Политолози: Защо не подкрепяме предложената мажоритарна система

Референдумът за промяна в избирателната система е по инициатива на "Шоуто на Слави"

© Георги Кожухаров

Референдумът за промяна в избирателната система е по инициатива на "Шоуто на Слави"Подкрепата за мажоритарния вот по начина, по който е предложен в референдума, който ще се проведе на 6 ноември крие рискове големи групи граждани да останат политически непредставени, да затвърди партийния вот, като остави 2-3 големи партии или формациите със силни местни структури и дори има риск от увеличаване на корупционния натиск. Това се казва в позиция на над 30 политолози от Българската асоциация по политически науки. Асоциацията публикува във Фейсбук позицията, според която арументите в полза на мажоритарния вот са подвеждащи и обяснява къде са рисковете.


"Дневник" публикува пълния текст на позицията. Акцентите са на редакцията:


Защо не подкрепяме предложената мажоритарна система за избор на национален законодателен орган.
Eдин от въпросите, по които гражданите могат да изразят позицията си на Националния референдум на 6 ноември 2016 г., се отнася до избирателната ни система. Той е следният: "Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?" Мотивите на инициативния комитет за това предложение са, че подобна промяна би спомогнала за:


- по-добра оценка на качествата и достойнствата на кандидатите и избор на личности;
- по-голяма представителност (над 50% от избирателите, гласували в съответния едномандатен избирателен район, ще стоят зад избрания кандидат);
- по-голяма ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености.


Предлагаме на гражданите своята оценка както за тези очаквани положителни ефекти, така и на други ефекти, които една такава промяна би предизвикала.


Преди да изложим аргументите си, нека припомним, че с такава избирателна система българските граждани са излъчили всички свои президенти, както и своите кметовете от 1991 г. насам, т.е. на гражданите е добре познато как функционира тази избирателна система поне в тези случаи. Трябва, обаче, да подчертаем, че днес няма демократични страни, които да излъчват националните си законодателни органи по точно този начин. Демокрациите, които ползват мажоритарни системи при парламентарни избори (като Обединеното кралство и САЩ, например) не избират своите представители на два тура с абсолютно мнозинство, а ползват т.нар. система "first past the post" - избран е кандидатът, събрал най-много гласове в един тур. Дори и във Франция (примерът, който обикновено се привежда) за парламентарни избори се използва мажоритарна система в два тура, но с абсолютно мнозинство се избира кандидат само на първи тур. До втория кръг се допускат всички кандидати в даден едномандатен район, събрали 12.5% от гласовете на първи тур - и, поне хипотетично, това биха могли да бъдат до 8 кандидата. На втори тур побеждава кандидатът, събрал най-много гласове, макар и не постигнал абсолютно мнозинство. Предложението пред нас е различно: според него, ако нито един от кандидатите не събере абсолютно мнозинство на първи, до втори тур се допускат само двамата кандидати с най-много гласове. Само така изискването представителите ни в Народното събрание да бъдат излъчени с абсолютно мнозинство – в един или в два тура, е удовлетворено.


Затова трябва да подчертаем, че въвеждането на подобна избирателна система би направило България единствената съвременна демокрация, която избира по този начин своя законодателен орган. Дори и този факт би трябвало да е достатъчен, за да ни накара да сме особено внимателни.


И трите аргумента на вносителите в полза на избора на точно такава избирателна система са подвеждащи. Най-изненадващо е твърдението, че с такава система бихме имали повече "представителност". По принцип един от недостатъците на мажоритарните системи е именно липсата на представителност. Този дефект на мажоритарните системи не е поправен с изискването изборът на депутати да е с "абсолютно мнозинство". За да разберем защо това е така, нека си припомним, че гласуването на парламентарни избори вече е и задължително.


При задължителни мажоритарни парламентарни избори, проведени при така предложената избирателна система, мнозина граждани биха били принуждавани да избират между кандидати, класирани за втори тур, които те често не харесват. Затова, противно на твърденията на вносителите, събралите абсолютно мнозинство по този начин кандидати (1) не биха се радвали на повече легитимност, нито биха били по-"представителни", защото били "изборът на над 50% от гласоподавателите". Нещо повече, гласуването на втори тур за тези избиратели би било един принуден избор, а (2) не избор на база "оценка качествата на кандидатите", каквато е идеята на вносителите, какъвто е втория аргумент на вносителите.


Вносителите имат и един трети аргумент: подобрената връзка между гражданите и техните представители в законодателния орган, което би подобрило демократичната им отчетност. Действително, за да увеличат шансовете си, партиите биха подкрепяли по места по-разпознаваеми и избираеми кандидати, което хипотетично би могло да отслаби влиянието на партийните централи за сметка на местните организации, както и хипотетично би могло да подобри шансовете на независими популярни местни кандидати.


И все пак, дори и тук общото правило отново би било, че в едномандатни райони партиите са тези, които посочват, и то само един свой кандидат. За гражданите остава единствено изборът кой от предложените от различните партии кандидати да подкрепят.


Вместо да подрива партийния вот, каквото е заявеното намерение на вносителите, такава промяна би го затвърдила. Тя би била и отстъпление от завоюваното от гражданите отслабване на партийния вот с въвеждането на преференцията, даваща възможност на гражданите да изберат един (според тях най-добър) измежду десетки предложени от съответната партия кандидати. Ако действително мотивът за предлаганата промяна е избор на личности и ограничаване на партийния вот, то такъв ефект се постига значително по-добре с настоящата избирателна система с преференции.


За да видим дали предлаганата мажоритарна система действително би довела до очакваното отслабване на влиянието на партийните централи, е достатъчно да погледнем картата на мажоритарно избраните кметове в страната при последните местни избори от 2015 г. Справката показва, че огромното мнозинство от тях са партийни кандидатури, излъчени от две партии: от най-голямата ГЕРБ (121 кмета), и от регионално силната ДПС (33). БСП е втора при пропорционални избори и малко преди ДПС на мажоритарни избори (38 кмета). С това последно, много красноречиво наблюдение, преминаваме към проблемите, които очакваме да предизвика една такава промяна.


На първо място, такова гласуване би дало огромно предимство на големи партии със силни местни структури, както и на партии със силно регионално присъствие. Мажоритарният бонус, който най-голямата партия би получила, би й позволил да има абсолютно мнозинство в парламента, и лесно да сформира кабинет, дори когато е получила едва 1/3 от гласовете на гражданите.


Възможността за по-лесно сформиране на еднопартийно управление, което е очакваният ефект от това обаче, идва на твърде висока цена – изпадане на малките и средните партии от парламента, и бетонирането в парламента на 2 или 3 партии. Резултатът е: непредставеност на големи групи граждани в парламента, по-малко плурализъм и по-малко конкуренция в партийната система.


Освен този негативен ефект за партийната система, могат да се очакват и проблеми при начертаване границите на едномандатните райони. Доколкото шансовете на партиите за успех пряко зависят от това къде са прокарани тези граници, битката за тях би била ожесточена, като вероятността резултатът да е безпристрастен е малка.


Една от популярните критики срещу мажоритарните демокрации е, че демократичният процес там е предварително ‘нагласен’ (rigged) не на последно място и заради практиката на джеримандеринг (gerrymandering): начертаване на границите на едномандатните райони по начин, който дава предимство на една политическа партия. Нека обърнем внимание, че определянето границите на едномандатнтите райони вероятно ще се извършва от администрация, пряко подчинена на управляващите.


Ожесточеността на споровете при очертаване на границите на районите, само ще се засили при отчитане резултатите от изборите. Доколкото спечелването на мандат често ще зависи от много малко предимство в гласовете в съответния район, очакваме огромен брой дела за оспорване на резултатите. Това е много тревожен очакван ефект, доколкото основно предимство на демократичните избори е мирното предаване на властта на спечелилите. При съдебно оспорване на резултати, което хипотетично може да засегне всичките 240 едномандатни района, можем да очакваме блокиране на демократичния процес.


Очакваме, че подобна избирателна система би увеличила корупционния натиск - често дори няколко гласа ще се оказват решаващи, което би засилило интереса за купуването им. Може да се очаква, че това ще доведе до все повече изборни злоупотреби и до засилено влияние на тези злоупотреби върху изборните резултати. Никак не е случайно, че купуването на гласове е най-разпространено при местни избори и там то значимо влияе на резултатите там. Можем да очакваме подобен ефект и от предложената промяна. Мажоритарните избори ще дадат огромни предимства и на силни бизнес групи, които по-лесно ще могат да изпращат представители в парламента.


Мажоритарните избори ще дадат огромни предимства и на силни бизнес групи, които по-лесно ще могат да изпращат представители в парламента. Всички приведени тук аргументи:
- няма основание да очакваме положителните ефекти върху политическата ни система, които вносителите подчертават;
- има и много негативни последици - намаляване на плурализма и конкуренцията, намаляване на представителството на гражданите, създаване на условия за корумпиране на изборния процес и за оспорване на резултатите, които допълнително биха подрили доверието на гражданите в демократичния процес у нас;
би трябвало да са достатъчни, за да разберем защо предложената избирателна система не се използва за избора на законодателен орган в нито една съвременна демокрация.


Разбира се, можем да експериментираме с нова избирателна система, ако настоящата не ни удовлетворява. Но е добре да знаем каква е цената на един такъв експеримент.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (105)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3187 Неутрално

  Няма нужда от референдум - ако Трайков и Калфин не стигнат до втория тур всякакви приказки за мажоритарен вот са напълно безпредметни.

 2. 2 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2876 Неутрално

  "по-голяма ангажираност на всеки народен представител към неговите избиратели и регионалните актуални проблеми и особености" - това да е ползата, това ще е достатъчно, само че БГ ДЕМОкрация затова и хич я няма - няма личности, които да останат такива при всички обстоятелства, дори и като наРОДНИ представители.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 3. 3 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 1091 Неутрално

  Задавам си въпроса, защо Слави не предложи главният прокурор да се избира мажоритарно. Президентът няма такава власт като главния прокурор. Редно е при това положение, главният прокурор да се избира от народа. Нима Слави неразбира това? Или...

 4. 4 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Това писание окончателно ме убеди да подкрепя мажоритарния вот.

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 5. 5 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 781 Неутрално

  Хубаво е да се мисли преди да си пожелаваш нещо,но на територията електоратът е доказал многократно обратното....

 6. 6 Профил на efw42682532
  efw42682532
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Изобщо Славчо и компания са измислили глупави въпроси,които няма да работят за хората,и няма да променят политическото статукво!Само качествена съдебна реформа може да разбие политическата мафия и политическото статукво!И в края на краищата ще има резултати,които ще бъдат в полза на хората!Съдебната реформа ще отприщи, и реформи във всички области!

 7. 7 Профил на efw42682532
  efw42682532
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Слави е незнайко,както и неговия екип са незнайковци!Но какво да очакваш от чалгаджии!До коментар [#3] от "evtimvz":

 8. 8 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7209 Неутрално

  Мисля, че този въпрос не е от компетенцията на гражданите, които и досега са доказали, че не мислят много, когато избират.

 9. 9 Профил на efw42682532
  efw42682532
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Слави и компания са най некомпетентните!До коментар [#8] от "Роси":

 10. 10 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Тоя референдум си е кур-капан и не трябва да се гласува на него.
  За президент - да, ще си изпълня задължително гражданския дълг, на скалъпения референдум - не.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 11. 11 Профил на efw42682532
  efw42682532
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Аз също мисля като вас!До коментар [#10] от "virtual brain":

 12. 12 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1711 Неутрално

  Е някои ги е страх ,че файтонни партийки с пропаднал авторитет (сещайте се) няма да могат да проституират и дават на по-големи партии своите нещастници за министри... Наистина голяма беда ги застига...

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 13. 13 Профил на efw42682532
  efw42682532
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Аз пък отдавна мисля,че въпросите са много глупави,и нищо добро няма да се постигне ако се приемат!А сега тази статия ме убеди напълно да не гласувам за тови глупав референдум! До коментар [#4] от "qwertqwert":

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7209 Неутрално

  До коментар [#9] от "protivbspdpsatak":
  Съгласна съм, затова и няма да гласувам на референдума. Може би Слави иска да набута в парламента една банда чалгаджии, защото може да си ги купи.

 15. 15 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Любопитно

  До коментар [#10] от "virtual brain":

  Какво му е скалъпеното? Младите хора твърдо стоят зад Слави и рано или късно ще стане това, което трябва да стане. Мутрите нямат място в живота ни! Затова и ги е страх от Слави.

 16. 16 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 664 Неутрално

  Няма как да приема, че мажоритарният вот не върши работа. Т. нар. "изтъкнати" социолози станаха милионери именно от подобни "проучвания", финансирани щедро от партии и партийки, а не от личности. През годините бяха избирани десетки и стотици депутати само защото фигурират в партийните листи, без да са познати, известни и т. н.
  И защо трябва да отхвърляме нещо, което досега у нас почти не е пробвано? Откъде знаем, че то е непременно лошо и неподходящо? Може да е неудобно за "професионалните" политици и техните глашатаи, пардон, социолози, ама нека и народът да каже, а?

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7209 Неутрално

  До коментар [#15] от "Арон":
  И Слави е от тях, не се заблуждавайте. Не е стигнал с много способности и мозък дотук.

 18. 18 Профил на efw42682532
  efw42682532
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Права сте Роси!Аз мисля също да не гласувам за този глупав референдум!Лека вечер!До коментар [#14] от "Роси":

 19. 19 Профил на Светльо - Радан, ти си нашто 🚩
  Светльо - Радан, ти си нашто 🚩
  Рейтинг: 268 Неутрално

  [quote#16:"Йоаникий"]Няма как да приема, че мажоритарният вот не върши работа. [/quote]

  Вър6и работа, ама на Слави, затова се напъна да прокара референдума!

  Дългият иска да влезе в политиката, имайте предвид, 4е веднага би спе4елил мажоритарен вот в Плевен!

  Утре в седем Тръмп е новият президент на САЩ!
 20. 20 Профил на Дундурук
  Дундурук
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Имало опасност от оставането само на 2-3 партии... АЛОООООООУ, ми то сега има 2 клана - на Боко и на КОЙ, а всичко останало е театър.

 21. 21 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  [quote#17:"Роси"] Не е стигнал с много способности и мозък дотук[/quote]
  ?? А с какво? Кой може да се похвали с интерес към предването си години наред, при това - всеки ден? Никой. Даже и най-известните. Слави е феномен и трябва да се съгласим, че е талант. Забелязвам, че когато някой друг води шоуто, става скучно и тъпо. Който и да го замества - не става.

 22. 22 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#19] от "Светльо":

  Там, където има повече млади хора, Слави ще спечели! Слагам бас.

 23. 23 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Всъщност сериозен дебат по темата липсва. Анализа по-горе е верен и смятам да не го подкрепя. Освен това ме притеснява блясъкът в очите на т.нар. "Тошко от сценаристите".

  agent
 24. 24 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6066 Неутрално

  Не харесвам чалга, не харесвам Славчо, Няма да гласува за референдума.

 25. 25 Профил на pe6kata
  pe6kata
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Ала бала ала бала.
  Уж анализ. Знайте ли кво ще излезе? Сините протестъри и раданкъневците няма да имат и пет депутата, ако се избират мажоритарно. А пък ако им отнемат и субсидията, според третия въпрос, то грантовете от "Америка за България" стават жизнено важни. Ама хамериканците няма да си хабят парите за провалени политици без никакво реално влияние. Та за това е тоя вой протестърски.

 26. 26 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#24] от "Peni Nikol":

  Той също не харесва чалга. Но трябва да се знае от всички, че 90% от младите хора слушат такава музика, защото са израснали с нея. Слави го знае това и поддържа огъня. Затова на концертите му ходят предимно млади хора. Той затова се усеща силен. След година две младите ще са още повече и..повече. Подрастващите гледат батковците и каките и по техен пример правят същото - ходят на концертите на Дългия. Казвам, че бъдещето е на Слави. "Отгоре" даже ми дадоха потвърждение

 27. 27 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1486 Весело

  Представителна демокрация по днвникарски

  - без референдуми
  - без мажоритарни избори
  - без обяснения на простолюдието
  - управление на малко на брой хора над огромната маса неразбиращи

  МА НИЕ ВЕЧЕ ИМАМЕ ЕДНА ТАКАВА ДЪРЖАВА - ТОВА Е РОССИЯ БЕ ДРУГАРИ!

  15.02.1989 - 07.02.2018
 28. 28 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Дрън-дрън. И много страх! Защото политолозите и социолозите могат да останат без сладката си работа. Сега им плащат партиите на едро, а после - ако евентуално решат някои от многото кандидати. И най-важното - както решат кандидатите, а не партийни ръководства.
  И някои аргументи:
  1. Мажоритарна система по този начин имаше при първите демократични избори у нас и тя вкара достатъчно партии - 8 партии за 7 НС. Следващите избори са пропорционални и резултатът са 3 класирани партии. И така се вървеше и, а чак относително наскоро Въобще този аргумент - за представителността при различните системи е упорито насаждана митология. Например мажоритарната в САЩ избира 2 партии, а тази във Франция избира по 5-6 и повече партии.

  2. цитат "При задължителни мажоритарни парламентарни избори, проведени при така предложената избирателна система, мнозина граждани биха били принуждавани да избират между кандидати, класирани за втори тур, които те често не харесват."
  А при пороционални и задължителна система какво избираме. И няма ли пак гражданите да бъдат принудени да избират между тези, които не одобряват. При това манипулацията на социолозите е още по-голяма, защото има варианти * невалидна бюлетина * квадратчето не харесвам никой

  От немай-къде се признава, че при мажоритарна (цитат): "Действително, за да увеличат шансовете си, партиите биха подкрепяли по места по-разпознаваеми и избираеми кандидати, което хипотетично би могло да отслаби влиянието на партийните централи за сметка на местните организации, както и хипотетично би могло да подобри шансовете на независими популярни местни кандидати."
  Днажъм, защо хипотетично? Защо смятате, че задължително ще се гласува партийно. Та нали според системата сотоват само двата най-добре представили се канидадта за втори тур. И защо и двамата трябва да са партийни, а не единия или дори двамата - независими. малко ли случаи имаме на кметове, избрани наистина като независими!
  Наистина срам за тази спекулация!
  Мотивират я чрез данни за партийните кметове - общо 192. Да, ама общините и съответно кметовете в страната са 265. Яяяя, колко независими избрани, макар че според компетентността на социолози и политолози българите не гласуват така.

  3. Аргумент - мажоритарният бонус щял да позволи една партия да управлява с 1/3 от подадените гласове. За тези, които не знаят - в момента ГЕРБ управлява с 1/7 от гласовете на избирателите у нас.

  4. вотът по-лесно щял да бъде купен. Ох! Кое е по-лесно за купуване - едно партийно ръководство от няколко души или 240 депутати например. И кое по-лесно ще се разчуе?

  Но тези хора са "авторитети". И от тази позиция манипулират. Тук набързо в коментарите са ги подкрепили.
  Само ще напомня, че идеята за въвеждане на мажоритарен вот е на Плевнелиев. И той ли е от компанията на Слави?!

 29. 29 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 895 Неутрално

  1.не
  2.не
  3.да

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 30. 30 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 872 Неутрално

  Хиените мършояди започнаха да вият. Мажоритарния избор е най - естествения. Така човек избира всички и всичко в живота си. Пропорционалната система показа пълнатият си провал в България.

 31. 31 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Дневник, немислите че би било обективно да публивате и хора които са ЗА референдума и ЗА тези точки? Понеже несъм видял до сега да публикувате хора които подкрепят промените, публикувате само хора които са против, редно е дадете равно място и за хората които подкрепят да си кажат мнението.

 32. 32 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Е, ние щото нямаме глави на раменете си, че ни трябват политолози да ни обяснят нещата. Все пак тези политолози съм съветници на партиите на статуквото и е логично са са против всяка промяна..нали ще си зсхубят хонорарчетата.

 33. 33 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2010 Весело

  Нищо в тази медия не може да бъде подкрепено, ако то не излиза от групичката политически маргинали, кой знае защо наричани кръг "Капитал" вместо "Грантаджийски устрем".

 34. 34 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1486 Весело

  [quote#31:"happystory"]немислите че би било обективно да публивате и хора които са ЗА [/quote]

  Тогава биха били различни от Слави,а те не искат, а и май не могат. Казаха ми, че той по същия начин в шоуто си само агитирал и правел дебатни студиа само с едната позиция

  15.02.1989 - 07.02.2018
 35. 35 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3187 Неутрално

  До коментар [#28] от "Григор Лилов":
  [quote#28:"Григор Лилов"]Защо смятате, че задължително ще се гласува партийно.[/quote]

  Защото го виждаме. На тези президентски избори. Които са 102% мажоритарни. И на които имаме безкрайно неудачни кандидати на двете големи партии (Цачева и Радев). А имаме и многократно превъзхождащи ги като личности кандидати от техния политически спектър (Трайков и Калфин). Какво сочат проучанията обаче? Че ще се гласува именно партийно.
  Ако Трайков и Калфин не стигнат до балотаж това ще означава, че всички аргументи в полза на мажоритарния вот са опровергани от практиката и по-нататъшното философстване по въпроса е очевидно безсмислено.

 36. 36 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 426 Гневно

  Чудя се, защо Дневник и Капитал в един глас, два дни преди референдума го заклеймяват чрез анонимни политолози?
  Кой точно има интерес да се събори този референдум и защо?
  Дискусия по референдума можеше да се отвори още преди 3 месеца, но партиите и медиите мълчаха! Не им изнася този референдум, както на тези от властта сега, както и на тези, които са се устремили към нея. Защото харесват тази власт, такава, каквато е! Осигурява им големи далавери и кражби!
  Основният аргумент за ползата от мажоритарното гласуване е, че чрез него ще се прекъсне силната зависимост на депутатите от несменяемите партийни върхушки! Но това политолизите не го коментират! Щяло да се намали представителството!? А какво представителство имаме сега? На кой му пука колко партии ще влязат в парламента, важното е чии интереси се защитават там!
  Има принцип в управлението: Който ти плаща, той ти възлага работа и те оценява! Но с депутатите не е така и политиците не го искат!
  И къде в резултат е България!? На опашката по заплати, пенсии, жизнено равнище, медийна свобода ...! Това е следствието от пропорционалната изборна система! България се ограбва чудовищно вече 27 години! И искат да продължат това!
  Ако тези "политолози" разбираха нещо, защо не предложиха алтернативи на тази система? Например мандатност на партийните върхушки, както и на депутатите! Не! Законите ни, вкл. Конституцията са пълни с преднамерени ограничения пред демокрацията и осигуряват възможности за заобикаляне и злоупотреби! Ами какво е положението с независимостта и разделението на властите - трагедия е! Защо това не коментират политолозите? А и политиците се правят на две и половина по въпроса!
  Затова, накратко, определям тези статии в Дневник и Капитал като цинични и предателски! Не съм го очаквал точно от тях!

 37. 37 Профил на matrix
  matrix
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Партиите са ОПГ-та и е обяснимо да са против мажоритарния избор.

 38. 38 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  Политолозите са част от скапаната система довела и поддържаща на власт олигархията. 90% от тях са се продали на тази същата олигархия и говорят невероятни лъжи непрекъснато манипулирайки хората в интерес на тази олигархия.

  Като събирателен техен образ можем да използваме Лъжлив Кольо, а в международен мащаб безпримерното промиване на мозъците при кампанията имаща за цел да ни пробута т.н. "бежанци".

  Истината е, че "политолозите" са част от системата и затова е съвсем логично те да се борят за запазването на тази система. Да обаче ние не я искаме. И единият от начините да бъде разбита тази система и да се отървем от нея е мажоритарната система.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 39. 39 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  [quote#36:"dali_da"]Кой точно има интерес да се събори този референдум и защо? [/quote]
  Тези които се чувстват комфортно в тази система. Вписали са се в нея, намерили са своята "бизнес ниша". Олигархията защото е на власт, псевдо опозицията защото и за нея има малко кокалче, политолози и социолози защото ги наемат да държат мозъка ни в замъглено състояние и да не виждаме как ни крадат.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 40. 40 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2152 Неутрално

  Тази статия от Капитал е доста добра: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/11/03/2856364_glasuvaneto_na_referenduma_moje_da_e_opasno/

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 41. 41 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Весело

  [quote#0:"статиа"]и дори има риск от увеличаване на корупционния натиск. [/quote] Въъх! То самото въвеждане на демокрация, частна собственост и независима и от Бога съдебна система въведе такъв риск от корупция, който направо не е никакъв риск, ами си е 100%-ва чиста корупция! Ама карай! Ще гасувам ЗА мажоритарен избор-за да се знае КОЙ пие и кой плаща в тая държава
  Ще гласувам против намаляване субсидийте на партиите, защото това ги прави още по-финансово зависими от олигархията! Ще гласувам ПРОТИВ задължителното гласуване, защото утре циганите ще са мнозинство...

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 42. 42 Профил на dali_da
  dali_da
  Рейтинг: 426 Неутрално

  И още нещо:
  Трябва да сме наясно, че в българските условия, псевдо демокрацията се оказа по - лоша от диктатурата!
  Няма да стане с реформи, институциите в България трябва да се изграждат наново, от нулата!
  Ако изобщо е възможно!

 43. 43 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Гневно

  [quote#0:"статиа"] и лесно да сформира кабинет, дори когато е получила едва 1/3 от гласовете на гражданите [/quote].-ах, колко е хубво да има безвластие а-ла Беров или Орешарски, и да се налага да се пазаруват депутати, че и цели парламентарни групи!
  Размитата отговорност-мечта на всеки агент на ДС, РУМНО, КГБ, ГРУ, ЦРУ МиТ!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 44. 44 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  [quote#0:"статиа"] и лесно да сформира кабинет, дори когато е получила едва 1/3 от гласовете на гражданите [/quote] Има ли разлика в платформите за здравеопазване на ГЕРБ, РъБ и ДеСеБ? Не! Но мнозинството е на ГЕРБ, те носят отговорността, а министър е от ДСБ! Не казвам че е по-лош, от колкото минстър на ГЕРБ! Тъквмо напротив, но да се знае КОЙ пие, кой плаща и кой поръчва музиката!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 45. 45 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Весело

  Гласуването е задължително САМО ФОРМАЛНО, но вашите грантови глави трудно увират за елементарните реалности! Ако не искам да гласувам НИКОЙ не може да ме задължи! Някой рпедставя ли си как се събира 50 лв глоба от 100 000, или от 2 000 000 души?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 46. 46 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  До коментар [#16] от "Йоаникий": [quote#16:"Йоаникий"]И защо трябва да отхвърляме нещо, което досега у нас почти не е пробвано? [/quote]
  Италия и България са победени във ВСВ държави, и като наказание им се налагат пропорционални системи, които гарантират кратък живот на слаби правителства! ДУШМАНИТЕ на България искат това! Една Сърбия и Гърция имат мжоритарни или смесена система, с бонус за първата сила!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 47. 47 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#4] от "qwertqwert":
  Ами защото си неспасяемо прост и искаш ГЕРБ, БСП и ДПС да векуват във властта.

 48. 48 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#42] от "dali_da":
  За да се изгради наново, трябва да се изгради без комунисти и бремето от миналото им. Мажоритарната система ще ги увековечи и чалга-вариант на мутрата Слави работи за това.

 49. 49 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3746 Неутрално

  До коментар [#42] от "dali_da":

  Ужасно се страхувам че вече нищо не може да ни спаси!

  klimentm
 50. 50 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#28] от "Григор Лилов":
  Григорчо, а знаеш ли защо Слави отказа да подкрепи Плевнелиев с думите: "Не ни интересува"? Един и същи въпрос - две ориентации (Европа - Сибир), в зависимост от контекста и субекта.

 51. 51 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#45] от "Евроатлантически вилает Булгаристан!":
  Другарю Матросов, ако обърнеш внимание, сред подкрепилите тази позиция има политолози хора с всякаква политическа ориентация, включително червени и дори бивши ченгета. Елементарната политологическа грамотност показва, че въпросът с мажоритарната парламентарна система не е толкова прост, колкото са Слави и екипа му.

 52. 52 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2325 Неутрално

  "Политолози: Защо не подкрепяме предложената мажоритарна система"

  - Защото всички така или иначе се храните от партиите, а те като чуят за мажоритарна система подскачат на два метра.

  - Защото Дневник е вестник гравитиращ около синия драгалевски файтон и поместват единствено мненията на политолози дето са против, а мненията и аргументите на тези които са за остават непубликувани.

  - Защото ако 240 депутата се избират мажоритарно какво ще работят политолозите и социолозите? Ще обсъждат шансовете на всеки поотделно ли? Че кой тогава ще си поръчва и плаща за проучвания?

  - И защото сигурно и сега ви плащат за негативните публкации и декларации.

  75% от хората вече викат за мажоритарна система, а само хранещите се от пропорционалната, т.е. всички от статувото наречено политическа хранилка са против. Ето затова.

  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 53. 53 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Весело

  До коментар [#51] от "лекето": Политолозите със техните ЛЪЖИ оставям на теб! Фактите-тая ПРОКЛЕТА пропорционална система я има в Италия и България! И съпътстващата я политическа НЕстабилност! А РъБ доказаха, че са БЕЗотговорни, страхливи, и унижават избирателите си! И НИКОГА не се застъпват за съществените им финансови интереси! Затова нека мажоритарния вот бъде вашата надгробна плоча! За опозиция зтаваха от РъБ, но ги видяхме колко струват във властта! Нека поне се зане кой тончо да псуват и да обвиняват за несгодите от калпавото управление!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 54. 54 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2325 Весело

  Сините страхливци искат да саботират референдума и непрекъснато призовават да не се гласува на него. Без да подозират обаче че така падат в гроба които сами копаят.

  Сега ще обясня защо. Тя вече ЦИК е обрекла референдума като е обявила че имащите право на глас са около 7.5 милиона. То това се прави точно с тая цел. Референдумът обаче при всички случаи ще мине заветните 20% и тогава резултатите задължително ще се обсъждат в парламента. Искам тогава да ги видя партиите какви ще ги лющят при едни 85% "ДА". Тогава а са посмели да не се съобразят всички вкупом ще са на бунището.

  Така че сини приятели и в двата случая все лошо за вас. Ако гласувате вдигате активността, а ако не гласувате правите резултата по позитивен. И така и иначе хората са тези които побеждават, а вие си оставате малки, жалки и незначителни. Най-вече оставате интересчии и то става все по-видно.

  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 55. 55 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2325 Неутрално

  До коментар [#51] от "авторът":

  [quote#51:"авторът"]Елементарната политологическа грамотност показва, че въпросът с мажоритарната парламентарна система не е толкова прост, колкото са Слави и екипа му. [/quote]

  А тези които ще гласуват с ДА и те ли са прости? Нека първо да видим какви ще са резултатите.

  Най-грешното за една политическа класа (за да не каза каста) е когато си въобрази че е толкова по-умна от хората и толкова по-знаеща, че най-добре е те за всичко да решават и да държат народа в неведение. Тогава е началото на края им.  ТОВА КОЕТО ХРИСТО И РАДАН НЕ МОЖАХА ДА ГО СВЪРШАТ С ГЕРБ СЕГА ЩЕ ГО ПРОБВАТ 5 ГОДИНИ ПО-КЪСНО С БСП, СЛАВИ ТРИФОНОВ И МАЯ МАНОЛОВА. НАСЛУКА.
 56. 56 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  [quote#47:"авторът"]Ами защото си неспасяемо прост и искаш ГЕРБ, БСП и ДПС да векуват във властта. [/quote]
  СДС векува ли във властта? Ами НДСВ? А имаше години когато те печелеха с огромно мнозинство.

  Никаква мажоритарна система не може да помогне на партия която хората не я искат във властта. Обратното, мажоритарната система помага на такива запътили се към политическото бунище по-бързо да стигнат към него с мощен ритник в задника. Иначе още дълги години размирисват политическата обстановка с бавното си гниене което им осигурява пропорционалната система.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 57. 57 Профил на damianrm1
  damianrm1
  Рейтинг: 217 Весело

  Не прочетох цялата статия, ма няма и нужда! Твърдо съм ЗА мажоритания вот-досегашната система 26 год. НЕ РАБОТИ в мои интерес! Така че искам да я сменя, да се знае кой ЛИЧНО избирам!

 58. 58 Профил на crazybitch
  crazybitch
  Рейтинг: 217 Весело

  Усетиха се лузърската банда т.нар. автентични десни несретници, че всяко мажоритарно гласуване ще ги изхвърли завинаги вън от политическия живот и започнаха да мучат против мажоритарното начало, макар доскоро да бяха върли привърженици. Това поведение на сектата показва колко слабоумни натури ги ръководят. Те доскоро се надяваха и на задължителното гласуване и на "електронна" подкрепа на българите в чужбина, но когато видят резултатите ще заемат традиционната си обидена поза на препикано мушкато.

 59. 59 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2030 Неутрално

  До коментар [#3] от "evtimvz":

  депутатите да предложат главния прокурор да е с мандат на правителство и да се избира също от народа , същото може и президента да го предложи

 60. 60 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2030 Неутрално

  До коментар [#58] от "crazybitch":

  това показва ,че дясното няма място в България , а от това следва ,че трябва да ни изхвърлят завинаги и от ЕС ,просто не сме им необходими ,досега само лочиме еврофондове ,които обогатяват комунистите и червените пенсионери ,които вземат в пъти повече пенсии и привилегии от социални фондове от останалите обикновени хора ,които са работили по 40 години и сега са с по 180 лв пенсии ,същото е и за работниците ,които в по голямата си част не са комунисти ,те също са без никакви осигуровки и заплати и се натискат да не се обадят ,щото червения вожд ще ги остави и без 400 лв заплата ,затова и децата им бягат поголовно навън

 61. 61 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 487 Неутрално

  Мнението на продажните политолози и социолози едва ли е меродавно. Това са поръчкови политолози, които изготвят прогнозите си по поръчка на клиента.

 62. 62 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  е някои хора още си мечтаят за една Партия...

  Birds of a feather flock together.
 63. 63 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#58] от "crazybitch":

  по-лошо, даже си спомняме болшевишката власт.

  Birds of a feather flock together.
 64. 64 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2286 Неутрално

  Излиза, че партиите ни не струват, а не че мажоритарните избори са лоши. А когато партийната система е болна, т.е. политическото представителство не работи, трябва да се даде предимство на пряката демокрация. И така, докато партиите укрепнат, иначе се израждат и умират, а това хаби обществена енергия.

 65. 65 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 646 Неутрално

  БЕ МАНЕТЕ ДРУГОТО АМА ДАЙТЕ ТОВА ЗА ЛЕВЧЕТО ДА ГО ПОДКРЕПИМЕ,ДАЙТЕ ДА ИМ БРЪКНЕМЕ МАЛКО НА ХРАНТУТНИЦИТЕ У ДЖЕБЕТАТА,СТИГА САМО ТЕ СА НИ БЪРКАЛИ У НАШИТЕ

 66. 66 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#64] от "volarok":

  Много си прав - партиите ни не струват, не само те обаче. Всякакви избори ще са лоши.

  Крайно време е да умре идеята, че може някак си да изберем един или няколко души и те да оправят всичко, щото са много яки. Това само показва, че масата хора не желаят да са свободни искат си гарантираното спокойствие и като овце в кошара.

  Имамеме опит от такова общество имаме и чудесни примери за общества които са постигнали неща които ние искаме, повече или по-малко. Очевидното е, че това не зависи еднозначно от избирателната система. Тя работи в полза на обществото но само като усилвател на качествата на самото общество... Изглежда като омагьосан кръг...

  Birds of a feather flock together.
 67. 67 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1703 Неутрално

  СлаФчо да си гласува за каквото иска.

 68. 68 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3531 Неутрално

  Марешки събира повече от ТТ , това ескалира разяснителната кампания за референдума . иронията е , че "автентично" десните не вдяват , че ТТ губи именно заради политиците зад него .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 69. 69 Профил на dorko
  dorko
  Рейтинг: 458 Неутрално

  При абсолютната мъгла за това колко гласоподаватели живеят по места, определянето на избирателните райони наистина ще има голямо значение.
  Истинският референдум трябва да е за пропорционално намаляване на броя на депутатите според това как намалява българското население. След като при 8 милиона има 240 депутати, при 7 милиона трябва да са 210, при 6 - 180 и т.н.

 70. 70 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1896 Неутрално

  До коментар [#28] от "Григор Лилов":

  +++!
  Добър анализ!

 71. 71 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 996 Неутрално

  Парите решават всичко. В страната всичко вече е стока, включително и избирателната система. Парите купуват и ще купят и избирателна система, независимо каква е тя. Като добавим и влиянието на медийната среда, която се доказа като едно от най-отвратителните и продажни "завоевания" на демокрацията в България, отпишете разговорите за демократични изборни системи.

 72. 72 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 838 Весело

  На мажоритарната избирателна система българите вече сме й сърбали попарапа. И 24 и 25 ОНС са избрани мажоритарно, демек "избирани" са личности и какво следва от това, трета национална катастрофа и четвърта загубена война подред!!!
  Аде няма нужда от претоплени политически боклуци!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 73. 73 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#28] от "Григор Лилов":

  Хубаво си го написал. Ама тези, дето го разбират - те си го знаят. За тях остава удоволствието от ясно изложените позиции на някой освен тях.
  Пък останалите, дето не са го разбрали досега - или не искат да го разберат,или пък наистина не могат.
  Резултатите от референдума и изборите ще покажат кои са повече...

 74. 74 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 1896 Неутрално

  Правото на личен избор, е лично, не партийно право!
  Референфумът ще покаже, колко от пребиваващите на територията на Република България, са поданици, и колко са граждани! Всеки, сам за себе си, трябва да се самоопредели чрез изборът си!

 75. 75 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 747 Неутрално

  Отново преоткриваме демокрацията.

 76. 76 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 382 Неутрално

  още се чудя дали да не бойкотирам чалгаря и почти бях решил да го направя, но статии като тази упорито ме тикат да гласувам за мажоритарен избор с потресающото си скудоумие

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 77. 77 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 993 Любопитно

  Ха, сетиха се в последния ден да умуват.
  Къде бяхте повече от година, когато се събираха подписите?
  Защо никой не пищеше тогава "помощ, демокрацията е в опасност", защо никой не обясняваше, че това е глупост и е вредно? М?

  Знанието е сила, информацията - власт
 78. 78 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 590 Неутрално

  [quote#76:"hhhuuunnnn"]още се чудя дали да не бойкотирам чалгаря [/quote]
  Референдумът не е на Слави Трфонов. За този организирането на този референдум са се подписали хора. Той е на народа. Мнението по въпросите в него не може да бъде обвързано с човека, който го е инициирал, това е абсурдно ! Смешният плач на медии и политици и опитите да неглижират референдума, обвързвайки го с негативната слава на някакъв шоумен, е направо скандален ! Къде отиде независимата журналистика /ако въобще я е имало у нас/...

 79. 79 Профил на fnd38686576
  fnd38686576
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Подкрепата за мажоритарния вот по начина, по който е предложен в референдума, който ще се проведе на 6 ноември крие рискове големи групи граждани да останат политически непредставени......
  Сега кои групи са политически представени? Май само кликата на ДС.......

 80. 80 Профил на spiro2000
  spiro2000
  Рейтинг: 426 Любопитно

  Цялата статия, а и поне 25 коментара под нея, имат за цел да те откажат от гласуването за мажоритарния вот, а и на референдума. Плоско, много плоско.

 81. 81 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4044 Любопитно

  "Възможността за по-лесно сформиране на еднопартийно управление, което е очакваният ефект от това обаче, идва на твърде висока цена – изпадане на малките и средните партии от парламента, и бетонирането в парламента на 2 или 3 партии. Резултатът е: непредставеност на големи групи граждани в парламента, по-малко плурализъм и по-малко конкуренция в партийната система."

  Точно затова на този въпрос от референдума ще гласувам с НЕ! И без това политическата обстановка в България е лоша, ако в бъдеще в парламента влизат само 2-3 партии нещата ще станат даже по зле и от днес!

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 82. 82 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 590 Неутрално

  [quote#72:"boby1945"]На мажоритарната избирателна система българите вече сме й сърбали попарапа. И 24 и 25 ОНС са избрани мажоритарно, демек "избирани" са личности и какво следва от това, трета национална катастрофа и четвърта загубена война подред!!!
  [/quote]
  Този коментар ми се струва за 4-ти път само днес го прочитам.
  За жалост като гледам всички "бивши" комунисти, които се шматкат в парламента, благодарение на пропорционалната система и на червените бабички, явно претоплените политически боклуци все още са на мода

 83. 83 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 978 Неутрално

  До коментар [#3] от "evtimvz":


  [quote#3:"evtimvz"]Задавам си въпроса, защо Слави не предложи главният прокурор да се избира мажоритарно. [/quote]

  Не само Слави, никой от имащите възможност да внасят предложения в НС не е дори и опитвал да предложи такова решение. Ако главният прокурор е избиран с помоща на непосредствен избор както Президента, съществува реалната възможност най-накрая на този пост да се окаже достоен човек който би разгонил статуквото. А точно това никой от върхушката не иска да допусне. Аз съм за мажоритарния вот, но според мен трябва да има и механизъм за отзоваване на депутата ако не си изпълнява задълженията, програмата с която е бил избран или действа в конфликт на интереси.

 84. 84 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 529 Неутрално

  Тези политолози са ли чували, че "Купуването и продаването на гласове е престъпление"?!

 85. 85 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#28] от "Григор Лилов":+++++++++++

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 86. 86 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#35] от "Един препатил":

  И Трайков, и Калфин са партийни кандидати. Така че аргументът ви - ако не стигнат до балотаж, опроверган е мажоритарният избор, е без стойност.
  При това и двамата носят партийни негативи при кандидатурите си - единият с АБВ-то на Първанов, вторият - с фактическото разцепление в Реформаторския блок и негативите на негови министри. И си мисля, че като независими кандидати може би щяха да имат по-голям потенциал.

  Истинският проблем при мажоритарните избори нито вие, нито социолозите и политолозите го виждат - това е упованието в личността-герой. Защото няколко от последните парламентарни избора в България са мажоритарен избор по същество, макар и в пропорционална система - гласува се за царя-спасител на нацията, а не за НДСВ, гласува се за Борисов-спасител на нацията, а не за ГЕРБ.

  Истинският мажоритарен избор обаче избира независимо един от друг не един, а 240 парламентаристи. И така се елиминира упованието в спасителя.
  Личното ми мнение е, че мажоритарният избор не е панацея. Но е една потенциална възможност да се променят сегашните партийни статуква, които погребва нацията и държавата. Другата алтернатива е революционна с всички тежки последици от това.


 87. 87 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 427 Весело

  хахахахаха, става все по-весело. Някой казваше, че на тези избори щяло да се гласува всички срещу Цачева. Като гледам шума в медиите, по-сериозната интрига е всички срещу Слави.
  Явно едно ТВ шоу извън прайм-тайма е по-успешно от всички партии, взети заедно и са впрегнали куцо и сакато да говорят срещу.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 88. 88 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#69] от "dorko":

  Прав сте за голямото значение на районирането при мажоритарна система.
  Но пропускате, че то абсурдно съществува и в сегашната пропорционална, която използваме. Това са листите и резултатите по области.

  И позволява такива абсурди като един депутат да се избира във Видинско с 434 гласа (ниска активност), в Смолянско - с 1403 гласа (висока активност), бат Сали в Кюстендилско - с 864 гласа (средна активност), а в София - с над 23 000 гласа (също средна активност).

  И се запитайте защо аз като журналист поставям този огромен проблем за тази умишлено сбъркана система - пропорционална със зачатъчни парадоксални елементи на мажоритарност вече десетилетия, а досега нито един политолог или социолог не го е поставил? И бягат от темата и сериозните й анализи като дявол от тамян! ("лоша, добра, такава е методиката" . цитирам М. Константинов)

  И ще завърша с въпрос - защо за разлика от народните представители евродепутатите ги избираме по чиста пропорционална система - без областни листи и резултати?
  Защото навремето ЕС съвсем директно предупреди партиите у нас, че няма да признае никакви избори по тази парадоксална пропорционално-областна система за европарламента.
  Да, в редица държави я има, ще кажат експертите, обаче всички се разсейват, че те са с федеративно устройство!
  Ние не сме такава държава. Ще отбележа само, че ДПС навремето беше сред най-яростните пропагандатори и поддръжници на това райониране.

 89. 89 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 382 Неутрално

  До коментар [#88] от "Григор Лилов":

  и у нас е чисто пропорционална като брой избрани депутати - това, кои точно от депутатите ще влязат, е второстепенен въпрос в сравнение с това, коя политическа сила представляват при днешната система

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 90. 90 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#54] от "emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА!":
  До коментар [#55] от "emil ВСИЧКИ НА РЕФЕРЕНДУМА!":
  Въпросът с мажоритарните избори може да е нов за Вас, но не е гениалното решение, което решава проблема на демокрацията. Негативните страни от чисто мажоритарната система е тествана от, без да преувеличавам, милиарди избиратели. Така че какво ще реши нашия народ, незабележимо малко ще промени световния опит. Резултатът от мажоритарната система е две доминиращи партии, а когато и двете са от едно (комунистическо) котило, този резултат слага край на демокрацията. Както казва д-р Филихов, ето, сега изборът е мажоритарен. Кои са великите личности, между които избираме?! Няма съмнение, че чалгарят Слави работи за утвърждаване на комунистическото статукво, това е въпрос на взаимен интерес.

 91. 91 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#84] от "mara71":
  Е няма що, с мажоритарната система купуването на гласове ще спре. На места - да, защото резултатът вече е предопределен. Приятен ден!

 92. 92 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1711 Неутрално

  До коментар [#90] от "авторът":

  Когато две партии са комунистически и дори както у нас ВСИЧКИ СА КОМУНИСТИЧЕСКИ или паракомунистически, тогава има проблем с манталитета и колко бързо ще си стегнеш куфара отпътувайки към нормална западна демокрация. За това гето тук вече няма значение дори избирателната система, то е и ще си остане един комунистически резерват в задния двор на Европа....

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 93. 93 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3667 Неутрално

  До коментар [#12] от "Dr_Doolittle":
  Много глупаво твърдение!
  Би ли дал примери?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 94. 94 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3667 Неутрално

  [quote#87:"Mark Twain"]Явно едно ТВ шоу извън прайм-тайма е по-успешно от всички партии, взети заедно и са впрегнали куцо и сакато да говорят срещу. [/quote]
  Правите генерално заключение на база нямаща нищо общо с твърдението ви!
  Доста тъпо!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 95. 95 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3667 Неутрално

  [quote#77:"pag"]Къде бяхте повече от година, когато се събираха подписите?
  Защо никой не пищеше тогава "помощ, демокрацията е в опасност", защо никой не обясняваше, че това е глупост и е вредно? [/quote]
  Тези които не са се подписали не са го чели тогава, когато беще подписката.
  Едва сега виждат въпросите и се замислят.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 96. 96 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#90] от "авторът":

  Няма гениални решения. И пропорционалната не е гениална и си има безброй недостатъци, ама у нас за тях не се пише и говори.
  Истината е, че и двете системи не формират нито повече на брой партии в парламента, нито по-малко.
  Това зависи не от митовете, на които вярвате, а от традициите и манталитета на обществото. Защото например Швеция е с пропорционална, ама почти век с малко на брой парламентарни или управляващи партии, такъв е слачят с Гърция и да не броя по-нататък.
  Въобще родните митове на "капацитетите" не срещат потвърждение в сериозната изследователска литература по въпроса.

 97. 97 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#86] от "Григор Лилов":++++++

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 98. 98 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3187 Неутрално

  До коментар [#86] от "Григор Лилов":
  До коментар [#88] от "Григор Лилов":
  До коментар [#96] от "Григор Лилов":

  Без да искам да споря ще си позволя едно кратко обощение. Състоянието на нацията и държавата зависят от избирателите, а не от избирателната система. Когато всички се разберем сами със себе си какво искаме, какво можем да постигнем, как да го постигнем или накратко - за какво гласуваме, тогава ще бъде все едно как гласуваме. Затова имам молба към Вас и вашите колеги, истински журналисти - възпитавайте избирателите, не експериментирайте с избирателните системи.

 99. 99 Профил на chuden_chudenov
  chuden_chudenov
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#16] от "Йоаникий":
  Разбирам че не си гласувал до сега - защото не знаеш -че първия мандат на Бойко 2009г беше с 50 мажоритарно избрани кандидати познайте какви - две трети от ГЕРБ и една трета от ДПС Първите демократични избори през 1990 г бяха също с мажоритарно избрани половината депутати и Резултата беше преди всичко - две партии

 100. 100 Профил на Радост вкъщи
  Радост вкъщи
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#15] от "Арон":
  Че той самият Слави е сред най-големите мутри!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK