Особеното мнение на Филип Димитров срещу оставането на давността за престъпленията на комунизма

Филип Димитров

© Цветелина Белутова, Капитал

Филип ДимитровВчера Конституционният съд реши, че ще има давност за престъпленията по време на комунистическия режим. За противоконституционни бяха обявени разпоредби от Наказателния кодекс, които бяха приети от парламента през септември 2015 г. Тези разпоредби предвиждаха да се носи наказателна отговорност за престъпления, извършени след 9 септември 1944 независимо от изтичане на давностния срок, т.е. да отпадне давността за преследването им. Промените бяха внесени от ГЕРБ и Реформаторския блок и бяха подкрепени със 111 гласа "за", 30 "против" и 7 "въздържали се".


Решението беше прието с 11 от гласовете на конституционните съдии, а Филип Димитров написа особено мнение.
"Дневник" публикува пълния текст на становището му.


Смятам, че от строго юридическа гледна точка атакуваните разпоредби не създават нова норма, но това не ги прави противоконституционни. Законодателят може да има основателни причини да провъзгласи отново съществуващи вече правила, особено ако по тях се води някакъв вид дебат или има неприлагане на нормата. Това е именно автентичното тълкуване на законите, което доктрината приема, че трябва да бъде извършено единствено със закон.
1. Разпоредбата на т. 1 просто преповтаря текста на чл. 31, ал. 7 от Конституцията и следователно не може да бъде обсъжданa за противоконституционност.


2. Разпоредбата на т. 2 не създава нова правна норма. Тя съобщава, че


престъпленията по изброените текстове, извършвани от дейци на комунистическия режим


в това им качество или от лица, на които това е възложено – а това означава като част от партийната и държавна дейност (политика) на този режим през периода на съществуването му – са престъпления срещу човечеството. Това обаче следва не от настоящия текст.


а) Характеристиката "престъпления срещу човечеството" сама по себе си не създава непременно нови състави на престъпления.


В българския Наказателен кодекс няма състав на "престъпление срещу човечеството".


Има глава, в която са изброени различни специфични състави, никой от които не е под това название. Т.е. някои (като геноцид и апартейд) са специфични, но други престъпни състави съществуват, уредени на собствено основание. Включването на уредени по-рано престъпления в тази категория само по себе си не налага нови наказания. Такава възможност съществува логически и морално, като се предвиди квалификация на деянието, но българският законодател не я е използвал във визирания от искането текст.


б) България е ратифицирала на 21.05.1969 г. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, G.A. res. 2391 (XXIII), annex, 23 U.N. GAOR Supp. (No. 18) at 40, U.N. Doc. A/7218 (1968), влязла в сила на 11.11.1980 г., която изрично отменя давността за престъпления срещу човечеството, "независимо от датата на извършването им" (чл.1), като изрично препраща към Хартата на 2


Международния трибунал в Нюрнберг, в чийто чл. 6, т. "с" изрично


са включени и преследвания на политическа основа, чиито извършители


са действали "whether as individuals or as members of organizations" (лично или като членове на организация).


в) Текстът на чл. 31, ал. 7 от Конституцията на България е приет след ратификацията на тази Конвенция и следователно не може да не държи сметка за смисъла, който международното наказателно право влага в понятието престъпления против човечеството.


Обстоятелството, че Глава 14 от НК включва само някои от съставите на тези престъпления означава, че


законодателят не е намерил за необходимо да промени съществуващите състави


и да предвиди за тях по-високи наказания (каквато е световната практика). Това не означава, че ги е извел извън смисъла на понятието "престъпления срещу човечеството", а не би и могъл, защото споменатата Глава 14 е създадена преди приемането на споменатия Конституционен текст.


г) В мотивите към Решение № 7 от 2 юли1992 г. на КС на РБ по к.д. № 6/92 г. изрично се посочва, че "Употребените в международните договори изрази и понятия, които се съдържат като елементи в престъпни състави, предвидени във вътрешното законодателство, обаче могат да служат за смислово поясняване на тези състави или елементи от тях. В този смисъл международните договори, които имат наказателноправен характер и са ратифицирани и обнародвани, са част от вътрешното право." Именно такова е понятието"престъпления срещу човечеството".


д) България е потвърдила, че се придържа към смисъла на това понятие и като е ратифицирала на 11.04.2002 г. Римския статут за създаване на Международния наказателен съд (вж. чл. 7 от него).


3. Течението на давността не е елемент от престъпния състав и за него не може да се приложи ограничението на мотивите към Решение № 7 от 2 юли 1992 г. на КС на РБ по к.д. № 6/92 г., че "Обявените по този начин деяния за престъпни от международните договори, за да бъдат включени във вътрешното наказателно законодателство е необходимо да бъдат установени признаците на престъпните им състави и наказанията за всяко престъпление с вътрешен законодателен акт (курсив мой), действието на който се определя в съответствие с изискванията на вътрешното законодателство". За нея е меродавен смисълът, присъстващ в конституционното понятие "престъпления против човечеството", а не в предхождащото го заглавие на глава от Наказателния кодекс. Абсурдно би било да се приеме, че българският законодател-учредител е вложил в конституционния текст на чл. 31, ал. 7 волята да борави с двойнствено понятия – едно за пред света в ратифицираните преди и след това международни договори, и друго – за вътрешна употреба.


4. Както при всяка норма, изразяваща наказателноправна репресия, и атакуваният текст не следва да се тълкува разширително. Вероятно по тази причина законодателят е намерил за необходимо да поясни обсега на т. 1 чрез т. 2. Тя обаче не добавя и не може да добави към понятието "престъпления срещу човечеството" повече от това, което то съдържа, и затова всяко позоваване на нея при прилагането на закона и в частност на преходната разпоредба на параграф 36 от ЗИД на НК, обн., ДВ, бр.74 от 26.09.2015 г., неизбежно ще трябва да се ограничи до неговия описан по-горе смисъл. Опитът за разширително тълкуване на тази преходна разпоредба би могъл да се схваща само като опит да се редуцира смисълът на законодателния акт до абсурд.


5. Недопустимостта на разширително тълкуване премахва и необходимостта да се обсъждат литературните и граматическите достойнства или недостатъци на атакувания текст. Повече или по-малко съответен на най- добрите стандарти за формулиране на законите, той не създава нищо повече от вече съществуващото.
По тези съображения искането за обявяване на разпоредбата на чл.79 ал.2 от НК съгласно параграфи 2, 35 и 36 от ЗИД на НК, обн., ДВ, бр.74 от 26.09.2015 г., за противоречаща на Конституцията на Република България следва да се отхвърли като нямащо предмет.

Коментари (23)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1579 Неутрално

  ДОСТОЕН!!! Българската политическа система и общество изгубиха много, оставяйки в страни хора като Филип Димитров и Петър Стоянов. Само ги "сложете" до днешните клоуни! РЕСПЕКТ за Филип Димитров.

 2. 2 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1056 Гневно

  Комунуиди смаХнати, Давност за "престъпления срещу човечеството" не моЖе да има !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 3. 3 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1893 Неутрално

  В Полша и Чехия премахнаха давността за комунистическите престъпления, очевидно и в Румъния, след като осъждат напоследък шефове на концентрационни лагери. Явно при тях конституционните съдилища се състоят от хора като Филип Димитров или най-много един от техните състави да пази комунистическите престъпници от съдебно преследване. Тук съотношението е обратното.

 4. 4 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 782 Неутрално

  [quote#1:"selqnin"]оставяйки в страни хора като Филип Димитров и Петър Стоянов. Само ги "сложете" до днешните клоуни! [/quote]
  Не е ясно кои са клоуните и кои ги постави да ни забавляват и да ни отвличат вниманието върху някакви клоунади, вместо да действат. Респект за онези, които са разбрали, че не са нечии клоуни ама са малко.

 5. 5 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1893 Неутрално

  Впрочем председател на КС е Борис Велчев, чийто дядо е разследвал ужасяващите престъпления в Ловешкия концлагер, но още тогава, през 1962 г., не е предложил съдебно преследване на престъпниците, а партийни наказания. Семейна и партийна традиция.

 6. 6 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 611 Неутрално

  То с давност или без давност в България така или иначе престъпленията на комунизма не се наказват

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 7. 7 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Мекотело

  властта ражда паразити
 8. 8 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1357 Неутрално

  [quote#1:"selqnin"]Българската политическа система и общество изгубиха много, оставяйки в страни хора като Филип Димитров и Петър Стоянов. [/quote]
  Според мен бъркаш като поставяш Петър Стоянов до Филип Димитров. Доста под нивото му е, дори като че ли забелязвам известни признаци на колаборационизъм.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 9. 9 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 503 Неутрално

  Всъщност освен становище по особеното си мнение, ФД дава и решение на проблема - корекция на Наказателния кодекс и извеждане на нов състав в него! Ако парламентът си беше свършил качествено работата и променил и НК заедно с закона за престъпленията на комунистическия режим, поправките нямаше да паднат в КС!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 10. 10 Профил на ivan karagiozov
  ivan karagiozov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Смисълът от обсъждането на решението на Конституционния съд клони към нулата, но дори това: "Както при всяка норма, изразяваща наказателноправна репресия, и атакуваният текст не следва да..." или само това "НЕ СЛЕДВА" прави текста на особеното мнение съмнителен наред с множеството "би било", "съществува логически и морално" и т.н. И аз бих предложил да няма давност за деяния като разбиването и разграбването на селскостопански и държавни учреждния и предприятия, но няма кой да ме пита...

 11. 11 Профил на ivan karagiozov
  ivan karagiozov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#6] от "пустиняк":

  Напълно съгласен! Нещо повече - баш комунисти ни управляват и сега, но за съжаление все по-странно и недалновидно!

 12. 12 Профил на ivan karagiozov
  ivan karagiozov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#8] от "Fred":

  Разбира се, разни хора, разни идеали. От гледна точка на юридическите си познания двамата се различават съществено и смятам, че юриспруденцията приляга на Филип повече. Като политици, обаче, и двамата се оказаха под нивото на изискванията на обществото и условията в него към тях. Поради това, мисля, двамата изчезнаха необратимо от политическата актуалност. За онзи с бракоразводните дела не знам, но Филип е на мястото си зад катедрата...

 13. 13 Профил на bane_man
  bane_man
  Рейтинг: 415 Неутрално

  Юридическата система страда от липса на точност. Според мен е нужно да се направят промени на ниско ниво. Например, да се направи задължително използването на напълно (лингвистично) формален език и да се елиминира нуждата от тълкуване на текстовете. Официално обнародването да се извършва дигитално чрез система за контрол на версиите (version control, например git).

  --==[[(( BANE ))]]==-- <a href="http://www.eigri.com">igri</a>
 14. 14 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1036 Неутрално

  какъв конституционен съд си имаме, направо не е за вярване.

  партийни назначения, а врачуването им често си е отвъд закона.

  да си спомним за връщането на пеев като депутат е предостатъчно. въобще законодателството ни е толкова калпаво, че се налага да бъде тълкувано.

 15. 15 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 616 Гневно

  [quote#1:"selqnin"]РЕСПЕКТ за Филип Димитров.[/quote]

  До коментар [#1] от "selqnin":

  Какъв респект за този който унищожи оръжейния бизнес на България за което му беше платено.Остави хиляди семейства без препитание.Още да изброявам ли или имате къса памет.

 16. 16 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8282 Неутрално

  Който става, става, останалото е боклук. Лошото е, че точно тези, винаги надделяват. Но аз съм любопитна да прочета мненията на тези, които са гласували за оставането на давността. Филип Димитров е почтен и достоен човек, но сам, нищо няма да промени. Ние всички трябва да борим за промени, не само в КС.

 17. 17 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 616 Неутрално

  [quote#7:"Николай Теллалов"]Мекотело[/quote]

  До коментар [#7] от "Николай Теллалов":

  Много добро определение но мисля,че е по зле.

 18. 18 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5956 Неутрално

  Ами съветът е - коригирайте НК. Коригирайте го!

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 19. 19 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#13] от "bane_man":

  Това е невъзможно.
  Законите се пишат така, че да изискват тълкуватели. Тучно пасище.

  властта ражда паразити
 20. 20 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2174 Любопитно

  [quote#2:"HLopaTaRA"]Давност за "престъпления срещу човечеството" не моЖе да има ! [/quote]
  Кога ще изправим на съд Александър Македонски и Гай Юлий Цезар!?

 21. 21 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2174 Неутрално

  [quote#1:"selqnin"]общество изгубиха много, оставяйки в страни хора като Филип Димитров и Петър Стоянов. [/quote]
  Напоследък няма кой знае колко сключени семейни бракове, че да са нужни бракоразводни адвокати. Да не казвам, че с налагането на "евро-атлантическите ценности" бракоразводните адвокати съвсем ще останат без работа.

 22. 22 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2174 Неутрално

  [quote#9:"Amot"]дава и решение на проблема - корекция на Наказателния кодекс и извеждане на нов състав в него! [/quote]
  Със задна дата не могат да се въвеждат правни задължения още повече за норми (престъпление против човечеството), които не били дефинирани.
  Ако оставим на профани и бракоразводни адвокати да упражняват правото, то биха осъдили всичките ни владетели в миналото ... и ще останем без история.

 23. 23 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 561 Гневно

  Много смешно! Дали ще има давност за престъпленията на червените или не – нема абсолютно никакво значение! Да сте чули и видели вече 28 години некой комунистически престъпник да е бил само ПОСОЧЕН (не подведен) за некакво престъпление? Не, нема и да чуете и видите. Те не подведоха под отговорност дори Газдов и Ръжгева, не опазиха основния свидетел Надя Дункин и я оставиха на палачите си да ѝ разбият главата до степен на неузнаваемост, та ще подведат некой от по-значителните. Всичката дандания сега има за цел само едно: да демонстрира нагло пред ошашавения български народец че те са НЕДОСЕГАЕМИ, че останаха НЕНАКАЗАНИ, и че каквото и да правим – нищо не можем да направим! Вината ги поемат само с мезета, както казваше оная нагла гад!

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK