Непознати репортажи от Руско-турската война

Непознати репортажи от Руско-турската война


Непознати репортажи от Руско-турската освободителна война, публикувани преди 140 години, излизат за първи път на български език в книгата "Писма от България през 1877 г." от Евгений Утин. Изданието на "Абагар" е превод от оригинала, излязъл в Санкт Петербург година след края на войната – книга, която не е издавана и преведена, която не се цитира нито от български, нито от руски историци с изключение на едно-две бегли споменавания.


"За да цари такова мълчание за твърде интересните публикации в петербургския "Вестник Европы", за да ги подминават изследователите, вероятно има някаква по-сериозна причина. Оставяме на любезните читатели да си отговорят на въпроса каква би могла да е тя", казват инициаторът и автор на предговора - писателят Георги Данаилов, и преводачът, журналистът Панайот Денев.


Авторът Евгений Утин
Евгений Исаакович Утин (1843—1894), популярен в Петербург адвокат и публицист, изявен либерал, идва в България, за да се присъедини към армията веднага след десанта при Свищов. Той не само наблюдава, а и преживява изпитанията и несгодите, за да си отговори на въпроси, които не му дават мира - за целта и характера на тази поредна руско-турска война. В кореспонденциите от първата до последната страница спорят колкото въображаеми, така и съвсем реални оптимист и песимист – израз на личните му убеждения, емоции, съмнения и негодувания. "С дълбоко сериозния си и искрен тон, с богатството на факти и с ярката жизненост на много наблюдения и изводи писмата от България остават едва ли не най-поучителната книга за нашата последна война с турците", пише навремето публицистът Л. Слонимский за Утин в уважавания и авторитетен "Энциклопедический словарь" на Брокхауз и Ефрон.


Авторът описва действия на руските войски в Северна България, минава Балкана, стига до Казанлък и почти до Стара Загора, когато преживява унизителното и трагично отстъпление на армията и отчаяното бягство на българите под натиска на армията на Сюлейман паша. Увлекателно описва срещите си в Свищов, Търново, Дряново, Трявна, Казанлък, Габрово, в села, в манастири и на военни позиции. Няколко кореспонденции са посветени на провалилите се три опита за превземане на Плевен. Утин е потресен от десетките хиляди жертви , възмущава се от руски генерали и висши офицери, безотговорно неподготвени за тежките сражения с отлично командван, въоръжен и дори по-добре облечен противник.


Далеч преди войната авторът се е отличавал сред петербургската интелигенция с широки интереси и последователно възхищение от възраждането на републиканските идеи във Франция и от популярния техен лидер Леон Гамбета. Сътрудничил на основания от този политик вестник République française. И това е обяснение за остро критичния му поглед към имперския режим в Русия и особено спрямо корупцията в бюрокрацията и армията. Съкрушителни са фактите, които изнася за трагичното положение във въоръжаването на войската, при продоволствието, медицинското обслужване, интендантството.


Макар да признава, че не е добре подготвен предварително, с натрупването на срещи и впечатления Утин с проницателност и дълбоко състрадание се отнася към трагичната съдба на българите, оцеляващи като по чудо след 500 години физически и нравствен гнет. И безспирно ги защитава от грубото и надменно отношение на сънародниците си, особено на онези, които са убедени в силата на нагайката като право и задължение на освободителя.


Евгений Утин се прибира в Санкт Петербург след третата кървава и неуспешна атака срещу Плевен. "Превързочните пунктове, болниците, безкрайните обози с ранени – такива бяха последните ми впечатления, които отнесох, напускайки театъра на войната. Тягостно ми беше след всичко видяно и чуто. Тягостно не защото не вярвах в крайния успех на нашето оръжие, а заради голямата яснота, с която по-силно от всякога пред мен се откриха всички печални страни и цялата горчивина на нашия отечествен безпорядък. В общия мрак на хоризонта се появи само един светъл лъч – надеждата, че разголващото съзнанието ни разбиране за нашата собствена несъстоятелност ще събуди силите ни, ще освежи с нов дух обществения ни живот и ще даде тласък на вътрешното ни развитие. Струваше ми се, че след всички тежки изпитания всичко в Русия трябва да се промени", така завършват писмата от България.


Писма от България през 1877 г.


Ако в обикновени дни Свищов можеше да впечатли с нещо ново, оригинално, сега възприятието беше по-силно заради белезите на "завладян" град, които се набиваха в очи на всяка крачка. Като минете по която и да е улица, като погледнете която и да е къща, ви изненадваха знаците и надписите на всяка стена. На една къща с тебешир бе начертан огромен кръст, на друга изненадваше надпис на руски, но с грешки: "домъ христiанина!" или "домъ болгарина". Съвсем като след Вартоломеевата нощ! Какво да говорим – тази съдбовна нощ трябваше да се появи в паметта ми, ако някой можеше спокойно да мисли за случилото се в града в паметната нощ на 14 срещу 15 юни!


По турските къщи нямаше никакви надписи, но пък те бяха напуснати, съсипани и дори – уви! – ограбени. Сега нали разбирате смисъла на кръстовете и надписите? Не беше трудно да се сетиш, но тогава, все още не познавайки цялата сила на страстното чувство за отмъщение и без да се опасявам, че ще чуя отговор, който ще потвърди опасенията ми, не можах да се сдържа и попитах какво означават фаталните знаци.


- Те означават – беше ми отговорено, - че хората са преди всичко зверове с всичките им хищнически инстинкти. Кръстовете и надписите са от 15-и, те трябваше да спасяват къщи от разярената тълпа българи, която при приближаването на руснаците се нахвърли върху турците, върху жилищата им, имуществото им, живота им. Вижте тази къща – полуразрушена, пуста? Погледнете вътре – всичко е разбито, доближете се - ще забележите следи от засъхнала кръв. Това е дом на турчин, тук беше извършено разграбване и убийство, а този, който грабеше и убиваше, той е българинът, когото ние сме дошли да спасяваме, да освободим от необузданите турски зверства! Вижте и другите турски къщи, с изключение на пет подивялата тълпа срина всичко!


Това май беше първото обвинение, първото свирепо нападение срещу българите, което трябваше да чуя, а изречено в така остра форма, то трябваше да ме изненада повече от неприятно. По-късно, дори съвсем скоро, аз свикнах с тези обвинения, кой ли не ги отправяше, упреците срещу българите станаха публични и нещо обичайно. Но тогава, в Свищов, това за мен беше нещо ново. По онова време не разполагах с фактите, с които можех да докажа цялата несправедливост на подобни обвинения, тогава още не разбирах ясно нечовешкия турски гнет, лишил българите дори от правото да се смятат за хора. Затова не можех да накарам моя противник да замълчи и да разкрия пред него картината на потрисащи турски фанатични зверства, които не само оправдаваха, но и правеха справедлив, дори законен, взрива на безумно и неистово отмъщение.


Волю–неволю трябваше да се защитавам теоретически и да доказвам, че силата на отмъщението се формира от тежестта на робството, от вековното преследване и унижение на човешкото достойнство. Срещу такава теория беше лесно да се възрази с друга, може би по-възвишена, но при всяко положение по-малко справедлива. От тази теория се възползва събеседникът ми.


- Ако допускате – възразяваше той на теоретичните ми доводи – отмъщението за законен елемент в живота на народите, тогава какво отличава християнския свят от мюсюлманския, хората на Евангелието от хората на Корана? Ако при определени условия едните правят същото като другите, тогава стигнете докрай и признайте, че в света господства само правото на силния! Който е по-силен, той бие, поробва, убива по-слабия, докато на свой ред последният не стане по-силен! И тогава започва същата история, само че в обратна посока. Слабият днес е силен утре – двамата се крепят на едно правило, до което успя да достигне европейската цивилизация – правило диво и варварско, заключено в думите "огън и желязо!"


Погледнато абстрактно, в тези думи наистина има истина, но тази абстрактност най-малко е приложима при остри кризи в живота на народите. Ако трябва да бъдат упреквани за нещо българите, то е единствено за това, че заради петвековното робство са загубили своята съпротивителна сила, силата за постоянна борба с врага и характерът им е някак уморен, нерешителен. Принизен е гордият народен дух, който гради с векове осъзнаването на собствено човешко достойнство. Но само при българите ли има подобно нещо? При тях все пак се оправдава с дивия чуждестранен гнет.


Още от първите дни, почти от първите минути на навлизането в България, преди някой да беше успял да се вгледа в хората, тръгнаха необмислени ругатни – свидетелство само за крайно лекомисленото и често невежо отношение към българите, недоказващо по никакъв начин, че хулите са заслужени.


Поразителната лекота, с която се оформя и разпространява подобно отношение към един народ, не би трябвало да е допустима, ако не заради справедливостта, поне заради елементарна политика. Армията ни отива да мре за освобождението на славяни, а пък ние не намираме нещо по-добро, освен да се подиграваме и дори да ругаем същите тези славяни. Оправдаваме се с широтата на нашите характери, но и в това трябва да има граници. Защото – пристигнахме в Румъния и побързахме да им се подиграваме, да демонстрираме презрението си, пристигнахме в България и тутакси се държим към целия смазан и измъчван народ със стария помешчически тон, който се изразява с ругатни и удари с камшик.


Достатъчен ни е дори най-неоснователен частен случай, за да изведем генерални изводи за целия народ. Няма какво да мислим и говорим, дори заключенията ни да са несправедливи. В България от тази страна на Балкана частни случаи, които да предизвикат недоволството ни, имаше, разбира се, и как да ги няма след събитията от нашите предишни войни с Турция. Ясно помня неприятното впечатление още през първия ден от пребиваването ми в България, при първия ми контакт с българи. В Свищов нямаше къща, незаета от наши офицери, войници и други хора от огромната военна администрация. На мнозина им се налагаше да нощуват на улицата, но не мисля, че те бяха най-зле. Не знаех какво да сторя, когато срещнах познат симпатичен офицер и преди да се здрависаме, той попита къде съм се настанил. След като чу лаконичното "никъде", той веднага ми предложи да разделя с него и още двама офицери дадената им малка стаичка в българска къща. Тръгнахме натам.


- Ама че братушки! Какъв народ! Не си струва да се воюва заради тях!
- Какво стана, в какво се провиниха?
- Представи си каква история! – взе да ми разказва той. – Сам виждате, че в Свищов е невежество, ама какво да правим. Тепърва ще има да нощуваме по дворове, всичко ще ни се случи!


Комендантът описа всички къщи, всички квартири и изпраща в тях пристигащите офицери. На мен и двама млади офицери ни посочиха къща. Отидохме. Портата заключена. Тропаме. Никакъв отговор. Пак тропаме. Чуваме зад вратата да вика някаква жена. Питаме преводача: Какво става? Оказва се, че домакинята не иска да ни пусне. Връщаме се при коменданта. Дават ни полицейска охрана, която трябва да въздейства по-убедително на домакинята. Тя се подчинява и ни пуска. А след това по всякакъв начин показва неприязън. Каквото и да попиташ, отговорът е един: нема! Предлагаш пари, даваш на домакините, вземете, но дайте – нищо не успяваш да получиш. Бяхме трима, тя ни даде миниатюрна стаичка, а в съседната голяма празна стая не поиска да ни пусне и не ни пусна. Ето какви са българите, ето я тяхната любов, симпатия, родството, благодарността! А заради тях се пролива руска кръв!


Неприятно ми въздейства този разказ, някакво съмнение се промъкна в душата ми. Макар да знаех, че, строго казано, българите няма защо особено да ни обичат, не сме им сторили кой знае какво добро в миналото, но все пак повече гостоприемство нямаше да попречи. Още в Румъния се бях убедил, че ние имаме навика да изискваме поклони и да се възмущаваме и недоволстваме, като не виждаме раболепно отношение в нашите активни и пасивни съюзници. И неволно помислих, че и тук, в този частен случай, става нещо подобно, а то предизвиква съпротива у домакините българи.


Но този път сгреших. Домакините, българи от заможната класа, наистина бяха негостоприемни. Всички молби, предложени пари, нищо не помогна и както и да ги уговаряхме, не ни дадоха съседната празна стая и ни принудиха пет души да прекараме две нощи в малкия килер. Нищо не успяхме да вземем от тях, дори вода ни даваха с нежелание. Колкото и да ме смути това първо неприятно запознанство с българи, бях далеч от мисълта да правя заключения от него. Подобно отношение от страна на българите към нас беше изключение и по-късно се убедих в това. Нито веднъж по време на цялото ми пребиваване в България не срещнах повече такова негостоприемство, такава неприязън като при свищовските хазяи, а поведението им стана напълно разбираемо, когато научих, че тези хора са от групата, която се нарича чорбаджии.


Заради няколко подобни случая сред нас тръгна лошата слава на българите. Няма нищо по-лесно от това да се обобщават такива факти. Но бързината, с която се наложи неподходящото мнение за българите, бе поразителна. Достатъчни бяха ден-два в Свищов, за да се убедя в това. Достатъчно беше да влезеш в малка, но отвратително мръсна кръчма в някаква градина, за да чуеш достатъчно най-остри мнения за българите. Кръчмата всъщност беше нещо като клуб, в който се стичаха всички военни. През целия ден вървеше оживен разговор, нямаше непознати, войната сближава. Общият тон беше радостен, ликуващ. - През септември сме си у дома! – казва някой и, разбира се, никой не възразява, всички са на едно мнение. Кой не е въодушевен!


* * *
Добре помня как на първия или втория ден от пребиваването ми в Търново се срещнах с българин от партията "Млада България", който на моите въпроси за гражданското управление на княз Черкаски започна горчиво да се оплаква от въведените порядки.


Какво предизвиква вашето недоволство? – попитах.


- О! Много скоро ни дадоха да почувстваме как гледат на нас! С първите си крачки ни показаха, че не са дошли в България, за да влязат в положението ни, да опознаят отблизо страната, да се отнесат внимателно към нуждите ни, а само за да заповядват, да се разпореждат, без да обръщат каквото и да е внимание на нашето мнение, на нашите представи!


Намерих този отзив за голословен и поисках факти.


- Искате факти – продължи българинът: моля. Още преди руските войски да преминат Дунав – започна да разказва той – към Плоещ се отправила българска делегация. Тя била крайно милостиво приета от самия император, княз Горчаков също бил дружелюбен, а след това се отнесли съвсем иначе. Остро им казали, че не се интересуват от никакви депутации, да не са посмели да мислят, че се явяват като представители на българския народ, че България няма и няма да има политическо представителство и със заплахи ги посъветвали да си избият от главите всички политически домогвания. Представете си, - разгорещено продължи българинът - когато един от делегацията поискал да изкаже някакво съображение, високо му закрещели: "Ние нямаме нужда от вашите мнения, длъжни сте само да слушате и да изпълнявате, а не да разсъждавате!" Кажете, моля – добави той – у вас така ли е прието да се отнасяте с хора, които не са извършили престъпление, защото ние мислехме, че така се отнасят само в Турция.


Разбира се, аз не придадох особено значение на този разказ, предположих, че такъв прием на българската депутация е бил резултат на неразбиране или просто на случайно лошо настроение на губернатора на България, но за съжаление това далеч не беше последният подобен разказ и далеч не последното оплакване на българи от сурово отношение към тях.


* * *
Без съмнение българите изпитват по-силна привързаност към Русия, независимо от печалните страници в миналото. Те обичат Русия, но тази любов, нека не се заблуждаваме, съвсем не е сантиментална. Те не са заслепени от нашия блясък и от могъществото ни. Този "беден" народ, по израза на един политически Юпитер, познава чудесно нашите силни и слаби страни и критично оценява нашата и външна, и вътрешна политика. Колкото и да не е високо равнището на тяхното политическо развитие, те разбират кое в политиката се нарича бяло и кое черно и в мислите си за отношението на Русия към славяните се водят все пак от исторически примери за поведението ни към тези славянски народи, които с нас са в неравен брак.


Неведнъж питах българи: - Кажете, какво иска вашият народ, към какво се стреми?


- Стреми се – отговаряха ми – преди всичко да получи право да живее, защото под владичеството на Турция ние не живеем, ние бавно умираме. Ние молим за живот, молим да ни освободите от вековния ни жесток враг.


- Чудесно. Нека предположим, че накрая това законно желание ще бъде удовлетворено, тогава какви ще са вашите надежди за бъдещето, на какво се осланяте?


- Каквото и да направят с нас, то ще е по-добро от сегашното ни положение. Дали ще бъдем присъединени към друга държава, дали ще образуват от нас отделно княжество, ние ще сме доволни на всичко!


- Добре, но вие сами какво искате?


Мълчание.


- Искате ли да бъдете присъединени към Русия?


- Ако иначе не може, ще бъдем доволни!


- А ако може?


- Тогава по-добре ще е да съществуваме отделно под покровителството на Русия.


- От какво ще е по-добре? – разпитвам аз.


- Вижте, ние сме много привързани към Русия, но ако бъдем присъединени към вас, все пак ще е неудобно. Ние сме неразвит народ, необходимо ни е малко по малко да изработим свои порядки, нужно ни е просто, неусложнено устройство. Ако влезем под властта на Русия, вие ще приложите към нас вашите отдавна утвърдени порядки, за които не сме готови. Могат да възникнат недоразумения, вие ще ни намирате за неспособни и недоразвити и така, извинете, няма да потръгне добре.


Отлично разбирах, че в тези думи има много неизговорено, че в главите се въртят други мисли и не се казват само поради недостатъчна откровеност.


- Какво ви кара да мислите, че ще се отнасяме високомерно към вас?


- Вижте сега, – отговори българинът – щом искате да съм откровен, ще ви кажа, че и сега, докато още не е решен въпросът какво ще се случи с нас, вие се отнасяте твърде строго.


- Само че в какво се изразява тази строгост?


- Ами дори в отношението на вашето командване към нас. Ако сега то гледа на нас като на подчинени, като на свои крепостни, какво ще стане, когато минем под властта ви. Отнасят се към нас строго, не искат да изслушат нито един българин. Чува се само "вие сте неразвит народ, няма нужда да разсъждавате, ако ви се каже нещо, трябва да слушате и да сте благодарни!". Разбира се, че сме благодарни, но нали все пак по-добре знаем какво ни е нужно, а не смеем да го кажем. След като самият губернатор има такова отношение, примера му следват и другите от гражданското управление. Затова бихме предпочели да имаме наша власт. Познаваме добре нуждите и потребностите си. А под ръководството на Русия искаме да останем. Ще сме доволни, ако ни дадат руски княз и у нас бъде въведено устройство като в Румъния или Сърбия.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (208)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3618 Неутрално

  Чува се само "вие сте неразвит народ, няма нужда да разсъждавате, ако ви се каже нещо, трябва да слушате и да сте благодарни!" - Така мислят за нас и сега.

 2. 2 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Велика Русия ни освободи от 500 турско робство. Поклон пред жертвите на този велик народ.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 3. 3 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#1:"chicago514"] Така мислят за нас и сега. [/quote]
  Да, в Брюксел.

 4. 4 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3618 Неутрално

  [quote#3:"Virgin"]Да, в Брюксел.[/quote]
  Не,сегашната Русия,за която тогава Захари Стоянов казва - Като народ ние можем да се гордеем,че всичките ни народни деятели са биле против официална Русия.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 650 Неутрално

  А зад всичкото това отношение на българите към "освободителите" си има предистория която услужливо ни беше спестявана през годините на комунизма .
  Това е поредната война на Руската срещу Османската империя , при всяка война Русия минава през български територии и отвежда със себе си хиляди българи които да работят в Бесарабската пустош за руският император.Общо около 460 хиляди души, а на тяхно място изпраща татари и черкези .
  Как да са сигурни българите че и тази война не е като предишните?

 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3432 Неутрално

  Кръстовете и надписите са от 15-и, те трябваше да спасяват къщи от разярената тълпа българи, която, при приближаването на руснаците се нахвърли върху турците, върху жилищата им, имуществото им, живота им. Вижте тази къща – полуразрушена, пуста? Погледнете вътре – всичко е разбито, доближете се - ще забележите следи от засъхнала кръв. Това е дом на турчин, тук беше извършено разграбване и убийство, а този, който грабеше и убиваше, той е българинът, когото ние сме дошли да спасяваме, да освободим от необузданите турски зверства! Вижте и другите турски къщи, с изключение на пет подивялата тълпа срина всичко!"
  колко ли още писма ще извадят ....

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1708 Неутрално

  Ще е интересно четиво. За сблъсъка на едните и другите с реалността пише и Достоевски - руснаците шокирани от богатите къщи и запаси на "робите". И Димитър Маринов - княз Черкаски изгражда администрация не от поборниците, а от довчерашните сътрудници на турците - еветаджиите; руснаците дерибействат и Маринов започва да съжалява за турците. И Захарий Стоянов - ботевият четник Сава Пенев, дошъл си от вечно заточение в Акия, хвърлил от чердака един пиян освободител, който искал и искал, защото "ми за вас кров проливали". И после шантаните за руските офицери, шокирали консервативния българин. И обирите и убийствата, като убийството за пари на майката на Скобелев от руски капитан. И после намесата на руснаците в българската политика...

 9. 9 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#3] от "Virgin":

  не само в Брюксел, където и да са, руснаците мислят така

  Birds of a feather flock together.
 10. 10 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 237 Гневно

  Руско-турската война е най-голямата трагедия за България!Гадните руснаци са изгонили турската власт,и са ни нарушили рахата и благоденствието!

  Когато заменяш Христос с Бог Дебело черво,подписваш собственото си самоунищожение!
 11. 11 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#8:"spiegel"]
  Ще е интересно четиво. За сблъсъка на едните и другите с реалността пише и Достоевски - руснаците шокирани от богатите къщи и запаси на "робите"[/quote]
  Прочети и статията де. Той авторът описва чорбаджиите.
  Дядовците и бабите на Нормана ги виждаме.
  Но на снимките от войната се вижда и какво са представлявали българските села.
  http://www.lostbulgaria.com/pic3/4966.jpg

 12. 12 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  Лелеееееей, кой знае колко дълго са ровили, докато открият тези евроатлантически ценности? И то точно за 3-ти март, националния празник на Р. България. Аферим!

 13. 13 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 431 Неутрално

  [quote#4:"chicago514"]Не,сегашната Русия,за която тогава Захари Стоянов казва - Като народ ние можем да се гордеем,че всичките ни народни деятели са биле против официална Русия.
  [/quote]
  От това пряко следва, че трябва да се срамуваме от опълченците, които са постъпили като доброволци в руската армия, така ли?

 14. 14 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 237 Неутрално

  [quote#4:"chicago514"]Като народ ние можем да се гордеем,че всичките ни народни деятели са биле против официална Русия.[/quote] Нищо чудно, че сме на такова дередже щом до това сме опрели да се "гордеем". По същия начин може да се гордеем, че загубихме две световни войни. Иначе изданието, в което няма нищо оригинално, е поредното усилие по посока обезличаване на връзката между българския и руския народ.

 15. 15 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Пфу добре че са руснаците така самоотвержено да проливат кръв за братските народи - не само България, ами това Унгария, Чехословакия, Украйна, Грузия....

  Обичам да грухтя и плюскам.
 16. 16 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Всъщност публикуваното категорично опровергава аргументите на тези, които преди година яростно се бореха за модната тогава теза че турско робство не е имало.

 17. 17 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Весело

  че той е еврей?
  =======
  Но с руско самосъзнание ...
  До коментар [#5] от "Доналд Радев":

  Bukalemun
 18. 18 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 638 Неутрално

  До коментар [#13] от "ssg":

  Изборът на армии е бил силно ограничен до руската и турската.
  Срамувам се от комунистите, които искаха да ни направят 16 република на СССР

  Birds of a feather flock together.
 19. 19 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1708 Неутрално

  До коментар [#11] от "Virgin":

  Чела ли си Достоевски?

  "Спомняте ли си, господа, как още през лятото, още дълго преди Плевен, изведнъж навлязохме в България, появихме се на Балканите и онемяхме от негодувание. Е, не всички, дори не и половината, а много по-малко, нека веднага си признаем — но все пак възнегодуваха доста хора и се надигнаха гласове. Първо на кореспондентите от армията и веднага след тях гласове в нашата преса, най-вече в петербургската. Това бяха пламенни гласове искрени, пълни с най-добродетелно негодувание...
  Така стана, понеже притежателите на тия гласове бяха тръгнали, както се знае в цял свят и особено у нас, да спасяват угнетените, унизените, смазаните и изтерзаните. Помня, че още преди обявяването на войната бях чел в наши най-сериозни вестници предвиждания за шансовете в предстоящата война и за необходимите разходи и излизаше, че безспорно, „навлизайки в България, ще бъдем принудени да изхранваме не само нашата армия, но и умиращото от глад българско население". Лично съм го чел и мога дори да посоча къде съм го чел; та с така изградена представа за българите ние тръгнахме от бреговете на Финския залив и на всички руски реки да проливаме кръвта си за тях – поробените и изтерзаните, и изведнъж видяхме китните български къщички с градинки около тях, цветя,' плодове, добитък, обработена земя, която богато се отблагодарява за грижите, и като връх на всичкото по три православни църкви на всяка джамия — и ще се бием за вярата на поробените! „Как смеят!" — кипнаха мигновено оскърбените сърца на някои освободители, лицата им пламнаха от обида. „Ами ние сме дошли да ги спасяваме, значи те трябва да ни посрещат едва ли не на колене. Да, ама те не коленичат, те ни гледат накриво, даже май не ни се и радват! Не ни се радват на нас! Вярно е, посрещат ни с хляб и сол, ама гледат накриво, накриво!..."

 20. 20 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Неутрално

  Пфу добре че са руснаците
  ======$
  Ми аз за какво го повтарям от седмица насам....учете руски !
  И децата също ....
  До коментар [#15] от "Свинчуга":

  Bukalemun
 21. 21 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5814 Неутрално

  Русия не се е развила вече над столетие - очаквано за империя населена от роби, и водачи, които мислят по един и същ модел...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 22. 22 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Неутрално

  [quote#14:"Стоян"]Иначе изданието, в което няма нищо оригинално[/quote]
  Либерални бълнувания на една раздвоена личност:

  В кореспонденциите от първата до последната страница спорят колкото въображаеми, така и съвсем реални оптимист и песимист – израз на личните му убеждения, емоции, съмнения и негодувания

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 23. 23 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#8] от "spiegel":

  "...руснаците дерибействат и Маринов започва да съжалява за турците..."

  Горе-долу такава е и съпоставката между "гитлеровците" и - впоследствие - съветските богатири през ВСВ, по спомени на очевидци.

  За начало - немците са се къпели, всеки ден при това...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 24. 24 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  До коментар [#5] от "Доналд Радев":

  Не е еврей, а евреин.

 25. 25 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 650 Любопитно

  До коментар [#16] от "Virgin":
  Никой не ти отрича правото да се чувстваш роб, само във България от цялата Османска империя е имало робство .


 26. 26 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Неутрално

  очаквано за империя населена от роби,
  ==========
  Следователно .........
  До коментар [#21] от "penetrating":

  Bukalemun
 27. 27 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Неутрално

  [quote#17:"eti"]че той е еврей?
  =======
  Но с руско самосъзнание ..[/quote]

  Твърде спорно.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 28. 28 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Иначе интересно тва, не знаех че в царска Русия са се подвизавали такива соросоиди значи....В днешна прогресивна Русия на Путин, Чуркин и Куроедов, на такива не им се дава да виреят. Ще ми пише той, гнусния еврей.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 29. 29 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Весело

  [quote#24:"Ф.Нинов"]Не е еврей, а евреин. [/quote]
  На моменти се усещам, че мисля и се изразявам по руски.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 30. 30 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#19] от "spiegel":

  "Чела ли си Достоевски?"

  Достоевски е неолиберал-соросоид и еврогей, а нищо чудно и евреЙ да се окаже.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 31. 31 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Ще се купува - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

  Толкова са ни промивали мозъците за "братушките-освободители" и "турците-поробители", че всеки източник на първична информация е добре дошъл!

 32. 32 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1708 Неутрално

  До коментар [#23] от "Norman Granz":

  Всички спомени на стари хора от онова време правят това неблагоприятно сравнение между дисциплинираните и етични германци и разпасаните, пияни и преследващи жените по улиците съветски войници. При това през 1944 няма от какво да ни освобождават. Освен от свободата ни.

 33. 33 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#30:"Norman Granz"]Достоевски е неолиберал-соросоид и еврогей[/quote]

 34. 34 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Весело

  [quote#28:"Свинчуга"]Ще ми пише той, гнусния еврей. [/quote]
  Мани, мани... И му са наложили сто и четиридесет годишна информационна завеса... Добре, че е "Абагар" да ни открие този необработен диамент....

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 35. 35 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  До коментар [#18] от "Xumpomo name":

  Аз се срамувам и от комунистите, които мечтаят за евразийския сАюз.

 36. 36 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  До коментар [#29] от "Доналд Радев":

  Няма значение, дали е бил евреин, щом последните руски царе са били немци.

 37. 37 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 699 Неутрално

  ... хм, това може да развали соц- пропагандата, та - кой ще понесе отговорност за такива “клевети“?

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 38. 38 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 538 Любопитно

  [quote#5:"Доналд Радев"] той е еврей?[/quote]
  Не. Евреин е ! И?!?

 39. 39 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Неутрално

  [quote#31:"cristo_n"] че всеки източник на първична информация е добре дошъл! [/quote]
  А дали е достоверен източник? Вече половин час се мъча да намеря сведение, че българската депутация в Плоещ е била натирена по начин както твърди автора:

  към Плоещ се отправила българска делегация. Тя била крайно милостиво приета от самия Император, княз Горчаков, също бил дружелюбен, а след това се отнесли съвсем иначе. Остро им казали, че не се интересуват от никакви депутации, да не са посмели да мислят, че се явяват като представители на българския народ, че България няма и няма да има политическо представителство и със заплахи ги посъветвали да си избият от главите всички политически домогвания.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 40. 40 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Весело

  Твърде спорно.
  =======
  Ааа , молА ти се !
  Статията не я ли чете ?
  А и ти си готов...
  На моменти се усещаш вече.....
  До коментар [#27] от "Доналд Радев":

  Bukalemun
 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Да му намерят гроба на тоя и да поръсят с полоний, че знае ли се - мое се надигне като зомби тоя соросоиден еврей, да продължи да вреди на майка Русия и братските отношения между народите.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 43. 43 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#2:"socialen"]Поклон пред жертвите на този велик народ. [/quote]

  Какво си заблъскал чело в пода от ранна утрин ! Да не си мюсюлманин !

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 44. 44 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1363 Неутрално

  До коментар [#20] от "eti":

  Кажи го и на Кака!
  Синчето веднага в Масква!!!

 45. 45 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  "не са дошли в България, ... а само за да заповядват, да се разпореждат, без да обръщат каквото и да е внимание на нашето мнение, на нашите представи!"
  Утин развенчава мита за естествената любов на българите към "братушките". Причините са ясно изразени в горния цитат.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 46. 46 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Неутрално

  [quote#38:"objektivist96"]Не. Евреин е ! И?!? [/quote]
  Евреите презират християните. Затова в тези "писма" и българите и руснаците са представени в черни краски.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 47. 47 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#11:"Virgin"]Но на снимките от войната се вижда и какво са представлявали българските села. [/quote]А ти виждал/а ли си снимки от други села от тази епоха - европейски, азиатски... Как мислиш, че са изглеждали? С три етажни палати ли?
  Американските села отпадат от сравнението, понеже там никога не са имали села, ами всеки 10 къщи на едно място + кръчма и бардак, са наричали град...

 48. 48 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Любопитно

  [quote#5:"Доналд Радев"]Правилно ли подозирам, че той е еврей? [/quote]

  И ?

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 49. 49 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Неутрално

  последните руски царе са били немци
  ======
  И фрапиращия парадокс ...
  1......освободените са студени и антипатичо настроени
  2..... освободителите съжаляват , че са такива
  До коментар [#36] от "Ф.Нинов":

  Bukalemun
 50. 50 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#43] от "Ian Smith":

  Що така с лошо....нема нужда да сме такива ястреби бе, требе да има платноходки, водка Флирт и братска либофф, това е важното.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 51. 51 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#2:"socialen"]Велика Русия ни освободи от 500 турско робство.[/quote]Ето такива книги са за хора като теб! Да четеш и да учиш!

 52. 52 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#32] от "spiegel":

  "... неблагоприятно сравнение между дисциплинираните и етични германци и разпасаните..."

  В един малък град в Северна България, който няма да назовавам, има паметник на "загинали за свободата на България" съветски войници.

  Когато като студент запитах един местен гражданин - при това гимназиален учител по история - за какви "загинали" може да стова дума, след като на българска територия през ВСВ не са се водили никакви бойни действия, той ми обясни, че на въпросното място били разстреляни от собствените им комендантски части трима МАРОДЕРИ, задиряли местните жени и крадяли зимнина от мазетата, и погребани в общ трап с още някакъв несретник, който паднал кьоркютук пиян в една варница и изгорял вътре.

  После признателните Доналд Радевци, Карабастуни, Джуджуци и пр. "патриоти" им вдигнали въпросния паметник...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 53. 53 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#5:"Доналд Радев"]Евгений Исаакович Утин
  -----
  Правилно ли подозирам, че той е еврей? [/quote]

  Не. Не подозираш правилно.

  "Евгений Утин е роден през 1843 г. в Санкт Пертербург / Русия /. Семейството е на потомствен дворянин."

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 54. 54 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2683 Неутрално

  [quote#5:"Доналд Радев"]Правилно ли подозирам, че той е еврей?[/quote]
  Е, и?
  Да подозирам ли, че си антисемит? Да подозирам ли, че завета на Левски не те интересува? За равенството на всички в свободна България?

 55. 55 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 553 Неутрално

  Съдба на малък, но жилав народ с държава и име, оцелели през вековете

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 56. 56 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 538 Неутрално

  До коментар [#24] от "Ф.Нинов":
  +++
  Простете,почти съм повторил коментара Ви,но русизмът на господина беше впечатляващ и нямах време да чета други коментари!

 57. 57 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#15:"Свинчуга"]Пфу добре че са руснаците така самоотвержено да проливат кръв за братските народи - не само България, ами това Унгария, Чехословакия, Украйна, Грузия.... [/quote]

  Полша !!!

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 58. 58 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 918 Любопитно

  До коментар [#10] от "Росен Чапаев":

  Толкова дълго писание, ти дойде в повече, нали?
  Какво да четеш, като си знаеш всичко още от момиченце?

  Още тогава си е било в сила правилото:
  "Молчать и не рассуждать!"
  Но за тебе това е допустимо, защото ако се опиташ да мислиш, трябва да се запасиш с повече аналгин!

  Да разлая троловете!!
 59. 59 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 650 Любопитно

  До коментар [#41] от "Каишков - Системен нарушител":
  Не виждам какво общо има омразната ти "Америка" към темата на статията .САЩ един единствен път в историята се е намесвала по темата България и това е след първата световна война когато американският президент Удроу Уилсън не разрешава да се изтрие България от картите и да се подели между Сърбия ,Гърция и Румъния.

 60. 60 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 4270 Неутрално

  До коментар [#54] от "Alexander97":

  "Да подозирам ли, че си антисемит?"

  Тук няма място за подозрения.

  Всички комунисти са задължително расисти, нацисти и почитатели на Путин и Дръмпфел.

  Досега не съм срещнал нито едно изключение.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 61. 61 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 918 Весело

  До коментар [#5] от "Доналд Радев":

  Не се поти, бе Лорензо!
  Напиши "жид", че иначе ще ти се смеят!

  Да разлая троловете!!
 62. 62 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 918 Неутрално

  Следва да пуснете откъс от "Философските новели" на Волтер, където се споменава за турците и техните зверства в поробена България. И германците са били по- добре въоръжени, по добре облечени и по- умели във военните действия, цяла Европа и била зад гърба и с целия си човешки и индустриален потенциал, но претърпяла пълен разгром от СССР. Духът и каузата, за която се биеш са най- важни.Войната е мъжка работа, не за поети и писатели. Когато си абсолютно непригоден за никаква съзидателна работа ставаш писател.

 63. 63 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 789 Неутрално

  Дневник не веи прави чест точно в навечерието на 3 март да правите такива внушения.

  Да война е била, при това завоевателна и на война като на война. какво сте очаквали след 500г. издевателстване над живота и честта на българите дори в силно развития за времето си Свищов ?! Без съмнение е имало мъст особено над турци, които не са се отнасяли добре към българите. А защо не напишете за случаи, когато турци са останали в България и дори защитавани от българите ....


  Майцепродавци сте редакцията. Похвално е да се публикува такъв труд, чел съм го в оригинал още преди години, но внушенията от материала в сайта са слабо казани неморални.

 64. 64 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3618 Неутрално

  [quote#13:"ssg"]От това пряко следва, че трябва да се срамуваме от опълченците, които са постъпили като доброволци в руската армия, така ли?[/quote]Не е така.Чест и слава на всички загинали за освобождението на България от турско робство.Говоря ти за позицията на официална Русия - тогава и сега -едно и също е.

 65. 65 Профил на Boris Romanov
  Boris Romanov
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Жалко че нашите братя европейците помагаха на Турция .

 66. 66 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Неутрално

  [quote#36:"Ф.Нинов"]Няма значение, дали е бил евреин, щом последните руски царе са били немци. [/quote]
  Да, ама руските императори не са писали репортажи за България.

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 67. 67 Профил на postbot
  postbot
  Рейтинг: 466 Неутрално

  А кореспонденцията на Достоевски защо не издадат? Той е бил веонен кореспондент в руско-турската война. Обаче не им изнася... И като не им изнася, няма и руска пара. А чудно дали рублолюбците изобщо са наясно какво е писал Достоевски с неговата чиста реч, винаги истинска и съществена.

  Изобщо не мога да си представя как братството може да бъде въведено със закон, ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон.
 68. 68 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#30:"Norman Granz"]Достоевски е неолиберал-соросоид и еврогей, а нищо чудно и евреЙ да се окаже.[/quote]

  С атлантически ценности.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 69. 69 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  живял съм в русия, сред руснаци. Винаги са си мислили за нас като за крепостни. Нищо, че са неук народ. Простоват. От моите 30 съученика двама можеха да покажат на картата къде е СССР, а един от тези двама дори намери Москва. И бях единствения който пишеше диктовките без нито една грешка. Аз, българина!!!!
  Не пропусках да им показвам, а и да им казвам, че са второ качество хора. Беше унизително за тях и се опитваха чрез сила да ме опровергават

 70. 70 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2435 Неутрално

  До коментар [#66] от "Доналд Радев":

  По това време 80% от руснаците са били неграмотни крепостни селяни. Други неправославни народности като немци, евреи и татари са имали голямо предмство.
  СССР е направил руснаците хора и ги е ограмотил.
  Сегашните руснаци колкото и да възхваляват Руската Империя и мразят СССР, трябва да отчетат този факт.

 71. 71 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Любопитно

  [quote#34:"Доналд Радев"]Мани, мани... И му са наложили сто и четиридесет годишна информационна завеса... [/quote]

  Е що, нямаше ли информационна завеса ! Особено когато ти беше пратиен секретар !

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 72. 72 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1725 Неутрално

  Такива неща трябва да се четат и разказват в училище.

  Не да се учат. Да се разказват.

  Да научат децата, че са страдали и от едните и от другите техните пра-родители.

  И да им хрумне, че и те така страдат, защото и сега българите са или за този или за онзи, но не и една нация срещу престъпниците.

  Няма комунисти, няма ДСП-ари, няма ченгета , няма БКП-та!

  Има престъпници и нормални хора.

  Престъпниците печелят най-много от това да разделят нормалните и да ги насъскват едни срещу други.

  Не ги наричайте "комунета", наричайте ги "престъпници".

  Валери Петров беше "комуне", но не беше престъпник.

  Ахмет Доган, Цветан Василев, Цветан Цветанов не са "комунета", но са престъпници.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 73. 73 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Любопитно

  [quote#5:"Доналд Радев"]Правилно ли подозирам, че той е еврей? [/quote]

  Добре де, обясни ми нещо - защо тези руснаци все си избират да ги управляват евреи - от Каменев, Зиновиев и Троцки ( че и самия Ленин ) до Дерипаска и Абрамович, а май и Путин.
  През другото време са някакви други чужденци - от Рюрик, Игор ( Ингвар ) и Олга ( Хелга ) през Екатерина Велика, до Джугашвили и Хрушчов.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 74. 74 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#62] от "bobhunter":

  Не е било тайна за никого в Европа, че турците са вършили зверства в България!
  В "Клейхангър" на Арнолд Бенет, темата също е засегната, макар и мимолетно.
  Ако нещо ме дразни, това е принизяване ролята на всички войници от неруски произход, и съответно възвеличаване руската роля!
  А са участвали и румънци; и финландци; и украинци; и белоруси!

  Да разлая троловете!!
 75. 75 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1757 Неутрално

  От Русия не сме видели нищо добро... автора просто го потвърждава...

 76. 76 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#5] от "Доналд Радев":
  Не,
  той е правоверен, готин и красив либерал, който признава, че не е бил подготвен /пише го в статията/
  И сродна душа онези, които по всякакъв начин, вкл. и чрез засилен трафик в нета , се опитват да докажат, че България не е била освободена от Русия. И, че българите са прилагали насилие над своите прекрасни съжители.

 77. 77 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 850 Неутрално

  [quote#74:"lone_wolf"]А са участвали и румънци; и финландци; и украинци; и белоруси![/quote]
  -Украинците и белорусите тогава са били руски войници в състава на руската армия, а Финландия е била васално княжество на руския император.

 78. 78 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#50:"Свинчуга"]Що така с лошо....нема нужда да сме такива ястреби бе, требе да има платноходки, водка Флирт и братска либофф, това е важното. [/quote]

  И бояришник. Нека все пак отчитаме специфичните вкусове на "братушките".

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 79. 79 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1066 Неутрално

  [quote#73:"Ian Smith"]Добре де, обясни ми нещо - защо тези руснаци все си избират да ги управляват евреи[/quote]
  не само евреи, но и грузинци, и други етноси. Самия руски етнос е изключително прост. В страната на слепите, едноокия е........

 80. 80 Профил на Ватник
  Ватник
  Рейтинг: 820 Неутрално

  До коментар [#5] от "Доналд Радев":

  Ми то половината приятели биДЗнесмени на пут*ин са евреи, както и половината СИОТА (CEO-та) на госкомпаниите ви също са евреи.
  Какво против имаш евреите?

  Every cradle is a grave.
 81. 81 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 431 Неутрално

  [quote#18:"Xumpomo name"]Изборът на армии е бил силно ограничен до руската и турската.
  [/quote]
  Всички "народни деятели" "биле" против Русия, пък хората, които не се страхували сами да се бият за България и да се подложат под куршумите, се записали в армията й и положили клетва... И колко струват тогава "деятелите"? И какво са издеятили?

  Всички чудесно си живеели в Османската империя, пък отишли да се записват в армията на Русия?

 82. 82 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#65:"Boris Romanov"]Жалко че нашите братя европейците помагаха на Турция . [/quote]

  Между другото това е лъжа.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 83. 83 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#66:"Доналд Радев"]Да, ама руските императори не са писали репортажи за България. [/quote]

  Не, те само ни пишеха история такава каквато им харесва. И тук включвам и болшевишките императори.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 84. 84 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#77] от "Бенк-Бенк":

  Ха-ха!
  Благодаря за информацията!
  Не знаех!
  ....................
  Това прави ли ги руснаци? Защо тогава за путинарите, тук във форума е от огромно значение, че Евгений Утин е евреин?

  Да разлая троловете!!
 85. 85 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2683 Неутрално

  [quote#11:"Virgin"]Но на снимките от войната се вижда и какво са представлявали българските села.[/quote]
  Ти руските да видиш от това време!
  За правата на руските селяни няма да си говорим, защото през 1973-79 на гражданите им беше нужно РАЗРЕШЕНИЕ за да отидат от Москва до Ленин-град!!!

 86. 86 Профил на Panda
  Panda
  Рейтинг: 461 Неутрално

  [quote#25:"lout66"]Никой не ти отрича правото да се чувстваш роб, само във България от цялата Османска империя е имало робство . [/quote]
  Прочети цитатите в статията, там авторът говори точно за робство и за състоянието на духа сред българите!

 87. 87 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#79:"stanislavdi"]не само евреи, но и грузинци, и други етноси. Самия руски етнос е изключително прост. В страната на слепите, едноокия е........ [/quote]

  И аз това си мисля - нещо им куца на руснаците. Тогава обаче не трябва да се оплакват от евреите и другите, а да си вземат поука.

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 88. 88 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2683 Неутрално

  [quote#13:"ssg"]следва, че трябва да се срамуваме от опълченците, които са постъпили като доброволци в руската армия, така ли?[/quote]
  Трудно свързваш фактите! Опълченците не са умирали, защото са искали да бъдат руски войници, а за да имаме свободна България и да живеят такива "българи" като теб, готови да олижат руския ботуш!

 89. 89 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#81:"ssg"]Всички "народни деятели" "биле" против Русия, пък хората, които не се страхували сами да се бият за България и да се подложат под куршумите, се записали в армията й и положили клетва... И колко струват тогава "деятелите"? И какво са издеятили? [/quote]

  Ами да речем Априлското въстание ....

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 90. 90 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1473 Любопитно

  До коментар [#53] от "Ian Smith":


  [quote#53:"Ian Smith"]Не. Не подозираш правилно.

  "Евгений Утин е роден през 1843 г. в Санкт Пертербург / Русия /. Семейството е на потомствен дворянин."[/quote]

  Съвсем правилно е подозрението: "Родился 3 ноября 1843 года в Санкт-Петербурге (в семье еврейского банкира).

  Джихади, що се мориш да отричаш очевидното?

  Ecrasez l’infâme
 91. 91 Профил на Ian Smith
  Ian Smith
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  [quote#81:"ssg"]Всички "народни деятели" "биле" против Русия, пък хората, които не се страхували сами да се бият за България и да се подложат под куршумите, се записали в армията й и положили клетва... [/quote]

  Нека обясним ПАК на по-слабоумните ни колеги, че това, че си опълченец не те прави русофил, а българофил. Още пояснения ?

  В нормалните държави лудите са в психиатриите, а в Русия са в Кремъл.
 92. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 93. 93 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Неутрално

  [quote#73:"Ian Smith"]Добре де, обясни ми нещо - защо тези руснаци все си избират да ги управляват евреи - от Каменев, Зиновиев и Троцки [/quote]
  Дали си ги избират или им ги избират?

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
 94. 94 Профил на marsena
  marsena
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#49:"eti"]И фрапиращия парадокс ...
  1......освободените са студени и антипатичо настроени [/quote]
  Не е парадокс.
  "Освободените" много бързо разбират, че " освободителите" искат от тях единствено да се подчиняват и да мълчат , но това изобщо не означава, че те съжаляват за предишните си поробители.

  Парадокс е, че сега има много повече русороби, готови винаги да ударят чело пред руските интереси, отколкото тогава.

 95. 95 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 918 Неутрално

  До коментар [#73] от "Ian Smith":

  Руснак с власт е като шимпанзе с автомат!
  Затова начело на руснаците са обикновено от друг етнос!

  Да разлая троловете!!
 96. 96 Профил на ssg
  ssg
  Рейтинг: 431 Неутрално

  [quote#85:"Alexander97"]За правата на руските селяни няма да си говорим, защото през 1973-79 на гражданите им беше нужно РАЗРЕШЕНИЕ за да отидат от Москва до Ленин-град!!![/quote]
  Не думай... И кой е издавал това разрешение? КГБ?
  Ти сам вярваш ли си или ей така - лаф да става?

 97. 97 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 850 Весело

  [quote#10:"Росен Чапаев"]Гадните руснаци са изгонили турската власт,и са ни нарушили рахата и благоденствието![/quote]
  -Па не искали дори да си дават носовете на башибозука:
  ,,Ако самите ние нямахме силно желание по-бързо да стигнем до мястото, където може би отдавна ни очакваха, можехме да прекараме в път три-четири месеца, както ставаше с много чиновници, принудени да чакат в пощенските станции. Съвсем разбираемо е, защо весело се чукахме с чашите със Сантуринско и се поздравявахме за пристигането. Разбира се ушите и носовете ни още бяха в опасност, тъй като правоверните турци смятаха, че с подобни трофеи по-лесно се влиза в рая, и ги отрязваха, слагаха ги в джобовете си, така както благочестивите вярващи пазят молитвеника си. Аз лично с очите си видях един от тези господа, ползващ се с любовта и покровителството на англичаните: той бе пленен от казаците, и когато започнаха да търсят зашити пари в пояса му, вместо това намериха общо двадесет броя носове.''/ИЗ СПОМЕНИТЕ НА ДОКТОР ЗЕЙДЛИЦ ОТ ВРЕМЕТО НА РУСКО-
  ТУРСКАТА ВОЙНА ОТ 1828-1829 Г.
  Карл Карлович Зейдлиц (Karl Johann von Seidlitz, 1798-1885) е прибалтийски немец, завършил (1821 г.) медицинския факултет на университета в Дерпт / Dorpat (Тарту, Естония). През 1823 г. е изпратен в Астрахан да ограничи избухналата там холера. През 1829 г., по време на Руско-турската война от 1828-1829 г., е главен лекар на Втори пехотен корпус (под командването на генерала от кавалерията граф Пален)./

 98. 98 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 581 Весело

  До коментар [#75] от "BGman1":
  Ами, това е целта на статията...
  Само дето са пропуснали да напишат, че именно Освобождението от "прекрасното ни съжителство" става с решаващия принос на Русия - нещо, което не е добро....

 99. 99 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2683 Неутрално

  [quote#24:"Ф.Нинов"]Не е еврей, а евреин.[/quote]
  Франк, този трол има руска кръв. Така говорят/пишат русские люди!

 100. 100 Профил на Доналд Радев
  Доналд Радев
  Рейтинг: 459 Неутрално

  [quote#53:"Ian Smith"]Не. Не подозираш правилно. [/quote]

  Историята на фамилия Утини:

  http://www.jewage.org/wiki/ru/Article:%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BD

  "Америка преди всичко" означава "Майната му на останалия свят"
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK