Напълно безплатно здравеопазване, опрощаване на лихви по жилищни кредити, марка "Българско" и още обещания от БСП

В подготвената от Корнелия Нинова и екипа й предизборна платформа на БСП се запазва плоския данък, отпадането на който бе ключово обещание на социалистите досега.

© Анелия Николова

В подготвената от Корнелия Нинова и екипа й предизборна платформа на БСП се запазва плоския данък, отпадането на който бе ключово обещание на социалистите досега.Напълно безплатно медицинско обслужване на здравноосигурените лица и ограничаване на всички скрити форми за допълнително заплащане. Приспадане на лихвите по кредит за първо и единствено жилище до 100 000 лв. на млади семейства от дължимия данък общ доход. Създаване на възможност наименованието "Българско" да бъде поставяно на продукти, произведени в страната и с основна суровина от български произход; а наименованието "Свежи плодове и зеленчуци" - само на плодове и зеленчуци, произведени у нас. Това са част от обещанията в предизборната платформа на БСП, която предстои да бъде одобрена от конгреса на партията в събота и неделя.


Окончателно БСП се отказва от премахването на плоския данък, като предлага две нови данъчни правила - приспадане до 50 лв. на дете месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители и въвеждане на 20% данък върху доходите на физически лица, чиито приходи от заплати, ренти и наеми са над 120 000 лева годишно. Социалистите обещават и увеличение на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години до размера на минималната работна заплата. В момента обезщетението е 340 лв. на месец, а минималното възнаграждение - 460 лв.


В платформата е предвидено и стартовата заплата за млад учен в Българската академия на науките (БАН), Селскостопанската академия (ССА) и държавните висши училища да не бъде по-ниска от две минимални работни заплати, т.е. - от 920 лв. Записано е още поетапно и справедливо увеличение на заплащането на труда на учителя. От 1 януари стартовите заплати за млади преподаватели са 660 лв. Планирано е още "осъвременяване с минимум 10% на базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение" за най-ниската длъжност на служителите в сектор "Сигурност".
БСП обещава намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии, което на практика значи увеличение на старите.


Предвиждат се и данъчни облекчения за предприятия, създадени от предприемачи до 35-годишна възраст - те ще бъдат освободени от данък печалба за период от 2 години, ако в рамките на 24 месеца създадат минимум 5 работни места и реализират оборот до 150 000 лв.


В платформата, с черновата на която "Дневник" разполага, не е записано откъде ще дойдат средствата, с които ще се финансира напълно безплатното здравеопазване, увеличението на доходите и стимулите за млади семейства. В нея се обещават редица мерки за стимулиране на индустрията, но липсва конкретен запис за бъдещето на проекта АЕЦ "Белене".


Фонд от 500 млн. лв. за финансиране на предприятия


БСП предлага нов модел на финансиране на българските предприятия чрез създаване на фонд "Индустрия" и фонд "Иновации". Първият се обещава да бъде с начален капитал от 500 млн. лв. и да финансира предприятия, които имат десетгодишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип; създават определен брой работни места и наемат млади специалисти. Вторият - да има начален капитал от 150 млн. лв. и да подкрепя млади български инженери и специалисти, които да основават свои фирми и да развиват свои марки.


Предвижда се и създаване на Национален финансов холдинг под управлението на Българската банка за развитие (ББР), в който да влизат Националният гаранционен фонд, Българската агенция за експортно застраховане, фонд "Индустрия", фонд "Иновации" и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България". Целта е "българските компании да получават на едно място и с минимални бюрократични спънки дялово или кредитно финансиране за своя бизнес, факторинг и застраховка на реализирания износ". БСП обещава и специално законодателство за публичните предприятия с над 50% държавно или общинско участие, чрез което да се въведе професионално мениджърско управление на конкурсно начало, както и управление на пазарен принцип.


Без АЕЦ "Белене" в черновата на предизборните обещания


Един от проектите, които БСП най-ревностно защитаваше през годините - АЕЦ "Белене", не е споменат в черновата на предизборната платформа на партията. Записано е само, че трябва да има държавна подкрепа за стратегически инвестиции в нови енергийни мощности на територията на страната.


Днес обаче социалистът Явор Куюмджиев обяви: "Ще направим всичко възможно да се построи АЕЦ "Белене", както е нужна и нова мощност в АЕЦ "Козлодуй". Трябва ни и пряка газова връзка с Русия". По-късно от пресцентъра на БСП уточниха, че сред предложенията на партията за възраждане на икономиката са рестартиране на проекта АЕЦ "Белене" след ново проучване на икономическата целесъобразност, както и рестартиране на проекта "Бургас-Александрополис".


В същото време обаче се предвижда въвеждане на допълнителни мерки за "социална защита от цените на електроенергията", както и формиране на сметките за парно на реален отопляем обем, като отпадне възможността за прогнозни сметки.


БСП споменава още, че летище "София" трябва да се запази и развива като държавна инфраструктура.


В търговските вериги - минимален праг на стоките "Произведено в България"


Освен наименованията "Българско" и "Свежи плодове и зеленчуци" за стимулиране на производството БСП възражда и една от старите си идеи за минимални прагове за предлагане на български стоки в големите магазини. Става въпрос за търговски вериги с годишен оборот над 2 млн. лв. Произведени в България задължително трябва да бъдат 51% от предлаганите плодове и зеленчуци в сезона на производството им и 30% извън него; 70% от предлаганите мляко и млечни продукти; 25% от предлаганите месо и месни продукти; 50% от предлаганото пилешко месо, както и 75% от предлаганото вино и спиртни напитки.


Предвижда се и подпомагане на производството на храни за местна консумация чрез стимулиране на "къси вериги на доставка" , т.е. отпадане на многото прекупвачи, без да се уточнява как ще се случи това.


План за премахване на пръстовите отпечатъци в болниците


В сферата на здравеопазването БСП предвижда още премахване на пръстовите отпечатъци за регистрация на пациенти в болниците и създаване на работещ механизъм за медицинското обслужване на лица, които са в обективна невъзможност да плащат здравноосигурителни вноски.


Сред обещанията са и въвеждане на минимален праг от 12% на относителния дял от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за първичната извънболнична помощ (при отчета си като здравен министър Петър Москов обяви, че в момента той е 11.98% - бел. ред.), оптимизиране на системата на спешната помощ спрямо демографската структура на страната и предварителни договори със студентите по медицина държавна поръчка, които след завършване да останат да работят в България за половината от времето на обучението си, платено от държавата. Същото важи и за медицински сестри, акушери и лаборанти.


Висше и професионално образование според нуждите на държавата


Държавна поръчка в университетите да бъде основана на планиране на нуждите от работна сила с определени квалификации и специалности, пише още в предизборната платформа на БСП. В нея се обещава и безплатно обучение за студентите по приоритетните специалности. Предвижда се държавата и бизнесът да изработят национална карта "Образование - Икономика", в която да се очертаят потребностите на икономиката и на пазара на труда по региони, според които да се подготвят кадри в професионалното и висшето образование. В платформата се планират и финансови стимули за бизнеса за прием на ученици на стаж. Обещава се и развитие на развойни центрове и центрове за технологичен трансфер към БАН и университетите, в които да работи и бизнесът.


За училищното образование се обещава силно присъствие на българските литература, история, изкуство, музика, постижения на науката и спорта в учебните програми, както и въвеждане на един учебник по предмет. Сега учителите избират по кой учебник да преподават.


БСП обещава средствата в държавния бюджет до 2020 г. да достигнат 5% от БВП за образование, 1% - за научноизследователска дейност и 1% - за култура.


България - пълноценен член на ЕС и НАТО, но и в по-добри отношения с Русия


Пълноценно членство на България в ЕС и НАТО и активно участие във формирането на дневния ред в международни организации, в които страната членува, планира БСП в предизборната си платформа. Социалистите обещават, че ако дойдат на власт, външната ни политика ще е ориентирана за подобряване и развитие на отношенията с Русия. Планирано е и развитие на отношенията с Китай и Индия с цел привличане на инвестиции.


БСП предвижда отмяна на постановлението на втория кабинет на Бойко Борисов, с което се дава възможност за трайно заселване на бежанци у нас и заплащане на здравните им осигуровки. Планира се доизграждане на оградата с Турция, връщане на мигранти, които не са бежанци от войната, както и действия за преразглеждане на Дъблинското споразумение.


Съдебната реформа - изменения на наказателното законодателство


За реформа в съдебната система, каквато президентът Румен Радев поиска от следващия парламент, БСП предлага основно изменения в Наказателния и Наказателнопроцесуалния кодекс. Целта е ограничаване на възможностите за връщане на делата от съда на прокуратурата, въвеждане на "жалба за бавност" в наказателния процес, както и създаване на правила за работещо "бързо производство".


Измененията в Наказателния кодекс предвиждат отпадане на непредпазливостта като форма на вина при транспортните престъпления, извършени след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и по-тежки наказания в тези случаи. Планира се отпадане на прилагането на определението "маловажност" при осъществяване на престъпления против собствеността.


БСП обещава още нулева толерантност за корупцията и противодействието й на всички нива.


Постоянна жандармерия за сигурност в селата


В районите на селата да се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармерийски състав и транспортна техника, обещава още БСП. Всеки пост ще отговаря за не повече от три села и ще осигурява патрулна дейност и незабавна реакция при кражби и всички други престъпни посегателства.


В платформата са заложени адекватна подготовка на МВР за постигане на пълноценно и обективно разследване на престъпленията, пълно обезпечаване на криминалната полиция с модерна техника и експерти, както и създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и т.н.). Полицията трябва да възприеме принципа "нулева толерантност".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (261)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3033 Любопитно

  Обичайните БСП предизборни лъжи - наречени ''обещания''!

  [email protected]
 2. 2 Профил на Zlatko Denev
  Zlatko Denev
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Малко неща са по-отвратителни от лъжи на комунисти, подушили властта и озверели от страст да захапят кокала.

 3. 3 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2837 Неутрално
 4. 4 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 688 Неутрално

  И жените - общи. Ех, живот!

  The best way to predict the future is to invent it.
 5. 5 Профил на primaxm
  primaxm
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Още връзва ли им се някой на тези?!? Не разбирам защо се потят да пишат глупости, като нищо няма да изпълнят от това, а и електoрата им изобщо не го интересува какво обещават, просто си гласува за тях по навик.

 6. 6 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  А откъде пари бе, пиленца???

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 7. 7 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1338 Неутрално

  Това си е за рубриката "Предозиране". Цялото.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 8. 8 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Сега е моментът за лъжи и обещания

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1030 Весело

  Бъдеще свършено недосвършено, ама обещано. Винаги "ЩЕ" и все у киреча.

 11. 11 Профил на Terra pura
  Terra pura
  Рейтинг: 281 Неутрално

  Леле, човек като чете тези предизборни обещания може да си помисли, че ще живее в страната на чудесата. Нещо като царя и осемстотинте дни.

 12. 12 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Дадохте им криле като назначихте льотчика за президент, не се чудете сега що хвъркат из небесата...

  Народе, това си пожела да видиш, това и ще гледаш!

 13. 13 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  Тия не се научиха да измислят по-реалистични лъжи!
  Лъжат по един и същи начин, но червените бабички силно намаляха!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 14. 14 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Няма значение какво лъже, явно са решили че петата колона ще се вдигне и ще направи БСП грейт агейн. сад.

  Birds of a feather flock together.
 15. 15 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 636 Неутрално

  "...Предвиждат се и данъчни облекчения за предприятия, създадени от предприемачи до 35-годишна възраст - те ще бъдат освободени от данък "Печалба" за период от 2 години, ако в рамките на 24 месеца създадат минимум 5 работни места и реализират оборот до 150 000 лв..."
  Ей тва пък си личи,че е писано от пълен профан.Значи минимум 5 работни места и максимум оборот 150 хиляди лв.??!!??
  Само пълен идиот може да очаква,че едно предприятие с 5 души и 150 хиляди лева оборот,т.е. по 30 хиляди лева на зает ОБОРОТ на година,ще има някаква печалба...

 16. 16 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Проблемът на всички левичари е, че си нямат никакво понятие какво движи икономиката. Мислят си, че с лозунги и мантри могат да създадат предприятия, заводи, текезесета и какво ли не. Това е вследствие на вродената им умствена недостатъчност, нулеви познания по икономика и дългият период, в който управляваха държавата без никакъв контрол. Видяхме много пъти докъде я докараха - три фалита през соц периода, след това раздаване на куфари с пари, профукани от назначените меринджеи, тотално окраден народ от "честния" Виденов и компания. Но понеже доста хора искат някой да им раздава - пари, апартаменти, коли, телевизори и карти за почивка, винаги намират балами да гласуват за тях.
  И сега, когато си мислят, че ще спечелят изборите и ще управляват, не чуваме никакви продуктивни идеи, само едни приказки за харчене, строителство на Белене, раздаване на пари на свои хора...

 17. 17 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 553 Неутрално

  "НиКой не може да ви даде толкова,
  Колкото сл@Нинова да ви обещае"

  Аз лично предпочитам работни места за широките народни маси.

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7240 Неутрално

  Забравила е мед и мляко от чешмите да обещае. Абе Нинова , като ще е безплатно, кой ще го плаща. Младите, кадърните, способните с големите заплати, скоро ще им писне да плащат и ще изчезнат от България. Тогава няма да има за никого.

 19. 19 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  др. Нинова, как е др. Решетников?

 20. 20 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 530 Неутрално

  А къде е точката в която обещават от чешмите да тече мед и масло!

 21. 21 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  [quote#4:"EU defender"]И жените - общи. Ех, живот![/quote]
  Ама някои няма да са общи! Само чуждите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 22. 22 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  КОЙ ли ще плаща безплатното здравеопазване?

 23. 23 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  [quote#9:"Xumpomo name"]Искам Курнелия предизборно да върне сина си да стане даскал в някое село край София [/quote]
  Тъ пък! В Родопите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 24. 24 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1642 Неутрално

  Свежи плодове и зеленчуци! Само да не са свежи като столетницата и електората й?

 25. 25 Профил на encor3
  encor3
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Намаляване на приходната част / млади семейства, предприемачи, и т.н/ и увеличване на разходната. Сега ако кажат и откъде ще вземат разликата и то при положение, че смятат да хвърлят милиярди в Белене... Направо Адам Смит, Фридмън и т.н пасти да ядат.

 26. 26 Профил на Злото ченге
  Злото ченге
  Рейтинг: 262 Любопитно

  [quote#0:"Д"]БСП обещава още нулева толерантност за корупцията и противодействието й на всички нива.[/quote]
  Остава и да обясни как точно ще осъществи това противодействие.
  А и без това прекалено много станаха маймуните на този клон, на избирателят ще му се завие главата от партии борци срещу корупцията.

  The war has begun! - www.fightcybercrime.net [Код: „Схемите не са това което са!“]
 27. 27 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 682 Неутрално

  БСП се очертава като най-силно изявената на популистката сцена партия.

 28. 28 Профил на event_horizon
  event_horizon
  Рейтинг: 862 Неутрално

  Напълно безплатно здравеопазване... и само това Хайде сега
  Ами напълно безплатно висше образование?
  Ами напълно безплатно правораздаване?
  Ами напълно безплатно администриране?
  Вижте Венецуела вече е постигнала всичкото напълно безплатно. БСП трябва бързо да навакса

 29. 29 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  До коментар [#20] от "bobbyperu":

  Тогава ще стане много хлъзгаво и държавата трябва да раздава кънки и каски.Това ще изисква много пари и нЕма да остане за здраве.
  Затова дрогарката не го е заложилА!!!

 30. 30 Профил на gotin74
  gotin74
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#22] от "4ort":

  НиКой то е безплатно.

 31. 31 Профил на Северозападнал
  Северозападнал
  Рейтинг: 729 Неутрално

  Каждый бабе по мужику! Каждому мужику- по бутылке!
  Имат, имат от къде да прихващат чугуните! Цял институт с генерали ги консултира.

 32. 32 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 553 Неутрално

  По- добре плосък данък отколкото плоски
  Обещания .
  Другари обещавайте още по - щедро,
  Нямате на гъз@ решетка.

  Не гледай и не пасувай тъпо българино.

 33. 33 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 682 Неутрално

  Очакваме офертите на останалите политиèски субекти

 34. 34 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 636 Неутрално

  До коментар [#6] от "today":

  Е ти пък..Има доста резерв за опоскване..Ако се наложи и заеми ще вземат.Бе социалисти-царе в харченето на чужди пари.

 35. 35 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1884 Неутрално

  Поредното ще, ще, ще, ще..... тези са озверели реваншисти, готови да продадат държавата ни на Русия.
  Някой знае ли колко рускоговорящи са станали български граждани с подписа на Йотовица вече?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 36. 36 Профил на Ватник
  Ватник
  Рейтинг: 766 Неутрално

  Намалете ДДС-то бе, ербапи. Лихви михви и не знам си ко си там.
  Или пак ще зимаме от едни да даваме на други? Ай аман.
  ДДС-то намалете, докажете, че сте социални!

  Every cradle is a grave.
 37. 37 Профил на Biggus Dickus
  Biggus Dickus
  Рейтинг: 545 Весело

  Еййй, пак не се научиха как се лъже качествено, по тръмповски. Да им дам подсказка - онзи обеща все неща дето няма нито да подобрят живота на американците, нито да им вдигне доходите, ама са ефектни - стена ще строим, мюсюлманите ще гоним, ще разкараме корумпираните политици и прочее глупости. И като дойде на власт, съответо разкара разни хора за да намърда на тяхно място "семейство и приятели", подписа за стената и за мюсюлманите, ама както е тръгнало - ще го отсвирят не след дълго и за това. Та да се върна на мисълта си, обещайте другари нещо дето е ефектно, може да се реализира на хартия бързо, ама я стане я не. Ето например, Румбата ПикаещиятВъвФонтани как обеща писта за Формула 1? Лупи как обеща Евро Лас Вегас? Вие да речем, може да измислите космодрум. Каните тука Елън Мъск за прикритие и обещавате на бабите екскурзии до Марс. Или нещо подобно. Та така, недейте толкоз прозрачно да лъготите как ще строите АЕЦ, пАток и прочее, като всеки знае, че за едни комисионни иде реч.

  Just in general, any government throughout history hasn't really wanted its people to be educated, because then they couldn't control them as easily ...
 38. 38 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 663 Неутрално

  До коментар [#6] от "today":

  Тези да не са ограбили златото на Федералния резерв?
  Няма само българските данъкоплатци да ограбват, трябва да се разшетат и по света. Тия дни не съм виждал Таско, маско и компания, да не изпълняват особени задачи?

 39. 39 Профил на Чърчил
  Чърчил
  Рейтинг: 765 Неутрално

  Това си е "иновация" Да смениш модела "Кой" с моделите "Индустрия" и "Иновации" до пълната победа на социализъма от 1996 г.Пробват колко ли къса е паметта на българина .

  ЗАВИСТТА ТРЯБВА ДА Я ЗАСЛУЖИШ.СЪЖАЛЕНИЕ ПОЛУЧАВАШ БЕЗПЛАТНО
 40. 40 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  Безплатното здравеопазване в Бг е от 1951 г.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 41. 41 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  При БСП винаги здравеопазването става безплатно, след това и хляба. Накрая изчезва и житото, а държавата остава с триста и шестдесет милиона лева наличност и отрицателен ръст от 10 процента.

 42. 42 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 481 Неутрално

  До коментар [#4] от "EU defender":
  [quote#4:"EU defender"]И жените - общи. Ех, живот![/quote]
  Тя , Корнелия Нинова и Мая Манолова по-скроро ще поискат мъжете да станат общи. И да нямат право да отказват. Иначе.....


 43. 43 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1470 Любопитно

  [quote#40:"dark'star"]Безплатното здравеопазване в Бг е от 1951 г. [/quote]
  Вярно е бай Танчо, ти си живото доказателство.

 44. 44 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 663 Неутрално

  До коментар [#22] от "4ort":
  С кредитите от КТБ и П**.

 45. 45 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Повечето неща са изпълними.

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 46. 46 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Офф като видя - честно, справедливо, солидарно и настръхвам от популизъм.

 47. 47 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Тия пак извадиха голямата баданарка и торбата с лъжите.

 48. 48 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#45] от "az22":

  обаче първо трябва да се изземат паспортите и затворят границите и охраняват много добре, да се стреля на месо по всеки бягащ, иначе не знам кой ще работи в безплатното здравеопазване на Курнелия

  Birds of a feather flock together.
 49. 49 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  [quote#34:"eurogi"]Бе социалисти-царе в харченето на чужди пари.[/quote]
  Да, мене точно това ме притеснява, ако дойда на власт пак ще оцоцат хазната за отрицателно време, ще навъртят дългове, ще подпишат идиотски договори в енергетиката и после пак ще им изплащаме масрафа!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 50. 50 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2301 Любопитно

  БСП се заявява като европейска консервативна партия на едрия капитал = за това не отменя плоския данък. В резултат в Парламента ще влезе някаква комунистическа партия ! Не може хора които не са били ден аргати да са "леви" !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 51. 51 Профил на eupartner
  eupartner
  Рейтинг: 1604 Неутрално
 52. 52 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 951 Любопитно

  Напълно безплатно здравеопазване? В коя част? А крематориума остава ли собственост на Пеевски?

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 53. 53 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Офертата не е лоша.
  Чакам и ПФ да оферира...

 54. 54 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1053 Гневно

  И как става това "напълно безплатно здравеопазване"? Нали парите ще идват от държавния бюджет, а той, от друга страна се пълни от данъците на съвестните данъкоплатци? Кое му е безплатното на това да преразпределяш бюджетни средства?

  Поредните популистки лъжи!!!

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 861 Весело

  Тия изпушиха тотално. Само електрификацията липса. Боже, Боже...

 57. 57 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 2405 Неутрално

  На снимката госпожа ЛЪЖА.

  Заглавие в Дневник: "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" Е ГОТОВА ДА УПРАВЛЯВА С БСП" (ЛЪЖИТЕ БЯХА ДОТУК)
 58. 58 Профил на az22
  az22
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#48] от "Xumpomo name":
  Ми дявола е в детайлите. Като ги знам какви са чукундури, нищо чудно да ни докарат пак до Виденова зима.

  Конституцията на една държава се основава на морала на своите граждани
 59. 59 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Тия пак отвориха торбата с лъжите и празните обещания, Не, че са я затваряли. Ма, нали една трета природонаселение им вЕрва, що не?

 60. 60 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2301 Любопитно

  [quote#28:"event_horizon"]Напълно безплатно здравеопазване...
  Ами напълно безплатно висше образование?
  Ами напълно безплатно правораздаване?
  Ами напълно безплатно администриране? [/quote]Не е нещо което сме нямали - значи може!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 61. 61 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1470 Неутрално

  До коментар [#32] от "gl_avatar":

  Но за сметка на това имат Решетников.

 62. 62 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  [quote#56:"VR|46"]Само електрификацията липса.[/quote]БСП наблегнаха на втората част - американска производителност ...ако знаеш целия цитат.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 63. 63 Профил на Бай Ганьо
  Бай Ганьо
  Рейтинг: 275 Неутрално

  И Жан Виденов обеща безплатна хиперинфлация преди 20 години и наистина я достави на народа. Въобще идат ли избори скрийте личната карта на баба си

 64. 64 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  [quote#38:"Uprsport"]Тия дни не съм виждал Таско, маско и компания, да не изпълняват особени задачи?[/quote]
  Таско, Маско и ко. са на инструктаж в руското посолство, трябва да имат готовност веднага да подпишат нови договори по руските енергийни проекти и после пак да плащаме обезщетения, а руснаците ще им върнат някой лев я уж да рекламират, я някоя подобна щуротия.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 65. 65 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1642 Весело

  Назад към социализъм и планова икономика!

 66. 66 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  [quote#60:"dark'star"]Не е нещо което сме нямали - значи може![/quote]
  И фалирахме, ако си забелязал. При това не само ние, ами всички с безплатно здравеопазване. В момента има безплатно в 2-3 държави, и всичките са в страшна мизерия. Извод?

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 67. 67 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Гласуването за бсп е опасно за Вашето здраве и благосъстояние. Същото важи и за гласуването за герб, дпс, клети патрЕоти, рб2, магарешки, бюрекофф, дост, ковачки

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 68. 68 Профил на MititU
  MititU
  Рейтинг: 1283 Неутрално

  "Днес обаче социалистът Явор Куюмджиев обяви: "Ще направим всичко възможно да се построи АЕЦ "Белене", както е нужна и нова мощност в АЕЦ "Козлодуй". Трябва ни и пряка газова връзка с Русия".


  Да да и за искам да се нахлузя на гоцевият ..ем
  Бе направо да викаме зелените човечета и референдум за присъединяване

  "Колкото повече толкова повече" Мечо ПУХ
 69. 69 Профил на Klatikurti
  Klatikurti
  Рейтинг: 457 Неутрално

  И мармот завива шоколад....

  "Досадникът е човек, който ни лишава от самотата ни, без да ни предостави компания." Хосе Ортега и Гасет
 70. 70 Профил на dito
  dito
  Рейтинг: 232 Неутрално

  Дали някой от тези умници си дава сметка, че в началото на срока лихвите по жилищен кредит обикновено са повече от главницата? Тоест, на практика предлагат семействата с жил. кредит да бъдат освободени от ДОД?

 71. 71 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 480 Весело

  Да ви натъкна и моите три - скромен съм,значи,др.цоциалисти,САМО три жИлания:
  - по Идин кат панталони всеки месец;
  - по Идин чиВт калци всеки месец;
  - по идно апче Виагръ седмично.
  Да ви се ръзъсня по въпросъ:Тъй къту при вашету управление пу улиците шъ тиче мед и масло,е ясну зъ кву ми са панталони и калците - многу шъ съ цапът.
  Кокуто за Виагрътъ - ще ми трябва,че всеки път като срещна некой от вас,нали разбирате.....

 72. 72 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1774 Неутрално

  И "сполука" дори предвеща, но дори и тоеа ти прощавам. Сто лъжи или сто и една...

 73. 73 Профил на tinati
  tinati
  Рейтинг: 420 Неутрално

  И за да се компенсират данъчните облекчения за деца и лихви, да се въведе ергенски данък.

 74. 74 Профил на Wornoxmaniak и ОФ баницата в мола
  Wornoxmaniak и ОФ баницата в мола
  Рейтинг: 735 Весело

  Другарко Корнелия Нинова, ако уке Цветко ти поиска ще ли му дадеш?

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 75. 75 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#66] от "today":

  безплатно никога не е имало това е само счетоводен трик. имаше всеобщо равенство в мизерията с изключение на другарите снабдявани по второ направление и др. екстри

  Birds of a feather flock together.
 76. 76 Профил на Grizacha ot Razgrad
  Grizacha ot Razgrad
  Рейтинг: 583 Весело

  До коментар [#71] от "tedif":

  Не се коси много,жените ще бъдат общи при БСП.

 77. 77 Профил на еко
  еко
  Рейтинг: 272 Неутрално

  за да си помислят изобщо да говорят подобни откровени небивалици, то значи, че народът е тотално ментално провален, досега трябваше тези и онези комунисти да бъдат заличени от лицето на България. тези думи не са просто лъжи, не е просто смешно, страшно е! срамува се, че това се случва в 21 век в една европейска страна, срамувам се, че имам толкова прости и увредени умствено сънародници.

 78. 78 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 690 Неутрално

  Корнелия Нинова:
  "Никой не може да ви даде това което ние ще ви обещаем!"

 79. 79 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  [quote#75:"Xumpomo name"]безплатно никога не е имало това е само счетоводен трик. имаше всеобщо равенство в мизерията с изключение на другарите снабдявани по второ направление и др. екстри[/quote]
  Точно така е, но малко хора го осъзнават, вместо да получаваш 1000 лева, ще получаваш 250 и остатъка ще отива за "безплатното" здравеопазване и кражбите на другарите.
  Безплатно е само сиренцето в капана!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 80. 80 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3816 Неутрално

  Ва банк се играе с планините от невъзможни обещания, само и само да бъдат победители...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 81. 81 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Браво, аз пък обещавам никога да не гласувам за вас и да призовавам за същото и други

 82. 82 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2251 Неутрално

  “Предвижда се и създаване на Национален финансов холдинг под управлението на Българската банка за развитие (ББР), в който да влизат Националният гаранционен фонд, Българската агенция за експортно застраховане, фонд “Индустрия", фонд "Иновации" и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България"."

  Toва май е волето, което чакаше с нетърпение пълничкото момче?!

  I Want To Believe
 83. 83 Профил на Светлозар Колев
  Светлозар Колев
  Рейтинг: 275 Неутрално

  До коментар [#6] от "today":

  От Гергов или друг червено-руски олигарх.

 84. 84 Профил на cintaksis
  cintaksis
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Виж като нямаш никакви идеи, винаги можеш да ползуваш кубинските.

 85. 85 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 394 Весело

  Продължавайте да пръскате на вятъра по 100 хиляди за всеки десен проект и току виж, КУрнелия станала премиер.

  Поне една патерица на ГЕРБ вкарайте , да има някаква полза от Вас, макар че бай Радан последната година не го беше срам да е опозиция с ДПС и БСП , та може и да е за добро че няма да влезе нито дабг, нито рб, нито нова република в парламента

 86. 86 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  До коментар [#77] от "еко":

  +++++++++++
  Точно и на място!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 87. 87 Профил на Ген. Колев
  Ген. Колев
  Рейтинг: 492 Любопитно

  А паре откъде бе дрогарко, Батюшката ли ще ни дари? 16 та республика ли ще ставаме пак? Или от такива като мен се гласите да вземете,а ? Дали?
  Тази се напъва да подобри Виденовия рекорд за краткосрочен грабеж и съсипия.

 88. 88 Профил на maane
  maane
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Ама окуда деньги за теа дарования бе товаришчщи? Да неби да спрете да крадете!? ахахаха куманист без кражба? смех в залата на завален съфески язъик

 89. 89 Профил на cintaksis
  cintaksis
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Виж ти, виж ти, уж Борисов направил 35 милиарда дълг, днес се разпространява по мрежите, а се намерили пари за безплатно здравеопазване. Ама кой не иска безплатно, после ще дойде Борисов или някой друг нещастник и ще му сложат 70 милиарда заем на гърба, да могат да дойдат пак с песен и нови лъжи на уста. Ашколсун, машаала.

 90. 90 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1265 Неутрално

  Силите ми стигнаха само за първите 5 абзаца.... Но да гласуваш за БСП/ДПС, е, все едно гласуваш за патолога си

 91. 91 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#77] от "еко":

  след последните избори БСП вече има увереност, че е така както казваш...

  Birds of a feather flock together.
 92. 92 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 481 Неутрално

  Е, ако има наивници, които от толкова плоски лъжи да бъдат манипулирани, нека гласуват за БКП. Но после да не се чудят защо живеят в мизерия.

 93. 93 Профил на general_patton
  general_patton
  Рейтинг: 269 Весело

  Леля Курнелия е в делириум тременс последните 2 седмици. Толкова глупости наговори, че не може да й смогнем вече....

 94. 94 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 716 Неутрално

  [quote#23:"lz2"]Тъ пък! В Родопите! [/quote]

  Аха, на курорт! Да дойде в Северозападнала България да поживее!

  Eddie lives... somewhere in time!
 95. 95 Профил на ergen4ev
  ergen4ev
  Рейтинг: 426 Неутрално

  розовото бъдеще обляно в червено в което ние ще ви хвърлим само ни повярвайте в изборния ден
  на теория при нас нещата са супер на практика няма да ви казваме от къде ще отрежем за да компенсираме безплатно предложените неща
  другарко ти в кой век живееш?

 96. 96 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 3062 Неутрално

  [quote#87:"Ген. Колев"]А паре откъде бе дрогарко, Батюшката ли ще ни дари?[/quote]
  Парите другарите си ги взеха от общонародното благо, че даже си ги и изхарчиха. Остана им само мъртвата коруба на идеята. И празните приказки.

  Пазете се от доносника vesolr
 97. 97 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 639 Неутрално

  БСП, немат срам, бе? Айде, спрете се малко, поогледайте се. Най-добрия комунист е мъртвия! Стройте се, равнение към Москва!
  Бойко в едно интервю каза, че преди избори всички обещават всичко, но след изборите правят друго.
  Внимавайте за кого гласувате! Социализъм може да си позволи само богата държава.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 98. 98 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 751 Неутрално

  Поредните лъжи на неолибералите този път от клона на Бесепето. Системата е прокажена и измамническа. Изборите са измама за матряла.

 99. 99 Профил на simval
  simval
  Рейтинг: 686 Неутрално

  До коментар [#60] от "dark'star":

  [quote#60:"dark'star"]Не е нещо което сме нямали - значи може![/quote]

  Ама ти наистина ползуваш главата си единствено като закачалка за шапката си.

  Аз не зареждам в Лукойл.
 100. 100 Профил на t_
  t_
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Хахахаха, убиха ме. Че те повечето неща под една или друга форма вече са направени.
  От всичко тук се вижда, че:
  1. Ще се налеят едни пари в здравеопазването, система, от която се източва изключително много.
  2. Ще се налеят едни пари в един фонд, който ще "финансира", ама нашите хора.
  3. Белене, няма, ама май щото са забравили да го споменат, айде и там 20 милярда.
  4. Жандармерията вече я обявиха
  5. Съдебна реформа, ама не баш.

  Седа министрите на Герджиков ще се пренапънат, може да изстискат пръстите си за някоя поръчка, ще оплескат Бойко и после пак няма да има осъдени.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK