Дядо Коледа и Дядо Мраз

Дядо Коледа и Дядо Мраз

© Асен Тонев, Днвеник"Дневник" препечатва есето на писателя Георги Марков от портала "Култура". То се публикува за първи път с любезното разрешение на г-н Любен Марков.


"Дядо Мраз! Че това име ли е? Дядо Студ? Че кой обича студ? Кой се радва на мраз и студ? Мраз! Това има нещо общо с Омраза!"


Четец: През тази нощ в далечното снежно царство дядо Коледа привършваше своите приготовления. Колкото и да беше свикнал с работата си, старецът се вълнуваше, защото все му се струваше, че нещо не е в ред. Най-напред той огледа себе си като застана пред голямото ледено огледало и помоли звездите да светнат по-силно. Намери, че всичко беше наред, почти както през миналата година. Може би само брадата му беше малко по-дълга и малко по-бяла. После той прегледа шейната си, която блестеше, обсипана от нощния скреж, и провери юздите на двата метеора, които след малко щяха да се впрегнат и превърнат в най-бързите бели коне на света. Чувството му не го излъга. Той откри, че торбата за подаръците се беше леко разпрала и си спомни, че миналата година някои подаръци се бяха загубили и той трябваше в последния момент да ги заменя. Каква чудна торба беше тя! Най-напред събираше желанията на хората от цял свят, а после ги превръщаше в подаръци. И затова през скъсаното можеха да изпаднат и някои от желанията, което дядо Коледа като стар пощаджия смяташе за недопустимо. Той взе игла и конец е седна търпеливо да закърпи торбата.
В този момент отекнаха фанфари, чуха се силни гърмежи, въздухът се изпълни със свистене и някъде от дъното на пространството се показа блестяща точка, която бързо се уголемяваше.
Само след миг или два дядо Коледа видя да се приближават две успоредни ракети, върху които, изправен като паметник, стоеше старец с червена мантия, бяла брада и калпак почти копие на самия него. "Господи", помисли си старият дядо Коледа, "Омръзна ми да ме имитират". Ракетите кацнаха недалеч от него и старецът, който приличаше на него, се приближи. Едва сега дядо Коледа забеляза, че въпреки външната прилика брадата не можеше да скрие, че очите и израза на лицето на непознатия бяха съвсем различни. В тях имаше нещо лъскаво и студено, нещо изкуствено, чуждо на човешката плът и кръв и затова той не се изненада, когато непознатият каза:


Дядо Мраз: Здравей, дядо Коледа. Ние наистина сме различни и затова дойдох да те видя.


Дядо Коледа: Кой си ти!


Дядо Мраз: Наричат ме дядо Мраз.


Дядо Коледа: А защо тогава си се облякъл точно като мен? Може би искаш да минеш за моя милост?


Дядо Мраз: Никак даже. В някои страни моето име е достатъчно популярно, мен ме знаят и ме чакат, така че аз нямам нужда да се представям за теб.


Дядо Коледа: А-ха! Ти си този, който минава седем дни след мен, но само в онези страни, които не ме пускат да вляза. Знаеш ли, че са поставили ракетни и радарни инсталации, за да спрат шейната ми.


Дядо Мраз: Знам и затова съм дошъл.


Дядо Коледа: Но защо теб те пускат да влизаш в тези страни?


Дядо Мраз: Защото аз съм техен! А теб не те искат!


Дядо Коледа: Не искат мене! Кой не ме иска? Никога няма да повярвам, че може да има добро човешко
същество, което да не ме иска! Та аз нося подаръци.


Дядо Мраз: И аз нося подаръци.


Дядо Коледа: Във всеки дом, където вляза, аз оставям щастливо настроение.


Дядо Мраз: Аз правя същото, но не във всеки дом. Има наши и чужди домове!


Дядо Коледа: Но във всички тях живеят хора!


Дядо Мраз: Има наши и чужди хора!


Дядо Коледа: И навред ме чакат деца.


Дядо Мраз: Има наши и чужди деца!


Дядо Коледа: Какви глупости ми говориш? Какво искаш да кажеш?


Дядо Мраз: Искам да кажа, че ние сме доста различни!


Дядо Коледа: Но за какъв дявол тогава носиш моите дрехи, моята брада, моя калпак? За какво ме имитираш? Дядо Мраз! Че това име ли е? Дядо Студ? Че кой обича студ? Кой се радва на мраз и студ? Ти сигурно раздаваш ледени висулки вместо подаръци? Мраз! Това има нещо общо с Омраза! Я да те видя по-добре!


Четец: И дядо Коледа се приближи към неканения си гост, застана срещу него, вгледа се в лицето му, надникна в очите му. После присви вежди и въздъхна.


Дядо Коледа: Нямам нищо против много хора да се преобличат като мен, за да развличат децата край коледните елхи, или пък да разпродават стоките из магазините си. Но не мога да приема някакво изкуствено пластично чучело да се опитва да ме измести от моето собствено и единствено нощно пътуване


Дядо Мраз: Но ти също си измислица!


Дядо Коледа: Аз съм рожба на най-живо човешко въображение, на истински надежди и радости.


Дядо Мраз: А аз съм идеологическа необходимост!


Дядо Коледа: Но защо тогава не си облечен като Карл Маркс! Дядо Маркс или дядо Мраз, все там е! Защо предпочиташ да ме имитираш!


Дядо Мраз: Защото ти си създал традицията.


Дядо Коледа: А-ха! Освен, че ми крадеш образа, искаш да ми откраднеш и традицията.


Дядо Мраз: Не, аз искам само да я продължа, но в ново направление!


Дядо Коледа: Традицията е традиция, защото е имала едно направление. И щом то се промени, няма повече традиция. Тя умира, а с нея умират и много други неща. В името на какво съществувам аз? В името на доброто и справедливостта. И затова аз се явявам всяка година в деня, който хората са приели за рождена дата на бога на доброто и справедливостта Аз съм техен символ разбираш ли?


Дядо Мраз: Празни приказки. Никога не е имало такъв бог на доброто и справедливостта, нито ще има. И няма защо да се поддържат илюзиите на хората. Разбираш ли, защо ти си стар и ненужен? Заради всичките тия религиозни глупости, с които си свързал името си. Затова аз взимам твоята традиционна форма, но ѝ давам съвсем ново съдържание. Аз съм символ на началото, на новото, на промяната, затова се явявам на Нова година.


Дядо Коледа: Какво ново? Каква промяна? Не ти ли се струва, че малко се заблуждаваш. Откакто помня хората, те винаги са били деца и ще си останат деца. Само игрите се сменят. Но новата игра не е промяна. И после, мога ли да те попитам какво значи тази промяна? В името на какво?


Дядо Мраз: В името на по-добър живот!


Дядо Коледа: Но не ти ли се струва ужасно, че всеки 365 дни ти обещаваш на хората едно ново начало, което всъщност не е нито ново, нито начало. Не ти ли се струва, че ти всъщност ги лъжеш всяка година, като им обещаваш нещо, което никога няма да получат!


Дядо Мраз: Че и ти ги храниш с празни обещания?


Дядо Коледа: Не. Не е вярно. Аз никога не съм им обещал нищо. Моите подаръци са припомняне на доброто, на щедрото сърце, на красивия жест, на хубавата усмивка, на състраданието и съчувствието. Аз не ги лъжа с нови илюзии, а само им припомням реални ценности.


Дядо Мраз: Но ти ги караш да се прекланят на несъществуващ Бог?


Дядо Коледа: Това е по-достойно, отколкото да ги караш да се прекланят на съществуващи вождове и господари! И после, може би физическият образ на моя Бог да не е реален, но неговият духовен образ е най-красивата реалност на земята.


Дядо Мраз: Това си е твое мнение!


Дядо Коледа: И на хората, които аз виждам от векове. Те се раждат с мен, едва проходили, те получават първите си подаръци от мен, когато учат, те са пак с мене, когато пораснат и създават свое ново гнездо, аз съм първият гост, който влиза в новия дом, и аз съм този, който приветства техните деца и децата на техните деца и ги съпровождам през целия им живот Погледни само ритуала на моята нощ Не те ли трогва, че от векове децата оставят край възглавниците си чорапа или торбичката, или кошничката за подаръка, който ще им оставя Знаеш ли колко дълбоко съжалявам, когато понякога направя грешка, паметта ми изневери и аз просто разменя подаръците


Дядо Мраз: Аз също имам моите ритуали. Аз ходя по пионерски дворци и домове, където пионери и септемврийчета пеят песни за партията аз ги уча как да скандират името на техния вожд, как да го сурвакат.


Дядо Коледа: (прекъсва го) Още една открадната традиция!


Дядо Мраз: Ти си твърде старомоден, дядо Коледа! Ние взимаме от традицията онова, което ни служи и го използваме така, както ни харесва.


Дядо Коледа: С други думи фалшифицирате традицията!


Дядо Мраз: Защо не! Щом като ни служи! Отначало ние решихме, че може без всички тези вехтошарски атрибути на традицията.


Дядо Коледа: Помня това време.


Дядо Мраз: После ние видяхме, че хората имат нужда от подобни образи като теб – старец с бяла брада, червена мантия и калпак, който раздава подаръци. И ние го използваме. Разбира се, старецът ще е наш старец и ще прави това, което му се каже. Толкова е просто. От една страна, използваш инерцията на традицията, а, от друга страна, ѝ придаваш съвременно съдържание. Твоят празник е семеен празник и затваря човека в семейството. Ние точно обратното, разкъсваме семейството и му предоставяме обществото, разбира се, нашето общество Ако твоите подаръци са изпълнени със семейни чувства, подаръците, които аз раздавам, имат обществен характер. Виждаш ли, ти си твърде стар и твърде ограничен за нас!


Дядо Коледа: Но кои сте вие?


Дядо Мраз: Ние сме тези, които нямат нужда от тебе и твоя празник! Нашият празник е друг, а дядо Коледа това съм аз! И аз дойдох тук, за да се разберем веднъж завинаги! Последните няколко години аз забелязах, че въпреки забраната, въпреки строгата бдителност на границата, ти успяваш да се промъкваш на наша територия


Дядо Коледа: Навсякъде, където съм очакван е моя територия.


Дядо Мраз: Очакват те разни назадничави, ретроградни типове, религиозни индивиди и тем подобни. Обществото нито те чака, нито те иска.


Дядо Коледа: Но ти сам каза, че аз не се интересувам от обществото, а от семейството. Защо не приемеш, че има толкова много семейства, които ме очакват?


Дядо Мраз: Защото те са заблудени овце и ние трябва да пресечем заблудата!


Дядо Коледа: Аз съм бил преследван много пъти от всевъзможни лоши деца. Но те и техните лоши идеи са си отивали, а аз винаги съм оставал. Може би аз съм неделима част от човешкото чувство за хубаво и добро ами когато аз се усмихвам, всички, всички деца се усмихват


Дядо Мраз: Аз мисля, че ти си ужасно сантиментален!


Дядо Коледа: Сигурно съм сантиментален. И това е едно от нещата, заради които хората ме обичат. Чакай! Кажи ми как раздаваш твоите подаръци? Как отгатваш желанията?


Дядо Мраз: Въобще не ги отгатвам. Ние в нашия лагер знаем от какво човек има нужда и какво можем да дадем. Просто се знае.


Дядо Коледа: А пък аз в началото още на декември се изкачвам на онзи висок връх там! И се опитвам да надникна във всеки дом, където ме чакат и да отгатна онзи малък подарък, който може да предизвика една хубава и добра усмивка. Няма нищо по-прекрасно от този момент, когато се опитваш да доловиш милиони различни желания желанията са толкова различни, колкото и хората


Дядо Мраз: Християнски предразсъдъци. Ние научихме нашите хора да взимат това, което им се дава и толкова! Но нека се върнем на въпроса! Аз идвам доброволно да ти предложа договор.


Дядо Коледа: Какъв договор?


Дядо Мраз: Да си разделим света!


Дядо Коледа: Как! Че той е един-единствен!


Дядо Мраз: Да, той е един, но вече е разделен на две! И ти трябва да приемеш, че фактически имаме два свята! Единият свят иска мене, а другият за нещастие още продължава да иска тебе!


Дядо Коледа: Ти сигурен ли си, че твоят свят те иска?


Дядо Мраз: Иска, не иска – това е! Глупаво е от твоя страна да минаваш там седем дни преди мене и да ми разваляш моето представление. Виждаш ли, ние сме взели всички мерки, за да не те допуснем. Граничната охрана е засилена докрай, твоят празничен ден е обикновен работен ден и тежкó на този, който отсъства, нарочно по магазините не ще има никакви стоки и нищо, което да придаде празничен вид на твоя ден, а на децата в училищата ще бъде обяснявано, че ти си продукт на вражеска пропаганда. Ние правим всичко възможно да те изличим и ще те изличим от паметта на по-старите поколения, така че по-добре се откажи от идеята да преминаваш нашите граници! В замяна аз ти обещавам, че аз не ще навлизам в твоите територии!


Дядо Коледа: Драги ми, дядо Мраз! Като говориш, наистина ми става студено. Аз нямам нищо против ти да опиташ седем дни след мен да посетиш моята територия. Сигурно ще има много деца, които биха ти се зарадвали, ако отгатнеш желанията им отново. Един подарък не пречи на друг подарък. Но аз не мога да приема твоя договор, защото знам, че въпреки всички мерки, които взимате, толкова много деца – и големи, и малки, ще ме чакат в моята нощ. Зная деца даже, които ще се опитват да спят с едно отворено око само и само да ме видят. И мой дълг винаги е да отида там, където ме чакат. И освен това аз съм сигурен, че в твоето убеждение да правиш едни хора щастливи, а други нещастни, ти фактически, дядо Мраз, ми създаваш огромна работа. Знаеш ли, че най-радостно и най-сърдечно ме посрещат именно в домовете зад непристъпните ви граници. Може би защото аз съм единственият пътник в света, който няма нужда от паспорт и виза


Ето, моите метеори вече пристигат и аз трябва да вървя. Довиждане, дядо Мраз, и започни това, което ще ти кажа: нямам нищо против да ме имитираш, след като се влачиш седем дни след мен, но когато правиш това, имитирай не само облеклото и маниерите, а се опитай да се научиш да отгатваш желанията на хората! Светът живее докато има желания, другарю дядо Мраз!


Четец: Дядо Коледа произнесе последните думи с такъв силен и ясен глас, че въздухът затрептя, снежинките се раздвижиха и звездите се засмяха. После той грабна препълнения си чувал и величествено седна в шейната, където двата метеора вече се бяха превърнали в ослепително бели коне. Дядо Коледа вдигна ръка и шейната се понесе неудържимо в пространството, като остави далече зад себе си начумереното лице на чучелото, което наричаше себе си дядо Мраз.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (83)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Весело

  Седя и се чудя, кой е по-извратен Дядо Коледа, който живее със седем елена и елфи или Дядо Мраз - със Снежанка и джуджета...!!!???

  [email protected]
 2. 2 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1114 Весело

  Дадо Мраз или Дядо Коледа е все тая, важно е да има подаръци

 3. 3 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 542 Неутрално

  Всичко това ми звучи тъпо и пошло. Като дете винаги съм получавала подаръци от дадо Мраз и не виждам нищо лошо в това. Важното е децата да вярват в приказното, в чудесата. Престанеш ли да вярваш в приказки, вече не си дете, минаваш в прозаичния клан на възрастните, а това е досадно.

 4. 4 Профил на todorov_g
  todorov_g
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Доста скучновато текстче.

 5. 5 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8208 Весело

  До коментар [#3] от "proza":

  Обама поиска създаване на център за борба срещу чуждестранната пропаганда!
  Дядо Коледа VS Дядо Мраз Е първата лястовица пусната от този център!
  Ашколсун!

  [email protected]
 6. 6 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  Чудесен текст!
  Браво на автора!

  Дяд Омраз към Дядо Коледа: Ти знайш ли кой съм аз? Бързо давай лиценза, костюма, сдавай елените, шейната! Бъди благоразумен, да си нямаш работа с джуджетата! А ако слушкаш, ще ти пусна някоя Снежанка...

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 7. 7 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 677 Неутрално

  Аз съм твърдо ЗА подаръци и от двамата..:-) На кой му пука че единият е американска измислица, а другият руска..:-)

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 8. 8 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3618 Неутрално

  Дядо Коледа: "Моите подаръци са припомняне на доброто, на щедрото сърце, на красивия жест, на хубавата усмивка, на състраданието и съчувствието. Аз не ги лъжа с нови илюзии, а само им припомням реални ценности."
  За човешките ценности говори Г. Марков, но.. който разбрал, разбрал.

  Дяда Коледа да донесе на всички прекрасни подаръци!

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 9. 9 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 677 Неутрално

  До коментар [#8] от "Bramasole":

  Абе направо си е чиста пропаганда..:-) При това не направена сносно.. Няма черно и бяло само..светът е шарен..и затова е красив! Весели празници на всички!

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 10. 10 Профил на Петър Петров
  Петър Петров
  Рейтинг: 284 Разстроено

  Колко злобно?! Мерзко.

 11. 11 Профил на philologist
  philologist
  Рейтинг: 506 Неутрално

  "Затова аз взимам твоята традиционна форма, но ѝ давам съвсем ново съдържание. Аз съм символ на началото, на новото, на промяната, затова се явявам на Нова година."

  Без в никакъв случай да съм апологет на Дядо Мраз и това, което символизира, само да отбележа, че същия подход е имало и християнството, когато е било новопоявила се и опитваща се да се наложи идеология. Конкретен пример е именно Коледа, която не е нищо повече от стария езически обичай за празнуване на зимното слънцестоене. Тъй като реално не е било ясно, кога точно се е родил Исус, ранната църква стратегически решава единият от двата най-големи християнски празници да се празнува точно по времето, когато езичниците са празнували времето, когато слънцето и денят почват отново да растат, като "символ на началото, на новото, на промяната"

  Защо не е забранена, за престъпленията си срещу българския народ, регистрираната на 5.IX.1945г. комунистическа партия, преименувана на БСП на 3.IV.1990г.?!
 12. 12 Профил на the_axel
  the_axel
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Практика на болшевиките беше да заимстват традиции , наложили се от хилядолетия със свои "идеологически подковани" подобия , които да славят комунистическия строй и Партията и се твърдеше , че това е завинаги , но не можаха да изтраят и един век , защото бяха фалшива имитация ! Това е посланието на статията , авторът не е искал да внуши омраза към дядо Мраз , а да посочи разликата между автентичния и имитиращия образ ! Тъй като руснаците не признаваха авторското право , създадоха образа на доктор Охболи , което си беше чисто плагиатство от книгата за доктор Дулитъл , също и образа на Буратино , който беше изплагиатстван от образа на Пинокио . Това е малка част от грандиозната кражба на символи от световната съкровищница , употребени за нуждите на една човеконенавистническа клика и нейната идеология !

 13. 13 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  Дяд Омраз към Дядо Коледа:

  -Трябва да има Ред и Дисциплина! Аман от хайлазене и анархия. От тук нататък си на служба при мен. Ще подаряваш на всеки, каквото ти кажем! Всекиму заслуженото! Всеки да си знае мястото!
  Между другото, къщичката не е твоя. Самонастанил си се неправомерно, в разрез със закона? Кой закон ли? Закона!
  От тук нататък ще ни плащаш наем.
  Нали не искаш проблеми? Нали си обичаш елените? Знаеш, че къщичката е дървена, следователно леснозапалима. А в гората всичко става, няма никой наблизо да ти помогне.

  За теб е по добре да си разумен. Помисли си добре.

  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 14. 14 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 229 Весело

  Без никакво съмнение, Георги Марков е пристрастен. Въпреки че демонстрира нетърпимостта си към комунистическата идеология, тои разглежда старата традиция в контекста на общочовешките ценности, а не като опит за създаване на определени религиозни нагласи сред читателя.
  Това го отличава от такива като Тони Николов.
  Все пак трябва да кажем, че на всеки образ може да се припише едно или друго съдържание, харесвано или не, повече или по-малко манипулативно. Предлагам да наречем двамата с едно име - Добрия Старец. Така ще елиминираме комунистическата идиология и религиозната делюзия като вредни съдържания и ще оставим положителната символика - само добротата, любовта и човечността.

 15. 15 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1712 Весело

  Дядо Мраз, Дядо Мраз, колко хубаво е, че вече не идваш у нас...добре дошъл Дядо Коледа...наздраве и весели Коледни празници на всички форумци...

 16. 16 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3044 Неутрално

  Все пак това е писано преди 35-40 години. И доста актуално все още звучи.

  Кой разбрал, разбрал какво иска да каже автора.

 17. 17 Профил на Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 1052 Весело

  До коментар [#15] от "BGman1 - Ronin":

  Айде и от мен НАЗДРАВЕЕЕЕЕЕ....ЕЕ !

  Русофилите живеят в ЕС и посмъртно не биха живяли или пратили децата си в Русия. Обаче прoдават България на Русия. Неграмотност и Шизофрения?
 18. 18 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3185 Неутрално

  Баси тъпото писание. Добре че не го прочетох цялото, щях да припадна.

 19. 19 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 229 Весело

  Според Марков,
  "Дядо Мраз: Но ти ги караш да се прекланят на несъществуващ Бог?
  Дядо Коледа: Това е по-достойно, отколкото да ги караш да се прекланят на съществуващи вождове и господари! И после, може би физическият образ на моя Бог да не е реален, но неговият духовен образ е най-красивата реалност на земята."

  Тук съм на различно мнение. Всички "вождове и господари" са съществуващи, но в случая с Дядо Коледа са собственици на офшорки например и действат чрез манипулация и задкулисни измами, а не с брутална принуда, последната присъща повече на Дядо Мраз. От друга страна заблудата и преклонението, несависимо дали са по отношение съществуващи идоли или въображаеми такива, са еднакво недостойни. Харесвам Георги Марков, но в някой аспекти .... да ме прощава.
  Послеслов:
  Аз се радвах на Дядо Мраз и едва сега разбирам за точно този му образ. Предпочитам да си запазя добрия спомен.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 886 Весело

  Ъъъъъ!

  [quote#0:"Статията"]Дядо Коледа и Дядо Мраз[/quote]

  А не са ли Дед Мороз; Дядо Коледа и Дядо Мраз?

  Да разлая троловете!!
 22. 22 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  Дрън, дрън та пляс. Дядо Мраз може да е съветска измишльотина. Ама дядо Коледа и подаръците са изобретени през средата на 19 век от търговци.
  Чисто по христиански според автора.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 23. 23 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 886 Любопитно

  До коментар [#20] от "clutch":

  Пер Ноел, най-оригинално пристигал в Ню Орлийнс!

  Да разлая троловете!!
 24. 24 Профил на fallada
  fallada
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Дежурните хулители са на партийния си пост.

 25. 25 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 886 Весело

  До коментар [#24] от "fallada":

  Кремълския караул тоже!

  Да разлая троловете!!
 26. 26 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  Някой пък които се правят на добрия дядо Коледа с удоволствие биха казали кой подарък колко струва за да се разбере че имат щедро сърце и колко са състрадателни и съчувствени

 27. 27 Профил на Иван Лалев
  Иван Лалев
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#9] от "ostin22":
  Остинчо, пиле шарено, от тебе нищо не става моето момче.Жалко за такива "ЧичоСкручовци", ама ти едва ли четеш Дикенс. А Дядо Коледа не е американска исмислица. Той е европеец по произход и гражданин на света по дух!!!
  Честита Коледа! Да пребъде Рождество! НЕ НА ОМразата!

 28. 28 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Дядо Мраз и комунизмът е време да си ходят.

 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  Един руски вестник (Известия) май плаче за партийно-възпитателна работа и строева подготовка, задето си е позволил да пише клевети за православния Дед Марос:
  http://www.mediapool.bg/ruskiyat-dyado-mraz-e-prinuden-da-zatyaga-kolana-news258142.html

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на alray
  alray
  Рейтинг: 484 Неутрално

  От нямане какво да напишете е излязла тази пошла статия, тип пеевски парцал. По-добре го уволнете този, да му прекратите редакторските напъни.
  В едно само има истина- че по времето на социализма Коледата беше невъзможна-промиването на мозъци беше в стихията си, квази-идеите се ширеха като детска шарка в яслата, с последиците на болестта, прихваната на дърти години..е, сега си берем плодовете

 31. 31 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Неутрално

  До коментар [#7] от "ostin22":

  Каква „американска измислица“? Санта Клаус е св.Николай Чудотвореца. Тръгва от Европа тази традиция.

 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  До коментар [#5] от "karabastun":

  Сладур, това е писано преди минимум 40 години, когато Обама е бил тийнейджър.

  Не забравяй, че Георги Марков го убихте през '78-а, та няма как да изпълнява директивите на Белия дом от тази есен.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  До коментар [#31] от "hodounski":

  Простотията на "православните" милиционери е безкрайна като тайгата и дълбока като езерото Байкал... 😈

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 838 Любопитно

  До коментар [#4] от "todorov_g":

  Няма таблети, смартфони, 3.D визуализации... значи е скучно? Какво може да накара това поколение да разсъждава?

 35. 35 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  Дядо Коледа към Дяд Омраз:

  Аз давам топлина, оптимизъм и кураж за бъдещето. Моите подаръци са апел към това, да бъдем по добри и да се борим за мечтите си. Да бъдем добри едни към други не само на Коледа.

  Твоите подаръци корумпират, задължават, поробват. Те са отровни.

  Моите джуджета са добри, те майсторят подаръци, а твоите са грозни и зли, те майсторят интриги, конфликти и компромати.

  Аз давам подаръци на всички, ти даваш подаръци на тези, които можеш да използваш, в опит да ги корумпираш.

  Ти искаш да се облечеш в моята репутация, затова носиш моя костюм. Така някои хора ще повярват в теб, а други, отвратени от теб, ще решат че и Дядо Коледа е същия като теб. Така ти унищожаваш всичко свято и добро и го обявяваш за илюзия.

  Само тогава ти можеш да властваш.

  Ти си Менте.  mutricata.blogspot.bg deinstall.blogspot.bg
 36. 36 Профил на Gunners
  Gunners
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  Сега чакаме Дядо Коледа..Дядо Мраз ще почака до 1ви януари!!

 37. 37 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1309 Весело

  До коментар [#6] от "Boyant":

  обечу що не са дали думата на бабаНанука не е ясно

 38. 38 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1309 Весело

  И да завърша спора Дядо Мраз е със Снежанка
  Дядо Коледа със Елф всеки може да си избере с кого да празнува

 39. 39 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  До коментар [#24] от "fallada":

  Убиха го като куче в Лондон, сигурно въпросната кука - вече на преклонна възраст - гордо лъска с ръкав наградния часовник Польот или пистолет Макаров за "достойно" изпълнената задача, но ДУХЪТ на Георги Марков не им дава покой, явява им се денем и нощем и ги хвърля в потна треска ... както се вижда и по злобните им коментари по-горе... 😈

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 40. 40 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7635 Неутрално

  "начумереното лице на чучелото, което наричаше себе си дядо Мраз."
  Сигурно е бил на щат в КГБ.

 41. 41 Профил на joroistinata
  joroistinata
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Абе името не е от значение, виж идеологическия гнет е друга работа, там борбата е сериозна и което е най лошо, на гърба на децата!

 42. 42 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5932 Весело

  "Предоставяме услуги по домовете с дядо Мраз и Снежанка.
  Цена за двамата 30 евро.
  Само дядо Мраз, цена 20 евро.
  Само Снежанка, цена 200 евро."

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 43. 43 Профил на pavelsilistra
  pavelsilistra
  Рейтинг: 857 Неутрално

  До коментар [#15] от "BGman1 - Ronin":

  Дядо Мраз носеше подаръци за децата, а татковците се радваха на Снежанка.
  Сега с дядо Коледа се размотават някакви джуджета .... но щом ти харесва, всеки със вкуса си.
  Впрочем Дядо Коледа дели децата и носи подаръци само на послушните (на Вашингтон и Брюксел) дечица.

 44. 44 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3185 Неутрално

  Не че вярвам в такива неща, но според източните философии, предмети, реални лица и даже измислени се одухотворяват от вяра и искрени послания на голямо множество хора. В този смисъл дядо Коледа и дядо Мраз са напълно идентични. И единия и другия са измислени герои, плод на творческа фантазия. Чиста политика е кой от двамата е фаворитизиран. Ще надделее, който има повече ресурси - пари, реклами, презентации, спонсори и зомбирано поселение.

 45. 45 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 284 Неутрално

  [quote#15:"BGman1 - Ronin"]Дядо Мраз, Дядо Мраз, колко хубаво е, че вече не идваш у нас[/quote]

  Забележително е колко бързо "русофилски" настроеният български народ се отърва от Дядо Мраз. Със същата бързина, с която от другари преминахме на традиционните обръщения към непознати. Руснаците, горките, още нямат дума за обръщение към непознати. Липсата на уважение към човека им пречи да използват нещо цивилизовано.

 46. 46 Профил на deviant
  deviant
  Рейтинг: 425 Неутрално

  Марков успешно е успял да падне до нивото на първосигналната пропаганда от детските години на комунизма. Авторе ,голям грант хапни ,голяма дума не казвай !

  Не отговарям на хейтъри.
 47. 47 Профил на Galata
  Galata
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Само не разбрах Снежанка на кой е?

  "Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar." K.Atatürk
 48. 48 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 3025 Неутрално

  Както винаги поклон пред големия българин Георги Марков!

  Пазете се от доносника vesolr
 49. 49 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 3025 Неутрално

  [quote#28:"Арон"]Дядо Мраз и комунизмът е време да си ходят. [/quote]
  Правилно, един път и аз да се съглася с теб!

  Пазете се от доносника vesolr
 50. 50 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 978 Неутрално

  затова го убиха Марков-перото му е много остро и точно,лошото е,че в бетоноглавите чутури нищо не влиза.Чуден подарък направиха ДС на дедо Тодор-убит враг като подарък.Е и на дедо Тодор му изгниха кокалите.И комунизъмът си отиде.Остана само в Северна Корея.

 51. 51 Профил на rayo
  rayo
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Честно казано аз съм свикнала с представата за Дядо Мраз и не съм усещала никаква политическа пропаганда зад нея. Не виждам нищо лошо да се подаряват подаръци за Нова Година на децата от добрия старец и Снежанка и тези подаръци да са произведени за тях от седемте джуджета. На времето си спомням, че Дядо Мраз обикаляше с файтон улиците на нашия град и децата се радваха от срещата с него. Тази омраза, която се лансира постоянно е ненужна.

  un buen dia empieza con un solo rayo
 52. 52 Профил на rayo
  rayo
  Рейтинг: 616 Неутрално


  Мен повече ме озадачава фактът, че хубавите зимни детски песнички са забравени и напълно изключени от програмите на телевизията и радиата. Какво лошо има в тях? От всякъде слушаме американските такива, чак до втръсване. Излиза, че там тачат своите песни, а тук по неизвестна причина сме ги изпратили в небитието. Децата все пак трябва да пеят и да се радват на родния си език.

  un buen dia empieza con un solo rayo
 53. 53 Профил на ХАРИ
  ХАРИ
  Рейтинг: 616 Гневно

  [quote#50:"dolna4erti4ka"]Остана само в Северна Корея.[/quote]
  Не е само в Северна Корея.

  Човек - това е една особена болест по маймуните.
 54. 54 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1942 Весело

  До коментар [#18] от "Judjuk": Не си го прочел, но пишеш...И акъл даваш! Комунист, та дрънкаш!

 55. 55 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1942 Неутрално

  До коментар [#46] от "deviant": Авторът ни гледа отгоре и ни се чуди на акълите! Хората на дядо мраз го убиха с чадър в центъра на Лондон. Бог да им прости! Честито Рождество!

 56. 56 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3185 Неутрално

  [quote#54:"Nimart"] Не си го прочел, но пишеш...И акъл даваш! Комунист, та дрънкаш![/quote]
  Не го прочетох цялото, щото ми призля. Прочетох доста. Ами тъпо е. Не е нужно да си комунист за да го разбереш. Цял живот ме заливат с идеологии и пропаганди, но си останах чист. Лошото е, че вече ми се изчерпи търпението. Пък на помията не и се вижда края. Доброто е, че хората вече поумняват. Е, не всички.

 57. 57 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1942 Весело

  До коментар [#56] от "Judjuk": Както е видно, не всички...

 58. 58 Профил на Tod
  Tod
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  [quote#5:"karabastun"]Дядо Коледа VS Дядо Мраз...
  -------------------------
  Бастун,автора е Г.Марков,каква пропаганда те тресе?...

  Истината няма пресечна точка с популизма на БСП
 59. 59 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 3025 Неутрално

  [quote#56:"Judjuk"]Не го прочетох цялото, щото ми призля. [/quote]
  На комунистите и преди им призляваше от думите на Георги Марков, затова го и ликвидирахте... А дано ви призлява докато сте живи, вие, децата и внуците ви.

  Пазете се от доносника vesolr
 60. 60 Профил на julesta
  julesta
  Рейтинг: 572 Неутрално
 61. 61 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 797 Неутрално

  [quote#46:"deviant"]Авторе ,голям грант хапни ,голяма дума не казвай ! [/quote]
  Личи си че неграмотно е не младото поколение, а старото, което дори не знае, че автора е убит от "неговите" преди 40 години.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3185 Гневно

  [quote#51:"rayo"]Честно казано аз съм свикнала с представата за Дядо Мраз и не съм усещала никаква политическа пропаганда зад нея.[/quote]
  Миличка, не знаеш, колко си права. Но не се опитвай да убеждаваш англосаксонското соросоидно войнство. Това са подставени лица, дебело подплатени. Не си струва да се занимаваш с тях. Мина им времето, заминават си. Затова са и толкова язвителни. Зареже ги, не си трови душата с тях.

 64. 64 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1027 Весело

  Дядо Мраз: "Аз съм символ на началото, на новото, на промяната"
  И новият президент и той като Дядо Мраз...

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 65. 65 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4100 Неутрално

  Шедьовър.

  Заслужава превод на 127 езика... повече.
  За всяко население.

  ""Дядо Коледа и Дядо Мраз"
  От Георги Марков"

 66. 66 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 783 Неутрално

  С подобни препечатки страниците на ДНЕВНИК постепенно пожълтяват...
  Пропагандата, която иска да втълпи кой е добрия и кой лошия, е достойна за съжаление и обидна за всеки интелигентен читател.

  Stupid people make me sick
 67. 67 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 783 Неутрално

  [quote#51:"rayo"]Честно казано аз съм свикнала с представата за Дядо Мраз и не съм усещала никаква политическа пропаганда зад нея.[/quote]
  Да ти обясняват като на малоумник кой е добър и кой лош, това пропаганда ли го наричаш ?! Въпросът разбира се е реторичен...

  Stupid people make me sick
 68. 68 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 948 Неутрално

  Как по друг начин да разделим българите по Коледа и Нова година освен чрез дядо Коледа и дядо Мраз! Явно разделението и противопоставянето е свещена кауза за някои.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 69. 69 Профил на Торбеш
  Торбеш
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  Дяд омраз - п.....с!
  Някакъв дяд омразовец уби Дядо Коледа на моста Ватерло.
  Но...олиото не само е купено, но и вече е разлято!
  Оттук е турникетът, гражданино омраз!...

  Като българин съм горд, че думата "неудачник" е незаменяема чуждица в българския език, заемка от руския език.
 70. 70 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1745 Неутрално

  Ей .. толкоз либерални пък пак противопоставят ..

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 71. 71 Профил на шуменско пиво
  шуменско пиво
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#14:"ruby"]Предлагам да наречем двамата с едно име - Добрия Старец. [/quote]
  Айде, още един мераклия да фалшифицира истината! Без значение, че в случая коментираме само едно есе на морални теми, такова уеднаквяване е невъзможно и недопустимо! Защото слага знак за равенство между палачаите и техните жертви!
  Да казвам, че е неморално и нечистоплътно ще е просто загуба на време! Дръжте си провокациите и не се опитвайте да ни пробутвате мухлясали комунистическин дезинформации и инсинуации!

  шуменско пиво
 72. 72 Профил на Бат Димо
  Бат Димо
  Рейтинг: 458 Неутрално

  [quote#31:"hodounski"]Санта Клаус е св.Николай Чудотвореца. Тръгва от Европа тази традиция.[/quote]

  Е, Мала Азия (или Анадол) не е Европа, но карай да върви!
  Изборът е между Дядо Коледа от Ефес или Дядо Мраз от Москва.

  ПС.: А, да! Има и някаква българска коледа. С коледари, кравай със "сребро, злато, кръст дукато", задължителната коледарска молитва (богославка). Без чалгия, пълнени мисирки, разголени *** (жени с низко поведение) и разлигавени *** (мъже с немъжко поведение)!

 73. 73 Профил на шуменско пиво
  шуменско пиво
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#64:"Яна"]И новият президент и той като Дядо Мраз... [/quote]
  Не! Той не е "като"! Той е Дядо ви оМраз!
  Омразовците у нас пак изпълзяха от иделогическите си дупки и все по-нагло и открито се опитват да ни вземат малкото добро което успяхме да си изградим, докато те рушаха и продължават да рушат навсякъде.
  Като чета такива неша ми се ще изкрещя като Юлиус Фучик: Хора, бдете! Не заспивайте унесени в демократични сънища, защото Злото не спи!

  шуменско пиво
 74. 74 Профил на 678
  678
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Егати глупостите е написал Марков. За сведение - още през 1910 г. излиза разказ на Елин Пелин за Дядо Мраз. И той ли е бил комунист ?

  https://chitanka.info/text/5603-djado-mraz-i-vnutsite-mu

 75. 75 Профил на 678
  678
  Рейтинг: 284 Неутрално

  [quote#58:"Tod"]Бастун,автора е Г.Марков,каква пропаганда те тресе?... [/quote]

  Точно Г. Марков е един от сценаристите на изключително прогандния и тъп филм "На всеки километър".

 76. 76 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Поредните глупости на Марков. Сценарият на "На всеки километър" по-добре му се е отдавал. Или е бил по-добре заплатен.

  Апропо - питал съм стари хора - никакъв "Дядо Коледа" от едно време те не си спомнят.

 77. 77 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  Трябваше да пощадите Георги Марков, а не да публикувате пасквила "добрият срещу ледено-студения болшевик".

 78. 78 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1118 Неутрално

  [quote#76:"ssg"]Апропо - питал съм стари хора - никакъв "Дядо Коледа" от едно време те не си спомнят. [/quote]
  Дядо Коледа е търговска марка - добро бизнес начинание с десетки милиарди печалби. Колкото до Дядо Мраз, стари хора не си спомнят и за такъв образ от отколешни времена.

 79. 79 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#78:"Мърмор"]Дядо Коледа е търговска марка - добро бизнес начинание с десетки милиарди печалби. Колкото до Дядо Мраз, стари хора не си спомнят и за такъв образ от отколешни времена.
  [/quote]
  Безспорно! Дядо Мраз е ясна фигура. Когато обаче дойде модата на преименуванията ми стана интересно - а по царско време "Дядо Коледа" ли е било? И за мое учудване се оказа, че ярко си спомнят коледуването и други обичаи, обаче никакъв "Дядо Коледа".

 80. 80 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3098 Неутрално

  Колко истинно, и не само за дядо Коледа, комунистите о.раха свободомислието, след това о.раха и вярата (....взимаме от традицията онова, което ни служи и го използваме така, както ни харесва) . :

  Дядо Коледа: А-ха! Освен, че ми крадеш образа, искаш да ми откраднеш и традицията.
  Дядо Мраз: Не, аз искам само да я продължа, но в ново направление!
  ...............
  Дядо Мраз: Ти си твърде старомоден, дядо Коледа! Ние взимаме от традицията онова, което ни служи и го използваме така, както ни харесва.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 81. 81 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 409 Неутрално

  [quote#80:"Realist"] (....взимаме от традицията онова, което ни служи и го използваме така, както ни харесва) . : [/quote]
  А днешният "Дядо Коледа" е точно продължение на Св. Николай, нали?

 82. 82 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1979 Неутрално

  Бъдни вечер, Рождество Христово са били забранени. Коледа не бивало да се празнува. Сменят я с Нова година. Съответно и с дядо Мраз, който идва в новогодишната нощ. Няма Коледа. Няма Рождество, няма дядо Коледа. Преди 40 години, да напишеш това, което е написал Георги Марков, е било за затвор. Трябва да се разглежда в тая връзка. Идеологическа, антисоциалистическа и антипартийна. В тая връзка се разглежда и от някои пишещи тук. Дядо Коледа е олицетворение на прогнилия запад, на идеологическата диверсия, на колониалното заробване /по Сидеров и Каракачанов/. А дядо Мраз - на светлото комунистическо бъдеще. Затова писателят трябва да бъде заклеймен. И дядо Коледа с него. Битовият момент е също налице. Дядо Коледа, дядо Мраз, в се тая. Ние се радвахме на дядо Мраз. Сега децата - на дядо Коледа. Добре, днес го пишем без притеснения. Но я го напиши преди 40 години.

 83. 83 Профил на joroistinata
  joroistinata
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#43] от "pavelsilistra":

  май червените ботушки потропват тук

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK