Боян Магдалинчев, кандидат за съдебния съвет от ГЕРБ: Рано е за изваждане на прокуратурата от съдебната власт

Зам.-председателят на Върховния административен съд Боян Магдалинчев

© Велко Ангелов

Зам.-председателят на Върховния административен съд Боян МагдалинчевНа 7 септември правната комисия ще изслуша 11 членове за следващия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Кандидатите са 18 като всяка партия има издигнати по най-малко две номинации. За първи път изборът ще става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от депутатите. Петгодишният мандат на сегашния състав на съвета изтича на трети октомври. По закон новият трябва да бъде избран месец преди това, но според председателя на правната комисия в Народното събрание Данаил Кирилов този срок е инструктивен.


Останалите единадесет членове от професионалната квота вече бяха избрани след общи събрания и пряко гласуване на магистратите. Те определиха един следовател, четирима прокурори и шестима съдии да влязат в новия съдебен съвет.


В следващите три седмици "Дневник" ще представи 18-те кандидати през техните концепциите и имотните декларации.
Депутати от ГЕРБ издигнаха кандидатурата на зам.-председателя на Върховния административен съд (ВАС) Боян Магдалинчев. С близо 40 години юридически стаж той вече е бил член на съвета от 1999 г. до 2003 г., когато ВСС не беше постоянно действащ орган. Основното в концепцията на Магдалинчев е, че няма нужда от нови изменения в Конституцията и съдебния закон, защото последните са направени твърде скоро, за да се видят позитивите и негативите им. Според него е рано и за изваждане на прокуратурата от съдебната система.


Видно от биографията му, той е съдия от 1982 г. като преминава последователно всички нива на съдебната система. От 1997 г. е съдия във ВАС. А от 2012 г. е зам.-председател в съда. Има 38 години юридически стаж. Бил е член на ВСС от 1999 до 2003 г.


Магдалинчев е избиран за два последователни мандата като председател на Асоциацията на българските административни съдии. Завършил е Софийския университет като има следдипломни квалификации в различни европейски и американски колежи и агенции. Средният успех от семестриалните изпити и държавните е 4.64. Владее руски и френски на основно ниво. Посещава курсове по английски език. В биографията му срещу артистични умения и компетенции е записал "не".


Кандидатурата му е подкрепена със становище от председателя на европейската асоциация на административните съдии и съдебния инспекторат на Румъния, ректора на Русенския университет.


Негови колеги - административни съдии, са искали да го предложат за председател на ВАС, след като мандата на сегашния шеф Георги Колев изтича през ноември, научи "Дневник". Магдалинчев обаче е отказал.


Концепцията


В концепцията си Магдалинчев споменава за кризата в отношенията между членовете на съвета и особено на тези в съдийската колегия. Нейната продължителност и негативните послания, които тя отправя към другите институции, европейските институции, Механизма за сътрудничество и проверка и гражданите трябва според него да се "поправи" с нов стандарт при избор на членове на съвета, който да изгради нов облик и да върне доверието в кадровия орган. Кандидатът, издигнат от ГЕРБ, се застъпва за по-голяма роля на ВСС чрез законодателни предложения за организация на съдилищата.


Ново звено към администрацията на ВСС


Предлага да се създаде звено за правни анализи в съвета по проблемите на съдебната система, което да включва експерти с висока правна и икономическа експертиза и представители на академичната общност и което да извежда проблемните моменти, да ги анализира, обобщава и да предлага решения. Да подготвя становища на ВСС по законопроекти и тълкувателни решения и дела на Конституционния съд за съдебната власт.


Според Магдалинчев не трябва да се променя модела на ВСС, който бе създаден с последните изменения в Конституцията и съдебния закон. Причината - кратко се е прилагал, за да се видят положителните и отрицателни му моменти. Рано за нови конституционни промени за изваждане на прокуратурата от съдебната власт, е записано още в концепцията му. Освен това времето щяло да покаже дали трябва да се намали парламентарната квота особено в съдийската колегия.


В концепцията си Магдалинчев посочва, че независимостта на магистрата не е привилегия, имунитет, безотчетност, недосегаемост и безотговорност. Дори напротив отчетността и прозрачността са задължителни за независимостта на магистратите.


ВСС трябва да ги защитава от неоснователни, субективни, користни нападки.


Да е гарант за запазване на независимостта им. ВСС обаче не трябва да толерира непрофесионално поведение на магистратите към гражданите. Балансът между двете е принцип, който трябва да бъде отстояван, е записано още в концепцията на единия от кандидите на ГЕРБ.


Според него изпитите за първоначално назначаване в съдебната система трябва да имат по-високи критерии при изготвяне на казуса.


В концепцията му е описано още, че е нужен един и същ критерий при оценяване работата на магистратите. При конкурс за повишаване в длъжност той призовава към проверка "на място" - съдията как води делата в зала, ръководи ли добре процеса, как отговаря на процесуалните искания на страните. При повишаване в длъжност на магистрат да се ползва мнението на административния му ръководител и по-горния от него, за да са ангажирани и те с професионалното израстване на магистратите.


Магдалинчев ще се бори и за прецизиране на коефициентите за определяне на натовареност на съдиите, защото неравномерното натоварване е отбелязвано не само от ЕК, но и води до проблемите между натоварените и ненатоварените съдилища в страната, в които всички магистрати вземат еднакво възнаграждение без значение обема и вида на работата им. Според него освен законодателни изменения за промяна на подсъдност на някои дела, може да се сменят границите на съдебните райони, защото не е задължително те да съвпадат с административното деление на страната. Кандидатът посочва, че съветът почти никога не се е възползвал от това си правомощие.


Той дава и пример за възможна промяна на съдебни райони с 24-те райони в София, делата в някои от които могат да се извадят от СРС и да се включат в някой районен съд в обхвата на Софийския окръжен съд. Както и дела от административния съд във Варна да се насочат към Добрич, а от Пловдив към Пазарджик и от София към Перник.


Според Магдалинчев е нужно доразвиване и въвеждане на ясен и обективен механизъм за оценка на магистратите-кандидати за административни ръководители. Да се проверяват правните и организационните им компетенции, както и качествата им с оглед представителен характер за длъжността. Трябват и ясни етични правила.


Магдалинчев е ръководил втора колегия във ВАС, пред която се оспорват решенията на ВСС по дисциплинарни производства срещу магистрати. Затова той подробно обяснява в концепцията си какво следва съветът да промени в дисциплинарната си дейност:


- ясни и обективни правила, които ограничават до максимум възможността за субективност.
- равни процесуални права на страните в тези производства.
- конкретизация на дисциплинарното нарушение, което е определено като накърняващо престижа на съдебната власт и нарушаване Кодекса на етичното поведение на магистратите.
- разумен срок за приключване на дела и преписи.


ВСС трябва да е строг, но справедлив


ВСС трябва да е строг, но справедлив не само, както в интерес на магистрата, така и в интерес на обществото, пише още в концепцията на Магдалинчев. Според него е нужен цялостен анализ и оценка на осъдителните решения спрямо България в Европейския съд по правата на човека, наказателните процедури пред Съда на ЕС и практиката на съда в Люксембург. Смята, че е нужен цялостен анализ на националното законодателство с правото на ЕС.


Не е привърженик на закриването на съдилища в страната.


Според него сътрудничеството на съвета със съсловните организации на магистратите би било изключително необходимо и полезно, защото "най-често греши този, който слуша само със себе си".


Реализацията на електронното правосъдие трябва да е ключов момент в работата на следващия ВСС, смята Магдалинчев.


Комуникационната стратегия на ВСС


Кандидатът е разписал подробно концепцията си и в частта за комуникационната стратегия на съвета. Там е записано:


- Селекция на новините. Действащият медиен мониторинг не работи ефикасно и административните ръководители изпадат в неловки ситуации от несвоевременна информираност.
- Кризисен пиар, осигуряващ точен, адекватен и ефикасен модел за представяне на новините, генерирани от съдебната система.
- Създаване на унифициран модел за достъп и представяне на новините пред медиите.
- Подобряване на вътрешната комуникация между органите на съдебната власт. Сега липсва връзка между тях.
- Създаване на нов медиен образ на ВСС и органите на съдебната власт чрез редовно, точно и обективно изнасяне и интерпретиране на информацията.


Магдалинчев обещава, че ще се противопоставя на разделението на членовете на съвета.


Имотното състояние: четири автомобила, апартаменти в София и къщи в Гоце Делчев


В имотната му декларация е записано, че има половината от два апартамента в София. Половината от право на строеж на вторите етажи на две къщи в Гоце Делчев. Дарена къща в Гоце Делчев. Части от три къщи в село. Марчево, Гърмен от наследство и покупка. Половинки от четири гаражни клетки в София. Съпругата му има магазин в Гоце Делчев. В Гоце Делчев и село Огняново, Гърмен Магдаленчев има земи, които са дарени. Има и половината от 16 ниви и ливади в селата Марчево и Огняново.


Заедно със съпругата си има четири автомобила - "Пежо 407" и "Ауди Ку5".


Магдалинчев има малко над 34 хил. лв., около 5000 долара и и над 11 хил. евро в банка, а съпругата му над 13 хил. лв. и над 12 хил. евро. Кандидатът на ГЕРБ има над 173 хил. лв по пенсионни фондове за допълнително доброволно осигуряване.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Мека ръкавица в помощ на КОЙчовците.

 2. 2 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Tpябвa дa ce питa Xpиcтo Ивaнoв
  кaквo дa ce пpaви c пpoкypaтypaтa !

 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 1952 Неутрално

  Рано за нови конституционни промени за изваждане на прокуратурата от съдебната власт,".Аз въобще не знам дали трябва да се вади прокуратурата от съдебната власт или не трябва.Така казано обаче излиза,че Магдалинчев е съгласен,че прокуратурата трябва да се извади от прокуратурата,но не сега.Първи въпрос - Защо не сега?Втори въпрос - Кога!

 4. 4 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6704 Неутрално

  Скритата ръка на закона, управлявана задкулисно от #Кой?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 5. 5 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 755 Неутрално

  Тоя е от отбора на снишаващите се. :)

 6. 6 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Време е да се пресуши блатото. Щото простовати риби станаха крокодили

 7. 7 Профил на ages
  ages
  Рейтинг: 921 Неутрално

  Е, никой не очаква друга позиция от кандидат на ГЕРБ.

  Защо ако не да?!
 8. 8 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 691 Разстроено

  Рано е за реформи ... Гарантирано от ГЕРБ

  Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 9. 9 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4004 Неутрално

  По ГЕРБерски, промени ДА, но НЕ сега!
  Кога? когато му дойде времето (друг път). Или през следващия мандат.
  Др. милиционер предлага и друго изтъркано - предлага "ново звено", или нов вариант на "комисия".
  ЗАЩО ТЕЗИ ТЪПАНИ СИ МИСЛЯТ, ЧЕ СА ПО-УМНИ ОТ БЮРОКРАТИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ ИЛИ ВАШИНГТОН?

 10. 10 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4004 Неутрално

  По ГЕРБерски, промени ДА, но НЕ сега!
  Кога? когато му дойде времето (друг път). Или през следващия мандат.
  Др. милиционер предлага и друго изтъркано - предлага "ново звено", или нов вариант на "комисия".
  ЗАЩО ТЕЗИ ТЪПАНИ СИ МИСЛЯТ, ЧЕ СА ПО-УМНИ ОТ БЮРОКРАТИТЕ ОТ БРЮКСЕЛ ИЛИ ВАШИНГТОН?

 11. 11 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  Рано? Кога ще му дойде времето, като паднете от власт ли? :)

  Значи не е чак пък рано :)

  Обичам да грухтя и плюскам.
 12. 12 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  За вас е рано, нали? Първо България трябва да изчезне! Не само демографски, но и географски! Това чакате вие! Защото в този процес пи сълните гушите!
  България възприе цял куп дивотии от САЩ и Германия! ВЕИ-та-частни! Болници-частни! Без ограничения в броя! Без (особен) контрол при харчовете-дават фактура, държавата плаща! ВЕИ-тата и частните болници са с пари от политическа коруцпия! Всичко ова само и само да сме като нашите страни-ментори-САЩ и Германия! Обаче в тези страни прокуратурата е извън съдебната власт! В Германия-подичнена на правосъдния министър! В САЩ-министърът на правосъдието е и главен прокурор! Щом толкова се облажите от директното прилагане на врени практики от Германия и САЩ, ще трябва да копирате дословно и модела на прокуратурата от там!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 13. 13 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3620 Неутрално

  Правилно...! Самият Бойко Борисов кАза, че имаме прекрасна и много добре работеща прокуратура...!
  Преведено от руски: Съвършенството, няма нужда от изменение...! :)

  Бивш tww09306483.
 14. 14 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2059 Неутрално

  До коментар [#9] от "historama":

  Казвате дошло му е времето. Я си спомнете как само преди 3 години парламента избра един характерен политик за председател на ДАНС и той още при избирането си обещаваше разправа с политици. Сигурно много се кефите че го обещаваше на ББ. Но я си представете как поредния политик си назначава изпълнителен главен прокурор и той почва да гони наред противниците му. И примерно подкарва с Радан/Атанасов и Иванов. Щото са гласовити но безобидни щото нямат парламентарно представяне и имунитет. Или подкара с Нинова - щото звучи чудесно да се разправиш с бившите комунисти. И ако кажете не, не е възможно - я погледнете Полша, Унгария - там става точно това и то в далеч по-демокрачни общества.

 15. 15 Профил на kdo52372883
  kdo52372883
  Рейтинг: 1052 Любопитно

  Много хубава концепция, Другарю Магдалинчев - браво! Обаче сте пропуснал два основни момента:

  1) Да споделите визията си за нагласянето на петчленките с правилните съдии - в крайна сметка, това е ваш патент и виртуозна техника. Време е вече да го патентовате официално! Това ще официализира и рушветите - вече ще са във формата на такса 'авторски права' и всичко ще е жик-так. С изключение на П. Еврото - на него услугата му я направихте изцяло безплатно. Щото и Вас ви е страх - и то до нас**ане - от Главния Сотир.

  2) Да разкажете как успяхте, в задруга с Фатмака, да напълните ВАС (до около 60%) с бонзи, политически послушковци, депутатски половинки, командировани некадърници и прочее боклук, все назначен и спуснат с изрично заобикаляне на конкурсното начало.

  И накрая, за да е завършен и пълнокръвен разказът, споделете и за Вашия хотел на южното черноморие. Този, за който много хора знаят - но никой не може (или не иска) да докаже. #КОЙ знай - ако цените там са разумни, може и на гости да Ви дойдем. Тъкмо ще имаме гаранция, че #Валери няма да дойде да ни спре музиката в полунощ. Щото специалните обекти като Вашия никой никога не ги закача.

 16. 16 Профил на ige_koyo
  ige_koyo
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#14] от "m17":

  Е що да гледаме Полша или Унгария, като тук си имаме "Не се хили, ти си го избра!" ???

 17. 17 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1680 Неутрално

  До коментар [#9] от "historama":Казвате дошло му е времето. Я си спомнете как само преди 3 години парламента избра един характерен политик за председател на ДАНС и той още при избирането си обещаваше разправа с политици. Сигурно много се кефите че го обещаваше на ББ. Но я си представете как поредния политик си назначава изпълнителен главен прокурор и той почва да гони наред противниците му. И примерно подкарва с Радан/Атанасов и Иванов. Щото са гласовити но безобидни щото нямат парламентарно представяне и имунитет. Или подкара с Нинова - щото звучи чудесно да се разправиш с бившите комунисти. И ако кажете не, не е възможно - я погледнете Полша, Унгария - там става точно това и то в далеч по-демокрачни общества.
  —цитат от коментар 14 на m17


  Имаш грешка - на ЦвЦв го обещаваше, но спокойно - ББ си го откупи и прокуратурата му свали обвиненията, а онзи дансаджията за един ден продължава да върти държавата на малкия си пръст както му дойде. Трудна сделка, в името на която беше жертвана съдебната реформа в крайна сметка.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 18. 18 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  "Имотното състояние: четири автомобила, апартаменти в София и къщи..."

  Писна ми от популизъм! Нещо за сделки, които гонят милиард ще има ли? И за които прокуратурата претендира за 60+ милиона данъци. Или за милиардните далавери на Мустака? Да, и за няколко коли може да се пише, но само ако са придобити незаконно или аморално. Със доказателства или поне сериозни улики.

  Пример: "Репортер: Във Варна земите под двореца Евксиноград са вече частна собственост. Със замяна на гори в балкана на Тетевен, Троян и Априлци са взети около 100 дка над морския бряг. Интересното е, че земята е актувана като държавна едва миналата година, преди сделката. До миналата година тази земя е била ничия, била е на морето и рибарите. Днес тя е собственост на бившия заместник-министър на вътрешните работи Явор Хайтов.
  Служител: Около 80% от всички гори, които са заменени за този имот, са купувани декември 2008-ма – януари 2009-та, което ясно говори за какво става въпрос. Купуване в последния момент, за да се извърши замянката, която вече е можело да стане факт и да бъде подписана тази замянка в последния ден на законовия срок от господин Юруков." - http://www.focus-news.net/opinion/0000/00/00/12589/

 19. 19 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Същият този синковец Магдалинчев, в зората на демокрацията покриваше далаверите на Васко Циров и Първа Частна Банка в Гоце Делчев, в отплата на работно място за съпругата му. ... Същият този Циров, който, отпускаше кредити срещу 10% комисионна и завлече наивниците, които си вложиха парите ... а сега стои зад Фолклор ТВ и Николина Чакърдъкова.

 20. 20 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#3] от "chicago514":

  Наясно ли си колко човека трябват за да има промени в конституцията? Като си отговориш на първия въпрос , ще ти светне и отговора на втория

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 21. 21 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1027 Неутрално

  До коментар [#3] от "chicago514":

  Наясно ли си колко човека трябват за да има промени в конституцията? Като си отговориш на първия въпрос , ще ти светне и отговора на втория

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 22. 22 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1334 Гневно

  Няма нужда от реформи, не му е времето?!?

 23. 23 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#21] от "sarunka":
  Въобще не е до брой депутати за промяна на Конституцията в тази й част, как не го увряхте това, бе! До Велико народно събрание е, има две последователни решения на КС в тази насока. И дори да се насрочат и проведат избори за Велико НС, промяна на конституцията в тази й част, засягаща държавното устройство пак изисква мнозинство. Кой знае какъв ще е състава на едно предполагаемо ВНС, как ще се формират мнозинствата и пр.? Няма как прокуратурата практически да бъде извадена от съдебната власт, не го ли разбрахте или си разтягате локумите, за да не заспите и да има за какво да пишете постоянно.

 24. 24 Профил на roum
  roum
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Не е рано. Твърде късно е. Трябваше да бъде направено много отдавна.
  Но по-добре късно, отколкото - никога

 25. 25 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 341 Неутрално

  Рано е за тези, които нямат изгода от провеждане на реална реформа...Може ли да се очаква от Чачева реформа - НЕ! Няма и да се оправим никога, докато не си изберем нормални хора да ни управляват, а не мутробароните от ГРОБ или комунаците от БКП.

  www.commcrime.blogspot.com
 26. 26 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8651 Неутрално

  Ясно защо са го избрали.

 27. 27 Профил на mils5656
  mils5656
  Рейтинг: 450 Неутрално

  А бе стига сте писали тезиси като бай Тошо ! Дрън дрън, бла бла и така станахме бананова изчезваща държава и то в Европа ! Нищо в държавата не е наред, няма правосъдие а скоро и държава няма да има а този и той да се изходи ... . Няма го МЕХАНИЗМА КОЙТО ДА НАКАРА ТЪРТЕИТЕ В ТОГИ ДА ЗАРАБОТЯТ КАТО БЕСНИ ПО НАПИСАНОТО В ДЕБЕЛИТЕ КНИГИ В ПОЛЗУ РОДУ ! А това са пазарен рейтинг на магистратите според свършеното и минаване веднъж годишно през полиграфа и заплащането на всички да е според рейтинга им ! Само че не ВСС или Цацата да го определят а народа/представители/. При съмнение за корупция - на полиграф и пълно разследване на магистрата и цялата му рода ! Само тогава ще има прогрес .

 28. 28 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1954 Неутрално

  Една от големите гнили ябълки, не трябва да се избира. Ако бъде избран, във ВСС всичко ще се купува с пари.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 29. 29 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1954 Неутрално

  До коментар [#15] от "kdo52372883":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Предразсъдъците са за ограничените.
 30. 30 Профил на vcm14544799
  vcm14544799
  Рейтинг: 229 Гневно

  ЕДИНСТВЕНИЯТ СЪДИЯ от Върховния Административен Съд , който НАПРАВО от най-ниско ниво в Съдебната система - редови съдия в Районен съд гр. Гоце Делчев - ДИРЕКТНО през 1997 г. е изстрелян направо във Върховния Административен Съд , прескачайки задължителното ВТОРО НИВО - ОКРЪЖЕН СЪД ! КОЙ го е тласнал противозакокнно нагоре ..... ! ГЕРБ крият този факт .......В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СИ ЗА БЪДЕ ИЗБРАН ОТ ТЯХНАТА КВОТА .....!!! с

  МРЪСНА СГАН и ИЗМЕТ ! Иде " Видовден " !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK