Ако бях главен прокурор, щях да стана конституционен съдия (шеста серия)

Ако бях главен прокурор, щях да стана конституционен съдия (шеста серия)

© Красимир Юскеселиев"Дневник" препечатва анализа на Красен Станчев от сайта на Института за пазарна икономика


Аргументите за промяна в конституционното положение на прокуратурата стигнаха "Хималаите на човешката мисъл", ако ми е позволено да използвам поетичното сравнение на един бивш регент, академик и член (доколкото си спомням) на ЦК на БКП.


Свидетелство за това постижение е изявлението, че конституционното място на прокуратурата имало значение само за тези, "които не успяха да реализират и 3% на изборите".
Не знам за кого и кои избори става дума, но си спомних, че преди години аз реализирах над 50% на едни избори по мажоритарната система. Един от резултатите от онези избори бе сегашното място и функции на прокуратурата и главния прокурор в Конституцията (чл. 126).


Когато се наливаха основите: ВНС и независимостта на главния прокурор


Този член от Конституцията, установяващ независимост и централизиран характер на прокуратурата, бе плод на страх от злоупотреби на изпълнителната власт след първите след 1944 г. свободни избори, а предстояха нови и нови избори, най-близките от тях планирани за есента на 1991 г.


Част от народните представители тогава са против дори чл. 17 (неприкосновеността на частната собственост), защото смятат, че това "нарушава" отнемането на собственост при установени престъпни деяния по време на предишния режим.


Тази хипотеза сама по себе си не бе основателна. Един приятел тези дни напомни част от историята в своя блог.
"След като все пак през 2000 г. у нас беше приет специален закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен (ДВ, бр. 37 от 05 май 2000 г.), а на 17 септ. 2015 г. 43-то НС прие поправки в Наказателния кодекс (НК), с които с 26 години закъснение бе премахната давността, пречеща за съдебно осъждане на извършители на престъпления от времето на комунизма, изглеждаше, че най-сетне ще възтържествуват справедливостта, моралът и законността! Но нищо подобно не се случи.


С решение №12 от 13 окт. 2016 г. Конституционният съд (КС) по искане на Цацаров отмени като противоконституционни поправките в НК, приети с гласовете на ГЕРБ, Реформаторския блок и ДПС. Решението бе взето с 11 гласа "за" и един глас "против" на конституционния съдия Филип Димитров."[1]


През 1991 г. някои народни представители напуснаха ВНС, реформаторите загубиха гласове за блокираща квота в обсъждането на конституцията.


Бе ни известно, че такова положение на главния прокурор като разписаните в чл. 126 и 127 от Конституцията статут и функции, е следване на съветската "конституционна" традиция от 30-те години на ХХ век. Както и ни бе известно и че тази независимост там, тогава и след това, включително в комунистическа България, е била чиста илюзия, както и цялата конституционност на държавното управление и разделението на властите. Над някой "Вишински" винаги е имало някой "Сталин" и тази традиция все още бива пазена ревностно в Русия и в свързания с нея Кооператив на диктаторите от Централна Азия.


Мотивите


Вследствие на страха наивно се предполагаше, че:


- Прокурорът (който и да е той, тя) няма да злоупотреби с възможна еманципация;


- ще бъда подвластен на необходимостта да се съобразява с различни ръководители на изпълнителната власт по време на своя дълъг мандат, но няма да могат да му се "качат на главата"; (Този мандат не бе обсъждан като "дълги" седем години, продължителността му изобщо не бе премислена или осъзната като ефект.)


- Традицията на зависимост на главния прокурор ще бъде ограничена от другите разпоредби на конституцията и законодателството за съдебната власт; от конституционните гаранции за състезателен и справедлив съдебен процес, в който обвинението е само едната от страните.


Налице беше и инерция, която не налагаше промени в ролята на прокуратурата от предишния режим и тази инерция хем внасяше успокоение, хем позволяваше да се свърши работата без допълнителни обсъждания.
Никой не предполагаше, че може да се появи нов "Сталин", че "Сталин" и "Вишински" ще могат да се съюзят и още по-малко, че някой "Вишински" ще може сам да се доразвие до "Сталин".


Ако тези мотиви на 1991 г. са ясни от днешно гледище, не е ясно какви са причините системката на чл. 126 да се укрепи допълнително след петнадесет години.


През 2003 и 2005 г. страхът отдавна бе изчезнал. Но Конституционният съд фактически гипсира разпоредбата на чл. 126, постановявайки, че "Главният прокурор" е всъщност "форма на държавно управление".


Първото конституционно дело № 22/2002 г. е предизвикано от Главния прокурор. В него интерес бе да направи конституционното положение на своята институция непроменимо. И аз да бях, и аз можех да се досетя, че точно това трябва да направя.


По второто (№ 7/2005 г.), когато Върховният Касационен съд потърси разяснение на "формата", Главният прокурор и Асоциацията на прокурорите обясниха на конституционните съдии, че дори само искане на ВКС е недопустимо и следва да бъде отхвърлено изцяло, а ако бъде разгледано – "да се приеме разбирането, че посочените изменения представляват промяна във формата на държавно управление и извършването им е от компетентността на ВНС."
За мен искането на прокурора и прокурорите България като форма на държавно управление да бъде прокурорска република или монархия е напълно рационално и оправдано.


Ирационално и неоправдано е съгласието на Конституционния съд.


"Икономика на политиката" и положението на главния прокурор


С тези решения на Конституционния съд конюнктурата на пазара на икономическо влияние в България се разви.
Получи се своеобразна форма на приложение на "Лотарията (или търга) на Тълък": всички плащат, само един печели, като той може и да е платил по-малко или нищо.


Т.е. всички граждани и органи на държавното устройство поддържат (имат разходи за) независимостта на съдебната система, но един от нейните представители е по-независим от другите, защото може да заведе (или да не заведе) дело срещу всички останали.


При такава организация на разделението на властите, перспективата е политическата и държавната система на страната да достигнат до положение, при което на изборна или просто висша държавна длъжност просто няма други хора освен бивши или потенциални подследствени, клиенти на прокуратурата.


Тези клиенти избират главния прокурор и надзирават съдебната система.


Онова, което се случва, е процедурно разграждане на разделението на властите, заявено в чл. 8 от конституцията.


Решенията


ЕС засега не е решението. През 2004 г. и 2006 г. комисарите на ЕС по разширяването, Гюнтер Ферхойген и Оли Рен, виждаха проблема с прокуратура, но харесваха България и не смятаха, че трябва да поставят решението му като условие за членство, частично защото смятаха, че ЕС няма формалното право да стори това. Това е и една причините са витиеватите коментари на Съюза по повод "съдебната система".
Днес решението на проблема е условие за встъпването на България в Шенген. Аз бих го направил и условие за членство в еврозоната.


Не заради друго, а защото моето конституционното положение на главен прокурор очевидно може да ми позволи да извършвам действия, които могат да предизвикат например банкова паника или пък да не разследвам очевидно достойни за внимание улики за големи банкови обири. Това положение на главния прокурор, независимо дали съм аз или някой друг, поставя под съмнение качествата на надзора над финансовата и банковата система на страната.


Вариантите за решение на проблема са следните:


Положението остава такова, каквото е; Главният прокурор (прокуратурата) остава в съдебната власт, чрез изменение на конституцията той е подложен на контрол от хора и институции, в избора на които той/тя не участва;


Прокуратурата да бъде подчинена на изпълнителната власт, главният прокурор е обвинител на правителство.
Вариант 2 и 3 могат да се случат по два начина – чрез нарочно избрано ВНС или чрез ново тълкувателно решение на КС.


Презюмираната невъзможност на ново решение на КС


Според мен няма правно-технически пречки да се заведе ново конституционно дело, което да "доразвие" и ново по същество тълкуване на "форма на държавно управление" спрямо Решение на КС №3 от 10 април 2003 и Решение №8 от 1 септември 2005.


Такива пречки няма или поне не би трябвало да има и по реда на чл. 21, ал. 6 от Закона за КС: "когато КС се е произнесъл с решение или с определение за недопустимостта на направеното искане, по същия предмет не могат да се правят нови искания." Естествено е тази разпоредба да може да бъде променена с обикновено народно събрание. "Със закон не могат да се дават или отнемат правомощия на КС", но могат да се дават такива на органите, които имат право да сезират КС.


Но по-лесно е да се иска тълкуване на "независимостта на главния прокурор". По-съществената пречка пред такъв подход е рискът от спад на доверието към Конституционния съд, тъй като едно ново негово решение по темата ще се възприеме като признание на грешка. Но липсата на решение на проблема с независимостта на прокуратурата също принизява авторитета на Конституционния съд, конституцията и политическата система изобщо.


Какво да се прави?
Ако бях главен прокурор, аз бих се постарал да преценя положителните или отрицателните страни на различните варианти и бих съставил следната проста таблица.


Ползи от (п) и рискове (р) пред различните сценарии за решаване на проблема с прокуратурата

Сценарий и начин на действиеПолзи и рискове
1. Сегашното положение1. Няма избори за ВНС, запазват се сегашните достойнства на Конституцията (п), системата зависи от представите на прокурора за морал и порядъчност; доверието към съдебната, политическата системи и конституционния ред западат (р).
2. Сегашното положение с контрол над главния прокурор (след ВНС)2. Преодолени са рисковете от прокурорска република и пр. (п), ВНС може да влоши конституционните разпоредби в други глави (р).
3. Сегашното с контрол над главния прокурор (след решение на КС)3. Преодолени са рисковете от прокурорска република и пр. (п), КС може да препотвърди вариант 1.
4. Главният прокурор – в изпълнителната власт (след ВНС)4. Преодолени са рисковете от прокурорска република и пр. (п), но ВНС може да влоши конституционните разпоредби в други глави и политическите партии злоупотребяват (р).
5.Главният поркурор – в изпълнителната власт (след решение на КС)5. Преодолени са рисковете от прокурорска република и пр. (п), политическите партии злоупотребяват (р).


Политическите партии и сега злоупотребяват (и влошават приложението на конституцията). Но при варианти 2, 3, 4 и 5 аз, като главен прокурор, ще мога да злоупотребявам по-малко.


Изборът изглежда ясен. Като главен прокурор, аз трябва да предизвикам конституционно дело. Конституционният съд по традиция слуша главните прокурори. Както се вижда обаче, нищо не е сигурно. Затова ще трябва да си подам оставката като главен прокурор и да стана конституционен съдия. След това ще се опитам да прокарам вариант 5.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 11247 Неутрално

  Не е лошо есе. За съжаление, ще си остане есе...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 2. 2 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 988 Весело

  Ако бях член на БКП, ако се казвах Стасен Кранчев, ако бях преподавател в АОНСУ, ако бях обирал парите на Сорос 27 години, щях да се пенсионирам! Стига ръсене на мъдрости като как работниците трябвало да плащат на работодателите си, за правото да работят при тях! Стасен Кранчев предлага връщане на Филчев или на Татарчев? Кадровите решения на левицата в съдебната система не са особено успешни, но на десницата са огромен провал! Общото между "десните" и "левите" главни прокурори, е че осъдени политици и бизнесмени НЯМА! Обща омерта! Не очаквам главен прокурор, посочен от Сорос да промени това! Колкото и да се пънат някой в стил-Стани Да Седна!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 3. 3 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 988 Неутрално

  Тази система, от която са доволни и Сoрос и бившите комунисти, трябва да се промени! 27 години едно и също! Сменят се леви и десни главни прокурори, но с еднакъв резултат- БЕЗНАКАЗАНОСТ! Пълна! Омерта! Сякаш няма 2 мафии, а една, с 2 глави! Айнщайн-лудост е да повтаряш едно и също, и да очакаваш различен резултат! Системата се нарича олигархия! Хватката е желязна! Няма излизане от нея! Без значение дали Сорос или Пеевски ще посочат следващия главен прокурор!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 4. 4 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 3192 Неутрално

  "През 1991 г. някои народни представители напуснаха ВНС, реформаторите загубиха гласове за блокираща квота в обсъждането на конституцията."

  Както сега, така и през 1991 реформатори нямаше!
  СДС беше бъкано с куки, но имаше популярност непозната за дериватите му сега.
  Уточнението има значение, защото законодателните промени изискват обществена подкрепа, а малко или повече решение на проблема с наричаната от Станчев "прокурорска република" предполага търсенето на такава.

  I Want To Believe
 5. 5 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 425 Неутрално

  Прекрасен анализ на Красен Станчев.
  До коментар [#2] от "Антикорупционен блок-Да Корупция!":

  Красен Станчев никога не е бил комунист!

 6. 6 Профил на okupeto
  okupeto
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Като син на ЦК на БКП, възпитаник на съветската филосфска школа и храненик на АОНСУ, дедо ви Станчев съвестно изпълнява функцията на жлъчен мехур в помощ на Черния Дроб Панов. Според пазарния комунизъм на другара е по-добре моментната партийна клика на власт да си назначава и уволнява главния прокурор. Повече няма какво да се добави.

 7. 7 Профил на okupeto
  okupeto
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#5] от "Cara Mia":

  Не бил. Той е комунист. В добавка бил член на БКП. Други въпроси?

 8. 8 Профил на д р Чарли Мишкин от ГРУ
  д р Чарли Мишкин от ГРУ
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  Най-честните хора в България са "настоящите комунисти", а не бившите "комунисти" като Красен Станчев.

  Евал дрУгаре.

  До коментар [#7] от "okupeto":
  До коментар [#4] от "2.5":
  До коментар [#2] от "Антикорупционен блок-Да Корупция!":

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 9. 9 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 1465 Неутрално

  Главният прокурор сега е всъщност форма на държавно управление заедно с висшата олигархия и маргиналите.
  Факти много..но май някои искат да бъдат забравени.

 10. 10 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 935 Неутрално

  Добро обобщение на ситуацията. Надявам се, че все повече хора ще осъзнаят реалната нужда от реална реформа в прокуратурата. А това е напредък. Когато дори червените тролове разберат, че дори и за тях самите е по-добре главния прокурор да не бъде безконтролен ;) Някой дава ли си сметка, че имахме психично болен главен прокурор (Филчев), който е обвиняван в няколко убийства и няма орган в държавата, който може да провери това така ли е или не? Някой дава ли си сметка, че без цацаров, данс и Цв. Йовчев сценария по фалирането на КТБ е невъзможен за осъществяване?

  No Pain No Gain
 11. 11 Профил на THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  THE CONCEPTUAL PENIS AS A SOCIAL CONSTRUCT
  Рейтинг: 491 Гневно

  Няма как - трябва да признаем, че кукловодите на прехода освен много провали имат няколко много важни успеха - блокирането на всякаква смислена реформа в съдебната ситема и МВР (включително впечатляваща последователност в инсталирането на одиозни фигури на ключови позиции), разбиването на възможността за еволюция на политическите субекти ("мадридският атентат" срещу политическите партии като такива от 2001) и системното издевателство върху образованието и науката .

  #killwhitey
 12. 12 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2145 Неутрално

  До коментар [#5] от "Cara Mia":
  "Красен Станчев никога не е бил комунист!"
  Много по-лошо е - никога не е бил икономист, още по-малко юрист. "Велик" марксистко-ленински философ!
  Просто е само един страховател ... като Пеевски, обратната страна на "пробития долар"-либерализма -показно гладуване вместо показно плющене, но общо "страхувателстване":
  "Този член от Конституцията, установяващ независимост и централизиран характер на прокуратурата, бе плод на страх от злоупотреби"
  Гамените от ВНС така са приели всички закони - кой кого ще страхува. Дори накрая си гласуваха пожизнени пенсии без значение на възрастта, включително и комундето Красен Станчев.

 13. 13 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2145 Любопитно

  До коментар [#10] от "Putarak":

  "Надявам се, че все повече хора ще осъзнаят реалната нужда от реална реформа в прокуратурата"

  Според Вас какво означава "Мониторинг по вътрешен ред и правосъдие"? За какво беше наложена предпазната клауза от ЕК през 2005 г. Дори отложиха приемането на България с три години.
  Или бавноразвиващите едваа сега вдявате, че нямаме правосъдна система по приетата Конституция от философи ака Станчев?

 14. 14 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 1171 Весело

  Тролетарията се превъзбуди, от което съдя, че статията си струва ;)

  Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK