Какво казват особените мнения в Конституционния съд по делото за КТБ

За начална дата на фалита на Корпоративно търговска банка беше обявен 20 юни 2014 г.

© Георги Кожухаров

За начална дата на фалита на Корпоративно търговска банка беше обявен 20 юни 2014 г.Конституционният съд (КС) не отмени текстове от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) като противоконституционни с решение от днес. Искането за прогласяването им в противоречие с основния закон бе направено от Върховния касационен съд (ВКС), а въпросите бяха два: дали акционерите на банка, обявена в несъстоятелност, имат право да оспорват началната дата на неплатежоспособността й, тъй като са страни в производството по несъстоятелност. Датата е важна – след нея всички извършени сделки са недействителни, включително сключените договори за цесия. Вторият въпрос е дали следва банката, за която се иска несъстоятелност, да се се представлява по делото само от назначените от централната банка квестори или от назначените временни синдици, съптветно от упълномощени от тях лица.


Повод стана делото за фалита на КТБ.


Решението от днес е подписано с три особени мнения, включително и на докладчика Константин Пенчев. Съдиите Георги Ангелов (преди съдия във Върховния административен съд) и Таня Райковска (преди заместник-председател на търговското отделение във ВКС) също не са съгласни със становището на мнозинството по една част от решението.
"Oсигуряването на равенство на всички страни в процеса и условия за състезателност, би помогнало за установяване на обективната истина" (Константин Пенчев и Георги Ангелов)


Според тях разпоредбата на чл. 16, ал. 1, изр. 3 ЗБН, която лишава акционерите от право на жалба за началната дата на неплатежоспособност, трябва да се обяви за противоконституционна. Изчерпателното изброяване на страните, които право на жалба ограничава правото на встъпилите в процеса акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на банката, чиято несъстоятелност се иска, да обжалват решението за обявяване на несъстоятелността. Това ограничение създава неравенство между страните като лишава страна от правото да се защити във всички стадии на процеса, с което са нарушават разпоредбите на Конституцията, смятат Пенчев и Ангелов.


Според тях не съществува значим обществен интерес, чиято защита да оправде ограничаване на процесуалното право на встъпилите акционери да обжалват съдебното решение. Обжалването на решенията на двете съдебни инстанции за датата на неплатежоспособността на банката не спира изпълнението им. Освен това съдът е длъжен да се произнася в кратки срокове, поради което признаването на още една страна на правото на жалба, не би забавило неоснователно процеса.


"Напротив, осигуряването на равенство на всички страни в процеса и условия за състезателност, би помогнало за установяване на обективната истина", мотивират се двамата конституционни съдии.


Двамата конституционни съдии разказват в особеното си мнение каква законодателна промяна е последвала в България след решения на Европейския съд по правата на човека.


С решение от 24 ноември 2005 по делото "Капиталбанк" срещу България Европейският съд единодушно приема, че актът на БНБ за отнемане на банков лиценз следва да подлежи на съдебен контрол. В приетия няколко месеца след постановяване на решението по това дело в Закона за кредитните институции, законодателят, съобразявайки се с решението и предстоящото приемане на
Република България в Европейския съюз, се е отказал от принципа на необжалваемост на актовете на БНБ. Като е предвидил възможност пред Върховния административен съд да се обжалват решенията на БНБ за отнемане на банков лиценз, както и на други изчерпателно изброени актове на Централната банка.


Друга причина заради която европейският съд отбелязва, че е нарушена Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е представляването на банката, чиято несъстоятелност се иска от назначени от БНБ квестори. След като банката е била представлявана от квестори (лица, зависими от другата страна по делото - БНБ), тя не е могла да изложи по подходящ начин доводите си в хода на процеса и да защити интересите си. Същите изводи ЕСПЧ прави и в решението си от 2 юни 2016 г. по дело на Международна банка за търговия и развитие срещу България.


Може да се приеме, че след решението е направена и промяна и в Закона за банковата несъстоятелност, където е записана възможност на акционерите, притежаващи над 5 на сто от капитала на банката, чиято несъстоятелност се иска, да встъпят в процеса по несъстоятелност. Целта е била да се отстрани и второто нарушение на конвенцията - за неефективното участие на банката, представлявана от назначените от страната в процеса БНБ квестори, давайки право на независими представители на банката да участват в процеса като трети лица.


"Нарушава се правото на защита"(Таня Райковска)


Бившият заместник-председател на ВКС дъщо е била на мнение, че разпоредбата, която лишава акционерите от право на жалба за началната дата на неплатежоспособност, трябва да се обяви за противоконституционна. Райковска представя в особеното си мнение исторически преглед на законодателните промени в България, свързани с банковата несъстоятелност. Тя също спира също на факта, че преди актът на БНБ за отнемане на лиценз на банка не е подлежал на съдебен контрол. В решението си по делото "Капиталбанк" срещу България, Европейският съд прави извода, че действащото към него момент българско законодателство не е позволявало на "банката жалбоподател на нито един етап да изложи възраженията си срещу фактическите констатации на БНБ и да оспори по подходящ начин заключението на БНБ относно нейната неплатежоспособност."


Заради това решение, българският законодател въвежда възможността акционери, които към датата на отнемане на лиценза са притежавали повече от 5% от капитала на банката, да встъпят в производството по разглеждане на искането на Централната банка за обявяване в несъстоятелност на банка, аргументира се Райковска. Те обаче нямат право да обажалват пред съда решението на БНБ.


Първият въпрос, който поставя Райковска е какво означава да встъпят в производството, след като нямат право да го започнат. В Закона за банковата несъстоятелност няма дефиниция на понятието, затова се прилагат нормите на Гражданско-процесуалния кодекс, като се съобрази липсата на възможност акционерите с повече от 5 % от капитала да могат да обжалват акт на БНБ.


Целта на встъпването в гражданския процес е да се издейства благоприятно решение за едната от главните страни, на която встъпилото лице в защита на своя интерес помага, с цел и да се избегнат неблагоприятни последици. "В конкретния случай, ако целта е подпомагане на банката, чиято несъстоятелност се иска, то разбираемо е, че акционерите биха могли да противопоставят различни аргументи от тези на лицата, представляващи банката в производството, които са назначени, определени, посочени от БНБ или от Фонда, предвид изключване участието на органните представители на банката в производството.", посочва Райковска.


Затова Райковска намира като неоправдано и в разрез с приложимия институт на встъпването ограничението по отношение на акционерите, встъпили в производството от правото им на жалба срещу съдебното решение за обявяване на несъстоятелността и нейната начална дата, с което се нарушава правото на защита във всички стадии на процеса съгласно Конституцията.


"Не би могло да се приеме, че е налице значим обществен интерес, чиято защита би оправдала ограничаването на това процесуално право на встъпилите да обжалват първоинстанционното решение", заключва Райковска.


Вторият въпрос, който конституционният съдия поставя е съставлява ли "встъпването" проявна форма на осъществяване на правото на защита и краткият й отговор е да. Тя посочва още, че липсва връзка между въведеното ограничение (лишаване от право на обжалване) и преследването на обществено значима цел.


"Затова и считам, че въведеното ограничение по своята същност е негодно средство за постигане на неясна /илюзорна/ цел, несъвместимо с принципите на правовата държава, правосъдието, и правото на защита, поради което се явява обществено неоправдано и нетърпимо, а с това и
неконституционосъобразно", завършва Райковска.

Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Интересен аргумент: "...Освен това съдът е длъжен да се произнася в кратки срокове, поради което признаването на още една страна на правото на жалба, не би забавило неоснователно процеса...."

  То че съдът е длъжен да се произнася в кратки срокове е ясно. Ама е ясно и друго-това не се случва! Нейсе, туй да е единственият проблем на съдебната система

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 2. 2 Профил на radovasto
  radovasto
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Особеното мнение е на професионалистите в Конституционния съд, но те за жалост за малцинство.

 3. 3 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2262 Неутрално

  Колко, конституционни съдии, трябва да подписват решенията на КС, за да се разбере, че сляпото обосноваване на непогрешимостта и е, всъщност, голяма глупост?!
  И още нещо, още по-глупаво, когато се вземе грешно тълкуване, направено по-рано, за едва ли не, писан член или алинея, от Конституцията! Това не е ли противоконституционно деяние, извършено от избрани по политически, а не по професионални критерии лица?!

 4. 4 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Така или иначе, никой няма да понесе лична отговорност, когато акционерите спечелят делата в ЕСПЧ ... и ще платим всички !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 5. 5 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  Много интересно защо се излага така подробно само становището на едната страна, по същество малцинството в КС? Какво мислят и защо останалите съдии, що не попитахте и тях?

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 6. 6 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  "дали акционерите на банка, обявена в несъстоятелност, имат право да оспорват началната дата на неплатежоспособността й, тъй като са страни в производството по несъстоятелност."

  "Вторият въпрос е дали следва банката, за която се иска несъстоятелност, да се се представлява по делото само от назначените от централната банка квестори или от назначените временни синдици, съптветно от упълномощени от тях лица."

  Това са двата въпроса и от цитираните мотиви на Пенчев и Раковска, излиза, че отговара е да.
  В същото време се казва, че КС не връща текстовете за преразглеждане и аз не мога да получа отговор от текста, така че ако някой е по-наясно в юридическия казус, моля да го разтълкува.

 7. 7 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 434 Неутрално

  А дали ще разберем нещо за доводите на останалите конституционни съдии с "неособено" мнение или те не са счели за необходимо да се мотивират?

  Pivoley
 8. 8 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2962 Неутрално

  ами това показва какво казват ...
  " Президентът Росен Плевнелиев обяви двете си номинации за конституционни съдии – на професора по конституционно право в СУ "Св. Климент Охридски" Мариана Карагьозова-Финкова и бившия премиер Филип Димитров."

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 9. 9 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 746 Неутрално

  Лошо вървят работите Прокопиеви! Дано има повече такива новини.Браво на КС!

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 10. 10 Профил на Български патриот
  Български патриот
  Рейтинг: 746 Неутрално

  [quote#5:"boby1945"]Много интересно защо се излага така подробно само становището на едната страна, по същество малцинството в КС? [/quote]

  А познай? Алфа, Булброкерс и какво е участието на Прокопи и Дончев в сесиите на КТБ?

  Да бъде проклета оная минута, когато е стъпил руски крак в нашата земя, когато се е произнесла за първи път думата освободителка и покровителка!...З.Стоянов
 11. 11 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 969 Неутрално

  По времето на Иван Йорданов Костов, специален емисар е обикалал съдиите от върховния съд да ги убеждава за цесията на Мултигруп към Химко-Враца. Защото това е бил ДЪРЖАВНИЯ интерес! След Костов защитата на държавния итерес стана 10000% забранена!
  [quote#10:"Български патриот"]А познай? Алфа, Булброкерс и какво е участието на Прокопи и Дончев в сесиите на КТБ? [/quote]

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 12. 12 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3082 Неутрално

  М-да..., поредната порция юридически празнодумства и преливане от пусто в празно!
  За всички, които не са разбрали, решенията по казуса КТБ са политически! Каквото и да говорят и да обясняват, парите ги няма и никой не казва къде са и кой, как, с кого си ги разпредели...! Всичко останало е следствие!

  Бивш tww09306483.
 13. 13 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 861 Любопитно

  До коментар [#11] от "Крадолюб ДемоКРАДов":

  Що за безсмислица ?

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 14. 14 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#9] от "Български патриот":
  На кое точно се радваш, че не разбрах? На цапардосването на 4 млрд.лв. от всички нас данъкоплатците ли? Радост голяма, а? Особено ако и ти си гепил нещо, патрЕоте.

  Pivoley
 15. 15 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Акционерите са собственици на капитала на банката, който по никакъв начин те не могат да изтеглятбез разрешение на БНБ. А БНБ няма никакво право да им разреши да го изтеглят, защото така би нарушила интересите на вложителите. Именно по тази причина акционерите не би следвало да имат интерес от датата на неплатежоспособност. Те са загубили парите си още в момента на началото на сагата. Следователно, ако те се заиграват с датата на неплстежоспособност, то те работят най-вероятно користно и възмездно в чужд интерес или не в качеството си на акционери.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 16. 16 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Какво казват особените мнения в Конституционния съд по делото за КТБ?

  Ами толкова е естествено и прост - каквото искат да чуят, тези, които са заинтересовани да чуят точно това....
  И затова се набляга на засилен медиен интерес...

 17. 17 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Най парадоксалното в това решение (а и особените мнения) е че най-малко се съобразяват и коментират текстовете на Конституцията. Сякаш четеш решение на ВКС, а не на Конституционен съд.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 18. 18 Профил на leo1971
  leo1971
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#4] от "роджър":

  мдам
  веднъж платихме за да могат и тези на които не им се полага, да получат влоговете си (влогове над 196 хил. лв., влогове със преференциялна лихва итн. общо 3-4 млрд. ако не се лъжа)
  после ще платим и на акционерите ... браво

 19. 19 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 771 Весело

  До коментар [#5] от "boby1945":

  " Какво мислят и защо останалите съдии, що не попитахте и тях?"

  Е какво да мислят бе комух, та те са всички останали са от твоята пасмина, те не мислят, а „решават“ това, което им се нареди...

 20. 20 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#7] от "pivoley":

  Както Капитал не еднократно е обяснявал, при фалит, редът за удовлетворяване е:
  1. Обезпечени със залог или ипотека вземания. В случая на КТБ това са бюджетните средства в банката, както и данъчните задължения плюс дългосрочни гинансирания от банки, които предполагам са били обезпечени с някакъв залог.
  2. Задължения възникнали в резултат на трудово правни отношения и или предоставяне на други услуги с давност 1 година.
  3. Други Кредитори. Това са в случая депозантите.
  4. Акционери.

  Ясно е, че след като част от тези пои 3. са загубили парите си, то би било смешно да мислим, че тези от група 4 имат наистина права да претендират за нещо.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 21. 21 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1324 Весело

  е кво да казват... ЕСПЧ пак ще осъди нашата китна и просперираща Швейцария на Балканите позната също и като Силиконовата долина на Европа... нп това само щото са гееве и завиждат, естествено

 22. 22 Профил на kki
  kki
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#15] от "tribiri":

  капитал и вложения са различни неща. Акционерите са собственици на капитала и на печалбите, но не и на вложенията. Банката само управлява вложенията и трябва да държи определени от закона пари винаги в трезорите. Точно поради тази причина има и ясни правила, които забраняват отдаването на кредити на свързани фирми и т.н. В случая нещата са все едно ти да дадеш 100млн. на банката, но не на влог, а за изграждане на офиси, трезори, системи и т.н., после държавата да вземе тези 100млн и ти да не можеш да си ги потърсиш чрез съдебно дело. И това няма нищо общо с влоговете на хората.

 23. 23 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 861 Неутрално

  До коментар [#18] от "leo1971":

  От самото начало мисля, че така ще стане ... правото беше брутално сгазено !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 24. 24 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Добре, много хубаво. А какво казват другите мнения, дето са надделели? Как се обосновават?

 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  Така е, като се избират зависими и некомпетентни хора в КС, особено такива , от школата в Симеоново.

 26. 26 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5865 Неутрално

  Напълно подкрепям мнението на тримата съдии.
  За пълнота е добре да се дадат и мотивите на мнозинството, което е отхвърлило правото на участие, още повече, че може да се наложи да плащаме глоби заради него.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 27. 27 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 854 Весело

  До коментар [#19] от "joro4900":
  Ти ги попитай, не пробвай да гадаеш, тъпото на бате!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 28. 28 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2287 Неутрално

  О.М. не означава против?!

  I Want To Believe
 29. 29 Профил на melani_simeonova
  melani_simeonova
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Кога ще кажат нещо за Василев?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK