Висшият съдебен съвет - в една алтернативна реалност

Висшият съдебен съвет - в една алтернативна реалност

© Цветелина Белутова
Публикуваме статията от сайта на Български институт за правни инициативи (БИПИ) поради голямото значение на Висшия съдебен съвет за доброто функционирането и независимостта на съдебната власт и по повод предстоящия избор на парламентарната квота на новия състав на съвета.


Народното събрание ще избере половината от състава на ВСС през есента. Този акт на парламента следва да отговаря на обществените очаквания и изискванията на гражданите към управлението на съдебната власт, а именно – прозрачност и липса на тясно-партийно мислене.


Основа за задълбочена, безпристрастна и конкурентна селекция може да бъде само и единствено политическият консенсус около необходимите качества на бъдещите членове на ВСС. По-долу предлагаме модел за оценка на качествата на кандидатите, който е израз на виждането ни за администрирането на съдебната власт в държава, основана на върховенството на правото. Изброените характеристики не претендират за изчерпателност, но почиват както на постиженията на българската демократична традиция, така и на европейски и международни стандарти за избор от законодателни органи.
Критериите и оценката на номинираните могат да се разглеждат в два аспекта – персонален /качества и умения на кандидата/ и институционален /нуждата от хора с различни качества, което е свързано с факта, че ВСС не е статичен орган, а такъв, който се развива и определя до голяма степен политиките в съдебната власт/.


Възможни критерии:


1) Безусловна професионална и личностна почтеност. Всеки член на ВСС следва да въплътява всичко, каквото се включва в принципа за върховенството на правото в една демократична държава. Това е така, защото в много голяма степен от работата и решенията на ВСС зависи колко отговорно, ефективно, ефикасно, независимо и безпристрастно съдебната власт осъществява своите конституционни функции, а именно – да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.


2) Отлично познаване на правната рамка, свързана не само с организацията и дейността на ВСС, но и с организацията и дейността на отделните структури в съдебната власт. Тук се включва и познаването на правните традиции, които биха могли да се вземат под внимание при осъществяване на дейността на ВСС.


3) Умение за удържане на всякакви форми на натиск. Предвид важните правомощия на ВСС с оглед администрирането на системата, композирането на неговия състав и интересите на отделните колегии, указването на нерегламентиран натиск е с висок риск. Членовете на ВСС /независимо от коя квота са избрани/ следва да имат висока морална и лична ценностна система, която да не позволява поддаването на подобен натиск. Във всяко едно действие за тях винаги следва да бъдат водещи принципите, уредени в Конституцията на РБ и в Закона за съдебната власт, а именно, че ВСС осигурява и отстоява независимостта на съдебната власт без да се намесва в нейното осъществяване.


4) Осъзнато желание за служба в полза на магистратите, а в по-широк контекст и в полза на цялото общество. Всички съдии, прокурори и следователи, както и всички членове на ВСС, са част от българското общество. Всички те изпълняват една особена и отговорна задача, с която са свързани и много по-високите изисквания към тях, като специалисти и като личности. Членовете на ВСС следва да са готови да поемат тази роля и да я изпълняват с ясната мисъл, че работата им е публична, че се наблюдава под лупа от техните колеги в съдебната власт и от обществото, и че чрез нея те могат да се превърнат както в модел за подражание, така и в обект на критика или лош пример.


5) Отвореност към нови идеи и възможности. Съдебната власт е консервативна, разместването на пластовете в нея става трудно, отнема време и усилия. Това не следва да се отчита като негатив, а по-скоро като защитен механизъм срещу прекалено резки и често необмислени промени. Същевременно членовете на ВСС като хора, които определят политиките в нея, следва да бъдат отворени за предложения, механизми и процеси, които биха направили съдебната власт още по-независима, отговорна и отворена към своите колеги и към обществото. ВСС следва да избягва необосновано затваряне и отдалечаване от магистрати и общество, тъй като подобен подход би имал само негативни последици върху двете групи.


6) Умение за работа под голямо напрежение. ВСС разполага с широки правомощия и работата в него може да бъде изключително натоварваща, изтощаваща и затормозяваща. Ето защо членовете на ВСС следва да бъдат хора с висока издръжливост /както психическа, така и физическа/, способност за овладяване за кратко време на големи обеми от информация, дисциплинираност и изключителни умения за организация на времето.


7) Комуникативност и умение за общуване с представители на различни общности. Работата на ВСС е публична и част от нея е свързана с образоване на хората извън съдебната система за това как тя работи и какво на практика представлява. Ето защо, всеки един член на ВСС следва да може адекватно да комуникира с широката общественост както своята работа, така и тази на съд, прокуратура и следствие. Това умение е от изключителна важност, защото както всеки един съдия, прокурор и следовател е представител на своята гилдия и може да говори за собствената си работа, така всеки един член на ВСС е представител на съдебната власт като цяло и трябва да може разбираемо, изчерпателно и обективно да може да обясни какво представлява съдебната власт и защо е толкова важно тя да бъде реално независима и отчетна пред обществото.


8) Умение за изслушване, уважаване мнението на другите и вземане под внимание на различните гледни точки. Съветът е колективен орган, съставен от съдийска и прокурорска колегии и пленум. В него има ежедневен обмен на мнения и становища. Всеки един от 25-те члена на ВСС следва да си дава сметка, че не винаги работата ще протича гладко и всички ще бъдат на едно мнение. Именно в сблъсъка на различни позиции и аргументи могат да се родят най-подходящите решения за системата по даден въпрос. Всеки един член на ВСС следва да отчита това и да се въздържа от невъзпитани нападки, обиди и епитети по отношение на своите колеги – както вътре във ВСС, така и извън него.


9) Яснота на мисълта, изразена чрез логически/логични и недвусмислени послания. Това изискване се отнася до решенията и всички други документи, които представят ВСС пред хората от съдебната власт и пред обществото. Когато те не са достатъчно ясни, позволяват разнопосочно тълкуване и манипулативна интерпретация, това отправя лош сигнал към системата и е признак за ниско качество на работата. Изявленията, становищата и всички писмени материали на ВСС следва да утвърждават висок институционален стандарт в начина на изразяване и отстояването на независимостта на съдебната власт и в защитата на всеки един от работещите в нея.


10) Възможност за обработване и синтезиране на информация в контекста на социалните, обществени и политически процеси в страната. Членовете на ВСС не трябва да се изолират от обществените събития, напротив, те трябва активно да ги следят, анализират и обсъждат, пречупвайки ги през рамката на съдебната власт. Съдебната власт не съществува самостоятелно, а чрез ВСС и политиките, които той може да провежда, тя може да влияе в посока на демократизиране на обществото и отстояване на основни европейски ценности.


11) Умение за справяне със сложни административни въпроси. Дейността на ВСС не е заключена единствено и само в управлението и кадруването в съдебната власт. Неговата работа се разпростира и върху това как обществото възприема или следва да възприема съдебната власт; как тя може по-добре да работи в полза на обществото – безпристрастно и в името на общото благо, и как следва съдебната власт да си взаимодейства с останалите две власти.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Неутрално

  Само качествени карактеристики. В зависимост от комисията победител с тези критерии може да бъде всеки, дори помилван престъпник-юрист.
  Нужни са повече количествени критерии. Пример:
  - брой присъди, проверки, дела срещу кандидата (без значение дали е помилван)
  - брой публикации, индекс на цитиране в специализирани издания (вестници не се броят)
  - издадени брой присъди/върнати за доразследване (индекс на качествени дела)
  - коефициент на натовареност
  - брой решени дела/години правен стаж
  Не съм юрист, но се надявам, че съм разбран правилно

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 2. 2 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2298 Неутрално

  Много добре подредени критерии, но за съжаление всичките субективни. Обективни въпроси като "колко часа на ден работите" и "носите ли работа вкъщи" биха помогнали малко повече и все пак много трудно ще бъде в съвета да не проникват хора с лабилни характери, месиански комплекси и политически индоктринирани.

 3. 3 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Така да бъде. Предложеното, макар и добро, е непостижимо начало. Реалността е друга. А и организмът ВСС е "доказал", че може да модулира и манипулира всичко около себе си. Затова и читавите кандидати ще са кът. То и никой няма да търси такива, ако трябва да бъдем искрени.

 4. 4 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1984 Неутрално

  Чудесно и в духа ма времето звучат тези критерии, но дори искрено да желае НС да ги приложи при избирането на новите членове ( нещо, което не е гарантирано:)), най-малкото ще бъдат затруднени с оценяването на качествата на кандидатите по критерии №№ 1,3,4,5,8,10.
  За да се даде оценка по тези иначе много добри и правилни критерии, ще е необходимо те да се преведат в някакво цифрово изражение.
  Е, как може да се оценят тези, които съм изборил и особено номера 3 и 4?Как да определиш бала на даден човек за "издържане на чужд натиск" или степента на "осъзнато желание да служиш..", на мен не ми е ясно.
  Оценката за тези критерии ще бъде строго субективна и ако се върви по този път трябва да се изготвят таблици за оценка по някаква система( да кажем 6 или 10-то бална) от всеки депутат за всеки от кандидатите. То и това не дава гаранции, защото и тези индивидуални оценки може да бъдат манипулирани поради спазване на партийната дисциплина или оказване на натиск от заинтересованите, но все пак остава поне документ за мнението на всеки депутат поотделно, т.е. някаква отговорност за избора.
  Но дори и да бъде направено по този начин и след осредняване на резултатите от оценката кандидатите да бъдат класирани, какво ще стане при гласуването не е известно, защото жив е примера с избирането на Пеевски за шеф на ДАНС.

 5. 5 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 237 Весело

  Няма ли да се събуди някой патриот да каже какъв е този институт, по коя сметка ги финансира Сорос, защо не го интересуват някакви неизвестни институти :)

  Умерен толераст
 6. 6 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#1] от "penetrating":

  По тези критерии Л.Панов не е трябвало да става шеф на ВКС.

  sdg
 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Неутрално

  До коментар [#6] от "Svetlio":

  За него не знам :), но за Цацаров, да не говорим пък за Г. Колев, а от ВСС не би останал почти никой :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8247 Неутрално

  Щом Цачева е правосъден министър, такива ще са и останалите. На кой му пука за някаква независимост. Важното е да може да се контролира.

 9. 9 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#7] от "penetrating":

  Не знам на Г.Колев каква историята на кариерата,но за Цацата не съм съгласен.Стигнал е до председател на съда,на втория по големина град.В последствие става гл.прокурор.

  sdg
 10. 10 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#8] от "Роси":

  Алоу,все пак е широко известно че Х.Иванов е с отнети адвокатски права,а беше министър.Така че не ми говори,колко лош министър е Цачева.Може да сложи Х.Иванов в малкия си джоб,само от това че беше председател на НС.Хиляда пъти е по наясно от Ицко,относно законите,май че и от Л.Панов,че той така говори,сякаш е в кръчмата на село!

  sdg
 11. 11 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Весело

  До коментар [#9] от "Svetlio":

  Е, ми да :)
  "Ти си го избра". Важи и за двамата

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 12. 12 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#11] от "penetrating":

  Ами той избра и Ицко,да му бъде министър в предното правителство,ама не го споменаваш.

  sdg
 13. 13 Профил на Кърти Вонегът
  Кърти Вонегът
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Няма ли да се събуди някой патриот да каже какъв е този институт, по коя сметка ги финансира Сорос, защо не го интересуват някакви неизвестни институти :)
  —цитат от коментар 5 на Наблюдател


  Резонен въпрос, щото който плаща поръчва музиката!

  Тези въздушни реформи, дето ги искаха няколко маргинални партии, може ли някой да ги каже в няколко точки! Иначе всички знаем, че нито съдебната система, нито прокуратурата са наред, ама какво лекарство предписваме е важно!

  Левичарството е детска болест на дементни бивши комунета, сега се пишат за "десни"!
 14. 14 Профил на Диана Димова
  Диана Димова
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Някой може ли да ми посочи една "правна инициатива" на въпросния "институт", понеже изброените точки в представения "модел за оценка на качествата на кандидатите" може да ви ги даде всяка начинаеща HR консултантка и не е необходимо да си чак "институт" за да напишеш тази богато декорирана и неказваща нищо конкретно словесна боза...

 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Неутрално

  До коментар [#12] от "Svetlio":

  Защото не го избра :)
  Наложиха му го от Европа :)
  Много "тръни" имате в петите си. И все грешините. Затова куцате :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3982 Неутрално

  До коментар [#7] от "penetrating":Не знам на Г.Колев каква историята на кариерата,но за Цацата не съм съгласен.Стигнал е до председател на съда,на втория по големина град.В последствие става гл.прокурор.
  —цитат от коментар 9 на Svetlio


  Колкото повече умееш да лижеш и лъжеш, толкова по-лесно можеш да стигнеш до....председател на съда примерно.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 17. 17 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3982 Весело

  До коментар [#8] от "Роси":Алоу,все пак е широко известно че Х.Иванов е с отнети адвокатски права,а беше министър.Така че не ми говори,колко лош министър е Цачева.Може да сложи Х.Иванов в малкия си джоб....
  —цитат от коментар 10 на Svetlio


  Правиш голяма грешка, като се опитваш да защитаваш някой с това, че бил заемал някакви си длъжности.
  Не схващаш ли, че поради мафиотския начин, по който се назначава в България, този ти аргумент има по-скоро отрицателен от колкото положителен ефект.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 18. 18 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3982 Весело

  До коментар [#10] от "Svetlio":

  В същност точно Цачева е жив пример за това колко глупаво е да се позоваваме на заеманите длъжности.
  Бе издигната за кандидат за президент, но претърпя жестоко поражение, точно защото очевАдно не е за тази длъжност.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 19. 19 Профил на Диана Димова
  Диана Димова
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Защото не го избра :)Наложиха му го от Европа :)
  —цитат от коментар 15 на penetrating

  Вярвате ли си? Само питам...

 20. 20 Профил на Диана Димова
  Диана Димова
  Рейтинг: 237 Неутрално

  В същност точно Цачева е жив пример за това колко глупаво е да се позоваваме на заеманите длъжности. Бе издигната за кандидат за президент, но претърпя жестоко поражение, точно защото очевАдно не е за тази длъжност.
  —цитат от коментар 18 на Храбър


  Цачева беше втора, с 1 256 480 гласа, но е провалена, а Трайков беше с 224 734 - пет пъти по-малко, но не съм ви чул да казвате, че не става. И продължавате да ни го представяте като качествен политик, а Цачева - "не ставала"? И сте обективни, и не сте комунисти? По кой критерий?

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 22. 22 Профил на Диана Димова
  Диана Димова
  Рейтинг: 237 Неутрално

  мафиотския начин, по който се назначава в България
  —цитат от коментар 17 на Храбър

  В България се назначава точно както и във всяка друга страна - печелиш избори, съставяш правителство и си назначаваш хора, с които можеш да работиш. Това, че не назначават вашите любимци, по никакъв начин не прави назначенията "мафиотски". Но пък видяхме вашите "немафиотски" назначения какво се опитаха да причинят на едни царски конюшни...
  Давате ли си сметка, че за целият мандат на кабинета Борисов две имаше един-единствен корупционен скандал и той беше предизвикан (има ли учудени) точно от човек на Радан Кънев? И вие да говорите за мафия и корупция? Малко чувство за приличие нямате ли?

 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Неутрално

  До коментар [#16] от "Храбър":

  :)
  Примерно...

  А междувременно да вкараш невинен ИТ експерт в затвора и даже да не си признаеш грешката...(за съдия с обвинителен уклон като Цацаров няма грешка :) )

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Неутрално

  До коментар [#19] от "Диана Димова":


  Е щом само питате :)
  Той беше служебен министър. Борисов сондира мнението в Брюксел, подсказаха му, че е важно да го остави, задържа го за своя европейски имидж, но го игнорира в управлението :)
  Резултатът е виден... Напоследък Меркел му подсказва в прав текст, но книгата не е "Винету" и фразата е сложна за неговия кръг :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 25. 25 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Неутрално

  До коментар [#20] от "Диана Димова":


  Цачева - "магарето" на ГЕРБ (по Борисов), избрано да участва в избори? :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 26. 26 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Неутрално

  До коментар [#22] от "Диана Димова":


  Вярвате ли си? Само питам :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 27. 27 Профил на Диана Димова
  Диана Димова
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#19] от "Диана Димова":Е щом само питате :)Той беше служебен министър. Борисов сондира мнението в Брюксел, подсказаха му, че е важно да го остави, задържа го за своя европейски имидж, но го игнорира в управлението :)Резултатът е виден... Напоследък Меркел му подсказва в прав текст, но книгата не е "Винету" и фразата е сложна за неговия кръг :)
  —цитат от коментар 24 на penetrating


  Интересно... Меркел, а и Макрон, не подсказаха на Борисов да им заведе Христо Иванов, когато го приемаха с държавни почести в Париж и Берлин преди 3 дена. Сигурна ли сте, че не сте в някакво заблуждение?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK