Заради бездействието на институциите за срещата в ЦУМ четири партии сезираха Франс Тимерманс

Снимка от срещата през май 2016 г. година на тогавашния вицепремиер и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова (вдясно), на министъра на правосъдието Екатерина Захариева и на главния прокурор Сотир Цацаров (вляво) със зам. председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс в София.

© Министерство на правосъдието

Снимка от срещата през май 2016 г. година на тогавашния вицепремиер и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова (вдясно), на министъра на правосъдието Екатерина Захариева и на главния прокурор Сотир Цацаров (вляво) със зам. председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс в София.Европейската комисия да излезе с публична реакция на действията на главния прокурор и конкретно за нерегламентираната среща с бизнесмени, за която ВСС отказа да бъде извършена проверка.


Налице са основания за стартиране на процедура


по смисъла на Европейската рамка за укрепване на върховенството на правото и това трябва да бъде обмислено сериозно. (...)Практиката е показала, че властите в София предприемат реални действия единствено когато бъдат подложени на непосредствен публичен натиск за това."
Този призив отправят с писмо до вицепрезидента на ЕК Франс Тимерманс, която отговаря за върховенството на закона, и посланиците на държавите от ЕС четири политическите партии и една гражданска организация: "Да, България", Български земеделски народен съюз, ПП "ДЕОС", Партия Зелените" и Коалиция "За да остане природа в България".


До настоящото писмо на петте организации до Франс Тимерманс и посланиците от ЕС се стигна след като ВСС отхвърли предложението да бъде извършена проверка, прокуратурата не се сезира, а главният прокурор отказа да отговаря пред ВСС на въпросите за съдържанието на разговора в офиса на бизнесмена Георги Гергов. Цацаров отказа да потвърди или да отрече дали е изразявал мнение за редакционната политика на в. "Сега", дали е питал Дончев за отношенията му с ПП"Да, България" и "защо я финансира", и дали е казвал, че контактите на Дончев "са под контрол".


В писмото са приложени и три документа: обръщението на председателя на ВКС Лозан Панов до президента Радев, правният анализ на срещата, изготвен от Калин Калпакчиев до ВСС, министъра на правосъдието и ЕК, и обръщението на Съюза на съдиите до ВСС и гражданите с призив за реакция.


"Дневник" помества пълния текст на писмото, акцентите са на редакцията:


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ,
ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,


От името на политически и граждански организации, представляващи стотици хиляди български и европейски граждани, споделящи фундаменталните ценности на Европейския съюз за гарантиране на върховенството на правото, демокрацията и правата на човека, обединени от националната кауза за пълноценна и по-дълбока европейска интеграция на страната, се обръщаме към Вас във връзка с ред силно обезпокоителни събития в сферата на правосъдието в страната ни.
В последните седмици, ред негативни тенденции, които бяха оставяни твърде дълго без адекватна реформа, силно ескалират и пораждат сериозен риск от ново ниво на криза на българската демокрация и конституционен ред.


Следващите месеци са решаващи за съдебната реформа, тъй като предстоят ключови избори за нов състав на Висш съдебен съвет (ВСС) и за председател на Върховния административен съд (ВАС). В зависимост от това какви хора поемат лидерството в тези два ключови за съдебната власт и конституционния ред институции, ще се определи дали в следващите пет, съответно седем, години ще има реална реформа или, напротив, ще наблюдаваме още по-силно и вероятно необратимо свличане към захват на държавността от организираните корупционни лобита. Събитията от последните месеци не оставят никакво съмнение, че се върви към негативния сценарий.


На първо място, изключително притеснение буди подготовката за изборите на професионалната квота във ВСС. Съгласно последните изменения в Закона за съдебната власт за първи път предстои да се приложи прекият избор на принципа "един магистрат - един глас", както и да се приложи специално разработена електронна система, която дава възможност магистратите да гласуват по свой избор или присъствено, или дистанционно. Свободното формиране на решението на съдиите дали да се номинират и за кого да гласуват вече беше поставено под съмнение: председателите на различни съдилища са организирали общи събрания, на които са натрапили на колегите си съдии "обсъждане" на подходящите кандидатури, които да бъдат подкрепени от тях. При опит този въпрос да бъде поставен на вниманието на ВСС, мнозинството отказа да го разгледа. Когато председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е изискал протоколите от така проведените "обсъждания", мнозинството официално го порица за това, че опитвал да се намеси в изборния процес.


Наред с това, нашият анализ на софтуера за дистанционно гласуване по достъпните източници на информация,показва, че избраната система позволява подмяна на резултата, без да е възможно последваща верификация (напр. чрез повторно преброяване). Наличната информация показва, че разработеният софтуер не отговаря на съществуващия експертен консенсус за необходимите гаранции в архитектурата на подобни програмни продукти. ВСС игнорира призивите на свои членове, неправителствени организации, както и нашия призив, да позволи реално независима и изчерпателна проверка на софтуера, която или да отхвърли съмненията, или да позволи неговата замяна, така че да се гарантира честността на предстоящия избор.


На второ място, много силно безпокойство поражда поредният отказ от независима и сериозна проверка на обстоятелствата около последния скандал, повдигащ съмнение в интегритета на главния прокурор. Предприемач, издател на опозиционен вестник съобщи, че с посредничеството на друг бизнесмен е бил поканен на неформална среща с главния прокурор, на която г-н Цацаров е опитал да оказва влияние върху медийното и политическото поведение на своя събеседник.


Главният прокурор потвърди за срещата, но на свой ред заяви, че натиск всъщност му е бил оказван на него, във връзка с действия на прокуратурата, засягащи интересите на събеседника - обстоятелство, за което главният прокурор е бил длъжен да предприеме съответните действия, но не го е сторил. Всъщност,


всяка от двете версии е скандална, включително тази, обявена от самия г-н Цацаров


Посредникът в този контакт е политически ангажирано лице, известно с много съмнителни сделки, с участието на различни власти и към момента на срещата също е било обект на проверка от прокуратурата.


През последните седмици както председателят на Върховния касационен съд г-н Лозан Панов (с писмо до президента на Република България), така и членове на ВСС, по-специално г-н Калин Калпакчиев (със становище "Стандарти при извършване на проверка за почтеност на магистратите", 12.05.2017) и Съюзът на съдиите в България (с обръщение към ВСС и гражданите) многократно поставяха въпроси пред отговорните институции за независима проверка и разследване на незаконосъобразните действия на главния прокурор в този случай. (Техните официални позиции прилагаме към настоящото писмо.)


Въпреки призивите, пленумът на ВСС отказа без никакви аргументи провеждането на проверка по случая. Прокуратурата не се сезира. Парламентът и президентът отказаха да съставят анкетна комисия по случая. Новият министър на правосъдието не само отказа да упражни правомощията си за иницииране на дисциплинарно производство, но и заяви, че не вижда никакъв проблем в провеждането на такава среща.


Неуточнена проверка се провежда единствено от Инспектората към ВСС (ИВСС), но това става при тотално затъмнение относно нейния обхват, изчерпателност и времеви хоризонт. Всичко в досегашната дейност на настоящия състав на ИВСС, обаче, за съжаление, оставя съмнение и очаквания, че "проверката" всъщност ще бъде използвана за протакане във времето и освобождаване на главния прокурор от всякаква отговорност без реално проучване на фактите и мотивите.


Според заключението на съдия Калин Калпакчиев, член на ВСС: "Нерегламентираните контакти на главен прокурор с бизнесмени, спрямо които се извършват прокурорски проверки и които имат политически позиции, не само застрашава авторитета на съдебната власт, а реално го накърнява, тъй като създава усещане за дефицит на правова държава. Отношението на обществото към подобен род прояви е еднозначно и непримиримо. Общественото мнение свързва възникналата ситуация с недопустим лобизъм, злоупотреба с власт и корупция."


В същото време, както констатира и Европейският съд по правата на човека в делото "Колеви срещу България" (2009), и докладът от извършената през 2016 г. независима проверка на прокуратурата, продължава да липсва ефективен механизъм както за независимо разследване на действията на главния прокурор, така и за неговото освобождаване от длъжност при извършени сериозни нарушения.


Нито извършените през 2015 г. промени в Конституцията, нито промените в Закона за съдебната власт от 2016 г. уреждат създаването на такъв механизъм за отчетност, отговорност и възможност за отстраняване на главния прокурор. Тази липса по същество поставя главния прокурор над и отвъд действието на принципите за върховенство на правото и на взаимния контрол и възпиране на властите (checks and balances), превръща го в крайно централизирана и свръховластена институция, която може да злоупотребява с предоставените ѝ правомощияq без да носи отговорност за това.


Тези два епизода всъщност показват злоупотребите с власт на най-високо ниво при гарантирана пълна безнаказаност, както и намерението това статукво да бъде продължено с още поне пет години посредством избирането на поредния зависим състав на ВСС.


Не по-малка загриженост поражда и ескалацията на агресия и тормоз срещу онези малцинствени членове на ВСС, които поставят тези проблеми и търсят адекватна институционална реакция за тях. Вече станалите обичайни пропагандни атаки в медиите, контролирани от Делян Пеевскиq ескалират до нови нива на агресия. Освен самият председател на ВКС, на изключително агресивна клеветническа атака е подложена и съпругата му.


Всичко това кулминира в зловещ флаш-моб преди заседанието на пленума на ВСС, на което малцинството искаше проверка на главния прокурор: пред входа на Съвета шестимата предложители на проверката бяха причакани от млади мъже с палячовски маски, които държаха в ръце шест одрани и окървавени агнешки глави, които после разхвърляха по тротоара пред сградата.


Агресивната кампания в медиите, контролирани от г-н Пеевски, се провежда при пълен синхрон с главния прокурор и неговите поддръжници в Съвета: има пълно припокриване на използваните опорни точки, синхронизиране и пр. Считаме, че акцията с отрязаните агнешки глави е организирана от лица, свързани с бивш следовател, който обслужваше ръководството на прокуратурата и беше спасен от дисциплинарно производство от мнозинството във Висшия съдебен съвет с цената на откровено нарушение на закона.


Представители на мнозинството във ВСС открито призовават за оставката на г-н Панов, а наскоро той самият в телевизионно интервю не изключи и наличието на заплаха за физическата му сигурност.


На този фон, едва ли е изненада, че новият министър на правосъдието напълно отрича нуждата от реформа на прокуратурата, а правителството и парламентарното мнозинство тотално игнорират препоръките от специалната прокурорска проверка на ЕК, приключила през ноември 2016 г. Единствената промяна се състои в предвиждането досегашните напълно формални доклади на главния прокурор пред парламента да се представят не веднъж в годината, а на тримесечие.


При липсата на препоръчаната от експертите на ЕК специализирана парламентарна комисия, която да има мандат и капацитет да провежда реален контрол върху дейността на прокуратурата, както и при продължаващия отказ да се въведе възможност за отстраняване на главния прокурор при бездействие или нарушение, тези доклади ще бъдат п оредната бутафория.


Напълно естествено, при липса на каквато и да било перспектива за реформи и отчетност на прокуратурата нейните избирателни действия и необясними бездействия продължават. В държавното управление на България се запазва климатът на пълна безнаказаност и възможност да бъдеш подложен на натиск със средствата на наказателното преследване, ако определен политически или икономически интерес го изискват. Тази атака засяга все повече представители на гражданското общество - граждански организации, дръзнали да се противопоставят на статуквотоq и поставя на репресия такива изконни борби и ценности като: защита на природата, на гражданските права и др.


Уверени сме, че увеличаването на тези атаки срещу основни ценности, върховенството на правото и демокрацията, в комбинация с все по-арогантния отказ от съдебна реформа
маркират нов етап на влошаване на състоянието на държавността в страната ни.


Ако тези блатантни нарушения и атаки срещу последните застъпници на реформата останат без адекватно противодействие на европейско ниво, корупционните мрежи у нас ще преминат на ново ниво на безнаказаност, а политическата перспектива за реформа ще изчезне напълно.


Ако позволим членовете на малцинството във ВСС и председателя на ВКС да бъдат сплашени, пречупени или обезвредени, няма да има как да очакваме на тяхно място да се появят нови застъпници на реформата и да се постигне очистване на съдебната власт в обозримо бъдеще.


Особено печална ирония има в това, че управляващите смятат да използват предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС като допълнителен фактор, осигуряващ им безнаказаност в отказа от реформи и влошаване на положението в съдебната власт и медиите.


Поради тези съображения Ви призоваваме за:


1. Реакция по изложените проблеми – практиката от последните десетилетия недвусмислено показва, че властите в София предприемат реални действия единствено когато бъдат подложени на непосредствен публичен натиск за това. Извършването на реална проверка на действията на главния прокурор изисква недвусмислена, конкретна и неотложна публична реакция от ЕК и правителствата на страните членки.


Същевременно, ръководството на ЕК трябва да спре да позволява да бъде въвличано в публични изявления, които се използват за пропаганда, че България скоро ще бъде освободена от наблюдение, независимо че няма никакви изгледи да изпълни поставените й цели.


2. Консултации за сериозно разширяване на инструментите за наблюдение и стимулиране на реформи по отношение на България. Досегашният механизъм за наблюдение и оценка доказва, че е изчерпил своята политическа полезност, без да доведе до постигане на дори минимално трайни резултати. Възможността докладите по него да служат за ефективна политическа мотивация за конкретни действия на управляващите и висшата магистратура в България е ерозирала в огромна степен.


Същевременно, ние считаме, че са налице достатъчно признаци и данни, включително в рамките на изложените събития и процеси от последните месеци, които показват че принципите на върховенството на правото и независимостта на съдебната власт са системно нарушавани от българските институции, което може да води и до увреждане на интересите на Европейския съюз като единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие. В чл. 7 от Договора за Европейския съюз е предвиден механизъм за защита на фундаменталните ценности на Съюза, а в Европейската рамка за укрепване на върховенството на правото са уредени и конкретни процедури, които Европейската комисия да следва, за да защити интересите на Съюза и европейските граждани.


Като политически и граждански организации, които са поставили в центъра на своята дейност защитата на върховенството на правото и реформата на съдебната власт в съответствие с европейските и международните стандарти, изразявайки позицията на стотици хиляди български и европейски граждани, считаме, че са налице основания за стартиране на процедура по смисъла на Европейската рамка за укрепване на върховенството на правото и това трябва да бъде обмислено сериозно.


3. Срещи с наши представители в Брюксел и София, на които да изложим оценката си за ситуацията и необходимите действия в повече конкретика.


С уважение:


ПП "Български земеделски народен съюз" ;


Христо Иванов, председател на ПП "Движение Да България";


ПП "ДЕОС" ;


ПП "Зелените";


Коалиция "За да остане природа в България" .

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2000 Неутрално
 2. 2 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 535 Неутрално

  Добър анализ и логични искания, но въпросът е дали Брюксел ще създаде главоболия на управлението на Борисов

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 3. 3 Профил на magelan
  magelan
  Рейтинг: 965 Неутрално

  Тъй като не следя в детайл вътрешно-политическия живот на България (живея извън страната)не знам със 100 & сигурност доколко това е вярно но след като го прочетох (написано е много грамотно!) а и все пак Цацаров ми е ясен от преди, Подкрепям хора които търсят силата на правото и закона и осъждам обратното- правото на силата!

 4. 4 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 720 Любопитно

  "От името на политически и граждански организации, представляващи стотици хиляди български и европейски граждани, "
  Лъжа и някак си нечистоплътна манипулация още от началпто.
  Как ги преброи до СТОТИЦИ иляди ве Ристьо???

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 5. 5 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5170 Неутрално

  Подкрепям! Явно дамо в ЕС ни е надеждата!

 6. 6 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7799 Неутрално

  И малкото промени, които се направиха в съдебната система, са благодарение на критичните доклади на ЕС. Дано и сега да помогнат. Че тази лоена топка на снимката се смята за недосегаема.

 7. 7 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2823 Неутрално

  Добрите страни на членството в Европейския съюз не се изчерпват с еврофондовете, г-н Борисов.

 8. 8 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1498 Неутрално

  в българския език засега няма дума "блатант/ни" доколкото знам... но иначе е точна :) да речем че е от обратния превод :)

 9. 9 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1498 Весело

  Добрите страни на членството в Европейския съюз не се изчерпват с еврофондовете, г-н Борисов.
  —цитат от коментар 7 на Един препатил


  ти ше каеш... я питай Брендо от фондовете какви хубави басейнчета извират :)

 10. 10 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Ами кафа вече с тая дъвка ЦУМ. От детството си помня една хулиганска песен "В ЦУМ на втория етаж, се продава трикотаж, а на третия етаж...", май че беше амбалаж, минаха бая години. Колкото до ПП, ще ви кажа един виц.
  Отива младо семейство при сексолог със сексуални проблеми. Човекът ги прегледал съвестно, изписал лекарства и издал диагноза: на жената ПП и на мъжа пак ПП. Те учудени попитали какво значи това. Дотук, за да не обидя някого. Ако някой иска да знае края, ще му обясня, за да допълни колекцията си от вицове.

 11. 11 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 710 Неутрално

  Горещо подкрепям инициативата на Христо Иванов! Съзнавам колко му е трудно да се бори с мафията и то лишен от парламентарните лостове. За това недоумявам защо отблъсна протегнатата ръка?! Сега щяха да са повече, щяха да са заедно (с Радан) и щяха да са вътре в парламента. Разбирам - човешко е да се греши и искрено се надявам, Христо да не повтори същата грешка отново!

 12. 12 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Румънски модел - прокурори И съдии срещу политическата корупция.
  Български модел - съдии СРЕЩУ прокурори в УСЛУГА на политическата корупция.
  "Масларова", "Бисеров", "софийски имоти", "батко и братко", "САПАРД" ... "Алексей Петров"...

  Много по-здрави /гьостерици/ на съдебната система.

 13. 13 Профил на edmund0
  edmund0
  Рейтинг: 444 Неутрално

  Бой по зурлата с лопатата!

 14. 14 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 400 Неутрално

  Подкрепям! На Цуцанкамон това няма да се хареса...

 15. 15 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1792 Неутрално

  Оказа се , че освен медец в ЕС има и жило. Да се надяваме тримата шишковци да осетят и жилото.

  SHADOWS of SOFIA
 16. 16 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#11] от "petyo9":

  Този призив отправят с писмо до вицепрезидента на ЕК не е подкрепен от СДС, ДСБ, РБ и Тр. Трайков.
  Тези очакват някакви облаги от ББ и протежето му Цацаров.
  Не казвам, че са тарикатчета !

 17. 17 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 666 Разстроено

  какво безсилие... пълен фалит; едно време имаше арменски поп за прошения

  нещата разбира могат да се разглеждат и по друг начин - наемници пишат на работодателите си, да направят неща в работната им среда, щото сами нищо не могат да направят - това пак си е фалит...

  когато политици в една демократична страна / всяка страна която е член на нато и ес е покрила един минимум, иначе не би била приета - е по дефиниция е демократична/ пишат писма на чужди дипломати да им свършат работата - трябва на момента да отидат на заслужен отдих, щото политиците по определение работят с доверие, което се печели с думи, идеи, визии, действия, преди малко повече от месец същите тези политици бяха скъсани на Доверие от българския избирател, вместо да си вземат бележка, да променят нещо в себе си, което изисква поне моментен размисъл и анализ, що стана тъй - те веднага служебно се обръщат към избран от тях по-висш арбитраж - чужди политици - т.е. поставят ги по-високо от българските граждани - това политически е ТОТАЛЕН ФАЛИТ
  тези вече не могат да бъдат политици, сори, ама не стават

  Je suis дани кирилов
 18. 18 Профил на sacred
  sacred
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Румънски модел - прокурори И съдии срещу политическата корупция.Български модел - съдии СРЕЩУ прокурори в УСЛУГА на политическата корупция."Масларова", "Бисеров", "софийски имоти", "батко и братко", "САПАРД" ... "Алексей Петров"...Много по-здрави /гьостерици/ на съдебната система.
  —цитат от коментар 12 на plebs


  Христо Ковачки, Людмил Стойков, Марио Николов, Георги Първанов, Вальо Топлото итн... много са!!! В Германи им дадоха 10 г затвор за източване на Еврофондове тука ги оправдаха, КТБ 2 милиарда откраднати, няма присъда, нека да нег и забравяме!! Кво прайм със съдебната реформа годпода политици ???

 19. 19 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#8] от "extraCACA":

  в българския език засега няма дума "блатант/ни" доколкото знам... но иначе е точна :) да речем че е от обратния превод :)
  —цитат от коментар 8 на extraCACA


  :)
  Нещо като "с пълно презрение към нормите на обществото" ?

 20. 20 Профил на danfan
  danfan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Айде само без Перукан, моля!

 21. 21 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2402 Весело

  Тези смутители на "спокойствието и сигурността", трябва да бъдат строго порицани, пред строя! Хайде правоверните, грабвайте кофите със собствени екскременти и ги почвайте, що спите?! Или сте на инструктаж?! Пфуу, мързелив, много мързелив, слугинаж!
  Нали виждате, бездействието до къде води! Аврааааал!

 22. 22 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  "Да, България", Български земеделски народен съюз, ПП "ДЕОС", Партия Зелените" и Коалиция "За да остане природа в България".

  Да ни е честито новото ОФ - сбирщайн от тотални политически мазоли, начело с онази опдлога, която е винаги на разположение!

  I Want To Believe
 23. 23 Профил на ana_teofilova
  ana_teofilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Ето кой руши имиджа на България, а след това пак същите реват, че сме били на последните места по всичко. Разбира се, всичко идва от тоталната невъзможност да се разсъждава извън клишетата и опорните точки, които са характерни за комунистическите формации. Преди всичко проверка има и тя е в ръцете именно на правилният орган, който съществува по закон - Инспекторатът към ВСС. От какво недоволстват изброените в статията? От това, че поредица институции отказвали да се съобразяват с глупостите им и да образуват "проверки" извън правомощията си и в нарушение на законите. Какви правомощия имат Президентът или Премиерът, че да се очаква от тях да разследват Главния прокурор? И по-важното - колко институции трябва да се занимават с един и същ казус? Но най-същественият въпрос тук е - какво очакват да се разследва? Никой не отрича, че срещата се е състояла, нито е тайна какво е искал Дончев от Главния. Какво по-точно искат да се "раследва", проучва, изяснява? Очевидно е, че тези необразовани другари искат да си организират лов на вещици, само че няма кой да им се върже и това ги подлудява. Но ще съм много доволна, ако някой от защитаващите поредното компрометиране на България в очите на Европа, ни обясни с думи прости - какво по-точно смята, че може да разкрие още една проверка - освен тази на инспектората - ако някой тръгне да се води по акъла на тези юнаци? Какво не знаят за срещата? Ще се радвам да ги информирам. Истината е, че се цели компрометиране на институциите, за да може после да се реве, че институциите са компрометирани.

 24. 24 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#23] от "ana_teofilova":

  Ето кой руши имиджа на България
  —цитат от коментар 23 на ana_teofilova


  Ами да, при социализма на такива им викаха "космополити" и ги изключваха отвсякъде.

 25. 25 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  "Всички мнения и твърдения, изразени в това или във всяко друго издание на Икономедиа, са такива на техния автор и/или издател и не отразяват непременно възгледите на Фондация „Америка за България“ или на нейни директори, служители или представители.“

  Не е достатъчно! Прочетете горния пасквил и добавете следните:
  "Да, България", Български земеделски народен съюз, ПП "ДЕОС", Партия Зелените" и Коалиция "За да остане природа в България"."
  Те удариха дъното!

  Мърфи е оптимист!
 26. 26 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  Има си чекат. То още на туй няма отговор - http://bit.ly/2r6ACOl

 27. 27 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 838 Неутрално

  с тия широкоъгълни журналистически обективи Цацко става още по-...широкоъгълен в края на кадъра.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 28. 28 Профил на ptichka007
  ptichka007
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Ах, че хубаво! Ако не е ЕК и последната ни надежда умира... надявам се наистина да вземат насериозно призива и да го подпукат това разплуто същество по всички законови линии, че видиш ли дошъл ден хората да си отдъхнат от своеволията му...

 29. 29 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5592 Неутрално

  Ако българите не се заемат няма да дойде ЕС да ни реши проблемите. Партиите трябва да съберат подкрепа за акцията си.
  Каузата си заслужава усилията да се справим сами с проблемите в съдебната система. Трябва само да се намери вярната реакция...
  Тогава и ЕС и посланиците могат да помогнат за да се катурно статуквото, наричано от Борисов стабилност.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 30. 30 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3430 Весело

  До коментар [#29] от "penetrating":

  От 27 години чакам да се подобри положението и все нищо не става! Очевидно е че на сички им харесва калната локва в която се въргалят,защо да си развалят рахатлъка?!
  ЕС естествено че няма да дойде да вади тук кестените от огъня!

  klimentm
 31. 31 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  Българската политическа класа не може да върви демокрация по никакъв друг начин освен чрез принуда. И никоя друга сила не може да принуди политиците да изоставят мръсните си навици.

  подпис
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 33. 33 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 561 Неутрално

  "От името на политически и граждански организации, представляващи стотици хиляди български и европейски граждани, "
  Ако подписалите този донос представляват мнението на няколко стотици хиляди български и европейски граждани, то мнението на няколко милиона български и европейски граждани е точно обратното.
  Но , изглежда, за тези нагли неокомунисти и техните кукловоди, правилата на демокрацията не важат, и те продължават с добре познатите им ченгесарски номера

 34. 34 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 561 Разстроено

  Българската политическа класа не може да върви демокрация по никакъв друг начин освен чрез принуда. И никоя друга сила не може да принуди политиците да изоставят мръсните си навици.
  —цитат от коментар 31 на Иван К


  Ами, тогава, направо малцинството "правилно" мислещи политици направо да грабват оръжието и да затворят в Белене политиците с "мръсни" навици, които не уйдисват на прищевките на неокомунистите и техните ментори
  Няма край комунистическия манталитет..

 35. 35 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  Дали са хора като Христо Иванов, дали са други. Подписалите писмото не са важни. Важна е идеологията на Евросъюза, а тази идеология се гради на демокрация от западно-европейски тип. Колко време нашите управници ще успяват да баламосват европолитиците има значение само за нас българите, но това няма да продължи вечно. Видимо е, че ББ го търпят в Брюксел, но не защото ги лъже умело, а защото ББ не може да избяга от техния контрол - моркова и тоягата.
  Пресен пример: Не можем да познаем буйния Волен Сидеров. Изчерпа се ефекта на уличните му представления и артистичните му прояви приключиха. Това е мотивацията на всички управници - нищо лично, само бизнес

  подпис
 36. 36 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 439 Весело

  4 партии , съставени от 4 човека .....
  Тези всичките, нали бяха коалиция преди само два месеца и общо събраха 40 избирателя ...
  Бензинджията с една бензиностанция в София стигна до зам председател на парламента и беше при Папа Франциск
  мъкаааа

 37. 37 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  До коментар [#34] от "ПРОРОК ИЛИЯ":
  "Ами, тогава, направо малцинството "правилно" мислещи политици направо да грабват оръжието"

  Не подкрепям борбата разрешаването на ВЪТРЕШНИ политически с оръжие.
  Демократичните механизми са добре изпитани. В България управниците прилагат успешни за тях практики с развращаване на гласоподавателите. ББ го прави с европари, червените го правят с платена пропаганда. И двете парадигми нямат бъдеще. Европарите имат планиран край след 2023 г. Платената пропаганда също остава без пари и от двата си основни източника, защото и двата основни източника на финансиране на платената пропаганда обеднява. Обеднява Русия и руските тролове, обедняват арабските крале и ислямската пропаганда.
  Прекрасно е, че и двата източника на пари за платена пропаганда загиват поради развитие на науката и технологиите, т.е. тяхната смърт е неизбежна.

  подпис
 38. 38 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 439 Весело

  Ако бай ицо рИформата беше приказвал с бай радан и божо трика, можеше декларацията да изглежда доста по внушителна.

  РБ е коалицийка от 7-8 партийки
  ДаБг е коалицийка от 4 партийки
  Нова Република и тя от 2-3 партийки

  Колко по внушително щеше да звучи

  15 партии с милионите си симпатизанти в България поискаха справедливост

 39. 39 Профил на captainFill
  captainFill
  Рейтинг: 830 Любопитно

  Ето кой руши имиджа на България
  —цитат от коментар 23 на ana_teofilova


  Имиджът е това, което и самата дума показва. Не е ли по-важно действителното състяние на нещата?

  Андрей Пионтковский: "Путинизм – это высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России".
 40. 40 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2634 Неутрално

  До коментар [#23] от "ana_teofilova":

  Имидж на добре работеща институция не можеш да разрушиш . Справка Румъния. Колкото до политическите партии подписали това , БЗНС (Ненчев) не ми се вързва ,а липсата на Нова република ме изненадва. Няма друг инструмент да реагиране извъм политическия.

 41. 41 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1330 Неутрално

  Да, България, ДЕОС и Зелените са една партия. Общо имат под 3% на изборите преди да се легитимират, чии лобита защитават. Ако срещата в ЦУМ беше известно преди изборите щяха да имат под 0,5% общо.
  Съдии като Лозанов и Калпакчиев и техните прилежащи адвокатски кантори, вън от съда. И пълна чистка на всички съдии назначени от тях съдии.
  Това са защитниците на банкер №1, приватизатор №1 и топ енергетиците / газ, АЕЦ/.
  После защо се повдигат обвинения и няма осъдени.
  Прокуратурата също има пропуски и сега, и дори още от предишните състави.

 42. 42 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5592 Неутрално

  До коментар [#30] от "klimentm":

  С чакане не става :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 43. 43 Профил на ana_teofilova
  ana_teofilova
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Имиджът е това, което и самата дума показва. Не е ли по-важно действителното състяние на нещата?
  —цитат от коментар 39 на captainFill


  А "действително" е състоянието, което казват "аргонавтите"? Наскоро излезе наяве тълкувателно решение на ръководения от Лозан Панов ВКС, с което се осигурява оправдателна присъда на Масларова за злоупотреби за над 10 милиона лева - понеже вече й е било наложено административно наказание - глоба от 500 лева. Прокуратурата ли е виновна за това? Прокуратурата ли я оправда? Хайде не на нас тези легенди за "борците за правда" и "лошата прокуратура".

 44. 44 Профил на Ангел Ангелов
  Ангел Ангелов
  Рейтинг: 721 Неутрално

  Подкрепям инициативата на Христо Иванов. Както казал мечо пух "Колкото повече толкова повече". Затова предлагам да уведомим и арменския поп, папата и вселенския патриарх. Призовавам всички десни партии да подкрепят "десните" ДЕОС и зелените, както и да спретнат два три протеста срещу добива на газ, нали Путя трябва да има къде да продава техния, против втория кабинков лифт в Банско, нали Швейцария, Австрия и Италия трябва да не загубят клиенти. Да живее неолигарха Прокопиев, долу ВСС и стария и новия. Да живее перманентната съдебна реформа и да се прави докато Прокопиев чрез Христо Иванов дойдат на власт, а след това да браним статуквото.

 45. 45 Профил на choss
  choss
  Рейтинг: 616 Неутрално

  Лъжа и някак си нечистоплътна манипулация още от началпто.Как ги преброи до СТОТИЦИ иляди ве Ристьо???
  —цитат от коментар 4 на Kami


  Резултати от избори 2017.
  16 КП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ (Зелените, ДЕОС) 101 177
  https://results.cik.bg/pi2017/rezultati/

 46. 46 Профил на horned
  horned
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Четири партии със слугински манталитет и очакване на господар да им реши проблемите. Приличат на малки деца желаещи големия батко да набие "лошите" Дали съзнават падението си?

 47. 47 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 561 Любопитно

  До коментар [#37] от "Иван К":

  Ех, пропуснали сте и третия източник за платена пропаганда......
  Но това е много характерно за неокомунистите, които досущ като ортодоксалните са единствени, незаменими и ,,,,вторачени саямо в чуждото.
  И "...Не подкрепям борбата разрешаването на ВЪТРЕШНИ политически с оръжие."
  Но и не признават демократичните принципи относно признаването на отношение на мнозинство и малцинството.
  Но пък са добри в доносничеството.....

 48. 48 Профил на sacred
  sacred
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#43] от "ana_teofilova":

  и 2 те ябълки са гнили, ама много гнили - поръчкови и корумпирани! Обществото няма удволетворение от тяхната работа, нужна е промяна! Съдебната система не е независима, мафията управлява държавата. Това го казаха от Европа в 1 изречèние за ситуацията в България, какво не сте съгласна ? Помним и Красцо Черния, който назнаàваше прокурори итн. Коко повеè примери. Точно защото съдебната система не е независима е необходимо да се вземе отношение от ЕС! Инè цирка ще продължава, а народа ще се унижава още 20г!

 49. 49 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2402 Неутрално

  До коментар [#41] от "ggot":"После защо се повдигат обвинения и няма осъдени.
  Прокуратурата също има пропуски и сега, и дори още от предишните състави."

  Дори не си заслужава да се занимава човек с простотиите които съчиняваш. Прокуратурата е НЕКАДЪРНА, защо ли, да състяви кадърно обвинение, с оправданието :" Ми те са невинни"! А и толкова си могат, щом са под "опеката" на Главния на Мафията!
  Но от мен да мине! Поздрав!
  https://www.youtube.com/watch?v=unHzLEA6gvI

 50. 50 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1702 Неутрално

  Ето кой руши имиджа на България, а след това пак същите реват, че сме били на последните места по всичко.
  —цитат от коментар 23 на ana_teofilova


  Страхувам се, че бърката причината със следствието. Имиджът на България е разрушен поради това че сме на последните места по всичко (най-вече поради корупцията на властите ни), а не обратното.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK