Над 100 часа извънредно работила за месец шефката на инспектората към здравното министерство

Пенка Белева

© Юлия Лазарова

Пенка БелеваНад 100 часа извънреден труд е положила за месец началника на инспектората към Министерството на здравеопазването Пенка Белева, за което е получила заплащане от 9 795 лева. Това потвърдиха от ведомството на извънредна пресконференция, след като миналата седмица в. "Труд" показа фиша от заплатата на Белева, а впоследствие здравният министър Петър Москов я защити и обяви собственото си възнаграждение.


Положеният извънреден труд означава, че ръководителя на инспектората на практика не е имала нито един почивен ден, дори националния празник трети март. Тя е работела по средно десет часа в почивните и празничните дни, пише capital.bg.


"Аз съм разпоредил ненормално натоварване в рамките на един месец. Жалкото е, че не съм натоварил повече хора", е заявил главният секретар на министерството Пламен Кенаров. По думите му извънредният труд, който са положили още петима служители, е свързан с разпореждането да бъде направен преглед на всички обществени поръчки на министерствата. Проверките започнаха, след като премиерът Бойко Борисов лично разпореди спирането на няколко търга заради съмнения за спечелилите ги фирми, след като през февруари българин го попита в Лондон дали вижда Пеевски в огледалото.


"Капитал" обаче посочва, че премиерът бе разпоредил да се проверят всички текущи обществени поръчки, докато според главния секретар на здравното министерство служителите са проверявали и периода от началото на първото му управление през 2009 г. досега.

Ключови думи към статията:

Коментари (53)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 2011
  2011
  Рейтинг: 426 Весело

  Доста се е трудела, но ако и работа вършеше ...

 2. 2 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Тази дама по доходи е надминала и президента,и премиера,и шефа на ДАНС по доходи!
  Ама какво да се прави - бивш митничар няма!

  Tony
 3. 3 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 958 Весело

  ДемокраДцията се крепи на работохолици, и по-точно на работохолички. Които съвестно изпълняват ПОЛИТИЧЕСКИ ПОРЪЧКИ ВСЯКАКВИ-на БСП, ДПС после на ГЕРБ, а сега и на Пепи -Готиния! Викат и'мазератито, щото на митнцата ходи с Мазерати!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 4. 4 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 795 Неутрално

  Трябва да я глобят от Инспекцията по труда.И началника ѝ също.

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 5. 5 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1577 Любопитно

  Висяла е в министерството?

  Предразсъдъците са за ограничените.
 6. 6 Профил на br Tuck
  br Tuck
  Рейтинг: 426 Гневно

  ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕх това да си държавен служител пък и да работиш извънредно. Това му се вика късмет, а не като при частния сектор, и извънредно и нощно и по празници ама си щастлив ако си получиш парите не като в държавния сектор.

  jolly monck
 7. 7 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 429 Неутрално

  Най-работливата калинка, 9,795 точкова

  I shave with Occam's razor
 8. 8 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2437 Неутрално

  Тия само се чудят как да си надписват заплатите и сметките!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 9. 9 Профил на hustlah
  hustlah
  Рейтинг: 217 Весело

  Мъкааа, горката началничка е работила само за 34лв/час.... Още може!

 10. 10 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1407 Любопитно

  Ами ако наистина е работила толкова?!
  Срамота е да занимават цялата нация с фиша на един държавен служител и то за определен месец и е абсолютно недопустимо фишът да става обществено достояние. По този начин не се доказват нито злоупотреби, нито некадърност, а само колко е лесно да се манипулира общественото мнение. Всички ще сме много по-добре, ако повече хора работят по 10 часа на ден и вземат по 10,000 лева заплата.

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 11. 11 Профил на Ернесто
  Ернесто
  Рейтинг: 479 Весело

  От работа чак бузките са и отслабнали.

 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  за да не сме голословни като примерно министър ..
  " По­на­ча­ло из­вън­ред­ният труд е заб­ра­нен.

  Той се до­пус­ка по из­к­лю­че­ние съг­лас­но чл. 144 от Ко­дек­са на тру­да в слу­ча­и­те:
  а) за из­вър­ш­ва­не на ра­бо­та във връз­ка с от­б­ра­на­та на стра­на­та;
  б) за пре­дот­в­ра­тя­ва­не и бор­ба с при­род­ни или об­щес­т­ве­ни бед­с­т­вия и опас­нос­ти и от­с­т­ра­ня­ва­не на не­пос­ред­с­т­ве­ни пос­ле­ди­ци от тях;
  в) за из­вър­ш­ва­не на не­о­т­лож­ни об­щес­т­ве­но не­о­б­хо­ди­ми ра­бо­ти по въз­с­та­но­вя­ва­не на во­дос­наб­дя­ва­не­то, елек­т­рос­наб­дя­ва­не­то, отоп­ле­ни­е­то, ка­на­ли­за­ци­я­та, тран­с­пор­та и съ­о­б­щи­тел­ни­те връз­ки и оказ­ва­не на ме­ди­цин­с­ка по­мощ;
  г) за из­вър­ш­ва­не на ава­рий­но-въз­с­та­но­ви­тел­ни ра­бо­ти и поп­рав­ки в ра­бот­ни­те по­ме­ще­ния, на ма­ши­ни или на дру­ги съ­о­ръ­же­ния;
  д) за до­вър­ш­ва­не на за­поч­на­та­та ра­бо­та, ко­я­то не мо­же да бъ­де из­вър­ше­на през ре­дов­но­то ра­бот­но вре­ме, ако пре­къс­ва­не­то й мо­же да до­ве­де до опас­ност за жи­во­та или здра­ве­то на хо­ра­та и до пов­реж­да­не на ма­ши­ни и ма­те­ри­а­ли;
  е) за из­вър­ш­ва­не на уси­ле­на се­зон­на ра­бо­та.

  Не се раз­ре­ша­ва по­ла­га­не на из­вън­ре­ден труд от (чл. 147 от КТ):
  а) ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли, ко­и­то не са на­вър­ши­ли 18 го­ди­ни;
  б) бре­мен­ни ра­бот­нич­ки или слу­жи­тел­ки и май­ки с де­ца до 3-го­диш­на въз­раст;
  в) май­ки с де­ца от 3 до 6-го­диш­на въз­раст, как­то и май­ки, ко­и­то се гри­жат за де­ца ин­ва­ли­ди, не­за­ви­си­мо от въз­раст­та им, ос­вен с тях­но съг­ла­сие;
  г) тру­до­у­с­т­ро­е­ни ра­бот­ни­ци или слу­жи­те­ли, ос­вен с тях­но съг­ла­сие и ако то­ва не се от­ра­зя­ва неб­ла­гоп­ри­я­т­но на здра­ве­то им, съг­лас­но зак­лю­че­ние на здрав­ни­те ор­га­ни;
  д) ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли, ко­и­то про­дъл­жа­ват об­ра­зо­ва­ни­е­то си без от­къс­ва­не от про­и­з­вод­с­т­во­то, ос­вен с тях­но съг­ла­сие;
  е) ра­бот­ни­ци и слу­жи­те­ли, за ко­и­то е ус­та­но­ве­но на­ма­ле­но ра­бот­но вре­ме по ре­да на чл. 137, ал. 1 от Ко­дек­са на тру­да, по­ра­ди то­ва, че ра­бо­тят във вред­ни за здра­ве­то ус­ло­вия или из­вър­ш­ват ра­бо­та при спе­ци­фич­ни ус­ло­вия, ос­вен в слу­ча­и­те по чл. 144, т. 1 - 3 от Ко­дек­са на тру­да.

  Мак­си­мал­на­та до­пус­ти­ма про­дъл­жи­тел­ност на из­вън­ред­ния труд е как­то след­ва (чл. 146 от КТ):
  а) 150 ча­са през ед­на ка­лен­дар­на го­ди­на;
  б) 30 ча­са дне­вен или 20 ча­са но­щен труд през един ка­лен­да­рен ме­сец;
  в) 6 ча­са дне­вен или 4 ча­са но­щен труд през ед­на ка­лен­дар­на сед­ми­ца;
  г) 3 ча­са дне­вен или 2 ча­са но­щен труд през два пос­ле­до­ва­тел­ни ра­бот­ни дни."
  та просто не осъзнава колко евтино се е минала завършвайки "доклада " вероятно за ЦФЛД . следва самосезиране от инспекцията по труда , глоба и сезиране на прокуратурата .все пак законите дори и "не реформирани" трябва да се спазват . помощните средства "струват " милиони .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на Ернесто
  Ернесто
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#9] от "hustlah":

  Извънредните и 100 часа може да са по 50лв на час като тежък нощен труд насаме със шефа.

 14. 14 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Сигурно е голяма Икспертка ,и нема начин да не е наш човек,човека...Болните измряха от такива работливи държавни търтей!

  Долу рушистите и фашистите
 15. 15 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Работната седмица е от 40 часа на седмица, значи 160 часа на месец. Тя е работила 260 часа през този месец.100 ч извънредни прави по 25 часа извънредни на седмица. Като се има предвид, че у нас работната седмица е 5 дни, значи госпожата е работила по 5 часа извънредни всеки ден, или по 13 часа всеки ден. Тя скоро ще насигне и надмине работния ден на работника от домарксовата епоха.

 16. 16 Профил на Жълтопаветник
  Жълтопаветник
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Добре, а какво е работила точно?

 17. 17 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2262 Неутрално

  [quote#10:"Станислав"] и е абсолютно недопустимо фишът да става обществено достояние[/quote]

  Напротив - абсолютно недопустимо е да няма общодостъпна база данни, в която да са вкарани заплатите на всички държавни хрантутници. Който иска да не му коментират доходите да ходи в частния сектор, както съм направил аз. Като ще взима пари от данъците на хората, работодателите му (ние) трябва да знаем колко печели от нас, за да можем да преценим дали върши работа достойна за заплащането му. Ама ти си държавен служител и не ти се нрави - все пак още имате манталитета че сте господари.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 18. 18 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 583 Неутрално

  10 часа на ден в почивен ден е е напълно достоверно. Кой се учудва - явно хора, които никога не са го правили

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 19. 19 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Дневник, десен вестник ли сте или профсъюзен орган?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 20. 20 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1407 Неутрално

  До коментар [#17] от "Тюфлекчия": Не позна! Никога не съм бил държавен служител и именно затова си позволявам да изразя мнението - защото нямам личен интерес. За мен въпросът е принципен. Не съм съгласен с тезата, че всички държавни служители са паразити и некадърници, както не съм съгласен, че трябва да ни занимават с фиша на един чиновник. Не ги е откраднала парите, заработила ги е, дали са й ги. Ако някъде има грешка или злоупотреба, тогава да вдигат толкова шум и да сочат с пръст виновните. Защото аз в случая не разбрах кой е виновен и за какво?!

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 21. 21 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  До коментар [#10] от "Станислав":
  Ами ако наистина е работила толкова?! "
  ами просто е забранено от закона . какво следва за нарушилите закона и допусналите това държавни служители . що постоянно разчитате , че повишен , вулгарен и откровено циничен тон от било то и министър страхува .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 22. 22 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2433 Весело

  "Проверките започнаха, след като премиерът Бойко Борисов лично разпореди..." - значи някой преди тях - нея, не си е вършил работата или тя не е успяла в редовното си работно време? Значи ли, че след заповед свише, виновните ще бъдат глобени? Е, ако да, нека не ги глобяват с реципрочната сума.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7291 Неутрално

  Някои държавни служители получават смешни заплати, затова и трудно се намират свестни специалисти за там. А тази, да не и е уроки, не само много работна , а и добре платена.

 24. 24 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5208 Неутрално

  Има ли някой в България, да вярва, че наистина съвестно ги е изработила тези 100 ч. извънареден труд за месец?Ще задмине многомашинничките от Соца, които изработваха петилетния план за 1 година.

 25. 25 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 583 Неутрално

  като не работят - защо не работят. Като работят- защо работят.
  Няма угодия

 26. 26 Профил на tucker case
  tucker case
  Рейтинг: 950 Весело

  мачкай гришооо...!

  Now what's a few miles between the beauty and the beast...
 27. 27 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1371 Весело

  Сега и премия да ѝ дадат за преизпълнение на плана!

  Нямам такъв дворец, не е кичозен и мебелите в него са красиви!!!
 28. 28 Профил на Миша
  Миша
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Има закононарушение. Но при управлението на ГЕРБ всичко се допуска. Съгласно Чл. 146. (1) на Кодекса на труда:Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
  (2) Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:
  1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;

  Как са изчислени тези 9795 лева при положение:Чл. 262.(1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:
  1. 50 на сто - за работа през работните дни;
  2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
  3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
  4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
  (2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

  Миша
 29. 29 Профил на lutece
  lutece
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Полагането на повече от 30 часа извънреден труд на месец е незаконно.

 30. 30 Профил на lutece
  lutece
  Рейтинг: 217 Неутрално

  б) Допустима продължителност на извънредния труд
  Извън случаите по чл. 144, т. 1 - 3 от КТ продължителността на извънредния труд за отделен работник или служител не може да надвишава:
  * 150 часа за една календарна година.
  * 30 часа дневен или 210 часа нощен за един календарен месец.
  * 6 часа дневен или 4 часа нощен за една календарна седмица.
  * 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през два последователни работни дни.
  Тези ограничения на количеството извънреден труд не се отнасят за:
  * извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
  *предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от кризи или бедствия;
  *извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;

 31. 31 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 795 Неутрално

  Не искат да си признаят,че гимнастиката с извънредния труд е скрито стимулиране на определени служители и няма нищо общо с реално положен труд.

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 32. 32 Профил на lbq26502948
  lbq26502948
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#10] от "Станислав":

  Пълни глупости! Проверките трябва да се регулярни и непрекъснати. Т.е. ако инспектората си беше вършил работата, при разпореждането да се извърши проверка на всички обществени поръчки, трябваше да тръшнат докладите на бюрото на тоз михлюзин и да кажат - има или няма проблем. Инспектората ако е започнал да работи по изричната команда на Боко или друга тиква, понеже е спал от 2009 год. до сега, какъв извънреден труд да се заплаща. Да не говорим, че тази т.нар. началничка е на ненормиран работен ден и е могла вместо да "работи" събота и неделя да стои на работа всеки делничен ден по 12 часа. Така щеше да сколаса в рамките на работната седмица и да не се налага да й плащаме за това че се е сетила Мара да се побара. Пък едва ли някой се съмнява какво е КПД-то на труда й, което е още една причина да се дразним!

 33. 33 Профил на mr. wonderworld.
  mr. wonderworld.
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Москов й е платил за "доклада" , чрез който разбиха Фонда за лечение на деца в чужбина.

  Тази е аФторката му!

  In my Wonderworld each sleeping vision is so real.
 34. 34 Профил на today
  today
  Рейтинг: 946 Гневно

  Тая се е разцепила от бачкане, горката жена. Интересно ако я питат какво точно е свършила за тия над 100 извънредни часа какво ще обяснява!
  Как не ги е срам бе, то бива, бива, ама ...

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 35. 35 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  10000лв заплата, а се осигурява на 2600лв.
  Защо я ощетяват толкова?

 36. 36 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Просто са намерили начин да легитимират парите, заплатени за извършената от госпожата услуга - участието и в смяната на ръководството на Фонда за лечение на деца в чужбина.

 37. 37 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1409 Весело
 38. 38 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Любопитно

  До коментар [#19] от "stile libero":

  Това какво общо има с кражбите и ощетяването в данъкоплатеца?

  А проучи защо на тази й викат Мазератито

 39. 39 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 479 Неутрално

  10 000 български лева=30 сребърника.Тая женска Юда е възнаградена за изпълнението на мръсната поръчка да окаля шефа на фонда.Само лекарства за себе си лично да ги използува
  дано.

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 42. 42 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#38] от "stenli1":

  въобще не я знам нито искам да я знам. Само казвам, че е достоверно да е работила по 10 часа в почивен ден и че ако е работила е правилно да и платят.
  и че това не е въпроса на Републиката в момент, в който се краде с милиони

 43. 43 Профил на Гошко
  Гошко
  Рейтинг: 378 Неутрално

  Тази красавица е директно за пандиза, отговаря на всички условия, няма нужда от прокуратура и съд, всичко е ясно.

 44. 44 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 567 Неутрално

  До коментар [#42] от "stile libero":

  Стига глупости, имаш ли въобще представа на колко хора би се позволило да се плати толкова извънреден труд ако не е някой с политически гръб? Говорим за 100 часа, не за 10. Знаеш ли на колко хора казват - ами като не можеш да се справиш навреме, носи си вкъщи и се оправяй? Знаеш ли например, че в много държавни учреждения и фирми изплащането на извънреден труд Е ЗАБРАНЕН с изрична заповед и може да се утешиш само с дни компенсации?

 45. 45 Профил на Рол
  Рол
  Рейтинг: 552 Неутрално

  А защо не се водят регистри. Тогава справката ще се направи за 5 мин.

 46. 46 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 583 Неутрално

  [quote#44:"neznaiko.bg"]Стига глупости, имаш ли въобще представа на колко хора би се позволило да се плати толкова извънреден труд ако не е някой с политически гръб? [/quote]

  нямам. Никога не съм бил на държавна работа

 47. 47 Профил на Nikolai Tsekov
  Nikolai Tsekov
  Рейтинг: 419 Неутрално

  москов трябва да понесе отговорност и да уволни тази измамница - ами да вземат разпечатките на влизанията и излизанията от министерството с електронни карти и да си плати масрафа - защото бившата шефка на агенцията по вписванията я уволниха и осъдиха за надписвания. Във великотърновския и свищовския университети дори имаше преподаватели,които са преподавали по 25-26 часа в денонощие, така че хубостницата не е в Гинес...

 48. 48 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 984 Неутрално

  В тази територия всяки си прави каквото му скимне.
  На тези държавата им е бащиния

 49. 49 Профил на Гошко
  Гошко
  Рейтинг: 378 Весело

  Тук става дума за много голям гаф,толкова голям, че е глуповато смешно.
  Бат Бойко получава 3, Плевнелиев 4 ,а тая ......10, ?

 50. 50 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 804 Любопитно

  Повече от 20 г. по минимум 80 часа извънредни месечно - може ли 1/100 да получа от твези премии?!

 51. 51 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 804 Гневно

  До коментар [#12] от "дерибеев":

  Да връща пати и да НЕ се преработва толкова друг път!

 52. 52 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 558 Неутрално

  До коментар [#10] от "Станислав":

  Срамота е да лъжат цялата нация че е работила ежедневно без почивен ден цял месец. Началникът й вместо да я накаже поощрява лъжите й. Има си трудов кодекс в който е записано колко е максимално допустимото натоварване. Всички са за наказване но най-важното е не само лъжат но и са нагли.

 53. 53 Профил на puhen
  puhen
  Рейтинг: 426 Весело

  Чудя съъъъъ
  Дали има българин с извънредни часове, например някой сервитьор, готвач или работник в магазин ей така на фиша ми се иска един път някой да постне такъв фиш, че тогава да я оправдая тая работна женЬ

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK