България ще загуби европари за образование заради свръхконцентрация на власт в ръцете на Кунева (обновена)

В петък Меглена Кунева обяви, че е направила всичко необходимо наследникът й проф. Николай Денков да започне с успех.

© Георги Кожухаров

В петък Меглена Кунева обяви, че е направила всичко необходимо наследникът й проф. Николай Денков да започне с успех.България със сигурност ще загуби пари по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" дори и нередностите, констатирани от одит на Европейската комисия (ЕК), да бъдат отстранени в най-кратки срокове. Причината - заради нарушенията от Брюксел настояват да бъдат направени финансови корекции по проекти, одобрени за финансиране с европейски средства. Това значи, че ЕК ще поеме по-малък процент от средствата за изпълнението на проектите, а българската страна, т.е. държавният бюджет - по-голям.


Към момента от Министерството на образованието и науката (МОН), където се намира Управляващият орган на програмата, не могат да прогнозират в какъв размер ще са загубите, тъй като одитният доклад още не е пристигнал, както и не са започнали преговорите с ЕК. Направената от 26 до 28 октомври 2016 г. проверка е показала нередности в 8 проекта, чиято обща стойност е 180 млн. лв. и се очаква да бъдат засегнати от финансовите корекции. Иначе сключените към момента договори по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са общо 116, а общата им стойност е 324 млн. лв. Не е изключено Брюксел да поиска финансови корекции и по някои от тях. Това се разбра от думите на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков, на заместника му Ваня Стойнева и на служебния вицепремиер по еврофондовете Малина Крумова, които днес представиха план за действие за отстраняване на нередностите в управлението на оперативната програма.


Заради нарушенията към момента България не може да иска осребряване на фактурирани разходи по започнати проекти, т.е. междинните плащания по програмата са замразени (бел. авт. - официално от деня на получаването на доклада) и всичко се финансира от държавния бюджет, в т.ч. и европейските стипендии за студенти. Добрият сценарий е страната ни в най-кратки срокове да отстрани нередностите и междинните плащания да бъдат пуснати, т.е. загубените пари да са само заради финансовите корекции. Лошият - ЕК да откаже да плати вече направени разходи и те да останат за сметка на държавата.
Бюджетът на "Наука и образование за интелигентен растеж" е 1.37 млрд. лв., а към момента са сключени договори по три от четири оси. По тях са платени над 39 млн. лв. от държавния бюджет.


"В писмо, което получихме миналата седмица, като основен проблем ЕК посочва липсата на ясно разделени организационни и контролни функции между звеното, което отпуска средства по програмата; звената, които получават пари по проекти, и звеното, което проверява изпълнението на проектите", обясни проф. Денков. Експерти от министерството допълниха, че отпускането и контролът на парите се следи от Управляващия орган в МОН, а част от звената, които получават пари, са дирекции в МОН.


След положителен вътрешен одит Кунева иззела цялото управление на европрограмата


"От 5 юли 2016 г. Меглена Кунева изземва функциите на ръководител на Управляващия орган от Иван Модев. Към този момент е приключил националният одит (бел. авт. - одитиращият орган се намира в Министерството на финансите), който констатира разделението на министър от управляващия орган, т.е. той е положителен, тъй като има разделение на властите. След това Кунева влиза в противоречие с европейския регламент и в следващите почти четири месеца - до 24 октомври м.г., тя по същество съвместява функции, като това съвместяване по същество не е позволено от регламента. Именно през този период България нарушава изискванията на ЕК, както и приетите системи за управление и контрол в страната. Това е ключовият елемент, който води до писмото на ЕК, в което се констатират нарушения. През този период се изпълняват пет големи проекта от МОН, както и има два големи проекта, които са оценявани", обясни проф. Денков. По думите му през този период Кунева издава още няколко заповеди, които премахват разделението на функциите.


Според източници на "Дневник" проверяващите от ЕК са пристигнали в МОН на 24 октомври м.г. - на датата, на която Кунева издава заповед, с която назначава друг ръководител на Управляващия орган. По информация на в. "Капитал" Кунева е била лично в Брюксел, за да опита да отложи оповестяването на резултатите от проверката.


По думите на Малина Крумова екипът на предишния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев многократно е предупреждавал Кунева за нарушението на регламентите, което прави.
"Ние препоръчвахме да бъде обмислено определяне на ръководител на Управляващия орган на оперативно ниво, който е независим от политическото ръководство на министерството и има ясно формулирани задължения и отговорности", обясни Крумова днес. Резултат обаче нямало. Не е известно дали от екипа на Дончев са предприели други мерки освен предупрежденията.


Служебният образователен министър обяви още, че и предшественикът на Кунева - проф. Тодор Танев направил грешката да застане начело на Управляващия орган за дни, но след препоръка на Томислав Дончев веднага назначил друг ръководител.


Днес Меглена Кунева обяви, че спрени плащания по програмата нямало, както и нямало да има, но не обясни защо е нарушила регламентите на ЕС. Тя съобщи още, че няма да е кандидат за депутат.


По-късно бе припомнено, че Кунева е поела лично управлението на оперативната програма след скандал с проекти за подкрепа на обучението на роми.


Държавна агенция, подчинена на премиера, може да поеме управлението на европрограма


Просветното министерство и екипът на служебния вицепремиер по еврофондовете Малина Крумова са разработили четири варианта за решение на основния проблем - недобро разпределение на функциите при управление на програмата. Първият е Управляващият орган да остане във ведомството, но за него да отговаря отделен зам.-министър. Вторият - в МОН да се обособи отделно звено за изпълнение на проектите, но Управляващият орган да остане в министерството. Третият вариант - Управляващият орган да се извади от МОН, като стане изпълнителна агенция към него. Четвъртият - управлението на оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" да се поеме от държавна агенция, която е директно подчинена на министър-председателя, а МОН - да остане бенефициент по програмата.


От думите на проф. Николай Денков се разбра, че ведомството ще настоява да не се стигне до последния вариант, тъй като реализирането му ще отнеме поне шест месеца, в които може да се генерират по-големи загуби. Крайното решение обаче ще зависи от Брюксел.


"Има и проблеми в екипите за управление на проектите, сред които непрозрачни процедури и неясни критерии за сформирането им, неадекватна организация на работата им, изразяваща се в голям брой експерти, неясно разпределение на места и дублиране на отговорности. Най-вероятните мерки, които ще вземем, са реорганизация на екипите, както и включване на външни експерти в тях", заяви зам.-министърът на образованието и науката Ваня Стойнева. Очаква се тя да поеме ръководенето на Управляващия орган, след като проф. Денков освободи днес или утре сегашния титуляр Цветана Герджикова.


Друг проблем, констатиран от ЕК, са пропуски в контрола и лоша организация по отстраняване и санкциониране на нередности. Заради това ще бъдат допълнени правилата във всички слаби области, които ще бъдат проверени допълнително от Министерството на финансите. Предвиждат се и обучения на служителите.


Европарите за центрове за наука също не са гарантирани


Откритите нередности при одита на ЕК касаят три от четирите оси на оперативната програма - "Образование и учене през целия живот" (бел. авт. - одобрени проекти за 245 млн. лв., платени - 30 млн. лв.), "Образователна среда за активно социално приобщаване" (бел. авт. - одобрени проекти за 74 млн. лв., платени - 8 млн. лв.) и "Техническа помощ" (бел. авт. - платени 1 млн. лв.). Другата ос е "Научни изследвания и технологично развитие", по която в момента текат конкурси за изграждане на четири центъра за върхови постижения и на осем центъра по компетентности на обща стойност над 350 млн. лв.


След сигнали на учени от БАН и Техническия университет-София за нередности по процедурите и след намесата на тогавашния вицепремиер Томислав Дончев, който обяви, че има незаконосъобразни действия от страна на МОН, Меглена Кунева удължи сроковете за кандидатстване до 28 февруари т.г. Тогава от БСП предупредиха, че ще има спирания на средства по програмата.


Днес проф. Николай Денков определи и тази процедура като проблемна, но заяви, че ще я довършат, както е обявена, тъй като в противен случай има "огромни рискове за загуби на средства в края на 2018 г.". Проектите трябва да бъдат оценени от независим международен оценител, който все още не е избран.


"Оценката на проектите за центовете ще бъде извършена по новите, допълнени правила, каквито изисква ЕК, за да не застрашим и тези пари", обясни зам.-министър Ваня Стойнева. Според служебния министър хаосът по тази ос е създаден от именно Цветана Герджикова, която отказала да си подаде оставката.


От думите на проф. Николай Денков се разбра, че ако ЕК не размрази междинните плащания по оперативната програма, държавният бюджет ще трябва да даде авансово пари за стартиране на изграждането на центровете. "На пръв поглед това не е щета, но значи ангажиране за държавен ресурс", обясни служебният министър. На въпрос на "Дневник" дали ще се налагат финансови корекции и върху проектите за центрове за наука, от МОН обясниха, че всичко зависи от одитния доклад, който още не е пристигнал.


Проф. Николай Денков съобщи още, че очаква проблеми по оперативната програма заради това, че към края на м.г. просветното министерство не е изпълнило три от предварителните условия по "Наука и образование за интелигентен растеж". Това също може да доведе до процедура по спиране на плащания. Липсват стратегия за научни изследвания, анализ на научната инфраструктура, както и национална пътна карта за научна инфраструктура, които служебният министър обеща да направи за три месеца.


Има и забавяне на проектите, които изпълнява министерството, информира още проф. Денков.

Ключови думи към статията:

Коментари (113)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на БГА Балкан
  БГА Балкан
  Рейтинг: 577 Неутрално

  "България ще загуби европари за образование заради свърхконцентрация на власт в ръцете на Кунева"

  Разбираите:
  ГЕРБ не са виновни.

  И в морето ми е до колене .....................
 2. 2 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Не им вярвам на решетниците.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3422 Неутрално

  Добре.На Кунева някой ще търси ли отговорност.

 4. 4 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5053 Неутрално

  Тук вече вината на министър председателя/в случая Боко/ е огромна.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3708 Неутрално

  Редно е да направим възможното да спасим тези пари.С акъл!!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 7. 7 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 418 Неутрално

  [quote#3:"chicago514"]Добре.На Кунева някой ще търси ли отговорност[/quote]
  Чикаго, пак те фанаха на гола кука.

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 8. 8 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1304 Весело

  "По думите на Малина Крумова екипът на предишния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев многократно е предупреждавал Кунева за нарушението на регламентите..."

  А Кунева е викала:"Тази част от коалиционната баница е моя, ще си я ръфам както си искам!"
  Баце през 2009 г. бе прав, че не искаше коалиции, щото в коалиция псетата ръфат като за последно.

  Ecrasez l’infâme
 9. 9 Профил на svetlio_rm
  svetlio_rm
  Рейтинг: 587 Неутрално

  "свЪРхконцентрация " ???

  Всеки с неговите си заслуги ..

  Бойко и е бил началство, а тя е била началство над министерството което и е поверено..

  Той не я е подритвал както трябва, а тя нищо качествено не е сторила..

 10. 10 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 666 Любопитно

  Властта точно при Бойко хей така си се въргаля по улицата, та всеки може да си я вземе и концентрира...

  No Pain No Gain
 11. 11 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2805 Любопитно

  Когато разделянето на функциите е само на хартия, тогава е ясно КОЙ има полза от това. Не е ли вървяла МК по стъпките на Баш Боса, който функционираше като най-контролния орган?! Дано загубените пари са по-малко.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 12. 12 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2912 Неутрално

  Ето до какво води желанието за власт на всяка цена и компромисите при сглобяване на коалиции...!
  Какво значи, че Дончев предупреждавал Кунева? Нищо...! Отговорността си е на министър-председателя. Той, естествено ще се направи, че не се отнася за него... Но, пораженията са налице. Освен РБ и ГЕРБ ще отнесе негатив, точно преди изборите.

  Бивш tww09306483.
 13. 13 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 268 Неутрално

  [quote#1:"БГА Балкан"]Разбираите:
  ГЕРБ не са виновни. [/quote]
  Чети, другарю...
  "екипът на предишния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев многократно е предупреждавал Кунева за нарушението на регламентите, което прави. Резултат обаче нямало."

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Засега това е само предупредително писмо.Интересно защо служебният министър ,който е работил в М-во на образованието и Кунева не са общували помежду си,дори Томислав Дончев е настоявал Кунева да комуникира и с него,и с европейските институции.Да не би да е недосегаема като свещена крава?

 16. 16 Профил на Големи яйца:)
  Големи яйца:)
  Рейтинг: 858 Неутрално

  Баце сам призна провала си - Кунева. То да беше само тя се...

 17. 17 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#7] от "oporna_to4ka":

  Хавнатите на куката са българските граждани, защото сега бюджета ще плати финансовите корекции.

 18. 18 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2174 Неутрално

  "По думите на Малина Крумова екипът на предишния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев многократно е предупреждавал Кунева за нарушението на регламентите, което прави. Резултат обаче нямало.”

  Не разбирам смисъла, управляващият орган да бъде при Кунева, след като дейността му е компрометирана?
  Ако Баце е бил наясно с рисковете от коалиционна формула на управление, трябвало е да предвиди и това!

  I Want To Believe
 19. 19 Профил на dustman
  dustman
  Рейтинг: 523 Весело

  Лидерката на ДБГ и член на ръководството на Реформаторския блок Меглена Кунева няма да е кандидат за депутат на изборите на 26 март. Това обяви самата тя на прескофнеренция. Бившата вицепремиерка благодари за номинациите, които е получила да е кандидат за следващия парламент.
  "Винаги съм работила почтено, поела съм много отговорности и съм водила много битки. Но не съжалявам. Имам нова задача днес - да дам път на младите политици. Такива има много в нашата партия. Това са хора с доказани качества, с лидерски качества" заяви тя.

  Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
 20. 20 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1156 Гневно

  "Кунева влиза в противоречие с европейския регламент и в следващите почти четири месеца - до 24 октомври м.г.";
  "По думите на Малина Крумова екипът на предишния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев многократно е предупреждавал Кунева за нарушението на регламентите, което прави. Резултат обаче нямало"

  Сега да се бръкне другарката Кунева и да покрие разликите!!!

 21. 21 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  До коментар [#13] от "Jumbo Jet":

  Викаш предупреждавали я? Ма тя шеф нещо нямаше ли си, или него не го броим?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 22. 22 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1213 Неутрално

  А тези дето държат Кунева в коалицията си ще изгубят всичко на тези избори.

 23. 23 Профил на toffeetwr
  toffeetwr
  Рейтинг: 367 Любопитно

  "Десният антикорупционенен лидер"...

  Ваша великорусская мечта, сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм
 24. 24 Профил на soave
  soave
  Рейтинг: 1086 Неутрално

  След като Томислав Дончев е предупреждавал Кунева, защо Бойко като техен началник не се е намесил и да задължи Кунева да спазва правилата. Или всеки си прави каквото иска и както може, а после данъкоплатецът е виновен. Има едно правило - каквото и да греши изпълнителят, част от вината е на ръководителят му.

  "Лъжата е обиколила половината свят преди истината да има възможност да си обуе гащите." Уинстън Чърчил
 25. 25 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  ЕДИННА ЕВРОПА

  Свръхконцентрация на власт е белег
  за частна държава!

  "България ще загуби европари за образование
  заради свърхконцентрация на власт в ръцете на Кунева"

 26. 26 Профил на г-н Думанов
  г-н Думанов
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Кунева от самото начало си постави за цел да прилапа тези парички. И как такъв експерт по еврофондовете допусна да го хванат така?

  CONTADOR GRATUITO!
 27. 27 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 482 Неутрално

  Най-сетне широката общественост да разбере какви калинки управляват важни сектори от нашия живот

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 28. 28 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#4] от "pet_fire":

  Не е било Бойко да е виновен за нещо. Комунистите, Сорос, магнитите бури, всичко - той не.

 29. 29 Профил на mitkokitkata
  mitkokitkata
  Рейтинг: 267 Неутрално

  Тя да можеше и повече щеше да концентрира...

 30. 30 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  Сега остава въпроса - що махнахме Танев. Баце, що бе?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 31. 31 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 8 Весело

  Извод: ЕК са комунисти и с този си позорен ход се опитват да уронят престижа на РъБъ преди изборите. Засрамете се, ЕК!

 32. 32 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Заглавието така звучи подвеждащо, може би в едно подзаглавие да се уточни, че логическото ударение не е "свръхконцентрация на власт", а "в ръцете на Кунева".

 33. 33 Профил на morf
  morf
  Рейтинг: 712 Гневно

  Ей така става, с реформатори от царската конюшня. Трижди проклети да са тия, дето допуснаха отпадъците от тройната коалиция да се набутат в дясно.

 34. 34 Профил на Bulgerman
  Bulgerman
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Благодарение на алчния интригант Даниел Вълчев, който беше организирал кражбата на средствата по тези програми.

  XXI век е! Електронно Правителство и Гласуване.
 35. 35 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1423 Неутрално

  До коментар [#24] от "soave":

  Защото премиера у нас не е началник на министрите. Нищо, че баце обича да се прави на такъв.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 36. 36 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1423 Неутрално

  Риформаторска работа. Ко да праиш.
  Между другото. Герджиков е от същото монархо-комунистическа котило.

  Covid live matter. Stop the genocide.
 37. 37 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Бойко му каза на герджика - проверявайте и прааво на главния прокурор давайте. Какво се мотат та не сезират?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 38. 38 Профил на koko4ko
  koko4ko
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Кривоустата куквица не е грешка само на Б.Борисов, тя е непоправима грешка на природата. Народе, мисли!

 39. 39 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1321 Весело

  виж ти, виж ти... я все си мислех че Той раздавал кинтите... пък то не било Той ами Тя

 40. 40 Профил на loy30529393
  loy30529393
  Рейтинг: 316 Весело

  До коментар [#6] от "Messerschmitt":

  Правилно! Един греши, друг след него поправя грешките му.

 41. 41 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  До коментар [#19] от "dustman":

  Кукувицата се оттегля ,ама секретар на РБ е Д,Вълчев -седенкаджията.Сега го слушах как мазно каканиже против либералите ,а до вчера с кукувицата и ДПС бяха либерали.

 42. 42 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 746 Неутрално

  To aко се брои колко пари е загубила България от Кунева и Куневици и Куневци може да се построят още 2 Българии. Тая кога е обесят ще е знак че почваме да се оправяме. Всичко друго е измама.

 43. 43 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  До коментар [#30] от "Darth Plagueis":

  Точно затова махнаха Танев- дойде време за усвояване и кукувицата и седенкаджията се настаниха до трапезата.

 44. 44 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 755 Неутрално

  До коментар [#2] от "oporna_to4ka":
  "Не им вярвам на решетниците."

  Това няма никакво значение. И кравите не вярват на ветеринатните лекари, но те пак ги лекуват.

 45. 45 Профил на Skydiver
  Skydiver
  Рейтинг: 904 Неутрално

  Не много компетентно действие от нейна страна, но препоръчвам да се гугълне Иван Модев (ръководителя чиито функции тя е узурпирала). Репутацията му обяснява доста.

 46. 46 Профил на swinging_pigs
  swinging_pigs
  Рейтинг: 382 Весело

  До коментар [#19] от "dustman":

  Защото се готви за Еврокомисар...
  Ще я пратят на заслужен отдих в Брюксел.
  Изпечен политик...чак не се трае.

 47. 47 Профил на narodaeverekciq
  narodaeverekciq
  Рейтинг: 206 Неутрално

  Истински реформатори!!

 48. 48 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Невник мноо кефи - санкции не са наложени, камо ли да е ясен размерът им, нооо - всичко е загубено
  И курни така говореше за едни пари, даже и йотова, пък после - не било вярно
  П.П. Кунева ми е антипатична !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 49. 49 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#13] от "Jumbo Jet":
  Другарю, още по лошо. За Борисов, за нас е ясно.
  Щото Борисов е знаел, но само е предупреждавал. Без да вземе мерки.
  И понеже при Борисов случайни неща няма, то може да се твърди, че той, Борисов е прикривал далаверите /некадърноста/, или и двете на Кунева. Вероятно срещу възмездност....
  Иначе няма обяснение за това, че е допуснал /нарочно/ свръхконцентрация на власт у некой друг......

 50. 50 Профил на testimone
  testimone
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Бързо-бързо да се изнизва Пръмова и от РБ, барабар с Даниелчо. Пътем да вземат и секретаря на образователното министерство.

 51. 51 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1648 Любопитно

  До коментар [#30] от "Darth Plagueis":

  До коментар [#43] от "hodounski":

  Танев беше изгонен заради деяния от антинационален, антидържавен характер, както и заради умишлени посегателства срещу националния идентитет и единството на нацията, плюс умишлените му действия за насъскване и противопоставяне на учители от различни предметни области и прокарване на лобистките интереси на външни корпоративни организации и лица. Плюс заиграването му с избора на един декан в СУ. В съдружие със Светослав Малинов и затворената група на "образователните експерти".....
  Не го съжалявайте. Малко му е!
  А тази Кунева е един от тарторите на на т.н. "реформи" вече две десетилетия. И все през ЕК.
  И нея не я съжалявайте. Малко и е!
  Изобщо цялата тази камарила трябва да се овъзмезди с максимална жестокост!
  !!!
  !

 52. 52 Профил на opt_02
  opt_02
  Рейтинг: 418 Неутрално

  [quote#8:"Graf"]А Кунева е викала:"Тази част от коалиционната баница е моя, ще си я ръфам както си искам!"
  Баце през 2009 г. бе прав, че не искаше коалиции, щото в коалиция псетата ръфат като за последно. [/quote]
  Прав, прав, ама баницата не е за изтърване... без коалиция - по-добре, ама и с нея ще остане бая нещичко за ръфане...

 53. 53 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 979 Неутрално

  [quote#6:"Messerschmitt"]Редно е да направим възможното да спасим тези пари.С акъл!! [/quote]
  За спасението сте прави. Проблемът е в акъла - трябва да почакаме обявяване на специфична обществена поръчка без участието на национален акъл. Последният знае само да разхищава, но не и да спасява.

 54. 54 Профил на the only easy day was yesterday
  the only easy day was yesterday
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Дали ще сте с Европа или Русия все бивши комунистически чеда ви оправляват и затова никой нищо не може и не смее да направи.
  Това една добре изградена управляваща но невършеща нищо класа която без кръв няма да си отиде и след сто години.
  По скоро тя ще прокуди децата ви и ще засели земите ви с нови
  "българи" но от власта без кръв няма да се оттегли.
  Това съм ви го казвал още в ония дни на Декември когато всички мислеха че са свободни от комунистическите келемета.
  Не не сте и пак ви казвам няма да сте и след 100.

 55. 55 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#19] от "dustman":

  А каза ли дали ще става еврокомисарка?

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 56. 56 Профил на due07477623
  due07477623
  Рейтинг: 414 Неутрално

  А Прокурора какво дреме? Или остъклените тераси са по-важни?

  От тия престъпници няма ли и един да влезе в затвора???

 57. 57 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  Парите за наука в България се гледат под лупа и се търсят всевъзможни нарушения, а за всякаквите циганьорски бежанци наливат пари с лопата. Това си е най-чиста проба европейско лицемерие от най-мръсен десен. Брюкселските калинки крадат като за световно, а нас са ни нарочили за дежурни по корупция, за да отвличат вниманието от собствените си безобразия.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 58. 58 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Някой учуден ?

  Същата тая НЕ договори подобна програма когато влизахме в ЕС.

  Сега да я изкарат на магистралата да ги заработи тези пари.

 59. 59 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 482 Неутрално

  А знаете ли, че Кунева в качеството си на Вицепремиер, беше натоварена да отговаря за един милион българи в чужбина? И естествено, не свърши и за пет лева работа.

 60. 60 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1297 Неутрално

  [quote#8:"Graf"]По думите на Малина Крумова екипът на предишния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев многократно е предупреждавал Кунева за нарушението на регламентите.[/quote]
  Източник?

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 61. 61 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 2926 Неутрално

  [quote#8:"Graf"]"По думите на Малина Крумова екипът на предишния вицепремиер по еврофондовете Томислав Дончев многократно е предупреждавал Кунева за нарушението на регламентите..."

  А Кунева е викала:"Тази част от коалиционната баница е моя, ще си я ръфам както си искам!"
  Баце през 2009 г. бе прав, че не искаше коалиции, щото в коалиция псетата ръфат като за последно.[/quote]
  Бъркате. Не е виновна "коалицията". А моделът. Феодалният.
  Още при Тройната с нейното 3-5-8 се възцари, Баце го продължи и задълбочи.
  Феодализмуз, Графе, Феодализмус!
  Даже откупвачи на данъци си имаме!

 62. 62 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 983 Неутрално

  "Просветното министерство и екипът на служебния вицепремиер по еврофондовете Малина Крумова са разработили четири варианта за решение на основния проблем - недобро разпределение на функциите при управление на програмата."

  Но по принцип е възможен и пети вариант - управлението на оперативната програма да се поеме от съществуващо звено в някое друго министерство - например в Министерството на финансите или в Министерството на икономиката, което едновременно да има опит в тази дейност и да е абсолютно независимо от бенефициера.

 63. 63 Профил на w
  w
  Рейтинг: 219 Неутрално

  [quote#21:"Darth Plagueis"]Викаш предупреждавали я? Ма тя шеф нещо нямаше ли си, или него не го броим?[/quote]

  Има си и той също си носи отговорността за калпавото назначение.
  Но Кунева беше вицепремиер, което и дава самостоятелност в действията не го забравяйте.

  То ясно Бойко за всичко е виновен, но има ли шанс поне веднъж да се съгласите, че и в реформаторите има гнили ябълки?

 64. 64 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Кунева ще поеме ли отговорност най-накрая,щото на мен ми се налага да си плащам данъците,а на нея й се налага да не губи по стотици милиони и после да вика арменския поп.

 65. 65 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#57] от "Сорос е заразата, а Тръмп е лекарството.":

  Нищо подобно, корумпирани сте си - факт. Недей да отклоняваш въпроса. Управлението на образователната система и науката са държавни приоритети, и нямат нищо общо с емигрантите.

  И не е проблема с европейското финансиране, проблема е въобще с липсата на стратегия и визия. В липсата на смислени реформи ето вече 20 години. Какво общо има тук ЕС?

 66. 66 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#64] от "gembirdkz":

  Кунева няма да поеме отговорност, а българските избиратели да внимават за кого гласуват. Те са тия които поемат отговорност.

 67. 67 Профил на gavrilov
  gavrilov
  Рейтинг: 482 Неутрално

  До коментар [#62] от "ijj":

  при сегашното състояние на нещата, ясно е че МОН няма експертиза, така че идеята може би не е лишена от смисъл

 68. 68 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 470 Неутрално

  България има препоръки за до изкусуряване на програмата,а не както лъже министърчето,че някой щял да спира парите.Да не би Дневник и Медиапул да са започнали да работят за БСП?

  sdg
 69. 69 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 779 Любопитно

  Някакви санкции за Кунева? Поне удръжки от пенсията в размер над минималната до реалната на Кунева?

 70. 70 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#62] от "ijj":

  Ама чакай сега,аз четох че по времето на Т.Танев тази програма я е имало.Значи някой е работил по тази програма.
  Все ми се струва че министърчето преекспонира нещата в полза на БСП,за да докаже че има някъде грешка в министерството!
  А най вероятно се надява,ако БСП станат управляващи да го назначат за техен министър.Най вероятно му е обещано

  sdg
 71. 71 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#48] от "роджър":

  +++++++
  Някак си странно всички говорят за загубени пари,без някой да им е казал че парите ще се спират от ЕК.
  Пълни измислици говорят,и умишлено подвеждат слушатели,зрители и читатели.

  sdg
 72. 72 Профил на exit13
  exit13
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Кунчето е толкова проста, че може да я опишеш само с три думи некадърна, алчна овца!

 73. 73 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1165 Неутрално

  Чудя се дали Кунева е по-некадърна от Борисов или обратното...със сигурност и двамата са вредни обаче.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 74. 74 Профил на baxxtraxx
  baxxtraxx
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Нищо изненадващо няма в това. "Реформаторите" се познават по това, че се нахвърлят по-стръвнишки на баницата отколкото всеки друг. Справка Ненчев и Москов. Тримцата с Кунева се опитаха да направят далавери за милиарди без дори да си правят труда да се прикрият след това. То не бяха ваксини, пръстови идентификатори, парцели в Младост, санаториуми в Поморие...и още и още...
  В затвора им е мястото, да си заработят откраднатото в завода за акумулатори в Пазарджик, или в стоманолеярният завод "Осъм". То бива крадене, но както е казал един по-горе, тия откраднаха колкото за още една България.

 75. 75 Профил на thenomad
  thenomad
  Рейтинг: 394 Неутрално

  [quote#3:"chicago514"]Добре.На Кунева някой ще търси ли отговорност.[/quote]
  Защо задавате такива абсурдни въпроси? Някой на някого някога в тази държава търсил ли е отговорност?
  Преди много лета, Бойко Борисов дойде на власт с обещанието, че ще потърси сметка на всички. Стана точно обратното. С единствената цел да се задъжи колкото се може повече на власт, Борисов се заигра с Първанов, ДПС, БСП, Реформатори, Патриоти, Атака, медии и т.н. и т.н. Сега никой не смее да иска сметка на другите, защото всички са в кюпа!

 76. 76 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1570 Неутрално

  [quote#51:"AzDebil"]Танев беше изгонен заради деяния от антинационален, антидържавен характер, както и заради умишлени посегателства срещу националния идентитет и единството на нацията, плюс умишлените му действия за насъскване и противопоставяне на учители от различни предметни области и прокарване на лобистките интереси на външни корпоративни организации и лица. [/quote]

  Ъ? Нещо за холокоста?
  [quote#63:"w"]Но Кунева беше вицепремиер, което и дава самостоятелност в действията не го забравяйте.
  [/quote]
  Беше вицепремиер в съвсем друг ресор. Назначението й като министър на образованието е изцяло отговорност на Борисов.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 77. 77 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Тия червени, тъпи отрепки живееха в среда, където всичко им беше позволено и достъпно и те си въобразиха, че могат. Поради тази причина и крадяха, особено накрая.
  Та от тази гледна точка лустрацията има логика и беше много необходима, но ...уви. Да не пиша за причините, защото ще скочат тези, които нито са свидетели на това, нито имат представа от времето тогава, а сега се застъпват за хора, които сами си измислиха митове, че са "допринесли много" за "цъфтежа" ни!

 78. 78 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Кунева сигурно се готви за Брюксел покрай европредседателството, щом няма да става депутат. Нещо ми е съмнително това "давам път на младите"....
  Все си мисля, че у нас няма достатъчно компетентни хора по тези евро- фондове, защото се издънваме непрекъснато. Предполагам компетентно се и краде, но повече сме минати откъм получаване на тези средства.

 79. 79 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Чудя се , каква е ролята на Даниел Вълчев, който уж се беше оттеглил от политиката, а когато Кунева стана министър, изведнъж цъфна до нея.

 80. 80 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Тъпата овца некадърна, дори не може да краде. След толкова години като комисар да надроби това - признак на неповторима тъпота.
  Чудно ми е как се чувства електората на ДБГ. Да гласуваш за такава ##цензурирано## говори за още по-голяма тъпота у тебе самия.
  Направо удари баце в земята по интеУект, а беше министър на ОБРАЗОВАНИЕТО и еврокомисар преди това.
  Такава е цялата пасмина царска НДСВейсак... тъпа и безпардонна

 81. 81 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 435 Гневно

  Това беше ясно още като подля тази кукувица вода на Танев, не че и той не беше парче корумпиран ама таз е хептен нагла милата Пръмова, и това ми било лицето на рИформаторския блок!!! Точно пари да се губят от най изостаналия и важен сектор!!!

  Дела трябват, а не думи.
 82. 82 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#75] от "thenomad":

  Е как търсил ли е? На Трайчо Трайков например му е повдигнато обвинение, както и на военния министър за договора с поляците. За свършена работа, се търси отговорност че не е свършена по най-добрия начин, но за това, че си се оакал тотално от чиста тъпотия... не, тъпотията не е смъртен грях

 83. 83 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#81] от "Infernus":

  Не бе чвоек, тук не става дума за корумпиран или не, става дума за тъпотия. То и за да си корумпиран трябва акъл

 84. 84 Профил на vtv64
  vtv64
  Рейтинг: 264 Неутрално

  България загуби парите заради най големият виновник в образованието- Даниел Вълчев!!! Тази гадина съсипа всичко когато беше министър, той кадруваше и сега зад гърба на Миглена. Трябва му съд, честен и справедлив... за всички далавери които успя да сътвори с учебниците,със стачката, седенките и най вече заради безумното - парите следват ученика! Не качеството а ученика... от там дойдоха всички беди,делегираните бюджети са бич, но който не е бил в системата не го знае. Директорите намазаха, инспекторатите също... схема до схема, мила моя майнольо...

 85. 85 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  До коментар [#84] от "vtv64":

  ОПААА! Некой друг виновен за тъпотията на мИглена!

 86. 86 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3931 Неутрално

  Според мен не е сами лицето Кунева, а системата която позволява подобно манипулиране на процесите по обществените форндове и стратегията на страната (ако такава има освен "файдата на собствения джоб".

 87. 87 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Към загубата на европарите за образование можем да прибавим загубата от закриването на АЕЦ и това е достатъчно да бъде съдена за държавна измяна. Защото нейната "дейност"носи само загуби за страната и печàлби за собствената и банкова сметка.А сега се готви пак да става еврокомисар и то без одобрение на легитимен парламент Безобразията на тази госпожа са безкрайни, както и нашето търпение и глупостта на избирателите и.

 88. 88 Профил на Infernus
  Infernus
  Рейтинг: 435 Неутрално

  До коментар [#83] от "uq":

  Прав си, бих само добавил тъпотия и лакомия! Както се казва ако може и гз си да крадне!

  Дела трябват, а не думи.
 89. 89 Профил на Doichin Stefanov
  Doichin Stefanov
  Рейтинг: 249 Неутрално

  До коментар [#54] от "the only easy day was yesterday":

  Добре де, толкова си драскал, ама как да те вземе човек на сериозно? С това" Оправляват "и две страници без наличие на запетайка!?

 90. 90 Профил на anticomunist
  anticomunist
  Рейтинг: 453 Неутрално

  тая да си ходи,за какво ние образование,ние сме си тъпи така или иначе,единствената страна от бившата източна европа която не може да върви напред по различнини причини.Умолявам ви гласуваите за комунетата и ще видите как всичко ще върви по мед и масло.

 91. 91 Профил на Deinio
  Deinio
  Рейтинг: 481 Неутрално

  Опитала се е да направи кинти като за последно

 92. 92 Профил на vista2
  vista2
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#86] от "daskal1":
  точно Кунева е виновна и това се знае още от миналата година в научните среди...още тогава е ходила в Брюксел да моли за промени в регламента...

 93. 93 Профил на cintaksis
  cintaksis
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Добре де защо не спират програми, когато са на власт, а след като паднат? Ами защото тези, които взеха властта не знаят, не искат и не могат.

 94. 94 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3931 Любопитно

  До коментар [#92] от "vista2":

  Значи "махаме Кунева и всичко се оправя"?

 95. 95 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#3] от "chicago514":

  Куневица не следваше да бъде допуснаа до каквато и да е форма на управление - като чедо на Партията тя влачи след себе си способността да "усвоява" средства. Но Буда я охарчи за пиар и сега би следвало да носи отговорността заедно с нея.

 96. 96 Профил на ИванКар
  ИванКар
  Рейтинг: 264 Неутрално

  До коментар [#85] от "uq":

  Има такъв, ама се спотайва зад навит пожарникарски маркуч... А миглената си е същата - много тропа, но попива...

 97. 97 Профил на marobo
  marobo
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Срамувайте се!!!

  Демокрацията е за тълпата. По-нагоре имат значение само парите.
 98. 98 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1648 Весело

  До коментар [#76] от "Darth Plagueis":


  [quote#76:"Darth Plagueis"]Ъ? Нещо за холокоста? [/quote]


  Пробваш да наглееш, а защитнико танев?
  Ми не, не е виновен за холокоста.
  Обаче яко се е възползвал тъкмо от преекспонацията и преексплоатацията на темата за холокоста.
  Паразитирайки върху потърпевшите и едновременно продавайки им се, за да продава сънародниците си.
  Паразит.
  !

 99. 99 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Ами тя не е бден човек. Да се бръкне в джоба и да компенсира това, дето е натворила! Опита се да си играе на образователен министър, не стана. Натвори много загуби, да си ги плати!

  Мърфи е оптимист!
 100. 100 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  Някой спретна активно мероприятие на Кунева. Само бившите й съпартийци-ченгета от БКП са способни на това. Може и Баце да е, но и той е комунист, дори не бивш.
  Добрата новина е за дясното пространство - един внедрен агент-провокатор по-малко. Сбогом, Кунава! Можеш да вземеш и Лукарски със себе си в политическото небитие.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK