Институтът по правосъдие не е имал никакви аргументи срещу Петко Петков

Сотир Цацаров

© Анелия Николова

Сотир ЦацаровУправителният съвет на Националния институт по правосъдие не е имал никакви смислени аргументи срещу назначението за преподавател на бившия заместник-министър на правосъдието Петко Петков. За да откаже да го назначи, все пак, бил използван акт от проверка на инспектората за периода 2012 - 2013 година. Това пише сайтът "Правен свят", който е получил по реда на Закона за достъп до обществена информация протоколите от двете заседания, на които въпросът е бил обсъждан.


В понеделник "Дневник" съобщи, че независимо, че е бил класиран на първо място с най-много точки, дадени от комисия, в която участват четирима върховни съдии и без значение, че към момента на гласуването е нямал нито едно неизписано дело, управителният съвет на Националния институт по правосъдието не е гласувал Петко Петков, а е предпочел вторият кандидат.


Основна "заслуга" за това има главният прокурор Сотир Цацаров,
който е иницирал проверка срещу Петков, след първата процедура в края на септември. Управителният съвет на НИП се състои от Цацаров, председателите на върховните съдилища Лозан Панов и Георги Колев, министърът на правосъдието Екатерина Захариева, деканът на юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридки" професор Сашо Пенов и двама членове на Висшия съдебен съвет - Мария Кузманова и Незабравка Стоева.


Въпросът за постоянните преподаватели е бил обсъждан миналия петък на 11 ноември. Тогава на заседанието са били само Цацаров, Кузманова, Панов и Пенов. Всеки от тях е бил упълнощен от различни участници в съвета.


От протоколите се разбира, че членът на ВСС Мария Кузманова се е интересувала единствено от кандидатурата на Петков, но не и от останалите.


А предложението първият класиран кандидат да не бъде гласуван идва от директора на института - бившият министър на правосъдието Миглена Тачева.


Процедурата за избор на постоянни преподаватели по наказателно право и процес и по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии е била открита на 7 юли.


На 29 септември Управителният съвет на НИП се събира, за да обсъди предложението на комисиите за постоянни преподаватели да бъдат определени Петко Петков и Петя Стоянова. Тогава присъстват председателят на ВКС Лозан Панов, членовете на ВСС Мария Кузманова и Незабравка Стоева и деканът на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" проф. Сашо Пенов.


Тачева предлага нова процедура, защото кандидатите имали неизписани дела.


"Двамата колеги имат неизписани дела, като колегата Петков има ненаписани към 15 септември 79 броя забавени наказателни дела и 171 броя висящи дела, наказателни, от общ и частен характер, от които мисля, че по негова информация 30 са от общ характер. Колегата Стоянова имаше към 15 септември 30 забавени граждански дела. Към днешна дата тя ги е свела почти до минимум, т.е. за 2015 г. има забавени едно дело и за 2016 г. са били 5 или 6", казва Тачева.


Председателят на ВКС Лозан Панов казва, че е получена справка от Петя Стоянова, според която към дата 29 септември има само две неизписани дела. Пред управителния съвет тогава за Петков е представена справка, актуална към юни месец. Тя е избрана за преподавател.


Мария Кузманова е посредата.

© Юлия Лазарова

Мария Кузманова е посредата.


Петков се върна като магистрат през февруари в Софийския районен съд, като тогава получава четвъртия по натовареност състав.


По време на дискусията за преподавател по наказателно право и процес заместник-директорът на НИП Нели Маданска уточнява, че Петко Петков е поел състав с около 300 дела, а към датата 29 септември "е успял да ги стопи до 171".


Мария Кузманова казва, ,че 300 дела ѝ се струват малко, защото обикновено на състав са около 600-700 (това важи само за гражданските състави).


Лозан Панов обаче също е на мнение, че Петков е намалил делата на състава. Но Тачева обяснява, че те не оценяват работата на съдията, а трябва да мислят за тези 30 висящи дела от общ характер.
Председателят на ВКС отбелязва, че постоянният преподавател миналата година - съдия Анелия Щерева, през целия период в НИП се е връщала в СРС да си догледа делата. Това е съвсем нормално за един наказателен съдия, сочи Панов.


В крайна сметка с 6 гласа "за" е подкрепено предложението на Тачева за нова процедура.
Явяват се четирима магистрати, всички от районния съд в София – Маргарита Димитрова, Полина Величкова, Яна Димитрова и отново Петко Петков. Определена е нова комисия - Нели Маданска (зам.-директор на НИП), Павлина Панова, Красимир Шекерджиев, Галина Захарова и Лада Паунова (всички съдии от ВКС). Тя допуска до участие всички кандидати и провежда събеседване с тях. На 31 октомври е извършено и класиране. Петко Петков отново е на първо място с 98.4 точки, Полина Величкова - 79.6 точки, Маргарита Димитрова – 64.6 точки и Яна Димитрова 62.8 точки.


Петко Петков се връща в съдебната система и получава един от най-натоварените състави в Районния съд в София - над 300. До ноември месец той няма нито едно неизписано дело

© Анелия Николова

Петко Петков се връща в съдебната система и получава един от най-натоварените състави в Районния съд в София - над 300. До ноември месец той няма нито едно неизписано дело


В началото на заседанието на 11 ноември, Тачева докладва писмо от Петко Петков, в което той уведомява управителния съвет, че от 21 октомври инспектората е образувал проверка срещу него. Към този момент той вече няма неизписани дела. "Според мен едно такова забавяне урежда правата на страните в процеса и най-вече в държавното обвинение, защото препятства реализирането на наказателна отговорност на лицата, които ние сме изправили пред съд", казва Цацаров, който взима думата, за да уточни, че той е сезирал инспектората.


Мария Кузманова пък вади акт на ИВСС за 2012 и 2013 г., като казва, че няма значение последващия период от работата на Петков: "Действително проверката не засяга единствено периода от началото на 2014 г. до избирането му като заместник-министър, но този период не мисля, че би могъл да окаже някакво съществено влияние, след като, да речем, имаме бройките дела и сроковете с непредадените съдебни актове."
След изясняване на ситуацията, председателят на ВКС предлага Петко Петков да бъде избран за постоянен преподавател. Цацаров казва , че няма да подкрепи тази кандидатура.


"От акта, който е представен от г-жа Кузманова - имам предвид акта за проверката на Инспектората, е видно, че през 2012 г. колегата Петко Петков като районен съдия е имал забавяне, и то е констатирано от Инспектората, общо 147 наказателни дела. Проверката е установила, че през 2013 г. - следващата година - забавените от него наказателни дела са 151. Става дума за дела, в които са констатирани забавяния при изготвяне на мотиви и съответно решения. Така че в крайна сметка - чета дословно - "През проверявания период от време бяха констатирани 147 дела през 2012 г. и 151 през 2013 г., по които съдебните актове са постановени извън сроковете по НПК. Продължителността на забавите варира от 2 до 10 месеца, което дори и за натовареността в СРС се явява в нарушение на чл. 22 на НПК за решаване на делата в разумен срок", казва главният прокурор.Цацаров посочва, че Петков няма нито едно неизписано дело. Но единственият стимул на Петков бил да приключи делата е била процедурата пред НИП. "Ако имаме системни забавяния и само за нуждите на тази процедура делата да бъдат изписани, това показва, първо, че той има възможност да направи това, това личи от данните, които са за неговото представяне, но очевидно има проблеми и пропуски в работата, които са системни.
Тоест аз не бих подкрепил кандидат, който така или иначе би спазвал процесуалните срокове, но само тогава, когато след това се налага с оглед някаква негова положителна или отрицателна характеристика в каквато и да е процедура", казва Цацаров. Кузманова напълно се съгласява с думите на главния прокурор.


Председателят на ВКС не се съгласява с тези мотиви. Напомня, че Петков е оценен високо от четирима върховни съдии, които са се мотивирали много положително за качествата му и за цялостното му представяне.


"Съдия Петков е получил един тежък състав. Тръгнал е да намалява броя на висящите дела. Към предходната процедура беше успял да намали броя на тези дела, но не го подкрепих, защото имаше неизписани дела. Тогава аргументи свързани с акт за извършена проверка за периода 1.01.2012 г. - 31.12.2013 г. никой не е излагал", казва Панов. Казва, че този акт на ИВСС е бил взет предвид при атестирането на Петков, който е получил много добра оценка.


"Не мога да приема аргументите, свързани с проверката, която е направена от Инспектората, комплексна, от Софийски районен съд. Ако видите тази проверка, много състави на Софийски районен съд - наказателни и граждански - имат просрочени дела и всички знаете, в този период, още преди Висшият съдебен съвет да предприеме действия във връзка с преназначаване на съдии по чл. 194 ЗСВ, командироването на съдии, подпомагане с администрация, всички знаете тежестта и обема от работа, които колегите от Софийски районен съд имат", изтъква председателят на ВКС. Пенов се съгласява с него, но в крайна сметка за Петков гласуват трима души, а четирима са против.


При одобрението на следващият класиран кандидат Полина Величкова, председателят на ВКС пита Мария Кузманова дали знае за актове на инспектора от предишни проверки и за този кандидат, но Кузманова не само не знае, а и дори с изненада чак тогава разбира, че Величкова доскоро е била прокурор.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (10)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7613 Неутрално
 2. 2 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Прокуратурата няма място в съдебната система. Тя е чужда по предназначение и изпада в шизофренна екзистенциална криза, опитвайки се да се присламчи в среда противоречаща на естественото ѝ състояние на опонент, обвинител и охранител на обществения интерес.

  То тогава и асоциацията на престъпниците и рецидивистите и тя да е част от съдебната система, барабар със съюза на независимите надзиратели.

  Navigare Necesse Est
 3. 3 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 936 Неутрално

  Не е ли редно и цацаратурата да си подаде оставката...все пак ТОЙ си го избра.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 4. 4 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  не си спомням да сме имали работещ СРЕЩУ корупцията главен прокурор!

 5. 5 Профил на Nina Kercheva
  Nina Kercheva
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Цаца , дано усещаш как омраза и ненавист се преплитат и ще те залеят като цунами , ей така - изведнъж.......и тогава ,дано имаш време да си спомниш за всички дивотии, които с лекота забърка в живота на много хора !!!!!!

 6. 6 Профил на Приказки под шипковия храст
  Приказки под шипковия храст
  Рейтинг: 284 Весело

  Агнешките главички се саморекламират? Баси кви сте черва, а вътре, естествено - лайна.

 7. 7 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 727 Неутрално

  "А предложението първият класиран кандидат да не бъде гласуван идва от директора на института - бившият министър на правосъдието Миглена Тачева."

  Ама защо не съм изненадан.. Боклука си остава боклук...

 8. 8 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5489 Неутрално

  Блато , прокурорско блато с навеждане на зависимите ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 9. 9 Профил на трафоПОСТ
  трафоПОСТ
  Рейтинг: 573 Неутрално

  Досега, два пъти ме банват от Икономедия като напиша следното:
  Цацаров е тлъстата бухалка на мафията.
  Затова, сега няма да напиша, че Цацаров е тлъстата бухалка на мафията и ще премълча, че го смятам за тлъстата бухалка на мафията.

  „Ако целенасочено се опитате да се провалите и успеете, какво сте постигнали – успех или провал?“ Иво Иванов
 10. 10 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 893 Неутрално

  [quote#7:"ОГРАДА с Турция - ВЕДНАГА!"]бившият министър на правосъдието Миглена Тачева."Ама защо не съм изненадан.. Боклука си остава боклук... [/quote]
  Тежка, тъжна лезбийка ...

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK