Плевнелиев: Съдебната реформа е в центъра на всичко (пълен текст)

Плевнелиев: Съдебната реформа е в центъра на всичко (пълен текст)

© Георги КожухаровПрезидентът Росен Плевнелиев направи традиционното си обръщение пред 43-ото Народно събрание, в което обобщи разговорите си с всички парламентарни сили в месеца на политическите консултации. "Дневник" публикува пълния текст на обръщението:


Уважаема госпожо председател на Народното събрание,
Уважаеми народни представители,


По добра традиция правя това обръщение към Народното събрание след приключилия месец на политическите консултации. Тази инициатива на президентската институция, която проведохме за пета поредна година, се превърна в работеща платформа за ползотворен междуинституционален дебат. Благодаря на всички парламентарни групи за конструктивния диалог и отговорния подход, който демонстрирахте по време на разговорите. Вярвам, че въпреки политическите различия, институционалното уважение е здрава основа за надграждане на държавния ред.
Обсъдихме актуалната политическа ситуация в страната, реформите на дневен ред, но и отправихме поглед напред - към хоризонт 2030. Благодаря за постигнатото пълно съгласие по националната програма за развитие "България 2020", която изковахме в президентската институция. Това е безспорно постижение на българската държавност. Вече пето правителство работи по нейното изпълнение, а през тази година можем да започнем дебата и началото на подготовката за "България 2030".


Страната ни има уникалния шанс да подходи амбициозно и да постави пред себе си ясни, дългосрочни, стратегически цели за развитие. Такава възможност ни предоставят и две световни събития с историческа значимост, за които България също даде своя принос. Всички държави-членки на ООН приеха с пълно съгласие 17-те глобални цели за устойчиво развитие на планетата до 2030г. В Париж всички държави приеха с консенсус Парижкото споразумение за климата, с ясни цели и ангажименти до 2100 г. и напълно в интерес на следващите поколения.


Поставих акцент върху стратегическото планиране по време на консултациите, защото примерите от историята показват, че успешните държави са тези, които имат идеал, но и план за действие и където политическият елит е обединен около националните приоритети. Това е начинът да преодолеем политическото противопоставяне на всяка цена, да спрем процесите на нарастващо недоверие на гражданите към политиците и институциите. Трябва да покажем, че независимо от идеологическите различия, ние сме в състояние да се обединим по националните приоритети, да работим последователно, да покажем приемственост.


В годините на прехода и особено след 1997 г., България имаше и постигна своите стратегически цели за членство в ЕС и НАТО, за въвеждане на пазарна икономика. Трябва да гледаме напред и да формираме нови национални цели, които да мобилизират българските институции и общество. Такива цели могат да бъдат: изграждане на социално отговорна икономика, елиминиране на бедността и социалното изключване, целенасочена подкрепа на изостаналите региони, ускоряване модернизацията на страната, пълноправно членство в Шенген, влизане в еврозоната, задействане на европейския енергиен съюз на Балканите и др.


Стартирането на нови интеграционни проекти и поставянето на амбициозни, но постижими цели за българската държава, е от изключителна важност още повече в трудни времена. Когато е трудно, ще покажем, че имаме план. Сега имаме историческия шанс да обвържем глобалните цели за устойчиво развитие с нашите цели и приоритети към хоризонт 2030. Ще постъпим мъдро, ако още през тази година започнем дебата и началото на подготовката на Националната програма за развитие "България 2030".


Уважаеми народни представители,


Сложната и несигурна геополитическа обстановка в света изисква в страната да има стабилност, да има сигурност и предсказуемост. Политическата стабилност означава отговорно действие от всеки. Диалогът в 43-то Народно събрание днес е по-конструктивен, отколкото в 42-то НС. Политическата стабилност е важна предпоставка за провеждането на реформите и за подобряването на икономическата среда. Стабилността обаче не е цел, а средство. Нашата цел е прогрес и развитие. Затова трябват реформи и няма друга алтернатива. Политическата стабилност не е важна сама по себе си, тя не е призвана да осигури комфорта на политиците. Тя е нужна като фактор за инвестиции и развитие, за да подобрим живота на хората.


Дебатирахме заедно за научените уроци от двете години на извънредна политическа нестабилност, в които се смениха пет правителства и три парламента. Даваме си сметка, че сблъсъкът на идеи е полезен, но безсмисленото противопоставяне е пагубно. Това е отговорност на партиите, които подкрепят правителството, но и на демократичната опозиция.


През 2015 г. бе направено не малко в редица сектори. След 25 години "на тъмно" българските служби най-накрая имат ясна законодателна рамка, по която да работят. Благодаря на народните представители, че приеха пакета закони в сектор "Сигурност", по който бе постигнат консенсус на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) през 2012 г.


В режим на широко представителен и конструктивен диалог бе усъвършенстван пенсионният модел в посока на финансово стабилизиране на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите в дългосрочен план. За пръв път здравната каса не е на минус, а НЕК видимо се оздравява. Чрез промените в закона за предучилищното и училищното образование бе подкрепен най-смисленият национален приоритет - образованието, с акцент върху професионалното образование и въвеждане на дуална система на обучение за изграждане на връзката образование-бизнес, с цел намаляване на младежката безработица и възраждане на професионалните училища.


През годината бе направен решителен прелом в енергетиката. Работим ефективно по зададените национални приоритети за енергийна ефективност, диверсификация и либерализация. Законодателната и изпълнителната власт предприеха решителни стъпки, които вече дават резултати. Либерализацията на електроенергийния пазар в страната се случва с бързи темпове. Над 250 000 българи се включиха в Националната програма за енергийна ефективност, а хиляди граждани вече усещат реалния ефект чрез значително по-ниските сметки за ток. Благодарение на Националната програма за енергийна ефективност, за пръв път в българската енергетика, ще спечелят не олигарсите, а стотици хиляди българи, на които сметките за ток ще паднат двойно, а имотите им ще увеличат стойността си. Надявам се от тази изключително смислена национална програма да се възползват и най-изостаналите региони на България, като апелирам да се създаде специален механизъм за тях.


Комисията за енергийно и водно регулиране за първи път бе пряко избрана от парламента и днес виждаме като резултат един по-добре работещ и независим регулатор. Всички подкрепихме междусистемните връзки и разработването на наши собствени находища на газ. Това са много смислени действия, в защита на енергийната сигурност на нацията.


Всички тези позитивни примери показват, че когато се действа конструктивно и национално-отговорно, можем да постигаме добри резултати. Тези успехи трябва да ни амбицират, за да продължим с реформите с още по-бързи темпове.


През изминалата година бяха направени редица позитивни стъпки с приемането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт. Извършените промени в Конституцията са полезни и правилни. Те са важна, но недостатъчна стъпка напред. По време на консултациите всички парламентарно представени политически сили единодушно се обединиха за изключителната важност на реформата в правосъдието и борбата с корупцията. Тук времето на декларациите отдавна отмина, трябват решителни действия.


Говорим, че ефективното правосъдие и борбата с корупцията е национален приоритет, но видими резултати все още няма. Имаме изключително ниско доверие на гражданите в системата – над 90 % от българите нямат доверие в правоохранителните органи.


През последните години реформата в правосъдието бе сведена основно до писане на мерки и отчети в отговор на препоръки на Европейската комисия. Ако виждането ни за съдебната реформа е отиграване ситуации от доклад на доклад, няма да постигнем резултати. Националната цел е независимо и ефективно правораздаване в интерес не на отделни, а на всички граждани.


Доколко силна е волята за реформи ще проличи при приемането на предстоящите промени в Закона за съдебната власт, процесуалните закони, антикорупционното законодателство. Необходими са промени в посока по-бързо и ефективно съдопроизводство, по-голяма отчетност на прокуратурата, изработване на обективни правила и критерии за кариерно развитие на магистратите и случайно, а не манипулирано разпределение на делата. Съдебната реформа е тази област, която най-ясно ни показва колко е важно законодателните и изпълнителните решения да бъдат взимани чрез интегриран подход.


Равенството на всеки пред закона не може да бъде постигнато само с промените в няколко закона или в Конституцията. Въздаването на справедливост не е отговорност единствено на съда и прокуратурата. Системата на магистратурата е неразривно свързана в своята работа с тази на МВР, с контролните, данъчните и митнически органи.


Надявам се именно сега, когато предстои приемането на няколко изключително важни закона – устройствени и процесуални, да създадем тези механизми, които да осигурят ефективност на изпълнението, чрез интегриран подход, а не институциите да си прехвърлят отговорността и да се обвиняват взаимно.


Всички декларират воля за борбата с корупцията. Това иска и народът. Вместо да чакаме поредния доклад по Механизма за сътрудничество и проверка, който да констатира отново, че няма напредък, сега е времето за решителен обрат с приемането на силно антикорупционно законодателство.


Като президент ще продължа да отстоявам позицията, че съдебната реформа е в центъра на всичко. Тя е задължителна, само чрез нея можем да подобрим демокрацията и да върнем доверието на гражданите. Народът очаква дълбока реформа в правосъдието и реална борба с корупцията по високите етажи на властта. Постигането на широко политическо съгласие за дълбока съдебна реформа и смело антикорупционно законодателство ще бъде силен знак към българското общество за политическа воля за промяна.


Предстоят президентски избори. Надявам се това да са единствените избори през годината, които да проведем по един цивилизован начин. Без популизъм, без безпринципно противопоставяне. Нека да има колкото може повече кандидати, идеи, решения – народът ще избере най-добрите от тях.


Уважаеми дами и господа,


Нормализацията и успокояването на политическата ситуация в страната след две години на извънредна нестабилност дават вече своите резултати. Икономическата среда в страната се подобрява. Всички основни показатели за 2015 г. показват, че икономиката е в подем. Постигнахме добър растеж от 3%. Експортът се повиши с 12%. Отчетохме 40% ръст на чуждестранните инвестиции. Отбелязахме увеличаване на приходите в бюджета в размер на 2,8 млрд. лв. Безработица спадна до рекордно ниски нива от началото на световната криза - 9,2%.


В процеса на усвояване на средствата от европейските фондове през 2015 г. беше постигнат най-добрия резултат. Балансът за България от първия програмен период е повече от позитивен, като усвоихме 96% от еврофондовете и сме на плюс от над 17 млрд. лева. Това трябва да се помни и да се знае. В новият програмен период се надявам да бъдем още по-амбициозни и ефективни. Предпоставка за това е силната политическа воля за модернизация, за коректно планиране и управление на държавните и европейски средства.


Административната реформа и електронното управление са тема в месеца на политическите консултации вече пета година. На всички е ясно, че тази реформа ще спомогне за рязко подобряване на бизнес средата и за ускорено икономическо развитие в страната. Електронното управление е решителен фактор за повишаване доверието на гражданите и инвеститорите. Обща е оценката, че една от основните пречки пред бизнеса са административните трудности. Само за едно строително разрешение принуждаваме гражданите да се молят на десетки институции и гишета.


2016 г. е решителна за въвеждането на електронното управление. Вярвам, че народните представители ще подходят отговорно към приемането на Закона за електронна идентификация. Той предлага множество иновации по отношение на въвеждането на електронно управление, а и ще улесни изграждането на надеждна система за електронно дистанционно гласуване.
Поставихме на дневен ред въпроса за създаване на икономически стимули в подкрепа на малките и средни предприятия. Разумни политики в подкрепа на малките фермери, на земеделските производители, както и на инвестиции в продукция с висока добавена стойност ще променят България за добро.


Във фокуса на разговорите бе и реформата в МВР. Готвените промени в Закона за МВР са добра възможност за засилване капацитета на всички звена в системата. Съдът и полицията, институциите като цяло, са пазители на реда. Няма ли независим съд, няма ли полицаи, които да носят с чест униформата, няма ли независими регулатори и работещи с лице към хората институции – няма как да вървим напред.


Една от най-належащите и приоритетни реформи е здравната. В момента нито лекарите, нито пациентите са доволни от системата, а всяка година обществените средства, заделяни за нея значително нарастват. В последните години, това е реформата, която довеждаше твърде често до остър политически сблъсък. Когато става въпрос за здравето на хората, добре е да не политизираме излишно, а да подходим експертно. Здравето няма цена. Длъжници сме на народа, защото системата не работи ефективно, а гражданите не получават желания достъп до качествено здравеопазване. Това трябва и може да се промени чрез мъдри законодателни решения.


Демографската криза в страната е огромно предизвикателство пред нацията в средносрочен и дългосрочен план. Решението на демографския проблем минава през образователна и здравна реформа, както и през активни политики за българите в чужбина. Трябва да използваме потенциала на българските общности зад граница. По темата демография, както и по темата киберсигурност планирам да свикам КСНС.


Изразихме общата си загриженост от задълбочаващите се дисбаланси в развитието на определени региони в страната. Тези региони имат нужда от програми за целенасочена подкрепа. Трябва да работим за свързаност, защото най-бедните български региони са тези, които са най-изолирани. И обратното – в Южна България наблюдаваме повече туристи, ръст на инвестициите, увеличаване на доходите и заетостта по пътя на новоизградените магистрали.


Растеж може да бъде постигнат във всяка среда, но прогрес, който да е осезаем за всеки член на обществото, е възможен само чрез правила и институции, които ги гарантират. Затова отказах да наложа вето върху забраната за дивото къмпингуване, като призовах отговорните органи да предприемат последващи действия, които да гарантират в максимална степен запазването на цялостния облик на плажовете за природосъобразен туризъм. Призовах за цялостна политика за развитие на туризма и опазване на Черноморското крайбрежие, включително и правила за къмпингуване. Аз съм за ясни и демократични правила, отчитащи интересите на всички граждани.


С удовлетворение виждам, че има нов законопроект, който да отмени абсолютната забрана, но да въведе правила.


Надявам се тези правила да бъдат публично обсъдени и да се търси консенсус. Не веднъж апелирах да се прекрати порочната практика за внасяне в последния момент и без предварително обсъждане на съществени законодателни промени. Благодаря ви, че чухте моя призив за разглеждане на промените в Закона за нормативните актове, за да се въведе задължителна оценка на въздействието. Само чрез публичност, прозрачност и ясни мотиви на предложенията можем да убедим българските граждани, че законодателната власт отчита техните интереси и търси разумния баланс в държавното управление.


Благодаря на Народното събрание, че постъпи отговорно като подкрепи резултата от референдума за въвеждането на електронното дистанционно гласуване. Предстоящите изменения в Изборния кодекс трябва да дадат адекватно решение за реалното му въвеждане. Намирането на техническо решение за гарантиране тайната на вота не би следвало да бъде оправдание за неопределеното му отлагане във времето. Гражданите вече се произнесоха. Ако сега не се създадат принципните правила с ясни срокове за експерименталното въвеждане, това би подменило вота на близо 2 млн. българи.


Въвеждането на задължително гласуване бе един от въпросите, по които аз поисках да бъде проведен референдум. За съжаление това не се случи и сега сме изправени пред поредни законодателни промени, които изразяват волята на една част от парламентарните сили. Точно това се опитах да преодолея с идеята за референдум. Защото допитването до народа ни дава най-точния отговор, кой е прав и кой не – дава ни волята на суверена. Регламентирането на основополагащи за демократичното функциониране на държавата въпроси, може да бъде устойчиво само, когато е съобразено с волята на народа. Обратното - законодателни промени, които следващото мнозинство променя в собствена изгода го наблюдаваме повече от 25 години. Това подклажда несигурност и недоверие.


Демократичната държавност е невъзможна без изграждането на силни регулаторни органи. КЕВР бе заздравен, сега е ред на Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и други. Парламентът трябва спешно да посочи своите представители, които да заемат места в тези ключови регулатори. Противното ги обрича на институционална криза и ги поставя в невъзможност да изпълняват мисията, която им е възложена. Това се отразява негативно не просто върху работата на регулаторите, а и върху авторитета и легитимността на техните решения, а предстоят много важни такива. Ситуацията в медийната среда днес повече от всякога показва необходимостта от силен и ефективен регулатор.


Уважаеми народни представители,


Споделяме общата загриженост от рязкото влошаваме на международната среда за сигурност. Преминаваме през период на световни турбуленции и рекорден брой кризи, a взаимодействието между тях правят международната среда ощ по-несигурна и непредсказуема. Обща е тревогата относно миграционната криза в близост до нашите граници. България вече трета година демонстрира отговорен подход и е единствената държава в региона, която спазва правилата.


Доказахме, че можем да пазим много по-добре външните граници на ЕС, в сравнение с много държави от Шенгенското пространство. В кризата с мигрантите едностранните решения не работят и не водят до успокояване на обстановката - доказателство, за това са събитията от последните месеци по така наречения "балкански маршрут". Нужно е общоевропейско решение и това е единственият път за намиране на траен отговор. Солидарни сме с хората, бягащи от войната, но същевременно трябва да правим ясно разграничение между бежанци и икономически мигранти, на които да кажем честно, че не можем да осигурим мечтаното бъдеще за всеки.


Удовлетворен съм, че политическите партии са обединени в оценката си за рисковете, които води след себе си мигрантската криза и не търсят тяснопартийни дивиденти. Българските институции следят развитието на ситуацията в близост до нашите граници, взети са допълнителни мерки за реакция при усложняване на обстановката. Съзнаваме изключителната динамичност на процесите, които наблюдаваме и ще продължим да работим в режим на институционален диалог и сътрудничество за гарантиране сигурността на българските граждани.


Променената среда за сигурност увеличава рисковете и заплахите в глобален и регионален план. Конвенционалните и хибридни войни, замразените конфликти, терористичните атаки правят международния ред все по-нестабилен. България като страна член на НАТО изпълнява отговорно своите съюзнически ангажименти. Инвестициите в отбраната и националната сигурност трябва да бъдат насочвани разумно и ефективно в приоритетни сектори.Благодаря, че бе приета и програма за въоръжените сили до 2020 г.


Кибератаките в деня на изборите миналата година потвърдиха необходимостта от изработване на Национална стратегия за кибер-сигурност и обезпечаване на финансов ресурс за изграждане на адекватни способности за кибер защита.


България е добре позиционирана в международните отношения. Водим принципна и балансирана външна политика. Оглавихме ротационното председателството на Процесът за сътрудничество в Югоизточна Европа и то в юбилейната 20-та година, което открива нови възможности да затвърдим ролята си на ключов фактор на Балканите, която се признава от всички. България днес е председател и на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Това издига още повече авторитета на страната ни в международен план.


Активната и принципна външна политика, която водим дава своите плодове. За последните 4 години износът ни към страните в Югоизточна Европа се увеличи с 50% - достигна 9 млрд. евро. Никога досега добросъседството и сътрудничеството между държавите в региона не са били такъв решаващ фактор за положителното развитие.


Търговският обмен между България и Румъния се увеличи 10 пъти, между България и Сърбия се увеличи 3 пъти, с Гърция се увеличи 6 пъти през годините, а с Турция двукратно. Петте най-големи експортни пазара на България днес са Германия, Италия и три наши съседни държави - Турция, Гърция и Румъния.


Днес все по-често наблюдаваме завръщане към геополитически похвати и идеи от миналото. Предизвикателствата, пред които сме изправени навяват спомени за отминали времена, в които не принципите, а интересите определяха действията на международната сцена. България, Балканите и Европа като цяло платиха много висока цена за това. В 21 век трябват нови идеи, базирани на научените уроци от историята. Днес някои политици в България казват: какви са тези европейски ценности, важни са националните интереси. Европейските ценности са мир, върховенство на закона, човешки права и свободи. Това са и нашите, български ценности.


Искаме мир, но траен мир е възможен само чрез върховенство на правото, не на интересите. Траен мир е възможен, когато всеки допринася за него, и силния, и богатия, и бедния, и слабия, и големия и малкия, и богатия и бедния, а не когато велики сили си разпределят сфери на влияние. Траен мир е постижим, когато народите не се изолират зад огради и стени, а постигнат такова ниво на сътрудничество и интеграция, което да направи бъдеща война невъзможна. Именно затова България като председател на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа зададе приоритетите свързаност, сигурност и подкрепа на активните граждански общества за заздравяване устоите на демократичната държавност.


Като председател на процеса България днес води всички 13 държави в региона, които участват в този процес. Така действаме и в качеството си на председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа, където водим 47 държави членки. България получи и огромно международно признание като бе поканена за член на групата Арайолуш и получи домакинството на срещата през 2016 г.


Уважеми народни представители, с гордост мога да ви информирам, че в Пловдив и София през септември президентите на Германия, Италия, Австрия, Полша, Португалия, Естония, Унгария, България и много други европейски лидери ще търсят решения, как да повишим доверието в ЕС в период на нарастващи рискове и нестабилен международен ред. Защото на наш гръб пада отговорността да възродим доверието в европейските институции и да укрепим устоите на европейския проект. България работи за европейското единство именно защото ЕС е преди всичко съюз за мир и правила, а не за тясно национални интереси и милиардни еврофондове.


Уважаеми дами и господа народни представители,


Важно е, когато гледаме напред, да не забравяме възрожденските и просветителски идеи за демокрация, равенство пред закона и лична свобода за всеки, заложени в основите на нашия национален идеал и третата българска държава. Когато говорим за освободители и поробители, трябва да освободим и себе си от догми и предразсъдъци, да повярваме в силата си на свободни хора, да повдигнем националното ни самочувствие на народ, създал една от първите държавности в Европа и дал много на света.


Необходимо е да работим заедно напред за общия национален идеал и интерес. Нека винаги помним и следваме Апостола на свободата, който искаше да се освободим сами, а не някой друг да идва да ни освобождава, защото "който ни освободи, той ще ни пороби". Левски се пожертва за отечеството и за свободата , като създаваше търпеливо и всеотдайно тайни комитети, за да изгради способността на българите за целенасочено и добре организирано общо действие. Той мечтаеше за чиста и свята република на законността и правилата, в която всички хора имат равни права, независимо от етническа и верска принадлежност.


Днес обаче в България, в Европа и по света набират скорост ксенофобията, езикът на омразата, крайният популизъм и национализъм, изразени най-вече в омраза и страх от чужденците и малцинствата. А ни трябва модерен патриотизъм, просветен национализъм, стъпил здраво на любовта към родината и уважението към различния. Светът ще ни уважава за това, че българите са толерантни, просветени, почтени хора, създали правова държава, в която властват законът, човешките права и свободи.


България няма как да просперира в режим на популизъм, краен национализъм, олигархия и задкулисни зависимости в политиката, икономиката и медиите. Инвеститорите в такава държава просто няма да дойдат. Апелирам всеки да даде своя решителен принос за социално отговорна икономика, работеща демокрация и равенство пред закона за всички.


Днес се издигат идеи за писане на нови национални доктрини, чуват се гласове, че ни липсва идеал и посока. Това изглежда е удобна някому теза, но тя е дълбоко невярна. Имаме и идеал, и посока, зададен от нашите възрожденци. Техните думи не са просто романтична част от учебниците по история, те имат своя съвременен прочит. Длъжни сме да следваме завета им.


Няма да се съглася с всички, които поставят под въпрос европейските ценности и търсят някакъв нов, подготвен в познатите политически лаборатории национален идеал, а после се прекланят пред портрета на Апостола, който ни завеща да постигнем равенство с другите европейски народи. Кога сме искрени – когато изразяваме своята признателност пред Левски или когато работим в посока различна от тази, завещана от него. Идеалът за чистата и свята република, за социална и правова държава не е реализиран. Трябват действия, не думи.


Доказали сме като държава и нация, че тогава когато сме обединени и следваме националния идеал, постигаме резултати. Вярвам, че с общи усилия и съгласие, ще успеем.


Благодаря и Ви пожелавам успешна работа.

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3932 Неутрално

  Много е прав Президента, но и него го слушат, колкото "да отбият номера".

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3462 Неутрално

  В Центъра на всичко е съдебната реформа,ама за статуквото не е.

 3. 3 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  За мен доста добро изказване и послания, остава да има кой да ги чуе и слеед това и да свърши някаква работа.
  Но и ние и той знаем, че всичко минава през съдебната реформа, при това не реформа, която да маскира недостатъци до следващия доклад, а такава , която всъщност искаме, поне болшинството от хората..

 4. 4 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 684 Разстроено

  Не съм забелязала обаче да е в центъра на нечии приоритети. Дори и във форумите повече се обсъжда "Балканджи Йово ".....а за управляващите кръгове- да не говорим.

 5. 5 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално
 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2905 Неутрално

  „Усвоихме 95% от фондовете“...Не! Правилните хора ги усвоиха.Трябва да се отчете колко работни места и колко добавена стийност са дали тези пари.Стадиони в села с 500 старци.
  Съд. реформа в този вид е само за заблуда на ЕК ,ама там трева не пасат.

 7. 7 Профил на Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Прост ГЕРБав от Има Такива Наглеци за Българи
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Плевнелиев!
  Един от малкото политици, осмеляващ се да говори истината!
  Затова е постоянна мишена на "медиите"(пфу) на ДС, т.н. "пеефски".
  И така мразен от ГЕРБавите и другите БКП клонинги.

  Плевнелиев: "Постигането на широко политическо съгласие за дълбока съдебна реформа и смело антикорупционно законодателство ще бъде силен знак към българското общество за политическа воля за промяна."

  Няма да стане с ГЕРБави, ДСари и т.н. комуноиди!!!
  Видяхме, че под ръководството на интелектуално затруднения Цветанов в НС се демонстрира "широко политическо съгласие" за имитация на конституционна реформа, за реваншизъм и съхранение на "стабилността" , т.е. на олигархично-мафиотския модел на грабеж. Грабеж защитаван активно от "лица" като Цветанов и Цацаров, примерно.

  От проста СИКаджийска МУТРА , през "Вие сте прости и аз съм прост " до Има Такива Наглеци - открийте разликите?
 8. 8 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1089 Весело

  Предполагам, затова са поредиците "статии" ала колаж трети клас срещу Плевналиев, в любимите медии на изпълнителната власт днес.

 9. 9 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1620 Неутрално

  Лошо, Роска... Цвъки няма да те изсига за втори мандат с тия приказки...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 10. 10 Профил на Веселин Николов
  Веселин Николов
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Срам ме е от тоя .... Добре, че след половин година няма да е президент.

 11. 11 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 539 Неутрално

  Браво на Президента!
  Но с този парламент не съм оптимист.

 12. 12 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 872 Весело

  И Тодор Живков не би го казал по-добре. Евала!

 13. 13 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1368 Неутрално

  До коментар [#10] от "comtec":

  Чемадан, вакзал, Масква!

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 14. 14 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1368 Неутрално

  До коментар [#12] от "Вячеслав Атанасов":

  Тъй тоже

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 15. 15 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Така е, няма друга тема. 99 дни изминават и жаждата за справедливост вече преминава в жажда за отмъщение и причината

  за това е в оставения свръховластен и безконтролен главен прокурор и показно изгонения правосъден министър. Но гнева и

  протеста са вече минало, необратимите процеси са вече в ход - мълчанието на висши държавници е вероятно по съвет на юристи.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 16. 16 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Президентът-шушумига пак ръси общи приказки. И познатите протестърски мантри - съдебна реформа, която обаче се разбира само като поставяне на свои хора.

  Нито дума за шуробаджанащината с обществените поръчки в Министерство на отбраната.

  И нито дума дали ще се осмели да кандидатства за втори мандат.

 17. 17 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1229 Неутрално

  Не съм специалист, за да коментирам съдебната реформа. Но като знам какъв социален закон и навия закон за МВР ни готвят, съм песимист! Имитация, не ново законодателство....

 18. 18 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#3] от "tsvetko_51":

  И каква искаме болшинството от хората?! Вие например наясно ли сте какво конкретно трябва да се промени?

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 19. 19 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1060 Весело

  Сега сред прокурорите ще се надигнат гласове за импийчмънт на президента. Защо им мъти водата.

  Цацаров, четеш ли?

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 20. 20 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#16] от "12345":

  Само в министерството на отбраната ли? Ами в пътната агенция?
  Ами в здравното министерство?

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 21. 21 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2135 Неутрално

  "Искаме мир, но траен мир е възможен само чрез върховенство на правото, не на интересите. Траен мир е възможен, когато всеки допринася за него, и силния, и богатия, и бедния, и слабия, и големия и малкия, и богатия и бедния, а не когато велики сили си разпределят сфери на влияние."

  Бих подкрепила г-н Плевнелиев като независим кандидат, не гласувах за него, защото беше предложен от ГЕРБ, но той се оказа добър президент!

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 22. 22 Профил на matera
  matera
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Ех,Президенте,онези двамата комици ББ и ЦЦ трудно ще разберат интелигентното Ви слово щото са първосигнални ,а пък и едвам Ви изтрайват/всичко що има интелект ги стряска/.

 23. 23 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  До коментар [#18] от "tribiri":


  [quote#18:"tribiri"]И каква искаме болшинството от хората?! Вие например наясно ли сте какво конкретно трябва да се промени?[/quote]

  Много добре знаеш, че болшинството (над 90%) не вярват в нашата правосъдна система и вероятно всички искат да видят обвинени и осъдени политици и бизнесмени за корупционни сделки.
  Та какво трябва да се промени - ами да се направи невъзможно хора като Пеевски или преди както имаше един Красьо, както и наприемр Цацаров и както се подразбира и ББ и кой зне още колко други, да могат да влияят на кариерата на съдии и прокурори и рез тях на тези процеси по доказване, съдене, спиране и т.н. на разните дела.
  Дори и днес, далеч не всички съдии и прокурори са някакви продажници и само ако те са достатъчно независими, тези от тях които са свестни, ще работят така, че веднага ще се усети.
  И въобще по света идеална система няма и няма как всички да са ангели, но когато дяволите командват и всички стават еднакви, а гнилите ябълки управляват.

 24. 24 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7342 Неутрално

  Защо не го каза на Борисов през първия му мандат.

 25. 25 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#23] от "tsvetko_51":

  Добре! Ама това законът ли го рзрешава или неизпълнението на законите? Ние унищожихме заради популиузма си държавния служител (аз не съм да го кажа предварително), а от там и държавата си и сега само пишем промени в законите! Е кой да ги спазва!? Делян може да купи всички държавни служтели, пестейки от закуски. Първото което трябва да се направи е реформа на закона за държавния служител! Осигурен до живот, но при два фала шут и затвор. И после няма да има проблеми с реформите.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 26. 26 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#23] от "tsvetko_51":

  Ще ти дам и пример. Работех в държавна банка. Купиха я чужденци. Вдигнаха заплатите двойно и разкараха всякакви "социални" придобивки през които вървяха разни далавери. Изгониха 5-6 директора за заигравки и 50-60 служителя за същото. Зададоха правила и за две години банката стана бижу. Преди това непрекъснато държавата наливаше капитал в нея, а след това започна да събира данъци.
  Извод : на гол г#з реформи не се правят.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK