Противопоставяне и още нещо, или какво показа "изпитът" на съдиите - кандидати за съдебния съвет

Някои от магистратите изразиха съмнения да харесат шестима кандидати и вероятно ще гласуват за по-малко, което означава че избор от пръв път няма да има.На снимката председателят на ВАС Георги Колев и на ВКС Лозан Панов в началото на изслушването в събота

© Юлия Лазарова

Някои от магистратите изразиха съмнения да харесат шестима кандидати и вероятно ще гласуват за по-малко, което означава че избор от пръв път няма да има.На снимката председателят на ВАС Георги Колев и на ВКС Лозан Панов в началото на изслушването в съботаИзслушването в събота на 27-те кандидати за шест места в съдийската колегия на следващия Висш съдебен съвет показа, че пороците в управлението на съдебната система не са тема на повечето номинирани. Тема не беше и информацията, че има изготвен списък с имена на кандидати, които трябва да бъдат избрани (само двама от 27 души я повдигнаха самостоятелно).


Така след близо 12 часа изслушване, какъв ще бъде изборът следващата събота, когато над 2000 съдии ще дадат своя вот, е по-скоро неизвестно. Някои от магистратите изразиха съмнения да харесат шестима кандидати и вероятно ще гласуват за по-малко, което означава, че избор от пръв път няма да има. За да е избран кандидатът, той трябва да получи повече от половината гласове от имащите право на глас. Между съдиите се забеляза противопоставяне: от една страна, заради провинцията срещу София, от друга - заради усещането, че изборът е предизвестен и ще се случи според спуснатия списък.


"Пловдив, Бургас и Варна срещу София"


Че нещо се носеше във въздуха, което по-късно щеше да повдигне въпроси за необяснимо гласуване, беше забелязано още с избора на председателя на общото събрание - Мая Маркова, председател на Апелативния съд- Велико Търново, срещу неизрбаната Албена Бонева от ВКС. Усещането се потвърди след това от избора голямата избирателна комисия (наричана още ЦИК) и на двете секционни комисии, които ще администрират и броят гласовете в събота.
Противопоставянето "провинция срещу София" - това се видя при гласуването, дори чрез ясно очертаните "блокове" в залата от представители на Пловдивския, Бургаския и Варненския апелативен район. Това беше забелязано най-напред от самите съдии, също от страната, но от други съдебни райони, които гласно изказваха недоумението си от това, че върховни съдии с неоспорима компетентност останаха извън комисиите.


Така в голямата "ЦИК" от 9 членове бяха избрани само двама представители върховни съдии - Светла Димитров и Даниела Димитрова (ВКС)=


"Какво става" - питаха се съдии, като гледаха как остават под чертата имената на техни върховни колеги, които всички в залата познават като безспорни по професионализъм и почтеност: например Теодора Николова - Върховен административен съд (ВАС), преподавател в Софийсикя университет, Диана Добрева (ВАС, )Мина Топузова - ВКС (която е била и член на ЦИК и познава детайлно изборната работа заедно с върховните административни съдии), Владимир Астарджиев - Софийскии апелативен съд (САС), награждаван за съдия на годината, Красимир Машев - САС, Мими Фурнаджиева - ВКС, Албена Бонева - ВКС.


Недоумението идваше от това, че изброените имена на върховни и апелативни съдии, които не бяха избрани, ги познават всички, докато сред тези, които влязоха в комисиите има съдии от окръжно или районно ниво, които не се познават помежду си. Това, което повдигаше въпроси и оставяше подозрения за предварително уговорено гласуване, беше, че избраните може да са много добри, но са непознати за колегите си от другия район например, които въпреки това гласуват за тях.


Същото се видя и при избора на двете тричленни секционни комисии - само един върховен съдия - Лада Паунова от ВКС, влезе в комисията за хартиените бюлетини, другите двама членове са от Пловдив и Варна. Във втората секционна комисия - за електронното гласуване, и тримата членове са от Пловдив, Бургас и Варна.


Изслушването на номинираните: списък и срещата в ЦУМ


- Как ще коментират спускането на списък от административни ръководители (председатели на съдилища) шест имена за членове на ВСС, за които да се гласува в събота?


- Биха ли инициирали или подкрепили във ВСС проверка на срещата на главния прокурор с бизнесмен и политическо лице (повод е срещата на Цацаров със Сашо Дончев и Георги Гергов в ЦУМ, за която съдебният съвет отказа проверка)?


Тези два въпроса бяха задавани само на някои от кандидатите, от който се сетеше да ги зададе, а не бяха включени сред питанията, на които трябваше да отговорят всички кандидати. Така те изясниха само донякъде как виждат действията си бъдещите членове на ВСС по важната тема за прекратяване на произвола на високата съдебна номенклатура и за прозрачно, отговорно и почтено управление на съдебната власт.


Информацията, че административните ръководители по места са разпространиявали сред съдиите списък с имена, които трябва да бъдат гласувани следващата събота, се появи на извънредно заседание на съдийската колегия ден преди общото събрание за изслушването.


Вера Цветкова от Софийски апелативен съд отхвърли като недопустимо спускането на списък, било то на лист или устно - нейният коментар беше един от малкото по съществото на въпроса. Останалите кандидати заобикаляха питането и обясняваха многословно, че не са виждали списък.


Татяна Жилова (АССГ) и Цветинка Пашкунова (ВКС) отправиха конкретен призив съдиите да бъдат свободни в избора си и да гласуват по вътрешно убеждение.


Красимира Костова (Специализиран апелативен съд) надълго и нашироко разказа, че чувала за всякакви списъци "на президента, на премиера", без да поясни за какво говори, но на конкретния въпрос не отговори.
Янко Янев - председател на Апелативния съд Велико Търново, пък каза, че "списъците са в нашите глави и не мога да повярвам, че административен ръководител може да повлияе точно на съдии как да упражняват правото си на вот". Но и той не каза допустимо ли е председател на съд да спусне указание за гласуване - този вечен проблем, заради който се стигна до конституционните промени за прекия избор на ВСС "един магистрат - един глас".


За срещата в ЦУМ, най-ясния и конкретен отговор от Красимира Милачкова: "Да, бих подкрепила проверка"


Така кратко и ясно отговори номинираната от Административен съд София град съдия Красимира Милачкова, след което се мотивира: Защото доверието в съдебната власт е критично ниско и то няма да си повиши без яснота и прозрачност на действията на членовете на ВСС от всичките нива на системата.


Ерна Павлова, председател на Районен съд Варна, заобиколи конкретиката с аргумент, че не е запозната с фактите, пропускайки, че трима души са потвърдили за срещата и проверката се предлага да се установи защо се провежда в чужд офис и дали разговорът уврежда престижа на съдебната власт.


Изслушването стана особено любопитно, когато дойде ред на двама от кандидатите - Светлозар Рачев от Административния съд Габрово, и Станилав Георгиев, заместник-председател на Апелативния съд в Пловдив и бивш заместник-председател на Окръжния съд по времето когато шеф е бил Сотир Цацаров.


Рачев е номиниран от най-много съдии - 153-ма, за който според информация на "Медиапул", е била изпратена от ВАС инструкция да бъде издигнат. Рачев заяви, че познава всички до един от номиниралите го 153-ма и не се чувствал издигнат "отгоре".

"Няма да поискам проверка на срещата в ЦУМ, защото няма регламент за такива срещи"- този отговор на Станислав Георгиев, който се покрива едно към едно с опорните точки на главния прокурор, беше предшестван от интригуваща вметка-въпрос от Деница Вълкова, председател на Апелативния съд в Бургас: "А ще бъде ли направена проверка и на срещата на председателя на ВКС в една адвокатска кантора?", попита в този смисъл Вълкова. Като пропусна факта, че проверка е направена още миналата година и не е установена такава визита.

Какво ще се случи


Гласуването ще е в събота, като от над 2000 съдии, половината са заявили,че ще гласуват електронно. От 27 номинирани трябва да бъдат избрани шест съдии за колегията. А парламентът (кандидатите на парламентарните партии трябва да станат известни следващата седмица) ще добави още шестима.


Кандидатите от професионалната квота са: Светлозар Рачев - Административен съд-Габрово, Емил Дечев -Софийския градски съд, Райна Мартинова - Софийски районен съд /СРС/, Методи Лалов - СРС, Калин Баталски - Окръжен съд-Кюстендил, Владимир Вълков - СРС, Вера Цветкова - Софийския апелативен съд /САС/ , Атанаска Дишева - Върховен административен съд /ВАС/, Олга Керелска - ВКС, Севдалин Мавров - ВКС, Георги Йовчев - Апелативния съд- Варна, Пламен Дацов - Софийския апелативен съд, Боряна Димитрова - Окръжен съд-Бургас, Татяна Жилова - Административен съд - София, Емил Желев - Специализиран наказателен съд, Ерна Павлова - Районен съд-Варна, Илияна Балтова - Апелативен съд-Бургас, Красимир Шекерджиев - ВКС, Красимира Мелачкова - Административен съд София, Красимира Костова - Специализиран апелативен съд, Любомир Нинов - Районен съд-Варна, Мирослав Йорданов - Районен съд-Русе, Мирослав Начев - Окръжен съд-Кюстендил, Николай Гунчев - ВАС, Роман Николов - Районен съд-Брезник, Станислав Георгиев - Апелативен съд - Пловдив, Цветинка Пашкунова - ВКС, и Янко Янев - Апелативен съд-Велико Търново.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3394 Неутрално

  Надежди всякакви (почти) забравете...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 2. 2 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Пряк, мажоритарен избор при пълна свобода за номиниране. Нормално е да се очаква реакция срещу "високата съдебна /и партийна/ номенклатура", нормално е и да има реакция срещу доминацията на София.
  Списъците - на парламентарни избори всеки е намирал в пощенската си кутия поне по няколко списъка. Някой да се е повлиял в избора си от такива списъци?
  "Административен натиск" за предизвестен избор - това обвинение би било дискусионно само ако е ясен някакъв механизъм, по който административните ръководители могат да установят резултатите от гласуването в техния конкретен район. Спомнете си натискът за определено гласуване в Бобовдол. На тези избори подобна възможност няма.

 3. 3 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Любопитно

  И "тежката артилерия" е вкарана в действие.
  С неотразимите внушения...

 4. 4 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 292 Неутрално

  Съдебно-прокурорската номенклатура направи и ще направи всичко възможно, за да държи под контрол мнозинство в новия ВСС.

  Сега всичко зависи от отделните съдии, които ще гласуват и съответно избраните членове! Силно се надявам тези хора да проявят разум и смелост, както и да имат самостоятелно мнение. Накрая, всичко зависи и от хората и бизнеса - данъкоплатците, които издържат системата и заради които тя съществува.

 5. 5 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Басси "тревожната" случка - да изберат председателя на Апелативен съд В. Т-во, вместо някой от София ... това сериозно ли ? Тази истерия ще доведе до много обратни на желаните от групата "невник" резултати ! На повечето нормални съдии им писна от "кампаниите" на Панов и Лалов ... има една поговорка за "прекаления светец" ;)

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 6. 6 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1354 Неутрално

  И аз мисля, че не са големи шансовете за по-сериозна промяна на ВСС, но все пак да изчакаме избора. Когато избирателите на са обикновени хора, а хора с квалификация, образование и (надявам се) някаква култура, може да очакваме и че са по-трудни за въздействие и манипулация.

 7. 7 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1162 Неутрално

  И на най-храбрият от номинираните и през ум не му минава да прилага закона и срещу т.нар. "недосегаеми".Постепенно всички ще се наложи да свикнем,че недосегаемото си е недосегаемо,от 9-ти септември 44- та ,та до ден днешен.

 8. 8 Профил на Илиян Трифонов
  Илиян Трифонов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В крайна сметка всичко е в ръцете на отделните съдии, въпреки евентуално упражнявания върху тях натиск. Дано изберат наистина кандидати с високи професионални и нравствени качества, а не просто безхарактерни и мълчаливи представители на съсловието в Съвета.

 9. 9 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 1617 Неутрално

  Колко хубаво щеше да бъде да имаме един алтернативен ВСС в сянка, съставен по вкусовете на авторките и бай Лозан Коуми. Ама на, като няма такъв и сега читающата публика цяла седмица ще бъде подложена на 5 гневни антрефилета дневно. 😍

 10. 10 Профил на attitude
  attitude
  Рейтинг: 594 Неутрално

  хора с квалификация, образование и (надявам се) някаква култура, може да очакваме и че са по-трудни за въздействие и манипулация.
  —цитат от коментар 6 на tsvetko_51

  Надеждата умира последна,а? Точно тези хора с квалификация и образование са усетили сладостта на властта и ще пълзят по стълбицата без скрупули.
  За всички години на преход мога да изброя само 2-3 имена на принципни и държащи на името си съдии - Калин Калпакчиев, Лозан Панов, Нели Куцкова , Лалов.. и медиите на задкулисието ги разкъсаха , а колегите им не ги подкрепят.
  Но пък списъка на маскарите е дълъг - Владимира и двете и дружки, Георги Марков , Ченалова, Георгиева (тази която катастрофира, но беше "острието" на Цацаров), Колев......
  Силите на злото са винаги по-добре организирани, а това е битка за влияние през следващите 5 -7 години. Няма да допуснат странни птици като Панов да им дърпат маските.

 11. 11 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 600 Неутрално

  До коментар [#8] от "Илиян Трифонов":


  В крайна сметка всичко е в ръцете на отделните съдии
  —цитат от коментар 8 на Илиян Трифонов

  Отдавна няма такова нещо. Особено пък сега, след като само преди 3 месеца десните избиратели отново гласуваха за сикаджийската мутра и шайката му и му дадоха поредната индулгенция за безобразията от последните години. Когото и да изберат съдиите, както впрочем и прокурорите и депутатите, ще бъде подслушван, изнудван, заплашван, рекетиран, подкупван и т.н., каквото се сетите от мутренския арсенал, превърнат по волята на гласоподавателите в държавна политика.

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
 12. 12 Профил на Tulup_123
  Tulup_123
  Рейтинг: 283 Неутрално

  Шишковците държат този път да няма изненади като Калпакчиев и Лалов, а?

 13. 13 Профил на eqy50503529
  eqy50503529
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Демократичният избор/браво на Христо Иванов той предложи тази процедура/ трябва да бъде уважаван и зачитан,а в статията прозира нещо друго.Ако някои,уважавани според автора,софийски съдии не бъдат избрани,това ще означава само ,че илиидейте им не са най-добрите,или че ако са най-добрите ,не са изложени убедително.

 14. 14 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 861 Неутрално

  Колко хубаво щеше да бъде да имаме един алтернативен ВСС в сянка, съставен по вкусовете на авторките и бай Лозан Коуми. Ама на, като няма такъв и сега читающата публика цяла седмица ще бъде подложена на 5 гневни антрефилета дневно. 😍
  —цитат от коментар 9 на Lemmy

  +++
  Ми то тук си има един общински в сянка, колко му е да си направи и нов ник "всс в сянка" ;)

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 15. 15 Профил на tall_ship
  tall_ship
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Нищо не разбирам - на това ли му казват съдебна реформа?

  FILII MARIS SUMUS
 16. 16 Профил на Воден дух
  Воден дух
  Рейтинг: 500 Неутрално

  "Противопоставянето "провинция срещу София" - това се видя при гласуването, дори чрез ясно очертаните "блокове" в залата от представители на Пловдивския, Бургаския и Варненския апелативен район."

  Интересно какво пречеше колегите от София (все пак са най-много, както и намиращите се в София съдилища), да се включат масово в Общото събрание и да гласуват за който си харесат от кандидатите за комисиите? Защото въпреки, че нито трябваше да пропътуват сериозни разстояния, нито - да пренощуват извън градовете, в които живеят, точно колегите от София бяха най-малобройната група в залата :-(

 17. 17 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Виждам противопоставяне на представителите на две олигархии горе.
  Не ме грее.

 18. 18 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  До коментар [#11] от "bgkurshum":

  Концепцията за правова държава, върховенство на закона и независима съдебна власт са абсолютно несъстоятелни в България. По-добре да са на подчинение на президента, който да може да налага и отменя съдебни актове и да назначава и уволнява съдии по собствено усмотрение.

 19. 19 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Тука усилено се внушава че на съдиите им е наредено от шефовете им,че те видите ли не могат да решат самостоятелно.Значи могат да гласуват за президент и НС,чрез информирана реклама,на този или онзи кандидат,но ако някой промотира определени съдии за изборите за ВСС,е грешно?Да разбирам ли че,избора не е такъв какъвто са се надявали от агн.главички и др.Па.ов?!

  sdg
 20. 20 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До вчера пак тука,ни обясняваха че проблема е в прокуратурата в съдебната система.А сега се оказва че при съдиите(по писанията пак тука),пак всичко е ла.на,обаче видите ли др.Панов е възмутен само и единствено от гл.прокурор,и дума не обелва за колегите си съдии!

  sdg
 21. 21 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1145 Неутрално

  Тази история разбива мантрата, че прокурорите са лоши, а съдиите добри. Няколкото добри съдии, които се изявяват по медиите, не правят съдиите по-добри от цацаратурата. В България има диктатура на съдебната власт - абсолютно безконтролна и недосегаема. Без промени в конституцията, които да направят съдиите и прокурорите отговорни пред суверена, нищо няма да се промени към по-добро.

 22. 22 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1145 Неутрално

  По-добре да са на подчинение на президента, който да може да налага и отменя съдебни актове и да назначава и уволнява съдии по собствено усмотрение.
  —цитат от коментар 18 на log_on


  За този с фуражката ли става дума? Дето го съветват пишман-нацита?

 23. 23 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2947 Неутрално

  Ми въпросът за непредвидено онлайн-предаване от заседание на ВСС защо не е включен?

 24. 24 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5670 Неутрално

  Ужас, октоподът е пуснал пипалата си дълбоко. А от тези съдии ще мога ли да очаквам правосъдие и справедливост?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 25. 25 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#21] от "galapagas":

  Кой ти каза че съдиите изявяващи се по медиите са добрите?
  По какво съдиш че тези съдии ,са по добрите и по качествените от другите,които не си слушал и гледал,и не са на същото мнение като тези?
  Просто трябва да престанете да вярвате на едни хора които ви формират мнението в медиите,за каквото и да било.Най добре подхождайте за всичко с едно на ум!

  sdg
 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7272 Неутрално

  Значи и в новия ВСС няма да има случайни хора. А може и вече да са избрани.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK