата, бяха в тази зала. И ако това безобразие не бъде спряно тук – ако се окаже оформено в съответните писмени доклади, цивилни и военни – всичко свърш­ва. И ще е въпрос единствено на време в Москва да се появи някой по-агресивен ретротип от Елцин и да си ни вземе обратно.


– А малко по-подробно? – питам, за да спечеля време.


– Вие, българите, очевидно много си обичате социализма, а румънците изобщо не знаят какво правят. Затова ще ви сложим в изолатора за едно поколение, пък после ще мислим пак...


Продължавам да печеля време:


– За демографско поколение ли говорим?


– Да – става друг, очевиден университетски деятел, – говорим за трийсет години!


Леко се наведох напред (признак на агресия) и сграбчих гърба на стола (признак за същото). Пак ги огледах внимателно. После оставих стола (шумно) и започнах да обикалям пред тях, громо­лейки с ботуши по паркета, който отекваше съвсем удовлетвори­телно. Гледам ги през рамо.


Евгений Дайнов на сцената, архив

Евгений Дайнов на сцената, архив


Какъв късмет, че по рок сцените вече бях навъртял двайсет години, а на сцената на университетското преподаване – едно де­сетилетие! Знаех какво да правя с враждебно настроена публика. Ако нямах този тренинг, нямаше как да се справя – едно отделно взето българче, седнало като наказано другарче – пред цялата мощ на държавното управление на Великобритания.


Чудя се откъде да ги подхвана. Да им разправям как само пет години по-рано британски депутати са ми обяснявали, че бълга­рите ще сме техни съратници и другари в ЕС? "Чувай, Гергино", както се казва в Търновско за невъзможни неща. Ще прозвучи в техните (имперски) уши като провинциално хленчене.


Ще правим друго.


Обръщам се с лице към тях и започвам отдалеко (откъде ми дойде куражът, та и метафорите, само Господ знае):


– Още с влизането си в тази зала усетих някаква тежка миризма...


Гледам театрално наоколо и нагоре. Търся източника на миризмата.


– Започнах да разбирам защо ми е позната – продължавам. – Това е миризмата на страх и внушена безпомощност; а също – на defeatism (как ли се превежда това на български – "нагон да губиш"?).


Размърдват се. Някои гледат обидено. Знам обаче какво правя. Англичаните никак не обичат разговори за миризми. Привлякъл съм им вниманието, каквато беше и целта.


Продължавам с проповедта, никой не ме прекъсва:


– Искам да ви обясня нещо. От румънци не разбирам, но бъл­гарите, с всичките си слабости и идиотизми, имат едно положител­но качество. Доста лесно реализират "правото на бунт", изведено от вашия Джон Лок. Спомнете си. Кой от вас през 1989 година очакваше българите да се вдигнат против режима – най-верния на СССР – седмица преди да падне Стената? И две седмици преди да се вдигнат чехите? Някой? Аз тогава изобщо не се учудих, защото го очаквах. И стана, както се предвиждаше да стане.


– Кой – продължавам нататък – от вас през 1990-а изобщо е имал и най-малкото очакване, че след като комунистите спечелиха изборите, революцията няма да се скърши, а ще добие нова сила – и ще свали от власт надлежно избраните комунисти? Някой?


Мълчат. И гледат.


Отивам към заключение:


– Всички тези неща вие, които сте взели решение да ни отпи­шете за едно поколение, изобщо не ги очаквахте. Аз – аз ги очак­вах и участвах в тях. Затова с абсолютна сигурност ви казвам, че сте в грешка.


Да приключваме:


– Сега ще ви дам предвиждане точно какво ще се случи. В Со­фия, а после в други градове, ще започнат демонстрации против правителството. В началото ще бъдат някакъв вид гладни бунтове, предвождани от профсъюзите. Постепенно ще преминат в полити­ческо въстание с искане за нов обществен договор, по силата на който България да стане нормална западна страна, както казва моят приятел Филип Димитров. Комунистите ще бъдат свалени, ще има избори. Някъде през април ще се формира реформаторско прави­телство, което устремно ще поведе страната в западна посока...


Впоследствие стана точно така. Само графикът ми се оказа леко оптимистичен: през април наистина имахме реформаторско правителство, но то беше служебно – на Софиянски. Избори и истинско реформаторско правителство получихме чак през лятото.


Свърших. Стоя и ги гледам мълчаливо. Те одобрително се раз­движват, започват да говорят помежду си. Появяват се усмивки. Напрежението се е разредило.


Става шефът на SSEES (как ли се казваше?), благодари ми за интервенцията и обявява края на събранието. Останалите се раз­мърдват, но никой не хуква към изхода. Явно искат за малко да останат насаме, да си се доизяснят.


Тръгвам с моя полковник към асансьора, шефът на SSEES под­тичва след нас заедно с двама-трима други да ми стискат ръката и да ме изпращат с най-добри пожелания и широки усмивки.


Май победихме в тоя мач, или поне изкарахме наравно. Запо­чнах да се надявам, че поне ще отложат докладите си до април, за да се убедят колко съм прав; и да не ни заличават от списъка на живите.


Влизаме в асансьора, тръгваме надолу. Моят полковник извед­нъж ми козирува – на гола глава, както се прави в западните ар­мии. В БНА се козируваше само ако на главата ти има фуражка или кепе, та нямах рефлекса и аз да му изкозирувам.


Сваля си ръката и:


– Нали разбираш, че ти току-що, сам-самичък, спаси страна­та си?


Ха дано...


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (71)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3368 Неутрално

  – Стигнахме до решението да отпишем България и Румъния за едно поколение напред. И да препоръчаме това на партньорите в НАТО и ЕС." Вие, българите, очевидно много си обичате социализма, а румънците изобщо не знаят какво правят."Още 1966 година сме им били ясни,че не сме много по демокрацията.

 2. 2 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 3721 Весело

  Ееееееееее, Евгений, конкуренция ли правиш на Станислав Лем? Посмали, Манго!

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 3. 3 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 595 Весело
 4. 4 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 701 Неутрално

  "Веднага станахме много гъсти. Виждахме се горе-долу веднъж седмично, обсъждахме положението. Впоследствие разбрах, че през цялото си време в България тя пишела на Форин офис "

  На това не му ли се вика сътрудничество на чужди служби? Целият текст е ярък пример за това как се създават, не вербуват, а създават, или в случая употребяват, чуждестранни агенти на влияние.

  "– Лех Валенса...

  Чак спрях да дишам. Великият, историческият, титаничният ..."

  Галенето на комплекса за малоценност е основен похват в създаването и използването на чуждестранните агенти.
  Ееееех, какви висоти си постигнал "професор" Геню, само дето в замяна без да забележиш продаде родината. Па може и да си забелязал, ама на кого му пука - "Синева, синева, синева от тебя мы без ума!"

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Дайнов е минал на експеримемтална китайска синтетика.

 7. 7 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Весело

  "– Нали разбираш, че ти току-що, сам-самичък, спаси страна­та си?" Малей! Имам актуално предложение. Разбрах, че все пак странния паметник пред НДК ще го махат. Не бихме ли могли да го заместим подобавъщо?

  Доброто е заразно
 8. 8 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Весело

  До коментар [#5] от "жу суи форумно ястребче":

  Никакви съмнения веке!

  Доброто е заразно
 9. 9 Профил на velos
  velos
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Дайнов,толкова ли нямаше кой да ти издаде произведението,че отиде при Пеевската подлога ?

 10. 10 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  И сам самичък е спасил клета майка България...

 11. 11 Профил на z.123.c.976.9
  z.123.c.976.9
  Рейтинг: 594 Весело

  Дайнов не е тъп и прост, но притежава солидна доза инфантилизъм. Това четиво ми прилича на нещо от забавния жанр, а не на сериозно изследване.
  Изобщо авторът е чисто балкански и български персонаж, виждам го да се вписва чудесно до Бойко Борисов и д-р Москов в картинката "Вижте ни кви сме пичове", допускам, че би изразил себе си чудесно на страницата на Никол Шерцингер-Димитрова във фейсбук-най-истинската територия на българщинАта в тези размирни времена.

  Който не разбира сам, няма да разбере и с обяснение
 12. 12 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 646 Весело

  Смешник...

  Je suis дани кирилов
 13. 13 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 914 Весело

  Тц тц тц...коджа ми ти пенциониран британски колонел му казал:
  [quote#0:"статията"] Нали разбираш, че ти току-що, сам-самичък, спаси страна­та си?[/quote]

  Да му се издигне паметник насред София на "спасителя на страната", да се награди с орден Стара Планина, и да му доставят до края на живота на унуците му по 100 кг' месечно колбаси стандарт "Стара Планина"!

  Егаси бозата !

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 14. 14 Профил на agl52316780
  agl52316780
  Рейтинг: 488 Весело

  Това автобиография ли е или литературно произведение. Щото не разбрах как са стигнали с колата до Лондон от София тоест тази шпионска кола трябва да има амфибийни способности

 15. 15 Профил на thexxx
  thexxx
  Рейтинг: 221 Неутрално

  След като разбрахме какви отрепки са българските политици, сега дойде времето да разберем какво представляват и българските професори, ако, разбира се, Божидар Димитров не е бил достатъчен.
  Преди време четох във в. "Култура" интервю с Дайнов, в което се изкара, че е свалил Живков. Сега чета как е спасил България от лапите на комунистите и Русия. Той е нещо като политически супермен, но май е най-добре да го нарека научен шоумен.

 16. 16 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 984 Весело

  А аз си мислех, че е спасил света, а то - само България и Румъния.

  Край, всичко детско в мен умря........

  Знанието е сила, информацията - власт
 17. 17 Профил на thexxx
  thexxx
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Освен това или да си опресни паметта или да погледне картата на Лондон, защото за да стигнеш от Форин офис до SSEES няма нужда да пресичаш реката.
  Достоверните мемоаристи обикновено посочват имената на своите събеседници. Например името на английския посланик лесно може да се провери, ако го е забравил, както и името на учените от SSEES, особено ако са ръководители.
  Привличам вниманието към последното не за да коригирам неточности в текста, а защото тук най-добре личи ОГРОМНОТО ЕГО на Дайнов. Това го и води - хората са нищо, АЗ съм всичко и всичко ми е позволено, защото съм ВЕЛИК.

 18. 18 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 984 Любопитно

  Абе защо се спотайват форумните фенове на Дайновите "анализи"?
  Защо липсват дежурните възторзи?
  Чувстват се леееееко глупаво, може би?

  Знанието е сила, информацията - власт
 19. 19 Профил на Операция "Ъ"
  Операция "Ъ"
  Рейтинг: 8 Весело

  Аз пък си мислех, че сегашният скотски кретено-мутро-идиотизъм, който си го живеем (и ще си го изживеем), дължим на Царот. Пък то било на Дайнов.
  Само един момент не схванах: "Кой от вас през 1989 година очакваше българите да се вдигнат против режима – най-верния на СССР – седмица преди да падне Стената?"
  Кои българи бе, Генчо?

 20. 20 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2444 Весело

  До коментар [#18] от "pag":
  [quote#18:"pag"]Защо липсват дежурните възторзи?
  Чувстват се леееееко глупаво, може би? [/quote]

  Като се вземат предвид изявленията на некои другари напоследък, няма как да е леко... При тях всичко е в сферата на фантазиите, тъй че... може и да му повярват на "Спасителя" в ... нови (немириризливи?) каубойски ботуши и неизживяно детство.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 21. 21 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 465 Весело

  Капитан Миндя скъса пак синджира, голяма лакардия извади без да каже едно конкретно име на посланик или който и да било. Надмина дори най смелите изхвърляния и на Болен Лидеров.

  Дела трябват, а не думи.
 22. 22 Профил на Операция "Ъ"
  Операция "Ъ"
  Рейтинг: 8 Весело

  [quote#20:"Резистентна"] "Спасителя" в ... нови (немириризливи?) каубойски ботуши и неизживяно детство.[/quote]
  Присмивайте се, неверни... ама след 30 години този фундаментален и крайъгълен труд ще се изучава в училище, а тази татуировка на рамото ще бъде новият герб на възроденото Отечество.

 23. 23 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3154 Весело

  Сладкодумен е като поп.
  Но не повече....
  Ако цялата тази романтична
  приказка в стил Богомил Райнов
  беше истина поне наполовина,
  сигурно е станало нещо ужасно,
  което е попречило на нашия херой
  да бъде съвременният Бонд
  Евгений Бонд.....

 24. 24 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 604 Весело

  До коментар [#11] от "fragment_ot...":

  е това и аз имам това предвид Генчо ,,от като го помня, все се мъчи да покаже че е станал ЕвГений и все си Генчо накрая

  гошо
 25. 25 Профил на Операция "Ъ"
  Операция "Ъ"
  Рейтинг: 8 Весело

  [quote#13:"Мойше! Толкоз!!!"]да се награди с орден Стара Планина[/quote]
  Ама непременно с лента, че да може си го върже на уя, както казал завистливо Джоко Росич на Димитри Иванов...

 26. 26 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1934 Весело

  Апотеоз! Този път Миндя е ударил задника в тавана! Светият синод бързо да съчиняват молитва за здравето на бащата-осеменител на демокрацията по назе. Много се пие в тази държава! Cheers!

 27. 27 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 692 Неутрално

  [quote#18:"pag"]Абе защо се спотайват форумните фенове на Дайновите "анализи"?[/quote]

  Откъсът от книгата на Дайнов не се нуждае от възторзи и анализи а от разбиране.

 28. 28 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 984 Любопитно

  [quote#27:"petyo9"]Откъсът от книгата на Дайнов не се нуждае от възторзи и анализи а от разбиране.[/quote]

  Аааа, един от цъкащите минуси се обозначи....

  Знанието е сила, информацията - власт
 29. 29 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 984 Весело

  [quote#26:"Lemmy"]Светият синод бързо да съчиняват молитва за здравето на бащата-осеменител на демокрацията по назе.[/quote]

  Направо да го канонизират като СпаситеЛЯТ, какво ще си играем на дребно......

  [quote#26:"Lemmy"]Много се пие в тази държава![/quote]

  И още повече - шмърка......

  Знанието е сила, информацията - власт
 30. 30 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 434 Неутрално

  И в к'во точно се състои "спасението"... минус 2 млн. емигрирали и неродени БГ-та ли?

 31. 31 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  що за безвкусен текст.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 32. 32 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 465 Весело

  До коментар [#27] от "petyo9":

  Чичо Петьо тебе май ти требе един по дълбок АНАЛиз че да прогледнеш. Както е написал Деда ти Андрю [#2] тоя вече такива фантастики пише че и Станислав Лем иска да надмине!

  Дела трябват, а не думи.
 33. 33 Профил на ddemi
  ddemi
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Отсъствието на имена вероятно е свързано с някаква форма на дискретност. Дори да преувеличава с около 25%, обществената позиция, която защитава, доста добре съвпада с отношението на Англия към България. На фона на унизителните думи на Чърчил: една страна на Балканите, в която хората си честитят банята, днес ни обяви война... и на англо-американските бомбардировки над София, Англия сега приема България много по-добре отколкото България заслужава. Не знам нито един български политик или дипломат, който активно е съдействал за промяна на отношението на Англия към България към по-добро. Нали никой не си мисли, че Доган, Станишев, Борисов или някой от техните кохорти, с техния интелектуален дефицит, би могъл да промени отношението на Англия към по-добро? А Дайнов, откакто го помня, е твърдо последователен в обществената си позиция.

 34. 34 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#32] от "Infernus":

  лем поне се води "научна" фантастика.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 35. 35 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 600 Неутрално
 36. 36 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Бре, готино изложение. Става за сценарий за Джеймс Бонд...

 37. 37 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Това Дайнов не трябваше да го пише.
  Дори да е истина, в България не се одобрява.
  Имаме поговорка, "Направи добро и го хвърли в морето".

  Аз не зареждам в Лукойл.
 38. 38 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 566 Весело

  Дайнов трябва да се прехвърли във фентъзи/sci-fi жанра. Очевидно има талант и може да развие този сюжет в една отделна вселена... Абе направо бестселър може да стане Само трябва да си намери подходящ издател.

 39. 39 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3056 Неутрално

  " А посланикът беше изгонен предсрочно в Анкара, където някой го застреля."
  Абе Дайнов, ти не подписа ли декларация за конфиденциалност? Щото ако си подписал, може да те гръмнат, като този в Анкара. Не че не те знаем кой си, ма не очаквахме толкоз откровено да си разказваш подвизите. Освен ако не си измисляш, разбира се. До тук добре, ама последно като те чета и ми изглеждаш толкова отчаян, че чак на мене ми се плаче. Я кажи, що така не ти спори?

 40. 40 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 572 Неутрално

  олеле.
  как не съм знаел, че чета
  в дневник жив бог.
  как не съм бил наясно, че се
  къпя в божествената му
  сила, красота и мъдрост.

  ноо суетен бе гена ноо суетен.

 41. 41 Профил на Коки
  Коки
  Рейтинг: 541 Любопитно

  Може да е попресолена манджата, но сигурно има доста верни неща в нея...може и насън да са преживяни, няма значение.... Приятно четиво, ще се чете книгата...

 42. 42 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 984 Весело

  [quote#33:"ddemi"]Отсъствието на имена вероятно е свързано с някаква форма на дискретност. Дори да преувеличава с около 25%[/quote]

  [quote#37:"simval"]Дори да е истина[/quote]

  [quote#41:"Коки"]Може да е попресолена манджата, но сигурно има доста верни неща в нея[/quote]

  Хехе, феновете на Спасителя се появиха, е, малко неуверено засега.
  Колко жалко, че "Дневник" бързо-бързо скри това епохално произведение, вместо да го държи 4-5 дни на челно място в рубриката "Анализи"....

  Знанието е сила, информацията - власт
 43. 43 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5918 Неутрално

  Както и да го въртим , ''началото на прехода ''го сложи Товарищ Горбачов , заедно с КГБ и компартиите, с цел да задържат , за колкото се може по-дълго време властта. Някъде успяха - някъде не съвсем.

  [email protected]
 44. 44 Профил на Johnnie
  Johnnie
  Рейтинг: 488 Весело

  Да бе, точно така е... И английската кралица те чакаше докато си изпушиш цигарата пред вратата... смешник...

  -Тате, какво трябва да продаваш за да си купуваш скъпи коли, яхти, хотели? -Родината, сине, родината...
 45. 45 Профил на Lisanova Lisanova
  Lisanova Lisanova
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Веданага при лекар!Хора способни да наприказват такива неща обикновенно са пред мозъчен инсулт!Пишете му на чòвека във фейса или по-телефона го предупредете.В сериозна опасност е.

 46. 46 Профил на Чичи (Ice Man's fan)
  Чичи (Ice Man's fan)
  Рейтинг: 648 Любопитно

  До коментар [#33] от "ddemi":
  Допускам, че е поради герберастията ми, но нищо не разбрах от изложението ви.
  Когато стигнах до последното изречение, че той бил твърдо последователен в обществената си позиция, си хакнах главата в бюрото, за всеки случай. Не може да не си заслужавам наказанието, щом не съм вдянал грам, а го чета от двайсет години!

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 47. 47 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 911 Весело

  Руските агенти пак се активизираха ! И 30 и 20 % да е вярно добре е направил. Всъщност няма значение дали въобще е вярно. По-важното е, че успешно ви провокира. Пък, който може - да мисли.

  agent
 48. 48 Профил на apollo
  apollo
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Много филми е гледал.

 49. 49 Профил на Balkanets
  Balkanets
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Дайнов, както и да го напишеш, все едно ще те обвинят. Ако беше го написал в стил доклад-отчет бившите-настоящи паразити щеха да те разнасят тука като предател на Родината. Щото за тех Луканов, който беше официално резидент на КГБ в България не е предател, а бил работил по своему за Отечеството. А ти, след като си пил кафе в оная лимузина с мадамата, значи вече си се продал и значи нещо тука мътниш и го усукваш по килифарски.
  Сега обаче, както си го описал в "pulp fiction style", достъпен и за най-задръстеното и лишено от въображение ченге, е достатъчно основание да те обвинят снизходително в инфантилност, позьорство и лъготене на дребно. Демек, тоя е един циркаджия. А според мене ти на некой "Ушев" си му бръкнал много лошо в...така де, там.

 50. 50 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1520 Любопитно

  Пак ли Буруджиева му е рецензент?

  Norman Granz е гласувал за Румен Радев на балотажа през 2016 г.
 51. 51 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3056 Неутрално

  [quote#47:"Ronald Reagan"]Всъщност няма значение дали въобще е вярно. По-важното е, че успешно ви провокира.[/quote]

  Кого провокира?

 52. 52 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 911 Весело

  Теб например ! Липсата на усет за нещата пък те кара да задаваш подобни въпроси !

  agent
 53. 53 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1646 Весело

  А се смеете на приказките на Борисов, а?...и тоя ми бил професор...

 54. 54 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  Хаха, това ще си го оставя да го дочета че излизам.

  Пустият му Дайнов, вече ще се изкара и велик разузнавач и международен анализатор. Не успя да пробие на българска сцена, да оценят тук талантите му ама чуждите служби на него разчитат. Толкова ценен с анализите си че го пазят в дълбока тайна да не го научат съперниците, едно нещо публикувано в чужбина от него не съм видял.

  Това трябва да е някакъв нов вид трева, изключително мощна по действието си.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 55. 55 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1719 Неутрално

  [quote#53:"BGman1"]и тоя ми бил професор...
  [/quote]
  Ами навремето имаше една приказка "Къде си се забързал? На научен съвет, ПАК ще се опитваме да направим професор Дайнов доцент".

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 56. 56 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  Даже и не всичко да е истина е много хубаво.

 57. 57 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#16:"pag"]
  А аз си мислех, че е спасил света, а то - само България и Румъния.

  Край, всичко детско в мен умря........[/quote]
  To be continue.

 58. 58 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Ха-ха-ха. Това в стил Чандлър на колко ракии е писано....?
  А ако наистина някъде са му козирували това просто е подигравателно козируване на агент от българската държавна сигурност. Тоест ' ЗНАЕМ КОЙ СИ' ...
  На другаря Евгений Дайнов баща му е комунистически клакьор –кореспондент на Работническо Дело в Лондон , С такива длъжности бяха обикновено агентите на ДС или комунистическото разузнаване в чужбина. Точно заради тези връзки на баща си с комунистическите служби можа да завърши в Оксфорд през 1976. Само комунистически кoпeлeнцa можеха да учат в чужбина, под крилото на партията , на проверени другари, които никога нямаше да избягат в свободния Запад, защото бяха и са верни на Партията. До 1990 г Евгений Дайнов е работил в Института по история на БКП (ИИБКП) . Като усетил краха на комунистическата система се записал в Екогласност. Да не говорим колко ченгета бяха командировани в уж независими организации през така наречения мирен преход.

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 59. 59 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  И пич, проверявай фактите в делирните драсканици. Цигарите Winston са американска марка - производство на R.J. Reynolds Tobacco Company. Произвеждаха се или в САЩ или в Япония, никъде другаде официално. (Ха-ха без онова производство на ДС of course)
  Ама то цигарите Winston ли бяха или някой друг Winston ли (Churchill) беше от UK.....

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 60. 60 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1646 Весело

  Ще взема да си купя книгата му...ако не за друго да се посмея на акъла на миндянския харцой...

 61. 61 Профил на zzatke
  zzatke
  Рейтинг: 274 Весело

  se non è vero, è ben trovato

  reddit.com/r/The_Donald/
 62. 62 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3310 Неутрално

  Не знам разбира се каква част от казаното е истина,на мен ми хареса,прилича ми малко на Греъм Грийн.
  Едно обаче е неоспорим факт,че ни приеха по "милост" в ЕС и НАТО,без да имаме ни най малка заслуга за това,факт който заравяме или се правим на забравили!

  klimentm
 63. 63 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3310 Весело

  До коментар [#60] от "BGman1":

  Не забравяй да си вземеш и книгата за Костов!

  klimentm
 64. 64 Профил на zzatke
  zzatke
  Рейтинг: 274 Неутрално

  [quote#62:"klimentm"]ни приеха по "милост" в ЕС и НАТО,без да имаме ни най малка заслуга за това[/quote]

  приеха ни заради югославските войни - решиха, че е по-лесно да станем част от нато и ес, отколкото и при нас да се случи нещо подобно и да емигрираме масово към западна европа, като босненските и шиптарските мюслита, с които е фрашкано от швеция до швейцария

  reddit.com/r/The_Donald/
 65. 65 Профил на angelpetrov
  angelpetrov
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Докъде се стигна ? Децата на видни комунисти да обясняват прехода. Ако България беше нормална държава Дайнов щеше да е никой.

 66. 66 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 274 Весело

  пяна излязла по устите на комунетата и съветските контраразведки. ругаят Дайнов, чак по мен летят пръски, от другата страна на монитора.

  Дайнов не съм го чул да казва една добра дума за комунетата. никога. никъде. пред никой.

  дали той сам е спасил България е отделен въпрос.
  но е факт, че всички български комунистически "полковници" приличат повече на вълка от приказките, чийто корем е пълен с камъни

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 67. 67 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 221 Неутрално

  На мен ми прилича на негова лична фантазмия. Той е от тези - завършил в Англия преди промените. Явно му е харесало. По-добре той, отколкото комунистите, защото други просто няма.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 68. 68 Профил на dutch
  dutch
  Рейтинг: 480 Неутрално

  хе-хе забавно четиво, сега дали е вярно, кой да ти каже ... :0)

 69. 69 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2288 Неутрално

  Простак!

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 70. 70 Профил на nocomnet
  nocomnet
  Рейтинг: 319 Неутрално

  Още един много ярък пример за това как иначе добри публицисти не осъзнават огромните рискове на това да бъдат герои в собствените си писания.

  Не разбират доколко техният характер, тяхната същност, избива през това, което са написали. Не разбират как така читателят, вместо да чете историята, която авторът си мисли, че разказва, те четат едно много искрено самопризнание.

  Писането на книги далеч не е за всеки публицист. Не всеки е благословен с таланта на Ерих Кестнер, например.

 71. 71 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1392 Неутрално

  До коментар [#43] от "karabastun":Както и да го въртим , ''началото на прехода ''го сложи Товарищ Горбачов ,

  Ако не беше се отказал да поддържа режимите в Източна Европа с военни средства, никакви цветни революции нямаще да има. Въпреки заслугите на наш Генчо.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK