Защо във "Фейсбук" и "Туитър" може да се публикуват изборни резултати

Защо във "Фейсбук" и "Туитър" може да се публикуват изборни резултати

© ReutersПубликуването на прогнозни данни за резултата от изборите за пореден път предизвика спорове "за" и "против", напомняне от ЦИК какво не трябва да правят медиите, както и няколко решения на комисията за санкции на издатели.


Какво е позволено и какво не


Изборният кодекс в член 205, ал. 5 указва, че "резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната."
През годините в опит да информират читателите си медиите измисляха различни класации (музикални, с книги, храни, населени места, цветове) и други формати (комикси), за да съобщават резултатите. А ЦИК се опитваше да ги накара да спрат или да ги санкционира, като не ставаше ясно защо за някои има глоби, а за други медии - не.


Затова преди изборите през октомври 2014 изпълнителни директори и главни редактори на най-големите медии поискаха становище от ЦИК дали и как могат да съобщават резултатите и какви ще бъдат гаранциите, че медиите са равнопоставени при преценката на комисията. Мотивите на издателите бяха:


"тази разпоредба лишава избирателите от информация и ги поставя в неравностойно положение спрямо участниците във вота, които от своя страна имат достъп до социологически проучвания през целия изборен ден. Според нас подобна забрана е ненужна и в ущърб на избирателите. Тя подценява разумa им и допуска, че политическият им избор може да бъде манипулиран от информация за социологически анкети."


Както и, че "забраната в най-голяма степен ограничава медиите с ясна собственост и т.нар. традиционни медии, но е неясно как се отнася към анонимни сайтове, блогове, постове в социалните мрежи." (вижте писмото от 30 септември в карето)


В писмото бяха зададени и няколко конкретни въпроса, които да улеснят преценката на медиите, които не искат да нарушават закона.


ЦИК излезе със становище в отговор на въпросите на издателите, в което бяха припомнени забраните и какво според кодекса е "доставчик на медийна услуга" и на "медийна услуга" (вижте цялото становище в карето). В него ясно беше написано, че


"Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове"


От становището на комисията стана ясно, че тя приема за нарушения всяка форма, под която се представят резултати от медиите, но и че реагира за публикувани предварителни данни само по сигнали.

Защо във "Фейсбук" и "Туитър" може да се публикуват изборни резултати

© Reuters


На това становище от началото на октомври 2014 (няколко дни преди изборите на 5 октомври) - издателите отговориха до ЦИК, че "вашето писмо, което цитира закона, на практика ни дава указание в деня на изборите за Народно събрание, 5-ти октомври, нашите медии да използват своите страници във "Фейсбук", лични блогове, "Туитър", за да информират читателите, зрителите и слушателите с предварителните социологически изследвания, без да бъдат глобявани. Според становището на ЦИК социалните мрежи не предлагат «медийна услуга» и нито законът, нито вие ги контролирате. Всяка телевизия, радио, вестник, сайт ще реши как да постъпи в изборния ден, за да спази закона, но и да изпълни своята отговорност."


Представителите на медиите написаха в отговора си също, че от становището на ЦИК не става ясно как ще бъде гарантирано равното третиране при прилагането на забраната в изборния ден.


На парламентарните избори през 2014, медиите се придържаха към това становище - кой както прецени. Същото беше и на местните избори и референдума за електронно гласуване през 2015 година.


Припомняме в детайл тази кореспонденция и становището на ЦИК, защото за "Дневник" винаги е било проблем как едновременно да спазим закона и да информираме читателите, защото смятаме, че това е важно право в деня на избор.


ЦИК не е излизала с различно становище през последните две години


а Изборният кодекс не е променян в тази му част преди настоящия вот за президент.


Затова и миналата неделя на първи тур и на референдума, и тази на балотажа - медиите преценяват как и дали да съобщават предварителни данни.


"Дневник" се придържа към становището на ЦИК и използва само "Фейсбук" и "Туитър".


Днес ЦИК излезе с решения няколко медии да бъдат глобени, защото са съобщавали под някаква форма резултати на интернет страницата си. Комисията изрично напомни и ограниченията на закона в съобщение, и на обедната си пресконференция. На нея беше казано, че забраната трябва да се спазва от всички, независимо дали за тях има сигнали и са получили решение за санкция.


Някои медии бяха публикували данни онлайн директно с имената и снимките на кандитатите, други използват класации или илюстрации.


Време е за промяна на ограниченията


Поредният проблем с предварителните резултати и медиите, показва, че при следващия ремонт на Изборния кодекс е важно тези ограничения да отпаднат. Защото при развитието на дигиталната среда, подобна забрана е безсмислена и поставя медиите в неравностойно положение спрямо други платформи.


Становище на ЦИК от октомври 2014 в отговор на писмото на медии (писмото е надолу)


Във връзка с постъпило писмо вх. № НС-20-464 от 30.09.2014 г. от представители на доставчици на медийни услуги относно приложението на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК и поставените в отправеното запитване въпроси Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК изразява следното становище:


1. Легалното определение на "доставчик на медийна услуга" и на "медийна услуга" се съдържат в разпоредбите на §1, т. 15 и 16 от ДР на ИК.


По силата на §1, т. 16 от ДР на ИК "Доставчик на медийна услуга" е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.


По силата на §1, т. 15 от ДР на ИК:


"Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:


а) печатните медии - вестници, списания и други периодични издания;
б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:
аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;
бб) онлайн новинарските услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.


Не са медийни услуги социалните мрежи - фейсбук, туитър и други подобни, и личните блогове.


2. ЦИК има установена практика да разглежда всички постъпили сигнали за нарушения на забраната на чл. 205, ал. 5 от ИК и да постановява решение за установяване на нарушение при огласяването на допитвания до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната.


3. По силата на чл. 205, ал. 5 от ИК забраната включва огласяването на резултати от допитване до общественото мнение по повод изборите 24 часа преди изборния ден до обявяване на края на изборния ден на територията на страната независимо от формата, под която е направено.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР: Севинч Солакова


Писмо на медиите с въпроси до ЦИК от края на септември, в отговор на което е горното становище


До
г-жа Ивилина Алексиева
Председател
Централна избирателна комисия


Уважаема г-жо Алексиева,
уважаеми членове на ЦИК,


Ние, управляващи и главни редактори на долуподписаните медии, за пореден път в деня за размисъл и в деня на изборите за Народно събрание на 5ти октомври ще бъдем изправени пред труден избор.


Като медии носим отговорност пред нашите читатели, зрители и слушатели за това те да бъдат максимално добре информирани. В същото време чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс възпрепятства медиите да огласяват резултати от социологически проучвания в деня на изборите.


Смятаме, че тази разпоредба лишава избирателите от информация и ги поставя в неравностойно положение спрямо участниците във вота, които, от своя страна имат достъп до социологически проучвания през целия изборен ден.


Според нас подобна забрана е ненужна и в ущърб на избирателите. Тя подценява разумa им и допуска, че политическият им избор може да бъде манипулиран от информация за социологически анкети. Заради това си убеждение ще настояваме още в началото на работата си депутатите от следващото Народно събрание да гласуват поправка в Изборния кодекс, с която тази забрана да бъде отменена.


Обръщаме се към вас заради друг, много сериозен проблем свързан с прилагането на закона. Забраната на практика не може да бъде приложена еднакво спрямо всички, особено при съвременните средства за информация и комуникация. Тя в най-голяма степен ограничава медиите с ясна собственост и т.нар. традиционни медии, но е неясно как се отнася към анонимни сайтове, блогове, постове в социалните мрежи.


В същото време всички сме свидетели, че въпреки законовата забрана, в деня на вота изобилстват информации за текущи резултати от гласуването, които са представени от медиите като класации на песни, книги, филми и прочие. Заради забраната никъде не се посочва източника на обявяваните социологически данни и никой не носи отговорност за тяхното качество, което създава условия за манипулации, каквито законът би следвало да ограничава.


Именно в тази връзка се обръщаме към ЦИК, с молба и настояване да получим недвусмислено тълкуване по следните въпроси:

 1. 1. Спрямо кои категории медии ЦИК ще санкционира забраната в Изборния кодекс? Освен вестници и телевизии кои сайтове влизат в тази група, включват ли се социалните мрежи, блогинг платформите, страниците на медии във Facebook, Twitter и прочие?


  2. Какви мерки ще предприеме ЦИК, за да гарантира равно третиране на медиите при прилагане на забраната и как ще избегне повторение на ситуации от предходните избори, когато едни медии бяха санкционирани, а други не?


  3. Как ЦИК тълкува практиката за огласяване на социологически резултати в изборния ден, маскирани под друга форма привидно неотнасяща се към изборните резултати (музикални, литературни и филмови класации и т.н.)?


Павел Станчев, главен изпълнителен директор на bTV Media Group (за телевизиите и радиата на бТВ Медиа Груп)


Силва Зурлева, член на Борда на директорите на "Нова броудкастинг груп"


Христо Христов, управител на Нетинфо


Вяра Анкова, генерален директор на БНТ


Радосвет Радев, изпълнителен директор на Дарик Радио


Константин Вълков, програмен директор на Дарик Радио


Виктория Миткова, изпълнителен директор на Медийна група Bulgaria On Air.


Венелина Гочева, управител на Медийна група България Холдинг и издател на вестниците "24 часа" и "Труд"


Петьо Блъсков, главен редактор на в. "Труд"


Борислав Зюмбюлев, главен редактор на в. "24 часа"


Станимир Въгленов, директор онлайн проекти Медийна група България Холдинг


Галя Прокопиева, "Икономедиа"


Велислава Попова, dnevnik.bg


Алексей Лазаров, Капитал


Стояна Георгиева, главен редактор на агенция "Медиапул"


Евгени Петров, vevesti.bg


Ние, подписалите това писмо до ЦИК, каним медиите, които споделят този професионален проблем, да се присъединят към нашето питане.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Maimouna N'Diaye
  Maimouna N'Diaye
  Рейтинг: 294 Весело

  Кога ще пуснете статия за новия президент?

 2. 2 Профил на mahjongg
  mahjongg
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Някой медии бяха публикували"
  Ох, че неграмотност!

 3. 3 Профил на Бегемот
  Бегемот
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Дневник, нарушавата духа на закона и много добре го знаете!

 4. 4 Профил на choKo
  choKo
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#3] от "Бегемот":

  Защо така мислиш? Щом дори имаш регистрация значи все пак изпитваш някакъв вид "симпатия", нали така? Просто си е нормална медия, клоняща към добра дори.

 5. 5 Профил на UJC4040
  UJC4040
  Рейтинг: 694 Неутрално

  Тук става дума за едни 5000 лева. Това за медиите от мазния кръг не са никакви пари, и съобщават директно, уж завоалирано. 24 часа са най-активни във Фейсбук и показват резултати през половин или един час. Въпросът не е в парите, а в тяхното количество, както е казал един позначач на източните нрави.

  По добре красив и умен, отколкото грозен и глупав.
 6. 6 Профил на Бегемот
  Бегемот
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#4] от "choKo":

  Разбира се, но това НЕ Е РЕДНО! Ако ще и 15000 минуси да сложите!

  "резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната."

 7. 7 Профил на Strygalldwir
  Strygalldwir
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#3] от "Бегемот":

  Когато един закон е лош, не работи, не се спазва, или в случая - и трите едновременно, е време той да бъде променен, а не да ни се обяснява как трябвало да се спазва само защото е закон.

  Всичко което ми трябваше да знам за християнството го научих от тези които взривяват гинекологични клиники.
 8. 8 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 614 Неутрално

  Медиите винаги са били колкото информационни ,толкова и търговски дружества. И нито една санкция няма да ги спре да привличат потребители. Ние търсим информация -те намират начин да я предоставят. Докато не се промени смисъла на ограниченията в законодателството това няма как да спре.

  Не отговарям на хейтъри.
 9. 9 Профил на Бегемот
  Бегемот
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#7] от "Grimalkin":

  Ще се забавлявам с неспазването на лошият закон, когато шоумени-шамани като Слави и кохорти простаци мотивирани от телевизора продължат тази традиция, която Дневник поддържа!

  Съжалявам, но с тези аргументи - не се нареждате далеч от тези кохорти!

 10. 10 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Когато си "доставчик на медийна услуга" си такъв и сутрин и вечер, и денем, и нощем...
  Такъв си и когато си прав, и когато си легнал!
  Такъв си дори когато влезеш в тоалетната!
  Виж, ако решиш да не излезеш оттам, вероятно в един момент преставаш да бъдеш такъв, но е доста трудно да бъде преценен точния момент на преставането...

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 11. 11 Профил на pet100
  pet100
  Рейтинг: 245 Неутрално

  Медиите са в ролята на вестоносеца и не е имало случай в историята, някой да е спечелил нещо от това, че се е разправил с него (вестоносеца).
  На повечето от нашите партии "любими", манталитетът им е от времето на соца, поради което си и мислят, че са в състояние да ни затворят очите и да ни запушат ушите.

 12. 12 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  [quote#6:"Бегемот"]Разбира се, но това НЕ Е РЕДНО! Ако ще и 15000 минуси да сложите!
  [/quote]

  ами редно си е - ако ще и 100 поста да напишеш - земи прочети първо статията

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 13. 13 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  това е едно доста абсурдно изискване, заедно с деня за размисъл, чудесно че становището на ЦИК поне е смислено

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 14. 14 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1995 Неутрално

  ЦИК няма как да контролира сървъри намиращи се в чужбина...

 15. 15 Профил на Бегемот
  Бегемот
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#12] от "Sinite - завоят наляво забранен":

  Доста сюреалистично е общуването с хора използващи родния език
  Казваш едно, отговарят ти съвсем друго, не по темата, винаги имат на ум нещо несвързано, нямащо общо с началната точка на разговора и т.н. ) Понякога ти е чак умилително като поведение, друг път ти се струва, че дори котката ти е по-адекватна

  Темата е спазването на този закон от търговско дружество и разваляне на средата предписана от това правило. От това произтичат възможности за манипулации и от други медии. Неспазването на закони, включително с произтичаща търговска печалба от това не допринася за евентуалната неточност на закона или нуждата от негова промяна.

  Това, което вбесява обаче не е дейността възползваща се от не-точно-регламентирани забрани. Вбесява това, че се експлоатира идеализъм, за да се печели популярност и позиция - самите ви статии за това, откъде могат да се четат новини са доплнени със указание как да харесаме страницата ви, как да последваме новините ви и прочие. Други медии не правят това и това НЕ Е равнопоставеност.
  Това не предизвиква уважение, Дневник и други под-котки.

 16. 16 Профил на Strygalldwir
  Strygalldwir
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#9] от "Бегемот":

  В смисъл, ти твърдиш че закона е супер и трябва така да си остане?

  Всичко което ми трябваше да знам за християнството го научих от тези които взривяват гинекологични клиники.
 17. 17 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#14] от "aiaks":
  [quote#14:"aiaks"]ЦИК няма как да контролира сървъри намиращи се в чужбина...[/quote]

  И аз щях да коментирам това:

  От статията:

  Изборният кодекс в член 205, ал. 5 указва, че "резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден [quote#0:"Решение на ЦИК"]на територията на страната."[/quote]

  Хайде да ми обяснят как на "територията на Интернет и облачните услуги" това е осъществимо?

  Абсолютно недомислен закон - "врата у поле". По-скоро - някаква ненужна активност.

  За стадото - да, необходимо е някакво ограничение откъм поливане с агресивна информация. Но все пак сред "мат'риала" има и грамотни хора. И дори физически на Територията, поне ментално сме... навсякъде.

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 18. 18 Профил на Бегемот
  Бегемот
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#16] от "Grimalkin":

  А не е ли добра идея да се оттеглим от емоциите и малко по-технологично да погледнем на този проблем. На мен доста неща не ми харесват, включително и този закон. Ако ме познавахте, щяхте да знаете, че съм буквално последният човек, който да защитава тези правила. Това значили ли, че трябва една медия да бъде поставена над законите, да създава монопол с неспазването им и да става всесилна пред по-интелигентните читатели в страната, нейна аудитория; и впоследтвие да инициира и създава среда на първенюшко-долнопробен стил на култура, като храна за същите тези читатели? И дали това не преследва други цели? Личи, че не мислите за това.
  Това, което защитавате се нарича осребряване на несправедливост! Ако това не се разбира - разговорът приключва.

 19. 19 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 466 Неутрално

  един от тежките проблеми на българската демокрация е буквоядният прочит и прилагане на законите.

  само преди ден Дневник публикува как Върховният административен съд се подигра с правото на дистъп до информация, след като отхвърли жалба за достъп до информация поради сбъркана една буква в името на искателя - нямало такъв човек в националната бзаа данни респ. жалбата е подадена от страна без правен интерес !?!
  така, ползвайки всякакви безумни виетиевати формулки , основаи на фомалното спазване на буквата на закона, всъщност се нарушава целта и духа на закона, които са повече от ясни за първия срещнат на улицата обикновен човек.
  Който губи вярата в понятието справедливост.

  именно така българското правосъдие "цака" истината и справедливостта в услуга на олигархията и модела КОЙ.

  мисля няма нормален човек, който да не разбира смисъла на текста от Изборния кодекс относно забраната за публикации на социологически проучвания в изборния ден .
  Която е абсолютна. И няма как да се прочете по друг начин, дори и от първолак.

  Не прави чест на Дневник да се прави на ударен и да заобикаля ясна разпоредба на закона с очевидна цел , която е да не се влияе на избирателя в изборния ден (и в предизоборния, впрочем) с данните от социологически проучвания.

  Разбира се не е луд (само) този, който яде зелника, но (и) този който му го дава.
  Има 4 или 5 социологически агенции . Ако те поемат джентълмеснко споразумение да не предоставят междинни данни от екзит-пула, то ясно е и че "изкушението" на Дневник и другите емдии да ги публикуват , няма как да се реализира.

  Но нали агенциите и медиите трябва да печелят пари.

  Защото зад мъглявите приказки за право за информираност, модерен свят на нови технологии и свободна журналистика, става дума просто за пари. Пари, които медиите плащат на социолозите за да получат междинните данни от екзит-пула. Пари, които после осребряват от рекламодателите, защото доказват брой посещения и брой "кликания" на сайта си и оттам обосновават видмостта респ. тарифата за рекламите на рекламодателите.
  Защото медията, която публикува данни от екзит-пула, се чете повече от тази, която не го прави.
  Просто като фасул.

 20. 20 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#17] от "Музар":

  "на територията на странат" се отнася до края на изборняи ден, драги.
  за$ото той продължава в секциите в САЩ например. Т.е. тоиз текст няма предвид къде се намира инфирмацията - дали на сървър някъде си по света, а визира 20 часа българско време.

  или 21 часа, ако ЦИК удължи с решение изборния ден.

  просто като фасул.

  но разбира се, ако някой чете буквядно този текст, а не смислово, може да почне да си прави съждения свободни за фейсбук и туитър.

 21. 21 Профил на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  абе хора - по-горе е написано становището на ЦИК, стига сте празнословили

  ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е ЕДИНСТВЕНАТА АЛТЕРНАТИВА с ясни и прозрачни идеи и цели !!!
 22. 22 Профил на stephan
  stephan
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#7:"Grimalkin"]Когато един закон е лош, не работи, не се спазва, или в случая - и трите едновременно, е време той да бъде променен, а не да ни се обяснява как трябвало да се спазва само защото е закон. [/quote]

  това е много интересен начин на разсъждаване. значи, понеже не можем да контролираме всички светофари по всяко време на денонощието и някои хора минават на червено, да махнем забраната за преминаване на червено?

  спазването на законите е най-напред оставено на самите граждани на една държава. спазването на закона не е предвидено да става чрез принудата, а чрез убеждението/възпитанието в уважението към тях.

  но отношението на българина към закона е именно в израза "законът е врата у поле".
  да, законът често е врата в полето, но когато едно общество свикне да минава през нея , то в един миг се оакзва, че като мине през нея, излиза в едно друго поле - някак по-плодотворно, по-облагородено, по-човешко и по-солидарно и най-вече по-справедливо, от това, в което се оказват заобиколилите я народи.

 23. 23 Профил на dart_vather
  dart_vather
  Рейтинг: 459 Любопитно

  Добре де. Аз няма нищо против да се публикуват изборни резултати, дори това в някои държави не е нарушение. Въпросът ми е: ясно - фейсбук, туитър и др. не са доставчици на медийни услуги(спорно според мен) Ами този, който предлага информацията като е медиен оператор какво правим. Питам, за да сме чисти наистина пред закона. Останалото е жонглиране

 24. 24 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 321 Неутрално

  Като цяло голяма част от новините първо се научават от Фейсбук и Туитър въпреки, че са социални мрежи.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK