Адвокат Георги Атанасов: Не навиквайте съдиите, чуйте ги

Адвокат Геогри Атанасов. Снимката е от 2003 г.

© Живко Ангелов

Адвокат Геогри Атанасов. Снимката е от 2003 г.Препубликуваме от сайта "Съдебни репортажи" мнението на адвокат Георги Атанасов във връзка с готвения антикорупционен закон и критиките на съдиите от Върховния касационен съд за пропуски в него. Според върховните съдии не е направен предварштелеин анализ на действието на сегашните три закона, които са обединени в новия законопроект. Освен това с него се отваря възможност за произвол, неправомерен натиск, политически атаки и популизъм. Позицията на върховните съдии доведе до личностни нападки срещу тях.
Заглавието и акцентите са на Дневник.


Повод е непомерната политическа реакция на оповестеното становище на съдии от ВКС, пестеливо отбелязали някои недостатъци на закона. Нападането им с обвинения в някакви лични пристрастия и корист, включително страх от строгата ръка на органа по борба с корупцията, прилича повече на акт на уязвена политическа чест, нежели на смислена законотворческа реакция.


Без да поставям под съмнение целите и необходимостта от съществуването на законна процедура и инструментариум за справяне с повсеместната корупция във всичките и видове - индивидуална и институционална, икономическа и политическа, организирана и спорадична, оспорвам състоятелността на политическия акт. Той се вписва в деформираната политическа среда, но не е съзидателен.
Не навиквайте съдиите и не правете внушения за тяхната професионална и лична мотивация и годност за служба на каузата правосъдие. Не само защото са хора, чиято компетентност в областта на правото превишава общия капацитет на Правната комисия на НС или на която и да е друга група законодателни ентусиасти на територията на държавата. Не и защото имената им са символ на обективност и независимост в условията на всеобщ разпад и политическа поквара. Не и само защото са част от онова ядро, което прави Върховния касационен съд остров и опора на надеждата за истинско правосъдие.


Необходимо е да ги чуете, защото никой друг по-добре от тях не е виждал последиците от изкористявани и превратно тълкувани и прилагани закони


Такава е историята с всеки от антикорупционните закони, фокусирани върху отнемане на имуществото. Замислени като панацея срещу престъпността и корупцията, те се превърнаха в инструмент за осъществяване на политическо, икономическо и юридическо насилие спрямо дребните риби от сивата част на живота и за разправа с конкуренцията. Това се случи със Закона за собствеността на гражданите, по който основно осъдени в последна сметка бяха шивачи без платен патентен данък, бръснари за нелегално бръснене по домовете и строителни работници – надничари.


Същото се повтори с широко прокламиранираните революционни текстове на Закона за отнемане на имуществото, придобито от престъпна дейност. По него бяха осъдени близките и роднините на множество дребни правонарушители за кокошкарски престъпления, чието отражение върху криминогенната среда в страната се измерва със стотни от процента.


Това се случва в момента с още по- широко прокламираните свръхреволюционни идеи за отнемане на всяко незаконно имущество, както и да е придобито(законно или незаконно), където и да се намира(в страната или чужбина), в чиято и да е собственост(на първия приобретател или на някой друг).


Една от най-съществените причини за изкористяването им е в нарушаване на принципите на правовата държава още при създаването им. Според становището на един от най-ярките представители на правния позитивизъм в най-новата история – Джоузеф Раз, "Основното предназначение на този принцип (на правовата държава) е да гарантира правната сигурност в действията на държавата и другите правни субекти, които могат да планират дейността, доколкото спазването на законите увеличава предсказуемостта на очакваните резултати. Юридическите актове трябва да не притежават обратна сила, да са ясни, относително стабилни и създадени при трайни, открити и общи процедурни правила".


Принципите на правовата държава не са спазени и при този проект. Това се отнася


на първо място до изискването за яснота на закона, което изключва възможността да се борави с понятия, които нямат установено или установимо съдържание


Такива са използваните в проекта и мотивите "незаконно имущество", евфемизмите на "необяснимо богатство" или на "имущество, за което не е установен законен източник", макар да са с ключово значение за съдържанието и правните средства за защита в хода на производството. Превърнатото от мантра в клише словосъчетание "необяснимо богатство", въведено от М.Попова в битността й на министър на правосъдието, продължава да се ползва от всеки с различно и съвършено произволно съдържание.


Отнася се, освен това, до


пренебрегването на изискването за "равенство на оръжията" като друг от принципите на правовата държава


Той е нарушен, като съзнателно се освобождава държавата от грижа да установява твърденията си, да проверява действителните източници на доходи и да събира доказателства за тяхното съществуване в хода на производството. Цялата тежест на доказване се прехвърля в полето на лицата, обект на производството – не само пряко проверяваните лица, но и всички трети лица, свързани и/или контролирани от тях. И са абсолютно неверни внушенията в мотивите на законопроекта, че обратната тежест на доказване е допустима по неидентифицирани правила и европейски препоръки. Истината е, че тя е допустима само за осъдените (не за обвинените) за определени видове престъпления; и само по отношение на придобитото от тях чрез престъпленията имущество и към никой друг не може да се прилага.


Не на последно място в мнението на съдиите следва да се вслушат и всички онези, които правят опит чрез ползване на процедурата по модифициране на закона, да заобиколят или пряко да преодолеят стриктните изисквания на Тълкувателно решение № 7/2013 г. на ОСГК на ВКС (Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС - бел. ред.) за установяване на причинна връзка между престъпно деяние по конкретно престъпление и придобиваното имущество. В него много ясно е постановено следното:


"Ако се приеме тезата, че законът не предполага наличие на връзка между престъпната дейност и имуществото, чието отнемане се цели, тогава би било без значение дали придобиването му е от установеното престъпно деяние. Това би означавало, че щом липсва законен източник на доходите за придобиването му, то се отнема, но това би лишило от смисъл да се установява престъпната дейност и в закона изрично да се изброяват престъпните състави, като елемент от правото на държавата да отнеме имуществото.


Ако смисълът е, че мярката се прилага като вид санкция спрямо лица, за които е установено, че са извършили престъпление по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.), без оглед връзката с престъпната дейност, тогава в специалния граждански закон е предвидено допълнително наказание, извън тези по чл. 37 от Наказателния кодекс (НК), което се налага не по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), а такъв подход е недопустим за законодателя, след като съгласно чл. 3 НК, последният се прилага за всички престъпления, извършени на територията на Република България. Това означава, че установяването на престъпното деяние (извън случаите по чл. 124, ал. 3 ГПК), признаването на дееца за виновен в извършването му, определянето на наказанието и налагането му, са в предметния обхват на НК. Конфискацията, като вид имуществена санкция за извършено престъпление, е изрично уредена в НК, и е възможно наказание, включително за болшинството от хипотезите, уредени в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.). Тя се прилага само спрямо притежавано от дееца имущество, тъй като наказание може да се наложи само на лице, извършило предвидено в закона престъпление, трябва да е съответно на престъпното деяние, без значение дали придобиването на конфискуваното имущество е във връзка с престъпната дейност на дееца".


Прецизното тълкуване на ОСГК за характера на санкцията "отнемане на имущество" и заплахата тя да бъде превърната в непредвиден и неприлаган по реда на НПК нов вид наказание за извършено престъпление или правонарушение, следва да бъде отчетено и съобразявано при новото законово устройство на отнемане на незаконно придобито имущество.


В заключение, много притеснително е хората от Реформаторския блок, единствени последователно защитаващи необходимостта от съдържателна съдебна реформа, да се включват в хора на противниците на ВКС, провиждащи в настоятелното искане на съдебна реформа опит за "овладяване на съда".


Не гледайте на съдиите и съда като на секторна политика!


Не ги навиквайте! Чуйте ги!

Ключови думи към статията:

Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Не само защото са хора, чиято компетентност в областта на правото превишава общия капацитет на Правната комисия на НС или на която и да е друга група законодателни ентусиасти на територията на държавата.
  ----------------------------------------
  Айде , бе .
  Ми то тогава що са ни избори и НС, законодателната власт на ВКС и всичко цветя и рози.....

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2406 Неутрално

  Чуйте ги защото съдиите и те са хора! Не може на една заплата! Трябват вратички в законите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3443 Неутрално

  Този закон въобще няма за цел да бори корупцията , а да се представи пред ЕК и малко да замаже гафовете с Конституцията.
  Депутатите ,които го подкрепят с от ДБГ. Не слагайте целия РБ там.

 4. 4 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 513 Неутрално

  другари, не е лошо да отбележите дали ползвате адв. атанасов да води ваши дела.

  един такъв дисклеймър е някак желан в такива случаи.

 5. 5 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Адвокат Атанасов е блестящ юрист и адвокат !
  Горните коментатори, на свой ред, са блестящи представители на форумното неможене и незнаене, но за сметка на това - агресия и високомерие ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 6. 6 Профил на liksen
  liksen
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Поредният адвокат, който се подмазва на съдиите, "хора, чиято компетентност в областта на правото превишава общия капацитет на Правната комисия на НС" и които са допуснали съществуването на най-корумпираната съдебна система в Европа. И благодарение на такива адвокати, които търпят и явно харесват, изгоден им е, корумпирания модел.
  Иначе проектът действително е по комунистически Пръмов-Кунева модел за заграбване на пари и имоти на който само те преценят.

 7. 7 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1694 Неутрално

  Доста мъдри неща са казани в това интервю.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 8. 8 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#5] от "роджър":

  Още по-любопитен факт е, че освен уважаван адвокат г-н Атанасов е и част от гражданското движение към ДБГ (все отбрани хора с име и кариера), състудент на г-жа Кунева

  #killwhitey
 9. 9 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#6] от "liksen":
  Поредният адвокат, който се подмазва на съдиите,
  ...
  Умнико, преди 20+ години уважавания адвокат Атанасов беше председател на СГС ... а поста ти показва някои характерови особености, изглежда

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 10. 10 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2464 Неутрално

  Всъщност проблема е по-скоро в прокурорите и в МВР.
  Тоест в онези, които не са си свършили работата преди делото да е стигнало до съда.

 11. 11 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1147 Весело

  Съдиите и адвокатите са хлаваджия за бозаджия! Хвани единия...

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 12. 12 Профил на liksen
  liksen
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#8:"Хаджи Ахмед Саръ Чизмели Кармъзъ"]част от гражданското движение към ДБГ (все отбрани хора с име и кариера), състудент на г-жа Кунева[/quote]
  [quote#9:"роджър"]беше председател на СГС ... а поста ти показва някои характерови особености, [/quote]
  със сигурност назначен със задължителната препоръка на ГК на БКП, както и другарката му по партийна линия.
  И кои по-точно особености, мъдрецо?

 13. 13 Профил на Galin Vassilev
  Galin Vassilev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Просто навсякъде трябва да се промени формулировката от '' отнемане на имущество придобито от престъпна дейност, или имущество придобито от незаконна деейност'' на,, имущество придобито с незаконни средства'' като се даде определение кои средства са законни и кои не.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 14. 14 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1144 Неутрално

  До коментар [#5] от "роджър":

  Не се и съмнявам че е блестящ г-н Атанасов. Погледни обаче как перфидно лобира в следното видео/само две минути е/ във връзка с един закон, който е солидарно гласуван против от, забележи РБ и Атака. За мен е показателно, ако не и странно...
  http://www.vbox7.com/play:7f0774fe3c

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 15. 15 Профил на Присмехулник
  Присмехулник
  Рейтинг: 632 Неутрално

  До коментар [#6] от "liksen":

  Ти нещо по съществото на казаното можеш ли да напишеш или акълът ти стига да пишеш дебилщини при това по крайно неграмотен начин?!

  Hang on tightly, let go lightly
 16. 16 Профил на driftiram
  driftiram
  Рейтинг: Неутрално

  Чухме ги :
  биячът излиза срещу 4 бона.
  Благодаря.

 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9082 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK