Из мотивите на съда по делото срещу Брендо: Прокуратурата не е използвала точните средства за разследване

Из мотивите на съда по делото срещу Брендо: Прокуратурата не е използвала точните средства за разследване

© Анелия НиколоваЕвелин Банев - Брендо е участвал в организирана престъпна група за пране на пари - над 20 млн. лв. от наркотрафик като част от имотната облага били две такси за обучение в Швейцария на дъщеря му. С парите е била заплатена и таксата за обучение на дъщерята на друг участник в престъпното сдружение, финансирало се дружеството му и др. Това става известно от мотивите на Софийския апелативен съд (САС), който се произнесе с решение по казуса в средата на март.


Тогава магистратите от втората съдебна инстанция оправдаха частично Брендо. Те намалиха накзанието му от 7 и половина години лишаване от свобода на шест години затвор. Доведеният му брат Симо Крайчев влиза в затвора за 3 години за същото престъпление, реши още САС. А бившата съпруга на Банев Моника Добринова и сестра й Десислава Дишлиева бяха напълно оправдани, тъй като съдебният състав прие, че обвинението срещу тях се основава само на предположения. В началото на 2013 г. Софийският градски съд (СГС) призна четиримата за виновни. Наложеното наказание на Банев бе затвор за седем и половина години, а присъдите на другите трима бяха три години условно с пет години изпитателен срок. След това втората съдебна инстанция ги оправда, но Върховният касационен съд (ВКС) върна делото на апелативния за ново разглеждане, заради съществени процесуални нарушения.


Сега съдебния състав на САС с председател Невена Грозева посочва в мотивите си, че в хода на разследването е събран
значителен обем от доказателствен материал, но само част от него има пряко отношение към предмета на обвинението.


Въпреки това първоинстанционният съд е успял да извлече в максимална степен необходимата му информация от доказателствата. Магистратите изтъкват сложността на делото с това, че разследваните деянията са с трансграничен характер - извършени на териториите на Испания, Швейцария, Британски Вирджински острови, САЩ, Великобритания и България, а престъпната дейност се отличавала с високо ниво на конспиративност и усложненост. Освен това


не са били използвани характерните за разследвания на този вид престъпления средства като СРС, агенти под прикритие, контролирани доставки, защитени свидетели и др.


От мотивите към присъдата се разбира още, че тя се осоновава главно на писмените доказателства. Причината - подсъдимите не дават обяснения, а показанията на свидетелите са непълни и в повечето случаи представляват субективната им оценка на събитията. Писмените доказателства пък, събрани чрез съдебни поръчки до компетентните власти в чуждите държави представят обективната картина по регистрация и закупуване на дружества в офшорни зони, молби за откриване на банкови сметки на тези фирми в Швейцария, както и кой е изготвил документите за превод на различните суми, пълномощните за внасяне и теглене на пари, молбите за закриване на сметки и дружества и др.


Съдът приема, че Брендо, Симо Крайчев и убият през 2005 г. Константин Дишлиев са тримата участници в престъпната група.


Те са придобили собственост над седем офшорни фирми като в повечето дружества е бил прикрит действителния им собственик чрез поставени лица. По делото са представени документи за откриване и закриване на банкови сметки, движение по тези сметки, внасяне на пари в брой, което


не различава описаната дейност от обичайните търговски дейности, посочва съдът.


Анализирането на тези факти във връзка с останалите доказателства по делото обаче разкриват друга картина, се разбира още от мотивите към присъдата.


От показанията на свидетелите по делото става известно, защо престъпното сдружение е ползвало конкретни швейцарски банки и как е действало то. Показанията на служителите при регистрация на офшорните дружества и консултантите на подсъдимите при посещенията им в две банки в Швейцария са лаконични и се отличават с конфиденциалност за данните на техните клиенти. Те потвърждават, че освен внасяне на каса в банката от изрично посочени лица е имало възможност да се приемат


ареждания по телефона като служителят използвал кодови думи за идентификация на клиента.


Свидетелка от една от швейцарските банка заявила пред съда, че неин колега подписвал документите, част от доказателствата по делото. Там където имало неин подпис казвала, че не си спомня. По думите й тя спазвала изискването на банката за прилагане към банковото досие на доказателства, позволяващи осъществяването на дадени транзакции. Това обаче се опровергава от приложените банкови досиета, в които липсват такива документи, а в някои от тях


съществувало отбелязване, че клиентът не желае "документални следи".


От съществено значение са показанията на бащата на Константин Дишлиев, който е единственият "външен" човек привлечен към престъпната група. Съдът е приел показанията му пред апелативната инстанция с резерви, тъй като след убийството на сина му през 2005 г. и на съпругата му през 2008 г., той е имал основание да се страхува за собствения си живот. Освен това е отказал да свидетелства пред първоинстанционни съд, тъй като е заявил, че ако даде показаниня би могъл да се уличи като съучастник в престъпноо сдружение.


Според апелативния съд


прокуратурата е могла да използва друг подход за разпита му, който очевидно ѝ е убягнал,


поради което и предоставената от свидетеля информация на практика е оскъдна. Показанията му обаче са важни, тъй като разкриват водените разговори със сина му - Константин Дишлиев, подписването на документи, в това число и празни бланки за откриване на банковите сметки в Швейцария, давани нареждания за парични трансфери по факс и от телефон, ползван от сина му, преупълномощаване на Банев да внася пари в брой по откритите сметки, както и за това, че след смъртта на сина си е бил в банката в Швейцария заедно с Десислава Дишлиева, където превели в нейна сметка пари от сметка на починалия.


Иначе той заявил по време на разпита си, че не е запознат с името и дейността на дружества, контролирани от участниците в престъпната група. Че подписвал документи само по молба на сина си и не знае нищо за внасяните в брой суми по сметка на едната фирма, а при подписваните от него нареждания за паричен превод от април и май на 2005 г. се касаело за злоупотреби с подписа му. Съдът не е подминал без внимание и твърдението му, че преди да бъде убит синът му му е казал, че


"ако нещо се случи с него трябва да прехвърли парите на жена му"


и той направил точно това.


Експертизите по делото пък показали, че Банев е позлвал различни документи за самоличност при пътуванията си зад граница.


От доказателствата по делото се разбрало и защо са избрани две конкретни банки в Швейцария, през които са прани парите. Те били внимателно подбрани. Първо в тях са работели две българки, което е улеснявало комуникациите на подсъдимите с банковите служители. Второ в тях не се проверявал произхода на средствата. Друг аргумент за това е, че трета швейцарска банка на два пъти е отказала на подсъдимите да извърши трансфери по сметките на офшорните дружества поради "невъзможност да идентифицира произхода на средствата", след което в нея не са откривани други сметки от подсъдимите.


"Поредицата от юридически и финансови "стъпки", сами за себе си не са укорими от гледна точка на правото, тъй като са дейности разрешени от закона, но проектирани в цялостната фактология на делото, наред с


липсата на доказателства за законен бизнес,


от който да произтичат средствата, сочат на съгласувани действия към набелязаната цел", е записано в мотивите. Подсъдимите не са имали бизнес, с който да може да бъде обяснен огромния паричен поток, вливан от края на 2002 г. до средата на 2005 г. в офшорните дружества. Съдът приема, че чрез финансовите операции се е целяло усложняване на проследяването на паричния поток , за да се укрие произхода на средствата, като се загуби първоначалния им източник.


Друго харектерно за престъпното сдружение са


близките роднински връзки между членовете и затвореността на им към други участници.


Банев и Симо Крайчев са едноутробни братя, т.е. имат една майка и различни бащи. Константин Дишлиев в е баджанак на Брендо, тъй като е съпруг на Десислава Дишлиева, която пък е сестра на съпругата на Брендо - Моника Добринкова. Именно роднинската връзка ги е обвързвала и е улеснило обединяването им за постигането на общата цел, от която самите те лично са получавали имотни облаги –чрез преводи на средства по техни сметки, плащания на училищни такси, финансиране на дейност на собствени фирми и др.


"Прави впечатление, че кръгът от доверени лица е бил изключително тесен и в него не са допускани външни на семейството хора, които биха могли да станат свидетели или лесно биха могли да компрометират сдружението", отбелязват магистратите.


В крайна сметка съдът не уважава искането на прокуратурата за увеличаване на наказанията на подсъдимите, с изключение на Симо Крайчев, чието наказание променя от условно на ефективно, защото от началото на наказателното производство са изминали 12 години.


Апелативният съд приема, че по-долната съдебна инстанция е била снизходителна при определяне на наказанията на подсъдимите, но досъдебното производство е продължило 4 години, а след това съдебната фаза два пъти повече, поради връщането от ВКС на делото за ново разглеждане.


В този период подсъдимите не са се отклонявали от наказателното преследване и забавянето не е по тяхна вина. Освен това този срок не може да се приеме за разумен с оглед Европейската конвенция за правата на човека (ЕСПЧ).


"В такъв случай, в последните години съдебната практика на българския съд неотклонно следва разбирането, залегнало в практиката на ЕСПЧ, че когато едно наказателно производство е продължило неразумно дълго, какъвто е настоящия случай, и това не се дължи на недобросъвестно процесуалното поведение на подсъдимите, то те следва да бъдат компенсирани от националния съд, за времето, през което са търпели ограничения, свързани със самото наказателно производство. Единственият възможен начин за това е чрез смекчаване на наказателната санкцията, която иначе би следвало да понесат", се казва в мотивите на съда.Разследването срещу Брендо започва през 2007 г., когато заедно с Константин Дишлиев (убит през 2005 г.), Десислава Дишлиева (вдовица на Дишлиев), Моника Добринова и Симо Крайчев са привлечени като обвиняеми за това, че са участвали в организирана престъпна група за пране на пари. В съда процесът започна 2010 г., въпреки че беше внесено още през 2009 г., но бе забавено. Според обвинението между 17 октомври 2002 г и май 2005 г. Брендо и останалите, са превеждали парични суми от различни сметки в чужбина към "Прайвът файнанс юниън" АД, като "знаели или предполагали", че средствата са придобити от наркотрафик. Освен това от прокуратурата твърдят, че подсъдимите са изпрали пари, придобити от внос на наркотици в Италия и Испания, осъществен през 2000 г. от Атанас Генов, и от група, ръководена от Ивайло Хеселбърт, в периода 2003 г. - 2005 г.


Банев беше задържан в средата на май 2012 г. на пътя Бургас - Созопол и обявен от МВР за кокаинов крал. Срещу него тече съдебен процес в Италия за трафик на наркотици, който още не е приключил. Европейска заповед за арест за Банев бе издадена и от Румъния, но българският съд отказа да го предаде в северната ни съседка.

Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 217 Любопитно

  Долу ръцете от майор Банев!
  95% от това което изкарва от продажба на щастие,отива в бюджета!Така е и в САЩ,Русия,Китай и т.н.!
  Или некой верва че бизнес за милиарди,не се контролира от държавата,а е оставен в ръцете на шепа нискочели дилетанти и анархисти!?!?!?

  Когато заменяш Христос с Бог Дебело черво,подписваш собственото си самоунищожение!
 2. 2 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 708 Неутрално

  Експертизите по делото пък показали, че Банев е позлвал различни документи за самоличност при пътуванията си зад граница.

  Което означава, че той в никакъв случай не е човек на службите.

 3. 3 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1607 Неутрално

  Освен различни документи за самоличност сигурно е имал и различни глави за всеки отделен документ.

 4. 4 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 2290 Неутрално

  ей колко работа са изработили служби ,полиция ,съд ,прокуратура ,толкова много ,че Брендо трябва да подари на всички участвали по 1 милион долара за добре свършената работа по оправдателната му присъда ,хвала на системата ,хвала на държавата ,заслужават всички да бъдат наградени и с по едно Бентли за добре свършената работа ,а групата ,вместо да и губят времето в съдилища ,немедленно да се прати в Дубай ,да си харчи парите за назидание и наказание ,както правят в Русия на всички низвергнати олигарси

 5. 5 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 322 Весело

  Отправя се упрек към държавното обвинение, но пък става ясно, че присъдите са ниски по размер на наказанието заради забавяне в съдебната фаза. Май не трябва да ни са големи устите, щото все ще се намери някой друг над нас да ни посочва кусури.

 6. 6 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Комунистическата прокуратура се напълни с некадърна и корумпирана сган. Там дори да се опитат да свършат нещо професионално, няма да знаят и могат.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 7. 7 Профил на today
  today
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Но иначе нямаме нужда от реформи в съдебната система, нали?

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 8. 8 Профил на Gouverneur général
  Gouverneur général
  Рейтинг: 950 Любопитно

  Тодор Живков : Може да решава тоя, който има пари, бе!
  Щом немаш пари, какво можеш да решиш ти, бе. Ти немаш право да решаваш!
  Нека да огледаме, да видиме, така ше се поснишиме - така да мине тая буря, па след това ше видиме какво ше правиме. Но ние чакаме и ако не мине бурята, тогава ше се преустройваме.

  1945 г. започна ЗЛАТЕН ВЕК за ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ
 9. 9 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1914 Неутрално

  Цацаратурата никога не използва "точните средства" срещу свои хора!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 10. 10 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3382 Весело

  "Прокуратурата не е използвала точните средства за разследване", за което е получила _ _ _ _ _ _ _ сума в лв. ....

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 11. 11 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Долу ръцете от майор Банев!95% от това което изкарва от продажба на щастие,отива в бюджета!Така е и в САЩ,Русия,Китай и т.н.!Или некой верва че бизнес за милиарди,не се контролира от държавата,а е оставен в ръцете на шепа нискочели дилетанти и анархисти!?!?!?
  —цитат от коментар 1 на Радан Чапаев


  И аз съм на това мнение. Когато се въртят милиони чрез незаконна дейност, винаги има високо покровителство на държавно ниво. Не вярвам, че Сулъо може да завърти такива сделки и да остане години наред ненаказан без участието и покровителството на висши държавни чиновници.

 12. 12 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 856 Неутрално

  "Според обвинението между 17 октомври 2002 г и май 2005 г...."
  Кой ли беше шеф на МВР тогава?.... А! Бойко Методиев Борисов!
  Трябва да е бил запознат със случая,все пак той като (по това време) доскорошен участник в подземният свят ;) си се познават лично...

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 13. 13 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Цацаратурата никога не използва "точните средства" срещу свои хора!
  —цитат от коментар 9 на lz2


  Изключително лицемерие от гербераст!! Радан ли "си го избра"?

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 14. 14 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 856 Неутрално

  До коментар [#8] от "Gouverneur général":

  Така е! Пак сме на изходно положение-Перестройка. Трябва ни престройка.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 15. 15 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 950 Неутрално

  27 години викхреща се демокрация! САЩ финасират обучение на родни съдии за над 800 млн $! РезИлтатът-мотивите на съда се обсъждат по медиите! Колко дела има? А за останалите? Тъмна Индия!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 16. 16 Профил на Nina Kercheva
  Nina Kercheva
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Жалко ,не го дадоха на румънците, отдавна да са го обвинили и осъдили, а и румънски можеше да понаучи в затвора .....

 17. 17 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5357 Неутрално

  Не вярвам някой да се е съмнявал с подкрепата, осигурена от прокуратурата на Цацаров

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 18. 18 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5034 Неутрално

  Прокуратурата на цацаров не мери с еднакъв аршин всички заподозряни и обвиняеми.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK