От днес е забранен риболовът за размножителния период на рибата

От днес е забранен риболовът за размножителния период на рибата

© Надежда Чипева, КапиталОт днес се забранява любителският риболов през пролетно-летния размножителен период във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти, съобщиха от пресцентъра на министерството на земеделието и храните.


До 15 май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежи, с изключение на риболовния уред волта.


До края на май ще важи забраната за улов на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, които се намират до 500 м надморска височина. За водоемите, които се намират от 500 до 1500 м надморска височина, заповедта ще влезе в сила от 1 май и ще продължи до 15 юни включително.
През периода на забраната всички риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата.


Любителският риболов през периода на забраната е разрешен в следните водни обекти на територията на страната:


Област Благоевград


- баластриера "Бистрака", под моста за с. Покровник;
- водоем "Попарица", с. Блатска, общ. Хаджидимово;
- водоем "Помпата", с. Първомай, общ. Петрич;
- първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;
- яз. "Бели брег".


Област Бургас


- баластриера "Дупките", гр. Бургас.


Област Варна


- яз. "Генарал Киселово";
- яз. "Добротич";
- яз. "Рибарски комплекс Пода".


Област Велико Търново


стари речни корита на р. Янтра:
- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр.Полски Тръмбеш;
- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.
стари речни корита на р. Росица:
- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
- землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери:
- землище на с. Дичин, общ. Павликени;
- землище на с. Писарево.
напоителни и отводнителни канали:
- местност Блатото, гр. Свищов – запад.


Област Видин


- яз. "Дъбравка", общ. Белоградчик;
- яз. "Кула", общ. Кула;
- р. Тополовец – участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана бара;
- яз. Фарафун, общ. Грамада.


Област Враца


- р. Скът от "Мишонски мост" до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия;
- яз. "Бели извор", с. Бели извор;
- р. Ботуня – гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол.


Област Габрово


- р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на "Кольо Фичето" до първия бент по течението под "Старата баня";
- р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от "Падалски мост" до музея "Дом на хумора и сатирата" до моста под бензиностанция "Ромпетрол".


Област Кюстендил


- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
- водоем с. Самораново, общ. Дупница.


Област Кърджали


- яз. "Невестино", общ. Кърджали;
- яз. "Пчеларево", общ. Черноочене;
- яз. "Мъглене", общ. Кирково;
- яз. "Карамфил", общ. Момчилград;
- яз. село Гулия/ с. Голямо Каменаре, общ. Крумовград;
- яз. "Млечино", общ. Ардино;
- яз. "Вълкович", общ. Джебел.


Област Ловеч


- яз. "Сопот" в цялата акватория, с изключение на следните зони:
експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;
източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);
- яз. "Славяни Кантон 5", местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;
- яз. "Славяни Кантон 5", местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;
- старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;
- старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;
- старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;
- воден обект "Блато", с. Йоглав;
- яз. "Марков дол", землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;
- водоем "Зореница", разположен между гр. Ябланица и с. Гложене;
- горното течение на р. Златна панега от извора ú до входа на гр. Луковит;
- яз. "Гаргулица" – землището на гр. Ябланица.


Област Монтана


- яз. "Огоста" в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;
- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
- блато в кв. Момин брод, гр. Лом.


Област Пазарджик


- баластриера при с. Лозен;
- баластриера при с. Динката;
- "Дупките", с. Говедаре;
- "Малък гьол", с. Звъничево;
- студен канал на р. Марица, с. Синитово;
- студено пере при "Фазанарията";
- канал "Кривата вада".


Област Перник


- руднични езера в гр. Перник;
- сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
- руднични езера в с. Рударци, общ. Перник;
- отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.


Област Плевен


- яз. "Горни Дъбник" – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
- яз. "Тотлебанов вал", общ. Плевен;
- баластриери "Витски блата", общ. Плевен;
- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
- баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
- старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци;
- отводнителен канал в землището на с, Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
- старо речно корито на р. Вит – "Кретско блато", с. Крета, общ. Гулянци.


Област Пловдив


- топлия канал;
- яз. "Домлян";
- р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ú в р. Марица;
- напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първия мост.


Област Разград


- яз. "Бялата пръст" (Папаза);
- яз. "Микро" – малък.


Област Русе


- стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;
- стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;
- старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);
- общински язовир в землището на с. Тетово;
- общински язовир в землището на с. Щръклево;
- общински язовир "Образцов чифлик".


Област Сливен


- баластриера "Крушарска дупка", с. Крушаре, общ. Сливен;
- баластриера "Сливенска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;
- баластриера "Мечкаревска дупка", с. Мечкарево, общ. Сливен;
- яз. "Чилията", с. Загорци, общ. Нова Загора;
- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен;
- отводнителен канал "Азмака", южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с. Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.


Област Смолян


- яз. "Тешел";
- яз. "Златоград";
- ез. Керяновия гьол (Рибката).


Област София


- язовир "Панчарево";
- баластриери в землището на с.Долни Богров;
- баластриери в землището на с.Чепинци;
- баластриери в землището на с.Световрачане;
- баластриери в землището на с.Челопечене;
- яз. "Осиковица";
- баластриера "Мечката", гр. Самоков;
- яз. "Ботунец"- гр. София, област София.


Област Стара Загора


- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
- баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. "Аксаков гьол").


Област Хасково


- яз. "Орешец", с. Орешец, общ. Харманли;
- яз. "Крепост", с. Крепост, общ. Димитровград;
- яз. "Левка"(новия), с. Левка, общ. Свиленград.


Област Шумен


- яз. "Свинеугояване", гр. Шумен;
- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
- яз. "Маломир", с. Маломир, общ. Върбица;
- яз. "Върбица", гр. Върбица.


Област Ямбол


- баластриерен водоем "Долен герен", гр. Елхово;
- отводнителен канал "Дере – 3", землище на с. Безмер;
- Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част;
- яз. "Болярско – 2", /без канала/ землището на с. Болярско;
- стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK