Пет дела за измама прекратени заради изтекла давност

Пет дела за измама прекратени заради изтекла давност

© Анелия НиколоваПри проверка на 139 заявления за нарушаване правото на гражданите на решаване на делата им в разумен срок Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) съобщава за тежки нарушения на сроковете, поради което пет дела са били прекратени заради изтичане на давността. И петте дела са за измама. Отговорността за забавянето е както на разследващите органи и прокуратурата, така и на съда, става ясно от съобщението на Инспектората.
Пропуски при изготвяне на обвинителиня акт и невъзможността за призоваване на свидетелите фигурира почти при всички отлагания на делата в съдебната фаза.


14 години, 11 месеца и 24 дни е продължило дело за измама


по което извършителят/измамникът/ се е представил за длъжностно лице. Обвинението е по чл. 210, ал. 1, т.1, пр. 1 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.
Забавянията са били причинени от действията на компетентните органи и в двете фази на производството. Установени са периоди, през които не са извършвани никакви действия по разследването, както и периоди на бездействие от страна на наблюдаващата прокуратура . Наблюдаващият прокурор два пъти /с постановления от февруари 2002 и юли 2004 г./ е връщал делото на разследващия орган за отстраняване на допуснати процесуални нарушения и за извършване на допълнително разследване.


Съдебните производства в Софийския районен съд (СРС), образувани през 2004 и 2007 г., са прекратени поради съществени процесуални нарушения при изготвянето на обвинителния акт и делото е връщано на прокуратурата за отстраняването им. И в двата случая производството е прекратено едва в хода на съдебното следствие вместо при подготвителните действия за разглеждането му в открито заседание.


Най-сериозни забавяния са допуснати при третото съдебно производство в СРС, образувано през 2009 г. Насрочени са 22 съдебни заседания, като по време на последното – през юни 2016 г., производството е прекратено поради изтекла давност. Заседанията са отлагани основно заради нередовно призоваване и неявяване на свидетелите, а на два пъти /през 2010 и 2011 г./ делото е започвало наново от нов състав заради принципа за неизменност на състава.


Друго дело за измама е продължило 14 години, 11 месеца и 15 дни


То е прекратявано четири пъти и връщано от СРС на прокуратурата заради пропуски при изготвянето на обвинителния акт, представляващи съществени процесуални нарушения /въпросните съдебни производства са образувани през 2001, 2003, 2014 и 2015 г./.


В съдебната фаза са констатирани забавяния, причинени от действията на съда, по време на второто производство. То е образувано на 22 януари 2003 г., а е насрочено за разглеждане в открито заседание едва за 11 февруари 2004 г. Продължило е 9 години, 8 месеца и 13 дни. Проведени са 31 заседания. На първите 25 от тях не е бил даден ход заради невъзможност да бъдат призовани някои от свидетелите. По време на 31-то съдът е прекратил делото поради пропуски при изготвянето на обвинителния акт, които е трябвало да бъдат установени още при постъпването на делото в съда.
За последен, пети път, делото е внесено в СРС през 2015 г. и е прекратено през февруари 2016 г. поради изтекла давност.


14 години, 4 месеца и 6 дни е продължителността на трето дело


за измама.В досъдебното производство са допуснати пропуски при изготвянето на обвинителния акт. Те са причина за три връщания на делото от СРС за отстраняване на констатираните процесуални нарушения, ограничили правото на защита на обвиняемия. Като цяло са забавили разглеждането и решаването на случая с около 2 години и 6 месеца. Последното от въпросните три дела е продължило 1 година, 8 месеца и 6 дни – съдът не е установил своевременно наличието на основания за прекратяване на делото. Трябвало е да го стори още в разпоредителното заседание за подготовка на делото за разглеждане, пише Инспекторатът.


2 години, 3 месеца и 9 дни продължава


четвъртото поред съдебно производство, образувано в СРС през 2013 г. Насрочени са 13 заседания, осем от които са отложени без да се даде ход заради процесуални пречки. Въззивният съд е прекратил производството поради изтекла давност.


13 години, 9 месеца и 18 дни


продължава дело за измама, от която причинената вреда е в големи размери /чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК/.


Най-съществени забавяния са допуснати в досъдебното производство - разследването траяло 9 години, 3 месеца и 16 дни. Установени са няколко периода от 5 месеца до 2 години, през които не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. Най-дългият от тях е от 9 януари 2006 г., когато наблюдаващият прокурор е върнал следственото дело поради неизпълнение на указания, дадени с предишно постановление от 17 юни 2005 г., до 29 октомври 2007 г., когато делото е възобновено.
Установено е, че в хода на съдебното производство в СРС, образувано през 2013 г., в период от 3 години и 4 месеца съдът не е успял да създаде организация и да призове лицата, включени в списъка за призоваване. Това е станало причина за отлагане на всички 12 заседания, без да е даден ход, допринесло е за прекомерната продължителност на наказателното производство и за прекратяването му поради изтичане на предвидената в закона давност.


13 години, 9 месеца и 6 дни дело за измама изобщо не е стигнало до съда


тоест от образуването му до прекратяването му е останало на фазата на досъдебното производство. Спирано е общо пет пъти – два пъти заради отсъствие на обвиняемия /общо за 6 години, 10 месеца и 14 дни/ и три пъти заради отсъствие на свидетели /общо за 2 години и 10 месеца/. В периодите, когато производството е било спряно, са извършвани епизодични оперативни действия по издирването на обвиняемия и на свидетелите, което е основната причина за продължителността на делото и прекратяването му.


Отчетът на Инспектората към ВСС по глава Трета "а" от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Европейската конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи) за периода 1 октомври – 31 декември 2016 г. може да се прочете на интернет-страницата на ИВСС – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK