Съдбата на самотните деца-бежанци

Снимката е архивна

© Omar Sobhani, Reuters

Снимката е архивна"За нас живот няма – нито в Багдад, нито никъде. Ислямска държава изнасилват момичетата и ги карат да приемат исляма. Взели са вече над 500 момичета. Не се търпеше вече. Напуснах пети клас и тръгнах".


Така започва историята на 17-годишната Асма* от Ирак, която принадлежи към кюрдското малцинство йезиди, подложени на системно преследване и терор от бойците на ИДИЛ в Ирак и Сирия.


Продължението прилича повече на екшън филм – момичето, заедно с малолетната си сестра, многократно преминава нелегално турската, българската, сръбската граници. Държана е четири дни под ключ от каналджии заедно с други млади момичета близо до българо-турската граница, страхувайки се от сексуални посегателства. Връщана е от Сърбия в България, от България в Турция. Всичко завършва в началото на 2016 г., в център за задържане на чужденци у нас.
Асма е една от десетките непридружени непълнолетни, с които екип на неправителствените организация "Център за правна помощ – Глас в България" и Български адвокати за правата на човека се срещат, изследвайки причините за задържане на мигранти в центровете от затворен тип на МВР, каквито са тези от Любимец и Бусманци.


Коректно е да се спомене, че младата иракчанка не е типичното дете-бежанец, което попада в България. Основно непридружените непълнолетни са тийнейджъри от Афганистан - тенденция, характерна за цяла Европа. Това, което обединява всички тези младежи обаче, са потресаващите им истории, довели ги понякога напълно случайно у нас, както и липсата на адекватна грижа, която им се полага като представители на крайно рискова група.


Кои са децата - бежанци


По данни на "Евростат", през 2015 г. общо 88 300 непълнолетни чужденци са подали молби за закрила в страните от ЕС. Със засилването на бежанската криза през последните няколко години, броят им се увеличава драстично. Ако през периода 2011-2013 г. между 11 000 и 13 000 непридружени деца търсят убежище в Европа годишно, то през 2014 г. броят им се удвоява до 23 000, а през 2015 г. нараства близо четири пъти спрямо предходната година.
В България през 2015 г. са регистрирани общо 1815 молби на непридружени непълнолетни, като по този показател страната ни се нарежда на седмо място в целия ЕС.


Над 90% от младежите, влезли сами в Европа през 2015 г., са момчета, повече от половината от които са на възраст 16-17 години. Около 13% от непридружените, или близо 12 000, са деца на възраст под 12 години. Най-често държавата по произход е Афганистан, от където идват над половината деца-бежанци.


Това има своето обяснение – в районите на страната, контролирани от талибаните, се наблюдава засилено използване на деца за попълване на бройки в армията на екстремистите. По данни на "Хюман Райтс Уоч" от февруари 2016 г., тенденцията за включване на деца-войници в талибанската армия съвпада с периода след април 2015 г., когато радикалите засилват атаките си срещу правителствените сили в северен Афганистан.
Според правозащитната организация, индоктринацията на децата в градове като Кундуз започва още от 6-годишна възраст в религиозните училища, известни като мадраси.


Много от крайно бедните родители са принудени да пращат децата си да учат именно в контролираните от талибаните мадраси, тъй като разходите по обучението, храната и облеклото са покрити от училището. Там обаче, вместо да получават традиционно образование в духа на исляма, малките момчета биват подготвяни за отдадени джихадисти, които влизат в битки след 13-годишна възраст.


Според разказите на някои от децата в центровете в Бусманци и Любимец, често талибаните прилагат кръвен данък спрямо бедните пущунски семейства от селските райони, принуждавайки ги да изпращат момчетата си за бойци.


"Талибаните не ми даваха да уча. Искаха да се присъединя към тях", разказва 17-годишния Али. Същото споделя и Омар, също на 17 от Афганистан, дошъл в България с братовчед си. Мохамед пък разказва, че една вечер талибаните отвлекли баща му. Чичо му дал пари и му казал да бяга, защото го очаква същото.


Оттам нататък пътят е сходен – Пакистан, Иран, Турция, България. Каналджии, коли, камиони, нископлатен труд на черно, бой от трафиканти и полиция, незаконно преминаване на граници – все преживявания, непривични за едно непълнолетно дете, което, към края на пътя, по неволя се е превърнало във възрастен.


Пристигането в Европа обаче също крие рискове. През последните години поне 10 000 деца-бежанци се водят изчезнали по данни на Европейската полицейска служба "Европол" – стряскаща статистика, която показва тоталната неподготвеност на ЕС да даде адекватен отговор на разрастващия се проблем.


България не е изключение, за което свидетелстват някои категорични недостатъци на системата за прием и интеграция на непридружени непълнолетни.


Незаконно задържане


"Принудително настаняване не се прилага по отношение на непридружените малолетни и непълнолетни лица", гласи член 44, ал. 8 на Закона за чужденците в Република България. Там се казва още, че органът, издал заповедта за налагане на принудителната административна мярка, уведомява съответната дирекция "Социално подпомагане", която предприема мерки за закрила съгласно Закона за закрила на детето.


Младежите, чиито истории са разказани в този материал, обаче, са интервюирани именно в центрове за принудително задържане. Някои от тях споделят, че при залавянето им на границата са били записани към фиктивен придружител – възрастен от групата, с която са били задържани. Това отваря вратичка пред държавата да лиши тези деца от свобода – действие, което по принцип противоречи както на българското законодателство, така и на европейските и международни практики.

Съдбата на самотните деца-бежанци

© Parwiz, Reuters


Омбудсманът на Република България алармира за този проблем в годишния си доклад, представен в края на май 2016 г. Там са разказани куриозни случаи, включително и "прикачването" на момче от Афганистан към придружител от Пакистан.


"Много често се пишат като придружители лица, които децата не познават", обяснява адвокат Диляна Гитева от фондация "Български адвокати за правата на човека". Според нея това създава много допълнителни проблеми, тъй като и двата официални документа, които се издават на децата – за принудително извеждане от страната и настаняване в център от затворен тип – се предават на придружителя.


По този начин, при липса на комуникация между детето и неговия своеобразен настойник, младежите рискуват да изпуснат срока за обжалване на своето задържане, да подадат молба за закрила и да получат каквато и да е адекватна информация за престоя си в страната.


"Няма никакъв механизъм – нито в закона, нито на практика, за осигуряване на каквато и да е защита за тези деца, които са лишавани от свобода", коментира адвокатката. Тя допълва, че единствената помощ, която непридружените непълнолетни получават, е от неправителствени организации, но и с тях всичко е "въпрос на шанс".


Тези младежи, които все пак успеят да подадат молба за убежище, биват освобождавани от затворените центрове на МВР и прехвърляни в такива от отворен тип, управлявани от Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Други, които не успяват да кандидатстват за бежански статут, излизат на улицата без легални документи, тъй като максималният срок за задържане на един чужденец е 18 месеца, но той рядко бива изпълняван докрай.
"Те отиват на улицата с всички рискове, които ги грозят. Това са деца без доходи, без жилище, без средства за прехрана. Какво става с тях – остава само да гадаем", предупреждава Гитева.


Нежеланата отговорност


Логично е да се мисли, че грижите за непридружените деца-бежанци, настанени в отворените бежански центрове на ДАБ, са в ръцете на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Като институции, ангажирани с българските деца без родители, те имат най-адекватната квалификация за извършване на услуги за деца в риск.


През последните пет години обаче остава нерешен въпроса с настойничеството на непридружените непълнолетни, което на практика ги лишава от ефективно представителство пред държавните институции, за което неправителственият сектор сигнализира многократно.


През 2015 г. програмата за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет наблюдава случаите на 40 непридружени деца, при 100% от които няма назначен попечител. В едва два от случаите назначените на децата социални работници се застъпват за тях и им оказват подкрепа при провеждане на интервюта за предоставяне на закрила.


Никой не знае какъв е броят на децата, напуснали страната преди или след получаване на закрила, нито каква е съдбата на им.


В отговор на разрастващия се проблем, през 2015 г. са изготвени промени в Закона за бежанците, които целят да ангажират органите за закрила за детето и с попечителството над децата-бежанци. В гласувания през октомври 2015г. закон, обаче, министерството на труда и социалната политика успява да се отърве от тази тежест, прехвърляйки я на общинските власти. Това се случва въпреки протестите на експертите от ДАБ, депутати от правната комисия и представители на неправителствения сектор. Прокарването на законовите поправки не минава без напрежение, което става ясно от стенограми от заседанията на правната комисия на НС от април и юли м.г.


След дълги и безпочвени спорове със социалното министерство, през юли 2015 г. председателят на правната комисия Данаил Кирилов заявява в прав текст: "Никой не желае да поеме отговорността". И така, общините се оказват пред свършен факт и биват задължени да излъчват представители на непълнолетните и малолетни деца. До настъпване на пълнолетието на подопечните им, общинските служители са задължени да се грижат за правните интереси на децата и да защитават най-добрия им интерес пред здравните, социални и образователни институции.


На практика обаче, дори и да имат желанието, те нямат нито подготовката, нито капацитета да изпълняват добре вменените им функции. Източници на "Дневник", работещи по случаи на непридружени деца, споделиха, че на един представител на общинско ниво понякога са записвани стотици непълнолетни бежанци.


В резултат от това, изпълняването на настойническите функции е чисто формално, тъй като на един човек са необходими месеци, за да се запознае в детайли със ситуациите на децата и лично с тях. Контролът за безопасността на децата също е разписан само на хартия.


През това време малките бежанци продължават да пристигат на територията на страната и да я напускат при първа възможност, оставяйки живота си в ръцете на каналджии. В крайна сметка, изборът си е техен, а моралната отговорност за безопасността им – ничия.


*Имената на всички деца в този материал са сменени поради съображения за тяхната сигурност


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (69)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3301 Любопитно

  На 17 години напуснала пети клас.....?
  Твърде много цитирани на 17, колкото да не се водят пълнолетни. Дали не послъгват?
  Откъде децата имат пари за каналджии?
  Защо и те държат да стигнат Западна Европа? Защо не останат в общежитие в първата страна и да учат, както искат?
  Това не е ли поредният материал за разчувстване на електората, че няколко дена покрай футбола и Митьо Очите темата се позабрави?

  Еретик
 2. 2 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1094 Любопитно

  "бедни родители"....
  Децата безплатно ли минават?

 3. 3 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 832 Разстроено

  Това е наистина трагедия!

 4. 4 Профил на tromokrat
  tromokrat
  Рейтинг: 388 Неутрално

  За това най-добре клетите бежанчета да бъдат връщани на родителите им в държавите по произход.

  Gott mit uns! Meine Ehre heißt Treue! Православие или смърт!
 5. 5 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  До коментар [#3] от "Tademan":

  А пък във Венецуела да знаеш каква трагедия е.....
  Дали да не ги поканим насам?!

 6. 6 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 815 Неутрално

  [quote#3:"Tademan"] Това е наистина трагедия! [/quote]

  Покъртителна, бих добавила аз!
  Теши ме мисълта, че като стигнат в Швеция непридружените деца получават меченца, като този невръстен малчуган:

  http://andrewhammel.typepad.com/.a/6a00d834516a2569e201b7c80fbb2e970b-pi

  https://goo.gl/8NG90J
 7. 7 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Любопитно

  интересно.... значи повечето са големи, но пък непълнолетни. и имат картофи в устата като ги приписват на някой друг......обаче са минали нелегално сами и непридружени 4 граници. и всичките много искат да учат, но бягат към германия?
  е добре де, верно, горките деца, да ги лашкат насам натам като стока, ама вие съвсем ли за идиоти ли ни взимате?

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 8. 8 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1135 Неутрално

  Снимката обаче няма нищо общо с темата. Това са деца от Кабул, Афганистан и не са бежанци.

  http://ak-hdl.buzzfed.com/static/2015-08/7/15/enhanced/webdr06/longform-original-13562-1438975100-10.jpg

 9. 9 Профил на CINZANO
  CINZANO
  Рейтинг: 942 Любопитно

  Много 17-годишни, много нещо. Да не се окаже, че 80% от всички непридружени деца са 17-годишни...

  Мома, връщай 12 и 12А!
 10. 10 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  Е хубаво, но защо не бягат при братята ск мюсюлмани? Защо все напират към страните на неверниците? Двоен морал?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 11. 11 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 941 Неутрално

  Направо шъ съ просълзя.
  Либерас*-толерас* лъжи не знаят граници.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 12. 12 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 293 Неутрално

  Ако човек няма съчувствие към съдбата на тези деца имали нещастието да се родят в неподходяща част от света, би могъл поне да замълчи ! Злобарски и язвителни коментари принизяват държавата ни под нивото на регионите , откъдето бягат хора. Знам , че подобно поведение се поражда от страха , че и ние можем да последваме съдбата на тези хора, ако обстоятелствата се стекат неблагоприятно за нас.Но тогава бихме се вайкали защо света е толкова бездушен и не ни съдейства .

 13. 13 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2848 Неутрално

  [quote#1:"Костадин Иванов"]Защо не останат в общежитие в първата страна и да учат, както искат? [/quote]
  Те това е основният въпрос и отговорът е, че тези деца нарочно се изпращат от родителите си за да могат да се устроят в богата западна държава и да доведат и семействата си.

 14. 14 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 3796 Разстроено

  До коментар [#12] от "the_axel":На чужд гръб и сто тояги са малко...

 15. 15 Профил на vloti
  vloti
  Рейтинг: 635 Разстроено

  Целият ислямски свят е обхванат от насилие. Ще видите какво ще стане , когато Европа стане окочантелно част от него. Трябва да водим политика на ненасилствена културна асимилация. Задължителлни труд и образование. Забрана за нови джамии, забрадки , бурки, принудителни бракове , обрязване на момичета, семейно насилие, раждане на пет деца , социални помощи и т.н. Българските турци се интегрират в българската държава от 1878-ма. Особено за нежелаещите в Моленбек и други подобни места да работят , трябва задължително труд и принудителна интеграция, налагане на европейски ценности.

 16. 16 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Ами арабите вместо да строят шестзвездни хотели, изкуствени острови и да си купуват "елитни" камили за милиони, да вземат да се погрижат!

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2318 Весело

  Няма да мине седмица без поредната "покъртителна" статия написана единствено и само с пропагандна цел. Съвсем за идиоти ни взимат.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 19. 19 Профил на alextan
  alextan
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#12] от "the_axel":

  Добре е да има съчувствие, но не може Европа да приюти цяла Азия, Африка и половин Южна Америка. Защо в ООН не ги разпределят по богатите страни по света - такава квота за САЩ, Канада, Австралия, Япония, Южна Корея? Да разселят няколко милиарна бедни и гладуващи по пропорционални квоти на богатите страни, та всички да станат еднакво бедни и мизерни.

 20. 20 Профил на mapto
  mapto
  Рейтинг: 1320 Неутрално

  [quote#4:"tromokrat"]За това най-добре клетите бежанчета да бъдат връщани на родителите им в държавите по произход.[/quote]

  Да, наистина, така е най-добре. Само, че в условия на война (или по-скоро геноцид), хората биват убити. Но наш Динко е над тия неща... Гоу бек, ай тел ю...

  Думите в един език са това, което е безкрайно и изисква най-много усърдие и постоянство. Затова направихме http://lexicum.net
 21. 21 Профил на yoankata
  yoankata
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Тия 'бежанци' малко като кукувиците... Снасят яйцата в чужди гнезда и отлитат - я към Германия, я към Швеция... И там почват да градят джамийки и да 'берат' социални помощи... Абе невинни деца на природата, които трябва да бъдат обгрижвани от злите бели хора виновни за всички мъки по цял свят!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 22. 22 Профил на blaf
  blaf
  Рейтинг: 607 Неутрално

  Ако има някой, който се нуждае от помощ това са тези деца, а не здравите и прави мъже, които са 90% от "бежанците" (икономически имигранти и неканени натрапници).

 23. 23 Профил на Kras Zareg
  Kras Zareg
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Няма нищо учудващо, че едно 17 годишно дете (юноша/девойка) е в пети клас. Години наред земите им са размирни, учебните години почват, спират, след това отново започват... Някои деца са принудени да пропускат години от образованието си, за да помагат на родителите си или да бягат от един град в друг.
  Знам, че тази статия е пропаганда с цел да ни накарат да бъдем съпричастни, състрадателни, милостиви, гостоприемни, толерантни и т.н.
  Убедена съм, че в размирните райони има деца, които биват убивани, изнасилвани, продавани като стока и т.н.
  НО
  Според мен никой от така наречените толерантни държави (САЩ, Русия, Франция, Англий, С.Арабия и други), които имат и финансите, и възможностите, не желаят да потушат Ислямска държава и нейните поддръжници. Точно обратното - възползват се да разграбят и да си разпределят богатствата на Сирия, Афганистан, Ирак, Либия..., използват възможността да се въоръжават (определено за други бъдещи войни), използват коренните жители като опитни зайчета за своите проучвания (медицински, военно-стратегически, политически и сървайвъл тестове на човешката издръжливост)....
  Няма човещина, няма морал, няма сътрудничество, няма доверие! Всичко това води до Трета световна война!
  Да ни е честита!


 24. 24 Профил на deacon
  deacon
  Рейтинг: 370 Гневно

  Все млади,бедни,обругани,мъчени...И всисчкото народ все към Запада го влече.Ама като дойдат и почват с претенциите-месото 'що такова,що няма джамий през два метра,'що жените щъкат без чулове на главата,'що,'що и почват да режат глави и да пребиват с камъни.
  Стига с тая патетика,а?
  Защо тъй и няма една лодка със 100 германеца да се мъчат да достигнат до брега на Джибути?
  Сами са си направили домът септична яма и като "избежанстват" в белия свят същото ще стане и тук.
  П.П.А тия от БХК да го...!

 25. 25 Профил на yoankata
  yoankata
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#22:"blaf"]Ако има някой, който се нуждае от помощ това са тези деца, а не здравите и прави мъже[/quote]

  До коментар [#22] от "blaf":

  Проблема тук е, че и повечето от тези 'деца' се оказват здрави прави мъже. Белгийците взеха да правят костни тестове на 'децата' и се оказа, че пне 80% въобще не са малолетни. А тези в статията твърдят, че са по на 17... това не е точно дете?!

 26. 26 Профил на yoankata
  yoankata
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#23:"Красимира"]ъзползват се да разграбят и да си разпределят богатствата на Сирия, Афганистан, Ирак, Либия[/quote]

  кои пък са тия 'богатства'? Много богати били тия държави от третия свят, пък аз да не знам...

 27. 27 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Според самият репортаж 90% от непълнолетните бежанци са момчета но авторите на репортажа разказват историята на едно момиче. Как да не си помислиш за целенасочена манипулация.

  За манталитета на народи които пращат децата си сами на толкова рискован път не говоря, държат се с тях сякаш не са им собствени деца а нещо чуждо и безразлично. Манталитета на кукувицата.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 28. 28 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  [quote#23:"Красимира"]Точно обратното - възползват се да разграбят и да си разпределят богатствата на Сирия, Афганистан, Ирак, Либия...[/quote]
  И като са толкова богати тези държави защо бягат от тях? Хайде Сирия война макар че и там имам някои съмнения като гледам как за празниците се връщат през турската граница. Ами африканските държави? Богат ставаш когато го извадиш от земята и още по-добре когато го преработиш. Това че лежи под краката ти не те прави богат.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 29. 29 Профил на tromokrat
  tromokrat
  Рейтинг: 388 Весело

  До коментар [#20] от "mapto":

  Мислиш, че въобще ми пука за циганетата и какво ще се случи с тях? Факт е, че след години тази сган ако остане тук ще реже глави.

  П.П. Хубава пропагандна снимка. Синеоки са избрали.

  Gott mit uns! Meine Ehre heißt Treue! Православие или смърт!
 30. 30 Профил на tediblabla
  tediblabla
  Рейтинг: 463 Неутрално

  До коментар [#25] от "yoankata":
  До коментар [#9] от "CINZANO":
  До коментар [#1] от "Костадин Иванов":

  Ами не знам, аз на 17 си бях дете и вечерен час имах и родителите ми ме издържаха. Вие вашите деца до колко години ги бройте за деца? Нищо чудно не виждам, че са тинейджъри повечето. Все пак малко дете под 10 години не би могло да стигне само където и да било, с редки изключения може би.
 31. 31 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Дневник, като толкова сте се загрижили за съдбата на уязвимите хора, вземете напишете нещо за съдбата на 300 ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕРИ С ПЕНСИЯ ОТ 156 ЛЕВА!! За това грантове имали?

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 32. 32 Профил на yoankata
  yoankata
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#30:"tediblabla"]Ами не знам, аз на 17 си бях дете и вечерен час имах и родителите ми ме издържаха.[/quote]

  До коментар [#30] от "tediblabla":

  Според всички европейски закони 17 е непълнолетен (но не и малолетен, т.е. 'невръстно дете'). А една година по късно, на 18 вече е пълнолетие и се носи пълна наказателна отговорност при пристъпление, а държавата и родителите официално нямат задължения към индивида.

  Както казах повечето от тези 'деца' не са въобще под 18. Изследване на зъбите в Швеция на такива 'деца' показват, че 9 от 10 не са под 18.

  Ето фрапиращи примери:
  http://www.breitbart.com/london/2016/04/05/underage-migrant-rapes-15-year-old-sweden/
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=3488628
  http://foreignpolicy.com/2016/01/13/when-underage-refugees-look-anything-but-age-tests-sweden/

  Децата се оказват на по 20-35+...

 33. 33 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Весело

  [quote#12:"the_axel"]Ако човек няма съчувствие към съдбата на тези деца имали нещастието да се родят в неподходяща част от света, би могъл поне да замълчи[/quote]
  така де...демокрация в действие......никакво право на мнение, ако не съотвества на партийната линия...

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 34. 34 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Любопитно

  [quote#20:"mapto"]Само, че в условия на война[/quote]

  да ме светнете в турция каква война има? или в саудитска арабия, карат, другите ермирства?

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 35. 35 Профил на radovar
  radovar
  Рейтинг: 442 Неутрално

  ДНЕВНИК продължава да изпълнява поръчката за излъскване на "бежанците", с цел българите по - лесно да преглътнат предстоящото им заселване по българските села.
  Никакви деца - бежанци няма!!!
  На 17 години в Афганистан, Пакистан и др. подобни "държави" момичетата ги женят и раждат още на 12 години, а на 17 години момчетата там вече имат по някоя и друга отрязана глава в боевете с неверниците.
  Това първо.
  Действително в Европа има и деца (5-10 годишни) без родители, но те не са никакви бежанци.
  Това са изхвърляни от пришълците (след като са пристигнали в Европа), деца - роби, купени с една единствена цел, а именно да послужат като прикритие на пришълците, че те са семейства и т.н. и да будят съжаление у властите и медиите.
  Фактът, че ДНЕВНИК и 95% от медиите в РБ прокарват политиката на изключителните елфи, която цели унищожаването на европейската цивилизация не подлежи на коментар и видна за все повече хора. Въпросът е за колко пари се извършва подобно предателство???

 36. 36 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 605 Неутрално

  "Много от крайно бедните родители са принудени да пращат децата си да учат именно в контролираните от талибаните мадраси, тъй като разходите по обучението, храната и облеклото са покрити от училището. Там обаче, вместо да получават традиционно образование в духа на исляма, малките момчета биват подготвяни за отдадени джихадисти, които влизат в битки след 13-годишна възраст."

  Доброволно еничарство поради мизерия! Тоест нищо ново под слънцето/полумесеца на радикалния ислям. Дали не го познаваме, а?!

 37. 37 Профил на UK
  UK
  Рейтинг: 218 Неутрално

  Не мога да повярвам колко неразбиране може да има в нашата иначе изстрадала, но все пак мирна държава, към съдбата на деца от други страни! Деца бягащи, за да получат основни права - подслон, сигурност, образование, да, и помощи, за та помагат на семействата си! 10,000 от тези деца са в неизвестност! Не се ли питате какво е станало с тях? Те са разфасовани за органи, принудени са да проституират или са нелегални роби някъде! Или просто са унищожени от изверги, просто защото никой не носи отговорност за тях! Помислете за това!

 38. 38 Профил на UK
  UK
  Рейтинг: 218 Неутрално

  Ако това бяха вашите деца, вие как бихте постъпили? И никъде не пише че всички те са мюсюлмани!

 39. 39 Профил на UK
  UK
  Рейтинг: 218 Неутрално

  А защо другите мюсюлмански държави нищо не правят - ами защото мислят ТОЧНО КАТО ВАС!

 40. 40 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5758 Неутрално

  Има нещо тотално сбъркано в реакцията и възпиращите мерки след като чета за такива истории. Другото, което трябва да се каже - кой е отговорен и какво прави за пресичане на такива действия.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 41. 41 Профил на Търпана
  Търпана
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#35:"radovar"]Фактът, че ДНЕВНИК и 95% от медиите в РБ прокарват политиката на изключителните елфи, която цели унищожаването на европейската цивилизация не подлежи на коментар и видна за все повече хора. Въпросът е за колко пари се извършва подобно предателство??? [/quote]
  Не мисля, че парите са супер много като се отнесат към това което се унищожава. Просто явно въпросните "журналисти", остриетата на толерастията и либерастията, ги кефи да рушат. Те явно не мислят, че парите се изяждат и изпиват, но собствените им деца са прекарани яко. Според "Българските хроники" на Стефан Цанев, за предателството на Левски поп Кръстьо е получил "един кон, едно кафе, и едно 'Аферим' ".

  Помнете ГОРЯНИТЕ! Въоръжената борба на стотици хиляди българи срещу комунизма, 1945 - 1954!
 42. 42 Профил на groznik90
  groznik90
  Рейтинг: 541 Неутрално

  пуснАх сълза. Що не отидав в Кувейт или Саудитска арабия? Никой не дава отговор на този простичък въпрос...

 43. 43 Профил на Peter Stoychev
  Peter Stoychev
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#42] от "groznik90":

  Не ги допускат! Да сте чули един "палестинец" да е там?

 44. 44 Профил на radovar
  radovar
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#37] от "UK":

  Винаги съм се учудвал на хора като теб. Ако не си платен драскач по форумите, що не вземеш и да прибереш у вас двама 17 годишни петокласника и тогава излез и защитавай позицията си???
  Това обаче ти няма да направиш!
  Пришълците ще бъдат заселени в селата, при бедните хора, които нямат интернет и няма да могат да изразят мнението си, докато ти ще продължиш да ги подкрепяш от дивана в столичния си офис или апартамент.
  Безметежното ти съществуване обаче няма да продължи дълго, тъй като след няколко години същите тия бедни хорица ще ти резнат главата.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  Е хубаво, но защо не бягат при братята ск мюсюлмани?
  ==========
  За да разкриват тези които без да четат статията си казват мнението.
  Момичето е йезитка и бяга насилствено ислямизиране.
  До коментар [#10] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Bukalemun
 47. 47 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  Защо тъй и няма една лодка със 100 германеца да се мъчат да достигнат до брега на Джибути?
  ==========
  Имаше скъпичкия ми.
  Имаше и то цели векове лодките отиваха от Европа към останалия свят , да грабят , убиват и заробват. До коментар [#24] от "deacon":

  Bukalemun
 48. 48 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Истината е много проста. Т.н. деца биват нарочно изпращани към Европа от своите роднини, защото се смята, че получават безпроблемно бежански статус в богатите европейски страни. Заради "разтърсващите" им уж истории- убити родители, роднини и т.н. И когато получатат заветният статус, изведнъж се оказва, че се появяват на хоризонта и родители, и многобройни допълнителни братя и сестри, и баби и дядовци, и въобще роднини до 9-то коляно. За всички които те, получилите вече бежански статус като "деца", кандидатстват пак за бежански статус, за да се съберяло семейството. И схемата работи на пълни обороти. А разни НПО подмокрят пейзажа с трогателни сърцераздирателни истории, повечето от които са пълна измислица.

 49. 49 Профил на EP
  EP
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#37:"UK"]Те са разфасовани за органи, принудени са да проституират или са нелегални роби някъде![/quote]

  Много съм мислила по тоя въпрос. Четох също много по темата и мисля, че много от изчезналите деца стават жертви на педофилските кръгове, които търгуват с деца, снимат филмчета и ги продават за хиляди евра.

  Та въпросът ми е - кой търгува с тия деца, кой ги кара да проституират, кой купува педофилски филмчета? Не ми се вярва българите да са водещи в тая класация? Много голяма част от българите дори не знаят, какво се случва с тези деца. Защо очаквате разбиране? Проблемът е голям, но не е български!

  There are no coincidences, Delia... only the illusion of coincidence.
 50. 50 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 334 Любопитно

  Някой да е гледал на живо, когато американците с хеликоптерите спасяваха йезидиите жени, деца и възрастни от явна смърт. Как пешмергите и те с цялото си нахалство по бързичко се блъскаха, за да се уредят с един крачол. Пешмергите (кюрдите в Ирак) хем 'спасяваха', хем се спасяваха.

 51. 51 Профил на Nazlim S
  Nazlim S
  Рейтинг: 334 Любопитно

  До коментар [#46] от "eti": На теб по инерция май ти цъкат негативизм. Да, йезидиите са християни, бягащи от насилствено ислямизиране от страна на ISIL.

 52. 52 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Любопитно

  [quote#37:"UK"]Деца бягащи, за да получат основни права - подслон, сигурност, образование[/quote]
  и това го няма в турция примерно или катар, където са като тя мюсулмани, дето имат по закон божи задължението да даряват и да са милостиви и не знам си кво си??/
  е аре стига де, ти кат си УК ще разбереш като ти кажа да не абюзваш интелигенцията ми.....

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 53. 53 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Любопитно

  [quote#43:"Peter Stoychev"]Не ги допускат! Да сте чули един "палестинец" да е там? [/quote]
  а защо не ги пускат?
  нали са братя мюслюмани?????

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 54. 54 Профил на beatles
  beatles
  Рейтинг: 823 Весело

  [quote#47:"eti"]Имаше и то цели векове лодките отиваха от Европа към останалия свят , да грабят , убиват и заробват. [/quote]
  на социални помощи? и да искат да им се строят църкви?
  моооомент, тези където европейците били отивали не са ли сега жертви? щото европейците ги грабили, убивали и не знам кво си? а сега тези същите като идват тук наготово да папкат социални пак са жертви?
  туй цоциалистите сте опасна работа

  Всички животни са равни, но някои са по-равни от други
 55. 55 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3566 Весело

  цоциалистите сте опасна работа
  ==========
  . Виж. Нарекли са ме социалист . Доживях го.
  А за негативизма.....забивам им истината в очите и затова.
  Хвърчат перушина и гноясали опорни точки . Кефът е голям . До коментар [#51] от "Nazlim S":

  Bukalemun
 56. 56 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7389 Неутрално

  "малките бежанци продължават да пристигат на територията на страната и да я напускат при първа възможност, оставяйки живота си в ръцете на каналджии."
  Ами , така им е казано. И сега ние трябва да се чувстваме виновни, че не искат да останат в България, да учат и да се интегрират.

 57. 57 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 993 Неутрално

  Преди САЩ да се "захванат" с Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, такива проблеми (почти) нямаше. Саддам беше лол, беше мнго лош, но тва след него е 1000 пъти по-лошо! Същото важи за Кадафи и Сирия от началото на гражданската война!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 58. 58 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 832 Разстроено

  До коментар [#5] от "xmm":
  Докато народа не се осъзнае... няма как да се оправят, много подобно на родната картинка.

  До коментар [#6] от "Valeria":
  Заради момичето ми стана кофти, дори и на 20 да е...
  Живял съм 4 години в интернат и имам някакво понятие!

  В 23-ти коментар Красимира се е изразила много точно.

 59. 59 Профил на deacon
  deacon
  Рейтинг: 370 Гневно

  До коментар [#47] от "eti":

  Аре бе.Дай сега да си го върнат на колонизаторите,така ли,"скъпичка"?Кога започва Ренесанса и кога масовата колинизация знаеш ли?Болни сте,ей!

 60. 60 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  До коментар [#58] от "Tademan":

  Съчувствам ти /ако това не те обижда/,но аз някак си не се чувствам космополит,за да приема всички болки на света.
  Достатъчно ми е и тези тук,в страната ни.И мисля,че съм помогнала,според възможностите ми.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1634 Гневно

  А стига с тези глупости бе! Кой плаща децата да преминават? М? Е, па ни доматите да не ги ядем с колците, я!?

  Предразсъдъците са за ограничените.
 63. 63 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1040 Любопитно

  Статията нещо послъгва, ама и ние се правим, че и вярваме...

  Форумът е в будна кома...
 64. 64 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1634 Любопитно

  До коментар [#12] от "the_axel":

  Колко ти плащат на пост? Сигурно колкото повече глупости пишеш, толкова повече ти плащат ...

  Предразсъдъците са за ограничените.
 65. 65 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1634 Неутрално

  До коментар [#59] от "deacon":

  Вероятно го правят за пари.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 66. 66 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3566 Неутрално

  Кога започва Ренесанса и кога масовата колинизация знаеш ли?
  =========
  Аха ясно.
  При ренесансаджиите всичко е позволено а за останалите е диващина . Типично евро мислене. До коментар [#59] от "deacon":

  Bukalemun
 67. 67 Профил на slonsco
  slonsco
  Рейтинг: 1164 Неутрално

  Бежанците в казарми,и след военно обучение и базово гражданско и политическо обучение от тях да се сформират въоръжени сили,по подобие на френския чуждестранен легион,която с наша въздушна подкрепа да избие талибаните и ИДИЛ по родните си места.Не казвам победи,отблъсне и т.н а именно избие до крак,щото са необратимо психически увредени психопати и социопати и ще тормозят всеки,попаднал в тяхна власт,а и в увредената им култура,в която са индоктринирани капитулация няма.
  Те имат предимството,че знаят кои са и къде са изродите,
  Такова нещо като бежанци на социални помощи има от няколко години,първото поколение имигранти са се интегрирали добре,щото това е бил единтвения им избор и цел,ходели са на курсове,плащали са сами не само да научат езика,но да им изчезне акцента,никой не се е занимавал да им зачита и пази културните особености.

 68. 68 Профил на Tanya VK
  Tanya VK
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Желая на всички коментиращи тук никога да не попадат те или техните деца в ситуация да бъдат бежанци. Човек никога не знае какво му носи бъдещето. Злобата не помага никому, а вреди най-много на приносителя.

 69. 69 Профил на pupil24
  pupil24
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#68] от "Tanya VK":

  Вместо да повтаряте сълзливи мантри, можехте да се запитате какви са тези родители, които си пращат децата сами - и това е според официалната версия, докато по-вероятната е, че тези деца или са отвличани, или са продавани, за да служат за камуфлаж на милионите здрави и прави мъже, които бягат КЪМ социалните системи на Западна Европа!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK