Наръчник за обезщетения при снежни апокалипсиси

Снимката е от снежната блокада на магистрала "Тракия" в края на 2016 година. Тогава премиерът в оставка Бойко Борисов заяви, че подобна ситуация не може да бъде избегната.

© МВР

Снимката е от снежната блокада на магистрала "Тракия" в края на 2016 година. Тогава премиерът в оставка Бойко Борисов заяви, че подобна ситуация не може да бъде избегната.Кой е виновен, ако се окажем в снежна блокада, и може ли да потърсим обезщетение от държавата? Кои са отговорните институции? Колко ще струва завеждането на подобен иск?


Това са част от въпросите, които възникват покрай усложнената зимна обстановка в страната от края на 2016 г. и началото на тази година. Правителството свика кризисен щаб, след като стана известно, че температурите ще паднат и ще има обилен снеговалеж. Основната причина за щаба беше и неочакваната блокада на стотици хора на 30 и 31 декември на автомагистрала "Тракия" след снеговалежа и навяванията в Югоизточна България.


На няколко пъти ситуацията беше оприличавана на апокалипсис. "Дневник" разговаря с юристи по въпроса дали хората могат да съдят държавата, респективно общината, за претърпени вреди от непочистен сняг, забавено издадена забрана за движение на тежкотоварни автомобили или друго тяхно действие или бездействие.
Лесно ли хората могат да получат парично обезщетение от отговорните институции в такива ситуации? Краткият отговор е: по-скоро не. Пред съда те трябва да докажат, че държавата или общината са причинили вредите им.


За да претендира ищеца непозволено увреждане, той трябва да докаже един от елементите му - противоправно бездействие, т.е. да се установи дължимото по закон поведение на администрацията и липсата на изпълнение от нейна страна.

© Дневник

За да претендира ищеца непозволено увреждане, той трябва да докаже един от елементите му - противоправно бездействие, т.е. да се установи дължимото по закон поведение на администрацията и липсата на изпълнение от нейна страна.


Кой е виновен?
Държавата и общините


Според Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) гражданите и юридическите лица могат да търсят обезщетения за вреди от държавата или общините. Това се случва чрез завеждане на иск до административния съд. В случаите на подхлъзване при непочистена и неопесъчена улица компетентен е районният съд. Това става известно от определение от юли 2010 година на Върховния административен съд (ВАС) в смесен състав, т.е. съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и ВАС. Те приемат, че при исковете за подобни обезщетения процесът трябва да се води по Закона за задълженията и договорите - по текстовете за непозволено увреждане. Основен мотив на магистратите e, че почистването е стопанска дейност, а не административна.


Оттогава досега практиката е непротиворечива


Държавата/общините са собственици на пътищата - републикански и местни. Снегопочистването пък се възлага на фирми, избрани чрез обществени поръчки. Работа на държавата и общините е да стопанисват тези пътища, което те правят чрез възлагане на почистването на друг.


Как хората могат да търсят обезщетение?
С иск срещу Агенция "Пътна инфраструктура"


Според съдебната практика исковете за обезщетение на вреди в резултат на неизпълнение на задължение на държавата в лицето на Агенция "Пътна инфраструктура" да почисти и опесъчи републиканските пътища са подсъдни на общите, т.е. гражданските съдилища, а не на административните. Искът може да се подаде, ако е нямало забрана за движение по пътищата, а гражданите са спазили всички изисквания на Закона за движение по пътищата, но са се оказали блокирани дълго време на пътя.


Основание за иск може да бъде и фактът, че агенцията е издала забрана за движение на тежкотоварни автомобили или на всички превозни средства със закъснение, което е довело до блокади. Всичко това подлежи на доказване.


Искът трябва да се подаде срещу Агенция "Пътна инфраструктура", която отговаря за поддържането, своевременното снегопочистване, опесъчаване на пътищата и за информацията за пътния трафик.


Зимната обстановка представлява провокация за администрацията - да предприеме действия, което е длъжна по закон, изразяващи се в задължението да почисти. Но всяка ситуация трябва да се преценява конкретно - ако вали непрекъснато, кое точно е наложило спирането на автомобилите. Ако е поради липса на видимост, тогава агенцията няма какво да направи, коментираха юристи пред "Дневник".


Ако са затрупани пътища, които пътната агенция може да почисти, иск може да се подаде, но от значение е обичайното технологично време за това почистване. За да


претендира ищеца непозволено увреждане, той трябва да докаже един от елементите му - противоправно бездействие, т.е. да се установи дължимото по закон поведение на администрацията


и липсата на изпълнение от нейна страна.


Иск за вреди на пътници в блокирани коли по републиканските пътища може да се предяви, ако пътната агенция не е извършила в срок снегопочистване и опесъчаване. Ако е допуснато пътно-транспортно произшествие в пряка причинна връзка с бездействието за почистване и опесъчаване, вредите ще се установяват по повод на катастрофата.


Искът трябва да се подаде срещу Агенция "Пътна инфраструктура", която отговаря за поддържането, своевременното снегопочистване, опесъчаване на пътищата и за информацията за пътния трафик.

© Надежда Чипева, Капитал

Искът трябва да се подаде срещу Агенция "Пътна инфраструктура", която отговаря за поддържането, своевременното снегопочистване, опесъчаване на пътищата и за информацията за пътния трафик.


Пред който съд като първа инстанция следва да се подаде искът - районния или окръжния?
Зависи от цената на иска


Исковете по граждански дела с цена на иска над 25 хил. лв. са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. Тези с цена под тази сума са подсъдни на районния съд.По отношение на местната компетентност на съответния районен или окръжен съд, ГПК посочва, че исковете срещу държавни учреждения и юридически лица, каквото е пътната агенция се предявяват пред съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище, т.е. в град София.


Но в гражданския кодекс се казва още, че по спорове, възникнали от преки отношения с поделения или клонове на учрежденията, исковете могат да се предявят и по местонахождение на клона или поделението.


Какво трябва да докажат и как?
Трябва да е настъпила вреда


За да бъде уважен иск за непозволено увреждане - (по чл. 49 от ЗЗД) - трябва да е настъпила вреда, която да е пряка последица от нарушение - т.е.Агенция "Пътна инфраструктура" да не е почистила, обезпесъчила или някакво друго нарушение, свързано с управлението на пътищата, от което да се е стигнало до блокада или по-сериозен инцидент. Не е необходимо да се доказва наличие на вина за неизпълнението - умисъл или непредпазливост.


За какво може да се иска обезщетение?
За страха, предизвикан от блокади, за гориво, изгорено в повече или за пропускането на часа за сключване на договор...


Неимуществените вреди са по-обичайни при такава хипотеза - това са тези състояния, свързани с инцидента, предизвикали страх за живота и здравето. Или предизвикали болка - при измръзване, страдание, негативни емоции и други. Имуществените вреди обикновено се свързват с претърпяна загуба - гориво, изгорено в повече, за да се поддържа топлината в автомобила, когато той престоява.


Освен за имуществени и неимуществени вреди обаче, пред съда може да се претендира и за пропуснати ползи, т.е. пропускането да се получи сигурна печалба от неизпълнение на договор например. Т.е ако на 30-ти декември сте се оказали в снежната блокада на магистрала "Тракия", а сте бързал за сключването на важна сделка в Бургас, може да предявите иск за пропуснатите ползи.


Снимката е от снежната блокада на магистрала "Тракия" в края на 2016 година

© Нарек Арзоян

Снимката е от снежната блокада на магистрала "Тракия" в края на 2016 година


Как се доказва вредата?
С всички доказателствени средства


Непочистването на пътищата, като факт, който подлежи на доказване в съда, може да се установява с всички доказателствени средства - свидетели, снимки, информация от медии, бюлетини и др. За доказателство може да се ползва и информация от сайта на агенцията, където се публикуват съобщенията за забраната за пътуване с техните часове.


Колко е държавната такса за завеждането на иска?


Таксата е 4 % върху цената на иска, т.е. върху претенцията, но не по-малко от 50 лева.


Има ли нужда от адвокат?


Да, защото е трудно доказването на бездействие от страна на държавата/ общината или на закъсняло тяхно разпореждане, които да доведат до вреда у пострадалия. Трудно се доказва и причинно-следствената връзка.


По същата процедура ли се търси обезщетение заради непочистени улици или тротоари в населени места, в резултат на което някой е паднал?


Могат по същата процедура. Тук бездействието е на общината за непочистени улици или липсата на контрол за почистване на тротоарите, които се чистят от собствениците на сградите.

Коментари (109)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  един съвет - въздържайте се от пътувания и не с поставяйте в риск себе си и близките си. Държавата доказа, че е неспособна поради ред субективни фактори да се справи със снегопочистването при нормални зимни условия но това няма да облекчи положението ви когато бъдете блокирани на някой първокласен път или магистрала. И когато дойдат поредните избори си спомнете зимното снегопочистване и гласувайте с разум !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на plf
  plf
  Рейтинг: 390 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Прав си. И тук действа поговорката "По-умният първи отстъпва."

 3. 3 Профил на Грант мотивиран, правоверен либерал
  Грант мотивиран, правоверен либерал
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#1:"КМЕТ В СЯНКА"]Държавата доказа, че е неспособна поради ред субективни фактори да се справи със снегопочистването при нормални зимни условия но това няма да облекчи положението ви когато бъдете блокирани на някой първокласен път или магистрала. [/quote]

  Коя държава ти е виновна пак? Сърбия ли, Румъния ли, в Европа ли? Зимата е зима и навсякъде има затворени пътища. Само у нас има очакващи държавата да им прави чудеса.

  Дневник - рупор на демократичната цензура. "Правилата" на форума - СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ИНТЕРЕС НА СОБСТВЕНИКА :)
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Гневно

  До коментар [#3] от "Правоверен грант-коментатор":

  Прогнилата от корупция територия именувана държава България, управлявана от корумпета и отявлени некадърници и малограмотни еднокнижници . Ясен ли съм !!! Тази зима не ми е първа и имам поглед и критерий за нещата. Е , вярно не е като на оня дето "помни" зимите от 70-80 години !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на Грант мотивиран, правоверен либерал
  Грант мотивиран, правоверен либерал
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#4:"КМЕТ В СЯНКА"]Ясен ли съм !!![/quote]

  Ясен си ми другарче, ясен. Готованец с притенцията все някой, нещо да му осигурява. Лична отговорност - нъц.

  Дневник - рупор на демократичната цензура. "Правилата" на форума - СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ИНТЕРЕС НА СОБСТВЕНИКА :)
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Гневно

  [quote#5:"Правоверен грант-коментатор"]Лична отговорност - нъц[/quote]
  Би ли пояснил другарю, каква лична отговорност се изисква от мен по снегопочистването на републиканската пътна мрежа. А така също и от всички останали данъкоплатци и винеткособственици. Май други са виновните -и е време прокуратурата да образува проверка. МОЛИ се да не загинат хора по пътищата заради действията и бездействията твоите любими корумпета и некадърници !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Иначе при ненормално топли зими Лили Снежинката и Бай Кой ловяха снежинките във въздуха. При нормална и дори не много тежка зима резултатите са видими.

 8. 8 Профил на kalmuk
  kalmuk
  Рейтинг: 262 Неутрално

  [quote#6:"КМЕТ В СЯНКА"]Би ли пояснил другарю, каква лична отговорност се изисква от мен[/quote]
  Елементарната - след като държавата ти е осигурила информация за предстоящи проблеми, да си смениш гумите на колата със зимни, да не си водиш шестмесечното бебе, да си вземеш достатъчно вода, да си заредиш резервоара, а не да тръгваш на изпарения и накрая - да не тръгваш, ако не ти е крайно наложително. А когато поради слабоумие не изпълниш тези простички изисквания и те затрупа снега някъде из канавките, а държавата похарчи маса пари, за да те вади, да не ходиш по студията да обясняваш колко лоша е държавата, а да кажеш, че си класически дебил и си пробвал да се правиш на тарикат и с природата, а при нея евтините тарикатлъци на родния Ганьо не минават.

 9. 9 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#3] от "Правоверен грант-коментатор":

  Що има затворени пътища? Колко е снежната покривка? Знаеш ли? Имало навявания на отсечка 10км до Бургас? Що се получават навявания? Знаеш ли? Щото няма заграждения и не се чисти. Ако снегорин е минавал на всеки 15-20мин по тази отсечка дали щеше да има навявания? Или по стар обичай чистим като спре или като се стопли.

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#8] от "kalmuk":

  ти прочете ли какво съм написал ПРЕДИ да коментираш или си действаш както знаеш.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на Грант мотивиран, правоверен либерал
  Грант мотивиран, правоверен либерал
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#9:"foure"]Знаеш ли? [/quote]

  Другарче, ти ми кажи как е по другите държави. Румъния, Сърбия - преките ни съседи. Централна и Западна Европа, май-май ситуацията е подобна. И там ли са калпави?

  Дневник - рупор на демократичната цензура. "Правилата" на форума - СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ИНТЕРЕС НА СОБСТВЕНИКА :)
 12. 12 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#8] от "kalmuk":

  За 100лв винетка пътищата трябва да са с подово отопление

 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#5] от "Правоверен грант-коментатор":


  До коментар [#8] от "kalmuk":

  може ли да ми кажете като ГОЛЕМИ спИциалистиНИ защо не бе обявен Форс мажор ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#11] от "Правоверен грант-коментатор":

  Достатъчно ми е да видя разликата тук между различните снегопочистващи фирми. Пример АМ Тракия цялата в 1 педя киша и с 1 почистена лента. Само в района на Пазарджик от тунела до отбивката за Пазарджик 3 почистени ленти и без грам киша. Отсечено като с нож. Тва ми коментирай ти.

 15. 15 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#4:"КМЕТ В СЯНКА"]Прогнилата от корупция територия именувана държава България, управлявана от корумпета и отявлени некадърници и малограмотни еднокнижници .[/quote]
  Стягай се кмете ще ходатайствам на Румен Решетников да те назначи премиер да почистиш снега да са опраим в тоа живот да са опраим!!!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#15] от "oporna_to4ka":

  който е взел парите - ДА СИ ЧИСТИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#5] от "Правоверен грант-коментатор":

  А га осигурихме по 100кинта на калпак за винетка добре им дойде. Ся като искаме видими резултати...Много мрънкаме. Оди се застрелян.

 18. 18 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3664 Неутрално

  [quote#8:"kalmuk"]да не тръгваш, ако не ти е крайно наложително.[/quote]
  И кой ще прецени дали е било крайно необходимо или не? Пътуващият, милиционера или съдията?

 19. 19 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#5] от "Правоверен грант-коментатор":

  Личната ми отговорност се изчерпва до закупуване на винетка и лепенето и. От тук нататък отговорността по изпълнение на сделката е на другата страна, на Лиле Свинетката. Колко зими подарете не падна ни една снежинка, а фирмите си получаваха пари за снегопочистване можеш ли да ми кажеш?

 20. 20 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#13] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Форд мажор за 1 (една) педя сняг. Просто е абсурдно.

 21. 21 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3664 Неутрално

  [quote#5:"Правоверен грант-коментатор"]Лична отговорност - нъц[/quote]
  Пич, това време беше при комунизма - Всички сме виновни! Мина това време - от нас се иска да си платим винетката, и горивото с акцизите, а то властимащите освен да крадат, се изисква и да си вършат работата, а не като БайХ все другите са му виновни.

 22. 22 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 217 Неутрално

  както обикновено търсенето на отговорност е много по трудно от плащането на винетка , а не плащането се наказва и се проверява ежедневно на поне 10 места при пътуване , така че отговорноста за ограничаване на пътуването също трябва да се наказва и то не по супер усложнен начин зазидан зад дебелите стени на ;закона;

 23. 23 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Ами всъщност държавата направи всичко възможно - спря движението на тежкотоварни автомобили, започна да чисти и пренасочва движението. Обаче някои тарикати, шофьори на камиони, не се подчиниха на забраната, блокираха пътищата и възпрепятстваха движението на почистващата техника. И настъпи апокалипсис!
  Значи, по моята логика, трябва да се съдят шофьорите на камионите, блокирали пътищата (и фирмите, за които работят), защото виновно са причинили вреда на други хора! И подобен иск ми се струва, че може да успее!

 24. 24 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#20] от "foure":

  Неслучайно има забрана да се казва снежната покривка и скоростта и ПОСОКАТА на ветровете по медиите освен тези по зимните курорти. Да не говорим за хитът 'Нулева видимост" през деня сътворен от лилито и повтарян като парадигма от медиите. Телевизиите не показаха нито една пряспа на Тракия но всички видяхме поледицата, която е НЕДОПУСТИМА на магистрала. Да припомним и как коментираха Вадачите на тежки МПС на Петолъчката.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 25. 25 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#20:"foure"]Форд мажор за 1 (една) педя сняг. Просто е абсурдно.[/quote]От половин до 2 метра сняг при някои навявания - толкова беше снега. На места дори верижна техника не можеше да премине и бяха докарвани роторни снегорини!!!!

 26. 26 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 819 Весело

  Полезно четиво.
  С една дума следете съобщенията за състоянието на пътищата и забраните и през зимата не тръгвайте на път без крайна необходимост особено когато почва да вали и да духа, не се насочвайте към проблемни места.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 27. 27 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#24:"КМЕТ В СЯНКА"]Телевизиите не показаха нито една пряспа на Тракия[/quote]Телевизиите стигат до там, докъдето е почистено! Да не са луди да влязат в преспите, нали после не могат да излязат! А и полицията не допускаше медиите по затворените пътища, понеже после трябва да ходят да ги спасяват! Тъй че, НИЩО НЕ СИ ВИДЯЛ! Имах познати, блокирани по пътя към Бургас преди Нова година, които преспаха една нощ в колата си и знам от първо лице какво е било.

 28. 28 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#24:"КМЕТ В СЯНКА"]Неслучайно има забрана да се казва снежната покривка и скоростта и ПОСОКАТА на ветровете по медиите освен тези по зимните курорти.[/quote]А бе ти изкуфяваш все повече с всеки ден... Деменцията много яко те е налазила! Няма ли лекарства някакви?

 29. 29 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5433 Неутрално

  Добро ръководство за събуждане на заспалите българи за нуждата от съдебна реформа

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 30. 30 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#25] от "cristo_n":

  хайде сега кажи защо нямаше предпазни съоръжения на рисковите места срещу снегонавяванията ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 31. 31 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#25] от "cristo_n":

  Снегът не се мери в прясната. Щото от друга страна на 20 метра от прясната в полето дори буците пръст не бяха покрити със сняг. Официалната снежна покривка бели 15-20см. Ама на ония сътворили апокали0сиса не им изнасяше

 32. 32 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#28] от "cristo_n":

  като обиждаш не си по-убедителен. Хората ВИЖДАТ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 33. 33 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#26] от "boby1945":

  А ще може ли по време на тези забрани да ни се връща част от винетката и част от акциза за горивото? Само питам.

 34. 34 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#27] от "cristo_n":

  Питай ги имало ли е признаци прясната да е била причината преди да затънат. Или ги чакаха да затънат и тогава се задействаха героично да ги спасяват.

 35. 35 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#33:"foure"]А ще може ли по време на тези забрани да ни се връща част от винетката и част от акциза за горивото? Само питам.
  [/quote]
  Да ти връщат част от винетката, защото пътя е бил затворен за 2 дни в годината? Ти сериозно ли или просто си мрънкаш дежурно и не се мери снега в полето, при вятър от 70км/х снежната покривка няма значение!

 36. 36 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#34] от "foure":

  Причината да останат на пътя е била камион, неспазил ограниченията за движение, която е бил застанал напряко на пътя! След половин час вече е имало толкова сняг, че не можели да достигнат до камиона да го изтеглят! Като спрял на другия ден снега, вече можело да се разчисти. Толкова сняг България отдавна не е виждала!

  Обаче най-страшното предстои - страх ме е като си представя какво ще се случи при едно РЯЗКО затопляне, което през последните години не е рядкост!

 37. 37 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 819 Весело

  До коментар [#33] от "foure":

  Няма да се връща, а ако не си налягате парцалките в къщи при екстремални ситуации и глоби ще има, солени!!!!

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 38. 38 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 349 Неутрално

  До коментар [#35] от "deutschland":

  Той човека може да патува точно в тези два дни от годината пък по другото време на годината да не пътува. Точно затово трябва да се връщат пари от винетки.
  Снегопочистващите фирми вземат много пари пък не почистват навсякъде снега.

 39. 39 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 349 Неутрално

  До коментар [#23] от "cristo_n":

  Държавата трябва да рине снега, а не да обявява апокалипсис.

 40. 40 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#35] от "deutschland":

  ся кажи и за ветрозащитата но и за посоката на ветровете как се отразява. Ако си чувал за розата може и за нея да ни осветлиш.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 41. 41 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#30] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Защото местата не бяха рискови! Там сняг не вали, най-много някаква кишавица. Там, в ямболско и бургаско, хората не купуват зимни гуми, карат си целогодишно с летните!!! Преди 4 години се беше заледил моста към Меден рудник и настана ебати задръстването - колите не можеха с летните си гуми да издрапат по него!
  А на можеш, просто ей така, щото Муньо е решил да го предложи, да оградиш всички магистрали с ограждения, което струва МНОГО ПАРИ!

 42. 42 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#41] от "cristo_n":

  а знаеш ли , че тези съоръжения са предвидени в проекта и са платени на строителя !!! КЪДЕ СА ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 43. 43 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#39:"eminem9876"]Държавата трябва да рине снега[/quote]Снега се рине, ако машините могат да достигнат до преспите!

 44. 44 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#42] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Това сега си го измисли

 45. 45 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#31:"foure"]Щото от друга страна на 20 метра от прясната в полето дори буците пръст не бяха покрити със сняг. [/quote]Ама ти не караш в полето, нали? Колите и камионите по пътищата създават преграда на вятъра и той прави преспите точно там - на пътищата!

 46. 46 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#3] от "Правоверен грант-коментатор":

  Не бе, чудеса не искаме... Искаме да работят и да си гледат работата съвестно. Толкова ли е много или това е чудо?!
  Трета седмица, откакто е паднал снега и половината пътища в североизтока не са почистени и обработени! Трета седмица...!
  Всяка година едно и също. Първо трябвало да не духа, после трябвало да не вали...! Добре, спря да вали и да духа и сега, какво...?! Пак не се чисти!
  Може да дрънкаш глупости, колкото искаш...! Хората имат очи и виждат!

  Бивш tww09306483.
 47. 47 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 722 Неутрално

  Най-добре е да се подаде иск срещу КАПО ДИ ТУТИ КАПИ и неговите некадърници и крадци.
  А още по-добре ще е да им бием дузпата на следващите избори.

 48. 48 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#36] от "cristo_n":

  Ама..., хайде стига с тия басни, в стила на Лиляна Павлова...!!!
  Като си знаят прогнозата, кой трябва да обработи пътя срещу заледяване? Къде са платната за снегозадържане? Как пък, един път не го направиха?! Забраните за движение не решават проблеми и не оправдават бездействие!
  Всяка година, бедствие! Стига вече...! Напълно нормален сняг! Защо говорите глупости? Падал е много повече сняг и то, не е било толкова отдавна...! А, като се сетя за невижданата от 80 години зима, според Бойко Борисов, освен да се смея с глас, друго не мога да направя...!
  Като се позатопли, а то вече започна, снега ще стопи и ще гледаме огромните дупки, дето са се отворили по асфалта...! Освен това, всичко ще е потънало в кал, която на пролет ще се превърне в прахоляк, който ще дишаме...!

  Бивш tww09306483.
 49. 49 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#44] от "cristo_n":

  кое съм си измислил?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 50. 50 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1686 Неутрално

  До коментар [#8] от "kalmuk":


  [quote#8:"kalmuk"]А когато поради слабоумие не изпълниш тези простички изисквания и те затрупа снега някъде из канавките, а държавата похарчи маса пари, за да те вади, да не ходиш по студията да обясняваш колко лоша е държавата, а да кажеш, че си класически дебил и си пробвал да се правиш на тарикат и с природата, а при нея евтините тарикатлъци на родния Ганьо не минават.
  [/quote]

  Перфектен отговор до жалещите се плакалници, които пръста няма да си мръднат една лопата сняг да преместят пред входа си, но иначе очакват да има перфектни общински и държавни служби, та през януари да кара като през август.

 51. 51 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#38:"eminem9876"]Снегопочистващите фирми вземат много пари пък не почистват навсякъде снега.
  [/quote]
  Има договори, примерно в моя град договора е 36 часа за главните пътища и 72 часа за другите категории след спиране на снеговалежа, това е по договор изискванията им. Не знам как стои въпроса извън града, но в града тези срокове бяха спазени. Единствено мисля, че с тротоарите не се справиха адекватно. По принцип затварянето на път за 24 или 48 часа е нещо напълно нормално.

 52. 52 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#50] от "tsvetko_51":

  Ти винетка 100 лв. плащаш ли за снегопочистване пред входа ? ела да видиш моя вход и после говори врели некипели.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 53. 53 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#40:"КМЕТ В СЯНКА"]ся кажи и за ветрозащитата но и за посоката на ветровете как се отразява. Ако си чувал за розата може и за нея да ни осветлиш.
  [/quote]
  Какво да ти кажа не знам, но знам че големи летища в чужбина които имат ветрозащита и налични снегорини единствено и само за летището, включително всички системи за позициониране - просто затварят летището т.е. полетите. Пътищата също се затварят за почистване, това е нещо нормално. Опасно е на двупосочен път да пуснеш движение + роторен снегорин, създава се опасност от ПТП.

 54. 54 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  Следва извадка от Регистъра за ОП . това им е ПЛАТЕНО !!!

  в) Зимно поддържане: подготв. работи: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, техн. прегледи на заявените за използване машини и съор-я; подготовка на пътя за експлоатация при зимни усл-я, осигуряване на необх. мат-ли и др.; снегозащита на пътя: изгр-не, под-не и поставяне на снегоз. устр-ва–постоянни и временни, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстр-не на мат-ли и др. предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания; снегочистене на пътя до постигане на съотв. степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на упл. снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътя против хлъзгане: разпръскване на химически вещества; изтегляне на аварирали пътни превозни средства.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 55. 55 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1686 Неутрално

  До коментар [#52] от "КМЕТ В СЯНКА":


  [quote#52:"КМЕТ В СЯНКА"]и винетка 100 лв. плащаш ли за снегопочистване пред входа ? ела да видиш моя вход и после говори врели некипели.[/quote]

  Не знам и едва ли ще дойда да ти гледам входа, но понеже, като всеки средно-нормален човек ми се налага да ходя по улиците, добре че това, срещу което виеха маса чугуни, че всеки гараж бил станал кафе/кръчма/ магазин и прочее, та има и почистени тротоари, а където нещата опират до "честните хорица", които видиш ли се били охарчили с по 100лв за винетка, само доброто равновесие и усиленото внимание ме спасяват.

 56. 56 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#53] от "deutschland":

  Имаш ли бегла представа за снегозащита на път и на летище и за площта на едното и другото. по магистралата нищо не пречи на снегорините. Роторния се появи след 12 часа на пътя при Карнобат и Айтос.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 57. 57 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#56:"КМЕТ В СЯНКА"]Имаш ли бегла представа за снегозащита на път [/quote]
  Не нямам, само ти в цяла България имаш представа и се учим от тебе. Ти кажи сега, забранено ли е пътя да се затваря за снегопочистване, че не разбрах това провинение ли е ?

 58. 58 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#35] от "deutschland":

  Знам бе Душко, ама аре сподели колко точно беше количеството снеговалеж предизвикал апокалипсиса? Аре сподели кое точно попречи на адекватното и своевременно почистване?

 59. 59 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#55] от "tsvetko_51":

  виж климатиците.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 60. 60 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Гневно

  До коментар [#58] от "foure":

  Нулевата видимост !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 61. 61 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#57] от "deutschland":

  Ако имаш товар и срок и те забавят 80 часа тогава ще те питам. И не ми отговаряй с въпроси защото и аз мога да питам. освен това прочети какви факти съм предоставил от ОП.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 62. 62 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#45] от "cristo_n":

  Не ми обяснявай къде и как се образуват преспите. Обясни ми защо се допусна образуването на преспи? Щото 10 години почистващите фирми получават пари за нищоправене. Защо при наличие на информация проблемните участъци на се чистеха приоритетно и по-често за ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ образуване на преспи? Това искам да знам. А относно количеството валеж....Не ми се говори.

 63. 63 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#58:"foure"]Аре сподели кое точно попречи на адекватното и своевременно почистване?[/quote]
  Какво означава своевременно почистване и за къде говориш, все пак България не е малка. Ако искаш да кажеш, че затварянето на път не е своевременно почистване, то зависи от времето и снеговалежа. По принцип не знам някой в света/фирма/, да се нагърби с отговорността да поддържа своевременно почистен и отворен път при постоянен снеговалеж, но при спиране на снеговалежа има срокове за почистване и те трябва да се спазят.

 64. 64 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1686 Неутрално

  До коментар [#63] от "deutschland":

  И аз много харесвам плакалниците, които не се знае какво вършат те самите, но всички други съм им длъжни и разбира се, са некадърници или мошеници.
  А кадрите които гледаме от световния обмен, при 20см сняг било в Европа, било в САЩ...това е пропаганда на лобистите на почистващите фирми.

 65. 65 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#63] от "deutschland":

  и ти беше от онези дето тръбяхте , че не съществува снегозащита. Прочети 55- поучително е.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 66. 66 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Весело

  До коментар [#64] от "tsvetko_51":

  а какво ще кажеш за 6 см. сняг ? Напомня ли ти нещо ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 67. 67 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#65:"КМЕТ В СЯНКА"]и ти беше от онези дето тръбяхте , че не съществува снегозащита. Прочети 55- поучително е.
  [/quote]

  Напротив, примерно Варна-Добрич/и други дестинации/ имаше снегозащита - оранжеви мрежи в нивите и то доста преди сами сняг. Отсечката е 50км и пак беше затворен за 1-2 дни, което не е нечувано. Града също беше добре почистен, единствено тротоарите не мога да кажа че бяха добре.

 68. 68 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#67] от "deutschland":

  коментираме Тракия ако не си забелязал. и си припомни какво пишехте с аверите тогава.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 69. 69 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#68:"КМЕТ В СЯНКА"]коментираме Тракия ако не си забелязал. и си припомни какво пишехте с аверите тогава.
  [/quote]
  Че не се спазва дистанцията при намалена видимост ли? Да, българина задължително трябва да покаже на всички, че колата му много върви в снега.

 70. 70 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1686 Неутрално

  До коментар [#66] от "КМЕТ В СЯНКА":


  [quote#66:"КМЕТ В СЯНКА"]а какво ще кажеш за 6 см. сняг ? Напомня ли ти нещо ???[/quote]
  Ще кажа, че нерде 6, нерде 60, след като началника не е "Батко и братко", няма как да бъдат задоволени високите изисквания на кметовете в сянка.
  Между другото, голем ще е майтапа, ако излязат от сянката и трябва те да решават въпросите, макар че, не съм убеден че ще бъде смешно, а не страшно

 71. 71 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#69] от "deutschland":

  Да и поледица и затваряне за около 80 часа незнайно защо.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 72. 72 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#70] от "tsvetko_51":

  който е усвоил парите да бъде така добър да си изпънява ЗАДЪЛЖЕНИЯТА !!!като взема пари ще отговарям АЗ.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 73. 73 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#71:"КМЕТ В СЯНКА"]Да и поледица и затваряне за около 80 часа незнайно защо.
  [/quote]
  Когато стана верижната катастрофа на Тракия не е заради поледица, а заради ниска обща култура. Освен това повечето тапи по пътищата се образуват и от хора с автомобили, които не са пригодени за зимни условия. Стари гуми с голям грайфер или без, летни гуми с грайфер или зимни с без грайфер. Поне 300лв акт за шофьори с летни гуми.

 74. 74 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#73] от "deutschland":

  ти гледа ли клипа в мрежата. имаше и поледица.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 75. 75 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/16114428_1618054778210807_409333213753486687_n.jpg?oh=71ac8927fcba680d834ba6f78bafb692&oe=590E0E5E

  Камион в Добрич е навлязъл в улица без изход дълбоко в града, където изобщо няма работа и е блокирал 10 автомобила. Почти невъзможно е да обърне и не може да го извадят 5 часа, кой е виновен - сигурно кмета на града.
  Подобни случки има много в България.

 76. 76 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#48:"tww09306483"]Ама..., хайде стига с тия басни, в стила на Лиляна Павлова...!!! [/quote]Ама хайде стига с тези глупости в стил Волен Сидеров! Що ли пък в другите страни не успяха да се справят по-добре, ако е толкова лесно? И те въобще не обявяваха бедствено положение... В Румъния ходил ли си? На колко места си видял платна за снегозадържане!?
  Да, всяка година е едно и също и в България, и в Европа - снеговете правят преспи, дъждовете наводнения! Как ли пък поляците не успяха да спасят тези десетки души да не умрат от студ...

 77. 77 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#76] от "cristo_n":

  не ми отговори на въпросите. искаш ли още един ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 78. 78 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#76] от "cristo_n":

  Коя държава си затвори Южната магистрала за 80 часа при 6 см. сняг и умерен вятър ? и повече от 30 часа слънце, никакъв снеговалеж и никакъв вятър ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 79. 79 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#77] от "КМЕТ В СЯНКА":

  На кое? На измишльотината, че "че тези съоръжения са предвидени в проекта и са платени на строителя" ли?

 80. 80 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#78:"КМЕТ В СЯНКА"]при 6 см. сняг и умерен вятър [/quote]Ти явно от компютъра на ставаш!!!! Дори и през продореце на гледаш!!!!!!!!!!!!
  Имам работа - не мога повече да се занимавам с глупостите ти!

 81. 81 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#79] от "cristo_n":

  прочети 55 . там е ОП за магистралата . не вървиш.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 82. 82 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  НЕ може.
  Властите предупредиха ПРЕДЕЛНО ясно.
  Това е бедствие.
  Бедствие, за което е дадена НАВРЕМЕ информация.


  Специално за "КМЕТ В СЯНКА".

  Снимките от ТРИ щата в САЩ са същите като при нас.
  Нахвърляни по пътя коли, закъсали камиони.

  Край на обсъждането.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 83. 83 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#53] от "deutschland":

  Съвсем точно си го описал.
  Така е и летище "София".

  Спориш, обаче с радио.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 84. 84 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#80] от "cristo_n":

  Молих го да се премести на поне 10 метра от печката си, но той не го направи.
  Отричаше четири дни, че има бедствие.
  Крадяли се едни пари, докато сняг нямало...виелицата не поиска да я отчете, макар напоително да му обясних, че снежна покривка от само 20 см. като се събере от сто квадрата и се струпа на пътя става....малко много да речем.

  До секунди ще поиска да знае точно колко км/ч е бил вятъра.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 85. 85 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#67] от "deutschland":

  Защо лъжеш...?!
  Пътя Варна-Добрич, дори и в момента е в ужасно състояние! Имитацията на платна за снегозадържане, тоест едни найлонови мрежи които се ползват в строителството, за закриване на скелета и огради, имаше на едно място, на завоя на Дебрене и никъде другаде! Отдавна са на парцали...!
  Добрич, въобще не е почистен! И това е трета седмица! Добре, че се е постоплило, че се е поразтопило...!

  Бивш tww09306483.
 86. 86 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#75] от "deutschland":

  Тая снимка, дето си пуснал линк към нея..., какво показва в Добрич? Изчистени улици или камари сняг по тротоара и улица на коловози от лед?
  Много нескопосано лъжеш...!

  Бивш tww09306483.
 87. 87 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#76] от "cristo_n":

  Лъжльо...! Редовно ходя към Румъния! Платната за снегозадържане, почват веднага след КПП-то. Отиди до Кардам и виж със собствените си очи! Ама почват веднага след КПП-то, откъм румънска страна, да не пропусна да отбележа! Откъм нашата няма нищо от Добрич, до границата, нищо...! То и пътищата бяха затворени около седмица в Тошевско. Да не говорим за пътищата около границата, между Тошево и Шабла, дето все още не са отворени...!

  Бивш tww09306483.
 88. 88 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  Когато вали дъжд трябва да съдим АПИ и общините, че пътищата не се подсушават своевременно.

 89. 89 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#87] от "tww09306483":

  Да бе, и така по цяла Румъния, нали така? Че все едно аз не съм ходил! ха ха ха ха... Цялата страна в заграждания за сняг, и като задуха там сибирския, и те хич не обявяват бедствени положения!
  А бе ходи се скрий в дупката си!

 90. 90 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#73] от "deutschland":


  До коментар [#75] от "deutschland":

  Днес имаме забележително единомислие.

  Мисля да чета по-внимателно коментарите ти по други статии.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 91. 91 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#76] от "cristo_n":

  И в САЩ.
  И то в момента...е може вече да са изпълзели от положението.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 92. 92 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#59] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Аха, чух го това каде 1000 пъти ама не го видях.

 93. 93 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#89] от "cristo_n":

  По цяла Румъния не знам...! Казвам за пътя, от границата до Констанца! Тоест, това което съм видял с моите очи. Нещо против ли имаш?
  Къде да се крия, че не разбрах...? Да не съм ГЕРБ-ер, че да се крия след президентските избори? Е, то и след другите избори пак ще се крият...! Ще гледаме!

  Бивш tww09306483.
 94. 94 Профил на foure
  foure
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#80] от "cristo_n":


  До коментар [#82] от "Росен (Путлер капут)":

  http://hydro.bg/bg/t1.php?ime=&gr=data/&gn=sniag Пита се в задачата като колко точно е била по време на бедствието снежната покривка в бедстващите райони?

 95. 95 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#94] от "foure":

  специално за Тракия излъгаха яко тогава.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 96. 96 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#94] от "foure":


  [quote#94:"foure"]Пита се в задачата като колко точно е била по време на бедствието снежната покривка в бедстващите райони? [/quote]
  НЕ беше голям сняг, но на изхода на Шумен към един квартал, бивше село сега в събота чак пробиха. Приятел ходи до майка си и каза, че се кара като в тунел. Три метра е прохода. Не е навсякъде, но то на едно място да има е достатъчно. Тук е равно, става въпрос района, Шумен е хълмист доста и на равното лесно се събира пряспа при вятър. Отдавна, не помня от кога не е било силен сняг съчетан с вятър. Преспите бяха проблем, а не снеговалежа. В други години имаше повече сняг, но бедствие нямаше.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 97. 97 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#95] от "КМЕТ В СЯНКА":

  А бе човек.
  КОЙ ще излъже ВСИЧКИ телевизии?
  Ти нито новини гледаш, нито журналисти слушаш, нито слушаш какво казват измъкналите се бедстващи ХОРА от там.
  Ако беше минал поне веднъж по "Тракия" нямаше да сипеш такива глупости. ДЕСЕТ санта сняг събран от вятъра от поне сто, двеста метра имаш ли идея каква пряспа ще ти направи?

  Освен това само роторен снегорин може да влезе в мътилката, но и те спряха, защото не знаят къде е пътя. Виелицата свали видимостта под два метра.
  За обикновените снегорини да обяснявам ли пак?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 98. 98 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Гневно

  [quote#86:"tww09306483"]Много нескопосано лъжеш...!
  [/quote]
  Какво викаш, аз лъжа нескопосано? За кое точно лъжа бе смешко, тази улица в Добрич е от четвърти район. Камарите са на пешеходната зона, това което виждаш че не е изчистено е ТРОТОАР, а не път. Понеже много се нервирам да ми казват, че лъжа 'нескопоасно'.
  Лято:
  http://alfa.kachi-snimka.info/images-2013/viu1484666412a.png
  Зима:
  https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16114428_1618054778210807_409333213753486687_n.jpg?oh=d7b21043f0df8d022ab3fdc0cd0c1d55&oe=5912CBE5
  Специално си играх да търся снимка заради тебе, кажи какво точно съм излъгал. Тази улица е проходима за АВТОМОБИЛИ, там такъв камион няма работа и трябва да бъде глобен жестоко! Изпотроши колчета, блокира 10 автомобила и накрая го вадиха с багери, не защото имаше 3-4 пръста сняг на пътя, а защото НЕ МОЖЕ да маневрира.

 99. 99 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#90:"Росен (Путлер капут)"]Днес имаме забележително единомислие.
  [/quote]
  Значи ще трябва да почерпя тази вечер жената с 1 бира, заради тебе .

 100. 100 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  До коментар [#98] от "deutschland":

  И без първата снимка се вижда. Плочки са, не може да е път.
  А спора ви не следих де.
  [quote#99:"deutschland"]Значи ще трябва да почерпя тази вечер жената с 1 бира, заради тебе[/quote]
  Жената задължително...за мене..., бе и една чаша стига, че ме стяга гърлото пак .


  Истината пич. Винаги това следя. Къде е истината и хич не ми пука за лагери, за партии и так далее.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK