Годишен доклад за федералните съдилища в САЩ: Как се гради уважение към съдията

Годишен доклад за федералните съдилища в САЩ: Как се гради уважение към съдията

© Надежда Чипева, КапиталОпитът и практиките в чуждите държави са полезни, доколкото съдебната система в България се разтърсва от скандали периодично и се реформира от години. На почти всяко заседание на съдийската колегия има избори за шефове на съдилища, които обикновено излизат извън професионалния дебат и вместо в сравнение на качествата на кандидатите те завиват към лични нападки и спорове между кадровиците на Темида. Изборите на административни ръководители често показват и непреодолимото разделение в съвета. Председателите на съдилищата в България са от важно значение, видно от настървението, с което минават някои избори, или се провалят въпреки наличието на кандидати.


Какво е положението в САЩ


"Конгресът задължава федералните съдии, по реда на старшинството, да се редуват в служба като председатели на техните окръжни съдилища. Председателят на съда доброволно изпълнява допълнителни отговорности, като управлява и контролира общата и специализирана съдебна администрация."
Това е записано в доклад на председателя на Върховния съд на САЩ Джон Робъртс за дейността на федералните съдилища за 2016 г., публикуван в блога на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Калин Калпакчиев, който цитира сайта "Съдебно право".


В него се посочва, че административните отговорности на шефовете на съдилищата включват всички аспекти на управление на съдебното учреждение, включително въпросите за личния състав, бюджета и въвеждането на новите технологии. "Някои от съдиите правят това, защото са били загрижени за изпълнението на тези задължения. Съдиите, които поемат бремето на председател, въпреки това използват това време за интензивна рутинна работа без допълнително възнаграждение и много малко благодарности. Тяхната служба е същината на съдийското самоуправление", се отбелязва в документа.


Докладът показва още, че е възможно да се гради съдебна система въз основа на уважението към съдията, че личността му е от съществено значение за ефективното упражняване на правосъдието, благополучието на страната и за стабилността на политическата й система. Накратко се проследява историята на създаването на федералната съдебна система и водещата ролята на съдиите за поддържане на социалния баланс и справедливост в обществото. Подчертава се значението на личността на съдията за високото доверие и авторитет, с които се ползва правосъдието в очите на гражданите. В него се откроява ценностното значение на правосъдието, което не се свежда до бюрократичен инструмент за решаване на дела, а за поддържане на социалната хармония и справедливост в обществото. Прави впечатление и, че докладът не се задоволява с изброяване на сухи, неперсонифицирани статистически данни, а откроява централната роля на съдията и отдава почит и уважение за неговия всеотдаен и посветен труд в полза на обществото.


В доклада се отбеляза, че


федералният съдия е "оставен сам и неподкрепен".


И се обяснява: "За разлика от политиците, той работи основно извън публичното внимание. Повечето американци имат някаква представа за ролята на федералните съдии, но за добро или лошо тя е оформена от изобразяването на американския съдебен процес в киното и телевизията. Според типичната картина съдията има малко участие, седящ пасивно сред възвишената реторика на адвокатите, героизма или подлостта на клиентите, и морален компас на журито. В действителните процеси обикновено липсва такава драма – но те не са предназначени да забавляват. Разбира се, те са структуриран механизъм за решаване на правни спорове чрез състезателен съдебен процес. Със своята ръководна и помиряваща централна роля федералният съдия служи, за да осигури честен и справедлив процес на спорещите страни."


Председателят на Върховния съд в Америка е описал подробно и задълженията и функциите на съдията по делата, от времето преди съдебните заседания, през тях, до постановяване на присъдата. В доклада е отбелязано, че повечето наказателни дела се решават чрез споразумения между прокуратурата и обвиняемите и не стигат до съда, но тези случаи, които влязат в залата изискват особени усилия от съдията.


От документа се разбира и за


извършена реформа в съдебната им система, която вече е дала положителен резултат.


Тя е дала възможност на щатските съдии да се срещат незабавно с адвокатите след подаване на жалбата и да обсъдят съвместно възможностите за решаване на случая, да разработят план за управление на делото и да ускорят решаването чрез предсъдебно споразумение. "Реформата започна да дава положителни ефекти, защото свръхнатоварените съдии са готови да предприемат по-активна роля за управление на потока от дела, което дава резултат в процеса на работа", се отбелязва още в доклада.


Прави впечатление и по-малката натовареност на Върховния съд в Америка - за една година (до 30 септември 2016 г.) постъпилите дела са 6475. За сравнение само Върховният административен съд в България разглежда на година над 13 хиляди дела, а делата, постъпили във Върховния касационен съд за 2015 г. например, са били над 11 хиляди.


Пълният текст на доклада:


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ФЕДЕРАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА В САЩ ПРЕЗ 2016 г.
Джон Робъртс, председател на Върховния съд на САЩ


С наближаването на зимата в края на 1789 г. съдия Дейвид Сиуoл от Върховния съд на Масачузетс получил неочаквано писмо от президента Джордж Вашингтон. Вашингтон съобщавал на Сиуoл, че назначаването му за федерален съдия в окръг Мейн, тогава част от щата Масачузетс, е било одобрено. Въпросът не подлежал на дискусия, тъй като комисията за назначаване на Сиуoл била приключила дейността си. Пишейки от дома си в Йорк, Сиуoл отбелязал, че назначението било "неочаквано и непоискано", като обяснявал, че неговата служба като щатски върховен съдия не го е подготвила напълно за новата задача.


"В това ново назначение", настоявал Сиуол, "съдията е оставен сам и неподкрепен, и то в области с голямо значение, отнасящи се до живота на човека". Признателен за привилегията да служи на нацията и честта за назначението, той се надявал да оправдае доверието на президента и да си осигури "одобрението на своите съграждани". "Всичко, което мога да обещая по този повод, е, че ще се старая да го заслужа – с усилия да изпълнявам задълженията си с вярност и безпристрастност, съобразно с най-доброто, на което съм способен".


Президентът Вашингтон назначил първоначално всички тринадесет съдии във федералните окръжни съдилища по подобен начин,


най-отговорно и със същото смирение и загриженост. Въпреки тяхната скромност и умереност, те били забележителна група. Джон Съливан от Ню Хемпшир бил генерал от войната за независимост, делегат в Континенталния конгрес, а след създаване на съюза – президент на Ню Хемпшир. Джеймс Дуейн служил пет години като кмет на Ню Йорк. Уилям Пака подписал декларацията за независимост и служил като губернатор на Мериленд. Дейвид Брийрли подписал конституцията за Ню Джърси, а Гънинг Бредфорд младши подписал конституцията за Делауер. Уилям Драйтън, назначен в родната му Северна Каролина, служил повече от десетилетие като председател на върховния съд на британската колония в Източна Флорида. Франсис Хопкинсън от Пенсилвания – поет и музикант, както и юрист, проектирал основните първообразци на държавния печат и знаме на Съединените американски щати, както е известно, приписвани на Бетси Рос. Тези личности не са добре познати в наши дни, но те са дали началото на новата система на федералните окръжни съдилища и са определили посоката за важната роля на тези институции, която те имали в новата република.


Мъжете и жените от цялата страна, които днес служат като федерални съдии, не са добре познати, но те заслужават голямо уважение.


Докато Върховния съд на САЩ често е във фокуса на общественото внимание, нашата правосъдна система основно зависи от умението, усилената работа и всеотдайността на тези съдии, които са извън светлината на прожекторите. Тази година бих желал да изразя признателност за решаващата роля, която федералните съдии играят в дейността на третата власт и да подчертая някои от предизвикателствата и често пренебрегвани аспекти от тяхната работа.


Федералните окръжни съдилища са основата на нашата федерална система. Конгресът на САЩ е създал 673 федерални съдилища, както и четири териториални позиции. Действащите съдии се подпомагат от повече от 500 старши окръжни съдии, които отговарят на условията за пенсиониране при пълно заплащане, но още продължават да работят, някои на непълен работен ден, но повечето от тях на пълно работно време, без допълнителна компенсация.


Както съдия Сиуол забелязал преди 237 години, федералният съдия е "оставен сам и неподкрепен".


За разлика от политиците, той работи основно извън публичното внимание. Повечето американци имат някаква представа за ролята на федералните съдии,


но за добро или лошо тя е оформена от изобразяването на американския съдебен процес в киното и телевизията. Според типичната картина съдията има малко участие, седящ пасивно сред възвишената реторика на адвокатите, героизма или подлостта на клиентите, и морален компас на журито. В действителните процеси обикновено липсва такава драма – но те не са предназначени да забавляват. Разбира се, те са структуриран механизъм за решаване на правни спорове чрез състезателен съдебен процес. Със своята ръководна и помиряваща централна роля федералният съдия служи, за да осигури честен и справедлив процес на спорещите страни.


Съдията е отговорен за наблюдението на предсъдебните изслушвания и за ръководството на съдебния процес. Той разрешава откритите спорове, управлява подбора на журито,


ръководи допускането на доказателствата, определя ясни и разбираеми инструкции към журито, разрешава всякакви въпроси, свързани с одобрението на присъдата и вписване на наказанието. Всяка от тези стъпки изисква специални познания, чувствителност и умения. Съдията трябва да овладее комплекс от правила за водене на процедурата и допускане на доказателствата и да бъде способен да прилага тези правила според спецификата на всеки спор. Като единствен овластен да ръководи процеса, той трябва да отговаря за всеки детайл в една непредсказуема процедура – ръководейки твърдо и определящ наказанието с обективност, проницателност и състрадателност.


Това не е работа за импулсивни, стеснителни, плахи или невнимателни хора.


Характерът на федералния съдия е по-ярко видим при наказателните процеси. Повечето наказателни обвинения се решават чрез споразумения между прокуратурата и обвиняемите, но тези случаи, които стигат до процес, изискват особени усилия от съда. Съдията трябва да осигурява разглеждането на делата, съобразно със Закона за ускоряване на процеса, в съответствие с конституционното право на обвиняемите на защита и представителство.


Той трябва незабавно и в движение да взима решения и да прилага доказателствените правила, докато тече процесът, обикновено без лукса на спокойното обсъждане


и проучване в тихия кабинет. Съдията трябва внимателно да ръководи журито съобразно правилата за тежестта на доказване за обвиняемия и прокурора. В случай е процесът завършва с осъждане, съдията е изправен пред сериозната задача на определяне на наказанието с присъда.


Повечето федерални съдии са съгласни, че определянето на наказанието с присъда е тяхното най-трудно задължение. Съдията трябва да се изправи срещу подсъдимия лице в лице и да вземе предвид човешката слабост.


Той трябва да съобрази гледната точка на прокурора, подсъдимия и пострадалия (жертвата) и да наложи наказание, което по замисъл и необходимост ще поправи (промени) насоката на живота на подсъдимия. При определяне на подходящото наказание неговата дискреция (решение) е ограничена от закона и напътствана от внимателно съставените ръководства за постановяване на присъди. Присъдата отразява съдийската мъдрост и проникновение, опита и наученото от наблюдението, непосредствено в съдебната зала. С постановяването на присъдата съдията говори като глас на общността.


Въпреки че федералният съдия има видимо и живо присъствие в съдебната зала, много повече от съдийските отговорности се осъществяват в кабинета.


За всеки заседателен ден има множество дела, чакащи разглеждане – типичният федерален съдия има повече от 500 дела на доклад. Изправен пред тази обезсърчаваща натовареност, съдията трябва да съвместява много функции. Той трябва, на първо място, да бъде способен администратор, за да управлява непрестанния поток от дела и спорни въпроси, които преминават през съда. Трябва умело да жонглира с множество различни материи във всеки даден момент, сигурен, че нищо не убягва от вниманието му.


Федералният съдия обаче трябва да бъде повече от способен администратор. Той трябва активно и проницателно да разрешава проблемите на хората по делата, които разглежда. Съдебният процес е скъп, поради което всички биха имали полза, ако споровете могат да бъдат решавани ефикасно с минимални разходи и забавяне. Както посочих в моя годишен доклад за 2015 г., Съдийската конференция – органът, който създава решенията по общите въпроси за управление на федералните съдилища – измени федералните правила на гражданския процес, за да подчертае ролята на съдията за ранното и ефективно управление на съдебните дела.


Тази процесуална реформа окуражи (даде възможности) на щатските съдии да се срещат незабавно с адвокатите


след подаване на жалбата и да обсъдят съвместно възможностите за решаване на случая, да разработят план за управление на делото и да ускорят решаването чрез предсъдебно споразумение. Реформата започна да дава положителни ефекти, защото свръхнатоварените съдии са готови да предприемат по-активна роля за управление на потока от дела, което дава резултат в процеса на работа. Дървосекачът спестява време, когато отделя време, за да наточи брадвата си. Тази година ние трябва да направим стъпка напред и да поканим федералните окръжни съдии да участват в пилотна програма за тестване на някои обещаващи техники за управление на делата, насочени към намаляване разходите за разрешаването на споровете.


Изкусното и умело занимание на федералния съдия с администрирането на висящите дела и управлението на постъпилите дела може да сведе едно дело до малък на брой проблеми,


които са същината на спора и може да помогне за разрешаване на спорното право чрез споразумение. В други случаи предсъдебният процес може да разкрие, че спорният проблем е просто въпрос на приложение на правото, без да има спор по фактите, който може да се разреши с кратко решение без съдебен процес. В тези ситуации федералният съдия е отговорен – винаги като първа инстанция и често като последна – "да каже какво постановява закона". Както е казал съдия Сиуол, съдията трябва да върши всичко "с вярност, преданост и безпристрастност", без страх или изгода.


Федералните съдии са първите, които се сблъскват с новите правни проблеми и те трябва да ги разрешат без помощта на ръководни прецеденти.


Поради това, че работят сами, те нямат привилегията на вземането на колегиални решения в съдебен състав или комфорта на споделеното съгласие. И именно поради натиска на множеството дела за разглеждане и решаване те влагат много повече усилия и време при ограничени ресурси в сравнение с техните събратя от апелативната инстанция.


Ще се запитате защо при това положение някои адвокати биха искали служба, която изисква дълги часове работа, особени умения и дълбоко посвещение – която обещава силен стрес, самотен и ограничен живот и гарантира критика. Има много по-лесни и доходни начини за добрия адвокат да изкарва прехраната си. Отговорът се крие в отплатата за службата на обществото. Федералният съдия слага своя отпечатък всеки ден и оставя трайно наследство, като прави нашето общество по-добро и справедливо. Този по смисъла си граждански дълг е видим по много начини. Нашите федерални съдии отдават доброволна служба на съдилищата и страната си, в допълнение на своите обичайни отговорности.


Конгресът задължава федералните съдии, по реда на старшинството, да се редуват в служба като председатели на техните окръжни съдилища.


Председателят на съда доброволно изпълнява допълнителни отговорности, като управлява и контролира общата и специализирана съдебна администрация. Административните отговорности включват всички аспекти на управление на съдебното учреждение, включително въпроси за личния състав, бюджета и въвеждането на новите технологии. Някои от съдиите правят това, защото са били загрижени за изпълнението на тези задължения. Съдиите, които поемат бремето на председател, въпреки това използват това време за интензивна рутинна работа без допълнително възнаграждение и много малко благодарности.


Тяхната служба е същината на съдийското самоуправление.
Федералните съдии дават своя принос и извън своите съдилища, като предлагат помощта си на други съдилища. Те могат да отдават своето време и енергия на претоварени съседни щатски съдилища, на регионалния апелативен съд или на специализирани съдилища, като съда за контрол върху външното разузнаване.


Федералните съдии също така доброволно подпомагат съдебната власт в цялост като служат в съдийската конференция.


Тринадесет федерални съдии участват в 27-членната конференция, прилагайки своя опит и умения за напредъка на третата власт. В допълнение, 169 федерални съдии участват в 25 комисии на конференцията и активно участват за развитието на политики в широк спектър от въпроси, включително бюджета на съдебната власт, мерките за сигурност, кодекси за поведение и процесуални правила.


Федералните съдии също така допринасят за съдебните образователни (обучителни) програми. Те доброволно участват във Федералния съдебен обучителен център като членове на управителния съвет, консултанти, обучители на новите съдии, за по-опитните съдии предоставят продължаващо обучение. Федералните съдии също така доброволно участват в щатската комисия по наказанията, където те участват за развитието и изменението на насоките за определяне на наказанията.


Само четири дни след като Конгреса създава първите тринадесет федерални окръжни съдебни длъжности, президентът Вашингтон написал до Едмънд Рандолф, че "обмисля първите стъпки в съдебното ведомство, като най-съществени за добруването на нашата страна и за стабилността на политическата й система".
Вашингтон посочил, че е загрижен да подбере "съдии с подходящи характери да тълкуват законите и да раздават правосъдие". Повече от две столетия след това време, необходимостта от посвещение на най-добрите от нацията не намалява. Не всички способни личности са приемали призванието – в нашия несъвършен свят – някои, които са приемали, впоследствие са се отказвали. Но те са рядко изключение.


Откакто Вашингтон направил своите първи тринадесет назначения, всяко поколение на Америка е произвело своите самоотвержени, патриотични и смели личности, които пристъпвали да служат на страната си с призванието на федерални окръжни съдии. Американската нация е наистина горда с нейните действащи федерални съдии и благодарна за тяхната служба.


Още веднъж, имам привилегията и честта да благодаря на всички съдии, съдебни служители и съдебни помощници от името на цялата нация за тяхното достойнство и посвещение.
Най-добри пожелания на всички през Новата година.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (18)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 213 Весело

  Как се гради уважение към съдията.
  1. С възпяване - "съдияята, съдияята, съдияята на на нааааа".
  2. Съдията се почита с хапване, пийване, мотивация под масата или мацка, които надлежно се заснемат, щото може да се наложи освежаване на съдийската памет.
  3. Съдийте получават тежки чукчета, щото като тропнат по масата, никой да не си и помисли, че законът стои над съдийската преценка.
  4. И не на последно место - съдията трябва да е изтупан, да кара джип и да живее в имение, за да знае какво може да загуби, ако тръгне да разчита само на съдийската си заплата.

 2. 2 Профил на today
  today
  Рейтинг: 885 Неутрално

  Доклада за положението в България е значително по-кратък и гласи: Системата е под контрола на олигарсите, голяма част от кадрите са корумпирани и са невероятно нагли, до степен очевАдно да нарушават законите без да им мигне окото.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 3. 3 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Ако почвате да използвате САЩ с тяхната пародия на съдебна система за пример, до никъде няма да стигнем. САЩ, където всички включително и самите американци знаят, че системата е направена че този с най-дълбоки джобове печели. САЩ, където съдиите измислиха термина "afluenza", за да могат да освободят синчетата на богаташите от съдебна отговорност по престъпления като изнасилване и пр.

  Не че у нас положението е по-различно, но ако подражаваме поне да си избираме добри примери.

 4. 4 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 943 Неутрално

  До коментар [#2] от "today":

  Напълно съм съгласен.

 5. 5 Профил на _mushichka_
  _mushichka_
  Рейтинг: 185 Неутрално

  До коментар [#3] от "shisharko":

  Ако се наложи, за теб специално руски съд! :)

 6. 6 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 763 Неутрално

  А в България най-важен 'за авторитета на институцията' бил дрес кода на ищците и ответниците.
  Поне така се разбира от табелите пред входовете на съдилищата и БНБ.
  Не как съдят, а как са облечени 'клиентите' им.
  Примерно, 'авторитета' на БНБ или кой и да е съд се вдига рязко, когато в сградите им влизат навлечени с дълги пантаони при 35 градусова жега.
  ------
  Толкова за България.
  Ама, няма и как да искаме повече, щото правосъдието е функция на държавността и няма как една бивша съветска колония да бъде на ниво по различно от азиатско-болшевишкия си тиранин.

 7. 7 Профил на ali_ibn_isa
  ali_ibn_isa
  Рейтинг: 763 Неутрално

  'Не че у нас положението е по-различно, но ако подражаваме поне да си избираме добри примери.'
  До коментар [#3] от "shisharko":
  ------------
  Ами, айде де! Информирай ни за 'по-добър' пример?
  Дай го?
  Матушка Расия ли е по-добрия пример?

 8. 8 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2614 Неутрално

  Американският народ се гордее и благодари на федералните си съдии! Без правосъдие и справедливост няма просперитет!След 200 г демокрация и ние ще се гордеем ...

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2614 Любопитно

  До коментар [#3] от "shisharko":

  Румъния ли имаш предвид?

 10. 10 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 291 Неутрално

  Ами, айде де! Информирай ни за 'по-добър' пример?Дай го?Матушка Расия ли е по-добрия пример?
  —цитат от коментар 7 на ali_ibn_isa


  Знам, за грантаджиите света се свежда до Русия срещу САЩ. За толкова ви плащат.

  Но по света има много развити страни с опит, от който можем да се поучим. Заще не се говори за Швейцария, Германия, а защо не и Франция?

  А що се отнася за Русия, оставете я намира. Но никой много-много не му пука вече какво става там, те да си се оправят както знаят.

 11. 11 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3696 Неутрално

  Струва ми се че смисълът на тази статия е останал неразбран. Особено смешно беше сравнението на Върховния Съд на САЩ, един федерален орган с този на Върховния Административен Съд на България. Май е останала неясна ролята на съдебната система на отделния щат и принципите по които едно дело може да мине през филтрите на тази система за да се разглежда като федерално. По-добро вероятно е сравнението със съдебната система на Европейския Съюз (съдът в Страсбург и курията в Люксембург).
  Има и доста принципни различия между нормативната юридическа система практикувана в Европа (теоретично и в България с местни оттенъци) и казусната такава практикувана в САЩ ( в ЮК казусната система си има своите особености). Подготовката на едно по-сериозно дело за съд в САЩ налага една доста задълбочена изследователска работа. Именно това е в основата на пледоарията на съдия Робертс: увеличаване на капацитета на колективите към федералните съдии.

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2614 Неутрално

  До коментар [#11] от "daskal1":

  Става дума за моралът на съдиите в САЩ.Ръководят съдилищата безвъзмездно и хората ги уважават.

 13. 13 Профил на gozambo
  gozambo
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Добре се вижда съдебната система в САЩ-политизирана до крайност и вероятно корумперана. Съдят здраво обикновените хора.

 14. 14 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3696 Неутрално

  До коментар [#12] от "hodounski":

  Федералният съдия е в особена позиция. Съгласно член 3 на Конституцията съдиите от Върховния Съд , Апелативния Съд и Районните федерални съдии са номинирани от Президента и одобрявани от Сената на САЩ. Назначенията са пожизнени, макар че всъщност терминологията е "during good behavior".
  Работата им по ръководството на съдебни колективи е само част от вменените задължения. За повече подробности по райони, заплати, изисквания, работа, пенсии вижте https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_judge

 15. 15 Профил на biss Mark
  biss Mark
  Рейтинг: 1438 Неутрално
 16. 16 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 470 Неутрално

  "Както сте съдили, така и ще бъдете съдени." Без повече оплаквания и мрънкане, ясно?!

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 17. 17 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3984 Неутрално

  секи 4ти км

  Чуждио опит е за чужди держави.
  Виде се: румънскио не струва

  където закона от сички се спазва
  и затва Темида ваканцува.

  В наше село нема Конгрес.
  Нема съдия федерален.

  Има секретари партийни другари.
  Магистрати В името на Народа.

  "Опитът и практиките в чуждите държави са полезни, доколкото съдебната система в България се разтърсва от скандали периодично и се реформира от години. На почти всяко заседание на съдийската колегия има избори за шефове на съдилища, които обикновено излизат извън професионалния дебат и вместо в сравнение на качествата на кандидатите те завиват към лични нападки и спорове между кадровиците на Темида.

  Изборите на административни ръководители често показват и непреодолимото разделение в съвета. Председателите на съдилищата в България са от важно значение, видно от настървението, с което минават някои избори, или се провалят въпреки наличието на кандидати.

  Какво е положението в САЩ

  "Конгресът задължава федералните съдии, по реда на старшинството, да се редуват в служба като председатели на техните окръжни съдилища. Председателят на съда доброволно изпълнява допълнителни отговорности, като управлява и контролира общата и специализирана съдебна администрация."

  ...

 18. 18 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 4984 Неутрално

  Паралелите са излишни...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK