Какви са препоръките на Еврокомисията към България (едно към едно)

"Комисията очаква с нетърпение да продължи да работи в тясно сътрудничество с България", пише в доклада на ЕК.

© Associated Press

"Комисията очаква с нетърпение да продължи да работи в тясно сътрудничество с България", пише в доклада на ЕК.Прилагането на практика на стратегиите за съдебната реформа и за борбата с корупцията ще е основното предизвикателство пред България през 2016 г., пише в доклада по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП).


Много от препоръките в доклада по МСП от 2015 г. остават валидни. "Дневник" предлага на читателите препоръките на ЕК към България:


"Комисията очаква с нетърпение да продължи да работи в тясно сътрудничество с България за постигане на целите по МСП и приканва България да предприеме действия в следните области:
1. Независимост, отчетност и етика на съдебната власт


България е създала условия за реформа на Висшия съдебен съвет (ВСС) и за укрепване на съдебния Инспекторат. Сега тези ангажименти трябва да бъдат приложени. Ще бъде важно също така да се доразвият предприетите мерки за подобряване на надеждността на случайното разпределение на делата и на назначенията.


- Да осъществи реформата на ВСС чрез необходимите изменения в Закона за съдебната власт.


- Бързо да предостави на Инспектората към ВСС (ИВСС) правомощия и материални ресурси за изпълнението на новата му функция по гарантиране на етиката и борба с корупцията в съдебната система.


- Да изгради капацитет в рамките на ВСС и Инспектората към ВСС за наблюдение на прилагането и сигурността на новата система за случайно разпределяне на делата в съдилищата. Тези институции трябва да бъдат прозрачни относно резултатите от инспекциите и последващите действия за справяне с установените проблеми.


- Да постигне резултати, показващи прозрачно и последователно вземане на решения от ВСС във връзка с назначенията, като се прилагат ясни стандарти за професионални качества и етика и при своевременно вземане на тези решения.


-  Да осигури условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи на властта в Софийския градски съд, по-специално по отношение на възможни проблеми от системен характер, в това число евентуални сходни практики в други съдилища.


2. Реформа на съдебната система


През 2015 г. Министерство на правосъдието изготви обхватен пакет от изменения на Закона за съдебната власт, който беше широко обсъждан от магистратите и с който се цели изпълнение на правителствената стратегия за съдебна реформа. Традиционната препоръка за модернизиране на българските наказателни кодекси също остава валидна.


- Да приеме измененията на Закона за съдебната власт в съответствие с правителствената стратегия за съдебна реформа, в това число реформи за предоставяне на по-голяма възможност за изразяване на мнение от отделните съдии и прокурори и да гарантира тяхното прилагане в тясно сътрудничество със съдебните органи.


- Да изготви набор от целенасочени законодателни изменения за справяне с ключовите проблеми в наказателните производства, по-специално проблемите, засягащи сложните дела за корупция или организирана престъпност.


- Да приеме цялостна реформа на наказателната политика в съответствие с идеите, заложени в стратегията за реформа на съдебната система.


3. Стандарти в съдебната система


През 2016 г. България следва да напредне в реформите на ключови елементи от съдебната си система, като бъдат предвидени включително подходящи промени на съдебната карта с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, прилагане на електронното правосъдие, ясни стандарти за дисциплинарните производства и постоянство в реформата на прокуратурата.


- Да приеме реформа на съдебната карта на районните съдилища и да представи пътна карта за рационализирането в по-общ план на съдилищата на всички равнища с цел повишаване на качеството и ефикасността като цяло, в това число пренасочване на ресурси, където е целесъобразно, въз основа на цялостен анализ на натовареността на съдилищата.


- Да установи ясен график за прилагането на електронното правосъдие и да предвиди необходимия капацитет за наблюдение и направляване на прилагането му.


- Да въведе практика на мотивиране на дисциплинарните решения в съответствие с ясни и обективни стандарти и принципи. Да извърши независима оценка на дисциплинарната практика на сегашния ВСС в периода от 2012 г. досега.


- Да започне независим анализ на прокуратурата, както е заложено в правителствената стратегия за съдебна реформа, като се държи сметка за вече осъществените мерки за реформа.


4. Корупция


Инициативите в тази област следва да се съсредоточат върху прилагането на новата национална стратегия за борба с корупцията, приета през пролетта на 2015 г. Основен приоритет следва да бъде бързото повторно разглеждане от Народното събрание на предложенията на правителството за нов закон за борба с корупцията, като се отчитат всички конкретни опасения, но и като се гарантира, че основните елементи са в съответствие с целите, заложени в стратегията за борба с корупцията.


- Да приеме нов закон за борба с корупцията в съответствие със стратегията за борба с корупцията, предвиждащ включително създаването на единен орган със солиден независим мандат за борба с корупцията по високите етажи на властта. Да гарантира бързото създаване на новата институция и да ѝ предоставя необходимите ресурси.


- Да приеме изменения на Закона за администрацията с цел укрепване на правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати и да създаде единен набор от минимални стандарти за публичния сектор във връзка с оценката на риска и задълженията за докладване.


- Да предостави на Агенцията по обществени поръчки правомощия и организационен капацитет за извършване на задълбочени и основани на оценка на риска проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки.


- Да продължи с действията за справяне с корупцията по ниските етажи на властта в Министерството на вътрешните работи. Да стартира подобни действия в други рискови сектори в публичната администрация.


- Да наблюдава напредъка по наказателните дела, свързани с твърдения за корупция по високите етажи на властта, включително на етап досъдебно и съдебно производство, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.


5. Организирана престъпност


България все още трябва да постигне солидни резултати във връзка с налагането на окончателни присъди по делата за тежка организирана престъпност. Ще бъде важно да се гарантира, че са въведени правни и институционални условия, които позволяват на правоприлагащите органи и на съдебната система да работят ефективно.


- Да наблюдава напредъка по наказателните дела за тежка организирана престъпност, включително на етап досъдебно и съдебно производство, както и изпълнението на постановените присъди, и да прилага мерки за справяне с установените проблеми.


- Бързо да отстранява установените проблеми от правно естество, отнасящи се до компетентността и функционирането на Главна дирекция за борба с организираната престъпност към Министерството на вътрешните работи, и да осигури необходимата организационна стабилност на дирекцията, за да може тя да върши работата си.


- Да измени Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, за да се позволи Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на АмброзСП
  АмброзСП
  Рейтинг: 693 Неутрално

  Не знам #КОЙ дали е съгласен?

  Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА
 2. 2 Профил на liubo...otdale4
  liubo...otdale4
  Рейтинг: 418 Неутрално  Господинът в черното сако горе на снимката трябва да бъде в затвора.


 3. 3 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 712 Неутрално

  Сега ще започнат едни монолози за стабилността )

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 4. 4 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 745 Весело
 5. 5 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1188 Разстроено

  Думата "реформа" в България се тълкува като безкрайно мотане около една даденост (статукво), имитиране на действия, усвояване на едни пари и оставяне на каруцата в същия гьл!

 6. 6 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 508 Любопитно

  А политическата воля на управляващите не е спомената?? (настроение - силно саркастично)

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 7. 7 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  Моля за извинение: ..същия гьол!

 8. 8 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Доста щадящи препоръки. и разбираме, че реформата у нас не е в застой

 9. 9 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 1660 Неутрално

  Цецко вече е оправдан, Пеевски препран - можем да започнем реформите.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 10. 10 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1506 Неутрално

  Демек предлагат колективно харакири на прокуратурата, съда и МВР - от дърпачите на съдебни конци до униформения рекетьор зад храста. Голям напредък се очертава.

 11. 11 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 638 Весело

  [quote#5:"Дедо Либен"]гьл![/quote]

  [quote#7:"Дедо Либен"] гьол! [/quote]

  повече ми харесва "Гъл", щото у нас той си върви с "Ам"!

 12. 12 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 521 Разстроено

  Съблюдаването и прилагането на препоръките от доклада, ще бъдат изпълнявани, до там , до където е минималната граница на търпимост на ЕК, за да не спре еврофондове на властта, на властта, отново да подчертая, не на масата хора, за които уж са предназначени.
  Нито повече, нито по малко.

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 13. 13 Профил на xcheffo
  xcheffo
  Рейтинг: 236 Неутрално
 14. 14 Профил на balaban
  balaban
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#1] от "Амброзия(аман от профани)":

  #КОЙ не е съгласен и ще ги сложи на мястото им тези европейски гейове...

 15. 15 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1704 Любопитно

  [quote#8:"izabell"]разбираме, че реформата у нас не е в заст[/quote]
  ах, нима това разбрахме?

  "...През пролетта на 2015 г. правителството изготви и представи за обществена консултация законодателен пакет, но изчакваше изхода от разискванията за Конституцията 9.

  9 Вследствие на това бяха блокирани и други важни промени (вж. по-долу).

 16. 16 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 380 Разстроено

  Не бе, това не е унищожително, галят ни по главата.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 17. 17 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2041 Неутрално

  До коментар [#6] от "NicK":

  Тоя път, въпреки совалките дори това няма...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 18. 18 Профил на robotrop
  robotrop
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Тия не знаят с кого си имат работа. Българинът не се плаши от съвети, препоръки и хвърчащи листчета. Тояга трябва.

 19. 19 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1704 Весело

  [quote#6:"NicK"]А политическата воля на управляващите не е спомената?? [/quote]
  ньет, що?

  "През есента на 2015 г. в медиите се появи информация за предполагаем запис на разговор между две от основните лица, замесени в нередностите, установени в Софийски градски съд, 16

  16 Бившата председателка на Софийски градски съд и още една съдийка, които понастоящем са обект на наказателно разследване.


  което добави нови елементи към вече съществуващата полемика. След многократни призиви за независимо разследване 17

  17 Съюзът на съдиите, министърът на правосъдието и председателят на Върховния касационен съд, наред с други, призоваха да се започне независимо разследване.

  ВСС и прокуратурата обявиха, че ще започнат разследвания във връзка със съдържанието на записите 18.

  18 На 14 януари ВСС приключи проверката си, но при будещи недоумение обстоятелства. Процесът беше разкритикуван в отворено писмо на Съюза на съдиите поради липсата на прозрачност.


  С оглед на надеждността на процеса ще е от значение да се предприемат всички стъпки, за да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин 19.

  19 Специфичен проблем в това отношение са агресивните и провокационни кампании на някои медии, често насочени срещу отделни лица в съдебната власт. Пристрастните отзиви в медиите в хода на дисциплинарни или наказателни разследвания представляват допълнително предизвикателство за органите на съдебната власт"

 20. 20 Профил на navy
  navy
  Рейтинг: 829 Любопитно

  Не са ли препоръчали след всеки получен СМС Слънчо да влетява с пълна охрана и с първа космическа у ВСС и да им набива канчетата ?

  Шлосер от ВМЕИ "Ленин" ТМММ - 8-ми разряд
 21. 21 Профил на marker
  marker
  Рейтинг: 687 Неутрално

  [quote#3:"angevins"]Сега ще започнат едни монолози за стабилността[/quote]
  Радетелите на "стабилност" реално защитават стабилното статукво.
  -стабилна корупция
  -стабилно неработеща съдебна система
  -стабилна престъпност
  -стабилна мафия
  ....
  Е от такава стабилност няма нужда.

 22. 22 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 480 Неутрално

  "Прилагането на практика на стратегиите за съдебната реформа и за борбата с корупцията ще е основното предизвикателство пред България през 2016 г."

  Имаше критичен доклад през 2006 г., преди България да влезе в ЕС. Царя и тройната ламя бяха на власт. Критикуваше се, както и сега, съдебната система. Заради ДПС-то като коалиционен партньор тогава, корупцията беше на апогея си. Имаше срастване на мафия с държава.
  Както знаете, НДСВ загуби стойност вече на политическата сцена, ДПС и Левицата си държат позициите, май имат постоянен електорат.
  Беше ми кофти да отговарям, като ме питаха през 2006 г. работодателите, как е в България? Свръхкорупция и мафиозни структури на държавно ниво

  Es muß Geld fließen!
 23. 23 Профил на the next K
  the next K
  Рейтинг: 418 Неутрално

  По т.1:
  - конституционни промени и недопоскане като дупетати на всички, участвали в парламентарния цирк последните 25 години (по предишните вече не са измежду живите, слава богу!);
  - законодателни промени в НК и НПК;
  - данъчни проверки на магистралките и техните семейства с доказване кой как е могъл да поддържа определен начин на живот с магистратска заплата.
  по т.2:
  - лустрация, уволения и съдебни процеси срещу магистралките, правораздавали последните години;
  - прекратяване на статута на съдилищата на "дом майка и дете";
  по т. 3:
  - ясни и измерими стандарти, а не декларативните и празнодумни "висок морал, професионализъм и пр";
  по т. 4:
  - разледване до дупка на материалното състояние и на връзките и обвръзаностите с подземния свят;
  - съд до дупка и ефективни присъди със забрана изобщо да помиришат държавна служба;
  по т. 5:
  - след прилагане на всичко предходно;
  - реформа на МВР по подобие на Съдебната власт;
  - нулева толерантност към организираната престъпност;
  - проверка и подвеждане под отговорност на всички "мастити" бизнесмени от групировките - всички ги знаем - те имат банки, застрахователни компании, осигурителни компании, бизнеси, хотелски вериги и казина. Но като цяло не са се и оттеглили от незаконните си дейности (проституция, наркотици, изнудване и пране на пари).

  "Who controls the Past controls the Future; who controls the Present controls the Past"
 24. 24 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 829 Весело

  Това вече сме го чували, те май в ЕК преписват от старите доклади....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 25. 25 Профил на sega_007
  sega_007
  Рейтинг: 418 Неутрално

  "- Бързо да предостави на Инспектората към ВСС (ИВСС) правомощия и материални ресурси за изпълнението на новата му функция по гарантиране на етиката и борба с корупцията в съдебната система."
  Т.е. дайте им пари от бюджета колкото искат, на корем. Дайте им и да си назначат роднините за съветници и не роптайте.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 480 Неутрално

  [quote#25:"sega_007"]Т.е. дайте им пари от бюджета колкото искат, на корем. Дайте им и да си назначат роднините за съветници и не роптайте. [/quote]
  Има си дума за това във википедия, непотизъм, на немски е май най-добре обяснено. Където се назначават роднини на важни постове. Било е типично през Средновековието в Европа. И сега, с методи от Средновековието, където е имало още повече корупция, ще я преборим на сегашно време? Не че не вярвам, че ще стане. Тогава, през Средновековието, съдилищата не са били незавими. Не можеш да заемеш само част от това през Средновековието, което ти харесва,всичко си върви заедно в комплект.

  Es muß Geld fließen!
 28. 28 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8232 Неутрално

  Догодина очакваме същия доклад.Защото да не си мисли някой,че ще хукнат да изпълняват препоръките.Тука всяко чудо е за три дни.

 29. 30 Профил на michael
  michael
  Рейтинг: 778 Неутрално

  тези неща, които ни ги препоръчват, Цацаров, ВВС, политиците и тн. се старят да ги избягват по принцип, как ще стане не знам

  Cogito ergo sum :)
 30. 31 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 824 Гневно

  Да ти го кажат право в очите какво трябва да се направи И ДА НЕ ГО ПРАВИШ!
  КОЙ не иска реформирана държава? На КОЙ му харесва тази бананова република?

 31. 32 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3410 Неутрално

  Западът не престава да ме учудва със своята глупост. Приеха за нормални партньори комунистите, вместо да ги заклеймят като проводници на една престъпна идеология и да ги съдят за многобройните им престъпления спрямо човечеството. Какво направиха комунистите , за да ги приеме Запада за нормални партньори? За една нощ се преименуваха и се нарекоха социалисти, а други , за да има "плурализъм" се направиха на "десни" ,на либерали и прочее. Вълкът обаче козината си мени , но нрава не. Искат сега западняците бившите комунисти да станат истински демократи, но то е все едно да искаме от крадеца ,без да бъде осъден за кражбите си, той да престане повече да краде. В същото време истинските демократи , тези , които са страдали и борили срещу комунизма са натикани в ъгъла , забравени и изоставени от Запада. Запада не успя да оцени кои са истинските му приятели и врагове. Изостави приятелите си и заигра с враговете си. Допусна не една , а много лъжици катран в кацата с либералния мед на Европа. Сега сме свидетели на последствията от това.

 32. 33 Профил на ddemi
  ddemi
  Рейтинг: 457 Неутрално

  Основният проблем с блокираното правосъдие е стахът от възмездие за армията от крадци в България. Ако парламентът обяви тотална амнистия на всички, които разграбиха България, нещо като: "кой таковал - таковал, кака се ожени", правосъдието ще се отпуши. В противен случай ще си останем клоаката на Европа докато не бъде изпран и последният откраднат лев.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK