Адвокати за правата на човека: Не подценявайте избирателите, г-н президент

Президентът Росен Плевнелиев

© Юлия Лазарова

Президентът Росен ПлевнелиевВеликото Народно събрание да спре да бъде вечното алиби, с което не се допуска нито промяна на Конституцията в някои нейни части, нито питане на народа за мнението му - такъв призив се разбира от отвореното писмо на юристите от фондация Български адвокати за правата на човека.


Не решението на Народното събрание да "пусне" всички въпроси от референдума на "Шоуто на Слави" противоречи на Конституцията, а забраната в закона да се пита народът по въпроси от компетенциите на Велико Народно събрание. Защото основният конституционен принцип в парламентарната република провъзгласява представителство на волята на суверена, а забраната нарушава точно този принцип.


Това става ясно от обширното писмо на Фондация Български адвокати за правата на човека до президента Росен Плевнелиев. В него те оспорват мотивите на държавния глава до Конституционния съд, че три от въпросите за референдума, предложен с подписката от екипа на Слави Трифонов, противоречат на Конституцията и на принципите на парламентарната република, защото могат да се решават само от ВНС, тъй като се отнасят до формата на държавно управление.
"Каквито и да са отговорите на избирателите, не сме убедени, че мнението за промяна на броя на народните представители в една парламентарна република, начинът на назначаване на полицейските началници или въвеждането на електронно гласуване могат да засегнат или да променят характера на държавното управление", пишат адвокатите.


Ако КС уважи аргументите на президента, това според "Български адвокати за правата на човека" би означавало да се блокира възможността парламентът да изслушва мнението на хората, включително и за евентуални промени на Конституцията. А това би задълбочило още повече съществуващата вече пропаст между суверена и неговите представители.


"Дневник" публикува пълния текст на писмото:


Господин Президент,


Запитали сте Конституционния съд на Република България дали Решението на Народното събрание да допусне допитване до народа по няколко въпроса, формулирани по искане на избиратели, е противоконституционно. Според изложените от Вас мотиви волята на народните представители да се допитат до мнението на избирателите си "противоречи на чл. 1, ал. 1 от Конституцията (парламентарна форма на държавно управление)".


В парламентарните републики, господин Президент, народните представители представляват своите избиратели и поради това изслушват мнението им, за да приемат съответни на волята им закони от тяхно име и в техен, а не в свой интерес.


Аргументът, че един референдум противоречи на принципите на парламентарната република е еднакво валиден за кой да е референдум и отрича самата възможност за допитване на народните представители до народа. Той може да се тълкува като отрицание на основния конституционен принцип, че властта произтича от народа.


Едва ли е нужно да припомняме, че за разлика от поданиците на абсолютния монарх, гражданите на представителните демокрации като парламентарните републики, изразяват волята си чрез избори и референдуми.


Нима искате от Конституционният съд да изрази мнение, че (веднъж избрани) народните представители се еманципират от своите избиратели и не са длъжни да чуват, или са свободни да пренебрегнат тяхната дума, защото България е парламентарна република?


Според мотивите към искането Ви, "приемането на Решение от парламента за произвеждане на национален референдум по въпрос, който е от компетентността на Великото народно събрание, не е в съответствие и с принципа за върховенство на Конституцията като елемент на правовата държава".


Не сме съвсем убедени, че допускането на каквито и да е въпроси може да бъде конституционосъобразно или не, тъй като нито въпросите, нито отговорите на избирателите имат характера или възможността да променят съдържанието на законите или Конституцията, ако законодателят не ги отрази в съответни изменения.


Доколкото Решението на Народното събрание да допусне тези въпроси до референдум съдържа намерение за съобразяване на отговорите чрез приемане на съответни изменения, струва ни се, че Конституционният съд съвсем наскоро припомни, че колкото и да го "питат и разпитват", той не може да "предотвратява намерения", нито да одобрява или не одобрява вече приети от законодателя конституционни промени. Той е компетентен да се произнася само по съответствието на вече приетите закони с Конституцията.


В искането си изразявате мнение, че поставените на обсъждане въпроси са от компетентността на Велико народно събрание. Ако това е вярно и Конституционният съд отговори утвърдително на питането ви, решението му би наложило предварително табу върху обсъждането на Конституцията и би забранило на Народното събрание да изслушва мнението на избирателите за необходимите промени в нея.


Народното събрание не може предварително да знае какви ще са отговорите на поставените въпроси и дали съобразяването им от законодателя изисква свикване на Велико народно събрание или не. В този смисъл ни се струва, че не Решението за допускане на референдум, а законовата забрана на референдуми "по въпроси от компетентността на Велико народно събрание" противоречи на конституционния принцип за представителство на волята на суверена в парламентарната република.


Искането Ви, изглежда, очаква от Конституционния съд предварително да изземе компетентността на Народното събрание да задава въпроси на избирателите и в зависимост от получените отговори да преценява дали те изобщо изискват промени в Конституцията и в чия компетентността е приемането им - на Велико или на Обикновено Народно събрание (както бяха приети неколкократни промени в Конституцията по отношение на съдебната власт).


Възможно е възприемането на изразеното на референдум желание за промени и превръщането му в конституционна норма да е отвъд компетентността на Обикновено Народно събрание, както твърдите. Дори и да е така, ако обикновеното Народното събрание желае да се съобрази с тази воля, то може и следва да свика Велико народно събрание за евентуалното приемането на исканите промени и да се саморазпусне.


Каквито и да са отговорите на избирателите, не сме убедени, че мнението за промяна на броя на народните представители в една парламентарна република, начинът на назначаване на полицейските началници или въвеждането на електронно гласуване могат да засегнат или да променят характера на държавното управление.


В това отношение искането Ви разчита на спорното Решение № 3 от 2003 година по к.д. 22/2002, постановено от Конституционния съд в угода на тогавашния Главен прокурор на България. На това решение се позовават и до днес противниците на дълбоката съдебна реформа и защитници на статуквото. Мнозина всуе се надявахме Конституционният съд да изясни понятието си за държавно управление като поне потвърди дали Република България е парламентарна или прокурорска. Изненадани сме, че Вие също се позовавате на това решение.


Този път обаче Вашето искане засяга самия смисъл на представителството на волята на избирателите от неговите избраници в една парламентарна република. Уважаването на Вашите аргументи рискува да блокира възможността на Парламента да изслушва мнението на хората, включително и относно евентуални промени в Конституцията. Това би изолирало народните представители от суверена и би задълбочило вече забележимата пропаст между тях.


Вярно е че "чл. 158 предвижда, че (приемането на) нова Конституция или най-важните промени в действащата са в прерогативите само на Велико народно събрание", но това не означава, че народът не може пряко да изрази мнението си по тях. Приемането на аргумента, че "създадените (с действащата Конституция) висши институции, мястото, формирането и структурата на техните органи, както и предоставените им основни правомощия и установеният между тях баланс ... не би трябвало да може да се променят при лесно изменящата се политическа и парламентарна обстановка в годините на преход от тоталитарен към демократичен политически режим" може да "бетонира" по Ваше искане и въпреки желанието на избирателя и неговите представители съществуващата "политическа и парламентарна обстановка, установена в години на преход от тоталитарен към демократичен политически режим", като забрани на народните представители да изслушват мнението на избирателите си относно желаните от тях промени в "установения (между органите на държавна власт) баланс".


Не коментираме въведеното в искането Ви понятие "демократичен режим", което не сте дефинирали. Вие обаче знаете, че изразът "установена обстановка" означава status quo. Нима искате да забраните на гражданите на парламентарната Република България да заявят пред избраниците си волята си да го променят?


Конституцията не е свещена крава, господин Президент.


Струва ни се, че през изтеклите повече от 25 години на "преход от тоталитарен към демократичен политически режим" немалко избиратели осъзнаха необходимостта от преосмислянето й по редица въпроси. Вашето искане изглежда отрича по принцип възможността народът да изкаже мнението си за това.


Макар да не смятаме, че отговорите на сега поставените въпроси с явно популистки оттенък могат да имат съществен принос към утвърждаването на демократичните принципи и духа на Конституцията ни, не виждаме с какво самото решение за изслушване на избирателите им противоречи.


Българският народ не очаква от пряко избрания си президент да му отнеме думата по какъвто и да е въпрос, да забрани на Народното събрание да я изслуша или да затвори очите си пред нея. Какъвто и отговор да даде на сега зададените въпроси, българският гражданин добре знае, че законът му позволява да постави и други въпроси, че властите могат да се допитват до избирателите си по въпроси, които са далеч по-важни от опазването на установеното "статукво". Той със сигурност помни, че България се е допитвала до гражданите си и относно промяната на държавното устройство в истинския смисъл на тази фраза, че и относно приемането на конституция. Не подценявате ли народа си?


Струва ни се, че не оспореното Решение на Народното събрание, а евентуалното решение на Конституционния съд да допусне искането Ви и да уважи повдигнатите аргументи крие риск от пренебрегване на конституционните принципи на парламентарната демокрация. Те предоставят на избирателя правото да изразява суверенната си воля чрез избори и референдуми и задължават неговите представители (в Обикновено или Велико Народно събрание) да я чуят и следват.


Нима мислите, че гражданите не са дозрели за това?
Обидно е, господин Президент.


Фондация Български адвокати за правата на човека

Коментари (135)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4984 Весело

  Адвокати за правата на Човека.
  Човека им е платил,както се плаща на адвокати
  и адвокатите си знаят как да оправдаят
  хонорарите си.
  Адвокатска им работа....
  Крайно време беше и адвокатите,
  не само социолозите
  да осребрят способностите си...
  ха-хааааа

 2. 2 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 694 Неутрално

  Плевнелиев пак преигра. Добре, че се намират честни и достойни българи, та да му го напомнят!

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 3. 3 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 3211 Неутрално

  Айде пак стойки и кръшки.
  Плевнелиев е абсолютно прав с това питане до КС.

  Доброто е заразно
 4. 4 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  "... "В това отношение искането Ви разчита на спорното Решение № 3 от 2003 година по к.д. 22/2002, постановено от Конституционния съд в угода на тогавашния Главен прокурор на България..." Въпрос- кой НОРМАЛЕН колега, който не участва в кривозащитно НПО, си позволява тълкуване, квалификации и други глупотевини относно едно РКС , вместо да го изпълнява?!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 5. 5 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  Кажете тъс фундация къде е на хранилка и всичко ще стане ясно...

  Няма шики-мики.
 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3421 Весело

  [quote#1:"Hawaii"]Крайно време беше и адвокатите,
  не само социолозите
  да осребрят способностите си...
  ха-хааааа [/quote]
  При положение че ,повечето законодателни инициативи за последните 27 години произлизат от задругата на адвокатите обслуваща инвеститорите и рушветодателите в политиката това е разбираемо ! Слави и ентусиазираните му сценаристи са като първокласници пред системата на дъ лоу , президента също дълги години след мандата си ще се чуди в какво всъщност е участвал!


  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Не всички адвокати участваме в НПО-та! Моето име го няма тук, защото не съм член на това кривозащитно НПО.
  - http://blhr.org/p/za-nas/
  Структура на организацията.

  Изпълнително бюро

  Състои се от три члена, начело с Председател. Решава принципните въпроси, свързани с изпълнението на проектите на Фондацията. Управлява средствата на Фондацията.

  Изпълнително бюро:

  Председател: Йорданка Рангелова Бекирска - Димитрова

  Членове:

  Николай Руневски

  Диляна Гитева - Ганчева


  Управителен съвет

  Състои се от осем члена, начело с Председател. Включва адвокати работещи за организацията, както и изтъкнати, независими специалисти от други неправителствени организации. Съветът взема стратегически решения относно политиката и дейността на Фондацията, одобрява годишните програми за дейността и бюджета, както и годишните отчети за тяхното изпълнение, изготвени от Изпълнителното бюро.

  Управителен съвет:

  Председател на УС: Светла Маргаритова - Вучкова

  Членове на УС:

  Николай Руневски

  Ина Лулчева

  Капка Панайотова

  София Разбойникова

  Атанас Политов

  Станислав Костов

  Александър Кашъмов  Председателят на Управителният съвет и Председателят на Изпълнителното бюро ръководят и организират работата на съответно УС и ИБ. Председателят на ИБ и един от членовете на УС, който е и член на ИБ, вземат решения по текущи въпроси касаещи управлението на организацията и разходите на средства. Представляват Фондацията заедно и по отделно както в страната, така и в чужбина.

  За успешното осъществяване на своята дейност Фондация Български адвокати за правата на човека благодари за помощта оказана от:

  German Marshal Fund of the USA
  Open Society Institute, New York, USA
  Mensen in Nood/Caritas, the Netherlands
  The American Embassy in Bulgaria
  Trust for Civil Society for the Central and Eastern Europe
  The Netherlands Embassy in Bulgaria - Programme MATRA KAP
  Programme MATRA - The Netherlands Ministry of foreign affairs
  Democracy Commission of the USA Embassy - Sofia
  USAID – East – West Management Institute - Judicial Strengthening Initiative In Bulgaria
  Foundation Open Society Institute – Sofia
  America for Bulgaria Foundation
  Cordaid
  Canadian Embassy
  Konrad Adenauer Stiftung – The rule of law South East Europe Programme, Bucharest, Romania
  Програма за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ЕИП – страни - донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия/
  European Programme for Integration and Migration (EPIM)

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  [quote#2:"rumata"]Плевнелиев пак преигра. Добре, че се намират честни и достойни българи, та да му го напомнят! [/quote]

  Оп... сигурен знак... щом камуняките вият значи всичко е правилно и така трябва

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#1] от "Hawaii": Множественото число е излишно! В България има 20 000 адвоката , а само 8 от тях са във въпросната фондация!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 10. 10 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 316 Любопитно

  Шоуто, шоу ли ща прави или травестите си ще пробутне. Таз' работа хайр йок.

 11. 11 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  Тия адвокати да не са завършили Пернишкия или ВИММЕСС?
  Или всичките са изкарали задочно след милюцинерското...
  Конституцията не може да подлежи на промени с референдуми, защото това ще обезсмисли правото и стабилното уреждане на обществените отношения.
  Я да си представим, че "Атака", ВМРО или нещо друго подобно поиска референдум за задължителното кастриране на малцинствата...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 12. 12 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Категорично се разграничавам от писмото на наглата ФОНДАЦИЯ! Питам членовете й- защо УМИШЛЕНО- С ПРЯК УМИСЪЛ- не изпълнявате РКС, защо УМИШЛЕНО ВНУШАВАТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА НАРУШАВАТ И ДА НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ? ВИДНО Е КОЙ ВИ ПЛАЩА ЗА ТОВА, продажници! Не ви дължа уважение, а единствено ПРЕЗРЕНИЕ- ЗА УМИШЛЕНОТО НАРУШАВАНЕ НА ЗКС, ЗА УМИШЛЕНО ВНУШАВАНЕ НА НАРУШАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ! ВИЕ РАЗРУШАВАТЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПРАВОСЪЗНАНИЕ У БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ! ВИЕ НЕ СТЕ АДВОКАТИ, А НАЕМНИЯТ ПЛАТЕН АРИЕРГАРД НА ПОЛИТИЦИТЕ!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 13. 13 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  Р.Плевнелиев - един наистина недостоен Празидент който с нищо добро няма да бъде запомнен.

  Stupid people make me sick
 14. 14 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#1] от "Hawaii":

  Поздравления за президент Плевнелиев!Истински президент!

  Tony
 15. 15 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 3434 Неутрално

  Добре мотивирана позиция ! Има и Българи които не си затварят очите !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 16. 16 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 1035 Любопитно

  До коментар [#12] от "Логика":

  Не ти хващам логиката ?!

  Stupid people make me sick
 17. 17 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1564 Неутрално

  До коментар [#5] от "Олд Шетърхенд":Български хелзингски комитет .

 18. 18 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#16] от "Хакуна Матата !":
  Няма и как да я хванете, ако не сте юрист...
  ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
  Чл. 14. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания.
  (2) С решение съдът се произнася по съществото на спора.
  (6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 19. 19 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4984 Неутрално

  [quote#9:"Логика"]Множественото число е излишно! В България има 20 000 адвоката , а само 8 от тях са във въпросната фондация! [/quote]
  Точно така.
  Това е и смисъла на написаното от мен
  Човекът е наел едно адвокатско сдружение
  и то си върши адвокатските си задължения
  С не особено почтеното и подвеждащо
  "Адвокати за...."
  Все едно няколко каки от Околовръстното
  да почнат да пускат обяви от името
  на "Проститутки за мир" например
  Ами напишете си го както си е
  СДРУЖЕНИЕ НОСЕЩО ИМЕТО "Адвокати за.....
  Адвокатите,стоящи зад въпросното
  антрефиле са ГОСПОДАТА
  1. Адвокат.......
  2. Адвокат......
  .....
  и така до номер 8.
  Някак така е много по-почтено
  Иначе е МАНИПУЛАТИВНО
  И ТО МНОГО МАНИПУЛАТИВНО

 20. 20 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#13] от "Хакуна Матата !": На теб, изглежда не ти е играл по рашистанската свирка.

  Аз ще го запомня, като един от най добрите. То след Тошко, вече бях престанала да ги броя. Че този е първият в листата, като най успешен и обединяващ Президент на РБ.


 21. 21 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4984 Неутрално

  [quote#14:"Free person"]Поздравления за президент Плевнелиев!Истински президент![/quote]
  Наистина поздравления
  Обърни внимание КОИ и КАКВИ го плюят
  и облайват и си прави изводите
  КОЛКО СИЛНО ГИ Е НАСТЪПИЛ
  ПО ИНТЕРЕСА.....
  Отдавна България не е имала
  такъв Президент.

 22. 22 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Голям срам! Група от лица, упражняващи адвокатска професия и сдружили се в НПО съгласно ЗЮЛНЦ, които са ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИ да дават обективни и безпристрастни юридически консултации, манипулират и демагогстват и дават НЕВЕРНИ тълкувания не само на българските закони, но и на КРБ! СРАМ!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 23. 23 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 778 Неутрално

  много подвеждащо заглавие.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 24. 24 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4984 Неутрално

  [quote#12:"Логика"]Питам членовете й[/quote]
  По-скоро ги попитай
  КОИ АДВОКАТИ
  С ИМЕНАТА СИ
  СТОЯТ ЗАД ВЪПРОСНОТО НЕЩО

 25. 25 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#2] от "rumata": Можеме да спорим до утре за критериите ти за честност и достойнство. Защото комунистите възгледи не позволяват чест и достойнство в истинския смисъл на думите.

 26. 26 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 694 Неутрално

  [quote#8:"Олд Шетърхенд"]щом камуняките вият значи всичко е правилно и така трябва[/quote]
  Ми, спрете да виете де!

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 27. 27 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 694 Неутрално

  [quote#21:"Hawaii"]Отдавна България не е имала
  такъв Президент. [/quote]
  вЕрно е. Абсолютен шампион по гафове.

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 28. 28 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Що да не ги подценява? ТОй 2-ро поколение комунистическа номенклатура на омразната Живковска БКП! Някой много клеймят Живков, но подкрепят като бодигарда му, така и изтъкнатите членове на неговия режим, и агентите на неговите-на Живков-тайни служби, като РУМНО!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 29. 29 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  "Великото Народно събрание да спре да бъде вечното алиби, с което не се допуска нито промяна на Конституцията в някои нейни части.." КРБ Чл. 42. (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.
  Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.
  Чл. 158. Великото Народно събрание:
  4. решава въпросите за изменение на чл. 5, ал. 2 и 4 и на чл. 57, ал. 1 и 3 от Конституцията

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 30. 30 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  Чл. 9. (2) Чрез национален референдум не могат да се решават въпроси:
  1. от компетентността на Великото Народно събрание;

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 31. 31 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  Хората са абсолютно прави. В закона за референдумите е казано по какво не могат да се правят референдуми, а не в конституцията. Нищо чудно самият закон да е противоконституционен чрез вменяване на това по какво може и по какво не може да се прави референдум.

  Единственото по въпроса в конституцията е член който казва че обикновено НС не може да взема решения по въпроси които са от компетенцията на ВНС. Никъде в конституцията не е казано че по някакъв въпрос не може да се провежда референдум. Ако трябва решенията на референдума да се въплатят от ВНС тогава ще свикват ВНС.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 32. 32 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#31:"emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА! НЕКА ИМ БРЪКНЕМ!"] Никъде в конституцията не е казано че по някакъв въпрос не може да се провежда референдум. А[/quote]
  Напротив- КРБ Чл. 158. Великото Народно събрание: 3. решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление;
  ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  Чл. 9. (2) Чрез национален референдум не могат да се решават въпроси: 1. от компетентността на Великото Народно събрание
  Защо това е така- питайте адвокат. Нали не мислите, че без да сте юрист, знаете всичко , което знаят юристите и че в юф 5 години всички само си клатят краката и за това и Вие можете да станете юрист ей така- като щракнете с пръсти?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 33. 33 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  До коментар [#32] от "Логика":

  [quote#32:"Логика"]ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
  Чл. 9. (2) Чрез национален референдум не могат да се решават въпроси: 1. от компетентността на Великото Народно събрание [/quote]


  Ама те хората това и казват. Записано е в закона приет от НС, а не в конституцията. Със същата сила НС може да забрани и изборите.

  Това което си цитирал относно пълномощията на ВНС означава само едно. Ако референдум реши че броят на депутатите трябва да стане 120 тогава трябва да се свика ВНС. Преди това обаче бих искал КС да разясни дали промяна на броя на депутатите е промяна на "формата на държавно устройство и на държавно управление".

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 34. 34 Профил на cdd25567786
  cdd25567786
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Тези от въпросната адвокатска фондация нямат и грам знания по конституционно право!Пълни глупости говорят!Конституцията е главния закон,и той трябва да се изпълнява!В случая КС е органът който ще каже дали трите въпроса са противоконституционни!Всичко друго е лъжа и измама!В съда адвокатите трябва всичко по закон правят,а не да се оповават на хората нали????Законите са лоши или добри!Но независимо дали са добри и лоши те трябва да се изпълняват!Ако законите трябва да се променят това е друго!Хората тогава гласуват за политически партии които обещават да променят лошите закони!Не може за всичко да се питат хората в референдум.Да народът е суверенът,но не може да го питаш за промяна на данъците и т.н!

 35. 35 Профил на cdd25567786
  cdd25567786
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#33] от "emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА! НЕКА ИМ БРЪКНЕМ!":

  Абе човек къде пише в конституцията,че когато има успешен референдум и има въпроси които са в компетенцията на ВНС,това ВНС трябва да се свика задължително????????

 36. 36 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#33:"emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА! НЕКА ИМ БРЪКНЕМ!"]Ама те хората това и казват. Записано е в закона приет от НС, а не в конституцията[/quote] Обърнете се към адвокатска кантора за разяснение защо това не е така.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 37. 37 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  До коментар [#36] от "Логика":

  Кое не е така?

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 38. 38 Профил на clint_eastwood
  clint_eastwood
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Интересно защо в това отворено писмо няма никакво споменаване на чл. 9 (2) от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който гласи: "Чрез национален референдум не могат да се решават въпроси: 1. от компетентността на Великото Народно събрание", а оттам и чл. 158 от Конституцията, според който "Великото Народно събрание:...3. решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление."
  Т.е. напълно прав е Плевнелиев да сезира КС, а ограничението спрямо въпросите си е законоустановено. За да се разбере волята на суверена, невинаги е необходимо да се провежда референдум за милиони - в истинските демокрации има едно нещо, наречено "обществена дискусия".

  Бедността е справедливо наказание за глупостта.
 39. 39 Профил на nikidimi
  nikidimi
  Рейтинг: 600 Неутрално

  Господата адвокати не знаят ли, че държавата работи по записаните закони, а не както някой смята, че е правилно? Спрямо сега действащата конституция и закони, тези въпроси са невалидни. Пък и президентът просто пита КС и не задължава никого с мнението си.

  Аз също смятам, че чрез референдум трябва да може да се променя всичко, но това не е установено в българското законодателство, а законите не се определят от президента.

 40. 40 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3413 Неутрално

  Основният закон "Конституцията на РБ" не може да се нарушава от никакви допитвания и разпитвания. Може да се променя в рамките и в размер, определени от самата конституция. Извън тази възможност промените стават с нова конституция, изработена и приета от ВНС. Просто е. Този път президентът е прав.

 41. 41 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#12:"Логика"]ВИЕ НЕ СТЕ АДВОКАТИ, А НАЕМНИЯТ ПЛАТЕН АРИЕРГАРД НА ПОЛИТИЦИТЕ!
  -------------------------
  Ами като си от "другите".пусни един тел.на ЛС,че имам едни 15 милки ДДС за оправяне...Хонорара е 10%...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 42. 42 Профил на shk49484512
  shk49484512
  Рейтинг: 214 Неутрално

  Тия само Путин ще да ги е подскокоросал!
  Да поставят под въпрос желанията на най-добрия, особено умния и преди всичко правилния президент?!?!?!
  Не е евроатлантическо това, никак!

 43. 43 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#41:"Tod"]пусни един тел.на ЛС,че имам едни 15 милки ДДС за оправяне...Хонорара е 10%... [/quote] Няма да стане! АЗ си определям клиентите.[quote#41:"Tod"]че имам едни 15 милки ДДС за оправяне[/quote] Първо лично ще изследвам произхода на първия ти милион, след това ще преценя- дали си струва да си рискувам живота, семейството и спокойствието, за да стана адвокат на мафията....99% съм сигурна още от сега за решението си- НЕ СИ струва

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 44. 44 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#41] от "Tod": Е- както виждаш- не всеки ще е готов да вземе за предлаганият от теб комисион, защото отлично знае какво ще загуби, ако го вземе

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 45. 45 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1306 Гневно

  Само да напомня на "достойния" президент че тази конституция се прие от нелегитимно ВНС с мнозинство от явни комунисти и опозиция от скрити комунисти. И завирането в запетайките на законите за да спасиш нечии интереси не прави чест на истинските достойни президенти. Иначе онзи ден в Белене се плюнчи половин час за лустрация.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 46. 46 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  Цялата реакционна политическа система се е напънала да се спасява. Депутати седнали на копанята, наивен президент, платени тролове, номенклатурен конституционен съд, продажна преса, и.т.н. Всичко се е впрегнало да спасява привилегиите и благата на помазаните. Ето това е КОЙ - всички заедно!

  Колко жалко че Плевнелиев по такъв наивен начин реши да играе на принципен президент и сега ще си отиде недолюбван и от тези които го плюха, и от тези които го издигнаха но се отрекоха от него, и за съжаление и от част от тези които му повярваха.

  От политическа наивност и може би от някакво желание за реванш към депутатите фактически влезе в тяхната игра и ще свърши черната работа за тях, а те ще си обършат ръцете с него. Хората събраха 700 хиляди подписа, а той на собствена глава и повлиян от двама-трима съветници подава топката на потриващия ръце конституционен съд съставен преобладаващо от номенклатучици на комунистическата власт (две-три недостатъчни изключения). Това което депутатите не посмяха сега той го свърши. Колко жалко!

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 47. 47 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1306 Разстроено

  Нека припомня на президента и че едни от най-големите проблеми на т.н. "преход" се заложиха изначално в конституцията.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 48. 48 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Ето казаха му го на Плевнелиев ! Конституцията и за задни цели не става , а той се кълне в нея ! А ако суверена вижда че тя не става и иска да я промени за да отговаря на съвременните реалности , а и ако иска да се смени същността или устройството на този документ КОЙ е президента, че да отнемате правото на народа да се произнесе ? То е ясно, че има достатъчно сили които ще искат да запазят статуквото и тази комунистическа конституция която досега показа много съществени недостатъци а и избора и контрола на висшите кадри в държавата и в правосъдната система не е на ниво и затова не се движим в правилната посока . Който твърди обратното е или сляп или малоумен или просто демагог . Всички избрани на някакъв пост трябва да служат на суверена т.е. на народа , а не той на тях ! Не е ли така ? Или властимащите мислят друго ?

 49. 49 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#48:"mils5656"]! А ако суверена вижда че тя не става и иска да я промени за да отговаря на съвременните реалности ,[/quote]
  Не разбрахте ли- суверенът НЕ МОЖЕ ПРЯКО И ЕДНОЛИЧНО да я промени, защото сме в ПРЕДСТАВИТЕЛНА демокрация! Много коментатори имат скептично отношение към пряката демокрация+ образователен ценз, но сега си мълчат и си се правят, че не разбират...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 50. 50 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1306 Неутрално

  Само да напомня на някои съфорумници, демокрация означава власт на народа. Когато на народа му е отнето правото да влияе върху политиката на собствената си държава и е лишен от правото на избор по време на т.н. "избори", референдумът остава единственото спасение от ситуацията.
  НО тогава идва "достойният" президент и изведнъж комунистическата конституция трябва да се спазва до последната запетая.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 51. 51 Профил на Даниел Киряков
  Даниел Киряков
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Кои са членовете на тази организация?

  Стабилни аргументи, но и с дъх на манипулация...

  ДК
 52. 52 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#50] от "biss Mark": КРБ Глава девета
  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. ПРИЕМАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ Чл. 153. Народното събрание може да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията с изключение на тези, предоставени в правомощията на Великото Народно събрание. Чл. 154. (1) Правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията принадлежи на една четвърт от народните представители и на президента.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 53. 53 Профил на Ivan Jontchev
  Ivan Jontchev
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Искаха го за втори мандат.Глупости.Трябва да се учат много,за да станат политици,нямат представа какво е политика и свобода.

 54. 54 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1306 Неутрално

  И кой решава и с какви аргументи, кое е в компетенцията на ВНС и кое не е?


  Ааа сетих се ако не ни изнася е от компетенцията на ВНС. Иначе за глупости -- няма проблем, колкто искате се допитвайте.

  ========================
  1. Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
  2. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален на 120?
  3. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?
  4. Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?
  5. Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?
  6. Подкрепяте ли директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и началниците на районните управления в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?
  ==================

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 55. 55 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1306 Любопитно

  Та кой от 6-те въпроса е от компетенцията на ВНС???

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 56. 56 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#54:"biss Mark"]И кой решава и с какви аргументи, кое е в компетенцията на ВНС и кое не е? [/quote]
  КРБ Чл. 159. (1) Правото на инициатива по предходния член имат най-малко една втора от народните представители и президентът.(2) Проектът за нова Конституция или за изменение на действащата, както и за промени в територията на страната по чл. 158 се разглежда от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му.
  Чл. 157. Великото Народно събрание се състои от 400 народни представители, избрани по общия ред.
  Чл. 158. Великото Народно събрание:
  1. приема нова Конституция;
  2. решава въпроса за изменение територията на Република България и ратифицира международни договори, предвиждащи такива изменения;
  3. решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление;
  4. решава въпросите за изменение на чл. 5, ал. 2 и 4 и на чл. 57, ал. 1 и 3 от Конституцията ;
  5. решава въпросите за изменение и допълнение на гл. девета от Конституцията.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 57. 57 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1306 Неутрално

  Още нещо да напомня на феновете на "конституцията", които се замерят с цитати. В предишната пишеше, че в Страната има само една партия. Та кога щяхме да бутнем комунизма ако я спазвахме?

  Добрият политик, не се хваща за тиретата в законите, а работи за благото и правата на народа.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 58. 58 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#55] от "biss Mark":
  http://www.intera-x.com/constcourt/Pages/Document/Default.aspx?ID=727 РЕШЕНИЕ № 3 от 10 април 2003 г. по конституционно дело № 22 от 2002 г., съдия докладчик Васил Гоцев (Обн., ДВ, бр. 36 от 18.04.2003 г.)IV - прочетете тази част.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 59. 59 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1306 Неутрално

  И аз не понасям Слави, но в тези 6 въпроса има 4, които подкрепям с две ръце и искрено вярвам, че те биха променили нещата в България към по-добро. И не че съм очаквал друго от Плевнелиев, но така тъпанарски да се изложи преди изборите и да лъсне лицемерието му, предполагах, че поне съветниците му са по-умни.

  Crede quod habes, et habes. Sed etiam melior, puto.
 60. 60 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#57:"biss Mark"]Още нещо да напомня на феновете на "конституцията", които се замерят с цитати.[/quote]
  Това не е "замеряне с цитати, а правните основания от КРБ, с които отговарям на въпросите Ви. Тъй като всеки в този форум, независимо от образователният му ценз, счита, че знае какво е конституционно право и може да тълкува конституцията, просто напомням правното основание, което доказва неверността на едно или друго твърдение. В правото, г-не, нямате ли правно основание, 100000% губите делото.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 61. 61 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#59] от "biss Mark":
  След като поставяте минус на РКС, значи не сте български гражданин, защото: ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД Чл. 14.(6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 62. 62 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 682 Неутрално

  100% популиста Слави има пръст в това.

 63. 63 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 660 Неутрално

  И тия се наричат адвокати? То си пише черно на бяло какво може и какво не може да се решава с референдум, те тръгнали приказки да съчиняват.

 64. 64 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#57] от "biss Mark":
  Съветвам Ви най- добронамерено първо да си вземете семестриалният изпит по тази дисциплина и този конспект, и след това да бъркате следването в ЮФ на СУ с политиката.
  1. http://www.law.uni-sofia.bg/Kat/K/UK/DocLib/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
  2. http://www.law.uni-sofia.bg/Kat/K/UK/DocLib/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 65. 65 Профил на bad_owl
  bad_owl
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Разгеле! Някой да каже че царя е гол.
  Писна ми тоз никаквия да се изживява като поучител на нацията.
  Ако каже народа от утре може и без конституция да я караме. Няма да сме нито първите нито последните.
  Хубаво са му напомнили, че законите в това число и конституцията произтичат от волята на народа.

  Атлантистите са фашисти маскирани като социалисти, действащи като комунисти и веят байрака на демокрацията. А тия дето им верват....
 66. 66 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Неутрално

  ха , рязък завой в отразяването . сега ясни ли са личните мотиви ..партньорите ясно прецениха потенциала ... показателно . номинацията беше случайна ? зов за обединение случаен ? само че при партньорите сценария е един и същ . ако имаш действително сериозен принос за съсипването , може и да получиш лабораторийка . само с развяване на тапети не става .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 67. 67 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  До коментар [#49] от "Логика":

  "Не разбрахте ли- суверенът НЕ МОЖЕ ПРЯКО И ЕДНОЛИЧНО да я промени, защото сме в ПРЕДСТАВИТЕЛНА демокрация!"

  Дано просто да си се объркал. Представителната демокрация не отменя пряката демокрация. Тя само я допълва и то само поради липса на възможност за постоянна пряка демокрация. Там където е трудно да се намесим решават нашите представители, но там където успеем да формираме пряко решение те са длъжни да се съобразят защото просто ни представляват и нищо повече..

  Така както си го написал изглежда сякаш имаме английски парламент в който по правило влизат един куп лордове и някакъв процент пряко избрани. Не може да има референдуми и пряка демокрация защото по закон и по традиции лордовете са тези които решават.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 68. 68 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  [quote#67:"emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА! НЕКА ИМ БРЪКНЕМ!"]Дано просто да си се объркал.[/quote]
  Не- и Ви дадох безплатна адвокатска консултация, но Вие даже и това не разбрахте. Предвид този факт, безсмислено е да се спори с неюрист. Интересно- когато 1 архитект Ви прави архитектурен проект за жилище, дали спорите с него за задължителните по закон отстояния , визирани с него? От тук нататък никой няма да получи от мен повече безплатни разяснения. Мислете си, каквото си искате- след като не сте юрист, може абсолютно всичко да Ви хрумне...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 69. 69 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3360 Неутрално

  [quote#67:"emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА! НЕКА ИМ БРЪКНЕМ!"]Представителната демокрация не отменя пряката демокрация. Тя само я допълва [/quote]
  допълва я до позволени граници , или разрешени .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 70. 70 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Весело

  [quote#67:"emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА! НЕКА ИМ БРЪКНЕМ!"]Представителната демокрация не отменя пряката демокрация.[/quote]Тогава пробвайте чрез национални референдуми да се създават българските закони, вместо от НС- ха да видим дали ще стане

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 71. 71 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 1100 Неутрално

  Още при изработване и приемане на Конституцията имаше много разногласия и много юристи я намираха за несъвършена. Но мнозинството я прие тогава и май сбърка. Защото сега тази Конституция се явява спирачка за важни промени в законодателството, както и оправдание за запазване на статуквото от страна на управлявашите.

 72. 72 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Весело

  До коментар [#67] от "emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА! НЕКА ИМ БРЪКНЕМ!": Пробвайте и да отзовете депутат на основания, различни от вписаните в КРБ- напр. - че не си върши работата, защото повече от 50% от времето, през което е депутат, не посещава НС и не участва в разискванията в него- отзоваването на депутат също е проявна форма на пряката демокрация

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 73. 73 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  [quote#32:"Логика"]КРБ Чл. 158. Великото Народно събрание: 3. решава въпросите[/quote]

  Драга Логика, по много от твоите мнения и коментари по други теми съм съгласен, но точно тук гледаш много тясно професионално към тази тема. Да, Обикновено Народно събрание изработва закони и те са задължителни за всички - Dura lex, sed lex. Да, Велико Народно събрание освен че изработва закони, изработва и Конституция или прави знакови промени в настоящата. Да, НО! Обикновеното Народно събрание и Великото народно събрание откъде са се взели? Може би от "първичната супа"? Ами не. Избрал ги е Негово Величество Суверенът или ако ти е по-удобно Негово Величество Народът! Тук изцяло се изпълва със съдържание терминът "Цялата власт произтича от Народа и за Народа". Така че ако трябва да направим дърво на приоритетите на властта, то би трябвало да изглежда по този начин:

  - Народ/Суверен
  - Велико Народно събрание
  - Конституция
  - Конституционен съд
  - Закони
  - Обикновено Народно събрание
  - Закони

  И ако след всичко казано до тук някой инициира сполучливо референдум до Народа/Суверена, спазвайки законите разбира се /например ограниченията за броя желаещи този референдум/, със следния въпрос:

  "Желаете ли промяна във формата на държавно управление от "Парламентарна република" в... /например "Абсолютна монархия"/ ?

  то този референдум би следвало да се проведе, разбира се пак при спазване на закона /например за броя гласували на референдума/ и ако е сполучлив настоящето Народно събрание се саморазпуска, като преди това е насрочило избори за Велико Народно събрание. Вече след конституирането на новото Велико Народно събрание и започване на работата му и след съответните дебати и гласувания, с каквото решение се излезе накрая /може пък да си остане Парламентарната република, знаеш ли?/ това ще бъде.
  Вярно, процедурата е тежка и сложна, но пък е един вид защита срещу идиотски въпроси тип "кастриране на малцинствата", както някой се изцепи по-горе.

  В резюме: Цялата власт произтича от Народа за Народа.

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 74. 74 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#73] от "ТНТ":Въпроси:
  1. Противоречат ли си принципите , върху които са изградени пряката и представителната демокрация
  2. Какъв е Вашият отговор на въпросите ми от коментар № 70 и 72
  3. Какво ще кажете - мандатността като принцип на представителната демокрация влиза ли в колизия с принцип на пряката демокрация?
  4. Може ли в момента в България да се направи отменителен референдум- ако да- защо, ако не- защо?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 75. 75 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  В пост № 73 дървото на приоритетите на властта не излезе както трябва, затова ще опитам по друг начин:

  - Народ/Суверен
  - - Велико Народно събрание
  - - - Конституция
  - - - - Конституционен съд
  - - - Закони
  - - Обикновено Народно събрание
  - - - Закони

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 76. 76 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#75] от "ТНТ":
  Замислете се над въпросите ми. Не е задължително да ми отговаряте сега. Но ако имате траен и сериозен интерес по тази материя, можете да потърсите материали- не от уикито, въпреки, че и там нещата са добре описани, а от лекции- кои са принципите на пряката и кои- на представителната демокрация; да прочетете и http://constcourt.bg/constcourt/ShowContent.aspx?ContentId=520, и да помислите сам/а над нещата.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 77. 77 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 3407 Неутрално

  Защо ги няма имената на тези "адвокати за правата на човека" ?

 78. 78 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  До коментар [#74] от "Логика":

  1./ Представителната демокрация е функция на пряката такава. Изборите са тип референдум с въпрос "Кой искате да ви управлява/да създава закони?".
  2./ Смесвате нещата. Законите са функция на референдум. Но пък по света има места, където това работи и то от столетия - Швейцария например.
  3./ Не, ако Суверенът така е решил.
  4./ Отменителен референдум за какво?

  П.П.
  Аз съм до тук. Лека нощ.

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 79. 79 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 637 Неутрално

  До коментар [#18] от "Логика":

  Не е необходимо да си юрист за да разбереш смисъла на тези игри. От всички опоненти на писмото на тези юристи не видях нито един аргумент какво не им харесва освен че тази не е "правилната организация" , в която вие участвувате. Аз намирам всички аргументи на тази асоциация за правилни, суверенът има право да изкаже менеието си а дупетатите дали да се съобразят с него, ако е необходим да се консултират с КС.

 80. 80 Профил на 952
  952
  Рейтинг: 625 Весело

  [quote#16:"Хакуна Матата !"]До коментар [#12] от "Логика":

  Не ти хващам логиката ?! [/quote]

  Сефте...

  Колко жалко, че всички, които знаят как трябва да се управлява България, са заети да пишат разни неща по форумите...
 81. 81 Профил на Имоция
  Имоция
  Рейтинг: 1667 Неутрално

  [quote#39:"nikidimi"]Господата адвокати не знаят ли, че държавата работи по записаните закони, а не както някой смята, че е правилно? [/quote]
  +++++ Ако не сте юрист, ставате за такъв. Това е най-логичното и най-точното съждение от всички коментари по темата.

  Хем съм лош съветник, хем предизвиквам отвращение, хем заради мен живеят. Що е то? И още нещо, Слафчо, има! Имоция басма ни цепи, ни тъче на къв дъй стан... за разлика от тебе!
 82. 82 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 367 Весело

  Дрън, дрън ярина!!!

  chavo64
 83. 83 Профил на Имоция
  Имоция
  Рейтинг: 1667 Неутрално

  Всъщност, идеята е да се удари Плевнелиев и да се даде "рамо" на мутрата с шоуто. Самата подписка е мутренска и подправена, въпросите са тъпи и противоконституционни. Народното събрание ще реши, доколко въпросите са такива, АКО референдумът на мутрата с шоуто успее. А той е ОБ-РЕ-ЧЕН!! Прах в очите и част от "сценария" на ДС-КГБ-ГРУ. Язък му на Кашъмов за претенциите... беше ми симпатичен. Събрал се с комунисти като Лулчева и ... нищо не става от него вече.

  Хем съм лош съветник, хем предизвиквам отвращение, хем заради мен живеят. Що е то? И още нещо, Слафчо, има! Имоция басма ни цепи, ни тъче на къв дъй стан... за разлика от тебе!
 84. 84 Профил на Имоция
  Имоция
  Рейтинг: 1667 Любопитно

  [quote#74:"Логика"]отменителен референдум[/quote]
  Интересна идея! Пиша го без никаква ирония. Бихте ли разяснили, моля?

  Хем съм лош съветник, хем предизвиквам отвращение, хем заради мен живеят. Що е то? И още нещо, Слафчо, има! Имоция басма ни цепи, ни тъче на къв дъй стан... за разлика от тебе!
 85. 85 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3720 Любопитно

  МОЧА имени Лелина

  Интересно защо е "спорно" Решение... спорещите са изпратили молба до КС да си отмени решението?

  До коментар [#4] от "Логика":

  "... "В това отношение искането Ви разчита на спорното Решение № 3 от 2003 година по к.д. 22/2002, постановено от Конституционния съд в угода на тогавашния Главен прокурор на България..."

  Въпрос- кой НОРМАЛЕН колега, който не участва в кривозащитно НПО, си позволява тълкуване, квалификации и други глупотевини относно едно РКС , вместо да го изпълнява?!

 86. 86 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3720 Неутрално

  Не, друго пречи на... имигранта.
  Български неовладян... или в Логиката зян.

  Все пак, Конституцията е написана на разбираем Български.
  Логика е нужна, разум, и ако не си юрист.

  Не е нужна, не са нужни... за мигрант трол турист

  До коментар [#18] от "Логика":
  До коментар [#16] от "Хакуна Матата !":

  Няма и как да я хванете, ако не сте юрист...

  ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
  Чл. 14. (1) Конституционният съд се произнася с решения, определения и разпореждания.
  (2) С решение съдът се произнася по съществото на спора.
  (6) Решенията на съда са задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.

 87. 87 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 409 Неутрално


  Ако името на закона за референдумите беше "Закон за ДОПИТВАНЕ до народа", а не "Закон за ПРЯКО УЧАСТИЕ на народа в управлението" нещата щяха да са така. Но не са. Положителен отговор от референдумът не води до резултат "да чуем какво мисли народа, пък ние ще решим", а до непосредствен резултат.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 88. 88 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3397 Неутрално

  [quote#79:"canuck99"]суверенът има право да изкаже менеието си[/quote]
  Лошото е, че лидерът на суверена е един абсолютен простак, и добре ще е да получим малко повече информация кой стои зад него, защо фирмата му е офшорна, а и кой е реалния собственик на бТВ?
  А и адвокатите знаят много по-добре от нас, че за! борбата с престъпността са необходими не шерифи, а работещи закони

 89. 89 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3397 Неутрално

  Новият месия на ДС русофилската пасмина вече е ясен - мутрата-чалгар от бТВ!

 90. 90 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар № 51:"Даниел Киряков" "Кои са членовете на тази организация ?"
  Това ли се сети бе колега ? Значи не са важни аргументите им а какъв бил състава им !?
  Тогава нека да те попитам кои бяха членовете на Великото НС които изработиха и приеха сегашната конституция ? Тогавашните пребоядисани комунисти . Второ кои са членовете на КС който се произнесе че ДПС не била етническа партия ? Бъкан е с деполитизирани комунисти . Защо има КС ? Защото конституцията е пълна с неясноти и двусмислия. Има толкова много дивотии в тази конституция например президента се избира пряко от народа с 50+1 от гласувалите на избори а има по-малки права от министър председателя който може да е избран от 10-20% от гласоподавателите ! На практика НС е придатък към изпълнителната власт т.е. обслужва Министерския съвет. После пълна е с комунистически постулати като имунитети на депутати и магистрати, като независимост на съдебната власт, като несъвършенствата в избора и контрола над хората на високи държавни постове и липсата на възможност за реална оценка на тяхната дейност и евентуална смяна при несправяне, корумпираност, некадърност или зависимост при магистратите . Главният прокурор има повече власт от господ но пък е несменяем докато не му изтече мандата ! На кого служи той ? На закона !? Ха, ха , ха ! Смях в залата ! Може да прави каквото си иска и на никого не е длъжен да се отчита . После защо президента , главния прокурор и омбудсмана да не се избират пряко от народа ? Съдебната система не работи , а какво ни казва конституцията ? Да чакаме сама да се оправи , така мисли и премиера и си стоим в блатото .. Докога ?

 91. 91 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Любопитно

  [quote#27:"rumata"]вЕрно е. Абсолютен шампион по гафове. [/quote]
  Шампионски президентски гаф е, когато като президент стреляш по застрашен вид в резерват, докато си на официално посещение в друга държава...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 92. 92 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1863 Неутрално

  Отново война между "поданици" и граждани!
  Поданиците си имат железен аргумент, Конституцията, гражданите обаче не я искат! Ми сега, какво да правим?
  Според мен, първо трябва да се осмисли логиката на понятието Референдум. Мисля че смисълът е "допитване" до Суверена!
  А между "допитване" и "решение" има малка, но съществена разлика, която изглежда, убягва на някои скорозрейки, вкопчили се в спасителния, според тях, пояс на Конституцията!
  Никой няма право, да отнема правото на волеизявление на Суверена, изказвано чрез Референдум!
  След това, мили ми скорозрейки, избраните и облечени във власт, от същия този Суверен, трябва да намерят "техниката" на решението, ако е необходимо такова, за изпълнение на Волята на Суверена!
  И, според мен разбира се, едва тогава, може евентуално, да бъде питан КС, или той сам да се сезира, дали не са извършени нарушения, при цялата тази, "неконституционна" история, да бъде питан Суверена!
  И още нещо, когато искам правна консултация, я искам от доверен адвокат, не от скорозрейки, срещнати по кръстовищата на форума!

 93. 93 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар № 88:"historama" "А и адвокатите знаят много по-добре от нас, че за! борбата с престъпността са необходими не шерифи, а работещи закони"
  Колега не сте прав ! Добри закони е задължително да има , но по-важно е кой ще ги прилага ! Някой вярва ли че всички сегашни закони не стават . За кого е тайна , че нашите магистрати са корумпирани, зависими, некадърни и присъдите им будят недоумение или смях ! Но затова пък тогаджиите са доволни ,вземат си големите заплати, радват се на имунитет, на никого отчет не дават, строят си хотели по морето като социално слаби и наглостта им минава всякакви граници ! Видяхме че милионните сметки в КТБ бяха предимно на магистрати , защо ли ? Не заради лоши закони, а поради липса на хора с чест и достойнство които да носят тоги и да прилагат закона както са ги учили , а не както им отърва !

 94. 94 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1863 Неутрално

  До коментар [#90] от "mils5656":

  Напълно съм съгласен с така зададените въпроси!
  За жалост "поданическото" съзнание, на част от гражданите, продължава да е фактор, при избора на ОПГ, за управлението на Държавата!

 95. 95 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар №49:"Логика" "Не разбрахте ли- суверенът НЕ МОЖЕ ПРЯКО И ЕДНОЛИЧНО да я промени, защото сме в ПРЕДСТАВИТЕЛНА демокрация"
  Разбира се че е така ! Но нали когато нещо не сработва трябва да има механизъм по който да се промени . И кой е механизма който да промени конституцията ако това не е суверена който да си каже мнението иска ли тя да бъде променена и то в кои членове и параграфи. А ако питаме президента , премиера , председателя на НС или КС те ще кажат че всичко е наред и от статуквото по-добро няма така че трай коньо за слама !

 96. 96 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#87:"Осман Дуралиев"]Закон за ПРЯКО УЧАСТИЕ на народа в управлението[/quote]

  Чл. 9. (1) Национален референдум се произвежда за ПРЯКО РЕШАВАНЕ от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 97. 97 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар № 68:"Логика" "безсмислено е да се спори с неюрист"
  Моите уважения ! Тук не става въпрос да спорим по въпроси от правната тематика в детайли, а за това че когато дадени закони в това число и контитуцията явно не сработват ефективно, какъв е механизма да се стигне до промяната им , до свикване на ВНС , до промяна на държавното устройство или на определени несъвършенства в устройството, избора и контрола на хора на висши държавни постове . Също така да има ли КС, постоянно или сесийно НС колко да са депутатите , да имат ли имунитет магистрати и депутати, резидента , главния прокурор и омбудсмана не е ли редно да се избират пряко от народа , шефовете на МВР да се избират ли и те подобно на американските шерифи ? И т.н. . Не е ли редно това да стане чрез допитване до суверена ?

 98. 98 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 409 Любопитно

  (4) Референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация.
  ----
  Значи не може да се проведе рефередум за излизане на България от ЕС или НАТО?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 99. 99 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар №75:"ТНТ"
  Народ/Суверен
  - - Велико Народно събрание
  - - - Конституция
  - - - - Конституционен съд
  - - - Закони
  - - Обикновено Народно събрание
  - - - Закони "
  Да общо взето е вярно но аз бих я променил леко и според мен трябва да тежестта да е следния порядък:
  1) НАРОД / СУВЕРЕН
  2) ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  3) КОНСТИТУЦИЯ
  4) Закони
  5) Обикновено народно събрание
  6) Закони
  Ако Конституцията ни е перфектна не ни трябва КС . Второ Законите ни трябва да се изработват от ЕКСПЕРТНА ГРУПА постоянно действаща към НС съставена от най-добрите юристи законотворци , които да приемат предложенията за проектозакони от президент, МС , група депутати или синдикална организация които те да синхронизират с европейското и останалото българско законодателство и чак когато всичко е изпипано до най-малкия детайл тогава да се внася само за гласуване в НС . Англичаните имат закони непроменяни от 200 години а нашите ги сменяме по 3 пъти на година само да се намират на работа г-да депутатите като бат Сали и сие големите законотворци !

 100. 100 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#78] от "ТНТ":
  1. Нищо не смесвам. Ако в РАВНА СТЕПЕН в българската конституция са застъпени и пряката, и представителната демокрация, защо част от законите или всички закони не могат да се създават като закони чрез референдумите?
  [quote#78:"ТНТ"]4./ Отменителен референдум за какво? [/quote] А Вие знаете ли какво е аброгативен/ отменителен / референдум? Има ли значение за какво- въпросът е ПРИНЦИПНО може ли да бъде проведен в България- да или не?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK