Отговорите на Националната галерия за кризата вътре - активни мероприятия, Чудомир и Стайнбек

Отговорите на Националната галерия за кризата вътре - активни мероприятия, Чудомир и Стайнбек

© Анелия Николова"Дневник" получи отговори от Националната галерия по казуса с произведенията, увредени от неадекватната климатична система в музея, пенсионираните икуствоведки, спомогнали за популяризацията на случая в медиите и отвореното писмо на една от тях - Искра Захариева.


Вчера редакцията отправи 8 конкретни въпроса към директора Слава Иванова във връзка с аварията, от която пострадаха десетки от най-ценните картини в галерията, и с поредните действия, които приличат на сплашване на несъгласни служители. Ръководството на музея отговаря на много малко от тях, но определя писмото на Захариева като "активно мероприятие", по жаргона на някогашната Държавна сигурност, свързано с предстоящите избори. Публикуваме отговорите, предшествани от въпросите, в цялост.


1. Защо са пенсионирани г-жа Искра Захариева и г-жа Мария Димитрова - служителките, показали на г-н Недко Солаков пострадалите произведения, при положение че в галерията работят и много други служители на пенсионна възраст или в пенсия? Защо са освободени хората, позволили си да дадат гласност на проблема?
2. Моля ви да поясните изказването си за уронване на престижа на галерията от новините на "Нова телевизия" в петък - кой и по какъв начин уронва престижа на галерията?


3. Кога е настъпила промяната в микроклимата, увредила картините, и кога сте предприели мерки вие като директор? От какво е следствие увреждането - от ниските температури или от рязкото им завишаване от техническия персонал на галерията? В случай че е второто - ще потърсите ли отговорност на техническия персонал?


4. Правилно ли е проектирана настоящата климатична система за безопасното функциониране на музея? Ще ни предоставите ли достъп до заключенията на комисията от външни, вътрешни експерти и фирмата "Климатроникс", заседавала на 16 февруари? Какви мерки са предписани и каква е паричната им равностойност?


5. От вашето участие в "Денят започва с култура" разбрах, че проблемите идват оттам, че Южното крило на сградата е недовършено и че съвременна климатична инсталация ще има при пълното й завършване след няколко години. Чия е отговорността, че картините са оставени на съхранение в рискова и недовършена сграда, и какво гарантира, че това няма да се повтори преди завършването на сградата? Потърсили ли сте отговори от възложителя - Министерството на културата?


6. Има ли безвъзвратно увредени картини и какъв е финансовият размер на щетите върху произведенията (говоря за падането на цената им вследствие на уврежданията, дори да не са безвъзвратни)?


7. Вярно ли е, че щети има и по фонда източно и азиатско изкуство на галерията и въобще колко са произведенията, които са свалени за реставрация и/или са облепени? Моята лична разходка в части от галерията наброи поне 15, а не 10, както посочихте вие в студиото на БНТ, като част от тях са и в новата сграда на галерията.


8. Кой ще поеме фонда, за който като главен уредник отговаря г-жа Захариева, и специалист ли е той по азиатско изкуство?


Отговорите на Националната галерия:


Относно проблемите в микроклимата и действията за тяхното преодоляване


Г-жа Искра Захариева задава множество въпроси, на които ръководството на галерията търси решение още от момента на откриването на Квадрат 500 през пролетта на 2015 г. До този момент главният уредник Искра Захариева не е проявила никакво публично недоволство, въпреки че много добре знае какво и как е не/изградено или не/ремонтирано, не/довършено в отделните крила на Квадрат 500. Тя удобно забравя, че още през 90-те години в сградата на тогавашната Национална галерия за чуждестранно изкуство не веднъж са констатирани проблеми с отоплението, което е водело до затваряне на залите за посетители, без да бъдат сваляни картини от стените.


Как г-жа Искра Захариева, чието работно място е в едно от крилата на Квадрат 500, не е разбрала за проблемите с климатиците от 7- 9 януари и не е забелязала действията, които веднага са предприети – започналият спешен ремонт на всички аварирали системи, допълнителното включване на термографи и мобилни овлажнители? Напротив - в отвореното си писмо г-жа Захариева очаква да бъде "алармирана" от някой друг. Данните от наблюдението на всички системи в сградата на Квадрат 500 сочат, че само за три дни (8, 9 и 10 януари) температурата е била 14-15 градуса при стандартен минимум от 18 градуса и максимум от 22 градуса.
На 13 януари 2017 г. г-жа Искра Захариева е била дежурeн уредник по екпозиция и би трябвало поне да е видяла, че има проблеми в западното крило и че се работи за тяхното отстраняване. Но следа за нейна реакция, най-малкото запис в дневника на дежурните по експозиция, няма.


Температурата в този ден е била 21 градуса. Едва пет дни по-късно г-жа Захариева изпраща докладна записка до директора на Националната галерия, но става дума единствено за произведения върху хартия в друга зала. Г-жа Захариева заявява, че е било редно да бъде алармирано Министерството на културата, без да е потърсила информация за предприетите административни действия от страна на директора Слава Иванова. Малко късно! Министерството е известено за сегашната ситуация в сградата, а през изминалите две години - и за много други проблеми, установени след май 2015 г., на които следва да бъдат намерени решения.


Възниква и друг въпрос: г-жа Искра Захариева не знае ли от дългогодишната си работа в музей, че облепването е първата превантивна мярка за запазване на целостта на живописния слой? Вероятно тя не прави разлика между бързата и професионална намеса на реставраторите и задачите на реставрационния съвет- да бъде предложен цялостен план за всеобхватна работа по произведенията с конкретни срокове.


До посещението в зала 6 на художника Недко Солаков на 23 февруари 2017 г., когато кризисните моменти вече са преодолени, главният уредник Искра Захариева е имала възможността както да даде публичен израз на своето недоволство- още от времето на ремонта на бъдещия Квадрат 500 и откриването на представителната експозиция в него, така и да защити ясно своята позиция. Най-сетне днес г-жа Захариева решава да се прояви като пръв и принципен поборник за правда. Може би си струва да си припомним двама от героите на Чудомир - излизащият в пенсия чиновник си позволява на висок глас да критикува началника си, а оставащият писар си мисли: "И я че изокам некой ден"


Относно прекратяване на трудовите правоотношения на основание придобити необходим трудов стаж и възраст за пенсиониране на г-жа Искра Захариева и г-жа Мария Димитрова


Налице са всички предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на работодателя да освободи работници и служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Що се отнася до лоялността, в длъжностните характеристики на служителите в Националната галерия една от отговорностите им е да работят за доброто име на институцията.
Г-жа Искра Захариева ще предаде фонда на назначена от директора комисия в срок от 15 дни след връчването на предизвестието. Със същата заповед е определен и уредникът (изкуствовед), който ще приеме съответния фонд.


Относно увреждания на произведения:


Осъществява се наблюдение от реставраторите във всички зали на всички произведения. Няма констатация за безвъзвратни щети. Консервацията и реставрацията ще се извършват планово и според конкретната специфика.


Произведенията от музейните колекции нямат цена, тъй като веднъж попаднали в тях, те престават да бъдат обект за художествения пазар. Тези произведения имат единствено застрахователна стойност. В Националната галерия ще бъде извършена своевременна реставрация на всички установени върху произведенията изменения, съобразно най-добрите практики в съответната област. "Падане на цените" на творбите или "финансов размер" на щетите по произведенията, по смисъла на поставения от Вас въпрос, няма да настъпи в никаква степен.


P.S.
За активните мероприятия, творбите и хората/не по Стайнбек


Недопустимо е Националната галерия да бъде заложник на нечии лични амбиции и интереси. Недопустимо е в Националната галерия да се разиграват сценарии, режисирани и подготвени отвътре с цел, от една страна, отвличане на вниманието от бездействието на отговорните служители и от друга страна, с прозрачното намерение да се прехвърли изцяло отговорността и най-вече да се дискредитира ръководството на галерията. Избран е момент, в който може да се посвири и на политически струни. И това е недопустимо в национална културна институция.
Отговорни служители не били информирани и са много учудени, че в най-тежкия зимен период в сградата на галерията по ул. "19-ти февруари" е имало серия от аварии на климатици! Но не те, а други служители на галерията са дежурили денонощно, за да се овладее положението спешно и по най-бързия начин. За да няма тежки последствия и да не се налага спиране на работата в галерията. Не само защото при толкова ниски температури изнасяне на произведения извън сградата е недопустимо, но и защото галерията не разполага с оборудвани депа за тяхното съхранение.


И тъй като у нас, за съжаление, парите за култура са малко, интересът на кадрите бързо се насочва към наличните ръководни позиции, живителното, при някои, чувство за власт и към напълно въображаемия административен комфорт. Вероятно твърде наивно сме подминавали многобройните случаи на закъснение или неявяване на работа на част от служителите на бившата Национална галерия за чуждестранно изкуство, заниманията им с лични поръчки през част от работното време и открития бойкот при изпълнение на основни техни трудови функции. Ясно обаче си даваме сметка и за друго – самоцелният стремеж към определени позиции, без ясна самооценка, е не само неуместен, но може да бъде и пагубен, особено когато липсва добронамереност и достойна кауза. Знаехме, че истинското обединение ще бъде дълъг и нелек процес, но не очаквахме, че колеги ще загърбят професионализма си и истината, противопоставяйки се на общия път.


Национална галерия


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Просто Веждито напъваше за Квадрата да бъде открит предсрочно,да прилапа към него и няколко галерии,за да бъдат усвоени едни пари и накрая се получи манджа с грозде,а онези,НЕсъгласните са дори освободени от работа.

 2. 2 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1199 Неутрално

  Кой прав и кой крив е отделна работа, най-важното е да се осигурят подходящи условия за съхраняване на културното ни наследство. Не е останало толкова много(а дори и така да беше) за да се позволи на чиновниците да се препират, вместо да вършат това, за което им се плаща.

  А министерството и правителството да намерят пари.

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 3. 3 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 270 Разстроено

  Живеем все още в соца хора, не се лъжете!
  Динозаври на социалистическата мисъл на подходящи позиции бол, а за кражбите и връзкарството въобще да не говорим.

 4. 4 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Колко искрено и мило, не злобливо , елегантно и почтенно е писанието в отговор.
  Красота!
  Какви ли ще ги отговарят, когато им залезе слънцето и няма на кого да се подмазват срещу постове?
  А палачинката винаги се обръща

 5. 5 Профил на cheburashka
  cheburashka
  Рейтинг: 237 Неутрално

  това е готино извинение, ще взема да го ползвам някой ден
  "Произведенията от музейните колекции нямат цена..."

  I am a dinosaur - somebody's diggin' my bones !
 6. 6 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#3] от "linard":
  Абсолютно вярно!!

 7. 7 Профил на невеж
  невеж
  Рейтинг: 524 Неутрално

  егати и селяндурското писмо/отговор!

 8. 8 Профил на alg57373608
  alg57373608
  Рейтинг: 1545 Неутрално

  "Уронване на престижа на галерията"? Първо трябва да го има този престиж, пък после да го уронват, а за тази наша "славна" галерия, за какъв престиж може да става дума?

 9. 9 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1484 Неутрално

  Освен културата на министъра, изглежда че и културата на тая "директорка" е силно притеснителна.

  От друга страна, това писмо по най-категоричен начин уронва престижа на галерията!

  Отнемане на имуществото на всеки, който не е жигосан с COVID "ваксина"!
 10. 10 Профил на adrianaczer
  adrianaczer
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Колко гнусен отговор! Тази жена няма срам от нищо!

 11. 11 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Дневник, забравили сте да питате за далаверата с "ремонта". Въпросът трябваше да е: "По колко си разделихте отговорните фактори, уредили поръчката?"

  мурзилка
 12. 12 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2360 Любопитно

  От целият този отговор, разбрах, че всичко се дължи на "сушата, кишата, гришата, и т.н.", все в този ред, но не и на тези "великомъченици" отдали се в служба на "ползу роду"!
  И един прост въпрос, като за прости:"За какво, аджеба, беше този "квадратен" ремонт?!

 13. 13 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  По времето когато сградата на музея служеше по предназначение, като дворец на българският суверен,
  такива гаври с културата у национлната памет не се случваха.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 14. 14 Профил на Jivko Nakev
  Jivko Nakev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз нали ви казах, че ще ги изкарат тях виновни!!!! Тази "псевдо" директорка трябва веднага да бъде уволнена дидциплинарно, да бъде подведена под отговорност за служебна немарливост, за липса и неупражняване на контрол, за допускане на огромни материални и морални щети и прочее, и прочеее. При тези екстремни температури тя е трябвало да не излиза от галерията - там да спи, там да яде, там да ..... Що за отвратително безочие!

 15. 15 Профил на vaskoangelov
  vaskoangelov
  Рейтинг: 233 Любопитно
 16. 16 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  Поредното отвратително, цинично изпълнение от милиционерите.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 17. 17 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5843 Неутрално

  Голямото замазване на гафове. Ако бяха впрегнали енергията за музея, климатиците щяха да спасят положението, работейки.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 18. 18 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  Евала Герб! Точно така ще управлявате и държавата, нали?
  1984? Мдаааа....

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 19. 19 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Има ли родствени връзки между г-н Недко Солаков и министърът на вътрешните работи от времето на соца Ангел Солаков. Ако е да, защо продължават да се издигат хора, приближени до соц елита и имат ли те нужните качества за изпълнения на задълженията си.

 20. 20 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Точно по Стайнбек си е - "За мишките и хората". Какво искаш от директор, който дори и в тази ситуация го е страх да се подпише с името си, а под правото на отговор стои анонимното "Национална галерия". Мишка отвсякъде.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 21. 21 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 402 Весело

  Жив да не бях! Чак сега разбрах, че галерията можела да пише. Изглежда хората работещи там не могат.

  chavo64
 22. 22 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3086 Неутрално

  От цялата дандания става ясно, че служителките са отстранени за уронване престижа не на галерията, а на директорката.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 23. 23 Профил на lovearts
  lovearts
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Абсолютно правилно решение! При положение, че пенсионираните служителки години наред са укривали информация, "закривайки си очите", въпреки че тяхно задължение е било да реагират адекватно при евентуален проблем, тяхно място не е в Национална галерия.
  ПС- Хора, които негодуват има навсякъде. За съжаление манталитета на нацията е такъв- за хубавите неща мълчи, а когато избухне скандал- плюе и говорим многословно и високопарно за теми, от които въобще не разбира.
  Подпис: Любител на изкуството

 24. 24 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 289 Гневно

  Не се съмнявам също така, че Захариева нарочно е повредила климатика, за да причини щети и да урони престижа на ръководството. Това са го пропуснали.
  Хора, защо на всички нива в държавата преобладават такива мишоци и други вредители? Толкова ли ни липсва достойнство?

 25. 25 Профил на lovearts
  lovearts
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Явно достойнството не е присъщо за някои хора. Не може човек да работи толкова много години в една институция и да приключи взаимоотношения с нея по толкова нелеп и арогантен начин. Хора, които са на по- висше интелектуално ниво не биха стигнали до тук- да се унизят така. От всичко видяно и чуто в медиите до момента успях да начертая "картина" (колко тематично) на общата ситуация.
  Като върл любител на изкуството вярвам, че музеите по света и тук са интелектуален "хляб" на всяка нация, а служителите в тях трябва да бъдат негови пазители.

 26. 26 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1666 Гневно

  Поредната калинка.
  Пази боже сляпо да прогледне....
  Защо тази .... е още на работа? Господин министър?????

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK