Напълно безплатно здравеопазване, опрощаване на лихви по жилищни кредити, марка "Българско" и още обещания от БСП

В подготвената от Корнелия Нинова и екипа й предизборна платформа на БСП се запазва плоския данък, отпадането на който бе ключово обещание на социалистите досега.

© Анелия Николова

В подготвената от Корнелия Нинова и екипа й предизборна платформа на БСП се запазва плоския данък, отпадането на който бе ключово обещание на социалистите досега.Напълно безплатно медицинско обслужване на здравноосигурените лица и ограничаване на всички скрити форми за допълнително заплащане. Приспадане на лихвите по кредит за първо и единствено жилище до 100 000 лв. на млади семейства от дължимия данък общ доход. Създаване на възможност наименованието "Българско" да бъде поставяно на продукти, произведени в страната и с основна суровина от български произход; а наименованието "Свежи плодове и зеленчуци" - само на плодове и зеленчуци, произведени у нас. Това са част от обещанията в предизборната платформа на БСП, която предстои да бъде одобрена от конгреса на партията в събота и неделя.


Окончателно БСП се отказва от премахването на плоския данък, като предлага две нови данъчни правила - приспадане до 50 лв. на дете месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители и въвеждане на 20% данък върху доходите на физически лица, чиито приходи от заплати, ренти и наеми са над 120 000 лева годишно. Социалистите обещават и увеличение на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години до размера на минималната работна заплата. В момента обезщетението е 340 лв. на месец, а минималното възнаграждение - 460 лв.


В платформата е предвидено и стартовата заплата за млад учен в Българската академия на науките (БАН), Селскостопанската академия (ССА) и държавните висши училища да не бъде по-ниска от две минимални работни заплати, т.е. - от 920 лв. Записано е още поетапно и справедливо увеличение на заплащането на труда на учителя. От 1 януари стартовите заплати за млади преподаватели са 660 лв. Планирано е още "осъвременяване с минимум 10% на базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение" за най-ниската длъжност на служителите в сектор "Сигурност".
БСП обещава намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии, което на практика значи увеличение на старите.


Предвиждат се и данъчни облекчения за предприятия, създадени от предприемачи до 35-годишна възраст - те ще бъдат освободени от данък печалба за период от 2 години, ако в рамките на 24 месеца създадат минимум 5 работни места и реализират оборот до 150 000 лв.


В платформата, с черновата на която "Дневник" разполага, не е записано откъде ще дойдат средствата, с които ще се финансира напълно безплатното здравеопазване, увеличението на доходите и стимулите за млади семейства. В нея се обещават редица мерки за стимулиране на индустрията, но липсва конкретен запис за бъдещето на проекта АЕЦ "Белене".


Фонд от 500 млн. лв. за финансиране на предприятия


БСП предлага нов модел на финансиране на българските предприятия чрез създаване на фонд "Индустрия" и фонд "Иновации". Първият се обещава да бъде с начален капитал от 500 млн. лв. и да финансира предприятия, които имат десетгодишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип; създават определен брой работни места и наемат млади специалисти. Вторият - да има начален капитал от 150 млн. лв. и да подкрепя млади български инженери и специалисти, които да основават свои фирми и да развиват свои марки.


Предвижда се и създаване на Национален финансов холдинг под управлението на Българската банка за развитие (ББР), в който да влизат Националният гаранционен фонд, Българската агенция за експортно застраховане, фонд "Индустрия", фонд "Иновации" и "Фонд мениджър на финансови инструменти в България". Целта е "българските компании да получават на едно място и с минимални бюрократични спънки дялово или кредитно финансиране за своя бизнес, факторинг и застраховка на реализирания износ". БСП обещава и специално законодателство за публичните предприятия с над 50% държавно или общинско участие, чрез което да се въведе професионално мениджърско управление на конкурсно начало, както и управление на пазарен принцип.


Без АЕЦ "Белене" в черновата на предизборните обещания


Един от проектите, които БСП най-ревностно защитаваше през годините - АЕЦ "Белене", не е споменат в черновата на предизборната платформа на партията. Записано е само, че трябва да има държавна подкрепа за стратегически инвестиции в нови енергийни мощности на територията на страната.


Днес обаче социалистът Явор Куюмджиев обяви: "Ще направим всичко възможно да се построи АЕЦ "Белене", както е нужна и нова мощност в АЕЦ "Козлодуй". Трябва ни и пряка газова връзка с Русия". По-късно от пресцентъра на БСП уточниха, че сред предложенията на партията за възраждане на икономиката са рестартиране на проекта АЕЦ "Белене" след ново проучване на икономическата целесъобразност, както и рестартиране на проекта "Бургас-Александрополис".


В същото време обаче се предвижда въвеждане на допълнителни мерки за "социална защита от цените на електроенергията", както и формиране на сметките за парно на реален отопляем обем, като отпадне възможността за прогнозни сметки.


БСП споменава още, че летище "София" трябва да се запази и развива като държавна инфраструктура.


В търговските вериги - минимален праг на стоките "Произведено в България"


Освен наименованията "Българско" и "Свежи плодове и зеленчуци" за стимулиране на производството БСП възражда и една от старите си идеи за минимални прагове за предлагане на български стоки в големите магазини. Става въпрос за търговски вериги с годишен оборот над 2 млн. лв. Произведени в България задължително трябва да бъдат 51% от предлаганите плодове и зеленчуци в сезона на производството им и 30% извън него; 70% от предлаганите мляко и млечни продукти; 25% от предлаганите месо и месни продукти; 50% от предлаганото пилешко месо, както и 75% от предлаганото вино и спиртни напитки.


Предвижда се и подпомагане на производството на храни за местна консумация чрез стимулиране на "къси вериги на доставка" , т.е. отпадане на многото прекупвачи, без да се уточнява как ще се случи това.


План за премахване на пръстовите отпечатъци в болниците


В сферата на здравеопазването БСП предвижда още премахване на пръстовите отпечатъци за регистрация на пациенти в болниците и създаване на работещ механизъм за медицинското обслужване на лица, които са в обективна невъзможност да плащат здравноосигурителни вноски.


Сред обещанията са и въвеждане на минимален праг от 12% на относителния дял от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за първичната извънболнична помощ (при отчета си като здравен министър Петър Москов обяви, че в момента той е 11.98% - бел. ред.), оптимизиране на системата на спешната помощ спрямо демографската структура на страната и предварителни договори със студентите по медицина държавна поръчка, които след завършване да останат да работят в България за половината от времето на обучението си, платено от държавата. Същото важи и за медицински сестри, акушери и лаборанти.


Висше и професионално образование според нуждите на държавата


Държавна поръчка в университетите да бъде основана на планиране на нуждите от работна сила с определени квалификации и специалности, пише още в предизборната платформа на БСП. В нея се обещава и безплатно обучение за студентите по приоритетните специалности. Предвижда се държавата и бизнесът да изработят национална карта "Образование - Икономика", в която да се очертаят потребностите на икономиката и на пазара на труда по региони, според които да се подготвят кадри в професионалното и висшето образование. В платформата се планират и финансови стимули за бизнеса за прием на ученици на стаж. Обещава се и развитие на развойни центрове и центрове за технологичен трансфер към БАН и университетите, в които да работи и бизнесът.


За училищното образование се обещава силно присъствие на българските литература, история, изкуство, музика, постижения на науката и спорта в учебните програми, както и въвеждане на един учебник по предмет. Сега учителите избират по кой учебник да преподават.


БСП обещава средствата в държавния бюджет до 2020 г. да достигнат 5% от БВП за образование, 1% - за научноизследователска дейност и 1% - за култура.


България - пълноценен член на ЕС и НАТО, но и в по-добри отношения с Русия


Пълноценно членство на България в ЕС и НАТО и активно участие във формирането на дневния ред в международни организации, в които страната членува, планира БСП в предизборната си платформа. Социалистите обещават, че ако дойдат на власт, външната ни политика ще е ориентирана за подобряване и развитие на отношенията с Русия. Планирано е и развитие на отношенията с Китай и Индия с цел привличане на инвестиции.


БСП предвижда отмяна на постановлението на втория кабинет на Бойко Борисов, с което се дава възможност за трайно заселване на бежанци у нас и заплащане на здравните им осигуровки. Планира се доизграждане на оградата с Турция, връщане на мигранти, които не са бежанци от войната, както и действия за преразглеждане на Дъблинското споразумение.


Съдебната реформа - изменения на наказателното законодателство


За реформа в съдебната система, каквато президентът Румен Радев поиска от следващия парламент, БСП предлага основно изменения в Наказателния и Наказателнопроцесуалния кодекс. Целта е ограничаване на възможностите за връщане на делата от съда на прокуратурата, въвеждане на "жалба за бавност" в наказателния процес, както и създаване на правила за работещо "бързо производство".


Измененията в Наказателния кодекс предвиждат отпадане на непредпазливостта като форма на вина при транспортните престъпления, извършени след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и по-тежки наказания в тези случаи. Планира се отпадане на прилагането на определението "маловажност" при осъществяване на престъпления против собствеността.


БСП обещава още нулева толерантност за корупцията и противодействието й на всички нива.


Постоянна жандармерия за сигурност в селата


В районите на селата да се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармерийски състав и транспортна техника, обещава още БСП. Всеки пост ще отговаря за не повече от три села и ще осигурява патрулна дейност и незабавна реакция при кражби и всички други престъпни посегателства.


В платформата са заложени адекватна подготовка на МВР за постигане на пълноценно и обективно разследване на престъпленията, пълно обезпечаване на криминалната полиция с модерна техника и експерти, както и създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и т.н.). Полицията трябва да възприеме принципа "нулева толерантност".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK